Search our collection of 10.370 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.057 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 7 books

We found 4 news item(s)

HOSTE Julius Sr (1848-1933)
Edited: 200306017845
Hoste, Juliaan Constantijn (Julius) (Tielt, 23/01/1848-Brussel, 28/03/1933)

eigenaar en uitgever van "Het Laatste Nieuws", "De Vlaamsche Gazet", "De Zweep", journalist, auteur van volkse toneelstukken
- Steyaert, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 688-689.
- Verschueren, R., Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 384-390.
- Verschueren, R., in : Woordenboek van Belgische en Nederlandse vrijdenkers, dl. I, Brussel, 1979, p. 157-165.
- De Keyser, F., in : Twintig Eeuwen Vlaanderen, XIII, Hasselt, 1976, p. 371-374.
- Maertens, A., Vader Hoste, in : Het Verbindingsteken, orgaan van het Willemsfonds West-Vlaanderen, november 1946.
- Maerten-Lissnyder, R., Vader Julius Hoste, in : Het Verbindingsteken, orgaan van het Willemsfonds West-Vlaanderen, november 1946.
- Maertens, A., Julius Hoste, in : Gentsche Studentenalmanak 1909-1910, p. 82-90.
- Sieben, L., Van Schoor, J., Bradt, E., Van Eenoo, R. en Desmed, R., Vader Hoste, Gent, Liberaal Archief, 1989, 131 p.
- Teirlinck, H., Jeugdherinneringen bij de 100e verjaardag van Vader Hoste's geboorte, in : De Vlaamse Gids, XXXII, 1948, p. 385-387.
- Teirlinck, H., O Vaderland! O Vrijheid! Spreekbeurt bij een volkshulde aan Julius Hoste, de vader en de zoon, in : De Vlaamse Gids, XXXIX, 1955, p. 385-392.
- Verschueren, R., Vader en Zoon Hoste : hun leven, hun kranten en hun betekenis voor de Vlaamse liberale beweging, Brussel, V.U.B., onuitgegeven licentiaat-verhandeling (sectie pers- en communicatiewetenschappen), 1974.
- Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p.371.
- Verstappen, Jack, Lexicon Vlaamsche Toneelschrijvers, Veurne, Heembibliotheek Bachten De Kupe, 1995, p. 88.
- De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1471-1472.
- 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, AMVB, 1988, 191 p.
- Wittevrongel-Liefhooghe, Isabel, Julius Hoste en zijn tijd. Een bijdrage tot de studie van de stedelijke elites in Vlaanderen, Gent, Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs, 1999, 76 p.
- N.N., Vader Hoste (1848-1933), in: Eeuwfeest van het Willemsfonds 1851-1951, p. 69-70.
- Maertens, A., Julius Hoste, in: Vlaanderen en Wallonië tegemoet!, Brussel, Ministerie van Openbaar Onderwijs, 1957, p. 21-24.
http://www.liberaalarchief.be/E-H.html (geraadpleegd 20030601)
HOSTE Julius Jr (1884-1954)
Edited: 200306010069
Hoste, Julius Peter Melania (Julius jr.) (Brussel, 07/06/1884-Brussel, 01/02/1954).
Zoon van Julius Hoste sr. (1848-1933).

Doctor in de rechten, journalist, dagbladeigenaar; parlementslid, minister

gehuwd met Jeanne Persoons;
vader van twee dochters, Elisabeth (1919-2015) en Magda (1923-2011).

- Verschueren, R., Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academiën van België, 1964-, VII, 1977, kol. 390-397.
- Steyaert, R., in : Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1973, 2 dl., p. 689.
- Devuldere, R., Biografisch repertorium der Belgische parlementairen, senatoren en volksvertegenwoordigers 1830 tot 1.8.1965, Gent, R.U.G. onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie geschiedenis), 1965, p. 1184-1188.
- Van Molle, P., Het Belgisch parlement 1894-1969, Gent, Erasmus, 1969, p. 180-181.
- Lilar, A., Hoste, de humanist, in : De Vlaamse Gids, jg. XXXIX, 1955, p. 449-453.
- Verschueren R., Vader en Zoon Hoste : hun leven, hun kranten en hun betekenis voor de Vlaamse liberale beweging, Brussel, V.U.B., onuitgegeven licentiaatsverhandeling (sectie pers- en communicatiewetenschappen), 1974.
- Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises, les reseaux, Brussel, De Boeck Université, 1996, p. 371-372.
- De Schryver, Reginald, De Wever, Bruno, ...[et al.], Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt-Utrecht, Lannoo, 1998, 3 dl., p. 1469-1470.
- 100 jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, AMVB, 1988, 191 p.
- Verscheuren, Ronny, Julius Hoste Jr. (1884-1954), in: Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976, p. 137-139.
- Wittevrongel-Liefhooghe, Isabel, Julius Hoste en zijn tijd. Een bijdrage tot de studie van de stedelijke elites in Vlaanderen, Gent, Hogeschool voor Economisch en Grafisch Onderwijs, 1999, 76 p.

