Search our collection of 12.004 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 4 books

We found 0 news item(s)

De Lentdecker Louis
Wâpi Kongo? Blanken en zwarten in de wilde Kongo [zoekhulp: Wapi Congo, Wapi Kongo]
1ste druk. Hardcover blauw linnen, goudopdruk op de rug, geïllustreerde stofwikkel, geïllustreerd met ZW-foto's, 16x23cm, 212 pp. Noot LT: De welgekende journalist (ook gekend onder zijn afkorting LDL) van De Standaard/Het Nieuwsblad nam deel aan de Kongo-reis van koning Boudewijn in 1955. In dit boek pleit hij o.m. voor meer aandacht van de jeugd voor de kolonie (p. 147). LDL spaart zijn kritiek en zijn cynisme niet en laat een 'Monseigneurke' profetische woorden spreken: Mijnheer als wij blanken nog dikwijls onnozelheden uithalen gelijk met de schoolkwestie dan duurt het geen vijf jaar meer of we gaan er uit. (...) We leven hier op een vulkaan en het is zeer jammer dat de meeste blanken zoiets niet willen zien.de uitwijkplaats voor de Belgische top bij een eventuele inval van de Russen. (p. 74 e.v.) LDL plei Roger de Maegd, Ward Lernout,Verthé) die hem zijn simplisme verweten. LDL raakte vele heilige huisjes
€ 15.0

BUY