Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 1 news item(s)

DAWKINS Richard
Kapelaan van de duivel. Een keuze uit de opstellen. (vert. van A devil's chaplain. Selected essays - 2003)
Pb, in-8, 304 pp., bibliografische noten, index. Over Darwin, geloof, Islam, 9/11, en zoveel meer. Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 maart 1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is een van de bekendste schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek.
Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, godsdienstcriticus, scepticus en aanhanger van de brights-beweging. (bron: wiki) Godsdienst leidt tot oorlog.
We pikken een element uit Dawkins' betoog:
'Redundantie betekent dat de geadresseerde die informatie al bezit (er niet door verrast wordt), ofwel omdat die informatie andere delen van de boodschap dupliceert.' (112, de term is geïntroduceerd door Claude Shannon)
Passen we dit begrip toe op de boodschappen die de media verspreiden, dan kunnen we zeggen dat vele artikels in een krant enorm veel redundantie bevatten. Je kan een artikel haast altijd terugbrengen tot 4 of 5 zinnen, zijnde de essentie. De rest van het artikel voegt geen informatie toe. Cross-mediaal wordt de redundantie nog groter: wat ik de vorige avond reeds op TV zag en hoorde, wordt de dag nadien herhaald in de krant. Luisteren we dan ook nog naar de nieuwsuitzendingen op de radio en raadplegen we het internet en bekijken we twitterberichten, dan treedt er een mate van redundantie op die niet alleen tijdrovend is maar ook contraproductief. De consumptie van de herhaling van wat we reeds wisten verbruikt onze tijd dus. Tijd die we zouden kunnen gebruiken om andere informatie op te nemen en/of door te geven.
Religie bevat enorm veel redundantie, zeker wanneer er een liturgie aan vast hangt. De herhaling van dezelfde teksten brengt geen informatie meer over maar is gericht op inprenting en heeft een bezwerend effect bij de ontvangers. Alleen al de woordklanken kunnen een zekere hysterische oververhitting en trance teweegbrengen. Slaagt de inprenting bij grote aantallen, dan ontstaat een macht. Hetzelfde kan gezegd worden over ideologieën, van het fascisme over het communisme tot het liberalisme. De systemen raken als het ware 'gesloten' en de wegen naar alternatieve of afwijkende interpretaties worden geblokkeerd. Na verloop van tijd zal men dan nog de exploratie van nieuwe wegen verbieden en sanctioneren.
€ 20.0

BUY

DAWKINS Richard, HASAN Mehdi
Mohammed stijgt ten hemel op het paard Boerak
Edited: 201510211642
‘Geloof je heus dat Mohammed op een gevleugeld paard de hemel heeft bezocht?’ vroeg Richard Dawkins met geamuseerde verbazing aan zijn ondervrager bij het debat over geloof en wetenschap dat in 2013 in de fameuze Oxford Union Chamber werd gehouden. Ja, dat geloofde de reporter van Al Jazeera TV, Mehdi Hasan, die zelf in Oxford had gestudeerd. Hij vertelde het ook als geloofswaarheid aan zijn dochter. Het gaat om het hemelbezoek dat Mohammed op het paard Boerak zou hebben gemaakt om door de eerdere profeten Abraham, Mozes en Jezus bevestigd te worden in zijn missie, die tot dan toe weinig succesvol was verlopen.
Commentaar LT:
Nu kan je stellen dat een hoogopgeleide reporter best zoiets niet zegt op TV.
Maar we moeten wel bedenken dat elke godsdienst zulke waanideeën uitdraagt.
Jezus - zo beweert het Nieuwe Testament - steeg ook ten hemel, liep op het water, rees doden tot leven, etcetera.
Nog geen vijftig jaar geleden werd je in Vlaanderen scheef bekeken als je die geloofspunten afzwoer als nonsens. Ik heb het aan den lijve ondervonden.