Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 423 books

We found 500 news item(s)

ALZIEU Teddy
Constantine - Mémoire en Images
Pb, grand in-8, 128 pp., 200 photos et cartes postales, bibliographie. Constantine est une ville en Algérie. Alzieu à publié sur Oran et Alger.
€ 12.5

BUY

ANCKAER Leopold E.P. - Missionaris van Scheut, Doctor in de Missiologie
De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907)
Softcover broché 307 pp. Avec un résumé en français. Bibliografie, index. Noot LT: de evangelisatiemethode was vooral op kinderen gericht, volwassenen waren 'reeds misvormd door de demon van het heidendom'; de missionarissen werkten vanuit één centrale missiepost met daarrond hulpposten. Deze studie behandelt ook de spanningen (rond 1900) tussen de missionarissen en de burgerlijke/militaire overheid (p. 191 e.v.). Verder worden de motieven van de zwarten om zich te laten evangeliseren, besproken (p. 229 e.v.). Het werk verschaft een bijzonder nuttig inzicht in de strategische planning van het missioneringswerk, zowel in de ruimte als in de tijd. We mogen dan ook spreken van 'missie-management' met testing, evaluatie, bijsturing, etcetera. De auteur legt ook de nadruk op het onderscheid tussen de autarchische 'kapelhoeven' en 'schoolkapellen'. 22/2/1907: 1ste vergadering van alle missie-oversten van Congo > fundament voor de verdere schoolorganisatie en concurrentie voor het betere protestantse onderwijs. Quasi volledig gebaseerd op onuitgegeven documenten.
€ 40.0

BUY

ANDRE P., DE JAMBLINNE DE MEUX A., DEVILLEZ F., GATHY P., LUST N., RONDEUX J.
De Belgische bossen. Uitgegeven door de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij ter gelegenheid van haar honderdste verjaardag 1893-1993
Pb, in-8, 131 pp. Foto's in kleur en ZW. Landschapsdoorsneden. Een uitklapbare kaart. Bosstatistieken. Met lijst van Nederlandse en Latijnse soortnamen. Bespreking van elk van de 7 bosbouwstreken. Speciale aandacht voor de populier. "Het bebossen van de heide en landbouwgronden, het herbebossen van gedegradeerde bossen, de verbeterde beheerstechnieken en bosbescherming neemt een aanvang tussen de jaren 1850 en 1880." (p. 3) De KBBM verdedigt de belangen van het privé-bos.
€ 12.0

BUY

AREND Guy Franz, MCAULIFFE (préface), von MANTEUFFEL (préface)
La Bataille pour Bastogne. "Le Trou dans le Beignet". Récit chronologique de la Bataille pour Bastogne avec quelques réflexions.
hardcover, large in-8, 214 pp., beaucoup de photos en NB, cartes. Un des meilleurs récits sur l'offensive des Ardennes (1944), jour par jour.
€ 20.0

BUY

ARMANDO, SLEUTELAAR Hans
De SS'ers - Nederlandse vrijwilligers in de tweede wereldoorlog
4de druk. Pb, in-8, 474 pp. Enkele foto's. Getuigenissen van ex-SS-ers. Van de achterflap: 'Bij verschijning in 1967 veroorzaakte De SS'ers een storm van verontwaardiging. (...) Niemand van hen is na de oorlog uitgehoord; geen geschiedschrijver heeft het nog nodig geoordeeld een SS'er op te roepen als historische getuige.' W.F. Hermans noemde het een pionierswerk.
Op pagina 300 lezen we de volgende merkwaardige getuigenis: 'De ideeën die men heeft vormen niet in de eigenlijke zin de motieven. Waarom nam iemand dienst bij de SS ... Zoiets is niet te verklaren uit iemands denkbeelden. Absoluut niet.' Noot LT: Het is vaak deze dichotomie die historici in verwarring brengt. Ook bij de huidige analyse van de motieven van bvb. Syrië-strijders wordt lukraak een verband gezocht tussen een achterliggende ideologie en de drijfveren die tot gedrag leiden, terwijl de ideologie (of godsdienst) nauwelijks bekend is aan de betrokkene. Het aanwijzen van een ideologie of een eenduidige zingeving is een te gemakkelijke manier om gedrag te verklaren. We mogen niet uit het oog verliezen dat gedrag ook gelegitimeerd/gerechtvaardigd wordt, maar dat het dikwijls een ex-post-aangelegenheid is. Er wordt dan een verhaal opgedist dat acceptabel moet zijn voor de buitenwereld en voor zichzelf.
€ 20.0

BUY

BARREZ Albert, opgetekend door Jan HEUVELMANS
Operatie zieke koe. De liquidatie van Karel van Noppen
Pb, 158 pp. Op 20/2/1995 schoot Albert Barrez (°1958), ex-foorkramer en containerdief, veearts Karel Van Noppen neer. Barrez kreeg de opdracht, het moordwapen en het bloedgeld van Carl De Schutter.
€ 15.0

BUY

BERGERET-GOURBIN A.-M., COHEN F., DELOUCHUE D., IVERNEL P., MANOEUVRE L.
EUGENE BOUDIN 1824-1898 - Catalogue de l'exposition à Honfleur - Greniers à sel - Musée Eugène-Boudin 1992
Hardcover, jq illustrée, 4to, oblong, 253 pp., illustrations en couleurs, bibliographie. 327 items dans le catalogue.
€ 30.0

BUY

BEUSEKAMP Willem, SCHOONBROOD John
De overval van Elsevier op Kluwer
Pb 157 pp.
€ 10.0

BUY

Boekensteunen/book ends/Buchstütze/Appui-livre
Paar boekensteunen (olifantjes)/book ends (elephants)/Buchstütze (Elefant)/Appui-livre (éléphants)
in Congolees hardhout, jaren 50. Verzendkosten België: 6,20 EUR; verzendkosten Nederland: 6,75 EUR. Foto op aanvraag.
€ 25.0

BUY

Boekensteunen/book ends/Buchstütze/Appui-livre
Paar marmeren boekensteunen: witte adelaars/Eagles/Adler/Aigles
Verzendkosten België: 6,20 EUR; verzendkosten Nederland: 6,75 EUR. Foto op aanvraag.
€ 60.0

BUY

Boekensteunen/book ends/Buchstütze/Appui-livre
Paar boekensteunen: lezende monikken in witte pij (gebakken klei multichroom). Monogram 'VD'
Verzendkosten België: 6,20 EUR; verzendkosten Nederland: 6,75 EUR. Foto op aanvraag.
€ 50.0

BUY

BOGAERTS Rudy (hoofdredacteur)
PAF! (nr 001), [Verhofstadt Guy]
Eerste nummer van dit satirisch weekblad (van rechtse signatuur), gedateerd 6/1/2005. Gedrukt op krantenpapier, tabloid-formaat, 12 pp. Bevat op p. 1 een artikel waarin beweerd wordt dat premier Guy Verhofstadt reeds twee keer betrapt werd op overspel. Het blad doorbreekt hiermee de muur van stilte: het gerucht doet bij insiders dan al een jaar lang de ronde. De titel van het blad refereert aan die van het Brusselse satirische blad 'Pan'. Dit soort bladen doorbreekt het spel van de stilzwijgende medeplichtigheid (la complicité tacite) tussen pers en politiek. Officieel worden ze niet ernstig genomen, binnenskamers zijn ze gevreesd. ? Het nieuws (?) werd op 20050121 overgenomen door 'BrusselsNieuws. ? Ook Antwerpse blad 't Scheldt' nam het bericht over en gaf iets meer details. ??? 24/10/2007 (LVB.net). In Brussel overleed gisteravond op 62-jarige leeftijd Rudy Bogaerts, uitgever en hoofdredacteur van het Franstalige satirische weekblad Père Ubu. Beroepshalve was de man privéleraar, en één van zijn bekendste leerlingen was Prins Laurent. Bogaerts was een boek aan het schrijven, "Le Fossoyeur de la Monarchie", dat binnenkort zou verschijnen en waarin hij vooral Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de koning, op de korrel nam. Bogaerts was een workaholic en had al enige tijd van zijn dokter de raad gekregen om het wat rustiger aan te doen. Maandagochtend kreeg hij een hartaanval, waaraan hij gisteravond overleed. Begin 2005 probeerde Bogaerts een Nederlandstalig zusterblad van Père Ubu op de Vlaamse markt te lanceren onder de naam "PAF!". Het initiatief hield het maar enkele maanden uit. Over de reden van de mislukking verklaarde Bogaerts dat Guy Verhofstadt bij de distributeur was tussengekomen om de verspreiding van het blad in Vlaanderen te verhinderen, een beschuldiging die hij evenwel niet kon hardmaken. Bogaerts was als uitgever van Père Ubu het voorwerp van talloze rechtszaken, meestal aangespannen door politici van PS-signatuur, die hij meestal ook won.
€ 20.0

BUY

BOONE M. Dr, GOOSKENS F.A. drs, DE JONG J.J. dr, KOSSMANN F.J. drs, DE PEUTER R. drs, PRIESTER L.R. drs, ROMBAUT H. drs, VAN ROOIJEN M. drs, SPRUIT R.
Steden des Tijds. Historische Stadstypen in de Nederlanden
Small 4° 21,5x30cm, hardcover with ill. dj., 232 pp. Vele illustraties in ZW en kleur, gravures, kaarten, oude plattegronden, oude stadsplannen. Bibliografie en illustratieverantwoording. Besproken steden: Breda, Brussel, Dordrecht, Gent, 's-Gravenhage, Hoorn, Kampen, Tongeren, Willemstad and Zierikzee.
€ 10.0

BUY

BRASSEUR Bruno
Hallo, hallo, hier radio Laken… De pioniersjaren van de radiotelegrafie en -telefonie in België en haar ex-kolonie - De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914
Pb, 4to, 231 pp., ill.

€ 30.0

BUY

BRASSEUR Bruno, NYS Guido
Tussen vonk en omroep. Draadloze communicatie in België en Kongo 1900-1918
Luxe-editie, hardcover, kleine 4to, 423 pp., rijkelijk geïllustreerd met niet eerder gepubliceerde foto's, plans, bibliografische noten, bibliografie, lijst van afkortingen, index. De bijlagen op CD: Plaatsing van de zeekabel naar Banana in mei 1914, De campagne 'Lacoste' en de school voor telegrafie te Laken, Het Franse patent van R. Goldschmidt voor de vonkenbrug van Laken, Patent Marzi voor de 'koffiemolen', Wet op de draadloze telegrafie en -telefonie, Berichten uit vervlogen tijden (vooral krantenknipsels), Volledig interview met mevrouw Boon (geen verwantschap met DG Boon van het NIR), Uittreksels uit de film 'Le Diamant Noir'. Het boek brengt de geschiedenis van de radiocommunicatie in België en haar voormalige kolonie Kongo voor de schijnwerpers, dit in de perioden van vóór en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel aandacht wordt besteed aan de radiopioniers Robert Goldschmidt en Raymond Braillard, en de drijvende kracht achter dit radioavontuur van koning Albert I. Dit resulteerde in een radionetwerk in Congo en de zenders te Laken, met o.a. de radio-uitzending op 28/3/1914. Fragment uit film (1913) in de villa Lacoste (op het koninklijk domein te Laken), waar de toestellen voor de radiotelegrafie en -telefonie stonden. Deze toestellen werden werkend gefilmd, bediend door o.a. Congolezen, in opleiding te Laken. Dat is een unicum! Noot Lucas Tessens: Dit unieke boekwerk is de neerslag van 5 jaar archivaal onderzoek in binnen- en buitenland. Guido Nys (1947) is burg. ir elektronica. Bruno Brasseur is o.m. zendamateur en voormalig secretaris van het Olens Radiomuseum. Beide heren leveren het bewijs dat passie, gepaard aan kennis en volharding, een uniek boekwerk oplevert. Daarbij komt dat de periode 1900-1918 bijzonder boeiend is: uitgerekend toen annexeerde België Congo Vrijstaat en dus speelde de TSF een cruciale rol in het beheer van de kolonie. Proficiat heren en bedankt! Moet ik er nog aan toevoegen dat wij dit boek ten zeerste aanbevelen ?!
€ 55.0

BUY

BREUER Gerda, e.a. (red.)
Vormgeving in Vlaanderen 1980-1995 - 1ste triënnale voor vormgeving in Vlaanderen
Hardcover, stofwikkel, 4to, 220 pp., rijkelijk geïllustreerd. Bespreekt glas, grafische vormgeving, juwelen en zilversmeedkunst, keramiek, meubilair, textiel. Met Engelse vertaling, with english translation. Interessante objecten: Casimir, stoel+nachttafeltje; Laurence Decraene, doosobject; Jo Klaps, Boek zonder inkt (106); Jeanne Opgenhaffen (122); Francine Van der Biest, Tapijt (151), Gerda Vander Kerken, decoratief doek (154), Maarten Van Severen, Lage kast in aluminium 200x24x30 (168), Mieke Verwaetermeulen, glasraam (176)
€ 15.0

BUY

Breugelmans Koen, Coenen Luc, De Schutter Greet, Mees Marc, Reypens Leonce, Sunaert Paula Zuster o.c.s.o., Valvekens Patrick, Van den Broeck André, Ceulemans Luc, Deckers Job, De Voeght René, Mees Marc, Neefs Hugo, Spruyt Veerle
750 jaar Abdij van Nazareth, Tentoonstellingscatalogus 29 maart-20 april 1986
Gebrocheerd, 4to, 276 pp., illustraties, facsimile van documenten, kaarten van het grondbezit, indrukwekkend notenapparaat, uitgebreide bibliografie. Noot: Aan de eigenlijke catalogus gaan enkele historische opstellen over de in 1235 gestichte cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Lier vooraf. Onder de beschreven documenten en voorwerpen die in de catalogus zijn toegelicht, vermelden wij hier een vijfentwintigtal drukken. Het zijn meestal 17de- en 18de-eeuwse werken in verband met de cisterciënzerorde, -devotie en -liturgie; verder een paar doodsbrieven, lofdichten en bidprentjes, alles voornamelijk uit de Zuidelijke Nederlanden. Bevat een ruime bijdrage van Greet De Schutter: Agro-historische aspecten van de O.L.-Vrouwabdij van Nazareth te Lier (1650-1796). De abdij bezat gronden (900 ha) en 30 hoeven te Lier, Emblem, Kessel, Berlaar, Ranst, Broechem, Vremde, Oelegem, Schilde, Kontich, Nijlen, Pulle, Pulderbos en Schriek (zie p. 65 en 69). In de bijdrage van André Van den Broeck wordt de vorming van het grondbezit van de abdij in detail besproken alsook de verkoop ervan als nationale goederen. De abdijgebouwen werden verkocht op 2/9/1797. Zowel methodologisch als historisch is dit werk van groot belang voor de analyse van het grondbezit van religieuze gemeenschappen. Een zeldzaam topwerk!
€ 95.0

BUY

BRUSSELAERS M., BREUGELMANS J., VANHOOF F., TYTGAT J.P.
In Peys ende Gestichticheyt. Geschiedkundige bijdragen over het convent van de Bogaarden, het Gasthuis en de kloosters van Sint-Niklaasberg en de Kapucijnen te Aarschot.
Hardcover, ill. cover (De stad Aarschot in 1775, detail uit de kaart van J.B. Joris), 332 pp. 21x32cm. Talrijke bibliografische en archivalische noten. Illustraties (portretten, gravures, plans, kaarten, in ZW. Diepgaand en uitstekend gedocumenteerd werk.
€ 35.0

BUY

Brussels Instituut voor Milieubeheer
Koninklijke parken en tuinen van Laken - Parc et jardins royaux de Laeken
Brochure, 22 + 22 pp. N/F, geniet/agraffé. Kaartjes en foto's in sepia en kleur. Vertelt de geschiedenis van dit stukje Brussel, de aankopen van Leopold I en II (koning-urbanist). Bijzonder geslaagd boekje.
€ 10.0

BUY

BURDICK Eugene, WHEELER Harvey
Fail-safe.
Pocket, 281 pp.
€ 10.0

BUY

CAILLEUX André
L'Antarctique
Pocket, Que sais-je?
€ 5.0

BUY

CASTELEIN A. s.j. (Professeur de Philosophie Morale et Sociale)
Le socialisme et le droit de propriété
Hardcover, reliure cart. avec dos en cuir (plats marbrés, titre soré au dos), 584 pp. L'auteur se déclare contre un minimum légal de salaire. 'Ce serait aussi nuisible à l'intérêt des bons ouvriers qu'à celui de l'industrie.' (575) Pour cet auteur, tout va très bien en Belgique: 'On peut affirmer que le progrès accompli depuis 50 ans (1846-1896), a permis à l'ouvrier de doubler son bien-être et son épargne.' Cette conclusion part de statistiques fort discutables. En conclusion Castelein fait appèl à la charité: '(...) cherchons cet avenir en aidant le travailleur, sous le régime de la justice, de la charité et des saines libertés, à mieux exercer son droit de propriété.' (584)
€ 90.0

BUY

CELIS Richard, PAS Guy, MEEUS Fr., BAETEN Louis, MEES Jos,, VAN HOECK Kozef
Een eeuw Kempisch Studentenleven te Leuven. Liber Amicorum. Honderd jaar Mastentop.
Hardcover bound 262 pp. Illustraties, foto's. ? Noot Lucas Tessens: Op p. 50 zien we de foto in 1914 genomen bij het tienjarig bestaan van de Kempische Gilde met o.m. Désiré Tessens (ook Desideer Tessens of kortweg Dis genoemd) op de eerste rij zittend vierde van rechts; anderen zijn Juul Grietens (germanist), Jos Maes (apotheker), Jos De Peuter (dr med.), A. Geerts (Westerlo), Alfons Van Hoeck (2de rij, 5de van rechts; vader van Bert, Jef en Mia Van Hoeck, grootvader van Wout Van Beek); foto Emiel Morren, Leuven, Verzameling Archief van het Vlaams studentenleven). De biografie van Pieter Jan Adelfons Henderickx (7/9/1867 - 24/6/1949), de stichter van de Mastentop, dr juris, is een droevig verhaal van veroordelingen wegens activisme tijdens WO I en collaboratie tijdens WO II. Het maakt duidelijk dat opkomen voor de rechten van de Vlamingen geen sinecure was, zelfs gevaarlijk en in ieder geval dodelijk voor een carrière. Vandaag wordt dat verleden van de moedigen onder de Vlamingen doodgezwegen.
€ 30.0

BUY

CEULEERS J. Editor
De stoute jaren '58-'68. Muziek, mode, design, architectuur, fotografie, radio & TV, film, theater, kunst, literatuur.
Pb, 4to square, 207 pp., rijkelijk geïllustreerd met ZW-foto's, met chronologie. Elly Overzier en Hugo Claus (Brugge, 5 april 1929 – Antwerpen, 19 maart 2008) in 1959 op de cover (foto Selleslags).
Elly Overzier (Oostende, 1928 - Gent, 26 december 2010) was een Nederlandse actrice en rolverdeler. Ze was de eerste echtgenote van Hugo Claus en moeder van Thomas Claus.
€ 20.0

BUY

CEULEERS Jan, [VANTONGERLOO Georges]
GEORGES VANTONGERLOO 1886 - 1965
Gebonden, wit geïllustreerde kartonomslag (wij tonen een beeld van een binnenbladzijde), 4to, 207 pp., illustraties in kleur en ZW. Uitgegeven n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling 'Georges Vantongerloo' bij Ronny Van de Velde, 15 december 1996 - 31 maart 1997. Georges Vantongerloo (Antwerpen, 24 november 1886 - Parijs, 5 oktober 1965) was een kunstschilder, beeldhouwer en architect van Belgische afkomst. Met een ijzeren consequentie ondernam de kunstenaar een onderzoek naar schoonheid, licht en energie in zijn "kunstlaboratorium".
Het hoofdstuk over het ontwerp van een brug over de Schelde te Antwerpen (1928) is interessant. Het werden uiteindelijk 2 tunnels. In 1909 was eigenlijk al beslist dat een brug geen optie was.
€ 25.0

BUY

CEULEMANS Nicole, BIASINO Fabrice, [VAN OVERSTRAETEN Carl]
Per steamer over de Congo. Logboek uit 1905.
Hardcover, in-8 oblong, 128 pp., illustraties, bibliografie.
Noot LT: De vertaling is op een aantal plaatsen slordig. Maar er is meer fout aan dit boek dat pretendeert de gebeurtenissen in hun historische context te willen plaatsen. Zo is het opmerkelijk dat geen van de boeken van Delathuy (Jules Marchal) vermeld wordt in de bibliografie ... een haast onbegrijpelijke misser.
Ceulemans had dan volgende basiswerken - alle gebaseerd op diepgaand archiefonderzoek - kunnen raadplegen:
€ 20.0

BUY

CEUPPENS Bambi
Onze Congo? Congolezen over de kolonisatie
Gebrocheerd, wrappers, ill., 112 pp. Met bibliografische noten en bibliografie. Noot LT: Dit is een van de weinige boeken die peilen naar "Hoe hebben de Congolezen de kolonisatie ervaren?". Een essay dat confronteert en boeiende stof tot nadenken biedt. Bambi Ceuppens is doctor in de sociale anthropologie en postdoctoraal navorser Afrikaanse talen en culturen aan de Universiteit van Gent.
€ 10.0

BUY

CHAMPIGNEULLE Bernard
Promenades dans Fontainebleau, sa Forêt, ses villages
Broché, petit in-8, cartonnage editeur, 307 pp., illustrations, grande carte dépliante, régistres. Guide inédit comportant une anthologie des textes historiques et littéraires inspirés par le château et la ville, l'école de Fontainebleau, la forêt, les villages, les peintres de Barbizon, illustré d'estampes anciennes, de plans, de peintures et des premières photographies des fresques restaurées de la galerie François Ier, accompagné d'une carte de la forêt spécialement mise à jour et realisée par l'Institut géographique national.
€ 12.0

BUY

CHAMPIGNEULLE Bernard
Perret [Auguste Perret, architecte & urbaniste]
Broché, jq illustrée, petit 4to, 159 pp., photos en NB. Auguste Perret (1874-1954) fut l'apôtre du béton armé avec son immeuble de la rue Franklin à Paris (1903), son garage de la rue Ponthieu (1905) et son église de Raincy (1922). Le plus important architecte de France.
€ 50.0

BUY

CORMAN Mathieu
Outrage aux moeurs
Broché 166 pp. Illustrations et photos en NB. Note LT: Le 27 novembre 1969, munis de mandats de perquisition "y compris les appartements privés de M. Corman", délivrés par le parquet de Bruxelles, huit agents en civil ont envahi et occupé la librairie Corman-Europe du Ravenstein durant toute la matinée. Parmi les 75 livres saisis Gangreen 1 de Jef Geeraerts.
€ 10.0

BUY

CREUSEN J. s.j.
Het kloosterleven volgens het kerkelijk recht (uit het Fransch, naar de 4e uitgave)
Softcover, gebrocheerd, xv + 320 pp. Bibliografie, lijst der rechtskundige termen, register. Het boek bevat 3 delen: 1. De samenstelling van religieuze instituten. 2. Vorming, plichten, voorrechten. 3. Het uittreden uit een orde of congregatie. Creusen (1880-1960) was een gewaardeerd Hoogleraar in de moraaltheologie en het kerkelijk recht. Dit boek opent de voor velen onbekende kloosterwereld en definieert de rechten en plichten. Onze aandacht ging naar de pp. 121 e.v. over de tijdelijke goederen en hun beheer. De auteur stelt zelf dat de regels hierover dikwijls zeer onbekend zijn, vooral bij kloosterzusters. De Normae § 294 luidden aldus: "Elk huis dat een overschot heeft zal jaarlijks, op het einde van het jaar, na de rekening te hebben opgemaakt en alle kosten te hebben afgetrokken, een derde der netto-winst afdragen aan de provinciale kas en elke provincie zal op gelijke wijze een derde harer netto-winst afdragen aan de kas van het instituut." (p. 124)
€ 25.0

BUY

DALA Nadia, DE NEUTER Wim
Allah weent om Algiers. Algerije tussen militaire en islamitische dictatuur.
Pb, in-8, 190 pp. Organogrammen van het FIS, lijst van afkortingen, bibliografische noten, index. Het boek is opgedragen aan Frantz Fanon. Uitstekende weergave van o.m. de moeilijke situatie van België tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd: Algerijnen werden in het grootste geheim uitgeleverd aan Frankrijk. (69) Er werd door België een merkwaardig asielbeleid gevoerd. Over de situatie in Algerije is over het algemeen weinig bekend bij het grote publiek. Toch is het het grootste land van Afrika.
€ 20.0

BUY

DANHIER M. (directeur du Cadastre)
Le Cadastre. Conférence faite aux étudiants en droit notarial de l'Université de Louvain le 22 février 1960 (cours de M. le Professeur Zeger Van Hee).
PDF. 29 pp. Contenu: Etymologie, définitions, aperçu historique, le cadastre belge, travaux techniques, défauts, conception moderne, travaux d'ordre administratif, le plan cadastral, le plan parcellaire, triangulation et polygonation, minute photogrammétrique, la matrice cadastrale, état de sections et table alphabétique des propriétaires, conservation du cadastre, revenu cadastral, utilité du cadastre, valeur des données cadastrales, publicité des données cadastrales, administration du cadastre.
€ 10.0

BUY

DAUMARD Adeline, CODACCIONI Félix, DUPEUX Georges, HERPIN Jacqueline, GODECHOT Jacques, SENTOU Jean
Les fortunes Françaises au XIXe Siècle: Enquête sur la Réparition et la composition des capitaux privés a Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse d'après l'enregistrement des déclarations de succession
Broché, in-8, xv + 599 pp., avec une importante bibliographie.
Adeline Daumard (1925-2003)
Historienne. - Agrégé d'histoire (1949). - Docteur en histoire (1963). - Professeur à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne
Ouvrages:
Les relations sociales à Paris à l'époque de la monarchie constitutionnelle d'après les registres paroissiaux des mariages, 1957;
Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle, 1961 (avec François Furet);
Maisons de Paris et propriétaires parisiens au XIXe siècle, 1965;
Les bourgeois de Paris au XIXe siècle , 1970;
Les fortunes françaises au XIXe siècle , : enquête sur la répartition et la composition des capitaux privés à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux et Toulouse, d'après l'enregistrement des déclarations de succession, 1973;
Les bourgeois et la bourgeoisie en France , 1977;
Les classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie, 1989.
€ 75.0

BUY

DE BEULE Nadya
Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
Pb, in-8, 276 pp., noten, bibliografie, register. Het Trotskisme is vooral belangrijk qua ideeëngoed.
Nadya De Beule (1955) is historica RU Gent.
€ 12.0

BUY

DE BEULE Nadya
Het Belgisch Trotskisme 1925-1940
Pb, in-8, 276 pp., noten, bibliografie, register. Het T. is vooral belangrijk qua ideeëngoed.
€ 12.5

BUY

DE CEUSTER Gust
Sint-Jozef-Olen. Mijn dorp in de Kempen.
Paperback, 116 pp. Foto's in ZW. De auteur verhaalt, voortgaand op zijn eigen ervaring en geheugen, de geschiedenis van dit jonge dorp, gegroeid rond de radiumfabriek van Leemans. De Ceuster (°1916-?) Zeldzaam!
€ 15.0

BUY

DE CEUSTER Gust
Sint-Jozef-Olen. Mijn dorp in de Kempen.
Paperback, 116 pp. Foto's in ZW. De auteur verhaalt, voortgaand op zijn eigen ervaring en geheugen, de geschiedenis van dit jonge dorp, gegroeid rond de radiumfabriek van Leemans. Zeldzaam!
€ 20.0

BUY

DE GRAEVE Jan, MOSSELMANS Jean, MEIJER Fik, RAEPSAET Georges, VERMEULEN Frank, TYS Dries
Alle wegen leiden naar ... Romeinse wegen in Vlaanderen
Pb, 4to, pp. 129-200. Kaartjes, afbeeldingen, foto's. Bijzonder interessant nummers over de transportmodi in de Romeinse tijd. Het wegennet was van essentieel belang voor de troepenverplaatsingen en de dominantie van het grondgebied.
Bevat o.m. het interessante artikel: 'De Romeinse landmeters en het Romeinse wegennet, Hun instrumenten en methodes.
€ 10.0

BUY

DE LEU Jozef, DEMEDTS André (woord vooraf), VANDEWALLE Erik (commentaar bij de foto's), PITTERY Frits (bijdragen over Frans-Vlaamse stedenà
Frans-Vlaanderen
Hardcover, stofwikkel, in-8 carré, 198 pp., rijkelijk geïllustreerd met foto's, kaarten, bibliografie.
Met Historisch overzicht van belangrijke feiten inzake Frans-Vlaanderen;
enkele voorbeelden:
1662: Engeland verkoopt Duinkerke aan Frankrijk
1668: Frans-Vlaanderen komt onder jurisdictie van de Franse raad van Justitie
1850: streektalen verboden
€ 20.0

BUY

DE LEUS Koen, HUYBRECHTS Paul, LETERME Yves (voorwoord)
Naar grijsland. Uitvaart van onze welvaart
Gesigneerd door de auteur (De Leus). Paperback, in-8, 328 pp., illustraties, grafieken, tabellen, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Citaat (325): 'De kiezers moeten de vergrijzing oplossen. Ze moeten integere politici verkiezen met een langetermijnvisie. En geen gulle sinterklazen die vleiend en sussend een pluchen carrière uitbouwen.'

