Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 1 news item(s)

MARLEY Lord, [EINSTEIN Albert], KERNKAMP G.W. Prof Dr
Bruinboek van de Hitler-terreur en den Rijksdagbrand voorbereid door het Wereld-comité voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme.
Met voorrede van Prof.Dr.G.W. Kernkamp, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Utrecht. Tweede druk. Softcover, geïllustreerde stofwikkel (bloederige swastika), grote in-8, xvi + 334 pp., uitvoerig geïllustreerd met ZW-foto's en facsimile van documenten.

Noot LT: Een belangrijk en vroeg document dat de misdaden van het nazi-regime uitvoerig beschrijft en documenteert. Bevat voor die tijd unieke foto's, getuigenissen en bewijsmateriaal. Bevat tevens een chronologie van politieke moorden en namenlijsten van slachtoffers. Albert Einstein en Paul Langevin waren erevoorzitter van het overkoepeldende Comité International d'aide aux Victimes du Fascisme Hitlérien.

Noteer dat in het Biografisch Woordenboek van Nederland de betrokkenheid van Kernkamp (1864-1943) bij dit boek onvermeld blijft.
In Nederlands Indië was het boek verboden omdat het van communistische signatuur was. Henk Hoetink (1900-1963), die aanvankelijk door Hitler gefascineerd was, werd na lezing van het boek een overtuigd anti-fascist. (zie Petrus Benedictus Maria Blaas: Henk Hoetink (1900–1963), een intellectuele biografie. Verloren, Hilversum 2010, p. 61).
Ondanks de uitgebrachte misdaden van het Hitler-regime lieten de Europese staten en de USA begaan, omdat er (financiële) belangen mee gemoeid waren. We mogen daaruit besluiten dat buitenlandse politiek en diplomatie in de eerste plaats rekening houdt met het eigenbelang.
€ 150.0

BUY

EINSTEIN Albert
Reading - Lezen - Boeken lezen - Lire - Livres
Edited: 201404300117