Our category SOCIOLOGY


ABICHT Ludo (1997) - De herinnering is een vorm van hoop. Vlaanderen in de postmoderniteit

ANTHIERENS Johan (1993) - Tricolore Tranen, Boudewijn en het augustus verdriet

APPLETON Sir Edward (1957) - Science and the Nation. The BBC Reith Lectures for 1956

BADINTER Elisabeth (1988) - De een is de ander. De relatie tussen mannen en vrouwen.

BAKKER C.B., BAKKER-RABDAU M.K. (1973) - No Trespassing ! Explorations in Human Territoriality

BALZAC Honoré de (1835) - La Comédie Humaine. Etudes de moeurs: Scènes de la vie de campagne, IV. Le Lys dans la Vallée.

BARBER Benjamin R. (2007) - De infantiele consument. Hoe de markt kinderen bederft, volwassenen klein houdt en burgers vertrapt. (vertaling van Consumed - 2007)

BARNICH Georges Dr (1912) - Het klerikaal Regiem in België. Organisatie van de Katholieke Partij. Sociale wetgeving en inrichtingen. (vertaling van Le régime clérical en Belgique. L'organisation du parti catholique. La législation social et les oeuvres - 1912)

BARREZ Dirk (1999) - Ik wil niet sterven aan de Xxste eeuw. Over leven in de 21ste eeuw.

BEHRENDT Richard (1964) - De mens en zijn toekomst. Een sociologische analyse.

BELL Daniel (1976) - The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting

BERNAL J.D. (1971) - De wetenschap als maatschappelijk proces 4. VII. De sociale wetenschappen in verleden en heden. VIII. Conclusies. De sociale wetenschappen in de geschiedenis. De sociale wetenschappen na de eerste Wereldoorlog.

BEYST Veerle (2006) - Handelen naar geweten? Een analyse van het verband tussen milieubesef en milieuvriendelijk gedrag in Vlaanderen. Stativaria 39 maart 2006

BOEHMER Konrad, REGTIEN Ton (1970) - Van provo naar oranje vrijstaat

BOUDRY Linda (projectleider), CABUS Peter, CORIJN Eric, DE RYNCK Filip, KESTELOOT Chris, LOECKX André (2003) - De eeuw van de stad - Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek en Voorstudies. (2 volumes)

BRAAK, HANS VAN DE (1995) - Sociodynamica. Waarom de wereld constant verandert.

BROECKX Kan. E. (1934) - Rerum Novarum en Quadragesimo anno, vijfde uitgave

BRUGMAN J. (1999) - Het raadsel van de multicultuur. Essays over islam en integratie

CAFMEYER MAGDA (1958) - Van doop tot uitvaart. Een kijk op het volksleven in het noordoosten van West-Vlaanderen

CANETTI Elias (1986) - masse et puissance (trad. de Masse und Macht)

CANTILLON Bea (red) (1999) - De welvaartstaat in de kering.

CHLEPNER B.S. Prof (1956) - Cent ans d'Histoire Sociale en Belgique

CLIQUET R.L. Dr (1963) - Bijdrage tot de kennis van het verband tussen de sociale status en een aantal antropobiologische kenmerken. Een sociaal-biologisch onderzoek op Vlaamse mannen van 19- en 20-jarige leeftijd.

COHEN G.A. (1995) - Self Ownership, Freedom and Equality

COLL. (1979) - Inkomens- en vermogensverdeling. Notulen van het 14de Vlaams wetenschappelijk economisch congres

COLLECTIF (1967) - La civilisation des loisirs. Culture, morale, économie, sociologie : une enquête sur le monde de demain.

CORIJN Martine, LODEWIJCKX Edith (2009) - Echtscheiding en leefvorm na echtscheiding in het Vlaamse Gewest: verschillen naar herkomst. Een analyse op basis van Rijksregistergegevens voor volwassenen en kinderen.

COX Harvey (s.d.) - De stad van de mens - Het levenspatroon van de geseculariseerde wereld in theologisch perspectief.

DE KEYZER Diane (2005) - De schaamte en de schrik, goesting en genot. Vier generaties vrouwen vertellen.

DE KEYZER Diane (2006) - Met madame aan zee: meesters en meiden in de villa's aan de Belgische kust (1900-1940).

DE MOOR Piet, MESSEMAN Sofie, GROSEMANS André, KUIJPERS Jeroen (1998) - De laatste daad - Zelfdoding in Vlaanderen

DE PRETER René (1983) - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.

