Category TAXES - 15 titles


ARNOULD Maurice-A., e.a. (1966) - l'Impôt dans le cadre de la ville et de l'état. De belasting in het raam van stad en staat. Colloque international / Internationaal colloquium Spa 6-9-IX-1964. Actes / Handelingen

AUTENNE Jacques, TIBERGHIEN A., e.a. (1993) - Liber amicorum Maeckelbergh: fiscaliteit op de vooravond van de XXIste eeuw.

CLAVIER Charles (1919) - Histoire des impôts en Belgique, précédée d'un aperçu général de l'évolution fiscale.

COART-FRESART Paul (1937) - Rapport sur la simplification des lois d'impôts. Verslag over de vereenvoudiging der belastingswetten.

DE NEVE Luc (2004) - Mooie meisjes betalen geen belastingen. Een kritiek op het sociaal-democratische paradigma.

GRAPPERHAUS Ferdinand H.M. (1982) - Alva en de Tiende Penning.

GRAPPERHAUS,F.H.M. (1989) - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr (1990) - Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr (1990) - Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.

JANSSENS Paul Prof. Dr. (RED.) (1995) - Fiscaal Recht Geboekstaafd. Geschiedenis van het Belastingrecht van Perkament tot Databank.

MAUS Michel (2012) - Iedereen doet het ! Belastingontduiking in België. De trucs, de cijfers, het bedrog van hoog tot laag.

MAUS Michel (2015) - Handboek fiscale sanctionering

SPRUYT André Prof. (2002) - Inleiding tot het belastingrecht

VAN GEEST Martin, VAN KLEEF Joost, SMITS Henk Willem (2013) - het belastingparadijs - waarom niemand hier belasting betaalt - behalve u

VAN HEES Marco (2013) - Belastingparadijs België (vertaling van Les riches aussi ont le droit de payer des impôts -2013)