Our category RELIGION


Allah (Rainbow) - De Koran

ANDREAE Johann Valentin, VAN RIJKENBORGH J. (1978) - Christianopolis. Verklaring van zeven hoofdstukken van Reipublicae Christianopolitanae descriptio door Johann Valentin Andreae. (2de herziene druk)

ANDREWS Richard, SCHELLENBERGER Paul (1997) - De tombe van God. Het lichaam van Jezus en de ontknoping van een 2000 jaar oud mysterie

ARMSTRONG Karen (2000) - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam (vert. van A history of God)

ARMSTRONG Karen (1996) - Mohammed - Een westerse poging tot begrip van de islam (vertaling van Muhammad

ARMSTRONG Karen (2002) - De strijd om God. Een geschiedenis van het fundamentalisme.

BAIGENT Michael, LEIGH Richard (1991) - De Dode-Zeerollen en de verzwegen waarheid

BARBOUR George B. (1967) - Het veldwerk van Teilhard de Chardin

BAUBÉROT Jean (1990) - Geschiedenis van het protestantisme (vert. van Histoire du Protestantisme - 1990)

BAYARD Jean-Pierre (1978) - Symbolisme maçonique traditionnel (3ième édition remaniée et augmentée)

BEIEREN Prins Constantijn van (1954) - Pius XII. Bewaker van de vrede

BELL Rudolph M. (1990) - Sancta Anorexia. Vrouwelijke wegen naar heiligheid. Italië 1200-1800.

BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -) (1991) - Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)

BILLINGS Malcolm (1987) - The Cross and the Crescent : A History of the Crusades

BOFF Leonardo, BOFF Clodovis (1986) - Wat is theologie van de bevrijding?

BOUDENS Robrecht (1988) - Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk

BOUWSMA, W. J. (1991) - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.

BOVER J. (s.j.), in het Nederlandsch bewerkt door J. Burgers (s.j.) (1929) - Jezus de Messias of de vier evangeliën tot een doorloopend chronologisch verhaal samengevoegd

BOWKER John (1999) - Een wereld van religies. De wereldreligies: hun oorsprong, hun leer, hun invloed.

BRAEKMAN, DS. E.M., DS. L.A. ROCTEUR (Voorwoord) (1980) - Het Protestantisme te Brussel van de oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I.

BREDERO Adriaan H. (1986) - Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving

BREVARIUM ROMANUM (Pars Hiemalis) (1690) - Brevarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pontificis Max. jussu editum, et Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. PARS HIEMALIS

CASTELLA Gaston (1966) - Histoire des Papes (vol. 1 only)

COARER-KALONDAN E. (1974) - De wijsheid der Druïden. Het licht van het Westen. (vertaling van Le Druidisme - 1971)

CUBITT H. (1978) - Luther en de Hervorming (vert. van Luther and the Reformation)

D'ALES A. (SOUS LA DIRECTION DE) & LOTH BERNARD (TABLE ANALYTIQUE) (1925) - Dictionnaire apologétique de la Foi Catholique (contenant les preuves de la Vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des Sciences humaines) + Table analytique (par Bernard Loth) [ensemble 5 volumes]

DANIEL-ROPS (1960) - L'église des révolutions - En face de nouveaux destins. 1789-1870

DE BROUCKER J. (1969) - Dialogen met Helder Camara - Portret van een vredelievende geweldenaar

DE GRAEVE Florimond, C.s.s.R. (1911) - De Volksvrienden. Wie zijn zij? Maatschappelijke verhandeling Ons Volk opgedragen.

DE LA HAYE R. Dr, HAMANS P. Dr (2009) - Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg.

DE PLINVAL Prof. Dr. Georges, PITTET Romain, woord vooraf door Dr. Jos VAN DER STRAETEN (1950) - Geschiedenis der Kerk. Vierde Deel

DE PLINVAL Prof. Dr. Georges, PITTET Romain, woord vooraf door Dr. Jos VAN DER STRAETEN (1950) - Geschiedenis der Kerk. 4 delen

DE SCHAMPHELEIRE Hugo, DHONDT Luc, DESSERANO Dominique, LAMBRECHT Kris, DESCHOUWER Luc (1980) - Historische schets van 200 jaar vrijzinnigheid in Vlaanderen.

DE SEGUR Mgr. (1910) - Antwoorden (korte en gemeenzame) op de meest verspreide opwerpingen tegen den godsdienst, (naar de 221e Fransche uitgave)

DE ZUTTER Jan (1994) - De schaduw van de maan. Moderne hekserij in Europa.

DEGRIJSE O. (1983) - De "Derde Kerk" wordt missionair.

