TRANSPORT - FRA - berichten

De categorie TRANSPORT omvat boeken en documenten over: Wegtransport (wegen, tunnels, bruggen, ...), Automobiel & Oldtimers; Scheepvaart, Rederijen, Havens (de haven van Antwerpen werd in de categorie Antverpiana opgenomen), Bevaarbare Waterlopen, Loodswezen, Waterbouwkunde, Binnenscheepvaart, Kanalen (een favoriet onderwerp); Luchtvaart; Spoorwegen & Stations; Tram & Metro; Mobiliteit in het algemeen, Verkeersproblemen; Reisverslagen, Toeristische gidsen en dito kaarten; Transporteconomie. Deze categorie beperkt zich niet tot één land. Het transport in Congo wordt aldaar behandeld.


18110002 Décret impérial du 16 décembre 1811: classification des routes