Category TRANSPORT - 190 titles

De categorie TRANSPORT omvat boeken en documenten over: Wegtransport (wegen, tunnels, bruggen, ...), Automobiel & Oldtimers; Scheepvaart, Rederijen, Havens (de haven van Antwerpen werd in de categorie Antverpiana opgenomen), Bevaarbare Waterlopen, Loodswezen, Waterbouwkunde, Binnenscheepvaart, Kanalen (een favoriet onderwerp); Luchtvaart; Spoorwegen & Stations; Tram & Metro; Mobiliteit in het algemeen, Verkeersproblemen; Reisverslagen, Toeristische gidsen en dito kaarten; Transporteconomie. Deze categorie beperkt zich niet tot één land. Het transport in Congo wordt aldaar behandeld.


ANDERSEN, HÅKON WITH & COLLETT, JOHN PETER (1989) - Anchor and balance. Det norske Veritas, 1864-1989

ANGELUCCI Enzo & CUCARI Attilio (1979) - Encyclovisuelle des navires. 1000 embarcations du monde entier des pirogues primitives aux porte-avions géants

AREND Geoffrey (1979) - Air world's great airports: La Guardia 1939-1979:

AREND Geoffrey (1981) - Great airports: Kennedy International. A Picture History. Idlewild to JFK.

Bart VAN DER HERTEN - VAN DER WEE Herman (woord vooraf) (2004) - België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw.

BARTHELEMY Clément, RENSON André, SCHENA Archangelo (2004) - Les canaux du Centre. Une histoire, un style.

BAUGEAN (1970) - Verzameling van alle soorten Oorlogsschepen en Koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen. - Naar de werkelijkheid geteekend en in koper gebragt door Baugean

BELLU René (1994) - Toutes les Renault. De 1898 à nos jours.

BEUKENKAMP W., HESSELINK H.G. (1990) - Tramweg Stichting 1965-1990. Een uit de hand gelopen hobby ...

BLIGNY Jean-François (2009) - Le canal de Bourgogne

BLUSSÉ VAN OUD - ALBLAS, A. (1972) - De geschiedenis van het Clipperschip in Noord-Amerika, Engeland en Nederland.

BOEKEMA Frans, KUIJPERS Elsa (red.) (2001) - Westerscheldetunnel: Op weg naar nieuwe economische dynamiek in een Nederlands-Vlaamse grensregio?

BONDER H. (1952) - De archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland voor 1850. (Alg.Rijksarch.).

BOSCHMA Kees (1992) - Reizen in Napoleons tijd: een avontuurlijk en soms hachelijke onderneming

BRISTOW Philip (1970) - Through the French Canals

BULLOCK Alan (Einleitung) (1967) - Die grossen Ströme Europas

CADFRYN-ROBERTS John (1965) - Coaches and trains

CHANT Christopher (1978) - Aviation. An illustrated history.

Chrysler (2006) - Chrysler 300C Touring.

CHRZANOWSKI Ignacy, KRYZANOWSKI Marciey, KRZYSZTOF Luks (1979) - Shipping Economics and Policy. A socialist view

CLAEYS Manu (2013) - Stilstand: Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Het Oosterweeldossier.

CLAUDON Francis (1988) - De romantische reis (vertaling van Le voyage romantique; vertaald en bewerkt door Frank De Zwager)

Compagnie Maritime Belge (1970) - 1895-1970: Compagnie Maritime Belge, Antwerp

CRABBE Raoul (1944) - La Conquête de la Mer. De la pirogue au Normandie

CUESTA DOMINGO, M. (1994) - Over onbekende zeeën. De ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook

DAGANT A. et VANBELLINGEN P. (1982-1986) - Les canaux et chemins de fer charbonniers dans le Centre. Tome I : Les Canaux. Tome 2 : Les chemins de fer.

DAYE Pierre (1930) - La Belgique Maritime

DE BOECK Sven, DE MOL Joris (2011) - De Route - Sporen tussen Eeklo en Maldegem - Chemin de Fer entre Eeklo et Maldegem

DE BURBURE DE WESEMBEEK Albert (1946) - Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres 1846-1946 Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continentales par paquebots depuis leur origine

DE GRAEF J. (1983) - De ludieke geschiedenis van de Antwerpse tram

De Hert, Fr. s.j. (1885) - Le Tunnel du Pas-de-Calais, Extrait de la revue

DE LOECKER Jean-Paul, VAN VEEN Joke, DE ROOCK André, e.a. (2006) - De boerentram. Feiten rond het tramverkeer vanuit het Station van Leerbeek.