Koen De Leus (1969) is lic. handelswetenschappen.
Paul Huybrechts (1946) was directeur van Uitgeversbedrijf Tijd van 1981 tot 2002.
€ 12.5

BUY

DE MEULDER Bruno
De kampen van Kongo - Arbeid, kapitaal en rasveredeling in de koloniale planning.
Paperback 157 pp. Over de arbeiderskampen van de Union Minière. Met uitgebreid notenarsenaal en bibliografie. De auteur (°1960) is docent aan het departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening van de KU Leuven.
€ 25.0

BUY

DE MEULDER Koenraad, e.a.
Sint-Lievenscollege. 50 jaar Katholiek Vlaams Onderwijs
Paperback, kleine 4to, 137 pp., illustraties. Bevat de portretten van alle leraars en oud-leraars van dit befaamde college. Bevat ook de leerlingenlijsten per klas.
De dramatische verwijdering van de leider van het Sint-Lievenskoor, Jan Hellinckx, op 2 januari 1963 wordt vermeld.
€ 10.0

BUY

DE MEULEMEESTER M. C. SS. R.
De Abdij van Roosenberg te Waasmunster
Softcover, 191 pp., illustraties in ZW (o.a. op p. 125 het grondplan der conventuele gebouwen naar de tekening van expert P.F. Van Raemdonck - 1797 en afbeelding van de abdij in de XVIIde eeuw door Sanderus op p. 127). De abdij werd gesticht in 1238 (oorkonde) en niet in 1237 zoals de auteur in een vorig werk had geschreven. De abdis, op het ogenblik van de uitdrijving onder Frans Bewind op 23/1/1797, was Maria-Anna van Crombrugghe (abdis van 1766-1812). Abdijgebouwen openbaar verkocht voor 171.400 livres op 25/7/1797 (koper niet vermeld). Noot LT: belangrijk werk omdat het de relatie van de abdij tot het Oostenrijks bewind ontleedt (rol van Crumpippen), de zware oorlogsbelastingen vermeldt waaraan de abdij werd onderworpen en de inpassing van de geschiedenis van de abdij in de bredere historische context. Door ons toegevoegd: Lijst van kaarten van grondeigendommen, bewaard in de abdij (uit kataloog 1973); nota betreffende de verkoop van de abdij in 1797; nota over het in de abdij nog bewaarde archief; nota betreffende Jan-Baptist Vermeulen (1788-1872).
€ 25.0

BUY

DE ROOVER Peter (hoofdredacteur), RUYS Manu (columnist)
PUNT: weekblad voor feiten, duiding en debat, 1ste jaargang, nr 1, 6 februari 2002
Magazineformaat, 66 pp. , prijs per nr 2,50 EUR. Guy Verhofstadt op de cover. Bevat artikel over de Ijzeren Rijn (sc). Algemeen directeur = Dirk Melkebeek
€ 10.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux dans l'arrondissement de Namur
dans: Annales de la Société Archéologique de Namur, Tome XI, Deuxième Livraison, 1933, pp. 189-339. Bibliographie très détaillée, index, statistiques des ventes (désignation du bien, provenance, numéraire, obligations, bons divers, Total, estimations, nom de l'acquéreur, domicile, profession, sources). Note LT: ce fut la première étude historique approfondie (sur base d'archives) sur le sujet. Delatte se réfère à Pirenne, Histoire de Belgique, tome VI. Delatte affirme: "En décrétant la nationalisation des biens du clergé et leur mise en vente au profit de la nation, la Constituante ouvrait la voie au plus gigantesque transfert de propriétés qui se soit produit en Occident depuis le début des temps modernes." (p. 189)
€ 100.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
Les classes rurales dans la principauté de Liège au XVIIIe siècle
Softcover 337 pp. dans la série "Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège" vol.CV, br.orig. 25cm. Bibliographie, index, avec une carte NB dépliante de la principauté. Statistiques par commune: répartition de la propriété (en hectares) clergé, noblesse, bourgeoisie, paysannerie, commune pour les régions suivantes: Campine, Hesbaye flamande, Hesbaye wallonne, ardenne condrusienne, condroz, Famenne, Pays de Liège, Entre-Sambre-et-Meuse Condrusienne, Entre-Sambre-et-Meuse Ardennaise. Ouvrage important!

€ 60.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux dans le département de Jemappes.
Broché in-8 , 136 pp. Académie royale de Belgique. Classe des lettres. Mémoires. Collection in-8° - Tome XXXIX. Fascicule 2. Note LT: Delatte nous offre une analyse détaillée des ventes, leur impact social et des données chiffrés. Incontournable étude! Mémoire couronné le 4 mai 1938.
€ 75.0

BUY

DELAYGUE Matthieu
La Revue de l'Histoire, n° 7, juillet 2001: Révolution Française. La véritable histoire.
Poche, 98 pp., ill.
"On est toujours dans un système de vote censitaire. Ce qui prouvait bien que la Révolution française a été menée de bout en bout par des gens riches, bourgeois ou aristocrates." (84)
€ 7.5

BUY

DELEN A.J.J. (ex-conservateur-adjoint du Musée Plantin-Moretus)
Christophe PLANTIN Imprimeur de l'Humanisme
COLLECTION NATIONALE, In-16, broché, 79 pp., Portrait de Plantin en frontispice, régistre, bibliographie.
€ 10.0

BUY

DELEU Jozef, MUSSCHOOT Anne Marie (Samenstelling)
Vlaams Leesboek. Een halve eeuw poëzie, proza en literair essay. Poëzie, proza en literair essay tussen 1932 en 1986.
1ste druk. hardcover, gebonden met stofwikkel, 480 pp. Met register en portretten van schrijvers. Uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste Boekenweek van Vlaanderen. Een uitstekend overzicht van poëzie en proza.
€ 10.0

BUY

DELVAUX Georges, DURIEU Jean-Luc, SERE HERMAN
Honderd jaar SOCIAAL RECHT in België 1886.1887/1986.1987
Gebrocheerd, 176 pp. Illustraties en foto's in ZW. Bibliografische verwijzingen. Publicatie bij de tentoonstelling 'Een sociaal verhaal' 10-23 Sept.1983, ASLK, Brussel.


€ 25.0

BUY

DEUTSCHKRON Inge
Ich trug den gelben Stern
Pocket, 198 pp. Mit 19 Abbildungen.
Inge Deutschkron (°23. August 1922 in Finsterwalde) ist eine deutsch-israelische Journalistin und Autorin.
€ 10.0

BUY

DEWILDE Jan, DUVOSQUEL Jean-Marie (edit.), MEESSEN-DONEUX Anne-Marie, OGONOVSKY-STEFFENS Judith, STARK David, VANHOVE Jean-Paul. Ingeleid door Herwig Todts.
Charles Degroux 1825-1870 en het realisme.
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, 25x31cm, 167pp. In de reeks Monografieën over moderne kunst. Naar aanleiding van de tentoonstelling van 11/7 tot 17/9/1995 in het Stedelijk Museum te Ieper. Illustraties in ZW en kleur. Degroux is het boegbeeld v/h realisme in België. Met zijn schilderij 'De dronkaard' (1853) opent hij een nieuwe richting: het sociaal-realisme. Als één van de allereerste in België klaagt hij in zijn werk de ellendige leefomstandigheden v/h stadsproletariaat en de plattelandsbevolking aan. Zijn schilderkunst brengt in beeld wat de fotografie toen nog net niet kon: sociale ellende. De keuze v/d thematiek was toen gedurfd. Dit belangrijke werk bevat de beredeneerde catalogus v. GEHEEL zijn oeuvre. Het is de eerste wetenschappelijke monografie aan deze belangrijke kunstenaar gewijd en dat mag toch enige verwondering wekken. Noot LT: De inleidende tekst van Todts is te intellectualistisch, politiek beladen (wat mag) en soms contradictorisch (bvb. p. 10). Volgens Stark (p. 52) zou Degroux dan weer apolitiek geweest zijn.

Charles Hermans zag het in 1875 zo (Bij dageraad):
€ 25.0

BUY

DIVERSE AUTEURS
NRC Handelsblad 1970-1995. Door onze redacteuren. Lux et Libertas.
Pb, 247 pp. Illustrations
€ 10.0

BUY

DONEUX Jacques
Gedropt bij maanlicht. Geheim agent in nazi-Brussel
Pb 278 pp. De oorspronkelijke versie verscheen in het Engels in 1956.
€ 10.0

BUY

DUBREUCQ René Cap. Commandant Adj. d'E.M., Membre du Conseil Colonial
A travers le Congo Belge. Récit de voyage de Banana au Katanga (1909). Publié sous le Patronage de
Signé par l'auteur. Hardcover, 4to, 86 pp., 185 photos & plusieurs petites cartes in text, grande carte dépliante du Congo en 1909 (en parfait état). Grande photo panoramique de Matadi. Carte relief du Congo (exceptionnel à cette époque). Exemplaire complet. Rare ! Smithsonian Libraries, Washington, possède un exemplaire.
Le dessin en couverture en style Art Nouveau est de Victor Creem.

€ 45.0

BUY

DURIEUX André
Souveraineté et communauté belgo-congolaise
90 pp.
€ 10.0

BUY

FARASYN Daniel (1920-1998), Provisor van het Koninklijk Atheneum Gent - Sint-Pieters
Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878
Polycopie, 4to, geniet, 53 pp., kaartjes, foto's. Belangrijke archiefstudie voor het begrijpen van het kusttoerisme. Farasyn was een autoriteit inzake Oostende en haar ontwikkeling.
zie ook zijn werk over de historische polders van Oostende (PDF)
€ 20.0

BUY

FINCOEUR Michel, SILVESTRE Marguerite, WANSON Isabelle
Brussel en de overwelving van de Zenne
Pb, large in-8, 102 pp., overvloedig geïllustreerd met plans en oude foto's, bibliografie. Uitstekend overzicht van de verschillende projecten.
€ 12.0

BUY

FREUD Sigmund
Moïse et le monothéisme (traduction de Der Mann Moses und die monotheistische Religion - 1939)
trad. de l’allemand par Anne Berman. Coll. « Idées » 138
Poche, 186 pp.

Ce dernier livre de Freud provoqua une vive réaction des juifs. Moïse ne serait-il donc pas juif mais égyptien?
€ 7.5

BUY

GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. Prof. Dr (sous la présidence de -), DURIEUX A. Prof. (inspecteur générale au Ministère des Colonies)
Le droit électoral au Congo belge - La liberté de la presse au Congo belge
Softcover, broché, 104 pp. Université Libre de Bruxelles. XVe journée interuniversitaire d'études juridiques 8 mars 1958. Avec la liste des participants. Notes LT: Le discours de Ganshof (avocat général à la Cour de Cassation) est d'une importance certaine vu le fait que le gouvernement le désigne en 1960 comme ministré spécial pour les affaires du Congo. Il est donc 'incontournable' en la matière. L'exposé de Durieux (pp. 67-76) est très prudent quant à la question de la liberté de la presse. A noter que la Charte coloniale de 1908 ne garantie PAS la liberté de réunion, ni celle d'association, ni celle de la presse. En fait c'est le GG qui délivre des autorisations. L'ordonnance législative du 5 mars 1922 dit dans son art. 1: "L'introduction et la circulation au Congo belge des journaux ou écrits périodiques publiés en dehors de la Colonie, en quelque langue que ce soit, pourront être interdites par ordonnance du GG." (p. 69) Nous retrouvons ces mêmes dispositions de tutelle dans les colonies françaises et portugaises (province d'outre-mer de l'Angola). L'art. 2 stipule: "La publication au Congo belge de tout journal (...) ne peut avoir lieu sans autorisation préalable du GG, cette autorisation étant d'ailleurs susceptible d'être suspendue pour une période déterminée ou même révoqué." En fait, il s'agit là d'un élément clef de la colonisation (belge).
€ 30.0

BUY

GOETGHEBEUR Walter
Spermalie, één grote familie; Zusters der Kindsheid van Maria Ter Spermalie.
hardcover, stofwikkel, linnen band, gebonden, 352 pp., zw-foto's, bibliografie, index/register.
Stichting in 1200 als Cisterciënserinnenabdij (Bernardinen), onder de benaming Nieuwland (Nova Terra), gelegen te Honkevliete, een gehucht van Slijpe (nu deelgemeente van Middelkerke). In 1241 werd de abdij overgebracht naar Spermalie, een domein gelegen in Sijsele (nu deelgemeente van Damme), en werd toen O.L. Vrouw van Nieuw Jerusalem, maar Spermalie bleef de volkse benaming. In 1578 werd de abdij door de Geuzen volledig verwoest en de kloosterlingen zochten beschutting binnen Brugge. Ze kochten er de voormalige residentie van de Abdij ter Duinen in de Snaggaardstraat. In 1796 werd de abdij geconfisqueerd (nationale goederen). De uitdrijving gebeurde op 12/11/1796. Op 14/3/1796 (dus vóór de uitdrijving) was de abdij voor 76.000 pond verkocht aan Jean-Baptiste Paulée (Paris). De verdere doorverkopingen vindt men in voetnoot 39 op p. 45.
In 1836 werd een nieuw klooster gesticht binnen Brugge onder dezelfde benaming 'Spermalie', Zusters van de Kindsheid van Maria. Stichter: Charles Louis Carton (°1802). Het grootste gedeelte van het boek gaat over dit klooster.
In 1952 werd de befaamde hotelierschool opgericht als afdeling van Spermalie.
Op p. 300 een overzicht van de 10 opgerichte vzw's (1922-1978). Op p. 286 een grondplan van Spermalie te Brugge, begrensd door Snaggaardstraat, Gotje, Potterierei, Oliebaan (met hoeve Cortvriendt).
€ 15.0

BUY

HALLEUX Robert, VANDERSMISSEN Jan, DESPY-MEYER Andrée, VANPAEMEL Geert
Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000. 2 delen (volledig!)
Hardcover met stofwikkel, in slipcase, 25,5x30cm, 344 + 312 pp. Met illustraties, kaarten, foto's in ZW en kleur. Bibliografie en personenregister. Elke tak van de wetenschap komt aan bod. Bevat een zeer interessante bijdrage van Hossam Elkhadem over de cartografie (triangulatie van Cassini de Thury, Ferraris, kadasterplannen van Paul Gérard, Vandermaelen en Henri Heuschling, de publicaties van Philippe-Christian Popp, Dépôt de la Guerre (in 1878 omgedoopt tot Institut de Cartographie Militaire, in 1947 omgedoopt in Institut de Géographie Militaire, in 1976 omgedoopt tot Nationaal Geografisch Instituut of NGI). Het Dépôt de la Guerre publiceerde een kaart van de Belgische kust op schaal 1:5.000 (Elkhadem vermeldt geen jaartal, I, 223, kol. 1).
€ 90.0

BUY

HARDY Georges (Recteur de l'Académie d'Alger, Dir. Hon. de l'Ecole coloniale), BERR Henri (Préface)
La politique coloniale et le partage de la Terre au XIXe et XXe siècles. Avec 14 cartes.
Bibliothèque de Synthèse Historique. L'évolution de l'humanité LXXXIII. Broché, 14x20cm, XVIII + 499 pp., 14 cartes NB, 500 grammes. Avec une importante bibliographie, se référant à Martineau, Roussier et Tramond. Index. Les cartes 1 et 1bis comparent la colonisation en 1815 et en 1937. Bonne étude géopolitique. Sur la situation après 1926: "Il semble que la Turquie, en perdant ces annexes, ait été allégée d'un antique fardeau et que l'Europe, en prenant sous son égide ces peuples bigarrés, divisés à l'extrême, en perpétuelle fermentation, ait assumé une tâche bien ingrate." (266)
Note LT: Georges Hardy (1884-1972) nous livre un exposé clair et bien documenté sur les questions internationales. Importante étude pour comprendre la situation actuelle. En effet, la création de colonies sans trop se soucier des forces sur le terrain, laisse - après la décolonisation - la voie libre à des guerres locales et à la conquête des esprits par l'Islam. Hardy dessine le contexte international dont nous éprouvons aujourd'hui les conséquences.
€ 25.0

BUY

HEUZEL John, VERSTRAETE Benoît, VAN ALLER H.B., BROEK Aart G.
Kruispunt. Literair kwartaalschrift. Themanummer Nederlandstalige Caribische literatuur. Uitloper van het internationale colloquium 'Emancipatie in de Nederlandstalige Caribische literatuur' (april 1993, Université Charles de Gaulle, Lille).
Jaargang 36, nr 161, juni-september 1995. 516 pp. Een greep uit de inhoud: Bij het genot van koffie en suiker; Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba: op stap naar de West; Feiten, cijfers en data; Het koninkrijk der Nederlanden, van kolonie tot rijksdeel; In de schaduw van het schrift; Drie recente publikaties over de Papiaments; Papiamentu, Caribische taal; Tevreden over de Tamarinde?; Nederlands-Caribisch versus Caribisch-Nederlands: interpretatiekaders voor postkoloniale literatuur (RUTGERS); De last van het verleden; Landrechten en grondbezit in Suriname (met interessante bibliografie) (MUNNEKE Harold F.); Niets, maar dan ook niets is er voor ons veranderd door de onafhankelijkheid (VAN KEMPEN Michiel) e.a.
€ 10.0

BUY

INDEKEU Bruno
Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen. in: Monumenten en Landschappen, jg 23, nr 3, pp. 4-30
Geniet, 4to, illustraties, foto's, plans, bibliografie. Toegevoegd: artikel uit De Morgen van 24/7/2012 over Ulrich Kümmer
€ 10.0

BUY

INDEKEU Bruno (red.)
Over Papen, Geuzen en Smousen. Historiek van de katholieke, protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel in de 17de en 18de eeuw.
Pb, A4, 96 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten.
€ 10.0

BUY

JASPAR Marcel-Henri (ambassadeur de Belgique)
Souvenirs sans retouche
Broché, in-8, 492 pp. Marcel Henri-Jaspar (Schaerbeek, 23 juin 1901 - Ixelles, 14 mai 1982 ), est un avocat bruxellois et un homme politique belge de tendance libérale. Suite à une carrière politique rapide, il est élu député à la Chambre des représentants en 1932. À moins de 34 ans, il est nommé ministre des Communications et Moyens de transports du gouvernement Van Zeeland II. À partir d'avril 1939, il détient le portefeuille de la Santé publique au sein du deuxième gouvernement Pierlot. Au lendemain de la capitulation française, il plaide au côté d'Albert de Vleeschauwer la poursuite de la lutte contre la majorité des ministres, en proie au découragement. Constatant qu'il est en minorité, et profitant d'une opportunité, il s'embarque dès juin 1940, sans prévenir ses collègues, pour l'Angleterre, où la majorité du gouvernement devait se reconstituer quelques mois plus tard. (source: wiki)
€ 10.0

BUY

JURGENS Fleur
Het Marokkanendrama
Pb, in-8, 176 pp., met bibliografie. Een eerlijke maar verontrustende studie over de nieuwe Marokkaanse onderklasse. Gebaseerd op interviews en desk research. Geeft ook aanbevelingen voor beleid. Fleur Jurgens is afgestudeerd in de filosofie en werkte als redacteur en columnist voor opinieweekblad HP/De Tijd. Zij schreef deze studie in opdracht van de Politieacademie.
€ 10.0

BUY

KAHANE ERIC. Avant-propos de Fleuriot de Langle.
Un mariage parisien sous le Directoire.
1961. In-4, 116 + (4) pp., numerous coulour and BW ills, 1 as frontispiece, illustrated cloth, black lettering on front and spine. This is an 'hors commerce' printing. Illustrations from the Cabinet des estampes de la bibliothèque nationale and from the Cabinet des estampes du musée Carnavalet.
€ 25.0

BUY

KEUTGENS Eric
Honderd jaar tramexploitatie in Antwerpen en Randgemeenten 1873-1973. Deel I: 1873-1901
Hardcover, stofwikkel ontbreekt, in-8, 243 pp., illustraties, oude foto's, kaartjes, technische tekeningen van voertuigen, bibliografie. Waardevol werk gebaseerd op tijdrovend archiefonderzoek.
€ 20.0

BUY

KRENZLIN ANNELIESE UND LUDWIG REUSCH
Die Entstehung des Gewannflur nach Untersuchungen im nördlichen Unterfranken.
Herausgegeben im Aufrage des Vorstandes des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main von Herbert LEHMANN und Anneliese KRENZLIN. Frankfurt am Main, Waldemar Kramer, 1961. Deux volumes in-8, soit un volume broché de texte, 132 pages, et un volume en feuilles de 12 cartes dépliantes et en couleurs sous chemise. Two volumes 8vo: a soft-cover volume of text, 132 pp. and a volume in sheets of 12 unfolding charts and colors under shirt. Zwei Teilen: Textband und Kartenband (12 Karten).
€ 50.0

BUY

LE SAGE Jean-Claude, FLEURY Pierre R., TSCHUDIN Peter
Le Papier. Art et industrie.
Hardcover, 117 pp., illustrations en NB et en couleurs. Histoire du papier et évolutions récentes. Ill. de la machine à papier de Bryan Donkin (après 1820). Ill. de la fabrique de pâte à papier mécanique en 1867. Invention de la pâte mécanique en 1840 par Keller. Procédé Mitscherlich. Cellulose. Différents schémas de la production à partir du bois.
€ 10.0

BUY

LEGRAND F.-C. (Conservateur-adjoint au Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles)
Les peintres flamands de genre au XVIIe siècle
Broché, 282 pp., 15x20cm. Illustrations en NB. Notes bibliographiques, index des noms d'artistes, table des illustrations et lieu de conservation (l'original est parfois détruit). Cettte étude a fait l'objet d'une thèse de doctorat à l'université de Paris en décembre 1959.
€ 10.0

BUY

LEJEUNE Rita, STIENNON Jacques, VANELDEREN Francis, HASQUIN Hervé, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Série I. Lettres, Arts, Culture. Série II. Histoire, économies, sociétés. (6 vols. Complet!)
Hardcover 6 volumes, 4to, red linnen with ill. dj. Série 1: TOME I: des origines à la fin du XVe siècle; TOME II: du XVIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale; TOME III: de 1918 à nos jours; TOME IV: Compléments. Série 2: TOME I: des origines à 1830; TOME II: de 1830 à nos jours. 509+601+446+496+476+535 pp. Avec bibliographie, notes, des milliers d'illustrations in texte et hors texte (parfois en couleurs). Ouvrage de référence!
€ 150.0

BUY

LELEUX Fernand
Charles Van Hulthem 1764-1832
Académie Royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques - Mémoires - Collection in-8º -Deuxième série - Tome LVIIII - Fascicule 4. In-8, 574 pp., broché, non coupé (dos coupé).
"Si l'amour passionné des livres est une faiblesse c'est, de toutes, la plus innocente, et je dirai la plus respectable, car, dégagée d'un grossier matérialisme, elle suppose une préoccupation de l'intelligence pour l'intelligence, un culte que la pensée se rend à elle même." (M. de Reiffenberg sur l'homme Charles Van Hulthem, voir la page 449)
A noter: CVH fut membre du Conseil des Cinq Cents. (voir le ch. VI, 199 s.)
€ 35.0

BUY

LELEUX Fernand, e.a.
Charles van Hulthem 1764-1832.
Catalogue, broché, 329 pp., illustré, grand-8vo, 329 pp. Expositon organisée a l'occasion du 200ième anniversaire de la naissance de Charles van Hulthem. Bruxelles - Bibliothèque Albert I du 5/9 au 4/10/1964. CVH était un grand bibliophile et joua un rôle pendant l'occupation française (1795-1815). Il sauva des bibliothèques des couvents supprimés un très grand nombre de livres. En 1836 l'Etat se porte acquéreur de sa bibliothèque pour la somme de 279.400 Francs, considérable à l'époque. Avec chronologie et notes bibliographiques, régistre/index.
€ 25.0

BUY

LENAERTS Herman, Procureur-generaal
Plechtige zitting van 27 november 1990. Installatie van procureur-generaal Herman Lenaerts.
Softcover, geniet, 19 pp. Toespraken, o.a. die van HL waarin hij zijn prioriteiten uiteenzet in zijn nieuwe ambt.
€ 10.0

BUY

LEON Pierre, GARRIER Pierre, DUPEUX Georges
Histoire économique et sociale du monde. IV. La Domination du Capitalisme 1840-1914. V. Guerres et crises 1914-1947. (2 tomes)
Hardcover, jq, in-8, 624 + 624 pp., illustrations, cartes, photos, schémas, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Donc uniquement les tomes IV et V de cette collection.

