Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

BLIJSTRA R.
WIJ WONEN / WONEN WIJ. Beschouwingen over het leven binnen en buiten de woning
Pocket, 128 pp., foto's, ontwerpen, maquettes, grondplannen, futurismen Over woonvormen en wooncultuur. Bespreekt ook de aanvaardbare hoogte van de hypotheek (H), gegeven een bepaald jaarinkomen (Y): vuistregel is H < 2Y. Noot LT: Opvallend is toch de kilte van de gepresenteerde woningen, de machine-sfeer, de nadruk op identiek en daardoor het verlies aan identiteit; een woning wordt 'ruimtelijk uitwisselbaar' en de identiteit moet zich maar inpassen in de toegestane/toegemeten ruimte; hoogbouw als hoogrenderende grondtoepassing en dus winstmaximalistie; het lijkt eerder een verschrikking verpakt als wensdroom; of gaat het om het maximaal haalbare waaruit elke droom geweerd is; de modaliteit gepresenteerd als moderniteit ten top. Ook vandaag blijft de vraag open of we inzake wonen gelukkig kunnen leven met begrensde doelstellingen, teruggeschroefde woonbudgetten en stereotiepe, geprefabriceerde woonconcepten. Zo te zien is men in Nederland reeds lang deze weg opgegaan. België lijkt op dit vlak veel anarchistischer, bewust of onbewust.
€ 5.0

BUY