Search our collection of 11.999 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

D'HAENENS A. Prof. Dr, PERSOONS Ernest
Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 3 (fiches 121-180): Economie en maatschappij
Elk thema wordt belicht in 60 basisinformaties (kleurenkaarten) en 60 aanvullende informaties (ZW-kaarten). Op de voorzijde wordt de basisinformatie geïdentificeerd en uiteengezet, op de keerzijde staat de context. Geïllustreerd in kleur en ZW: kaartjes, prenten, afbeeldingen, foto's. Bibliografie, illustratieverantwoording. In zwart plastic cassette. Formaat 20x20 cm.
121. De iguanodons van Bernissart
122. Een mijnwerker te Obourg
123. Perceel uit de omgeving van Tongeren
124. Maquette van een Romeinse villa
125. De schat van Liberchies
126. De schenkers van het Lam Gods
127. De streek van Villance
128. Brugge
129. Merovingische begraafplaats
130. De familie Moreel
131. De krijger van Renier van Hoei
132. Het kasteel van Walhain
133. De hoeve te Femelmont
134. De Broederschap van H. Bloed
135. De stadshandel
136. De reliekhouder van H. Gertrudis, te Leuven
137. De wederopbouw van Doornik 138.De brouwersgilde
139. Jachttafereel 140.De oogst
141. De deken van het wolambacht
142. De kraan in Brugge
143. De Halle te leper
144. Toltarief
145. Stadspoort
146. De wisselaar en zijn vrouw, van Q. Metsijs
147. Gilbert van Schoonbeke en zijn vrouw
148. De triomf van de Dood door P. Breughel
149. Processie bij de Zavelkerk
150. De Bergen van Barmhartigheid
151. De hoeve van Cambronchaux te Wodecq
152. Ijzerfabrieken door Léonard Defrance
153. Antwerpse haven in de 16de eeuw
154. Raoul Warocqué 155.Bois-du-Luc
156. Koningsplein te Brussel
157. Tessenderlo
158. De emigratie, door L. Van Engelen
159. John Cockerill
160. Vestiaire van de mijnwerkers, te Luik
161. Aanplakbiljet van 1899
162. Een plechtige communie
163. De stuwdam op de Gileppe
164. Vlaswinning, door E. Claus
165. Vier foto's van G. Marissiaux
166. Het ijzergieten te Ougrée
167. Glazen uit Vonêche
168. Doorniks porcelein
169. De Mort Subite, te Brussel
170. Suiker, deegwaren en koekjes
171. Vleeshallen
172. De haven van Antwerpen
173. De kraan te Brussel
174. Tour en Tassis
175. Het eerste bankbiljet
176. Francqui
177. Het schip van Adrien de Gerlache
178. Twee gravures uit het boek van Stanley
179. Het Jubelpark
180. City 2
€ 12.0

BUY

D'HAENENS A. Prof. Dr, PERSOONS Ernest
Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 2 (fiches 61-120): Politieke instellingen
Elk thema wordt belicht in 60 basisinformaties (kleurenkaarten) en 60 aanvullende informaties (ZW-kaarten). Op de voorzijde wordt de basisinformatie geïdentificeerd en uiteengezet, op de keerzijde staat de context. Geïllustreerd in kleur en ZW: kaartjes, prenten, afbeeldingen, foto's. Bibliografie, illustratieverantwoording. In zwart plastic cassette. Formaat 20x20 cm.
Tabel van de kleurenkaarten:
61. Gouden halssierraad
62. De zuil van de belastingplichtige
63. Luchtopname van Tongeren
64. Taalgrens
65. Voorwerpen uit de schat van Childerik
66. Ruiterstandbeeldje van Karel de Grote
67. Groep Karolingische ruiters
68. Boegbeeld van een vikingschip uit de 9de eeuw
69. Oorkonde door Lotharius II
70. De leenkunde
71. Een heer en burgers
72. Het belfort van Doornik (12e-13e eeuw)
73. Guldensporenslag
74. Graf van Hendrik I, hertog van Brabant van 1190 tot 1235
75. Mons. Luchtfoto
76. Wassen zegel van Hendrik de Blinde
77. Karel de Stoute
78. Grafmonumenten van Maria van Boergondië
79. Akte waarbij het graafschap Namen op 23 april 1421 aan Filips de Goede werd verkocht
80. Plechtige openingszitting van het Mechels parlement op 3 januari 1474
81. Een magistraat leest een ordonnantie
82. Karel V
83. De moord op de onnozele kinderen
84. De infante Isabella in de tuinen van het Hof van Brussel
85. Leo Belgicus
86. De intrede van Maria-Elisabeth te Brussel in 1725
87. Graaf van Koblenzl
88. Het oude Paleis van de Soeveraine Raad van Brabant
89. Tafel van de geheime Raad van de prins-bisschoppen
90. Een lagere school onder het Franse bewind
91. De Boerenkrijg
92. Willem I, koning der Nederlanden
93. Standbeeld ter ere van de strijders van 1830
94. De koninklijke dierentuin of België op zoek naar een koning
95. Een feit uit de revolutie van 1830
96. Vertrek van Luikse vrijwilligers
97. Orangistische schort
98. Congreskolom te Brussel
99. Afkondiging van de verkiezing van Leopold van Saxen-Coburg Gotha
100. Leopold I
101. Leopold II
102. Koning Albert
103. Leopold III
104. Boudewijn I
105. Zitting in Kamer en Senaat in 1880
106. Het Voorlopig Bewind
107. Rechterlijke macht
108. Aanplakbrief van de Belgische Werkliedenpartij
109. Het Rijksadministratief Centrum te Brussel
110. Wapens van de Belgische provincies
111. Stadhuizen
112. De Vlaamse leeuw en de Waalse haan
113. De stoet van de gemeentescholen
114. Portret van Theodoor Verhaegen
115. Prosper Poullet (1868-1937)
116. Portret van Edouard Anseele (1856-1938)
117. Stembord
118. Aanplakbrief uit 1911
119. Emile Vandervelde
120. Het Berlaimontgebouw
€ 12.0