DE PRETER René (1984) - De 200 rijkste families. Geld en macht in de wereld van de holdings en de miljonairs.

DE STOOP Chris (1998) - Ik ben makelaar in hasj

DE TOCQUEVILLE Alexis (1992) - Over de democratie in Amerika. 1ste en 2de boek (1835-1840)

DE VOS S., DUMON G., SUYKENS M., VAN STEENVOORT M. (1979) - Zwart en geel ... en een beetje rood

DE WEERDT Denise (Editor) (1980) - Vies de femmes 1830-1980

DE WITTE L. (1966) - Kerk, arbeid en kapitaal; confrontatie van de christelijke levensopvatting met het arbeidersvraagstuk

DEFOYERE Gaston (1913) - Utopies Sociales. Le renversement des valeurs traditionelles. Etude critique sur les Dangers de "l'Ecole de Reims"

DELEU Jozef (1993) - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.

DELPAL Bernard, FAURE Olivier (2005) - Religion et enfermements (XVIIe-Xxe siècles)

DERKS Marjet, HALKES Catharina, VAN HEYST Annelies (redactie) (1992) - Roomse dochters. Katholieke vrouwen en hun beweging.

DOBBELAERE Karel Editor (2000) - Verloren zekerheid. De Belgen en hun waarden, overtuigingen en houdingen.

DUNN MASCETTI Manuela (1990) - De goddelijke vrouw. Mythologie en symboliek. Een betoverende reis naar de mythologie en symboliek van de vrouw.

DUPUIS H.M. prof dr, NAAKTGEBOREN C. dr, NOORDAM D.J. dr, SPANJER J. dr, VAN DER WAALS F.W. drs (1987) - Een kind onder het hart: verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu

ECO Umberto (1988) - De Structuur van de Slechte Smaak - essays

EHRENREICH Barbara (2004) - L'Amérique pauvre. Comment ne pas survivre en travaillant (trad. de Nicle and Dimed. Undercover in low-wage USA)

EISLER Rudolf Dr (1920?) - Sociologie

EL SAADAWI Nawal (1985) - De gesluierde Eva. Vrouwen in de Arabische wereld

ELCHARDUS Mark (1994) - Op de ruïnes van de waarheid

ELCHARDUS Mark (red) (1999) - Zonder Maskers. Een actueel portret van jongeren en hun leraren.

FERREE Hans (1878) - Van mens tot marionet. Hoe imitatie de menselijke mogelijkheden beperkt tot consumptie.

FORTUYN Pim (2002) - De islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament. Het woord als wapen. Met een kritische reactie van imam Abdullah R.F. Haselhoef [geheel geactualiseerde en herziene editie van Tegen de islamisering van onze cultuur]

GALBRAITH John Kenneth (1968) - Amerika voor de Amerikanen. Een satire over Amerikaanse diplomatie in ontwikkelingslanden. (vertaling van The Triumph)

GALBRAITH John Kenneth (1963) - The Affluent Society

GERVEREAU Laurent (2000) - Les images que mentent. Histoire du visuel au XXe siècle

GHOOS Jos (1986) - In de schaduw van de dood

GOBYN Ronny (Editor), Reynebeau Marc, GERARD Emmanuel, VANDENBROEKE Chris, VERAGHTERT Karel, VANTHEMSCHE Guy, SIMON Frank, VAN LOO Anne en ZAMPA Frederica (stedebouw en architectuur), LAMBRECHTS Marc, VAN DEN WIJNGAERT Mark (1994) - De jaren '30 in België. De massa in verleiding.

GOLLWITZER Helmut (1975) - De Kapitalistische Revolutie

GOODWIN Jan (1995) - De tol van de eer - Vrouwen in fundamentalistische landen verkeren in levensgevaar (vertaling van Price of Honor - 1995)

GOODWIN Jan (1995) - De tol van de eer - Vrouwen in fundamentalistische landen verkeren in levensgevaar (vertaling van Price of Honor - 1995)

GOOSSENS Cas (1973) - Open brief aan rijke mensen

GOUILLOU Philippe (2003) - Pourquoi les femmes des riches sont belles. Programmation génétique et compétition sexuelle.

