Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 2 news item(s)

DE GRAUWE Paul
De onvoltooide globalisering. Verkenning van een nieuwe wereld.
Pb, in-8, 238 pp., bibliografische voetnoten. Van de achterflap: DOG maakt duidelijk dat het kapitalisme en de globalisering zowel krachten van het goede als van het kwade losmaken. Kritiek Lucas Tessens: Het 4de hfdst draagt als titel 'Is de wereld ongelijker geworden?' Een prof die de vraag stelt moet ze ook kunnen beantwoorden. Quod non. Om (on-)begrijpelijke redenen blijft hij klungelen met vergelijkingen van bbp/capita. Zodoende verzwijgt hij de essentiële mechanismen: winsthonger, kapitaalsaccumulatie, concentratie van vermogens én beslissingscentra, excessieve verloning van CEO-vazallen. In feite komt De Grauwes visie (of is het mist spuiten?) hier op neer: het is allemaal niet zo erg, het loopt zo'n vaart niet, eigenlijk zijn we wat verwende kinderen die zich de luxe kunnen permitteren om te klagen. In Genk krijg je vandaag met zo'n praat gegarandeerd een verdiend pak rammel; in de zwaarbewaakte Londense City zal het nog meevallen, dus ... Wie vandaag de laatste drie zinnen van het boek leest, zal plaatsvervangende schaamte voelen, want zoveel neerbuigendheid is onbetaamd. De cover suggereert dat het allemaal aan de Chinezen ligt: dat zal dan wel zeker. Bij gebrek aan pastoors houden nu professoren onze jeugd dom. Pagina 163 over de loonindexering is wel het lezen waard (maar u mag mij niet bellen om ze mij te laten voorlezen). PDG (°1946) zetelde van 1991 tot 1995 voor de VLD in de Senaat, van 1995 tot 1999 in de kamer en van 1999 tot 2003 terug in de Senaat. Inmiddels is PDG tot andere inzichten gekomen. In een interview in De Standaard van 8/5/2014 verklaarde hij: "Een vermogensbelasting is door de ongelijkheid nodig en ze is technisch haalbaar." Waarvan akte. Toch nog een vraagje aan de hooggeleerde professor: "Hebt u die ongelijkheid pas gisteren ontdekt?"
€ 25.0

BUY

DE GRAUWE Paul in DS-weekblad van 25/7/2015
Citeert Keynes: 'When the facts change, I change my mind. What do you do, Sir?'
Edited: 201508011349
PDG verdedigt aldus zijn bochtenwerk.

Maar PDG vergeet een belangrijke factor in zijn redenering: hij lag mee aan de basis van de veranderde en catastrofale 'facts' die een gevolg waren van de neoliberale gedachten-diarree: afslanken, privatiseren, de minimale staat, belastingverminderingen, afwenteling van belastingen op de middenklasse, ...

Zo heeft de privatiseringsgolf van de laatste dertig jaar sleutelsectoren in handen van 'global players' terecht doen komen. De trend naar monopolisering blijkt niet meer te stoppen. We hebben gezien dat de economische structuur van gedaante gewisseld is. Waar vroeger een samengaan van (gepolitiseerde) overheidsmonopolies met privé-initiatief legio was, nemen nu private molochs de macht over. De natiestaten zijn zo zwak geworden dat een vuist maken niet meer lukt. De uitgeholde en machteloze democratie. De neo-libs hebben stelselmatig gekozen voor privatisering om op ultrakorte termijn de begrotingen sluitend te maken. Voor één jaar! Regeren noemde men dat. Ik noem dat de inboedel verkopen.

Men heeft nooit serieus overwogen om overheidsbedrijven goed te managen. Hoe kon dat ook met de politieke vriendjes die de raden van bestuur bevolkten en die het enkel om zitpenningen te doen was?

De neoliberale uitverkoop heeft ons gebracht waar we nu zijn: een wankelend Europa waar de winsten geprivatiseerd en de lasten gecollectiviseerd zijn. De staat mag nu nog enkel de miserie managen.

Het is natuurlijk makkelijk praten 'when the facts change ...' maar enige eerlijkheid valt er blijkbaar niet te verwachten van een econoom die graag in de schijnwerpers blijft staan.
DE GRAUWE Paul
De limieten van de markt. De slinger tussen overheid en kapitalisme
Edited: 201409281219
Verschenen op 23/9/2014. Pb, in-8, 240 pp. Van de achterflap: Na een decennialange triomftocht is het kapitalisme goed op weg om zichzelf te vernietigen. Kernproblemen als klimaatverandering en groeiende inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke externe en interne limieten van de markt.
Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar ook de staat zal op grenzen botsen en op haar beurt de weg effenen voor een comeback van de markt. Met zijn nieuwe boek levert Vlaanderens prominentste econoom een onschatbare bijdrage aan het debat over de houdbaarheid van ons marktsysteem. De Grauwe analyseert haarfijn de gevolgen van die desastreuze pendelbeweging, die alleen doorbroken kan worden als we nu drastische maatregelen nemen.

Noot Lucas Tessens: PDG surft handig mee op de golf van Piketty. Wie de vroegere neo-liberale geschriften en socio-economische verzinsels van PDG kent, weet dat hij hier een bocht van 180° aan het maken is. Maar goed, beter laat dan nooit tot inkeer komen.