DE MAGALHAES FERNAO [zoekhulp: magalhaas] (1986) - De eerste Tocht rond de Wereld. De Ontdekkingsreis van Fernao de Magalhaes 1519-1522

DE MAUPASSANT Guy, (THOMAS Pierre) (1998) - Viaggio in Sicilia - Voyage en Sicile

DE RIVE, B.-L. (1835) - Précis historique et statistique des canaux et rivières navigables de la Belgique et d'une partie de la France.

DE VOS Alex (1972-1974) - Bibliografie van de Belgische binnenscheepvaart. Deel II: 1951-1970

DE VOS Greta, e.a. (2009) - In behouden haven: Reflecties over maritieme regio's. Liber Amicorum Greta Devos.

DE WAELE A. Dr (1962) - Het openbaar personenvervoer in de provincie Antwerpen

DECLEIR Hugo (editor) (1998) - Roals Amundsen's Belgica Diary - The First Scientific Expedition to the Antarctic

DEJARDIN Valérie (s.d.) - Carnets du Patrimoine n° 145: Gares d'hier et d'aujourd'hui

DELMER Alexandre (Secrétaire général du Ministère des Travaux Publics) (1939) - Le Canal Albert - Tome I

DESMET Gerard (1962) - Ontwikkeling der ekonomische bedrijvigheid in en om de Haven van Roeselare

DETHIER Jean e.a. (1978) - Le Temps des Gares. Exposition conçue par le Centre de Création Industrielle.

DETHIER Jean e.a. (1978) - Le Temps des Gares. Exposition conçue par le Centre de Création Industrielle.

Dienst voor de Scheepvaart (1981) - Duwvaartsluis Hasselt [Albertkanaal]

DIEPRAAM Joh. (1988) - De bel luidt over 't water. Het nationaal scheepvaartmuseum in Antwerpen en het maritiem museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam

DOEDENS Anne, MULDER Liek (1989) - Een spoor van verandering. Nederland en 150 jaar spoorwegen (1839-1889).

DUERR G.-F., ingénieur (1911-1912) - L'Auxilaire de Tramways et d'Electricité G.-F. Duerr, Société en nom collectif, Place de Louvain 30, Bruxelles. Catalogue général. Parties XI et XII.

EEKHOFF W. (1970?) - Op reis door Friesland in de vorige eeuw

EERENBEEMT VAN DEN H.F.J.M. DR. PROF. (1964) - Sporend Naar Welvaart. De betekenis van de eerste lijn der Staatsspoorwegen voor de economische ontwikkeling van Midden-Brabant en de Baronie van Breda.

ELIAS A.M. (1978) - Een minister op dienstreis. W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk

ELLIS C. Hamilton (1984) - The Lore Of Steam

ELSHOUT J. (Voorwoord van de President-Commissaris) (1960) - Beschrijving van Westeuropese vaarwegen met 9 kaarten en 119 tekeningen. Uitgegeven door de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale (N.P.R.C.) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.

FABER J.A. Prof Dr (red.), VAN DEN BROEKE, DR. W. E.A. (1989) - Het spoor: 150 Jaar Spoorwegen in Nederland

FORSTER Georg (1943) - Reisebriefe aus den Niederlanden 1790

FRANKENBERG, RICHARD VON (1966) - Das grosse Autobuch

FRERIKS Vincent (2003) - De Ijzeren Rijn. Spoorwegverbindingen tussen Schelde, Maas en Rijn. 175 jaar spoorweggeschiedenis in Limburg 1828-2003.

FUSTIER Pierre (1972) - L'Homme et les routes. De la matière, de l'énergie, de la pensée.

GALERIE CHARPENTIER (1955) - Un Siècle de Chemin de Fer et d'Art

GARRETT Richard (1992) - Reis in het ongewisse - Mysterieuze verdwijningen op zee (vertaling van Voyage into Mystery - 1987)

Gazet van Antwerpen (1999) - Haven en goed. 6 bijlagen over de Haven van Antwerpen.

