Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 9 books

We found 0 news item(s)

ECO Umberto
NASCHRIFT bij De naam van de roos
Pb, in-8, 95 pp.
Eco stelt wel: 'Een verteller moet geen interpretaties verschaffen van zijn eigen werk, anders had hij geen roman geschreven, een machine om interpretaties te genereren.'
€ 7.5

BUY

ECO Umberto
De Naam van de Roos (vertaling van Il nome della Rosa - 1980)
Pb, 535 pp. Tiende druk. Verhaalt hoe moorddadig een bedreigde machtsorganisatie kan worden tegenover iedereen die wil proeven van haar geheime kennis. De leken mogen enkel de façade aanschouwen.
€ 10.0

BUY

ECO Umberto
De begraafplaats van Praag - roman (vertaling van Il Cimitero di Praga - 2011)
Uit het Italiaans vertaald door Yond Boeke en Patty Krone
10de druk. Paperback met flappen, in-8, 493 pp., illustraties uit het archief van de auteur en van Daumier. Thema: de megalomane 19de eeuw. Erudiet !

In zijn nawoord wijst Eco erop dat de hoofdpersoon in feite één van de weinige fictieve personages in het boek is. Eco verweeft het fictieve verhaal van zijn hoofdpersoon dus met de werkelijke geschiedenis van de negentiende eeuw, die in zijn visie niet minder absurd is dan de verhaallijn van de roman.
€ 12.5

BUY

ECO Umberto
De Structuur van de Slechte Smaak - essays
Paperback, in-8, 405 pp., illustraties (voorbeelden uit strips). De structuur van de slechte smaak bevat een door Eco gemaakte keuze uit de essaybundels Apocalitticci e integrati (1964) en Il superuomo di massi (1978). Dat is interessant omdat we daardoor weten wat Eco zelf in zijn oeuvre als van blijvende waarde inschatte. Bij herlezing blijken de vaststellingen van Eco inzake de massacultuur ook naadloos van kracht te zijn op de explosie van het internet en de toegepaste technieken ter beïnvloeding. Om u niet langer in spanning te houden, hier is wat Eco onder slechte smaak verstaat: "Slechte smaak, op het terrein van de kunst, willen wij definiêren als het opdringen van een geprefabriceerd effect." (De cursivering is van Eco.) Eco pleit m.a.w. voor een participatie van de toeschouwer, ruimte voor een individuele interpretatie van het kunstwerk. Dat veronderstelt een vrijheid/openheid van denken die ook een degelijke opleiding impliceert.
Wij vonden de stellingnamen op volgende pagina's van belang: 53-55 (over kleine menselijke initiatieven in een massacultuur, de voortschrijdende bewustwordingsprocessen, 'zwijgen is geen protest, het is medeplichtigheid, evenals de weigering om een compromis te sluiten.'), 220 ('Maar neem nu onze maatschappij waarin alles is genivelleerd, en waar psychologische verwarring, frustraties en minderwaardigheidscomplexen aan de orde van de dag zijn'.)
En dan te bedenken dat Eco dat alles schreef nog voor het internet, facebook, twitter, etc. doorbrak.
Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij was hoogleraar semiotiek aan de universiteit van Bologna. Hij overleed op 19/2/2016.
€ 40.0

BUY