Voir la page 483 (Tome IV): Art nègre et vénération du pouvoir blanc: la reine Victoria sculpté par les Mendes du Sierra Leone.

€ 40.0

BUY

LEUCHTENBURG William E. Prof.
In the shadow of FDR - From Harry Truman to Ronald Reagan
Hardcover with dj 346 pp. Dj unfresh. Note LT: The book demonstrates the enduring impact of Roosevelt on American society. In so doing, it provides an entirely new perspective on politics, the presidency, and reform in the past forty years. Leuchtenburg is one of the best-known US-historians.
€ 10.0

BUY

LEUS Herwig, WALRAVENS Jan (woord vooraf)
Marquis de Sade: Gesprek tussen een priester en een stervende en andere teksten.
Klein formaat, Galgeboekje 5, 183 pp. Marquis de Sade (Paris, 2/6/1740 - gekkenhuis van Charenton 1814), verbleef ruim 30 jaar in diverse gevangenissen. Zijn boeken worden tot de pornografie gerekend. De Sade durfde zijn eigen afwijkingen onder ogen zien, zoals duidelijk blijkt uit zijn brieven.

zie ook

zie ook
€ 10.0

BUY

MAHIEU Marc, BAUDREZ Jos, DE GRYSE A. (voorwoord)
De Belgische Advocatuur
Hardcover, gebonden in lichtblauw linnen met witopdruk, stofwikkel, grote in-8, xiii + 705 pp., bibliografie, index. Inhoud: begripsbepalingen, voorwaarden voor het voeren van de titel, diplomavoorwaarden, eedaflegging, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, de advocaat bij cassatie, ere-advocaat, de nationale orde, stafhouder, historische ontwikkeling van de Orde, de conferenties van de jonge balie, de tucht, tuchtsancties, tuchtprocedure, stage, kantoor, de cliënt, confraters, houding, toga, verhouding met de magistratuur, scheidsgerecht, de advocaat in zijn privé-leven (waardigheid, insolventie, kansspelen)
€ 95.0

BUY

MAHIEU Marc, BAUDREZ Jos, DE GRYSE A. (voorwoord)
De Belgische Advocatuur
Hardcover, gebonden in lichtblauw linnen met witopdruk, stofwikkel, grote in-8, xiii + 705 pp., bibliografie, index. Inhoud: begripsbepalingen, voorwaarden voor het voeren van de titel, diplomavoorwaarden, eedaflegging, onverenigbaarheden en verbodsbepalingen, de advocaat bij cassatie, ere-advocaat, de nationale orde, stafhouder, historische ontwikkeling van de Orde, de conferenties van de jonge balie (met vermelding van de data en de uitgesproken redevoeringen), de tucht, tuchtsancties, tuchtprocedure, stage, kantoor, de cliënt, confraters, houding, toga, verhouding met de magistratuur, scheidsgerecht, de advocaat in zijn privé-leven (waardigheid, insolventie, kansspelen).
Noteer dat vrouwen pas vanaf 1922 het beroep van advocaat kunnen uitoefenen en dit ingevolge de W. 19220407 (BSB 19220421).
€ 50.0

BUY

MARGRY,P.J. & E.C. VAN HEUKELOM & A.J.R.M.LINDERS (Edit.)
Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
Hardcover, linnen, zilveropdruk op de rug, 544 pp. Illustraties in ZW en kleur. Zonder stofwikkel.
€ 10.0

BUY

MEEUSEN G., e.a.
Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen [zoekhulp: Essen-Kalmthout-Huibergen]. 10de jaargang. Jaarboek 1943-1950.
Softcover, in-8, 148 pp. Bevat interessante artikels over de bezittingen van de abdij van Tongerlo en de molen te Kalmthout.
Dit is de laatste zelfstandige uitgave van de Oudheidkundige Kring Esschen-Calmpthout. In dit nummer wordt een nieuw tijdschrift aangekondigd: Algemeen Kempisch tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Folklore.
€ 10.0

BUY

MERAS Mathieu
Chateaux de France. Maquette de Lyonel Scantéyé.
Hardcover, gebonden, 8vo, 160 pp, illustré
€ 10.0

BUY

MEUWISSEN Eric
Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes
Pb, 8vo, 387 pp. Illustrations et photos en NB. Avec des schémas génealogiques. Avec bibliographie et index. Ils sont seize! Seize Belges pleins de panache qui ont pour point commun de payer le plus d'impôts sur leurs signes extérieurs de richesse. Ces seigneurs de la Belle Epoque (1885-1914) affichent les trains de vie les plus opulents du pays. Leurs adresses et leurs châteaux traduisent la prééminence des positions acquises. Les noms: marquis d'Assche, Gaëtan de la Boëssière-Thiennes, Henri du Chastel de la Howarderie, Raymond Cornet d'Elzius, le Comte de Flandre, prince Charles-Joseph de Ligne, d'Oultremont, Gaston de Pret Roose, Adhémar de Rouillé (Ath), Victor Allard, Léon Lambert, Jules Matthieu, Louis Meeus, Montefiore Levi, Henri-Joseph Rey (Rey-Calmeyn)
€ 25.0

BUY

MOLS Roger. Préface de Mademoiselle Van den Heuvel
Bruxelles et les Bruxellois.
Broché, 177 pp., illustrations en NB + cartes en NB. Uncut. Bibliography. Etude démographique. Avec analyse de la croissance de la population en 1800, 1830, 1870, 1910, 1947, 1959. Croissance surtout au est et ouest de la ville.
€ 10.0

BUY

MUNTZ Eugène, [Leonardo da Vinci]
Léonard de Vinci. L'artiste, le penseur, le savant

Fort in-4 demi-chagrin cerise à coins, dos à cinq nerfs, tête dorée, 552 pages, 238 figures dans le texte, 48 planches hors texte dont 20 en taille-douce, sous serpente légendée. A la fin, catalogue des oeuvres de l'artiste LEONARDO DA VINCI. Strong 4to half-shagreen cherry with corner, back with five nerves, top edge guilt, 552 pages, 238 figures in the text, 48 plates except text including 20 in copper-plate engraving, under captioned tissue-paper. At the end, catalogue works of the artist LEONARDO DA VINCI. A beauty!
Certainly one of the most beautiful books Hachette ever made.
Le portrait ci-dessus est celui d'une jeune princesse (bibliothèque Ambrosienne), de nos jours attribué à Giovanni Ambrogio de Predis.
€ 300.0

BUY

Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
Kunst van de 20ste eeuw. Catalogus.
Pb, 4to square, 309 pp., ill.
€ 10.0

BUY

NESNA Hans (pseudoniem Jansen J.P.), KLEIN A. (foto's), PRESSER S. (foto's)
Zoo leeft Duitschland op de puinhopen van het Derde Rijk
Hardcover, in-8, 270 pp., foto's in ZW.
Vroeg journalistiek relaas over de leefomstandigheden van de verslagen Duitsers. Knap geschreven. Merkwaardig hoe mensen toch de kracht vinden om te overleven in mensonterende omstandigheden. De zwarte markt bloeit.
"Tegen de muur geleund staat een eenzame vrouw. Zij rookt, en wacht geduldig op een man, een vreemde, die evenals zij, alleen is. En als even later die man komt, behoeven zij elkaar alleen maar even aan te kijken, dan glijdt er al een vluchtige glimlach van begrijpen om beider lippen; een paar handen grijpen naar elkaar, en zij dansen, dicht tegen elkaar; twee hongerige lichamen." (p. 55) Je voelt hier de hand van de scenarioschrijver-regisseur van een 'film noir'.

De gehele Duitse bevolking heeft schuld aan de oorlog, zo poneert de auteur.
Een toevallige (?) voorbijgangster wordt gefotografeerd en het onderschrift luidt: 'Nazi-meisje ...'.


Jansen overleed op 2 december 1958 op 61-jarige leeftijd. Bron: Boekengids. Jaargang 37(1959).
€ 15.0

BUY

NEUBERG André & TRAUSCH G. (edit.)
A l'épreuve de la Révolution. L'Eglise en Luxembourg de 1795 à 1802.
Softcover 240 pp., nombr. ill. coul. et NB. Publication du Musée en Piconrue, Art religieux et croyances populaires en Ardenne et Luxembourg (Bastogne). Matières: 1. L'Eglise au Siècle des Lumières: une hégémonie contestée, 2. La Révolution: une église ébranlée, 3. L'apaisement, 4. Le souvenir. Avec: MAJERUS Pascal, La suppression des ordres réligieux masculins dans le département des Fôrets (pp. 101-112)(avec énumération nominative). Important: Bibliographie extensive autour du Département des Fôrets et du Klëppelkrich.
€ 20.0

BUY

PEPPELENBOSCH P.G.N. Drs, TEUNE-KASBERGEN W.M.E. Drs
Saoedi-Arabië. Landendocumentatie 1983 nr 4.
Pb, in-8, 79 pp., illustraties en kaartjes, bibliografie.
Slotzin: "De islam is zowel voor interne als externe zaken van belang, was in het verleden een essentiële factor en is hoogst cruciaal voor de hedendaagse ontwikkelingen."
€ 7.5

BUY

PROST Eugène
La Métallurgie en Belgique et au Congo belge. Historique - Situation actuelle
Hardcover, reliure, 340 pp., plans dépliants, schémas, carte dépliante de la Belgique avec implantation de l'industrie mét.
€ 40.0

BUY

QUAGHEBEUR Marc & SAVY Nicole & BITSCH Marie-Thérèse, e.a.
France-Belgique 1848-1914: Affinités-Ambiguités Actes Du Colloque Des 7, 8 Et 9 Mai 1996
Pb, 540 pp. qqs ills en NB. Ce colloque préparait l'exposition "Paris-Bruxelles/Bruxelles-Paris" (voir notre numéro 19970097). Avec une contribution remarquable de Marie-Thérèse BITSCH (univ. Robert Schuman, Strasbourg): La Belgique entre la France et l'Allemagne (p. 143-149).
€ 20.0

BUY

REUSS Conrad, KOUTNY Emile, TYCHON Léon
Le progrès économique en sidérurgie. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 1830-1955.
Broché, grand in-8, 461 pp., annexes statistiques.
€ 25.0

BUY

RIJKAART CARETTE van Meulebeke R.K.Pr.
De eerste invoer van aardappels in Europa [zoekhulp: Eerste invoer van aardappelen in Europa]
Softcover, gebrocheerd, in-8, 186 pp. Met bijvoegsel: Over de aardappelplaag van 't jaar 1845
€ 95.0

BUY

ROSSETTI Carlo Prof., REY Francis, Commission Européenne du Danube (C.E.D.)
La Commission européenne du Danube et son œuvre de 1856 à 1931
Broché, grand 4to, 526 pp., photos en NB, illustrations, schémas et cartes en couleurs, statistiques, bibliographie, annexes. Rare!
Explications:
La Commission européenne du Danube (CED) est une ancienne organisation intergouvernementale de coopération pour la navigation sur le Danube.
Après la guerre de Crimée*, l'article 16 du traité de Paris du 30 mars 1856 a établi pour la première fois le régime juridique du Danube. En regard à l'administration du Danube, le fleuve a été partagé en deux secteurs : le Danube Supérieur (fluvial) et le Bas Danube (Danube inférieur). Par les stipulations du traité de Paix, s'est constituée la Commission européenne du Danube (pour le Bas Danube), formée de délégués des sept États signataires du document: Grande-Bretagne, France, Royaume de Prusse, Empire d'Autriche, Empire russe, Royaume de Sardaigne et Empire ottoman. Encore une fois les Principautés Principauté de Moldavie et Principauté de Valachie avaient été exclues, bien que les compétences de la Commission s'exercent principalement sur leurs territoires.
Le siège de la Commission européenne du Danube fut établi à Galați, au statut de port franc. Le traité de Berlin de 1878 a prolongé la compétence de la CED de Isatcha à Galați. La Commission du Danube a été fondée le 18 août 1948 à Belgrade. (src: wiki, 20180323)

*Guerre de Crimée (4 octobre 1853 – 30 mars 1856), Lieu: Crimée, Caucase, Balkans, mer Noire, mer Baltique, mer Blanche et Extrême-Orient russe.
Issue: Victoire alliée; Traité de Paris de 1856.
Belligérants:
Empire ottoman, Empire français, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande,
Royaume de Sardaigne (c.à.d. les Alliés);
contre
l'Empire russe.

voir aussi le livre magistrale de Magris, Donau
€ 125.0

BUY

ROUSSEL Jean (Missionnaire de Scheut, Docteur en philosophie, Curé de la Cathédrale Sainte-Anne à Léopoldville)
Déontologie coloniale. Consignes de vie et d'action pour l'élite
2ième édition avec préface par Pierre Ryckmans. Softcover, in 8vo, broché, 415 pp., régistre/index. Avec bibliographie en deux parties: 1. Doctrine 2. Colonisation. Contenu: La colonisation; Ce que doivent être la civilisation et le progrès; L'Evangélisation et l'action civilisatrice de l'église catholique; psychologie du noir; Influence du milieu colonial sur la vie morale et sociale des européens coloniaux; Obligations et préparation coloniales; La religion; La charité; La justice; Conditions morales et psychologiques de l'action sociale; La tempérance, l'emploi des loisirs; La chasteté; La patience; Le patriotisme. Citation: "Agents (de l'Etat), missionnaires et commerçants se doivent un mutuel appui." (p. 103)
€ 40.0

BUY

SCHREUDERS, PIET & KENNETH FULTON.
The Paperback Art of James Avati.
Pb, in-8, 200 pp. Illustrated. James Avati (1912-2005) earned renown as a pre-eminent paperback cover artist in an illustrious 40-year career that began during the paperback revolution of the 1950s. Among the myriad softcover books that packed the wire racks at newsstands and drug store every month, Avati's covers stood out. Avati images were - and remain - compelling potent: teens on the threshold of adulthood, tight-lipped city dwellers, ruined farmers, amorous couples, comic rogues, failed husbands and wives, happy campers.
James Avati (1912-2005) is regarded as the pre-eminent painter of paperback covers in the second half of the 20th century. He was known in the business as the 'King of the Paperbacks'. Avati designed realistic cover illustrations for novels by the likes of Steinbeck, Faulkner, Salinger, Caldwell and Moravia, covers that appealed directly to broad sections of the population. He worked for the New American Library (Signet Books) and for every other major paperback publisher including Bantam, Avon, Pocket, Fawcett and Dell. In this lavishly illustrated book graphic designer Piet Schreuders reconstructs Avati's life and 40-year career. During the past 25 years most of Avati's original paintings have been salvaged from the warehouses of American publishers and now fetch many thousands of dollars among collectors. Here, for the first time, Avati's universally admired work is available in full-size quality reproductions and expertly described.
€ 20.0

BUY

SCHREURS Jan, STUYVEN K., DEBAERE K., VERMEULEN P., LAGROU E.
Uit de ban van de ring. Nieuwe stadsbeelden voor het structuurplan Vlaanderen
Hardcover, strong library binding, small 4to, 135 pp., illustraties, plans, foto's (ook luchtfotografie), bibliografie.
€ 15.0

BUY

SEGERS Mathieu
Europa en de terugkeer van de geschiedenis
Paperback, in-8, 170 pp., bibliografische noten, index/register.
In Europa draait het weer om ideeën en macht.
Segers is prof aan de univ van Maastricht.
€ 10.0

BUY

SILVESTRE M., M.B. FINCOEUR C., CHANTERENNE Bart, VANDERMAELEN
Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen. Vols I+II+III+IV (complet!)
4 Volumes = complete! Vol.I: Cartes de Belgique. Vol.II: Carte topographique de la Belgique au 1:20000. Vol. III: Villes et communes de Belgique (hors Bruxelles). Vol IV: Bruxelles. Hardcover, linnen/cloth, gold on cover and spine. In-4, xiii + 563 pp., vii + 333 pp., xxx + 466 pp., xxx + 546 pp., BW & colour illustrations. Bibliography & indexes. Text in French. Philippe Vandermaelen (1795-1869).
€ 400.0

BUY

SIMONET M. kolonel, Burgerlijk Ir, Directeur-generaal van het Militair Geografisch Instituut
De nieuwe topografische basiskaart van België
Carton cover, stapled, 33 pp. + 7 kaartjes van Diest van verscheidene cartografen en op verschillende schaal (1585-1957): Mercator in 1585 op ca. 1/175.000ste , Fricx in 1708 op ca. 1/135.000ste, Ferraris in 1780 op 1/25.000ste, Vandermaelen in 1850 op 1/20.000ste, Dépôt de la Guerre in 1878 op 1/20.000ste, Militair Cartografisch Instituut in 1932 op 1/20.000ste, Militair Geografisch Instituut in 1957 op 1/25.000ste. Tableau d'assemblage: uitslaand kaartje. Signes conventionnels. Los toegevoegd op groot formaat: Bladwijzer van de topografische kaarten van België op 1/1.000.000ste (toestand op 31/12/1972 en vooruitzichten voor 1973) met lijst van de gemeenten. Geeft ook geschiedenis van de cartografie in België.
€ 10.0

BUY

SPELIERS Hedwig, [STREUVELS Stijn]
Als een oude germaanse eik Stijn Streuvels en Duitsland
Paperback, in-8, 612 pp., ZW-illustraties, bibliografie, index. Stijn Streuvels (1871-1969) schrapte zowat alle herinneringen aan de 'Duitse periode' uit zijn autobiografische geschriften. Speliers (1935) vult deze hiaat op en komt tot verrassende vaststellingen.
€ 15.0

BUY

STENDHAL [pseudon. de Henri BEYLE]
La Chartreuse de Parme
Poche, pb, 2 volumes, 251+253 pp., bibliographie, chronologie. Stendhal (°Grenoble 23/1/1783 +Paris 23/3/1842).
€ 10.0

BUY

STEVERLYNCK Sam, VERMEULEN Pieter, ANTHONIS Eric
The Making of the MAS 1995-2010(Nederlandstalige uitgave) [Museum aan de Stroom]
Hardcover, 4to, 175 pp., rijkelijk geïllustreerd. In het voorwoord van Anthonis (initiatiefnemer) vernemen we iets over de grote invloed van Stéphane Beel op de restyling van de Antwerpse musea. Ook vermeldt hij het plan om op de Hanzestedenplaats een reusachtig winkelcentrum te bouwen. Gelukkig ging dat niet door. Noteer dat het architectonisch ontwerp uit Rotterdam komt: Neutelings Riedijk Architecten. In de stenen in het interieur zijn drieduizend (3.000 !) medaillons ingewerkt: in de vloer, de muren, in het plafond. Het ontwerp is van Tom Hautekiet, de knullige tekst is van Tom Lanoye; de uitleg die Lanoye op pagina 134 geeft is zo mogelijk nog banaler. Hoeveel de heren vingen met hun medaillons wordt in het boek niet vermeld. Het zgn. panoramadak is niet toegankelijk voor gehandicapten (of is het mindervaliden?) want de lift reikt niet tot daar. In 2011 ondervroegen wij hierover de verantwoordelijken. Schepen Voorhamme antwoordde op 13/5/2011 het volgende: "Dat het dakterras niet voor iedereen toegankelijk is, zou een zeer spijtige zaak zijn. Ik hoop alvast dat men hier rekening mee gehouden heeft of dat men hier snel remediërende maatregelen kan treffen. Uw vraag heb ik dan ook doorgegeven aan de schepen voor cultuur Philip Heylen met de vraag u spoedig een antwoord te verschaffen." Cathy Pelgrims (Coördinatie Publiekswerking) antwoordde op 17/5/2011: "Het panoramisch dak is niet bereikbaar met de lift, omdat het gebouw aanvankelijk nooit werd ontworpen met een panoramaterras. Daarom werd een toegang tot een dakterras nooit bedacht of voorzien. Er is met andere woorden steeds een lift voorzien tot +9, wat toen het maximale bereikbare punt was in het gebouw voor iedereen. Speciaal ook met het oog op het toegankelijk maken van alle verdiepingen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er werd pas geoordeeld het panoramaterras toegankelijk te maken toen het gebouw al als ruwbouw gerealiseerd was en het bouwtechnisch niet meer mogelijk was een lift naar +10 te voorzien (wegens plaatsing technische ruimten op dak). Het zijterras is en blijft echter ten allen tijde ter beschikking van rolstoelgebruikers!" Wat schepen Heylen op pagina 25 poneert is in deze context dan ook wrang en cynisch: "(...) we zorgen ervoor dat het dak gratis toegankelijk is voor iedereen en we werken een prijszetting uit waarbij drempels worden weggewerkt zodat iedereen het MAS kan bezoeken." Een mooi gebouw met communicatie-epilepsie.
€ 20.0

BUY

Stichting het Zeeuwse Landschap, BUISE Marc A.
Het Ontstaan van Zeeland: 26 Aardkundig waardevolle gebieden in de Provincie + Saeftinghe, uit schor en slik
Twee brochures.
De eerste brochure (uitgave februari 2013) biedt een historisch overzicht verlucht met kaarten en tijdlijnen.
De tweede brochure (64 pp.) is klassieker van opbouw en behandelt specifiek het Verdronken Land van Saeftinghe, een beetje een verloren natuurhoekje van Nederland, vlak bij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel.
€ 10.0

BUY

STORME M.-B. Dr P., Missionaris van Scheut
Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika gedurende de XIXe eeuw
Gebrocheerd, grote in-8, 712 pp., enkele kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index.
€ 35.0

BUY

STREUVELS Stijn
Minnehandel
Vierde druk. Originele papieren band met kleine gebruikssporen 223 pp. Bandontwerp van A. Devaere. Scan cover available.
€ 10.0

BUY

STREUVELS Stijn
De Vlaschaard.
Softcover, gebrocheerd, 8vo, 223 pp.
€ 10.0

BUY

THEUNISSEN Paul
1950: ontknoping van de koningskwestie
Pb 180 pp.
€ 10.0

BUY

UGEUX Georges
Het verraad van de financiële wereld. Twaalf hervormingen om het vertrouwen te herstellen.
Pb, grote in-8, 172 pp. Non fictie. Ugeux was van 1996 tot 2003 vice-voorzitter van de NYSE.
€ 10.0

BUY

UYTTERHOEVEN Rik, VAN DEN HEUVEL Herman
Twee eeuwen Zusters van Liefde 1794-1994.
Pb, 4to, 76 pp., ill., bibliografie
€ 10.0

BUY

VAN DE WALLE Werner (hoofdredacteur), DECAVELE Johan, VERMAUT Claudia, DE JONGE Pit, e.a.
RUIMSCHOOTS, Nautisch & Sociaal Nieuws, driemaandelijks tijdschrift
Jaargangen 2001-2006: 1 (nrs 2, 3, 4), 2 (nrs 1, 2, 3, 4), 3 (nrs 1, 2, 3, 4), 4 (nrs 1, 2, 3, 4), 5 (nrs 1, 2, 3, 4), 6 (nrs 1, 2). Elk nummer bevat 32 pp. Noot LT: dit is de voortzetting van het tijdschrift "Steenschuit". We putten uit de rijke inhoud van dit goed gemaakte en rijk geïllustreerde tijdschrift: Opleidingsschip Mercator; Baasrode herleeft; Veren in Vlaanderen; Platbodems: een klein lexicon; VOC-Schip Duyfken: vierkant getuigd; 50 jaar na de ramp (overstroming 1953); De barge naar Gent; Oostende viert (visserij)feest; Tolerant gaat weer aan land; Oostende belegerd; Antwerpen en de tall ships; Loodsen op de Rijn; Steenschuit bouwt steenschuit; Loodsen op de Schelde; Denderen in september; 200 jaar Trafalgar. Bevat o.m. historische bijdragen van Johan Decavele
€ 75.0

BUY

VAN DER MEULEN Jelle, WELSINCK Dick (inleiding), BROWN Henry (met gravuren van den heer -)
De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen.
Facsimile. Gebonden hardcover, grote in-8, 168 pp., 168 gravures.
€ 10.0

BUY

VAN DEUREN Karel
Een kerk in een voorstad. O.L.Vrouw Middelares en H. Lodewijk te Antwerpen - Berchem (1936-1986)
Pb, in-8, 48 pp., illustraties, plans. De kerk staat in de Strijdhoflaan.
€ 13.0