GEOCART (2005) - Kaart der Waterwegen van België. Alle informatie op 4 kaarten. - Map of the Belgian Waterways. - Voies navigables

GOSSE Philip (1952) - GESCHIEDENIS VAN DE ZEEROVERIJ. Zeeroverij in de oudheid, de piraten van de Barbarijse kust

GOUDAPPEL J.A. (1994) - Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr.

GRANDGAIGNAGE Edm. (1868) - Le Péage de L'Escaut. Mémoire.

GREGORY Alexis (1993) - De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)

GREGORY Alexis (1993) - De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)

GREGORY Alexis (1990) - L'Age d'or du Voyage 1880-1939

HAEFELI Tr. (1984) - Histoire de la poste de Vevey et son environnement. Aperçu historique et documentaire publié à l'occasion du cinquantenaire du Club philatélique de Vevey et environs

HERON DE VILLEFOSSE René (1974) - Histoire des Grandes Routes de France

HERUBEL MARCEL (1937) - L'Homme et la Côte

HESSELINK H.G. (1982) - Geschiedenis der Spoorwegen 1865-1948. Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen

HOL, W.H.J. (1963) - Inleiding tot de waterbouwkunde. Twintig eeuwen strijd om de beheersing van land en water in de Lage landen. Met 260 tekeningen en foto's.

HOOFTMAN Hugo (1948) - Vleugels van Nederland. Een overzicht van onze civiele luchtvloot. Foto's, technische gegevens, beschrijvingen, registraties van alle in ons land in gebruik zijnde burgervliegtuig-typen

HOVEY Tamara (1991) - Paris Underground

HUGO Victor (1986) - België (vertaling van Belgique - 1837)

INDEKEU Bruno (2004) - Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen. in: Monumenten en Landschappen, jg 23, nr 3, pp. 4-30

JACQUEMIN Madeleine (2020) - Inventaire des archives du Ministère des Communications : Administration des Transports : Chemins de fer 1835-1966

JOODE, TON DE, EN PETER BERNARD (1989) - De Mens en het water. Bruggen, Sluizen en Kanalen in Nederland en België

KEATING Bern (1970) - The northwest passage, from the Mathew to the Manhattan 1497-1969

KLEIJN A.A. (Directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor Scheepvaart te Amsterdam) (1951) - De Rijn. Mannheim - Rheinau - Ned. Grens. Vaarwegen, Minste Vaarwaterdiepte, Ankerplaatsen, enz. Voor Schippers en Schippers-Vakscholen.

LAGENDIJK A. (1983) - Van de Willem III tot de Willem Ruys

LAMALLE Ulysse (1953) - Histoire des Chemins de Fer Belges

LAMALLE Ulysse ir (1953) - Histoire des Chemins de Fer Belges

LAMBOOIJ Herman (1991) - Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland.

LAVEAU G. (1977) - Une route de poste. La route d'Espagne

LEBBE Fernand (1946-1949) - Au fil du rail (Tomes I à XXVI = complèt !)

LEPAGE H. Paul L. (1933) - De Tunnels onder de Schelde. Programma der Openingsfeesten 9-10 september 1933.

LINTSEN, PROF.DR.IR. H.W. (1998) - Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998

LOEFF J.A.L.M. (inleiding) (1952) - Het Nederlands-Belgische waterwegenvraagstuk. Een economische studie.

LOSCHBURG WINFRIED (1979) - Het grote reisboek. Lust en last van het reizen door de eeuwen heen.

MACINTYRE Donald (1970?) - Zeilvaart 1520-1914

MACZAK Antoni (2001) - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.

MACZAK Antoni (2001) - De ontdekking van het reizen. Europa in de vroeg-moderne tijd.

MAIGRE Michel (2018) - Carnets du Patrimoine n° 155: Le canal du Centre à 1350 tonnes

MAIGRE Michel (2019) - Carnets du Patrimoine n° 161: Le canal de Charleroi à Bruxelles

MARTIN J. Lic. (1965) - Le grand chemin de Wavre à Bruxelles

MARVANO (2009) - Speed Queens. Snelle vrouwen tussen twee Wereldoorlogen

MC KINLAY WILLIAM LAIRD (2000) - De laatste reis van de Karluk

MERRIEN Jean (1957) - La grande histoire des bateaux

Ministerie van Openbare Werken (1989) - 50 Canal Albertkanaal (50 ans Canal Albert/50 jaar Albertkanaal) Jubileumboek.

