Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

DE ROECK M. Dr, DRIESEN A. e.a.
Enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de cartografie / Het Militair Geografisch Instituut / Toepassingen van de cartografie / Het heelal in kaart gebracht
Speciaal nr van ESSO-magazine nr 1-1969, 48 pp. Kaarten in ZW en kleur, afbeeldingen van wereldbollen, kadasterkaarten. Uitleg over triangulatie, stereominuut, waterpassing en gravimetrie, fototopografie, luchtfotografie, fotoplan, ruilverkavelingskaart, thematische kaarten (bvb. pendelkaart), landschapsevolutie, kaart van Antarctica, ESSO-productiepunten (aardolieboringen, exploratie Noordzee), satellieten
€ 10.0

BUY