Search our collection of 10.375 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.063 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

CHURCHILL Winston Sir
De tweede wereldoorlog. Deel 10: De grote omsingeling. Van Teheran tot Rome (november 1943-juni 1944)
2de druk. Pocket, pp. 2949-3230 (+bijlagen), foto's, kaartjes. Noot LT: 1) Los deel waarin o.m. de doorbraak bij Monte-Cassino aan bod komt (Hfdst 17); C. vermeldt slechts terloops de inzet van de Fransen en de ca. 12.000 Marokkaanse Goums onder Juin; over de gewelddaden tegen de burgerbevolking rept C. niet; 2) C. koos voor de maximale vernietiging van Duitse divisies in Italië, terwijl Clarck voor de eer van de inname van Rome koos; 3) De slechte verhouding tussen C. en de driftige De Gaulle komt op p. 3228 volledig boven water (relaas van de ontmoeting op 5/4/1944): 'Wat betreft het bestuur op bevrijde Franse bodem: indien generaal De Gaulle wilde dat wij de president (Roosevelt, LT) zouden verzoeken hèm (sic! De Gaulle, LT) het eigendomsrecht van Frankrijk over te dragen, dan luidde ons antwoord 'neen'.' Hiermee wordt duidelijk dat C. geen partij wilde zijn in de 'coup d'état' die De Gaulle al die tijd in gedachten had. Wanneer C. de uitschakeling van Duitsland voor een duur van 50 jaar bepleit tegenover Stalin (2979), dan oogt de bouw van de Berlijnse muur niet eens onlogisch (want gedoogd ?) en lijkt zijn val te passen in een profetisch tijdschema. Een Hineininterpretierung?
€ 10.0

BUY