BUY

VAN DEUREN Karel
De prinselijke Dwaasheid
Softcover, gebocheerd, 181 pp., Gulden Reek nr 404, 1952-7. Geromantiseerd oorlogsdagboek.
€ 10.0

BUY

VAN HOYMESSE Eugeen
De Brigand van Bornem - Roman uit den Boerenkrijg
Illustrated softcover, gebrocheerd, 95 pp.
€ 10.0

BUY

VAN ITTERBEEK Eugeen
Dichters en Dichtkunst uit Europa - Poètes et Poésie d'Europe - Poets and Poetry from Europe - Dichter und Dichtung aus Europa 1950-1980
Paperback, in-8, 434 pp.
€ 10.0

BUY

VAN ITTERBEEK Eugène
Daad en beschouwing. Beschouwingen over literatuur en maatschappij 1968-1970
Pb, 239 pp. Indringende essays over cultuur, literatuur, filosofie, poëzie, over het leven in de tijd en met de tijd, de tijdelijkheid van het bestaan en de opgave om vanuit de cultuur naar de actie over te gaan. Een boek over het geestelijk zoeken en het humanistische denken. De auteur (1934) is doctor in de rechten en de letteren en was ook politiek en journalistiek actief.
€ 10.0

BUY

VAN LEEUWEN Richard, MEIJER Roel
Het Midden Oosten na de Golf
Pb, in-8, 208 pp., met bibliografie
€ 10.0

BUY

VAN NIEUWENHUYSE Karel
De klauw van een papieren leeuw. Een politieke geschiedenis van de krant De Standaard (1947-1976)
Pb, 352 pp., enkele foto's, bibliografie. Van de achterflap: Dit boek beschrijft de geschiedenis van de krant De Standaard, vanaf de oprichting van de NV De Standaard in 1947 door Albert De Smaele tot aan het bankroet in 1976 en de oprichting van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM), het bedrijf dat ook nu nog de krant uitgeeft. De auteur gaat op zoek naar de invloed die de Vlaamsgezinde en katholieke De Standaard had op de Belgische politiek. Hij bewandelt daarbij twee onderzoekspaden. Ten eerste onderzoekt de auteur de objectiviteit van de berichtgeving. Hij vraagt zich daarbij af of De Standaard een kwaliteitsblad was. Ten tweede onderzoekt hij de pogingen die De Standaard ondernam om politieke invloed uit te oefenen. Daar waar de krant in de eerste jaren na haar wedergeboorte in 1947 enkel via de berichtgeving trachtte te wegen op het beleid, ontpopte ze zich in de loop van de jaren 1960 en 1970 tot een invloedrijke politieke actor die in de Belgische wandelgangen van de macht haar stempel wilde drukken op het beleid. Haarscherp worden de mechanismen van politieke invloedsuitoefening door de krant blootgelegd. Daarmee levert dit vlot geschreven en voor een breed publiek toegankelijk boek een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de Belgische politiek na 1945. Deels gebaseerd op archiefonderzoek en interviews. VAN NIEUWENHUYSE is doctor in de geschiedenis en verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.
€ 32.0

BUY

VAN NIJLEN Jan / BITTREMIEUX C.
Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man.
Gebrocheerd, 1ste druk. 105 pp. Enkele foto's in sepia. Autobiografisch. JVN (°10/11/1884 + 14/8/1965)
€ 10.0

BUY

VAN SCHOONHOVEN VAN BEURDEN Vic. (illustrator)
AFFICHE: Augustus 1950: De bekering van de verdwaalden en de goddelozen; de bekering van de protestanten in de missielanden (illustratie: Jezus redt het verloren lam uit de doornstruiken)
Affiche in kleur, 70x46cm. Foto wordt gemaild op aanvraag. De illustrator Victor R.A.J. Van Schoonhoven van Beurden (°Roermond 22/1/1900, +Breda 5/2/1977) volgde een opleiding aan de Academies van Rotterdam en Den Haag; hij was ook boekillustrator.
€ 50.0

BUY

VANNIEUWENHUYSE Johan (adjunct-adviseur/archivaris) (eindredactie)
In goede banen? De Provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800 - heden. Tentoonstelling in het Cultuurhuis Scharbiellie - De Panne, 30 oktober - 4 december 2005 en Provinciaal Hof - Brugge, 21 oktober - 3 december 2006
1ste druk. Pb, in-8, 156 pp., illustraties, kaarten. De catalogus bevat 110 items. Behandelt ook de restauratie van de 241 kaartenboeken waarin de West-Vlaamse buurt- en voetwegen ingevolge de wet van 1841 geregistreerd zijn en die bewaard bleven in het Provinciaal Archief. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd een deel van deze wegen verhard. Een kwalitatief hoogstaand werk met verrassende gezichtspunten en foto's (bvb. van kasseileggers). Ook puik drukwerk.
raadpleeg de inventaris van de Limburgse buurtwegen hier
€ 25.0

BUY

VANNIEUWENHUYSE Johan, LINTERS Adriaan, BOOGAERTS Robert, SEYS Koenraad, VAN RODE Olivier, ROOSE Claudine, e.a.
Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1800-1940 : tentoonstelling in het Provinciaal Hof te Brugge, 30 januari-15 maart 1998
Pb, in-8, 240 pp., foto's in ZW (enkele in kleur), bibliografie, index/register van plaats- en bedrijfsnamen. Inleidende teksten over energiebronnen, infrastructuur als ruggengraat, overgang van landbouw naar industrie, industrieel erfgoed. Het catalogusgedeelte bevat 291 items. Dit werk vult een leemte in de historiografie. Kritiek LT: in de inleidende teksten missen we bibliografische verwijzingen; een gemiste kans? In de catalogus daarentegen vinden we wel heel consequent literatuuraanwijzingen.
€ 25.0

BUY

VER BOVEN Daisy (Pseudoniem van Daisy Jeanne Berthe Van Hassel)
Mpasi ... Weerzien met Kongo drie jaar na zijn onafhankelijkheid (Weerzien met Congo drie jaar na zijn onafhankelijkheid)
1ste druk. Hardcover met stofwikkel, 203 pp. Schitterend documentair reisverhaal vol weemoed. Politiek geladen. Mpasi is Lingala en betekent spijt, verdriet, fatalisme, moedeloze berusting, rouw, onmacht ... Daisy Ver Boven (°Aarschot 3 dec. 1925). De auteur verbleef in Congo van 1947 tot augustus 1961. Ander werk: De Opgang (novelle) (1959); La piste étroite (proza) Renaissance du livre, Bruxelles, 1960 (driejaarlijkse prijs voor koloniale letterkunde); De rode aarde die aan onze harten kleeft (proza) Reinaert, Brussel, 1962; Mayana (proza) De Clauwaert, Leuven, 1974; Gevierendeeld (proza) De Clauwaert, Leuven, 1980; Het zondagskind (jeugdproza) Infodok, Leuven, 1983; Het wilde water (jeugdproza) Infodok, Leuven, 1985; Mana na Bana (jeugdverhaal) Goede Pers, Averbode, 1993; Griezelige opdracht (jeugdverhaal) Goede Pers, Averbode, 1993; De laatste heuvel (jeugdverhaal) Averbode, Averbode, 2000; Het struikelspook (jeugdverhaal) Averbode, Averbode, 2001; Begijnhofverhalen (onder de naam Daisy Ver Boven-Van Hassel) (verhalen) Promotiecomité Begijnhof Diest, Diest, 2003
€ 12.0

BUY

VERBOVEN, G. (leraar Atheneum)
Historische schets van het Koninklijk Atheneum voor Jongens te Antwerpen.
Softcover, gebrocheerd, grote in-8, 144 pp., kaartjes, plannetjes en foto's in ZW (64 buitentekstplaten). De oprichting vond plaats in de Franse Tijd en het onderwijs was antiklerikaal geïnspireerd. Zeer degelijk historisch onderzoek op basis van raadpleging van archieven. De iconografie is verzorgd, geannoteerd en met bronvermelding. Met statistiek van het aantal leerlingen. Met in aanhangsel een chronologisch overzicht van de diverse verstigingsplaatsen van het atheneum (in de Franse Tijd werden geconfisceerde kloosters gebruikt). Met gedetailleerde bibliografie.
€ 20.0

BUY

VERMEULEN Armand & D'HAESE Jan
De Leie. Natuur en cultuur.
Gebonden met stofwikkel, 25x33cm, 590 pp., geïllustreerde schutbladen (detail uit de kaart van Kassel Ambacht - 1735), illustraties, kaarten en foto's in kleur en ZW, luchtfotografie. Prachtig referentiewerk over de Leiestreek, bevat volgende delen: I. Van bron tot monding: Leielandschap, de Leie als waterweg, archeologische vondsten, landelijke nederzettingen, watergebonden en andere traditionele nijverheden, Leie eens de Golden River II. Kunst aan de Leie (door Jan D'Haese). III. De landelijke Leie: mythe en realiteit: evolutie van het landschap, evolutie van de gebouwde omgeving, opkomst van de villa als nieuwe woonvorm voor de begoede burgerij. Met bibliografie en synoptische tabel. Opgelet: zwaargewicht! Toegevoegd: persknipsels over de Leiestreek.
€ 75.0

BUY

VERMEULEN Raymond, DE WIT Philip
Onder uitgevers. De onstuitbare opkomst van Pierre Vinken, de honger van Elsevier, de fusie met Reed, het succes, de stroppen, de interne machtsstrijd, de neergang
Pb, in-8, 288 pp., met index
€ 10.0

BUY

VERMEULEN Urbain
Islam en christendom. Het onmogelijke gesprek?
2de druk. Paperback, in-8, 86 pp.
Slotparagraaf: 'Aan de echte dialoog moet nog hard gewerkt worden en het zal lang duren voor een mentaliteitswijziging, in de eerste plaats bij de moslims, een einde zal stellen aan de hypocrisie die er nu heerst. Hopelijk leidt het gesprek tot meer begrip. Er wordt wel gesproken, maar elk zegt het zijne: dat is geen dialoog, dat zijn twee monologen. Of daar in de toekomst verandering in zal komen, is nog de vraag.'
UV (Oordegem, 1940 +2016) is hoogleraar islamkunde en klassiek Arabisch aan de KU Leuven en aan de U Gent. Hij is ook algemeen voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen.
Alhoewel dit werkje van 1999 dateert is het beslist het herlezen waard. UV werd door De Morgen gebrandmerkt als islamofoob. Dit boekje maakte heel wat controverses los. In een democratische rechtstaat - hoe onvolmaakt die ook is - kan dat gelukkig nog.
Tenslotte: wat Urbain Vermeulen in 1999-2000 niet mocht zeggen, dat mocht Etienne Vermeersch enkele jaren nadien wel; zie bvb. de uitspraken van Vermeersch zoals beschikbaar op YouTube. De media kanaliseren en censureren bepaalde meningen via hun 'agenda setting'.
€ 50.0

BUY

VERMEULEN Urbain
De fundamenten van de Islam. Over koran, kaliefen en kruistochten. Lessenreeks.
PDF-file, 10,5 MB, wordt u aangeleverd via e-mail.
In 2008 gaf Professor Vermeulen een reeks van zes lessen over de islam aan leden van het Davidsfonds.
De syllabus telt 66 pagina's.
Les 1: Het leven van Muhammad
Les 2: De geschiedenis van de islamwereld
Les 3: De bronnen van de islam
Les 4: Islamitische godsdienst
Les 5: Het islamitisch recht
"Het islamitisch recht vormt de kern en de essentie van het islamitisch systeem. De islam is een totalitair allesomvattend systeem dat elk facet van het leven van de mens in relatie tot zichzelf, de naaste, de samenleving en tot God regelt." (5/1)
Les 6: Het islamitisch fundamentalisme
Over Sadat: "De binnenlandse politiek tijdens de jaren zeventig was er in verschillende landen op gericht het islamitisch fundamentalisme tot bondgenoot te nemen. Het belangrijkste voorbeeld is zonder twijfel president Sadat van Egypte die, na het overlijden van Nasser in 1970, de steun van de (verboden) Muslimbroederschap zocht om zijn linkse opponenten (en ideologische erfgenamen) te elimineren." (6/9)
Over Saoedie-Arabië: "Saoedie-Arabië waar de Wahhabitische interpretatie van de islam de officiële doctrine is, heeft met de petroleumdollars steeds actief de fundamentalistische beweging in de andere Arabische landen gesteund." (6/9)
Hieronder vindt u de volledige inhoudstafel.


zie onze nota over Vermeulen
€ 10.0

BUY

WANTE L., DEBROUWERE EN DUCATTEEUW, CASTELAIN, VANDEPUTTE, DELMOTTE, DESPRIET, VERBRUGGE
6de JAARBOEK VAN DE GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING DE GAVERSTREKE.
Gebrocheerd, 15,5x24cm, 376 pp. Bevat o.m. artikels over de nominatieve volkstelling te Zulte (1/11/1818) met alle namen en leeftijd en de volkstelling van Wielsbeke in 1803 (eveneens met namenlijst).
€ 10.0

BUY

WERUMEUS BUNING, J.W.F.
Maria Lécina, Een Lied in Honderd Verzen, Met Een Zangwijs
5de druk. Hardcover, handgebonden, zwarte cover met rood-geel etiket, gezet uit de Lutetia-letter van J. van Krimpen. Dit gedicht schreef Buning aan boord van het S.S. "Amazone" voor de kust van Spanje. Maria Lécina is het verhaal van een Spaanse hoer die haar gunsten schenkt aan een zeeman in ruil voor 'een lied in honderd verzen' waarin hij haar zal bezingen. Tja, vrouwen en dichters, altijd een twijfelachtige kwestie geweest. Pan loert om het hoekje.
€ 10.0

BUY

Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Band 1. Katalog + Band 2. Aufsätze.
Hardcover, 4to, 1271 + 759 S., ill., Index.
Erschienen anlässlich einer Ausstellung zum 125jährigen Bestehen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart - Volker Press Südwestdeutschland im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons - Volker Press König Friedrich I. - der Begründer des modernen Württemberg - Hansmartin Schwarzmaier Vom Empire zum Biedermeier: Der badische Hof nach dem Tod Großherzog Karl Friedrichs - Paul Sauer Heiraten aus Staatsräson. Napoleon und seine Beziehungen zu den Regentenhäusern Badens, Württembergs und Hohenzollerns - Wilfried Schöntag ".daß die Rheinbunds-Acte das Fürstenhaus größer, mächtiger und reicher - das Land aber unfreier und ärmer gemacht hat." Die Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen im Zeitalter Napoleons - Bernd Wunder Die Entstehung des modernen Staates in Baden und Württemberg - Volker Press Die Reichsstädte des Schwäbischen Reichskreises zwischen Revolution und Mediatisierung - Hermann Schmid Die Säkularisation und Mediatisation in Baden und Württemberg - Thomas Schulz Die Mediatisierung des Adels - Willi A. Boelcke Reformen, Konjunkturen, Krisen. Frühe Anfänge der modernen Wirtschaftsgesellschaft - Rolf Walter Commerz, Contrebande und Continentalsystem. Die Wirtschaft Südwestdeutschlands in napoleonischer Zeit - Hermann Schäfer Der Beginn der Industrialisierung - erste Fabrikzentren in Mülhausen, Lörrach und St. Blasien - Harald Witthöft Die Vereinheitlichung von Maß und Gewicht in Baden und Württemberg in Napoleonischer Zeit - Siegfried Fiedler Das Militärwesen Badens in der Zeit Napoleons - Günter Cordes Das Württembergische Heerwesen zur Zeit Napoleons - Gustav Adolf Benrath Die Evangelische Kirche in Baden 1771-1821 - Gerhard Schäfer Die Evangelische Landeskirche und der säkulare Staat von König Friedrich I. von Württemberg - Joachim Trautwein Freiheitsrechte und Gemeinschaftsordnung um 1800. Pietismus und Separatismus in Württemberg - Gerhard Kaller Die badischen Hochschulen - Uwe Jens Wandel Das Hochschulwesen Württembergs 1789-1816 - Otto-Joachim Grüsser Vom "Tollhaus" in Ludwigsburg zur Königlichen Heilanstalt Winnenthal. Psychiatrie in Württemberg im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik - Klaus Merten Nikolaus Friedrich von Thouret als württembergischer Hofbaumeister 1798-1817 - Verena Schnekenburger Giovanni Salucci (1769-1845) Daten zu seinem Leben und Wirken im Zeitalter Napoleons Angaben zu seinen frühen Werken im Königreich Württemberg - Gerhard Everke Das Karlsruher Ständehaus - Elisabeth Szymczyk-Eggert Gartengestaltung in Württemberg und Baden um 1800 - Hans Westhoff und Roland Hahn Die "Calwer Tapeten" und ihre Restaurierung - Wolfgang Wiese Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter Hofmöbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts - Rosemarie Stratmann-Döhler Die Ausstattung der badischen Schlösser und die Situation der Möbelschreinerei in Karlsruhe und Mannheim in der Empirezeit - Hermann Mildenberger Johann Baptist Seele und die Stuttgarter Malerei um 1800 - Erika Rödiger-Diruf Friedrich Rottmann -Universitätszeichenmeister in Heidelberg - Anita Auer Klassizistische Damenmode in Baden und Württemberg - Volker Saftien Von der höfischen Tanzkultur zum Tanzgeschmack des Biedermeier - der Umbruch sozioästhetischer Werte - Heinz Becker Die Oper in Stuttgart um 1800 - Walther Dürr Johann Rudolf Zumsteeg und Schubert. Von der "schwäbischen Liederschule" zum romantischen Klavierlied - James Wald Vom Provinzverleger zur publizistischen Hegemonialmacht: Johann Friedrich Cotta in der Tübinger Zeit (1787-1810) - Wolfgang Kaschuba Aufbruch in die Moderne - Bruch der Tradition? Volkskultur und Staatsdisziplin in Württemberg während der napoleonischen Ära - Gustav Schock ". daß die Freiheit zu heiraten ungehindert gestattet werde." Überlegungen zu den Auswirkungen liberaler Ehegesetzgebung unter Friedrich I. in Württemberg - Heinrich Mehl Das ländliche Hohenlohe im Zeitalter Napoleons. Beiträge zu Landwirtschaft, Bauen und Wohnen zwischen 1780 und 1830.
see also
€ 30.0

BUY

YOUNG-BRUEHL Elisabeth, [FREUD Anna]
Anna Freud - Biografie
Dikke pb, grote in-8, 464 pp., met foto's, bibliografische noten, bibliografie, index.
Anna Freud (1895-1982).
Young kreeg exclusief toegang tot het persoonlijke archief van Anna Freud.
In deze biografie komt ook de controverse met Melanie Klein uitgebreid aan bod.
Eerder schreef Young de opgemerkte biografie van Hannah Arendt.

P.S. Het ideeëngoed van de Freuds is inmiddels ondergesneeuwd geraakt en vervangen door een verregaande medicalisering van de psychiatrie. Dat is winstgevender dan luisteren naar een patiënt.
Het lijkt ons een redelijke hypothese te stellen dat het doorzetten van de psychogenie (de individuele benadering, waaronder de Freudiaanse) een opstap zou kunnen zijn naar de sociogenie (maatschappelijke factoren). Dat er dan ook maatschappijkritische vragen moeten gesteld worden (stress, burnout, drugs, crimineel gedrag, ...) lijkt ons evident. Maar net dat willen de politieke (on-)verantwoordelijken vermijden. Psychiatrie wordt - zoals andere wetenschappelijke disciplines - omgeven door machtsfactoren en geld.
Niet de wereld, maar u bent gek !
€ 12.5

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

ABICHT, BAECK, BAUER, BEHEYDT, VANDEN BERGHE, BOUCKAERT, CLAEYS, DEVREEZE, HEREMANS, MERTENS, DE MEULEMEESTER, VAN DE PERRE, PONETTE, RENSON, DE ROOVER, RUYS, SENELLE, STORME, VANHEESWIJCK, VANHEMELRYCK, Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit., Leuven, Davidsfonds, 2000.

ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, e.a., Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig), Brussel, Elsevier-Sequoia, 1975.

ALBERTS JAPPE Prof Dr W., VAN DER STEUR A.G., Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis, Bussum, Fibula - Van Dishoeck, .

BABEUR Henri, Le Prix de la paix, Caen, Caron, 1957.

BAUDET H., VAN DER MEULEN H. (redactie), Kernproblemen der economische geschiedenis, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1978.

BEEUSAERT Katrien & KAYAERT Evelien, Van Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be Een verhaal van 75 jaar., Antwerpen, Standaard, 2004.

Belgische Petroleum Federatie, Aardolie verwezenlijkingen vooruitzichten, België, Belgische petroleum federatie, 1970.

BENNASSAR Bartolomé, DEDIEU Jean-Pierre, e.a., L'Inquisition espagnole XVe - XIXe siècles, Paris, Hachette/Pluriel, 2001.

BENOIT Pierre (bois en couleurs de Nelly DEGOUY), L'Atlantide, Bruxelles, Editions du Nord Albert Parmentier, 1944.

BESSEMS M. Docteur, Quelques données statistiques sur l'Epidémie de Choléra qui a regné à Anvers pendant les années 1848 et 1849, Anvers, J.E. Buschmann, 1851.

BEUKENKAMP W., HESSELINK H.G., Tramweg Stichting 1965-1990. Een uit de hand gelopen hobby ..., s-Gravenhage, Tramweg Stichting, 1990.

BEUMERS Erna & HESMERG Erik (fotografie), Africa meets Africa - Collectie Afrika Museum voor Volkenkunde Rotterdam, Rotterdam , Museum voor Volkenkunde Rotterdam, 1996.

BEUSELINCK J. intro, Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, Gent, VVF, 1967.

BIESHEUVEL J.M.A., Een overtollig mens, Leiden, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlanse Boek, 1988.

BOGAART Nico, VAN EEUWIJK Paul, ROGIER Jan , Zigeuners. De overleving van een reizend volk, Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1980.

BOUSSARD J. (conservateur à la Bibl. de l'Arsenal), Atlas historique et culturel de la France, Paris/Bruxelles, Elsevier, 1957.

BRAEKMAN, DS. E.M., DS. L.A. ROCTEUR (Voorwoord), Het Protestantisme te Brussel van de oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I., Brussel, KBR, 1980.

BREUER Fr., Das neue Soldaten-Liederbuch. Die bekanntesten und meistgesungenen Lieder unseren Wehrmacht. Band II ., Mainz, B. Schott's Söhne, s.d..

BREUER Hans, DTV-Atlas zur Chemie. Tafeln und Texte. Band I Allgemeine und anorganische Chemie, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981.

BREUER Hans, dtV-Atlas zur Chemie. Tafeln und Texte. Band II Organische Chemie und Kunststoffe, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1981.

BREUR Dunya, Een verborgen herinnering. Tekeningen van Aat Breur-Hibma uit het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück en de gevangenis in Utrecht 1942-1945. , Amsterdam, Tiebosch, 1983.

BROUWERS Bert (pseudoniem van Gilbert Vanheste), De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 [old book number 19710063B], Meppel, Boom, 1971.

BUNING J.W.F. Werumeus, Woestijnen van water. Ontmoetingen met zeeën, zeevolk en water, Amsterdam, Bonaventura, 1962.

BUNING J.W.F. Werumeus, Verzamelde gedichten. , Amsterdam, Querido, 1948.

CAMPBELL Steuart, The Loch Ness Monster. The evidence, Edinburgh, Birlinn, 1991.

CAMPERT R., VAN KEULEN M., MEIJER I., SAGAN F., TAYLOR E., e.a., Nog verder van huis. Verhalen vol vakantiepech., Rijswijk, Elmar, 1997.

CEULEERS Jan, Uitgekeken. Mijn wonderjaren., Antwerpen, Icarus., 1999.

CEULEMANS Luc & GILLIAMS Jan & HASENBROEKX Antoon, Lier 1682. De Sint-Gummaruskas, Lier, Comite Lier Kermis, 1982.

CHAMPIGNEULLE Bernard, Degas, Dessins., Paris, Editions des deux mondes, 1952.

CHURCHILL W.L.S. (& DE MUYNCK GUST & CONNELL JOHN, INLEIDING OVER AUTEUR EN WERK), Redevoeringen 1938-1945, Hasselt, Heideland, 1958.

CLIO, CREUZ Serge (illustrations), Pourquoi pas toute l'histoire de Belgique? Tome 1. De l'homme des cavernes à Waterloo. Tome 2.Des barricades de 1830 au Chatelain de Laeken. Tome 3. De Léopold II à Baudouin Ier., Bruxelles, Pourquoi Pas ?, 1966.

Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, , , .

Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, , , .

COPPENS, VAN DEUREN, ROOSENS, Door de enkele werking van het licht. Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland 1839-1869, Brussel, Gemeentekrediet, 1989.

CREMIEUX Hector (paroles), OFFENBACH J. (musique), Orphée aux enfers.Opéra bouffon en deux actes et quatre tableaux. Partition chant et piano. Edition illustrée. , Paris, Heugel & Cie, 1858.

DAMOISEAUX Maurice (Advokaat, Gouverneur van Henegouwen), DE SCHUYTER J., JANSSENS F.J. , Practische gids van het beheer der kerkfabrieken (derde druk), Brussel, Larcier, 1938.

DANIELS Dr. Eugeen, De invallen der Hongaren. Hun Groote Inval in Lotharingen ten jare 954, Vlaamsch Historisch Boekenfonds nr. 3, Antwerpen, L. Opdebeek, 1926.

DAVIS Roy Eugene, How you can use the technique of creative imagination, Lakemont, CSA Press, 1982.

DAVIS Roy Eugene, Conscious Immortality. Enlightment as a real experience., Lakemont, CSA Press, 1978.

DAVIS Roy Eugene, Studies in Truth. Spiritual keys to the unfoldment of personal potential., Lakemont, CSA Press, 1981.

