Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

BRAMLY Serge
Leonardo, de mens en zijn kunst (vertaling van Léonard de Vinci - 1988)
3de geheel herziene druk. Dikke pb, grote in-8, 511 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, register. Uit het Frans vertaald door Tjadine E. Stheeman.
Leonardo da Vinci (Vinci, 15 april 1452 - Amboise, 2 mei 1519) was een architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist uit de Florentijnse Republiek, tijdens de Italiaanse renaissance. Hij wordt gezien als het schoolvoorbeeld van het renaissance-ideaal van de homo universalis en als genie.
zie ook het prachtige boek van Eugène MUNTZ, die in de bibliografie verkeerdelijk als Müntze wordt genoemd.
€ 12.5

BUY