TRANSPORT - INT - berichten

De categorie TRANSPORT omvat boeken en documenten over: Wegtransport (wegen, tunnels, bruggen, ...), Automobiel & Oldtimers; Scheepvaart, Rederijen, Havens (de haven van Antwerpen werd in de categorie Antverpiana opgenomen), Bevaarbare Waterlopen, Loodswezen, Waterbouwkunde, Binnenscheepvaart, Kanalen (een favoriet onderwerp); Luchtvaart; Spoorwegen & Stations; Tram & Metro; Mobiliteit in het algemeen, Verkeersproblemen; Reisverslagen, Toeristische gidsen en dito kaarten; Transporteconomie. Deze categorie beperkt zich niet tot één land. Het transport in Congo wordt aldaar behandeld.


202101270155 verkoop nieuwe personenwagens viel in 2020 overal terug maar het meest in de EU (-24%)
201811161491 Metro in Europa: een mooi overzicht met startjaar, aantal reizigers, lengte van het net, weetjes
201600008812 VERSCHENEN - Alles is water. 2000 jaar Europese riviervaart