GRISONI Dominique & MAGGIORI Robert (1973) - Lire Gramsci

HAMELIN Christine & WITTERSHEIM Eric (éd.) (2002) - La Tradition et l’État. Églises, pouvoirs et politiques culturelles dans le Pacifique. [Vanuata, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie]

HARMS Herman Hendrik (1958) - Jean Jaurès als geschiedschrijver van het Ancien Régime

HERTZ Noreena (2002) - De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)

HERTZ Noreena (2002) - De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)

HERTZ Noreena (2002) - De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)

HIMPE Anne (1992) - De Beweging in Huis. Vlaamse huizen tijdens het Interbellum.

HITE Shere (1978) - Eerlijk met sex. Door vrouwen voor vrouwen. (vert. van Sexual Honesty - 1974)

HOSTE L. (1985) - De Rode Verleiding. Een eeuw socialistische affiches. Deel 2

HOSTE L. e.a. (1985) - De Rode Verleiding. Een eeuw socialistische affiches. Delen 1 en 2

HUYSE Luk (1996) - De lange weg naar Neufchâteau

ILLICH Ivan (1983) - Het recht op nuttige werkloosheid (vertaling van The Right of Useful Unemployment and its professional enemies - 1978)

JUDT Tony (2011) - Het land is moe. Verhandeling over onze ontevredenheid. (vertaling van Ill fares the land - 2010)

JURGENS Fleur (2007) - Het Marokkanendrama

KALIBWAMI Justin (1991) - Le Catholicisme et la Société Rwandaise 1900-1962

KELLERER Hans (1964) - Sociale en economische statistiek

KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet (1991) - Stap voor stap: Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België

KINSBERGEN Andries (1988) - Ontgroening en vergrijzing. Beschouwingen over de bevolkingsevolutie in de provincie Antwerpen.

KNOTTER Ad (1991) - Economische Transformatie en Stedelijke Arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.

KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette (editor), GUBIN Eliane, VANTHEMSCHE Guy, PIETTE Valérie, (1994) - Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en Belgique (XIXe - XXe siècles)

KUYPERS Julien (1957) - Bergop!

KWANTEN Godfried (1987) - Welstand door vereniging. De ontwikkeling van de christelijke arbeiderscoöperaties (1886-1986)

LAMBERTY Max Prof. Dr (1961) - Wat is Westerse Cultuur ?

LEPP Ignace Prof Dr (1947) - Noden en verwachtingen van het proletariaat (vertaling van Peines et Espoirs du Prolétariat, Paris, 1947)

LETOURNEAU Ch. (1889) - L'Evolution de la propriété

LODEWIJCKX Edith (2008) - Veranderende leefvormen in het Vlaamse Gewest, 1990-2007 (en 2021). Een analyse van gegevens uit het Rijksregister.

LOISEAU J. (1936) - Manuel de Camping

LOTENS Walter (2008) - Het vacuüm van de kosmopoliet. Stemmen over vermenging

LOTENS Walter (2008) - De ziel reist te voet. Excursies over duurzaamheid

LUKACS John (1990) - Budapest 1900 (traduction de Budapest 1900: A Historical Portrait of a City and Its Culture. New York: Weidenfeld & Nicolson - 1988).

MAMPAEY Sam (2003) - Glopie Kopie Wereldbol. Globalisering voor beginners.

MANDEL Ernest (1974) - Inleiding tot het marxisme

MANDEL Ernest (1974) - Inleiding in de marxistiese ekonomie (vertaling van Initiation à la théorie économique marxiste - 1964)

MANDEL Ernest (1970) - Inleiding in de marxistiese ekonomie (vertaling van Initiation à la théorie économique marxiste - 1964)

MANDEL Ernest (1973) - Vervreemding en revolutionaire perspectieven. Zes essays

MANDEL Ernest (1987) - Uitgelezen moorden. Een sociale geschiedenis van het misdaadverhaal. (vertaling van Delightful Murder: A Social History of the Crime Story - University of Minnesota Press - 1984)

MANDEL Ernest (1971) - Theorie und Praxis der Gewerkschaften. Arbeiterkontrolle. Arbeiterräte. Arbeiterselbstverwaltung. Eine Anthologie.

MANDEL Ernest (1970) - Wat is neokapitalisme?

MANDEL Ernest (1970) - Lenin en het probleem van het proletaries klassebewustzijn.

MANDEL Ernest, MAGDOFF Harry, HOBSBAWM Eric, BARAN Paul, GUNDER FRANK André, LACLAU Ernesto, ARRIGHI Giovanni, SAUL John S. (1974) - Wat is imperialisme?