http://www.liberaalarchief.be/E-H.html (geraadpleegd 20030601) + eigen aanvullingen MERS
Kaiser Idell bureaulamp, ca. 1933 - catalogus - Christian Dell (1893-1974)
Edited: 193301010101

Christian Dell
Hanau 1893 -
Wiesbaden 1974
Christian Dell was one of the designers who played a formative role in shaping the Bauhaus style. Before going to the Bauhaus in Weimer in 1922, Christian Dell served an exacting apprenticeship as a silversmith, spending the years 1907-12 at the Schleissner & Söhne silver factory in Hanau as an apprentice while studying at the "Königlich Preußischen Zeichenakademie" in Hanau. In 1913 Christian Dell worked as a silversmith in Dresden before going to the "Kunstgewerbeschule" in Weimar, where he met Henry van de Velde.
After serving in the armed forces, Christian Dell was a journeyman in 1918-20 and then went to work in Munich as a master silversmith for Hestermann & Ernst. In 1920 Christian Dell went to Berlin to work for the silversmith Emil Lettré.
Then Dell returned to Hanau and reenrolled at the "Preußische Zeichenakademie". From 1922 until 1925 Christian Dell was a works master in the metalworking workshop at the "Bauhaus" in Weimar, where he collaborated closely with László Moholy-Nagy and produced numerous designs for office and workplace metal light fittings.
From 1926 until he was dismissed from his post by the National Socialists, Christian Dell was head of the metalworking workshop at the "Frankfurter Kunstschule". There he designed a great deal of lighting, including the "Rondella-Polo" (1926-27) table lamp and the "Idell" range, which was mass produced mainly by Kaiser & Co., Rondella, and, later, also by Bünte & Remmler.
Gustave Van De Woestyne
De twee lentes (1910)
Edited: 191003320001Gustave Van De Woestyne
Gent 1881 - Ukkel 1947
1910
olieverf op doek
73 x 63 cm
Inventarisnummer 2044

In het voorjaar van 1909 ruilden schilder Gustave Van De Woestyne en zijn kersverse echtgenote Prudence het landelijke Sint-Martens-Latem in voor Leuven. Net als zijn broer Karel en collega-kunstenaars als Valerius De Saedeleer en Georges Minne had hij er jarenlang gewoond en gewerkt tussen de “eerlijke boeren in Gods schone natuur”. Tot de Gentenaren het dorpje ontdekten en er massaal villa’s begonnen bouwen.
Eenmaal in Leuven bleef hij het beeld van Sint-Martens-Latem koesteren. Hij schilderde boeren, schuren, boomgaarden en het landschap van de Leie. In 1910 schilderde hij het ietwat belerende De twee lentes, ook wel De veldmuis en de stadsmus genoemd. Twee totaal verschillende vrouwen staan naast elkaar. De vrouw van ‘den buiten’, in al haar eenvoud, naast de chique dame uit de stad.

Familietafereel

Met dit tafereel verwijst Van De Woestyne naar zijn eerste bezoek met Prudence, de dochter van een Latemse boer, aan zijn broer Karel en diens vrouw in Brussel. Daarover vertelde hij later het volgende: “Er werd geavondmaald, in de grootste stilte; mijn schoonzuster bezag mijn vrouw, mijn vrouw bezag schuchter mijn schoonzuster. Mijn schoonzuster zegde haar: ‘Ge moet uw haar anders coifferen, bijvoorbeeld de chignon lager doen. Ik zal het eens doen na het souper.’ Maar mijn jonge vrouw werd rood en begon, och arme, te wenen.”

bron: KMSKA

zie ook de catalogus