DELBEKE Geert (2002) - Het geld van de kerk

DEMANN Paul, VIDAL Maurice (1970) - Petit dictionnaire de théologie catholique

DEWICKERE M. S.J. (1935) - "Hij heeft mij liefgehad"

DICKENS A.G. (1971) - De Contra-Reformatie (vertaling van The Counter Reformation)

DOBBELAERE Karel, VOYé Liliane, BILLIET Jaak, REMY Jean (1985) - België en zijn goden. Kerken, religieuze groeperingen en lekenbewegingen.

DOYER A. (1838) - Joannes Chrysostomus deszelfs leven, godsdienstige gevoelens, talenten en karakter eeiger zijner homiliën, bloemlezing uit en aanmerkingen over zijne schriften. Tweede stuk en derde stuk.

DUJARDIN Carine (1996) - MISSIONERING EN MODERNITEIT. DE BELGISCHE MINDERBROEDERS IN CHINA, 1872-1940

EL HASSAN BIN TALAL (1997) - Islam et Christianisme

El-Amin Mustafa (1987) - Al-Islam. Christianity & Freemasonry

FARINE Charles (1846) - Histoire des Croisades

FATIEN & SYNAVE Paul (1923) - Histoire de l'Eglise précédée d'une revision d'histoire sainte et d'un Abrégé de la Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ suivie d'un précis de liturgie par Fatien. Récits, résumés, tableaux synoptiques, questionnaires. Edition entièrement refondue par le R.P. Paul Synave de l'ordre des frères prècheurs.

FISCHER-BARNICOL Hans (1958) - Handen voor God. Een Reportage over de Bouworde.

FOURREY Mgr (1959) - De pastoor van Ars

FREDERICQ Paul Dr (1909) - Rekeningen en andere stukken van den Pauselijken Aflaathandel te Mechelen in 't midden der 15de eeuw (1443-1472)

GAUME J. (l'abbé) (1851) - Manuel des confesseurs, sixième édition

GERHART Mary, RUSSELL Allan Melvin (1984) - Metaphoric Proces. The creation of scientific and religious understanding. Foreword by Paul Ricoeur

GESSLER J. (1939) - Jezus' Lijden en Zijdewonde in woord en beeld verheerlijkt. Een folkloristische bijdrage tot de kennis van de godsvrucht onzer voorouders.

GIBB Hamilton Alexander Rosskeen Sir (1981) - De Islam. Een historisch overzicht

GIJSEN Joris (1999) - Vlaamse begijnhoven ontdekken en beleven. Een sfeervolle zoektocht naar een heel eigen verleden.

GODELSAC Guido (1931) - Twaalf missiepsalmen uit Transvaal, S. Pieter en Paulus' Abdij, Dendermonde

GOLDHAGEN Daniel Jonah (2002) - Een morele afrekening. De rol van de katholieke Kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.

GROENMAN Sjoerd, LEIKER Sjoerd (1981) - Onder ons gezegd en gezwegen. Bespiegelingen van vrijmetselaren over mens en wereld.

GUILLEMIN Henri (1982) - L'affaire Jésus

HASLER A.B. (1980) - Hoe de paus onfeilbaar werd. Macht en onmacht van een dogma. Met een inleiding van Hans Küng.

HEBBLETHWAITE Peter (1987) - Het Vaticaan. De kleinste grootmacht ter wereld.

HELLPACH Willy (1931) - Zwischen Wittenberg und Rom. Eine Pantheodizee zur Revision der Reformation

HROCH Marislav & SKYBOVA Anna (1988) - Inquisitie en Contrareformatie

HUBERMAN Jack (2007) - The Quotable Atheist: Ammunition for Nonbelievers, Political Junkies, Gadflies, and Those Generally Hell-Bound

JODER Le Chanoine J.-Chr. (1897) - Formulaire Matrimonial. Guide pratique du curé pour tout ce qui concerne le sacrement de mariage.

KEPEL Gilles (2006) - The War for Muslim Minds (translation of Fitna. guerre au coeur de l'islam - 2004)

KERENYI Karl (1960) - Griekse mythologie

KERKHOFS J. s.j. & VAN HOUTTE J. Eds. (1962) - De kerk in Vlaanderen

KLOEK Fred (1987) - De pauselijke banvloek. Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek

KLUG Prof. Dr. Ignatius (1939) - Het Katholieke Geloof. Een apologetisch, dogmatisch kerkhistorisch overzicht

LAMMERTSE J. (1937) - Het protestantisme I. Zijn oorsprong, in de serie "Niet-Katholieke Levenswijsheid" van de brochurenreeks "Waarheid en Leven", psychosophische verhandelingen onder red. van prof. J.P. Verhaar

LERNOUT Geert (2007) - In den beginne - van Adam & Eva tot intelligent design

LEROI Olav (1938) - Sovjet-Bankroet. Twintig jaren geloofsvervolging in het Roode Rijk.

