Search our collection of 11.955 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.878 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 1 news item(s)

Cours des Comptes - Rekenhof
La perception de la redevance radio et télévision en Communauté française
Edited: 20010015
(29/5/2001). Commentaar LT: een vernietigend rapport over de wijze waarop te Brussel en in het Waalse gewest het kijk- en luistergeld wordt geïnd en ingevorderd; bevestigt de resultaten van de MERS-audit uit 1996: Franse gemeenschap lijdt miljardenverlies door gebrekkige inning.