DE BARSY Eugène, DEL MARMOL Charley baron, DE SPOT Jan, OLEFFE André, e.a. [BANKCOMMISSIE], Bankcommissie 1935-1960. Jubileumboek., Brussel, Bankcommissie, 1960.

DE BEULE OSCAR pr. (dr in de politieke en sociale wetenschappen), Moerzeke, religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente, Gent, , 1962.

DE BEUS P., Overzicht van het burgerlijk recht. 6de uitgave, Turnhout, Van Mierlo-Proost, 1969.

DE BOCK Eug. , Ondergang en herstel of het begin van de "Vlaamse Beweging", Antwerpen, De Sikkel., 1970.

DE BOECK L.-B. (Missionaris van Scheut) [voorwoord Grootaers], Taalkunde en de talenkwestie in Belgisch-Kongo [Congo], Brussel, Falk - Van Campenhout., 1949.

DE CEULAER Jose, [Felix Timmermans], Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947., Brugge, Orion, 1972.

DE CEULEUR J., Te gast bij Vlaamse auteurs. Eerste reeks: Daisne, De Belder, Demedts, De Vree, Germonprez, Herremen, Jonckheere, Lebeau, Liedel, Matthijs, Roelants, Walschap., Antwerpen, De Garve, s.d..

DE DECKER Pascal, HUBEAU Bernard, NIEUWINCKEL Stefan (redactie), In de ban van stad en wijk , Berchem, EPO, 1996.

DE HARLEZ DE DEULIN NATHALIE, ROBBERTS Léo, Les Ouvrages Hydrauliques. Héritages de Wallonie, Namur, Ministère de la Région wallonne, 1997.

DE KREUK Wil, Reisgids Noord-Italië. Van Triëst tot Ventimiglia., Amsterdam, L.J. Veen, s.d..

DE LARA Maria Eugenia, ESCAMILLA Juan Ortiz, BOIJEN Richard, MORENO Gloria Villegias, RAMIREZ Fausto, DUCLAS Robert, De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910. Le creuset de l'espérance. Le Mexique de 1810 à 1910. , Brussel/Bruxelles, BBL, 1993.

DE MAERE d'AERTRYCKE, SCHOROCHOFF André, VERCAUTEREN Pierre, VLEURINCK André, Le Congo au Temps des Belges. Histoire manipulée. Les contrevérités réfutées 1885-1960, Bruxelles, Masoin, 2011.

DE MEULEMEESTER D., RAES G., Caractéristiques de certaines variétés de coton spécialement Congolaises (Première Partie), Bruxelles, Publications de l'Institut National pour l'étude agronomique du Congo Belge, 1947.

DE MEULEMEESTER M. C.SS.R., Geschiedenis van de Congregatie der zusters van St.-Antonius te Sint-Pieters-Leeuw, Leuven, , 1997.

DE MEULEMEESTER Maur., Geschiedenis van de Congregatie van O.-L.-Vrouw-Presentatie Beveren-Waas 1726, Leuven, Sint-Alfonsusdrukkerij, 1959.

DE MEULENAERE Herman, Van zondagschool-patronagie tot jeugdhuis. Historiek van een eeuw jeugdzorg op de Sint Willibrordusparochie te Antwerpen., Antwerpen, Antigoon, 1972.

DE PAEUW Leo, Huiselijke Opvoeding B en BB, Baarle-Hertog, De Belgische Boekhandel, 1937.

DE REU Pieter, De geschiedenis van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (1796-2006), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2011.

DE SEYN Eug., GESCHIED- EN AARDRIJKSKUNDIG WOORDENBOEK DER BELGISCHE GEMEENTEN. 2 volumes (volledig), Turnhout, Brepols, 1952.

DE VOGÜE Eugène-Melchior (préface), Un Siècle Mouvement du Monde de 1800 à 1900 (3 vol. sur papier vélin, numéroté) , Paris, Goupil & Cie, 1900.

DE VRIES Theun, 1848 : Een spook waart door Europa - Nieuwe rivieren - Hagel in het graan , Amsterdam, Querido, 1979.

DECEUNYNCK Frida, Geldwijzer. Deel 1: Haal meer uit uw geld; Deel 2: Haal meer uit uw geld; Deel 3: Dossier kopen & bouwen., Schoten, Het Bronzen Huis, 1996.

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.), La propriété foncière en Belgique de 1569 à 1850 , Liège, Imprimerie H. Vaillant-Carmanne, 1954.

DELEU Jozef, Ons Erfdeel. Algemeen Nederlands cultureel tijdschrift, 33e jaargang, Nummer 1, 1990, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1990.

DELEU Jozef, De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen., Leuven, Kritak, 1993.

DELEU Jozef, Nachtwerk. Gedichten. Met originele tekeningen van O. Landuyt., Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1970.

DEMEUSE Pierre, Heures Grises, Paris, P. Lethielleux, 1942.

DEUTSCHER Isaac, Ironie van de geschiedenis. Essays over het communisme, Haarlem, De Haan, 1979.

DEUTSCHER Isaac, Trotsky. Le prophète armé (2) (1879-1921) Traduit de l'anglais, Paris, Julliard, 1962.

DEVROEY E. ir. (Ingénieur en chef honoraire au Congo belge), Le réseau routier au Congo belge et au Ruanda-Urundi., Bruxelles, Hayez, 1939.

DEVROEY E.-J., NEUHUYS-NISSE C. , Léon Dardenne 1865-1912, Peintre de la Mission scientifique du Katanga (1898-1900), Tervuren, Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1965.

Diamantmuseum, Als stenen spreken. En parlant de pierres. Wenn Steine reden könnten. Let's talk stones, Antwerpen, Diamantmuseum, .

Diamantmuseum, Parure Vilain XIIII, Antwerpen, Diamantmuseum, .

Diamantmuseum, Goddelijk vertoon, Antwerpen, Diamantmuseum, .

Diamantmuseum, Pronken met pauwenveren, Antwerpen, Diamantmuseum, .

DIEUSAERT Tom, Koffie en cola: Latijns-Amerika in tijden van globalisering , Roeselare, Globe, 2003.

Diverse auteurs, Klasseur met persknipsels over het Belgische koningshuis, vooral over de koningskwestie, Leopold III. Archivalia., , , .

Diverse auteurs, Gedenkboek 1865-1965 van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas van België, Brussel, ASLK, 1965.

Diverse Auteurs, Grote Wereldstromen., Brussel, Reader's Digest, 1977.

DOMELA NIEUWENHUIS F., DE JONG Albert , Van Christen tot Anarchist en ander werk van F. Domela Nieuwenhuis [old book number 19710071B], Utrecht, Bruna, 1971.

DONNAY P., LONEUX L., REMOUCHAMPS R. (voorwoord), De Luikse steenkolenmijnen. Het einde van de steenkolenmijnen., Liège, TFPL, 1980.

DUCHESNE Jean-Patrick (direction scientifique), RAXHON Philippe, BRONZE David, CREUSEN Alexia, BAWIN Julie, GRAULICH Isabelle, HOUSEN Jean, RENARD Dominique, PIRENNE Christophe, a.a., Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège. [old book number 20010116A], Liège, Musées de Liège, 2001.

DURIBREUX Gaston, Tussen duivel en diepzee., Leuven, Davidsfonds, 1952.

DURIEUX Claude, Le Grand-Hornu, Hornu, Le Grand Hornu, .

DYCKHOFF-CEUNEN G., De vechter., Leuven, Davidsfonds, 1943.

ELBAZ J.S., FLAGEUL G., Chirurgie plastique de l'abdomen, Paris, Masson, 1977.

EUCKEN Rudolf, BERGSON Henri, RUSSELL Bertrand, Filosofische Geschriften, Hasselt, Heideland, .

EUCKEN Rudolf, BERGSON Henri, RUSSELL Bertrand, Filosofische geschriften (ingeleid door Prof. Dr E.F. Beerling en Prof Dr B. Delfgaauw), Hasselt, Heideland, 1963.

EUGENIDES Jeffrey, Middlesex., London, Bloomsbury, 2003.

EURATOM, Medische controle van werknemers die zijn blootgesteld aan ioniserende straling - Officiële handelingen van de Internationale Conferentie gehouden in Stresa-Ispra Italië van 2 tot 5 mei 1961, Varese, Multa Paucis, 1961.

EURIPIDES, Hippolutos., Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1948.

European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1999. Film, television, video and new media in Europe, Strasbourg, EAO, 1999.

European Audiovisual Observatory, Statistical Yearbook 1997. Film, television, video and new media in Europe, Strasbourg, EAO, 1999.

FEUCHTWANGER Lion, Jud Süss. Roman., Stockholm/Amsterdam, Forum (Bermann-Fischer/Lange/Querido), 1939.

FEUILLEE-BILLOT Mme. A., Les petits oiseaux des pays chauds, Paris, La maison rustique, Librairie Agricole, Horticole, Forestière et Ménagère, 1949.

FIERENS-GEVAERT Conservateur Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, La Peinture à Bruges, Bruxelles et Paris, Librairie Nationale d'Art et d'Histoire G. Van Oest et Cie, 1922.

FIERENS-GEVAERT Conservateur Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique, La Peinture au Musée Ancien de Bruxelles. Guide Historique et Critique. Troisième Edition, revue et augmentée, Bruxelles et Paris, Librairie Nationale d'Art et d'Histoire G. Van Oest et Cie, 1931.

FONCK Charles (directeur général de l'Exposition), 1935. Bulletin Officiel de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles. Officieel blad der Algemeene Wereldtentoonstelling van Brussel. Mensuel/Maandblad > Bimensuel/Veertiendaags > Hebdomadaire/Weekblad., Bruxelles/Brussel, Expo 1935, 1934-1935.

FONTAINE André (ancien rédacteur en chef du journal Le Monde), Le dernier quart du siècle., Paris, Fayard, 1976.

FONTAINE José, LARSIMONT Ph., DERUETTE Serge, DUPONT-BOUCHAT Marie-Sylvie, de WASSEIGE Yves, HUYSSEUNE Michel, e.a., Les faces cachées de la monarchie belge, Bruxelles, Contradictions/Toudi, 1991.

FREUD Prof. Dr. Sigmund, Inleiding tot de studie der Psycho-Analyse., Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1950.

FREUD Sigmund, Freud pour débutants, Paris, La Découverte, 1984.

FREUD Sigmund, Moïse et le monothéisme., Paris, Gallimard, 1948.

FREUD Sigmund Dr, Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot, 1947.

FREUDENTHAL Hans, Inleiding tot het denken van Einstein, Amsterdam, Born, 1955.

GEUENS Kevin, VANHOUTTE Petra, VAN NIJVERSEEL Dirk, Bewaren wat anders verdwijnt. Erfgoedhouders in de provincie Antwerpen, Antwerpen, Provinciebestuur, 2006.

GEURDEN Dr. L. (penteekeningen van K. DE BONDT), Ziekten en gebreken in het pluimveebedrijf., Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1947.

GEURTS P., KALKWIEK W., VAN DER WILDE C., DE WOLF H., Bronnenboek. De laatste 50 jaar in teksten en documenten, Amsterdam, Meulenhoff Educatief, 1971.

GILLIARD Albert A., ir civil AIA, Directeur général honoraire de 'IGM, Cartographie Congolaise, Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, 1953.

GLORIEUX Eloi, Chernobyl, het jaar 10., Berchem, EPO/Greenpeace, 1996.

GOUVERNEUR J., Overmaasgids. Voerstreek, Aubel, Montzenergebied, Tongeren, Bond der Vlamingen van Oost-België, 1972.

GREUTER-VREEBURG, MR. Y.M.I., Bronnen van de Nederlandse codificatie: Erfrecht 1798-1820 & De Codificatie van het erfrecht 1798-1838 (2 volumes), Zutphen, De Walburg Pers, 1987.

Groupe de Professeurs, L'Université de Louvain à Louvain., Louvain, J. Opsomer, 1966.

GUEUNING Louis, Zending van het volk der Nederlanden., Zinnik, Louis Geuening, s.d..

GUYOT DE MISHAEGEN G. (docteur Pol & Soc), Le Parti Catholique Belge de 1830 à 1884. Préface par le comte Carton de Wiart. , Bruxelles, Larcier, 1946.

HAUZEUR DE FOOZ C., 1919-1952. Un tiers de siècle avec l'economie belge. , Waterloo, Hauzeur de Fooz, 1952.

HAZEU Wim, Auteursnamen/Pseudoniemen, Amsterdam, De Harmonie, 1970.

HAZEU Wim, Het literair pseudoniemen boek, Amsterdam, De Bijenkorf, 1987.

Het Laatste Nieuws, Speciale editie: 400 jaar kranten, Brussel, Het Laatste Nieuws, 2005.

HOEKEMA C.P., P. Karstkarel, Ph.H. Breuker., Eekhof en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden, Friese Pers Boekerij BV, 1980.

HONNORé Laurent, SUTTOR Marc, COUTIEZ Yannick, VAN DER HERTEN Bart, QUAIRIAUX Yves, LE SUEUR Bernard, VAN MOL Bruno, BEUTHE Michel, CREPIN Thomas, Les voies navigables en Belgique et dans le Nord de la France. XVIe-XXIe siècles. Rôle économique et social., Saint-Ghislain, Cercle d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Ghislain et de la Région, 2009.

HORVILLEUR Dr. Alain, 101 Homeopathische Raadgevingen, Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, .

INDEKEU Paschal, Met vruechden willen wi singhen. Volksliederen voor gemengd koor., Turnhout, B. Brandt, s.d..

INDEUROP Clio (hoofdredactie), Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop: Frankrijk - Volumes 2, 3 en 4 (=onvolledig!), Veldwezelt-Maastricht-Milaan, Indeurop, 1957.

INDEUROP Clio (hoofdredactie), Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop: Italië - 4 volumes (=volledig!), Veldwezelt-Maastricht-Keulen, Indeurop, 1963.

INDEUROP Clio (hoofdredactie), Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop: Italië - enkel Volumes 2 en 4, Veldwezelt-Maastricht-Keulen, Indeurop, 1963.

INDEUROP Clio (hoofdredactie), Geschiedkundige Encyclopedie Indeurop: Iberia (Spanje en Portugal) - enkel deel II, Antwerpen, Indeurop, 1964.

JANSSENS, NEUTJENS, VAN NIEUWENBORGH, ROGIERS, VAN LIEMPT, D'HULST, ARTS, Beeldenstorm in medialand. Boek, krant, film, televisie, video,.., Leuven, Davidsfonds, 1987.

JESPERS Henri-Floris, NEUHUYS Luc, NEUHUYS Thierry, et autres, ça ira ! Bulletin de la fondation 'ça ira' (22 numéros, 1999-2005), Bruxelles, ça ira, 1999-2005.

JOSEPH II, Empereur, Code Civil de l'Empereur Joseph II, ou réglement de la procédure civile pour le Pays-Bas Autrichiens , Bruxelles & Liège, Lemarié, 1787.

JOUBERT P. Ch. (Cultivateur), Nouveau manuel complèt du fabricant et de l'amateur de tabac contenant l'histoire, la culture et la fabrication du tabac. Ouvrage utile aux cultivateurs, aux fabricants et aux gens du monde. , Paris, Roret, 1844.

KAMMERER Albert (ambassadeur de France), La vérité sur l'armistice, Paris, Médicis, 1944.

KEUNEN Dr. J., G.B. Shaw, Leuven, Davidsfonds, 1940.

KEUNING J. (editor), PRINS A.H.J. Dr, e.a., Tropisch Afrika. Een wereld op drift., Kampen, Kok, 1967.

KEUNINGS Luc, De geschiedenis van het Brusselse politiekorps (van 1831 tot 1914), in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg 37, nr 145, juli 1983, pp. 149-184, , , .

KLEIJN A.A. (Directeur van het Koninklijk Onderwijsfonds voor Scheepvaart te Amsterdam), De Rijn. Mannheim - Rheinau - Ned. Grens. Vaarwegen, Minste Vaarwaterdiepte, Ankerplaatsen, enz. Voor Schippers en Schippers-Vakscholen. , Amsterdam, Koninklijk Onderwijsfonds voor Scheepvaart te Amsterdam, 1951.

KLEUKENS Christian Heinrich, Die Kunst der Letter, Leipzig, Insel Verlag, 1940.

KOCKELKOREN, J.H.M.; MARCHESINI, MR. L.G.N.; RIKKEN, MR. A.J.A.; SCHREUDER, MR. P.; (RED.), Kadaster in Perspectief. Bundel opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ir. J.L.G. Henssen ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag., Apeldoorn, dienst van het Kadaster en de Openbare Registers., 1991.

Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. KEULEMANS P. & VAN DER HAEGEN H. , Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. 91ste boekdeel. De cholera te Mechelen tijdens de 19de eeuw. De schilderijen m.b.t. Mechelen in het Koninklijk Legermuseum te Brussel., Mechelen, Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 1988.

KREUTZER Dr. H.H., De minerale voeding van de plant, Brussel, Het Spectrum, 1948.

LANDSVREUGT Piet (red), Het prachtige leven van Jozef Wauters, Brussel, De Wilde Roos, 1930.

LATEUR Patrick, VERMEULEN Julien, MEULEMEESTER Jean Luc, Een halve eeuw Vlaanderen Register 1951-2001, Tielt , Lannoo, 2002.

LEEUWEN W. L. M. E. van (redactie), Dichterschap en werkelijkheid: geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en Zuid-Afrika, Utrecht, De Haan, 1934.

LEJEUNE J.L. (dessin), GEORIS M. (texte), Bruxelles Babel. Chronique illustré de Bruxelles, Bruxelles, impact sodimp, 1979.

LEJEUNE Rita (edit.), Saint-Laurent de Liège. Eglise, Abbaye et Hôpital militaire. Mille ans d'histoire., Liège, Solédi, 1968.

Les travailleurs italiens de l'industrie + MUSSOLINI, Le Fascisme. Réalisation Prolétarienne., Roma, Castaldi, 1935.

LETOURNEUR René, La Sculpture Française Contemporaine, Monaco, Les Documents d'Art, 1944.

LEUPEN Bernard, GRAFE Christoph, KÖRNIG Nicola, LAMPE Marc, DE ZEEUW Peter, Ontwerp en analyse. , Rotterdam , 010 Publishers, 1995.

LEURS Prof. Dr., Steden en Landschappen VII De Begijnhoven., Antwerpen, De Sikkel, 1931.

LEURS Stan, Monumenten van Vlaamsche Bouwkunst, Brugge, Uitgave Wiek op, 1942.

LEUZINGER Elsy, Afrika - de kunst der negervolken, Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1962.

LEVER Evelyne (chercheur au CNRS), Madame de Pompadour, Paris, Perrin, 2000.

LEVER Evelyne (chercheur au CNRS), Marie-Antoinette. La dernière reine, paris, Gallimard, 2000.

LODEWICK Fernand, DE MOOR Wam, NIEUWENHUIJZEN Kees, Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse letterkunde (2de herziene druk), Amsterdam, Bert Bakker, 1982.

LOMBAERDE Piet (editor), BAUDEZ, VAN DEN HEUVEL, ROOSENS, HAUBOURDIN, SAAL, KAIN, KONVITZ, COAD, JENSEN, GALLICE, BRET, Naval bases townplanning and fortification during the first French Empire in Europe and United States. - Marine-Arsenalen, stedebouw en vestingbouw tijdens het Franse Eerste Keizerrijk in Europa en de Verenigde Staten. - L'Arsenal Maritime, l'Urbanisme et la Fortification durant le Premier Empire en Europe et aux Etats-Unis. (Congress Proceedings, Antwerp 2-3/8/1989), Antwerpen, SSS, 1992.

LONGUE Matthieu , Léopold II : une vie à pas de géant , Bruxelles, Racine, 2007.

LONGUE Matthieu , Léopold II : une vie à pas de géant , Bruxelles, Racine, 2007.

MAETERLINCK Maurice, RUTTEN Mathieu (inleiding), Gedichten, toneel en proza, Hasselt, Heideland, 1962.

MAHIEU Chanoine L, GRANITO DI BELMONTE, VAN ROEY Card. DE LALAING Jacques., Madame Justine de Monie (Mère Marie-Justine de l'Ange Gardien) Supérieure Générale des Dames de la Sainte-Famille., Bruxelles, Albert Dewitt, 1930.

MALVOZ L., PREUDHOMME C., De agglomeratie waartoe de hoofdstad van het Rijk behoort ... in: Tijdschrift van het Gemeentekrediet, jg. 33, nr 130, okt. 1979, pp. 249-272, Brussel, Gemeentekrediet, 1979.

Mathieu G. Bleton P. Lecuir J. Collectif , Dictionnaire du Capitalisme, Paris, Ed. Universitaires, 1970.

MATHIEU, WILLAME, Conflits et guerres au Kivu et dans la région des grands lacs, Bruxelles/Brussel, , .

MATHIEU-ROSAY Jean, De ware geschiedenis van de pausen. Van het hemelse rijk van God tot de aardse rijken der koningen. (vert. van La véritable histoire des papes - 1991), Antwerpen, CODA., 1993.

MEEUS Marcel, WOLLES Hubert (illustraties), Tijl Uilenspiegel vecht voor vrijheid, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1979.

MERTENS Kamiel (redacteur), Pastoors rapporteren over de Eerste Wereldoorlog in de provincie Antwerpen - Delen 1 en 2 (de rapporten van 1919), Balen, Studium Generale, 2006.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1996., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1996.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1995., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1995.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1994., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1994.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1993., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1993.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1991., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1991.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1990., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1990.

MEULENAERE P., Mortselse Heemkundige Kring. Jaarboek 1989., Mortsel, Mortselse Heemkundige Kring, 1989.

MEULENDIJKS Jan, SCHUIL Bart, Tien voor taal., Baarn, Trion, 1991.

MEUNIER Mario, La Légende dorée des Dieux et des Héros. Novelle, Mythologie Classique., Paris, Librairie de France, 1924.

MEUWISSEN Eric, VIAENE-AWOUTERS Lieve, , François Narmon, Brussel, Dexia, 2000.

MOELLER Alfred (Vice Gouverneur Général Honoraire du Congo Belge), Témoignage, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1956.

MONTESQUIEU, LETTRES PERSANES - CONSIDERATIONS SUR LES CAUSES DE LA GRANDEUR DES ROMAINS ET DE LEUR DECADENCE, Bruxelles/Paris, Soir/Garnier, 2009.

MOREUX Abbé TH., Wie zijn wij? , Turnhout, NV Brepols, 1942.

MOTTARD Gilbert (gouverneur de la Province de Liège), Des administrations et des hommes dans la tourmente: Liège 1940-1945., Bruxelles, Crédit communal de Belgique. , 1987.

MOZART Wolfgang Amadeus, La Clemenza di Tito. Opera in twee bedrijven. Libretto van caterino Mazzola naar Pietro Metastasio., Gent, De Vlaamse Opera, s.d..

MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN , Het goud der Thraciërs. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije, Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1984.

NEUBAUER Friedrich, Quellenbuch zur Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts für höhere Lehranstalten, Halle a.d.g., Verlag der Buchhandlung des Waffenhauses, 1910.

NEUBAUER Hendrik, Curious Moments - Archive of The Century - Das Fotoarchiv, New York, Könemann, 1999.

NEUBAUER, HENDRIK, 60 Years of Photojournalism.Black Star Picture Collection., s.l., Könemann, 1997.

NEUMANN Robert, KOPPEL Helga, The pictorial history of the third reich., New York, Bantam Books, 1961.

NEVEUX Hugues, Les Révoltes Paysannes en Europe. XIVe - XVIIe siècle., Paris, Hachette, 1997.

NIEUWDORP H., Museum Mayer Van Den Bergh. Beknopte Gids., Antwerpen, Kunsthistorische musea , 1979.

NIEUWDORP Hans, Antwerpse retabels. 15de-16de eeuw, Antwerpen, VZW Museum voor Religieuze Kunst Antwerpen, 1993.

NIEUWENHUIS Gerrit, Spoorwegen 92, Alkmaar, de Alk, 1991.

Olens Radiomuseum, De Marconist - Trimestrieel Tijdschrift van het Olens Radiomuseum (België) - nrs 20 (Feestnummer 10-jarig bestaan), 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, Olen, Olens Radiomuseum, 2002-2004.

ORIEUX Jean, Voltaire ou la Royauté de l'esprit I, Paris, Flammarion, 1977.

OUDIETTE Charles, Ingénieur-Géographe, Description géographique et topographique du Département de la Dyle en forme de Dictionnaire (an VII - an VIII) , Bruxelles, Gaborria, 1996.

PAPAFAVA Francesco, HEUSINGER Lutz, MANCINELLI Fabrizio, La Chapelle Sixtine. Monumenti, musei e gallerie pontificie, Florence, Scala, 1986.

PAQUIER Pierre (Lieutenant-Colonel), POSTEL Claude, La Bataille Aérienne d'Allemagne (Mars 1942-Mai 1945)., Paris, Payot, 1947.

PARMENTIER Virginie, DUCOEUR Danièle, Abbaye Sainte-Trinité de la Lucerne [Prémontré], Cully, OREP, 2008.

PAS Wouter, SEUTIN Bruno, THEUNIS Jan, VAN HAEGENDOREN Geert, VAN NIEUWENHOVE Jeroen, VERMEIRE Luc, De Grondwet , Brugge, die Keure., 1997.

PAULUS Jean-Pierre, Magistrat honoraire, Chef de Cabinet ad. honor. de S.M. le Roi, Président de l'Institut Supérieur des Etudes Sociales du Congo Belge et du Ruanda Urundi., Droit public du Congo Belge, Bruxelles, ULB/Institut de Sociologie Solvay, 1959.

PERIER (soeur de Pascal), Pensées de Pascal, précédées de sa vie., Paris, L. Hachette, 1845.

PEUGEOT, Brochure Peugeot 407/407SW, , Peugeot, 2008.

PHILOTHEUS, SACERDOS, Vita Jesu Christi. Ipsis evangeliorum verbis contexta, , LeodIII, Apud. H. Dessain, 1901.