LEYERS Jan (2007) - De weg naar Mekka. Een ontdekkingsreis door de moslimwereld

LORIDAN J. abbé (1894?) - Les voyages à Rome des Ursulines de Flandre 1684-1732

LUKACS Jozsef, GUTTIERREZ Gustavo, e.a. (1977) - Trekt de kerk zich de armoede in de wereld aan?

LUNDE Paul (2002) - Het verhaal van de Islam.

MANNING Henry Edward (1884) - Het eeuwigdurend priesterschap (vertaling van The Eternal Priesthood)

Marcel, L.-E. (chanoine) (1938) - Dictionnaire de culture réligieuse et catéchistique

MARTIN Sean (2009) - De Katharen. Geschiedenis en Geheimen.

MASSENET DE MARANCOUR L. (Léon) (1864) - Les Echos du Vatican

MATHIEU-ROSAY Jean (1993) - De ware geschiedenis van de pausen. Van het hemelse rijk van God tot de aardse rijken der koningen. (vert. van La véritable histoire des papes - 1991)

MAUSBACH Dr. Joseph (1913) - Die katholische Moral und ihre Gegner, Vierte Auflage

MAUSBACH Dr. Joseph (1919) - Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen Gittenlehre

MEERSSEMAN G. o.p. (1943) - Rembert van Torhout

MELLOR Alec (1971) - Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie et des Francs-Maçons.

MILES Jack (1996) - God. Een biografie

MORELLI Anne (1997) - Open brief aan de sekte van de sektetegenstanders

NEWTON Joseph Fort (1971) - De Bouwers. Een studie over Vrijmetselarij

NISSEN Peter, TRIO Paul, GIELIS Marcel, DECAVELE Johan, ACKERMANS Gian, VANHEMELRYCK Fernand, LAMBERIGTS Mathijs, DE MAESSCHALCK Edward, GEVERS Lieve (2004) - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom.

NN (1766 (reprint 1999)) - Proces van de Quesels, kosteloos en schaedeloos gewonnen tegen de Weereld

NN (1944) - Studentenkalender Kerkelijk Jaar 1943-1944

NN (1937) - Zusters der Christelijke Scholen van den H. Jozef Calasanz te Vorselaar, De Messiasgedachte doorheen het Oud-Testament, Handboekje voor de leerlingen van den 4en graad en van het middelbaar onderwijs, vierde uitgave

NN (1945) - Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Eerste Jaargang. Deel II. Nr 1 tot 5.

NN (Jaren 70?) - Printbijbel met 246 voorstellingen des Ouden & Nieuwen Testaments a.d. 1698

NN (1924) - Leidsman der Jeugdige Zielen

NN (1921) - Broederschap der XXXVI Heiligen, Oorspronkelijk Reglement, heruitgegeven ter gelegenheid van het 250-jarig Jubelfeest der Broederschap.

NN (1954) - Het Oude Testament. In verkorte vorm met inleidingen en verklaringen. Naar de vertaling uit de grondtekst i.o.v. De Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius'

NN (1677) - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximis celebrati. Canones et Decreta . ed. prestitum sit sequens Phil. Chifflet.

NN (1930) - De Dienaar Gods Broeder Mutien-Marie, een glorie in de congregatie van de Broeders der Christelijke Scholen

NUYENS P.J.A. o.p. (1955) - De heilige van het symbolisme, Adolf Retté

OTTEN W. en VAN ASSELT W.J. (red.) (2002) - Kerk en conflict. Identiteitskwesties in de geschiedenis van het christendom

PALLENBERG Corrado (1968) - De financiën van het Vaticaan (vert. van Vatican Finances)

PARIS Edmond (1959) - Le Vatican contre l'Europe

PAULUS VI Paus (1965) - Constituties en decreten van het tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. XVI Decreet over de missieactiviteit van de kerk

PAUS JOHANNES PAULUS II (1994) - Over de drempel van de hoop

Paus PIUS XII (1941) - Radioboodschap van Sinksen door Zijne heiligheid Paus Pius XII gezonden aan heel de wereld bij de vijftigste verjaardag van den Wereldbrief Rerum Novarum, 1en juni 1941

PHILIPPEN L.J.M. (1934) - De Heilige Norbertus en de strijd tegen het Tanchelisme te Antwerpen

PUT Eddy, HARLINE Craig (2002) - Verloren schapen, schurftige herders. De helse dagen van bisschop Mathias Hovius 1542-1620 (vert. van A Bishop's Tale. Mathias Hovius among his flock in seventeenth-Century Flanders - 2000)

QUINET Edgar (1984) - Le Christianisme et la Révolution française

RANKE-HEINEMANN Uta (1988) - Eunuchen für das Himmelreich. Katholische Kirche und Sexualität.

