LAW AND ORDER - BEL - berichten


202103060725 Affaire De Voorzorg: raadkamer wilde Tony Coonen en co. vrijlaten maar parket ging in beroep.
201911082689 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek, teneinde de werkgelegenheid te vrijwaren door bij een collectief ontslag de werknemers beter te beschermen (ingediend door de heer Marc Goblet c.s.)
201604111341 Panama Papers: BBI betreurt dat het geen volledige inzage krijgt in Belgische luik
201405190112 Jaarverslag 2001 Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten - Comité I -
200110244787 24 oktober 2001: LHSP - Lernout & Hauspie failliet
199804234566 23 april 1998: Dutroux ontsnapt
199700004545 Politiek overzicht 1997
199608180065 Dutroux bekent ontvoering An en Eefje
199608134545 13 augustus 1996: arrestatie Dutroux
199607050961 5 juli 1996: Carola Titze verwijnt verdwijnt in natuurpark Duinbossen in De Haan
199502165555 16 februari 1995: Agusta: Luc Wallyn en Alfons Puelinckx aangehouden
198912209972 20 december 1989: Elisabeth Brichet verdwijnt te Namur
198511091940 9 november 1985, om 19.40 uur: Bende van Nijvel overvalt Delhaize Aalst
195611061788 °Dutroux
18190001 ***Recueil des lois et actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas et publiés depuis le 10 juillet 1794.