PIETERSON Maarten (Redactie), BEM Sacha, BERTELS Kees, BLOEMEN Erik, BLOM Tannelie, GASTELAARS Marja, HOEFNAGEL Teun, VAN HOORN Willem, MEULMAN Jacqueline, e.a., Het technisch Labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriële revoluties., Amsterdam, Boom Meppel, 1984.

POPELIER Bert, [VAN MIEGHEM Eugeen], Het testament van Augustine, Antwerpen, Pandora. , 2004.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre), Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Communes/gemeenten: Blaasveld, Breendonk, Boom, Heffen, Heindonk, Leest, Tisselt, Ruisbroek, Sint-Amands, Puurs, Willebroek, Bruges, Etablissement Lithographique et Typographique de P.-C. Popp, ca. 1860.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre), VILLERS-NOTRE-DAME [Ath] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Plan parcellaire avec les mutations- Province de Hainaut - Arrondissement de Mons, Canton de Chièvres , Bruges, Etablissement Lithographique et Typographique de P.-C. Popp, ca. 1860.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre), BROECHEM [Ranst] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven , Brugge, Etablissement Lithographique et Typographique de P.-C. Popp, ca. 1860.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre), SINT-MARTENS-LENNIK [Lennik] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Brabant - Kanton Jodoigne, Bruges, Etablissement Lithographique et Typographique de P.-C. Popp, ca. 1860.

POPP Philippe Christian (ancien controleur du Cadastre), WALEM [Mechelen] - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique - Tableau Indicatif/Aanwijzende Tabel et/en Matrice Cadastrale/Kadastrale Legger - Provincie Antwerpen - Kanton Duffel, Bruges, Etablissement Lithographique et Typographique de P.-C. Popp, ca. 1860.

PROHOSKA Wolfgang Conservateur, Vienne. Le Kunsthistorische Museum. La Galerie des Peintures, London, Philip Wilson Publishers Ltd, 1984.

REUBEN David Dr, Het red uw leven dieet, , Omega, 1976.

RIEUX J., ZOELLER Chr., Traitement des maladies infectieuses en clientèle, Paris, Grande Librairie Médicale A. Malone, 1926.

RINCHON P. Dieudonné, Congo. Revue générale de la Colonie Belge. Novembre 1925. Extrait. Notes sur le marché des esclaves au Congo du Xvme au XIXme siècle., Bruxelles, Goemaere, 1925.

RUTTEN Mathieu, Georges Simenon, Brugge, Orion, 1977.

RYCKMANS Pierre [gouverneur général du Congo Belge], Allo! Congo! Le Congo vous parle. Chroniques radiophoniques par Pierre Ryckmans, Bruxelles, L'Edition Universelle, 1945.

SCAILTEUR Camille, Le contribuable et l'Etat. Déontologie de la fiscalité., Bruxelles, Librairie de l'Edition Universelle, 1961.

SEGUIN Jean-Pierre (Conservateur à la Bibliothèque Nationale, Le jeu de carte, Paris, Hermann, 1968.

SERRURE, MEUTERMANS en HOEBEECK , Proeven te Den Haag (Bezuidenhout) met een Centraal-Antennesysteem voor de ontvangst van de Televisie- en FM-programma's., Brussel, RTT, 1963.

SEUPHOR Michel, Knaurs Lexikon Abstrakter Malerei. Mit einer ausführlichen Darstellung der Geschichte der abstrakten Malerei., München, Droemersche Verlag, 1957.

SEURE Georges, Carte Touristique de l'Estérel. Troisième édition revue et corrigée - 1938, Paris, Girard et Barrère, 1938.

SMOLDERS Th. Me, DE FAYS Etienne, GENIN Freddy, MEULEMANS Yves, La jurisprudence belge depuis le 10 mai 1940 (Tome 1, 2, 3), Bruxelles , Larcier, 1941-1942.

SMOLDERS Th. Me, DE FAYS Etienne, GENIN Freddy, MEULEMANS Yves, et autres, La législation belge depuis le 10 mai 1940. Tome II. Textes, commentaires et jurisprudence, bruxelles, Larcier, 1941.

SPELIERS Hedwig, [STREUVELS Stijn] , Als een oude germaanse eik Stijn Streuvels en Duitsland , Antwerpen, Manteau, 1999.

STANER M.P. (editeur), Comptes rendus de la Conférence africaine des sols, Goma (Kivu), Congo Belge, 8-16 novembre 1948, (3 volumes) , Bruxelles, Bulletin Agricole, 1949.

STENDHAL [pseudon. de Henri BEYLE], Lamiel suivi de Armance, Paris, Livre de Poche, 1961.

STENDHAL [pseudon. de Henri BEYLE], L'Abbesse de Castro. Vanina Vanini, Paris, Librairie Larousse, s.d..

STENDHAL [pseudon. de Henri BEYLE], La Chartreuse de Parme (texte établi par Henri Martineau), Paris, Garnier Frères, 1949.

STEUR Prof. Dr. Klaas, Dogmatisch tractaat over het sacrament van het huwelijk., Bussum, Paul Brand, 1947.

STEVENS MaryAnne, HOOZEE Robert (editors). BLOCK Jane, BUYCK Jean F., GOBYN Ronny, GOYENS de HEUSCH Serge, De l'impressionnisme au symbolisme. L'Avant-garde belge 1880-1900. [De l'impressionisme au symbolisme], London, Royal Academy of Arts/Pandora, 1994.

STORME Marcel R.P. (missionnaire de Scheut), La mutinerie militaire au Kasai en 1895. Introduction. , Bruxelles, ARSOM, 1970.

STREUVELS Stijn , Prutske, Tielt, Lannoo, 1945.

STREUVELS Stijn, De Vlaschaard, Amsterdam, Veen, .

STREUVELS Stijn, Minnehandel (vierde druk), Antwerpen, Standaard Boekhandel, s.d..

STREUVELS Stijn, Ivanovsky Elisabeth (illustraties), De Maanden, Kortrijk, Zonnewende, 1941.

STRUYE Johan, VAN DEUREN Karel, De reizigers worden verzocht van in te stappen, Tielt, Lannoo, 1980.

TAILLEUR Max, Van sex-tien tot sex-tig., Bussum, Unieboek, 1968.

TARDY (documentation réunie par -), Les monnaies d'or, d'argent et de platine internationales. 4ième édition., Paris, Tardy, 1951.

TEULINGS Ad , Philips. Geschiedenis en praktijk van een wereldconcern, Amsterdam, Van Gennep., 1975.

TEUNISSE Ingeborg, Onderdaan in Oranje's oorlog. Dagboek van een Amsterdamse schutter ten tijde van de Belgische onafhankelijkheidsoorlog (1830-1832), , Walburg, 2002.

TEUNISSEN Dr. Richard, Geheimen van de materie en leven., Utrecht, Het Spectrum, 1969.

THEUNISSEN Guido (red.), Dr. Paul Janssen. Een portret in woorden., Beerse, Janssen Pharmaceutica, 2004.

TONDEUR G., Ou en est la "Question Forestière" au Congo., Bruxelles, Ministère des Colonies. Publication de la direction de l'Agriculture et de l'Elevage et de la Colonisation, 1938.

TOURNEUR Victor, Les Belges avant César., Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1944.

UMHK, du Trieu de Terdonck, Union Minière du Haut-Katanga 1906-1956. Evolution des techniques et des activités sociales., Bruxelles, Cuypers, 1957.

Une Réunion de Professeurs, La géographie par l'Image et la Carte. Géographie Genérale. Le monde moins l'Europe. , Bruxelles, Namur, La Procure, .

Une Réunion de Professeurs, La Géographie par l'Image et la Carte. Degré Superieur., Bruxelles, Namur, La Procure, .

Une Réunion de Professeurs, La Géographie par l'Image et la Carte. L'Europe (moins la Belgique), Bruxelles, Namur, La Procure, .

VAN BEUGHEM A.-E. Dr, Johan Michel Dautzenberg (1808-1869). Schets van zijn strijd op taal- en letterkundig gebied, Brussel, Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, VIe reeks, nr. 57, 1935.

VAN BOUWEL Lydia, OPDENACKER Matthieu, Beknopte geschiedenis van 'De Lei' [Antwerpen, Markgravelei], Antwerpen, Wergroep De Lei, 1977.

VAN DEN HEUVEL Aad, Pappie wat is een kolonie? Columns, Amsterdam, Jan Mets, 1986.

VAN DEN HEUVEL Hans, Nationaal of verzuild, Belgium, Ambo NV, 1976.

VAN DEN HEUVEL Martin, David versus Goliath. Het vrijheidsstreven van Estland, Letland, Litouwen, Baarn, Anthos, 1991.

VAN DEN HOUT Guus, LANGENDIJK Eugène (redactie), Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam , Amsterdam, Van Soeren, 1994.

VAN DEN WIJNGAERT Mark, BEULLENS Lieve, BRANTS Dana, Pouvoir et monarchie. La Belgique et ses rois., Bruxelles, Luc Pire, 2002.

VAN DER LEEUW Charles, De Golfoorlog, Utrecht, Het Spectrum, 1986.

VAN DER MEULEN D. , Verdwijnend Arabië. Ontmoetingen en avonturen in een woestijnland, Amsterdam, Meulenhoff, 1959.

VAN DER SCHUEREN Gerard L. (Docteur), Le médecin jusqu'au seuil du miracle, in: Maria et Ecclesia, Acta congressus Mariologici-Mariani in civitate Lourdes anno MCMLVIII celebrati, vol. XIII, De Miraculis atque sanationibus Lourdensibus, Extractum, Romae, Academia Mariana Internationalis, 1960.

VAN DER STOCK Jan (wetenschappelijke coördinatie), Van Uytven, Soly, Huvenne, Baetens, Blondé, Poulussen, Vandenbroeck, Muchembled, Fabri, Van der Stighelen, Schreurs, Pleij, Coppens, Smeyers, Balis, Vlieghe, Muylle, Materné, Stad in Vlaanderen. Cultuur en Maatschappij 1477-1787., Brussel, Gemeentekrediet, 1991.

VAN DEUREN Karel , Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! Ons land zoals het eertijds was., Tielt, Lannoo, 1975.

VAN DEUREN Karel , Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief! Ons land zoals het eertijds was., Tielt, Lannoo, 1975.

VAN HERCK Karina, AVERMAETE Tom (red.), DE MEULDER Bruno, BEKAERT Geert, Wonen in welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973, Rotterdam, 010/Vlaams Architectuur Instituut, 2006.

VAN HEULENDONK Guido, De vooravond., Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996.

VAN HEULENDONK Guido, Paarden zijn ook varkens., Amsterdam, De Arbeiderspers, 1996.

VAN HEURCK Em., BOEKENOOGEN G.J., L'Imagerie populaire des Pays-Bas. Belgique-Hollande , Paris, Duchartre, 1930.

VAN KEEP P., UTIAN W., VERMEULEN A., The controversial Climacteric. Third International Congress on the Menopause, Ostend, Belgium, June 1981 under the auspices of the International Menopause Society., Lancaster, MTP Press, 1981.

VAN KEEP P., UTIAN W., VERMEULEN A., The controversial Climacteric. Third International Congress on the Menopause, Ostend, Belgium, June 1981 under the auspices of the International Menopause Society., Lancaster, MTP Press, 1982.

VAN LEEUWEN Dr. C., SCHILDER Dr. B., VELTMAN D., Ontdekkers en Ontdekkingen., Amsterdam, A.J.G. Strengholt, s.d..

VAN LEEUWEN Joke, Wijd weg., Amsterdam, Querido, 1991.

VAN LEUSEN H.J., Landmeten en waterpassen. 6de druk, Delft, Waltman, 1947.

VAN NIJLEN Jan / BITTREMIEUX C., Druilende burgerij. Jeugdherinneringen van een eenzelvig man., Amsterdam, Van Oorschot, 1982.

VAN OUDHEUSDEN Jan, De geschiedenis van het Midden-Oosten in een notendop, Amsterdam, Prometheus, 2003.

VAN PEURSEN C.A., Strategie van de cultuur. Een beeld van de veranderingen in de hedendaagse denk- en leefwereld., Brussel, Elsevier, 1970.

VAN RIESSEN W., met woord vooraf van Zacharias Klaasse en Piet Schreuder., Het Kadaster. Historische ontwikkeling in de eerste helft van de 20e eeuw., Apeldoorn, Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, 2004.

VAN SCHENDEL Dr. A. Curator of the Rijksmuseum, Camera Studies of Dutch Master-Paintings, Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1949.

VAN WILDERODE Anton (pseudoniem van Cyriel Paul Coupé), Voltooid mijn monument. De Oden van Horatius, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1995.

VERMEULEN E. , Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij. , 1972.

VEULEMANS Jan, Dag Mens., Lier, Van In, 1968.

VEULEMANS Jan, Brieven aan mijn zoon., Deurle, Colibrant, 1965.

WARONDEUS, Figuren en problemen der monumentale schilderkunst in Nederland., Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1941.

WAUTERS A.J. (rédacteur en chef du Mouvement Géographique), Le Mouvement Géographique. Journal populaire des Sciences géographiques. Organe des intérêts belges au Congo. Année 1899., Bruxelles, Mouvement Géographique, 1899.

WAUTERS A.J. (rédacteur en chef du Mouvement Géographique), Bibliographie du Congo 1880-1895, catalogue méthodique de 3.800 ouvrages, brochures, notices et cartes. , Bruxelles, Administration du Mouvement Géographique, 1895.

WEBER Eugen, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1870-1914). , Paris, Fayard, 1983.

WEREMEUS BUNING J.W.F., Maria Lecina en Een ontmoeting met vreemde gevolgen., Amsterdam, Querido, 1950.

WEREMEUS BUNING J.W.F., Het gebroken hart of De reis naar Barcelona., Amsterdam, Elsevier, 1951.

WITT Hubert (Editor), Lion Feuchtwanger, Herbert Jhering, Lotte Lenya, Caspar Neher, Walter Benjamin, Hanns Eisler, Paul Dessau, Max Frisch, Erwin Strittmatter, Walter Mittenzwei, Vladimir Pozner, Brecht. As They Knew Him., East-Berlin (DDR), Seven Seas Books, 1974.

YEATS W.B. / SHAW Bernard / O'NEILL Eugene, Gedichten / Toneel, Hasselt, Heideland, .

[Bijdragen van verscheidene auteurs], Sous le signe de la croix. Pages de gloire, Paris/Bruges, Desclée de Brouwer et Cie, 1933.

SPA blundert met Meeuws, CD&V doet dat met Aron Berger. In Antwerpen noemen we dat 'klunzen' ... we bedoelen de partijbonzen.
Edited: 201804190304
Oh, ik ga de kieslijst wel trekken, maar neen ik heb geen partijkaart.

Ja, ik kom wel op de lijst staan, maar vrouwen de hand schudden dat is er niet bij.

Wordt het misschien: We gaan meedoen met de verkiezingen maar we gaan moeite doen om ze niet te winnen.

Wie is er nu van lotje getikt?
En dat komt allemaal van mensen die zichzelf bewieroken als goede leiders, uitstekende organisatoren, ervaren managers, goede communicatoren en nog meer fraais.


TESSENS Lucas / MERS
test met webm video mersnew.webm: screenvideo van de nieuwe website van MERS Antique Books Antwerp. In sommige browsers: als de video niet automatisch opstart: klik met rechter muisknop op het stilstaand beeld > besturingselementen weergeven > start. De video zal dan in autoloop draaien.
Edited: 201804010145
Radiovisie
Denemarken schaft kijk- en luistergeld af
Edited: 201803224578
Denemarken gaat het kijk- en luistergeld voor de publieke omroep afschaffen, vermoedelijk per 1 januari 2019. Dit is het gevolg van de invoering van een nieuwe mediawet. Als gevolg hiervan krijgt Danmarks Radio (DR) twintig procent minder budget ter beschikking. De financiering zal in de toekomst gebeuren uit belastinginkomsten.

Momenteel betalen de Denen jaarlijk 339,00 euro kijk- en luistergeld. Goed voor een totale opbrengst van 497 miljoen waarvan het overgrote gedeelte naar de publieke omroep DR gaat. Een klein deel is bedoeld voor de commerciële zender TV2. Het grootste budget komt uit reclame-inkomsten. Door het afschaffen van het kijk- en luistergeld moet de DR de komende jaren flink bezuinigen. De Deense publieke radio en tv is geheel reclamevrij.

Maria Rørbye Rønn, baas van de publieke omroep: “Het wegvallen van bijna 104 miljoen euro is een hoop geld en heeft grote consequenties voor de productie van nieuwe Deense programma’s. Het zal te merken zijn voor kijkers en luisteraars. Mijn taak is nu om de DR economisch in evenwicht te houden en te zorgen dat er een nieuwe strategie voor de toekomst komt.”

Denemarken is niet het eerste land waar het kijk- en luistergeld wordt afgeschaft. In Nederland gebeurde dit al in 2001. Vlaanderen volgde een jaar later. In Wallonië zijn er plannen om deze belasting, mogelijk nog dit jaar af te schaffen. In Duitsland, Franrijk en Engeland betalen inwoners nog altijd hun bijdragen. Zwitserland stemde onlangs, tijdens een referendum tegen het afschaffen van het kijk- en luistergeld. (radio.nl)
nws
WO II nog niet afgelopen: Polen gaat 690 miljard euro aan herstelbetalingen eisen van Duitsland
Edited: 201803221446
LT
gezien bij Veilinghuis Bernaerts: genderneutraal, dacht ik toen
Edited: 201803181841

De automatische correctietool van Microsoft onderlijnde 'genderneutraal' (kijk, nu doet ie het weer) met van die rode golfjes. Zou het dan toch fout zijn?
FET
Beursgang Belfius in kernkabinet en aan zijden draadje, schrijft De Tijd.
Edited: 201803161304
Gaat het bestelen van de Staat, van ons allen dus, dan toch niet door?
nws
Leuven University Press brengt Narrenschip opnieuw uit - Een mooi initiatief in deze zotte tijden
Edited: 201803081210
DEEL 1 : Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling - DEEL 2: Het schip ingaan – inleiding en aantekeningen
Auteurs: Theo Janssen - Ann Marynissen
Onderwerp: Letterkunde
Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden
BMA
Het Mededingingscollege van de BMA keurt het verwerven van gezamenlijke zeggenschap over Mediafin door Roularta en Rossel goed
Edited: 201803072514
PERSBERICHT
Nr. 4/2018
07 maart 2018
Het Mededingingscollege van de BMA keurt het verwerven van gezamenlijke zeggenschap over Mediafin door Roularta en Rossel goed
Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 06 maart 2018 het verwerven van de gezamenlijke zeggenschap over Mediafin NV door Roularta Media Group NV en Rossel & Cie NV goedgekeurd.
De concentratie is deel van een transactie waarin Roularta Media Group NV haar aandelen in Medialaan (50%) verkoopt aan De Persgroep NV en De Persgroep NV haar aandelen in Mediafin NV (50%) verkoopt
aan Roularta Media Group NV.
De concentratie werd vooral onderzocht betreffende de Belgische markt voor de verkoop van advertentieruimte voor themareclame in Nederlandstalige en Franstalige tijdschriften.
Het College heeft geoordeeld dat de concentratie geen significante beperking van de mededinging op de betrokken markten dreigt te veroorzaken.

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Prof. em. dr. Jacques Steenbergen
Voorzitter
Tel. +32 (2) 277 73 74
E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be
Website: www.mededinging.be
nws
Zwitsers beslissen in referendum om kijk- en luistergeld (KLG = 390 EUR per jaar) te blijven betalen
Edited: 201803051146
In Duitsland, Oostenrijk en Denemarken willen rechts-populistische partijen het KLG afschaffen.
In Vlaanderen deed een zogenaamd linkse populist, Steve Stevaert, dat al in 2001. zie het eindverslag van de Dienst Kijk- en Luistergeld, gepubliceerd in 2002

In Nederland werden de omroepbijdragen in 2000 gefiscaliseerd. zie de nota die MERS daaraan wijdde; met korte historiek


De Zwitsers hebben blijkbaar begrepen dat de afschaffing van het KLG de financiering - en dus de toekomst van de openbare omroep - in handen van de uitvoerende macht en die van de reclamesector legt.
DE STANDAARD
Gewezen ‘chef controles’ werkt bij organisatie die Napoleon Games en Ladbrokes adviseert - Ex-topman Kansspelcommissie is nu adviseur voor goksector
Edited: 201802280965
Die titel vulde de voorpagina van de DE STANDAARD van vandaag.
De journalist van dienst schreeuwt moord en brand.

Maar ... hoeveel premiers en ministers aanvaarden er een bestuurdersfunctie in grote bedrijven na hun politieke carrière ?
Waarom mag een ex-topambtenaar niet doen wat een politicus wèl mag ?
Er is iets loos in het mediabedrijf: een gebrek aan nuancering en dieper nadenken. Of is het een afrekening?

De Tijd
Vastgoedgids van De Tijd verschaft nuttige informatie over alle prijzen van woonhuizen, appartementen en bouwgronden in alle 589 Belgische gemeenten
Edited: 201802270148Aan de brochure is een interactieve vastgoedkaart gekoppeld.
Die kunt u raadplegen op naar de kaart
Beetje technisch: voor de legende koos men van donkergroen over geel naar oranje en rood. De gemeenten waarover geen gevens bekend zijn, worden in het grijs ingekleurd.

nws
de Belfius saga: nu wil OpenVLD met heel FPIM naar de beurs
Edited: 201802261158


FPIM is het staatsvehikel waarin de staatsparticipatie geparkeerd staan
LT
Marc Raisière, CEO, Belfius over de geplande beursgang van de staatsbank in: De Standaard 24 februari 2018
Edited: 201802241554
'Als ze kiezen voor een beursgang, ja. Ze kunnen ook 100 procent van de aandelen houden en daardoor meer dividend innen. Het is aan de regering om te beslissen. Willen we dividend? Willen we aan schuldafbouw doen of willen we geld voor een investeringspact.'

Natuurlijk durft Raisière niet zeggen dat de beursgang van Belfius SLECHT beleid is. Daarom suggereert hij enkel het behoud van de 100 procent door de Staat, wij allen dus.
UVCW
Waalse gemeenten willen hun deel uit opbrengst verkoop Belfius
Edited: 201802211118
L’Union des Villes et communes de Wallonie monte au créneau dans le contexte de la prochaine mise en bourse d’une part du capital de Belfius par l’Etat fédéral. L’association municipaliste souhaite avant tout la garantie du maintien d’une majorité publique dans le capital de la banque. Elle n’entend pas non plus que ses membres, actionnaires historiques du Holding communal, soient discriminés par rapport à d’autres et exige une compensation par rapport au geste qui semble vouloir être consenti en faveur des ex-coopérateurs d’Arco.

lire plus ...

LT
Erik Zwysen schrijft over de geschiedenis van de pleegzorg
Edited: 201802091555
Erik Zwysen is maatschappelijk assistent (1977) en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (1990). Werkte als bureelbediende (1972) en arbeider (1974). Was in Antwerpen vast afgevaardigde bij het jeugdbeschermingscomité (1978), maatschappelijk werker en coördinator voor de private plaatsingen bij de dienst voor pleegzorg De Mutsaard (1978-2001), directeur bij de thuisbegeleidingsdienst Joba en administratief directeur bij de vzw De Hand (2001-2008). Was redacteur bij het Tijdschrift voor Welzijnswerk en bij het Tijdschrift voor Pleegzorg. Schreef artikels over de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen en over het Antwerpse muziekleven in het interbellum.

Zijn website is meer dan de moeite waard en bevat een schat aan gegevens over een thema dat weinig besproken wordt.


website erik zwysen
LT
Na de Brexit blijven er 73 zetels in het Europarlement leeg. Of toch niet?
Edited: 201801260255

Straatsburg, 15 juli 2017
(...)
François: Dan kunnen we de kosten verlagen.
Ulrich: Allez François, dat laten we toch niet gebeuren. We eisen die bijkomende zitjes op en verdelen ze.
François: Maar waarom?
Ulrich: Héwel, een politicus is na twee à drie jaar al behoorlijk aangebrand in ons land. Deals, verdachtmakingen, sexschandaaltje, ... Ge kent dat hé.
We moeten die gasten toch ergens kunnen parkeren.
François: Ja, eigenlijk hebt ge gelijk. Bij ons is dat 't zelfde.
Ulrich: Héwel dan, dat is dan afgesproken. Pakt gij ook nog een cognac?


1.233: zoveel mensen zet Carrefour aan de deur
Edited: 201801251647
Het telefoontje vanuit Davos:
Kris: 1.233 is wel heel veel hé Alexandre. 't Zijn hier verkiezingen binnenkort.
Alexandre: We hebben wat speling gelaten. We gaan hard onderhandelen en dan geven we u die 233 sukkels cado. Die hebt gij dan zogezegd uit de brand gesleept. Ge moet gewoon zien dat de vakbonden die pluim niet op hunnen hoed steken, hé.
Kris: Ah, zo.
Alexandre: We brengen de gesprekken in een patstelling. Gij roept ons naar het kabinet en daarna is dan de deal rond: van 1233 naar 1000. Ge steekt dan wel iets in mekaar, zo van "de bedrijfseconomische imperatieven" en "de gewijzigde situatie op de markt door de oprukkende e-commerce" ... allez, ge kent da wel, hé. Met die Arco-deal erbij na de verkoop van Belfius zult ge da wel overleven.
Ik denk trouwens da wij wat Belfius gaan kopen ... gezonde bank, hé.


Jaarverslag Carrefour 2016
Op Gedichtendag wordt Maud Vanhauwaert aangesteld als nieuwe stadsdichter van Antwerpen
Edited: 201801230002
verneem meer over Maud VanhauwaertDubbel en dik verdiend, meiske! Proficiat !!!