RATZINGER Joseph Cardinal (1987) - Eglise, oecuménisme et Politique

RECK Franz Xaver (1911) - Das Missale als Betrachtungsbuch. Vorträge über die Messformularien. Erster Band: Vom ersten Adventssonntag bis zum sechsten Sonntag nach Ostern, Zweiter Band: Vom Pfingstsonntag bis zum vierunzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten, Zweite, verbesserte Auflage

REESE Thomas J. s.j. (1998) - In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke kerk

REMOND René (2001) - Religion et Société en Europe. La sécularisation aux 19e et 20e siècles. 1789-2000

ROUX Jean-Paul (1989) - Jésus

RUTHVEN Malise (1992) - Sekten in Amerika. Een reis langs Amerika's Kinderen van God.

SCHARS P. (1922) - Die Devotionsbeichte, Die Tilgung der läslichen Sünde in der heiligen Beichte, 4. unveränderte Auflage

SCHAUB Franz (1909) - Die katholische Caritas und ihre Gegner

SCHNÜRER Gustav Prof Dr (1950) - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen 3 delen I, II en III

SCHNÜRER Gustav Prof Dr (1950) - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen III

SCHNÜRER Gustav Prof Dr (1951) - De katholieke Kerk en de beschaving tijdens de barok

Sint Vincentius a Paulo - Conferentie van den H. Willibrordus - Berchem [Antwerpen] (1909-1911) - Verslagen der jaren 1909, 1910 en 1911

SMITH Joseph (1968) - Het boek van Mormon.

STEUR Prof. Dr. Klaas (1947) - Dogmatisch tractaat over het sacrament van het huwelijk.

TIMMERMANS P. (wijlen), WIJNEN J.H. (1898) - Schets der Kerkelijke Geschiedenis. Vijfde verbeterde en vermeerderde druk. [old booknumber 18980001]

TRESMONTANT CLAUDE (1956) - Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin

VALLEJO Felix Sanchez s.j. (1964) - Annuarium Societatis Iesu 1964-1965. A restituta Societate Anno 150. Nederlandse Uitgave.

VALVEKENS P. Dr o.p. (1943) - Norbert van Gennep

VAN BIERVLIET T.A. (1966) - Het Stevenisme in Vlaanderen

VAN DEN ABEELE Andries (1991) - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.

VAN DEN ABEELE Andries (1991) - De kinderen van Hiram. Vrijmetselaars en vrijmetselarij.

VAN DER PLAS Michel (s.d.) - De Paus van Rome. Opvattingen over een omstreden ambt.

VAN GESTEL C. Prof. o.p. (1964) - Kerk en samenleving: de bijzonderste sociale documenten van de pausen Leo XIII, Pius XI, Pius XII en Joannes XXIII. Rerum Novarum, Quadragesimo Anno, Master et Magistra, Pacem in Terris.

VAN VENLO Simon, [SIMONS Ludo] (1982) - Boexken van der officien ofte dienst der missen / Little book of the offices or service of the mass [2 vols.]

VERBIST Henri (1971) - Les grandes controverses de l'Eglise contemporaine (de 1789 à nos jours)

VERMEULEN Urbain (2008) - De fundamenten van de Islam. Over koran, kaliefen en kruistochten. Lessenreeks.

VILLEROT Dominique (1974) - L'Inquisition ou Le gouvernement des âmes.

VINCENT A. (1932) - Le Judaïsme.

VON BOKOR Charles (2006) - Die Geschichte der Freimaurer

VYNCKE Ameet E.P (1898) - Brieven van een Vlaamschen missionaris in Midden-Afrika door den Eerw. Pater Ameet Vyncke van het gezelschap der missionarissen van Afrika (Witte paters). Nieuwe uitgave. Eerste deel: Van Algerië tot Zanzibar

WESSELS Anton (1980) - De renaissance van de islam.

WHEATCROFT Andrew (2005) - Ongelovigen - Het conflict tussen het christendom en de islam (vertaling van Infidels - 2002/2004)

WIERBITSKY Corvin (1990) - De papenspiegel. Het masker afgerukt: Het ware gelaat van de rooms-katholieke Kerk (vertaling van Pfaffenspiegel - 1848)

WITTE Els Prof. Dr (intro) (1989) - 200 ans de libre pensée en Belgique 1789-1989

WYNANTS Paul, KREMER Christian (préface) (2012) - Les Pouvoirs Publics et les Fabriques d'Eglise en Belgique. Aperçu historique.

X (1860) - Devocionario Romano