BUY

D'HAENENS A. Prof. Dr, PERSOONS Ernest
Een verleden voor 10 miljoen Belgen. Bibliocassette 2 (fiches 61-120): Politieke instellingen
Elk thema wordt belicht in 60 basisinformaties (kleurenkaarten) en 60 aanvullende informaties (ZW-kaarten). Op de voorzijde wordt de basisinformatie geïdentificeerd en uiteengezet, op de keerzijde staat de context. Geïllustreerd in kleur en ZW: kaartjes, prenten, afbeeldingen, foto's. Bibliografie, illustratieverantwoording. In zwart plastic cassette. Formaat 20x20 cm.
Tabel van de kleurenkaarten:
61. Gouden halssierraad
62. De zuil van de belastingplichtige
63. Luchtopname van Tongeren
64. Taalgrens
65. Voorwerpen uit de schat van Childerik
66. Ruiterstandbeeldje van Karel de Grote
67. Groep Karolingische ruiters
68. Boegbeeld van een vikingschip uit de 9de eeuw
69. Oorkonde door Lotharius II
70. De leenkunde
71. Een heer en burgers
72. Het belfort van Doornik (12e-13e eeuw)
73. Guldensporenslag
74. Graf van Hendrik I, hertog van Brabant van 1190 tot 1235
75. Mons. Luchtfoto
76. Wassen zegel van Hendrik de Blinde
77. Karel de Stoute
78. Grafmonumenten van Maria van Boergondië
79. Akte waarbij het graafschap Namen op 23 april 1421 aan Filips de Goede werd verkocht
80. Plechtige openingszitting van het Mechels parlement op 3 januari 1474
81. Een magistraat leest een ordonnantie
82. Karel V
83. De moord op de onnozele kinderen
84. De infante Isabella in de tuinen van het Hof van Brussel
85. Leo Belgicus
86. De intrede van Maria-Elisabeth te Brussel in 1725
87. Graaf van Koblenzl
88. Het oude Paleis van de Soeveraine Raad van Brabant
89. Tafel van de geheime Raad van de prins-bisschoppen
90. Een lagere school onder het Franse bewind
91. De Boerenkrijg
92. Willem I, koning der Nederlanden
93. Standbeeld ter ere van de strijders van 1830
94. De koninklijke dierentuin of België op zoek naar een koning
95. Een feit uit de revolutie van 1830
96. Vertrek van Luikse vrijwilligers
97. Orangistische schort
98. Congreskolom te Brussel
99. Afkondiging van de verkiezing van Leopold van Saxen-Coburg Gotha
100. Leopold I
101. Leopold II
102. Koning Albert
103. Leopold III
104. Boudewijn I
105. Zitting in Kamer en Senaat in 1880
106. Het Voorlopig Bewind
107. Rechterlijke macht
108. Aanplakbrief van de Belgische Werkliedenpartij
109. Het Rijksadministratief Centrum te Brussel
110. Wapens van de Belgische provincies
111. Stadhuizen
112. De Vlaamse leeuw en de Waalse haan
113. De stoet van de gemeentescholen
114. Portret van Theodoor Verhaegen
115. Prosper Poullet (1868-1937)
116. Portret van Edouard Anseele (1856-1938)
117. Stembord
118. Aanplakbrief uit 1911
119. Emile Vandervelde
120. Het Berlaimontgebouw
€ 12.0

BUY