MARCUSE Herbert (1970) - Vertoog over bevrijding

MARSH Peter Dr (edit) (1988) - Eye to Eye. How people interact

MARX Karl (édition populaire résumé/extraits par Julien BORCHARDT) (1935) - Le Capital - édition populaire

MARX Karl, ENGELS Friedrich (1977) - Manifeste du Parti Communiste

MARX Karl, TROMP Bart (2006) - Karl Marx. Er waart een spook door Europa. Bloemlezing uit het werk van Karl Marx. Samengesteld en ingeleid door -

MARX Karl, VAN DER GOES F. (vertaling) (1910) - Het Kapitaal. Eerste Deel (I-III)

MEAD Margaret (1962) - Male and Female. A study of the sexes in a changing world.

MILES Rosalind (1989) - Stiefdochters van de tijd. De vrouw als paria van de geschiedenis. (vertaling van The Women's History of the World)

MILL John Stuart, [MILL Harriet Taylor] (1981) - De onderwerping van de vrouw (vert. van The Subjection of Women - 1869)

MOMMSEN Wolfgang J. (1990) - Max Weber and German Politics 1890-1920

MONTAGU Ashley (1972) - Statement on Race. An annotated elaboration and exposition of the four statements on race issued by The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

MONTREYNAUD Florence (1993) - Amours à vendre. Les dessous de la prostitution

MORALI-DANINOS André (1963) - Sociologie des relations sexuelles.

MORRIS Desmond (1972) - De Naakte Aap - Een zoölogische studie van het menselijk dier

MORRIS Desmond (1980) - De Naakte Aap - Een zoölogische studie van het menselijk dier

MOSER & KALTON (1971) - Survey methods in social investigation

NADER Ralph (1973) - Wie deelt de lakens uit?

NATER Johan P. (1986) - Vigelerende vrouwen, gedienstige meiden. Seksualiteit in Nederland in de negentiende eeuw.

NEIRYNCK Michel (1944) - De loonen in België sedert 1846 [De lonen in België sedert 1846]

NN (1910) - Die Jugend. Vorträge für Jugendvereine herausgegeben vom Volkverein für das katholische Deutschland. 3 Hefte.

PACKARD Vance (s.d.) - De afvalmakers (vert. van The Waste Makers - 1960)

PACKARD Vance (1969) - The Status Seekers (1959)

PACKARD Vance (s.d.) - De Statuszoekers (vert. van The Status Seekers - 1959)

PAUWELS Guy en SCHEERDER Jeroen (2004) - Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recratie.

PAUWELS Luc (hoofdred.) (1994) - Teksten, kommentaren en studies. Kultureel Tijdschrift. 16e jaargang. Nr. 73-74. 1994.

PELFRENNE Edwin (2009) - De nieuwe bevolkingsvooruitzichten 2007-2060. Een vergelijking met vorige prognoses.

PELS Dick (1986) - Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit

POL BOËL (Baronne Marthe) (s.d.) - 1920-1950. trente ans d’activité féminine. Extraits de discours et de messages

POL BOËL (Baronne Marthe) & DUCHÈNE Christiane (1955) - Le Féminisme en Belgique, 1892-1914

RACINE A., SOMERHAUSEN C., DEBUYST C., DE BOCK G., DE BRAY L. (1965) - De Nozems. Een socio-cultureel fenomeen van onze tijd.

RENOY Georges, DE MOOR Paul (1997) - Honderd jaar toerisme

RESTIVO Sal P., VANDERPOOL Christopher K. (1974) - Comparative studies in Science and Society

ROHRMOSER Günther (1971) - Grondslagen voor een revolutie? Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas

RONSE Jan (avocat) (1913) - L'Emigration saisonnière belge.

ROSZAK Betty, ROSZAK Theodore (1969) - Masculine/Feminine. Readings in Sexual Mythology and the Liberation of Women

RUSSEL Diana E.H., VAN DE VEN Nicole (1977) - Misdaden tegen de vrouw - Tribunaal Brussel 1976

SAMPSON Anthony (1968) - The New Europeans - A guide to the workings,institutions and character of contemporary Western Europe

SCHLOSSER Eric (2002) - Fast Food Nation - What The All-American Meal is Doing to the World

SCHUMACHER E.F. (1973) - Small is beautiful. Economics as if people mattered. Introduction by Theodore Roszak.