Ministerie van Openbare Werken - Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1968) - Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 DEC. 1968 (Feestbundel)

Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department (1987) - Wegen in België van de Oudheid tot 1980 - Routes de Belgique de l'Antiquité à 1980 - Belgian Roads from Antiquity to 1980 -

MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN (s.d.) - Technisch reglement voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

MOLLE Ton (1984) - Een eeuw loodsen op en om de Schelde. Het leven en werken van de loodsen in de Scheldemonden.

MONDFELD Wolfram zu (1979) - Drieduizend jaar zeeroverij. Van de piraten uit de klassieke oudheid tot en met de kapers van de twintigste eeuw. Hun persoonlijkheid, hun avontuurlijk leven en hun schepen.

MONOD Jérôme, DE CASTELBAJAC Ph. (1971) - L'Aménagement du Territoire

MORAND Jacques (textes et photographies) (1993) - Le Canal du Midi et Pierre-Paul Riquet. Histoire du Canal royal en Languedoc

MORINEAU Michel, VOET Léon, VAN BEYLEN Jules, MESSIAEN Jacky, GAMBLIN André, e.a. (1982) - A la conquête des mers. Marins et marchands des Bas-Pays. 11ième Festival de Lille. Musée de l'Hospice Comtesse, Lille, 23 octobre 1982 - 3 janvier 1983.

NAUDTS F. Ir (s.d.) - de Automobiel - Practisch leerboek

NAUWELAERTS Mandy (edit.) (2008) - Red Star Line. People on the move. (nederlandstalige uitgave)

NN (2001) - Revue d'histoire des Chemins de Fer No 24-25, 2001. Le chemin de fer à la conquête des campagnes, l'aménagement du territoire par les réseaux dits secondaires en France, histoire et patrimoine 1865-2001

NN (1936) - Nieuw havenplan van Antwerpen met de kaart van het AlbertKanaal en de waterwegen van Brussel en Leuven 1936

NN (1928) - Les chemins de fer belges

NN (1957) - Handboek voor Internationaal Verkeer en Toerisme alsmede hun historische ontwikkeling. 1000 kaarten, grafieken en diagrammen van blijvende waarde, overgenomen uit de Elsevier Atlas.

NN (1996) - De ontbrekende schakel tussen privé- en openbaar vervoer. Nieuwe vormen van mobiliteit in België.

NN (s.d.) - Baangids van België, 't Groothertogdom Luxemburg en aanpalende streken.

NN (1984) - 75 jaar luchtvaart 1909 Antwerpen 1984

NN (1955) - Mémorial du Royal Touring Club de Belgique 1895-1955

NN (2004) - Sabena Archivalia. 7 februari / février 2004. Belgian Bernaerts Auctioneers Tentoonstelling.

NN (1905) - Panorama de la Belgique

NN (1935) - Le chemin de fer Metropolitain de Paris.

NN (1991) - Répertoire FEBETRA 1991

NN, Dienst voor de Scheepvaart (1985?) - Het ontstaan van de Kempense kanalen en het Albertkanaal

NOCK O.S. (1979) - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)

NOCK O.S. (1979) - Wereldspoorwegatlas (vertaling van World Atlas of Railways)

OLYSLAGER, P. (1982) - Vraagbaak. Renault 16 GL, GLS; 16 L, TL; 16 TA; 16 TS en 16 TX, 1970-1980

OOSTERWIJK Bram (1988) - Op één koers. (Geschiedenis van de Koninklijke Nedlloyd Groep)

PEETERS K. C. Dr, LEEMANS Oscar (1955) - De Schelde en Antwerpen. Politieke en Economische Betekenis.

