Search our collection of 12.012 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

BASTIAENSEN Jean, CAIMO Krista, CIJFFERS-ROVERS Brenda, HOPSTAKEN Joss, VAN LANI Stefan
Monumenten van zielzorg: Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850.
Pb, small 4to, 240 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, met achteraan een kaart van fietsroutes.
Noot LT: In zijn bijdrage over de abdij Park (Heverlee) spreekt Van Lani uitdrukkelijk over invloedssferen van abdijen wat het grondbezit betreft: "Naar het zuidoosten toe botste Park met de invloedssfeer van Heilissem, terwijl de kanunniken zich in het Brusselse hoedden voor een confrontatie met de zusterabdijen van Dielegem en Ninove. Noordwaarts richting Kempen waren Tongerlo, Averbode en later ook Postel de grote spelers." (107)
En: "De zogenaamde bepalingen van de Dode Hand (Main Morte) verboden kerkelijke instellingen om nog langer onroerend goed te verwerven. Deden ze dit toch zonder toestemming, dan werden ze uitzonderlijk hoog belast." (109)
€ 35.0

BUY