SCHUMPETTER Joseph (1972) - Impérialisme et classes sociales

SEE Henri Prof (1931) - Ontstaan en ontwikkeling van het moderne kapitalisme

SMITH hedrick (1976) - Les Russes. La vie de tous les jours en union soviétique.

STEEVENS Daniel (1985) - De streek van lage lonen en lange uren. 100 jaar socialisme in het arrondissement Brugge. Volume I: 1885-1939

STRUYF Annemie, BLANCQUAERT Lieve (foto's) (2004) - Insjallah, mevrouw. Ontmoetingen (z)onder de boerka

SULLIVAN J.W.N. (1928) - Gallio or The Tyranny of Science

THERNSTROM Stephan & SENNETT Richard (éd.) (1969) - Nineteenth-Century Cities. Essays in the New Urban History, New Haven & Londres, , 1969,

THOMPSON Mark, foreword by Randy SHILTS (1994) - Long road to freedom. The advocate history of the gay and lesbian movement.

VAN CAUWELAERT A.R., VAN USSEL J. (1960) - De mens en zijn wereld. Werkboeken voor zedenleer.

VAN DEN BROECK Karl (2014) - De echte vader van DE PIL. Het verhaal van de man die de vrouw bevrijdde.

VAN DER PLAS Michel, FENS Kees (nawoord) (1977) - Uit het rijke Roomsche leven. Een documentaire over de jaren 1925-1935 (reprint 1977)

VAN HULLE Marc, PIETERS Denis (collectie prentkaarten) (1997) - Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen [1890-1910].

VAN MECHELEN Frans Dr (1954) - De psychologie van de arbeidersgroep

VAN MECHELEN Renée (1996) - De meerderheid, een minderheid. De vrouwenbeweging in Vlaanderen: feiten, herinneringen en bedenkingen omtrent de tweede golf

VAN PEER Christine (2008) - Kinderwens in Vlaanderen. Een sociaaldemografische profielschets

VANDAELE John (1999) - Op zoek naar Het Beloofde Land. Migratie en ontwikkeling.

VANDE PUTTE Guy (1999) - Belgica Creola. Taalcontact in de Brusselse Periferie. Het voorbeeld van Overijse. / Le contact des langues en Périphérie bruxelloise. L'exemple d'Overijse.

VANDERVELDE Emile (1903) - L'exode rural et le retour aux champs.

VANLERBERGHE Jennie (2007) - Lach niet, Khanoem. Vrouwenhuis in Afghanistan (Istalif)

VANWEDDINGEN Myriam (2006) - Vlamingen en hun opvattingen over (betaalde) arbeid

VEBLEN Thorstein (1974) - De theorie van de nietsdoende klasse (vert. van The theory of the leisure class. An economic study of institutions - 1899)

VERCRUIJSSE E.V.W. Prof Dr (1970) - Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek. Uitgangspunten en richtlijnen. 3de druk

VERMEULEN Urbain (1999) - Islam en christendom. Het onmogelijke gesprek?

VERMOTE Michel (1988) - Gezondheid - 75 jaar Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten 1913-1988 [N.V.S.M./NVSM]

VERSTRAETEN Guido, VERSTRAETEN Willem (2010) - Mijn thuisplek? Landethiek over geborgenheid en de dreiging van ruimte-tijd en diversiteit

VIARD Jean, EHRENBERG Alain, BOYER Marc, PREEL Bernard (1990) - Les vacances: un rêve, un produit, un miroir

VLIEBERGH E. Prof Dr (1908) - De Kempen in de 19e en in 't begin der 20e eeuw

VRANKEN Jan Editor (2000) - Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2000.

VRANKEN Jan Prof (Editor) e.a. (1996) - Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 1996.

VUIJSJE Herman (1977) - Nieuwe Vrijgestelden. De opkomst van het spijkerpakkenproletariaat.

WALGRAVE Jan (editor) (1996) - De buren vieren feest. Geboorte, overgang en huwelijk bij Antwerpse bevolkingsgroepen. 13 september - 15 december 1996. Koningin Fabiolazaal Antwerpen.

WEINBERG Kirson S. Dr (1955) - Het probleem van de bloedschande

WITTE Els (edit.) (1993) - Brusselse Thema's. De Brusselse rand

WOLF Naomi (1992) - De zoete leugen of de mythe van de schoonheid

WOLF Naomi (1991) - The Beauty Myth. How images of women are used against women.

WOUTERS Paul (2015) - Nederland-België. Met die buren heb je geen vrienden meer nodig