Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 2 news item(s)

BRANDT CORSTIUS J.C.
Gerard Walschap
Carton cover 44pp.+ 8pp. buitentekstillustraties (ZW foto's), uit de reeks "Monografieën over Vlaamse Letterkunde" nr.19.
€ 10.0

BUY

het gebeurde op 9 februari ...
Edited: 201602090057
1621: Gregorius XV (Alessandro Ludovisi) tot nieuwe paus verkozen

1750: eerste spadesteek van kanaal Leuven-Mechelen (29,790 km) door Karel van Lotharingen; voltooid einde 1752

1801: Verdrag van Lunéville tussen Frankrijk (Napoleon) en Oostenrijk betekent het einde van de 2de Coalitie-oorlog, begonnen op 17990312

1814: sleg te La Ferté-sous-Jouarre met Russische zege over de Fransen, onder MacDonald

1849: Italië: Giuseppe Garibaldi roept Romeinse Republiek uit te Rome; tot 18490703

1918: Republiek Oekraïne sluit vrede met de Centralen

1920: Verdrag van Parijs: Spitsbergen en Bereneiland worden bij Noorwegen gevoegd

1923: oprichting van de Russische luchtvaartmaatschappij 'Aeroflot'; opening van haar eerste dienst op 19230629

1937: Spaanse Burgeroorlog: de nationalisten veroveren Malaga

1942: Franse luxe-cruiser 'Normandie' door brandt vernield in de haven van New York

1950: België: Vesder-stuwdam ingehuldigd te Eupen: 409 m lang, 63 m hoog, breedte 8 m boven en 55 m aan de basis

1955: Frankrijk: inhuldiging Malpasset-stuwdam bij Fréjus: 225 m lang, 60 m hoog, breedte 1,5 boven en 6,91 m aan de basis
Lucas Tessens
Paris: aanslag op Charlie Hebdo: 12 doden
Edited: 201501080034
Het ergste wat er nu kan gebeuren is dat er een of andere halve gare een granaat in een moskee binnengooit. Want dan brandt Parijs.

Laten wij met z'n allen hopen dat het niet zover komt.

Europa moet zich herbezinnen over eigen maatschappelijke spelregels en dat is nog wat anders dan wetten. We moeten alle burgers beoordelen op hun gedrag, niet op hun afkomst, 'looks' of overtuiging. Dat zijn de waarden van de Verlichting, de Franse Revolutie, de Rechten van de Mens.
Anderzijds moeten mensen die zich niet houden aan de maatschappelijke spelregels ophouden met diegene die hen wijst op onaanvaardbaar gedrag, onmiddellijk 'racist' te noemen.
Onaanvaardbaar gedrag verdient immers collectieve afkeuring en desnoods repressief optreden.

Er is ook nood aan goede voorbeelden. Vandaag kunnen we niet zeggen dat die van de top komen. De vis rot van de kop af.

Het weze gezegd dat Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid niet los van elkaar kunnen bestaan. Want hoe kan ik zonder gelijkheid u in vrijheid mijn broeder of zuster noemen?

Het ONTBREKEN van rechtvaardigheid, gelijke kansen, degelijk onderwijs, gezondheidszorg, een billijk loon, eerlijke verdeling van de lasten, ..., dat is de voedingsbodem van extremisme en verkeerd begrepen religie.

En hoe vaak is godsdienst niet misbruikt om mensen te doen geloven in een beter hiernamaals en hen rechten te ontzeggen tijdens hun leven op aarde? Als godsdienst mij van mijn medemens verwijdert, hoe kan ik dan geloven in het goede? Als de Boodschap mij wordt gebracht door mensen die praten met gespleten tong, hoe kan ik dan naar het Licht streven?

Ik kan heel goed leven in een wereld zonder God, een wereld waarin we voor elkaar zorgen en mekaar Charlie mogen noemen.

(tekst aangepast op 20150111)