CADASTRE - BEL - berichten


202107310325 Tegen eind dit jaar moeten alle eigenaars van een woning in het buitenland de waarde van hun (vakantie)verblijf melden bij de Belgische fiscus. De eerste 170.000 invulformulieren zijn al verstuurd.
201710141239 HALLE - Technische aanpassing aan opcentiemen onroerende voorheffing. Geplande belastingverlaging in 2018 gaat verder
20151210 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale bemiddeling bij betwisting van het kadastraal inkomen betreft (ingediend door mevrouw Carina Van Cauteren de heer Luk Van Biesen)
201505180359 Les plans Popp - Hainaut (geconsulteerd op 20150518)
201410181457 Onderzoek van 2005: de ongelijke verdeling van het onroerend vermogen in Vlaanderen
201406110033 33.000 ha gemeentegronden verkocht aan particulieren tussen 1847 en 1860
200512141672 14 december 2005: regering verkoopt eigendommen met zwaar verlies
200505057841 POPP Philippe-Christian en het belang van de POPP-kaarten en dito leggers
200304017821 1 april 2003: Maatheide Lommel zal worden afgegraven
20020214 Ces forêts domaniales qui firent la Société Générale (1822 - 1864). In: Revue belge de philologie et d'histoire. Tome 80 fasc. 4, 2002, pp. 1243-1274
199904211486 KB van 21 april 1999: staatsbossen en -wouden (116 in aantal) bij KB overgedragen aan Waalse Gewest - 21 AVRIL 1999. - Arrêté royal organisant le transfert de la propriété de bois et forêts (n=116), de l'Etat à la Région wallonne - 21 APRIL 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van Staatsbossen en -wouden (47 in aantal) overgedragen naar het Waalse Gewest
197400007897 1974: Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel op Maatheide te Lommel ontmanteld
19690137 Het Aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in België (1796-1821), in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr XXIII, 1969, pp. 39-61
19670064 De 'Atlas cadastral parcellaire de la Belgique' van P.-C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der gemeenten. in : Tijdschift van het Gemeentekrediet, nr 85, 1967, pp.137-146
19660165 De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Hollands bewind (1820-1821) in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr XX, 1966
19600145 Inbeslagname en verkoop van de nationale goederen, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, nr XIV, 1960, pp. 132-221
19400056 La vente des biens nationaux en Belgique, in: Revue d'Histoire Moderne, T. 15, No 41/42, pp. 44-51
191811108795 10 november 1918: Besluit-wet betreffende de aangifte en het onder sekwester stellen van de goederen en belangen toebehorende aan onderdanen van vijandelijke naties
190400004517 1904: Compagnie des Métaux d'Overpelt-Lommel op Maatheide te Lommel
190101271866 27 januari 1901: Vandervelde's boek Propriété foncière ... besproken in revue La Recherche
190012091861 9 december 1900: boek Vandervelde methodologisch aangevallen door Le Mouvement Géographique
189801205555 grondbelasting: Stad Antwerpen laat verhoging opcentiemen - voor groter politiekorps - afhangen van referendum bij eigenaars !
189705251787 23 mei 1897: priester Daens hekelt in de Kamer grondhonger en uitbuiting van kapitalisten
187707262085 kadaster: reglement bewaring aangepast en verfijnd bij KB van 26 jul 1877
186706070687 7 juni 1867: wet transformeert de grondbelasting van repartitiebelasting in een geïndividualiseerde quotiteitsbelasting
18600238 Grootgrondbezit in Antwerpen en Vlaams-Brabant rond 1860. Een analyse van de kadastrale leggers zoals gepubliceerd door Popp.
18600005 Défrichement des terrains incultes dans la Campine belge et les autres contrées de la Belgique. Rapport à son Exc. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
185712317896 tussen 1830 en 1857: privatisering bossen door Belgische overheid: 3.252 ha voor 3.980.650 francs
185400005555 1854-1857: kanaal Leopoldsburg - Blauwe Kei (Kempische Vaart) gegraven
18530003 Essai sur la Campine Anversoise [Antwerpse Kempen]
185300001662 1853: grondverkoop in Meer (domein Maxburg) aan Antwerpse jeneverstoker Maximiliaan Van den Bergh : 1200 ha
184800009641 1848: gedwongen leningen t.w.v. 20 maanden grondbelasting ter financiering van bewapening en ondersteuning armen
184800006621 1848: grondbezitters in België: lijst opgemaakt per provincie > later is deze lijst VERDWENEN !