PEETERS K.C. Dr (1939) - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]

PEETERS K.C. Dr (1939) - De politieke beteekenis van den Scheldestroom [De politieke betekenis van de Scheldestroom]

PETERS Hans (1969) - De snelste van de weg

PEYRET Henry (1949) - Histoire des chemins de fer en France et dans le monde

PIERARD Colette (1997) - La Sambre. Chronique d'une normalisation

PIERARD Colette (1997) - La Sambre. Chronique d'une normalisation

PINXTEN K. (1936) - Het Albertkanaal - zijn economische beteekenis voor Vlaanderen

PRADE Marcel (1988) - Ponts et viaducs au 19ième siècle

RATTÉ J. Dr (1952) - De Nederlandse doorvoerpolitiek en de vrije vaart op de internationale Rijn. Een schets van het ontstaan van de vrije doorvoer door Nederland.

RAYNAL David, MOUTEL Christiane (2010) - Il était une fois la POSTE

RENAULT (2008) - Renault Laguna Coupé

RICHARD (= Jean-Marie-Vincent AUDIN) (1828-1829) - Guide Classique du Voyageur en France, dans les Pays-Bas et en Belgique; Comprenant La Manière de Voyager ; les Tableaux des Routes, des Relais, des Communications ; l'Etat Général des Postes ; la Description des Villes, Bourgs, Villages, Antiquités, Monumens, Etablissemens, Curiosités de la Nature et de l'Art ; la Notice des Eaux Minérales ; la Liste des Diligences, Voitures Publiques, Auberges, etc. Orné d'une Belle Carte Routière, etc. Guide Indispensable à l'Artiste, à l'Etranger et aux Curieux.

ROSSETTI Carlo Prof., REY Francis, Commission Européenne du Danube (C.E.D.) (1931) - La Commission européenne du Danube et son œuvre de 1856 à 1931

SASSO Bernard, COHEN-SOLAL Lyne, MITTERRAND François (1987) - Le Tunnel sous la Manche. Chronique d'une passion franco-anglaise. [Chunnel]

SCARRY Huck (1982) - Alles wel aan boord. Een reis per binnenschip (vert. Voyage en péniche - 1981)

SCHREURS Jan, STUYVEN K., DEBAERE K., VERMEULEN P., LAGROU E. (1994) - Uit de ban van de ring. Nieuwe stadsbeelden voor het structuurplan Vlaanderen

SCHURER Joanne, LANDSAAT Hans (1996) - Leopoldskanaal, een ode in 65 foto's

SEGHERS (1931) - Seghers' Schippersatlas voor de binnenscheepvaart

SELLIERS DE MORANVILLE Lieutenant-Général (1929) - Essai sur une Communication directe du Port d'Anvers avec les grandes profondeurs de la Mer du Nord par territoire exclusivement belge. (Titre sur la couverture: Anvers relié à la haute mer par territoire belge et libéré de l'ingérence étrangère)

SIMON Michel-Paul (2006) - Canaux de France

SLEGERS Robert, SCHENKEL Jean-Pierre (1988) - Een spoorse kijk op Hoboken

SMIT-KROES Nellie Drs (voorwoord), VAN DEN BOS M. (ten geleide) (1979) - Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Rotterdam 1929-1979.

SPANGENBURG Ray, MOSER Diane K. (1993) - Connecting a Continent : The Story of America's Tunnels.

SPANGENBURG Ray, MOSER Diane K. (1992) - Connecting a Continent : The Story of America's Roads.

SPANGENBURG Ray, MOSER Diane K. (1993) - Connecting a Continent : The Story of America's Canals.

STERLING André, DAMBRAIN Michel (2001) - Le canal de Charleroi à Bruxelles. Témoin d'une tradition industrielle.

STRUYE Johan, VAN DEUREN Karel (1980) - De reizigers worden verzocht van in te stappen

STRUYE Johan, VAN DEUREN Karel (1980) - De reizigers worden verzocht van in te stappen

TAVERNIER (1960) - Monografie van bodem en water in België

THIRIAR James (1988) - Spoormannen uit de tijd. Spoorweguniformen van weleer getekend door James Thiriar

Tijdschrift van het Gemeentekrediet (1996) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 50, nr 198, SUYKENS Fernand, De waterverdragen met Nederland

Tijdschrift van het Gemeentekrediet (1997) - Tijdschrift van het Gemeentekrediet. Jaargang 51, nr 201, Transport in België. Reconstructie van een database.

