Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 5 books

We found 0 news item(s)

BONI Armand
Ernest Claes, een blik op zijn leven en zijn levenswerk
SC geïllustreerd, foto's in ZW, 13x20cm 309 pp. Armand Boni werd geboren te Antwerpen op 12 december 1909 en stierf te Averbode op 10 mei 1991. Na zijn studies te Essen werd hij in 1935 priester gewijd. Tijdens de mobilisatie en in het begin van de tweede wereldoorlog was hij aalmoezenier in het Belgisch leger. Na de oorlog werd hij opnieuw aalmoezenier bij het Belgisch bezettingsleger in Duitsland. Wegens de nood aan priesters in het naoorlogse Duitsland werd hij pastoor te Kohlscheid-Pannesheide (bisdom Aken).
€ 10.0

BUY