Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

BEAUFORT Henriette L.T. de
Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
4de herziene druk 1979. Orig. omslag. 341pp. Bibliografische noten. Index. Dit werk werd in 1950 bekroond. Inhoud: over de man die de eerste Nederlandse grondwet ontwierp (1812-1813) en geloofde in een constitutionele monarchie als compromis, Willem I mee op de troon hielp maar zich van hem afkeerde toen Willem despotisch optrad en de constitutionele rechten van de Staten-Generaal miskende; voerde in de Tweede Kamer (hij weigerde een benoeming in de 1ste) hevige oppositie tegen Willem; bepleitte vrijhandel terwijl de koning protectionisme voorstond. Het opdringen van de GW aan België was een breekpunt tussen de koning en H. Zijn broer Dirk was een Bonapartist.
€ 10.0

BUY