Creativity is intelligence having fun
14 janvier 2018: Discours de Jean-Luc Mélenchon sur le bonheur des gens
Edited: 201801190152


à voir sur YouTube
LT
Samen. Amen. Groen blaast Samen op in Antwerpen.
Edited: 201801180829
De kleerscheuren lijken het grootst bij SP.A.
Dat heb je als je met aangeschoten wild aan de start komt.
LT
Fernand Huts kocht voor 17,5 miljoen euro 450 hectaren grond in Zeeuws-Vlaanderen van het OCMW-Gent. Die koop wordt nu aangevochten.
Edited: 201801171730
De boeren vechten de verkoop aan omdat de 72 percelen in één blok werden verkocht. Dan kunnen enkel miljardairs bieden.
De praktijk om grond van de overheid aan te bieden in zeer grote aaneengesloten blokken was reeds schering en inslag tijdens het Directoire (17951027 tot 17991109), onder Frans Bewind dus. Op die manier konden grote domeinen ontstaan in handen van slechts enkelen. Het is de problematiek van de 'verkoop van nationale goederen'.
Nu is Zeeuws-Vlaanderen steeds een heet hangijzer geweest.
Na WO I wilde België het gebied (samen met Limburg) annexeren maar kreeg in Versailles het deksel op de neus.
We verwijzen naar enkele boeken en berichten rond het thema.Uit het jaarverslag van OCMW Gent 2016:
"Ook in 2016 verkocht OCMW Gent een aantal stukken patrimonium
zoals woningen, hoeves, landbouw- en bouwgronden… voor een
totaal bedrag van 27.500.000 euro (2015: 18.300.000 euro). Hierbij
proberen we in de inkomsten voor het OCMW te maximaliseren,
maar ook in te spelen op noden van organisaties waar we achter
staan. Op die manier kan OCMW Gent het geld in projecten stoppen
waar Gentenaars iets aan hebben.
Hieronder enkele voorbeelden van verkopen in 2016:
➤ Een hoeve Hogevorst 26 in Assenede met een totale kadastrale
oppervlakte van 30 ha 59 a 53 ca verkocht aan de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) voor de grondenbank Gentse Kanaalzone,
om ruilgronden te hebben die de verloren natuur bij de
ontwikkeling van het havengebied compenseren. De verkoopprijs
van deze hoeve bedraagt 2.498.400,00 euro.
➤ Landbouwgronden in Zwijnaarde en Sint-Martens-Latem
verkocht aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de
uitbreiding van het Parkbos.
➤ Verkoop van 6 ha 31 a 44 ca grond in Sint-Lievens-Houtem aan
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de uitbreiding
van het Kottembos."
Opvallend wel dat het OCMW een beleid huldigt/huldigde van MAXIMALISATIE van inkomsten.
Persbericht Roularta
Roularta brengt bindend bod uit op Sanoma-magazines en verankert zich in print
Edited: 201801170108Het beursgenoteerde Roularta Media Group heeft een bindend bod uitgebracht op de Belgische Sanoma-titels met uitzondering van de woonbladen. Het pakket omvat de weekbladen Libelle/Femme d’Aujourd’hui (CIM 245.504 exemplaren) en Flair N/F (CIM 74.222 exemplaren), de maandbladen Feeling/Gaël (CIM 69.132 exemplaren) en de magazines La Maison Victor, Communiekrant, Loving You en She Deals. De websites (met o.a. flair.be en libelle.be met respectievelijk 804.135 en 600.841 real users/maand volgens CIM), line extensions en social mediakanalen van deze titels zijn eveneens in het bod opgenomen. De totale 2017 omzet van deze merken bedraagt circa 78 miljoen euro voor een overnameprijs (inclusief pensioen- en abonnementenverplichting) van 33.7 mio euro.

De (offline/online) doelgroepen van die mediamerken zijn uitgesproken vrouwelijk en dus een mooie aanvulling op de reeds bestaande andere hoogkwalitatieve doelgroepen die bereikt worden via de huidige magazinemerken van Roularta (Knack, Le Vif, Trends, Sportmagazine, Nest, Plus Magazine enz.).

Naar aanleiding van deze belangrijke transactie, verkoopt Roularta de titels “Ik ga Bouwen/ Je vais Construire” voor een prijs van 1 miljoen euro aan Sanoma, die in mindering komt van de overnameprijs voor de Sanoma titels. Het zijn titels die aansluiten bij het portfolio woon- en decobladen van Sanoma.

Roularta wil door deze consolidatie en dankzij de synergie met de magazinemerken van de groep, zorgen voor de continuïteit en de multimediale groei van deze titels.
Indien het bod goedgekeurd wordt door Sanoma, zal de transactie voorgelegd worden aan de Belgische mededingingsautoriteiten .

Vooruitzichten

In 2017 heeft Roularta Media Group te maken gehad met een daling van de reclamebestedingen, met de kosten van de investeringen in de lancering van nieuwe projecten zoals het e-commerceplatform Storesquare en met andere éénmalige kosten. Roularta verwacht dan ook een negatieve EBIT. Voor het boekjaar 2017 wordt geen dividend voorzien.

In 2018 zorgen lagere kosten, de nieuwe 50% participatie in Mediafin (Tijd/Echo), de recente acquisities Landleven (Nederland) en Sterck (Antwerpen en Limburg) en de andere nieuwe activiteiten, voor een positieve bijdrage.

Daarenboven wordt voor 2018 verwacht dat een belangrijke meerwaarde wordt geboekt van ongeveer 145 miljoen euro op de aandelen Medialaan, na de closing van de transactie in het eerste kwartaal.

Vanaf 2019 dalen voor Roularta de financiële kosten met ongeveer 4,5 miljoen door de terugbetaling van een obligatielening van 100 miljoen euro en dalen de leasingkosten met ongeveer 9 miljoen door de afronding van de Econocom-contracten.

Roularta Media Group heeft belangrijke toekomstkeuzes gemaakt door in te zetten op consolidatie en innovatie binnen het kader van haar kernactiviteiten. Na het afstaan van de Medialaan 50%-participatie aan de Persgroep is de beoogde mogelijke overname van de Sanoma-titels, naast de investering in Mediafin en de andere recente overnames, een belangrijke aanzet om ook de komende jaren verder een gezonde groei te realiseren.


aandeelhouders RMG

Uit het persbericht van Sanoma Group, Helsinki:
“We have now finalized our major portfolio restructuring in our Media business in the Netherlands and Belgium with the divestment of the Dutch SBS TV business last year, and now the Belgian women’s magazine titles. The Belgian magazine titles will have more synergies with RMG than with our Dutch magazine business and that will give these titles and the team working on them better prospects for future development. Our remaining magazine and online portfolio predominantly in the Dutch market has good market positions, which provide excellent opportunities for continued success,” says Susan Duinhoven, President and CEO of Sanoma.
LT
13 januari 2018: CD&V plant 1 miljoen huisbezoeken voor gemeenteraadsverkiezingen, zegt Wouter Beke. Hier niet welkom.
Edited: 201801140107
Ajaj, en ik heb mij bij 'Bel-mij-niet-meer' aangemeld om via de telefoon niet te worden lastig gevallen.
Bestaat er ook een site 'Kom-niet-langs'?
Want ik heb geen zin om de dieven die mijn Belfius-bank willen jatten (naar de beurs brengen noemen ze dat) te ontvangen.
LT
Erdogan noemt Turkije 'lichtend voorbeeld voor persvrijheid'
Edited: 201801121132
Nou ja ... er zitten 'maar' 150 journalisten in de gevangenis, ...
Misschien heeft de vertaler Erdogan niet goed verstaan.
Misschien betekenen 'licht' en 'verlichting' iets anders in Turkije.
Misschien betekent 'voorbeeld' gehoorzaamheid of onderwerping.
Misschien moeten we 'pers' en 'vrijheid' anders interpreteren als het over Turkije gaat.
Misschien begrijpen we het allemaal verkeerd, is de westerse mentaliteit perfide en ligt ons aller toekomst in de handen van de genieën van deze wereld.
Natuurlijk wordt het allemaal veel gemakkelijker als we het denken overlaten aan diegenen die het weten en kunnen we best ophouden met zaniken over onze rechten en vrijheden en ze beschouwen als hersenschimmen van verloren gelopen Europeanen, die - verpletterd door de wijsheid van onze buren - terug in de spelonken moeten gaan schuilen en daar - dieren tekenend op de wanden - wachten op de eerste zonnestraal die door een spleet binnenvalt en ons verblijden over de heilzame werking van de onwetendheid.
In die context - le texte des 'cons' - moet u geen boeken meer lezen en kunt u beter ver weg blijven van websites zoals deze. Want lezen schaadt de gezondheid en neemt tijd weg die u beter kunt besteden aan koken en TV-kijken, joggen om kilo's te verliezen en achter Pokemons te jagen. Het is zo leuk als een nar in dwaasheid te leven en de lof der zotheid te verkondigen !
FRY Stephen
Mythos: A Retelling of the Myths of Ancient Greece
Edited: 201801121022
Hardcover, 432 pages
Published November 2nd 2017 by Michael Joseph

The Greek myths are the greatest stories ever told, passed down through millennia and inspiring writers and artists as varied as Shakespeare, Michelangelo, James Joyce and Walt Disney.
They are embedded deeply in the traditions, tales and cultural DNA of the West. In Stephen Fry's hands the stories of the titans and gods become a brilliantly entertaining account of ribaldry and revelry, warfare and worship, debauchery, love affairs and life lessons, slayings and suicides, triumphs and tragedies.
Fall in love with Zeus, marvel at the birth of Athena, wince at Cronus and Gaia's revenge on Ouranos, weep with King Midas and hunt with the beautiful and ferocious Artemis.

Thoroughly spellbinding, informative and moving, Stephen Fry's Mythos perfectly captures these stories for the modern age - in all their rich and deeply human relevance.
Listen to the story of Pandora and the beginning of the terrible trouble of mankind.
Deutsche Telekom koopt UPC Austria van Liberty Global voor 1,9 miljard euro
Edited: 201801072310
France Gall
France Gall (°Paris, 9 oktober 1947 Paris, +7 januari 2018) overleden. R.I.P.
Edited: 201801071000
Et je porte le deuil ...France Gall volgens Wiki

Op 8 januari 2018 bracht journaliste Valerie Droeven in De Standaard een ondermaats bericht bij het overlijden van Gall. Ook de foto's bij dat artikel getuigen van een onbekendheid met de carrière, de diepgang van de teksten en het engagement van de artieste.
nws
Premier verdedigt via Facebook zijn vluchtelingenbeleid - Eéntalig in het Frans -Een kreet van onmacht, volgens Carl Devos
Edited: 201801022244
Le sens de la nuance et des responsabilités
CHARLES MICHEL· Mardi 2 janvier 2018
Le gouvernement applique depuis 3 ans une politique migratoire humaine et ferme.
Il n’y a pas en Belgique de jungle de Calais sur la route de la Grande Bretagne. Tout est mis en œuvre pour qu’il n’y en ait pas.
Il n’y a pas de situation non maîtrisée comme dans d’autres pays. Mettant en danger la cohésion sociale et alimentant toutes les formes d’extrémisme.
Le gouvernement a pris ses responsabilités. Nous accueillons ceux qui sont dans les conditions du droit d’asile. Et nous travaillons sur le plan européen pour contrôler les frontières et éviter une situation d’appel d’air qui deviendrait rapidement ingérable.
Malgré la grave crise de l’asile depuis 2015, la situation a été gardée en permanence sous contrôle dans notre pays.
C’est le fruit de l’action coordonnée et résolue du gouvernement et de l’ensemble des services administratifs et policiers.
La Belgique met un point d’honneur à respecter les obligations européennes et internationales.
La politique menée est humaine et appuyée par le respect des décisions des juridictions administratives et judiciaires.
Les campagnes de désinformation régulières m’amènent à mettre les points sur les « i ». J’ai délibérément choisi de le faire avec le recul nécessaire.
La politique de retour en particulier vers le Soudan est un sujet sensible qui appelle de la nuance. Et mérite mieux que les simplismes ou les caricatures dans un sens ou dans un autre.
Je veux ici rétablir quelques vérités très éloignées de la perception que d’aucuns tentent de créer.
- Tout d’abord, cette question est européenne. De nombreux pays appliquent la même politique. Le Royaume-Uni, la France, l’Italie et la Norvège organisent également des missions techniques d’identification avec le Soudan. En 2016, l’Italie a renvoyé 40 ressortissants soudanais, la Suède 15, l’Irlande 5. La Norvège en a renvoyé 60 entre 2015 et 2016 (source: Eurostat). Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a commencé, ce mois de décembre, les rapatriements volontaires vers le Soudan et indique travailler directement avec le gouvernement soudanais pour mener à bien ces opérations de réintégration (source: UNHCR).
- Ensuite les décisions, qu’elles soient administratives ou judiciaires, se prennent toujours au cas par cas, sur base des éléments qui composent le dossier individuel de la personne et son parcours personnel.
Les décisions d’éloignement sont prises par l’Office des étrangers. À cette occasion, l’Office des étrangers est chargé de réaliser une analyse du risque éventuel de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdisant les traitements inhumains et dégradants. Tout retour doit faire l’objet d’un examen de conformité à l’article 3 de la CEDH, cela a été confirmé par le Directeur général de l’Office des étrangers. Il a aussi précisé que les retours n’ont pas lieu vers des régions jugées dangereuses par le CGRA.
Concrètement, suite à la mission technique d’identification, l’Office des étrangers a décidé du renvoi de 9 ressortissants soudanais (un départ volontaire, trois sans escorte et cinq avec escorte).
- Les décisions sont susceptibles de recours devant des juridictions indépendantes. La personne qui fait l’objet d’une décision d’éloignement peut introduire un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. En cas de recours en extrême urgence, la décision d’éloignement sera suspendue. Si cette personne fait état de sa crainte de subir des répercussions à son retour dans son pays d’origine, elle peut, y compris après la décision d’éloignement de l’Office des étrangers et après identification, introduire une demande d’asile, ce qui aura pour conséquence de suspendre l’éloignement.
Le 20 décembre dernier, la Cour d’Appel de Liège a donné gain de cause à l’Etat en réformant l’ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance qui interdisait à l’Etat belge de rapatrier des personnes soudanaises, à la suite d’une procédure introduite par la Ligue des Droits de l’Homme.
- Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a, par ailleurs, analysé la situation spécifique du Soudan dans une récente note d’octobre. Cette note est bien plus nuancée que l’interprétation unilatérale qui en a été donnée. Elle distingue, tout d’abord, différents types de dossiers de personnes d’origine soudanaise et précise le traitement réservé généralement aux demandes d’asile pour chacun des cas. En substance, pour 11 états (provinces), soit la grande majorité du territoire soudanais, la protection subsidiaire n’est pas accordée. Mais bien entendu, comme pour toute autre nationalité, la personne soudanaise qui fait preuve d’une crainte individuelle pourra se voir reconnaitre le statut de réfugié.
Il découle donc de cette note que toute personne d’origine soudanaise n’a pas d’office droit à une protection internationale. Preuve en est, le taux de reconnaissance pour les personnes d’origine soudanaise est en 2017 de 54,7%.
En outre, comme l’indique aussi la note, la question d’une alternative d’asile dans d’autres régions du Soudan est, dans certains cas, évaluée par le CGRA. Ce qui démontre encore que la situation de conflit n’est pas étendue à l’ensemble du territoire, mais concerne uniquement certaines régions.
- Les personnes concernées, pour la plupart, trompées par des passeurs sans scrupules, choisissent de ne pas introduire de demande d’asile en Belgique parce qu’elles souhaitent se rendre au Royaume-Uni. Dans certains cas, l’introduction d’une telle demande impliquerait, conformément au Règlement Dublin, un retour vers l’Italie qui autorise aussi, dans certains cas, le renvoi vers le Soudan.
- Enfin, la Belgique assume largement sa part de solidarité dans un souci de dignité et d’humanité. La protection internationale a en effet été accordée chez nous à (source: CGRA) :
- 10.783 personnes en 2015 ;
- 15.478 personnes en 2016 ;
- 12.679 personnes de janvier à novembre 2017.
En outre, le gouvernement depuis 3 ans délivre bien davantage de visas humanitaires que sous les législatures précédentes : 1.616 en 2017 jusqu’à fin septembre ; 1.185 en 2016 ; 849 en 2015 (contre 208 en 2014 ; 270 en 2013 ; 211 en 2012 ; 270 en 2011 et 357 en 2010).
Voici les éléments objectifs très éloignés des caricatures et simplismes, dans tous les sens, qui peuvent abîmer l’image et la crédibilité de notre pays. Chaque fois que je l’ai jugé nécessaire, j’ai appelé cette exigence de responsabilité et de nuance qui vaut pour l’opposition et la majorité.
En 2016 aussi, un autre dossier de migration avait suscité de vifs débats et des attaques dures contre le gouvernement. Une famille syrienne avait introduit une demande de visa court séjour expressément motivée par l’objectif de venir en Belgique pour y introduire une demande d’asile. Dans une affaire similaire, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt en mars 2017 en donnant raison sur la toute la ligne à la position défendue par le Gouvernement belge. La Commission européenne et 13 pays européens avaient d’ailleurs soutenu la Belgique dans cette procédure. Cette décision a été suivie... du silence assourdissant des acteurs comme des commentateurs qui avaient pourtant nourri avec hargne la polémique contre le gouvernement quelques semaines plus tôt.
La presse a rapporté des faits de maltraitance et de torture lors de retours au Soudan. Mesurant la gravité de ces allégations, le lancement d’une enquête a été immédiatement décidé. Elle doit être indépendante et à dimension européenne et internationale. Il s’agit de faire la clarté et de permettre l’information transparente pour le Parlement. Ce n’est - fort logiquement - qu’après le résultat de cette enquête que les appréciations politiques pourront être évaluées en connaissance de cause. Dans l’attente des résultats, espérés pour janvier, j’ai annoncé qu’il n’y aurait pas de rapatriements vers le Soudan.
Je souhaite aussi saluer le travail des différents services administratifs, policiers et judiciaires confrontés au quotidien à des situations humaines souvent douloureuses et complexes. Je sais qu’ils veillent à appliquer de bonne foi les lois belges, européennes et internationales. Ils sont les moteurs de notre Etat de droit.
La dignité des personnes concernées doit être au cœur de toutes les décisions. Dans un souci de justice et d’humanité.
C’est dans ce cadre que chaque semaine, le gouvernement rend compte au parlement.
Nous maintiendrons le cap pour une politique humaine et ferme. Avec le sens de la nuance et des responsabilités.
Vous pouvez compter sur ma détermination.
Charles Michel
Premier Ministre
TESSENS Lucas
Gerard Walschap Genootschap stopt in 2018
Edited: 201712290961
Het Genootschap werd opgericht in 1998.
We willen een eresaluut brengen aan de vrijwilligers die zich jarenlang inzetten voor een eerbaar en eerlijk initiatief.
Over Walschap zelf kan ik zeggen: hij heeft de goede strijd gestreden, geen blad voor de mond genomen ... over de katholieke kerk, Congo en het kolonialisme, de repressie, en zo veel meer waarover de conservatieve burgers van dit Vlaamse land liever wilden zwijgen. Hij had ook in barre tijden een verpletterend ethisch en intellectueel overwicht.

klik hier voor de boeken van Walschap

Er zijn twee citaten die mij nauw aan het hart liggen:
1) "(...) wij spraken van nazi's, een nieuw soort barbaren, maar die nazi's zijn gewezen sociaal-democraten, gewezen katholieken, gewezen communisten." (Zwart en Wit - 1948);
2) "De zwarten denken dat al wat de blanke doet uitsluitend dient om hemzelf rijk te maken en dat hij anders absoluut niets voor hen zou doen." (Oproer in Congo - 1953)
Dat zijn toch uitspraken die niet verloren mogen gaan. Ze houden ons een spiegel voor.
In de barre tijden, die cyclisch terug komen, hebben we spiegels nodig. We kunnen dan onszelf de vraag stellen 'Qu'as-tu fait de tes rêves?'
Pourquoi Pas? / MERS
Nu beschikbaar: 75 ans d'histoire et d'histoires au travers des couvertures de Pourquoi Pas?
Edited: 201712281449
We stellen een Jubileumuitgave ter beschikking die 'Pourquoi Pas?' in 1985 in beperkte oplage uitgaf ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het eigenzinnige Brusselse weekblad (1910-1985).
Het werkje bestond uit een zestigtal fiches met de afbeeldingen van historische covers, telkens voorzien van een kort commentaar. Alle covers van Pourquoi Pas? waren getekend en dat maakt het speciaal.
U vindt de PDF's hier
De eigenaar en directeur-generaal, Marc Naegels (°Bruxelles, 1929), was een bijzonder beminnelijke gentleman.
Hij was ook voorzitter van de Nationale Federatie der Informatie Weekbladen / Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information. (NFIW/FNHI)
LT
nieuws + tweets wordt kankergezwel
Edited: 201712281227Nieuwsfeiten worden binnen de kortste keren omgeven door reacties en reacties op reacties. Het gelijkt erg op een kankergezwel waardoor de cel van gedaante verandert, muteert.
EU
Staatssteun: Commissie opent diepgaand onderzoek naar fiscale behandeling van Inter IKEA door Nederland
Edited: 201712181222
Margrethe Vestager , commissaris voor mededingingsbeleid: "Alle ondernemingen, groot of klein, multinational of niet, moeten hun eerlijk deel van de belastingen betalen. Lidstaten mogen niet toelaten dat bepaalde ondernemingen minder belastingen betalen door hen toe te staan hun winsten kunstmatig naar een ander land te verschuiven. Wij zullen de fiscale behandeling van Inter IKEA door Nederland nu grondig onderzoeken."Het personeelsbestand volgens de geconsolideerde balans 2016:


De accountant van dienst was (is) Ernst & Young.


het volledige persbericht
DE BEUKELAER Sergio
Pause (2013)
Edited: 201712172317
nws
Wouter Vandenhaute haalt Lance Armstrong als eregast naar de Ronde van Vlaanderen. Arrogantie kent geen grenzen.
Edited: 201712151034Wouter Vandenhaute is de partner van Catherine Van Eylen, het sportanker van de VRT-nieuwsdienst.
Het nieuwsitem werd verschoven naar het algemene nieuws om Van Eylen niet te verplichten over haar eigen partner te berichten.
TESSENS Lucas / MERS
Ongelijkheid meten? Doe het dan tegoei !!!
Edited: 201712141051
De Tijd van vandaag heeft het over een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat de ongelijkheid in België niet toeneemt. De studie van Piketty wordt daarmee tegengesproken, aldus de onderzoekers en De Tijd.
De conclusie is totaal ONWAAR.
Immers, de onderzoekers meten enkel het INKOMEN.
Het VERMOGEN blijft volledig buiten de analyse. Wel is er een verwijzing naar de voorlopige resulaten van Du Caju (2016), maar ook daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.
Als De Tijd een kwaliteitskrant wil zijn, dan moet hij doordachte en volledige informatie brengen, geen 'geprepareerd' voeder.

Want, wat blijkt ook: de vergoedingen van grootverdieners worden vaak (en meer en meer) na facturatie uitbetaald aan managementvennootschappen en die bedragen worden niet meegeteld in de 'studie'; ze komen immers niet terecht in de inkomensmassa. Het verhaal van oude appelen en nieuwe citroenen.
Wij zonden deze reactie ook naar de hoofdredactie van De Tijd.
Tegelijk stelden wij vast dat de Contactpagina van De Tijd niet werkt.

Hieronder vindt u de Leuvense Economische Standpunten:


hier vindt u wat meer informatie en boeken over ongelijkheid
KOOLS Ingrid, SOULLIAERT Francis, TESSENS Lucas
Gedachtenwisseling tussen de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) en het Media Expert Research System (MERS) over het ontbreken van een analyse van 'media ownership' in de rapporten 'Mediaconcentratie in Vlaanderen'.
Edited: 201712121540


20171222
Geachte heer Tessens,

Uw aanvraag tot afschrift van de volledige schriftelijke rapportering van het overleg tussen de VRM en de VTC dat leidde tot de beslissing om een “gegroepeerde geanonimiseerde weergave” te brengen in de rapporten “Mediaconcentratie in Vlaanderen” werd geregistreerd op 11 december 2017.

Het overleg tussen de VRM en de VTC is uitsluitend mondeling gebeurd tijdens een werkvergadering die plaats vond op 12/05/2016 en resulteerde niet in enig geschreven stuk. Deze opgevraagde documenten bestaan niet en er kan dan logischerwijs ook geen afschrift van worden verleend.

Hiermee is uw vraag van 11 december 2017 beantwoord.

