Search our collection of 11.955 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.879 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

CORNELISSEN Walter, OST Jean Pierre, SCHOKKAERT Bruno
Camp Top Hat in beeld. Het Amerikaanse repatriëringskamp op de Antwerpse Linkeroever 1945-46. België in oorlog 18.
Pb, grote in-8, 95 pp., 230 foto's in kleur en ZW.
Opvallend is dat - voor zover wij konden nagaan - nergens in het boek verwezen wordt naar de zeldzame gestencilde uitgave 'The History of Camp Tophat' door Lieutenant John B. Rand. Nochtans wordt er veelvuldig geput uit deze uitgave.
Vanuit Top Hat werden tussen juli 1945 en april 1946 271.785 Amerikaanse soldaten gerepatrieerd. Er werkten 2.650 Duitse krijgsgevangenen die hielpen bij de opbouw (o.a. opruimen van mijnen) en het vuile werk deden.
De groepen in het kamp: US-officieren; blanke US-soldaten; zwarte US-soldaten; gewone Duitse POW's; Duitse POW's met SS-verleden; Belgisch dienstpersoneel (mannen en vrouwen). Tussen blank en zwart heerste segregatie en er werd vaak gevochten. De Amerikaanse soldaten hadden in de omliggende dorpen een kwalijke reputatie en sommigen gedroegen zich 'als varkens', aldus een getuige in de Canvas-reportage 'Publiek Geheim' (2011). Het kwam ook tot verkrachtingen en met de lokale bevolking werd gevochten. Bij hun vertrek mochten de soldaten hun wapens niet meenemen; die werden - aldus Publiek Geheim - ter plekke begraven.
Historica Aline Sax komt aan het woord in de reportage.
€ 25.0

BUY