Search our collection of 12.012 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

BERGMAN Andrew
Geld als water. Hollywood in de crisisjaren. (vertaling van We're in the Money - 1971)
Pb, in-8, 215 pp., foto's in ZW, noten, index. Filmanalyse 1929-1939, toen de American Dream ineenstortte en Roosevelt aan zijn New Deal begon te denken. Nogal wat aandacht gaat naar de Marx Brothers. Ook de opkomst van de gangsterfilm situeren we in deze periode. Het is hoegenaamd geen fictie te vermelden dat het fascisme ook in de USA een stevig draagvlak had en dat bepaalde filmmakers rechtstreekse actie in hun vaandel voerden. Bergman toont aan dat de iconografie van bvb. DeMille overeenkomsten vertoont met de Duitse films van de UFA. Ook Randolph Hearst speelde een gevaarlijke rol in deze tendens naar dictatuur. Een leerrijk boek dat een wat stuurloos geworden Amerika presenteert via een analyse van de filmische representatie en ook (uiteraard) de massificatie bespreekt. De verantwoordelijkheid van massamedia is daarmee beklemtoond en die is van alle tijden, zo mag het besluit zijn. Dat een boek 11 jaar na verschijnen nog werd vertaald, bevestigt deze stelling.
€ 10.0

BUY