184703251465 1847: wet ter aanmoediging van de ontginning van woeste gronden
184702057421 5 februari 1847: gemeentegronden in te grote kavels verkocht, klaagt kamerlid de Corswarem aan
184400004451 1844: Zoniënwoud nog 7.522 hectare groot (= triages = loten in handen van de Société Générale)
184400001189 1844: Société Générale: erfgenamen Willem I verkopen 17.200 aandelen Société Générale aan de SG voor 1281 fr. per aandeel
184302035511 3 februari 1843: verdrag over de scheiding BEL-NLD én conventie Société Générale en BEL geratificeerd door wet
184211044527 4 november 1842: conventie tussen de Staat (BEL) en de Société Générale over de contentieux
184200004573 1842: POPP krijgt van minister van financiën Mercier toelating om kadastrale kaarten en leggers te drukken
184000007821 1840: Popp drukt kadasterplannen op verkleind formaat af
183912315465 Statistique territoriale du Royaume en 1839 (résultats des opérations cadastrales) - Met Luxemburg en Limburg
183900001489 kadaster: Statistique Territoriale gepubliceerd > bundelt resultaten van de kadastrale opmetingen
183512311467 31 december 1835: kamerlid de Smet beschuldigt koning Willem I van diefstal van domaniale gronden en Société Générale van medeplichtigheid
183508151564 15 augustus 1835: Société Générale beantwoordt vraag Kamer naar aandelen koning Willem niet
183412311687 Statistique territoriale du Royaume en 1834 (résultats des opérations cadastrales)
183103004512 maart 1831: POPP wordt tot Belg genaturaliseerd
183100008822 1831-1836: in deze periode verkoopt de Société Générale voor ca. 35 miljoen fr. aan gronden
183000007814 1830: POPP huwt te Brugge met Caroline Boussart (1808-1891) uit Mons
182905311578 kadaster: Willem I stelt Jacob van Harlingen aan tot hoofdcontroleur van het kadaster
182506274472 27 juni 1825: Zoniënwoud in kaart gebracht door W.B. Craan: verdeling onder de omringende gemeenten
182208261586 26 augustus 1822: Willem I laat bij wet een deel (500.000 gulden) van zijn inkomen (art. 30 GW) uitbetalen in GROND !!!
181800009452 1818: verkoop eikels Zoniënwoud als varkensvoeder brengt 4.450 gulden op
181800001499 1818: Société agricole, manufacturière et commerciale opgericht voor ontginning woeste gronden in de Kempen
181700001478 kadaster-handleiding: Cadastre Manuel du Contrôleur et de l'Expert relatif aux opérations du Cadastre
181700001478 kadaster-handleiding: Cadastre Manuel du Contrôleur et de l'Expert relatif aux opérations du Cadastre
181507084145 8 juli 1815: Wellington krijgt als beloning: bois de Nivelles, bois de Hazois, les bois de Bossut (in totaal 1.100 bonniers of 1.083 ha) en laat de bossen in de 35 jaar daarna volledig kappen
181409302545 kadaster: prins Willem van Oranje beveelt in een besluit voortzetting van de kadastrale werkzaamheden
181403147974 januari 1814: administratie van Waters en Bossen ingesteld door commissarissen-generaal van de Grootmachten > bewijst belang van de bossen
179904289952 28 april 1799: verkoop (openbare -) Sint-Donaaskathedraal te Brugge en vervolgens afbraak
179900001299 verkoop (openbaar) pastorie Westmalle aan Dargonne
179811231478 GRONDBELASTING (impôt foncier) geregeld bij wet; het is een 'impôt de répartition'
179808058821 5 augustus 1798: verkoop Kelchterhoef aan Maastrichtenaar Mamin
179800001889 verkoop domaine du Chenoy aan François-Dominique Mosselman voor 1.820.000 livres
179703175555 17 maart 1797: verkoop (openbaar) Alden Biezen (Bilzen) openbaar verkocht aan Guillaume Claes uit Hasselt
179610022566 VERKOOP (FICTIEVE OPENBARE -) NATIONALE GOEDEREN België aan Bauwens & Beths
179609011875 WET gestemd tot afschaffing van de Belgische kloosters + opmaak lijst gronden
179410211488 fiscale vrijdommen in België afgeschaft
178600001196 Bauwens (vader van Lieven Bauwens) koopt afgeschaft klooster van Predikheressen te Gent
178300009971 Colins Jean - rationeel socialisme - pleitbezorger van de collectivisering van de grond
178200009451 1782: grootgrondbezit onderzocht in Namur
177000005543 1770: afpaling algemeen toegelaten in Oostenrijkse Nederlanden
175512028842 1755: edict: landbouwbedrijf in Henegouwen mag niet groter zijn dan 80 ha (70 bunderen/bonniers)
174500001499 1745: gronden en huizen worden geteld te Ingelmunster - basis voor de belastingen