Search our collection of 12.066 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.818 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 5 books

We found 0 news item(s)

DE WILDE Maurice
Het mijnalarm van Maurice De Wilde. Een dossier.
Pb, in-12, 128 pp. Bevat de belangrijke toespraak van MDW op 23/2/1966 waarin hij met een nooit eerder vertoonde moed het verbod tot uitzending neersabelde en de regering en de BRT-top voor hun verantwoordelijkheden plaatste. Drieëntwintig februari negentienhonderd zesenzestig is een dag om te onthouden omdat toen de journalistiek een gedaanteverwisseling kon ondergaan: journalisten hebben een onvervreemdbare plicht om het publiek eerlijk, hard en objectief te informeren; geen macht - ook niet vermomd als gezag of hiërarchie - kan of mag het uitoefenen van die plicht verhinderen. De toespraak van Maurice De Wilde was en is nog steeds een van de mooiste teksten over journalistiek en hoort te hangen aan de muur van elk redactielokaal, geflankeerd door De Rechten van de Mens.
€ 100.0

BUY

DE WILDE Maurice
L'Ordre Nouveau [collaboration]
Pb, in-8, 191 pp., bibliographie, liste des abréviations, index des noms de personnes.
Remarquable étude et reportage de l'enfant terrible de la BRT/VRT sur la collaboration en Belgique durant la seconde guerre mondiale. De Wilde ne craint pas de briser les tabous et les silences.
€ 15.0

BUY

DE WILDE Maurice
België in de Tweede Wereldoorlog Deel 3: De Nieuwe Orde
7de druk. Paperback, 4to, 128 pp, geïllustreerd.
Op de pagina's 70 e.v. wordt de rol van Congo belicht. De hoofdrolspelers waren: Leopold III, Pierre Ryckmans, Albert De Vleeschauwer, Mgr. de Hemptinne, de Union Minière in Katanga, Unilever. Deze materie (en zeker de financiële implicatie) is echter onvoldoende uitgediept.
€ 10.0

BUY