TROEBST Cord-Christian (1961?) - Om de verovering van de zee. Amerika en Rusland in hun wedloop om de oceaan (vert. van Der Griff nach dem Meer)

UGES, J.B. (NONO) (1950) - Van rijden, varen en vliegen. Het vervoermiddel door alle eeuwen.

VAN CAMP Bart, TESSENS Lucas (2009) - DEBAT TUSSEN BART VAN CAMP (NVA/BAM) en LUCAS TESSENS OVER Oosterweelverbinding en tolvrij maken van Liefkenshoektunnel – Oktober 2009

VAN DE WALLE Werner (hoofdredacteur), DECAVELE Johan, VERMAUT Claudia, DE JONGE Pit, e.a. (2001-2006) - RUIMSCHOOTS, Nautisch & Sociaal Nieuws, driemaandelijks tijdschrift

VAN DEN ABEELE Andries (1983) - Negentiende-eeuwse ondernemers te Brugge - Georges en William Chantrell. in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, jg 37, nr 146, oktober 1983, pp. 241-268.

VAN DER HAM Willem Drs (1989) - Tot gerief van de reiziger. Vier eeuwen Amsterdam-Haarlem

VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, VAN ACKER Maarten, FRANCOIS Luc, VAN HEESVELDE Paul, e.a. (2010) - De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust.

VAN GUNSTEREN W.F. Dr, ROEMEN H.C.W., e.a. (1948) - Physisch- en Economisch-Geografische Beschouwingen over de Rijn als Europese rivier.

VAN LOON Hendrik Willem (1934) - Het zeegat uit. De scheepvaart door alle eeuwen

VAN PEEL E. (1969) - Van oever tot oever aan de Schelde te Antwerpen

VAN WALLE Willem-P. (1938) - La navigation intérieure en Belgique

VAN YK Cornelius (s.d.) - De Nederlansche Scheepsbouw-konst open gestelt [zoekhulp: De Nederlandse Scheepsbouwkunst]

VANACKER Daniel, HENDRYCKX Michiel (1982) - Langs het kanaal (jubileumboek n.a.v. 50 jaar Scheepswerven van Langerbrugge, kanaal Gent-Terneuzen)

VANDENBUSSCHE Fred (1987) - Berg de Herald. Het gevecht na de ramp.

VANDERCRUYSSE Thierry, e.a. (1982) - Brugge en de zee Maritieme geschiedenis van Brugge

VANTIGHEM J.-P. (samenstelling) (1985) - 150 jaar spoorwegen in België. Aspecten van een dagelijkse realiteit.

VANTIGHEM J.-P. (samenstelling) (1985) - 150 jaar spoorwegen in België. Aspecten van een dagelijkse realiteit.

VER ELST André (1977) - De Belgische Treinen in Beeld. Les trains belges en images

VERBEKE Alain Dr (1986) - Rationele objectieven, structurele ineffectiviteit en commitment in het Belgische zeehavenbeleid. Een multipele perspectievenbenadering voor het strategisch investeringsbeleid in complexe organisaties.

VERELST Jeroen (2009) - Een brug te ver ? Hoe de Lange Wapper aan het wankelen ging

VERHAGEN Cees (2000) - De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal van eenheid en scheiding.

VINDEVOGHEL Maria (2003) - Ik beschuldig... In naam van de Sabeniens. [SABENA]

VINDEVOGHEL Maria (2003) - Ik beschuldig... In naam van de Sabeniens. [SABENA]

VLAAMSE OVERHEID (s.d.) - Trekwegen langsheen de waterwegen

VOLKSWAGEN (2010) - VOLKSWAGEN Passat CC

WAUTERS Alphonse (archiviste de la ville de Bruxelles) (2000) - Documents concernant le canal de Bruxelles à Willebroeck précédés d'une introduction contenant un résumé de l'histoire de ce canal, 1882

WILSON Arnold Sir T. Lt.-Col. (1939) - The Suez Canal : Its Past, Present, and Future

ZIJLMANS Roel (2017) - Troebele betrekkingen - Grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800

ZISCHKA Anton (1951) - Het wereldverkeer door alle eeuwen. Geschiedenis, invloed en techniek van schrijven, seinen, drukken, rijden, varen en vliegen.