Hoogachtend,

Ingrid Kools
20171212
Geachte heer Tessens,
Uw vraag werd geregistreerd op maandag 11 december 2017 en wordt verder onderzocht.
Met de meeste hoogachting,
Ingrid Kools

20171211
Geachte Mevrouw,
Bedankt voor uw antwoord.
Graag ontving ik de volledige schriftelijke rapportering van het overleg tussen de VRM en de VTC dat leidde tot de beslissing om een “gegroepeerde geanonimiseerde weergave” te brengen in de rapporten “Mediaconcentratie in Vlaanderen”.
Ik doe hierbij beroep op de regels rond de openbaarheid van bestuur.
Met vriendelijke groeten,
Lucas TESSENS

20171208
Geachte heer,
Zoals beschreven onder 2.12 WETTELIJKE FUNCTIEHOUDERS op pagina 147 dienen er bij een rapportering over personen bepaalde privacyregels gerespecteerd te worden.
De gegevensverzameling en –verwerking gebeurde in overleg met de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, en is om die reden een gegroepeerde geanonimiseerde weergave.
Indien u de figuren 42, 58 en 81 te sterk geconsolideerd vindt, biedt het rapport wel de nodige aanknopingspunten om meer details op te zoeken.
Wanneer u de KBO-nrs die vermeld staan in de organigrammen van de groepen ingeeft in de databank van de balanscentrale of de KBO, vindt immers u alle informatie over mandaten.
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/jaarrekeningen-raadplegen?l=nl
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=14E7B0F4F1032C61E07F2D3F672EBE1F.worker4b
Met vriendelijke groeten,
Ingrid Kools

20171208
Van: Soulliaert, Francis
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 13:28
Aan: Lucas Tessens
CC: Kools, Ingrid
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte mevrouw,
Dank alvast voor uw opmerkingen. We vinden het altijd interessant om feedback te krijgen op het rapport.
Ik plaats alvast Ingrid Kools, één van de auteurs van het rapport, in cc van deze mail.
Ik vermoed dat zij nog wel even inhoudelijk zal ingaan op uw opmerkingen.
Vriendelijke groet
Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke

Vlaamse overheid
AGENTSCHAP VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
T 02 553 27 39
francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be
Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel
www.vlaamseregulatormedia.be

Van: Lucas Tessens [mailto:lucas.tessens@mers.be]
Verzonden: vrijdag 8 december 2017 12:39
Aan: Soulliaert, Francis
Onderwerp: RE: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte Heer Soulliaert,
Ik heb de 2 exemplaren van het rapport 2017 inderdaad in goede orde ontvangen. Dank daarvoor.
Ziehier de kritiek die ik op mijn website www.mers.be heb geformuleerd:
Kritiek LT: de rapporten van de VRM zouden beter 'Structuur van de mediasector in Vlaanderen' als titel dragen. Inderdaad, er wordt nauwelijks aandacht besteed aan de stroomopwaartse richting, m.a.w. het doorstoten naar de eigenaars van de media. En tenslotte gaat het daar toch om. Wie trekt er aan de touwtjes?
In de VRM-rapporten laat men de gehele superstructuur (of bovenbouw zo u wilt) en de verwevenheid van eigenaars ongemoeid. Je verneemt zelfs niks over de samenstelling van de raden van bestuur. Een rapport over 'media ownership' is dit dus niet. En daar stel ik vragen bij.
In onze rapporten van 1993-1994 (MERS - De Vlaamse Media – Een sector in de stroomversnelling) hadden wij de stroomopwaartse richting – media ownership – wél in detail geanalyseerd. Die rapporten werden gemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering.
Versta mij niet verkeerd. Ik vind de rapporten van de VRM goed gemaakt (hier en daar zitten wel wat foutjes) maar ik mis dus een belangrijke component: media ownership.
Heeft de VRM daarover een afzonderlijk rapport ter beschikking?
Met hoogachting,
Lucas TESSENS


From: Soulliaert, Francis [mailto:francis.soulliaert@vrm.vlaanderen.be]
Sent: donderdag 7 december 2017 11:59
To: lucas.tessens@mers.be
Subject: bestelling rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen

Geachte heer,
De Vlaamse Regulator voor de Media wenst u graag te bedanken voor uw bestelling van het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2017.
De gedrukte exemplaren werden onlangs naar u verzonden. Als alles goed gaat zou u deze dus al ontvangen moeten hebben.
Op de hoogte blijven van het nieuws van de VRM? Dat kan op volgende manieren:
Twitter- www.twitter.com/vrmmedia
Linkedin - Onze pagina kan bereikt worden via deze link.
Of schrijf in op onze nieuwsbrief - http://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/vrm-nieuwsbrief

Met vriendelijke groet

Francis Soulliaert
Communicatieverantwoordelijke
LT
sneeuw in Antwerpen
Edited: 201712111152
Metropolitan (NY) onder vuur voor tonen van Thérèse Dreaming (1938) van Balthus (1908-2001). Petitie tegen zgn. voyeuristisch doek.
Edited: 201712071210
Therese Dreaming (1938)
This work was created the year after Girl and Cat, and towards the end of the period during which he painted Therese. While this girl is in a similar pose to the earlier work, there is a heightened sense of agitation for the subject in the composition. Her eyes are closed and face turned away from the viewer. Therese's body is more defined as an adult; her legs are longer and her face and arms have shed their prepubescent extra weight. Overlapping the title's indication of dreaming, her facial expressions suggest the mixture of possible ecstatic pleasure and an uncertain, uncomfortable or even pained response to unwanted shared sensual experience.

Here, even the cat assumes a different role, no longer a would-be stalwart sentinel but now a predator, albeit a domestic one, intently and sensually lapping at the bowl at Therese's feet.

The heightening of both the sensual experience depicted and the ambivalence of its subject may hint also at the impending loss of innocence in the painter's relationship with Therese at the time of the piece's production, as the following year he ceased painting her.
Oil on canvas - Metropolitan Museum of Art, New York

meer werk van Balthus op de site van The Art Story

Willen we dan maar gelijk Lolita van Nabokov uit de rekken verwijderen ?
En moeten we nu ook Louis Paul Boon opnieuw gaan screenen ?
Alizée verbannen, misschien?
Gainsbourg opgraven?
Te gek.

In het antwoord van de Met kan ik me volledig vinden: “Moments such as this provide an opportunity for conversation, and visual art is one of the most significant means we have for reflecting on both the past and the present and encouraging the continuing evolution of existing culture through informed discussion and respect for creative expression.” (zoals gemeld door de NYT)

Over de geschiedenis van de preutsheid vindt u meer in Girls lean back everywhere.
Als preutsheid je ding is, dan voel je je misschien beter dan de rest, maar wellicht is dat niet zo en ben je gewoon zoals de anderen.
Libération/Laurent Joffrin
Gaat Corsica Catalonië achterna? De verschillen.
Edited: 201712041813
De Barcelone à Ajaccio
La Corse comme la Catalogne ? Cela y ressemble, mais c’est très différent. Certes, les nationalistes ont remporté un succès éclatant en frisant la majorité absolue au premier tour de ces élections régionales (avec une très forte abstention, toutefois) ; certes, l’idée d’indépendance progresse sans cesse en Corse ; certes, les autonomismes et les dissidences émergent partout en Europe ; certes, la Corse n’est pas tout à fait en France (elle est loin, près de l’Italie, elle a gardé sa personnalité malgré l’annexion violente survenue un peu avant la Révolution) ; deux siècles d’intégration républicaine minée par le clientélisme clanique ne l’ont pas effacée comme tant de régions françaises.
Mais les différences sautent aux yeux. A l’inverse de la Catalogne, la Corse est plus pauvre que le reste du pays ; les aides venues de Paris jouent un rôle important dans son économie, même si elle n’est pas «sous perfusion», comme on le dit abusivement (son économie progresse, notamment grâce au tourisme) ; aussi bien, malgré le vote d’hier, personne ne peut affirmer que les Corses veulent couper les ponts avec la France ; il y faudrait un référendum, que les nationalistes sont loin d’avoir gagné d’avance pour la bonne raison qu’on peut parier, dans ce cas, sur une participation beaucoup plus importante ; enfin les vainqueurs, Talamoni et Simeoni, sont des indépendantistes… qui ne veulent pas l’indépendance. En tout cas pas maintenant. Ajaccio est loin de Barcelone…
Pas de panique républicano-patriote, donc. Le grand avantage dans cette affaire, c’est que le nationalisme corse a déposé les armes. Comme toujours, le terrorisme a échoué : c’est l’action politique qui permet aux revendications d’avancer. L’île n’est pas pacifiée pour autant : le banditisme y sévit à un niveau extravagant. Mais au moins, il n’y a plus d’attentats. Les nationalistes vont maintenant pousser les feux vers une plus grande autonomie, ce qui peut se comprendre : la majorité des grandes îles de la Méditerranée ont un statut à part. Langue corse, transfèrement des prisonniers, statut de résident corse : on va négocier. Les mots remplacent les balles, les orateurs sonores – il y a une éloquence corse, spécifique – prennent la suite des tueurs microcéphales. Dans cette approche réformiste, l’indépendance reste un mythe lointain qui laisse l’avenir ouvert. Si le triomphe nationaliste ne débouche pas sur une intolérance c oupable à l’égard de ce qui n’est pas corse (les musulmans, les pinzutti, les étrangers) et qu’on sent parfois dans les motivations des électeurs on aura progressé. Indépendance ou pas.
Et aussi
On dit parfois que les élections n’ont guère d’effet sur la marche des nations, que la politique n’a plus guère d’influence sur la société. En remportant son premier succès législatif, Trump démontre le contraire. Sa réforme fiscale, qui a passé l’obstacle du Sénat et devrait franchir sans trop de mal celui de la Chambre de Représentants, marquera l’histoire économique et sociale du pays.
Baisse de l’impôt sur les sociétés, simplification fiscale profitant d’abord aux plus hauts revenus : le capitalisme américain est exonéré massivement ; les plus riches seront à terme encore plus riches ; la lutte contre les paradis fiscaux est affaiblie. Au passage, Trump et les républicains ont dézingué un peu plus l’Obamacare (qui ressemble désormais à une peau de chagrin), ont autorisé les forages en Alaska et introduit quelques clauses protectionnistes bien senties. Les Etats-Unis, au terme de ce traitement de cheval, seront plus que jamais le continent des milliardaires et des inégalités. Trump est un Reagan isolationniste. Décidément, le clown de la Maison Blanche ne fait pas rire. Pendant la campagne, Trump devait aider la classe moyenne et les oubliés de la mondialisation : il vole au secours du capital et des classes supérieures. Le populisme, décidément, est le moyen le plus sûr de tromper le peuple.
Avaaz
stop de ivoorhandel. Laat je stem horen !
Edited: 201712031035


Europa heeft net een openbare hoorzitting gelanceerd over een totaalverbod op ivoorhandel!

Geldbeluste ivoorhandelaren doen hun best om de handel levend te houden, maar als we massaal oproepen tot een verbod kunnen we dit winnen.

Avaaz zal onze reacties via de officiële weg inzenden. Iedere stem telt! Door genoeg reacties in te sturen kunnen we een verbod op de ivoorhandel afdwingen -- en voorkomen dat deze prachtige dieren uitsterven.stem hier door een simpele klik
HLN
Karel De Gucht schrijft monarchie-onvriendelijke column in HLN
Edited: 201712012302
De Rijkste Belgen schrijft hierover vandaag:
"Het Belgische koningshuis is voorbijgestreefd en zinloos. En katholiek daar bovenop. Daarmee is de column samengevat die de vroegere Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Europese commissaris, logebroeder en liberale politicus Karel De Gucht vandaag publiceert in de krant Het Laatste Nieuws. Hij kant zich daarmee meteen tegen alle Europese koningshuizen. "Erfelijke macht, invloed en aanzien zijn niet meer van deze wereld en zijn fundamenteel niet-democratisch." aldus De Gucht. (...)"
Iedere insider weet dat zoiets niet ongestraft blijft. Achter de schermen en in de krochten van de macht ratelen de raderen om de onverlaat mores te leren, tot in de derde generatie van zijn nageslacht ...

nws
Europa gaat optreden tegen de slavenhandel in Lybië. De slaven worden gerepatrieerd.
Edited: 201711302229

KLIK HIER: 19 werken over slavernij die duidelijk maken dat dit verfoeilijke wereldomvattende fenomeen van alle tijden is

Het dossier van de slavernij is ranzig en nog steeds een taboe.
Afrika is in de geschiedenis hard getroffen door de slavenhandel. De Europeanen en de Amerikanen haalden er voordeel uit, vaak met de medeplichtigheid van Arabieren en corrupte stamhoofden of bendeleiders, die er een riant inkomen uithaalden.
De lotgevallen van de zwarten in Congo zijn bijzonder schrijnend geweest ten tijde van Leopold II. Van slaaf werden zij 'gepromoveerd' tot dwangarbeiders ... voor rubber en ivoor.
Uit tal van geschriften en getuigenissen blijkt steeds weer dat een strijd tegen de slavenhandel andere - meer lucratieve - doeleinden nastreefde. Laat ons hopen dat het die richting niet uitgaat.
zie ook onze nota over de olievelden in Libië
Statista
Automatic for the People
Edited: 201711301848
According to a new report by McKinsey Global Institute, by 2030, automation could take away 15 percent of all global work hours from human beings, leaving around 400 million workers displaced. Of the countries which the study focuses on, employees in Japan are expected to be hit hardest by these developments, with over one quarter of work hours in 2016 having potential for automation. The story is similar in the United States. There, in McKinsey's midpoint scenario, 23 percent of work hours could be shifted away from employees. This would equate to the loss of 39 million jobs. In the 'rapid' scenario, this number increases to 73 million.


Commentaar LT: Robots >>> genderneutraliteit gegarandeerd !
nws
Telenet zet obligatielening van 1,13 miljard Euro in de markt
Edited: 201711292230
nws
generaal Praljak neemt gif in de rechtszaal van het Joegoslavië-tribunaal
Edited: 201711291165
boeken en berichten over ex-Joegoslavië

En als we oorlogsmisdadigers nu eens de keuze lieten tussen de gevangenis en de gifbeker?
Een bewuste keuze tussen een direct einde en de langzame aftakeling.
Is dat de ondersteuning van de lafheid of de ontsnapping langs de foute deur?
Een propositie is geen eenduidig vonnis.
De laatste keuze was de slachtoffers weliswaar niet gegund maar dat hoeft ons oordeel niet te vertroebelen.
nws
anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken op school; gemeenschapsonderwijs (GO!) laat thuistaal toe op speelplaats en in de klas
Edited: 201711271442
In de berichtgeving hierrond (De Standaard van vandaag) wordt een verbod voorgesteld als een straf.
Dat een verbod ook een uitnodiging tot integratie kan zijn, dat komt bij de (on)verantwoordelijken niet op. De getto-mentaliteit krijgt weer een zetje.
Op naar de totale chaos!
Maar ja, meer kindjes betekent ook meer centjes ...

Hieronder vindt u de tekst van GO! Die dateert reeds van 30 juni 2017. Plots is dat opnieuw 'nieuws'.
Van euthanasie over palliatieve sedatie naar 'finale oplossing'
Edited: 201711271343
Er circuleert een plan om het levenseinde van oudere, onproductieve mensen te vergemakkelijken.
Vanaf 2025 zouden 70-plussers gehuisvest worden in de onmiddellijke omgeving van de overgebleven kerncentrales.


Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion,
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.
nws
Brussel: opnieuw vernielingen, nu aan de Naamsepoort en Louizalaan. De chique quartiers komen in het vizier.
Edited: 201711251761
Jambon vermoedt dat er sprake is van opgezet spel, een complot.
TESSENS Lucas
MERS start met de ontsluiting van het archief van de Vlaamse Media Maatschappij (VMM), de aanloop tot de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM).
Edited: 201711211640
De archivalia worden gescand en in PDF gepresenteerd op onze website (News Items).
MERS wil hiermee de archiefstukken veilig stellen voor verder onderzoek.
Bedenk dat in de jaren tachtig van vorige eeuw quasi alle documenten uitgetikt werden op een typmachine. Van een digitaal archief was dan ook geen sprake.
De kwaliteit van de originele stukken is in een aantal gevallen middelmatig tot slecht. Dat heeft vele oorzaken: beïnkting van het gebruikte typmachinelint, faxen op termisch papier, slechte kwaliteit van telexberichten, slecht gemaakte copies, minderwaardig fotopapier, etc.
Inhoudelijk is het archief rijk. De stukken tonen aan hoe moeilijk het is geweest om eensgezindheid te krijgen binnen de uitgeversgroep (dag- en weekbladen) om in te stappen in de wereld van de commerciële televisie.
Parallel hiermee diende het volledige wettelijk kader (federaal en gewestelijk) te worden geschapen om commerciële TV mogelijk te maken. De inspanningen van de ene lobby-groep werden teniet gedaan door de andere. Bovendien zaten verschillende fracties van eenzelfde groep niet op dezelfde golflengte. Dat was waar binnen de politieke partijen, binnen de dagbladgroepen, de BRT, de vakbonden, ... De weekbladen vormden een uitzondering: zij zaten vanaf 1980 op eenzelfde lijn. Die lijn evolueerde van anti-BRT-reclame naar radicaal pro-commerciële TV in handen van de uitgevers. En dat terwijl de weekbladpers in het begin nauwelijks aan de bak kwam als gesprekspartner voor de regering. De dagbladuitgevers en de BRT bezetten in 1980 nog het forum en de lobby-kanalen.
Een voortdurende dreiging vormde de mogelijke marktbezetting door een Vlaams RTL-kanaal.
Ook het aantal kanalen op de kabel (teledistributie) dreigde uitgeput te raken door de opkomst van satelliettelevisie.
De hele discussie werd dan nog doorkruist door de financieringsperikelen van de openbare omroep en de eis voor de volledige ristornering van het kijk- en luistergeld naar de Gemeenschappen. Zolang dat laatste niet was gebeurd, kon de Vlaamse overheid tegenover de BRT argumenteren dat er een geldgebrek was.
In diezelfde periode kwam ook de Mediaraad tot stand.
Hiermee is voldoende aangeduid hoe complex en chaotisch de aanloop tot VTM wel is geweest.


Voor een stukje van de politieke historiek verwijzen wij naar een tijdlijn die aantoont dat VTM in een wel heel unieke periode tot stand kwam: de socialisten stonden op alle fronten buitenspel.

nws
Banden tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever en Erik Van Der Paal (Land Invest Group) in vraag gesteld door nieuwssite Apache. Groen legt klacht neer.
Edited: 201711191515
RT
Defense budgets
Edited: 201711181074
In 2016, Russia allocated $69 billion to defense, which was less than half the combined spend of France ($55 billion), Britain ($48 billion) and Germany ($41 billion). Plus, many other EU countries also spend big in this area: Italy pledged $27 billion, Spain $14 billion and Poland close to $10 billion. Of course, all of these numbers paled into insignificance compared to the top dog, the US, which splashed out $611 billion last year.
De Tijd / LT
Woonkrediet: ‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen’, zegt Johan Thijs van KBC
Edited: 201711180004
KBC-CEO Johan Thijs herlanceerde het debat over een begrenzing van het woonkrediet. Hij staat open voor een begrenzing van het bedrag van een woonkrediet tot een bepaald percentage (bijvoorbeeld 80 of 90 procent) van de aankoopprijs.

De Nationale Bank, die eerstdaags haar advies over de vastgoedmarkt aan de regering bezorgt, kan als toezichthouder zo'n begrenzing verplichten, boven op de buffers die de banken voor wanbetalingen moeten aanleggen. ‘Het zou goed zijn als we ook de individuele kredietnemer in het oog houden’, zei Thijs.
‘Vanaf bepaalde niveaus moeten we onze klanten beschermen.’

Commentaar LT: En als de banken weer boven een bepaald niveau gaan (het innemen van rommelkredieten bijvoorbeeld) dan mag de gemeenschap de banken beschermen. Serieus blijven hé, meneer Thijs.
LT
Biechtgeheim: strafrecht botst met kerkelijk recht
Edited: 201711151431
Art. 422bis. Met gevangenisstraf van acht dagen tot (een jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die verzuimt hulp te verlenen of te verschaffen aan iemand die in groot gevaar verkeert, hetzij hij zelf diens toestand heeft vastgesteld, hetzij die toestand hem is beschreven door degenen die zijn hulp inroepen.
Voor het misdrijf is vereist dat de verzuimer kon helpen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen. Heeft de verzuimer niet persoonlijk het gevaar vastgesteld waarin de hulpbehoevende verkeerde, dan kan hij niet worden gestraft, indien hij op grond van de omstandigheden waarin hij werd verzocht te helpen, kon geloven dat het verzoek niet ernstig was of dat er gevaar aan verbonden was.
(De straf bedoeld in het eerste lid wordt op twee jaar gebracht indien de persoon die in groot gevaar verkeert, minderjarig is of een persoon is van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was.)

Art. 422ter. Met de straffen in het vorige artikel bepaald wordt gestraft hij die, hoewel hij in staat is het te doen zonder ernstig gevaar voor zichzelf of voor anderen, weigert of nalaat aan iemand die in gevaar verkeert, de hulp te bieden waartoe hij wettelijk wordt opgevorderd; hij die, hoewel daartoe in staat, weigert of nalaat het werk of de dienst te doen of de hulp te verlenen waartoe hij wordt opgevorderd bij ongeval, beroering, schipbreuk, overstroming, brand of andere rampen, evenals in geval van roverij, plundering, ontdekking op heterdaad, vervolging door het openbaar geroep of van gerechtelijke tenuitvoerlegging.

Art. 422quater. In de gevallen bepaald in de artikelen 422bis en 422ter kan het minimum van de bij die artikelen bepaalde correctionele straffen worden verdubbeld, wanneer een van de drijfveren van de misdaad of het wanbedrijf bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen een persoon wegens diens zogenaamd ras, zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn nationale of etnische afstamming, zijn nationaliteit, zijn geslacht, zijn seksuele geaardheid, zijn burgerlijke staat, zijn geboorte, zijn leeftijd, zijn fortuin, zijn geloof of levensbeschouwing, zijn huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, zijn taal, zijn politieke overtuiging, zijn syndicale overtuiging, een fysieke of genetische eigenschap of zijn sociale afkomst.Bron: Codex Juris CanoniciPietro Longhi (Venezia, 1702-1785), La Confessione, Firenze, Uffizi
Libé
Consentement sexuel : à quand une barrière d’âge ?
Edited: 201711140924
Après l’acquittement d’un homme de 30 ans jugé pour le viol d’une fille de 11 ans, la colère des associations féministes monte. Elles réclament l’inscription dans la loi d’un âge de présomption de non-consentement.


consulter le site de l'AIVI
Nieuws en commentaar Lucas Tessens
Brussel: vernieling en plundering op de Lemonnierlaan. Geen aanhoudingen.
Edited: 201711122247
De Staat faalt ... en nog wel in zijn basisopdracht: veiligheid.
De overwinning van het Marokkaanse voetbalelftal brengt geen elfen maar vandalen op de straat. De hamvraag: Is dit georchestreerd? Door wie? Tegen wie? Met welk doel?


Een juridisch staartje?
Mogen de getroffen burgers troost en verheffing vinden in het decreet van 2 oktober 1795:


De gemeente is inderdaad, ingevolge het decreet van 10 Vendémiaire jaar IV verantwoordelijk voor de schade aan personen en eigendommen, welke gewelddadig door samenscholingen veroorzaakt wordt. Uit de berichtgeving over de plunderingen blijkt geenszins dat de politiediensten overmand waren door het aantal plunderaars en vernielers. Mocht dat wel het geval zijn - en de Brusselse overheid zal ongetwijfeld in een eventuele rechtszaak deze omstandigheid trachten in te roepen - dan zou Brussel zich kunnen beroepen op overmacht (W. 19190510, art. 2, in fine) en de benadeelden in de kou laten staan. (REF MERS: 19320022:74(n2), 151-152)
Tenslotte rijst bij dit alles voor de zoveelste keer de vraag naar het deficit in de politionele paraatheid ingevolge de versplintering van de hoofdstad in 19 gemeenten en 6 politiezones. Maar dat is politieke koek. Politici die verklaren dat zij hun verantwoordelijkheid zullen opnemen, debiteren een ingestudeerd adagium zonder concrete gevolgen op het terrein.
Onveranderlijk gaat het over hun vermeende bekwaamheid, hun nietsontziende doeltreffendheid, hun 'bewezen' expertise en dossierkennis, hun niet aflatende inzet, hun voortreffelijkheid, de plannen die in de steigers staan, het ongelijk van de andere, ... In wezen gaat het om hun machtsbastion en de herverkiesbaarheid van hun eigenste zelf.
VRT-Nieuws
Maggie De Block (Open VLD) vindt graaicultuur dokters normaal
Edited: 201711111827


"De stijging is niet nieuw, die is al jaren aan de gang", zegt De Block. "Het was te verwachten. Vroeger waren er ook ereloonsuplementen in tweepersoonskamers en op de daghospitalisatie. Die hebben we allemaal afgeschaft en natuurlijk zie je dan dat diegene die overblijven, meer gaan stijgen."
Als de overheid dus een deur sluit, dan vindt de minister het normaal dat men de achterdeur gebruikt. Want raken aan de inkomens van de geneesheren-specialisten, it's not done.
Hoe ethisch het allemaal is, dat is zelfs de vraag niet meer.
In discussies over de explosie van de ziekenhuiskosten komen de erelonen nooit aan bod. Het is steevast het verplegend personeel dat mag inleveren.
TROUW
Paradise Papers: Nederlandse luxejachten worden via belastingparadijzen verkocht aan dubieuze kopers. Het Kadaster wil registratie om witwaspraktijken te voorkomen.
Edited: 201711101052
Spanje/Catalonië: 200 Catalaanse burgemeesters zakken af naar Brussel
Edited: 201711072137


De stelling van Juncker - Catalonië is een binnenlandse aangelegenheid - houdt geen stand.
Op tragische wijze wordt nog maar eens aangetoond dat de EU er is voor de ondernemers en niet voor de bevolking.

RT
Spanje/Baskenland: protestmarch in Bilbao steunt Catalonië
Edited: 201711051761
Tienduizenden scandeerden tegen de toepassing van artikel 155 waardoor Catalonië zijn autonomie verliest.
De onvrede met Madrid groeit.
In het Kunstmuseum Bern en de Bundeskunsthalle in Bonn loopt van 2/11/2017 tot 4/3/2018 een tentoonstelling rond de Cornelius Gurlitt verzameling, geroofde kunst.
Edited: 201711021224
controle op een werf in Zottegem
Edited: 201711010018
U werkt hier?
Jaja, ikke Pool.
Papieren graag.
Ik zie dat u het minimumloon trekt.
Jaja, goe betaald, ikke content.
Deze papieren zijn opgemaakt in Ierland, merk ik.
Ja, kan wel zijn.
En uw baas betaalt sociale lasten in Polen volgens het Poolse tarief.
Ja maar, ikke daar niks van kennen. Ikke wel weten baas dikwijls naar Zwitserland gaan.
Hebt u familieleden die in België wonen en ten uwen laste zijn?
Ikke heb dochter van 18; die zijn op kot in Leuven; hele mooie kot; mijn baas iele goeie; hij betale kot en brenge pralines naar ons Aniela.
LT
Spanje/Catalonië: Puigdemont in Brussel: 'ik vraag geen asiel aan'
Edited: 201710312327
Als Puigdemont geen asiel aanvraagt in België - het enige Europese land waar hij dat kan doen - dan riskeert hij (en de zijnen) gevangenisstraf in Spanje.
En als er een internationaal aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd door Spanje dan zien we België dat niet onderaan de stapel leggen.
Rest de (weerom) juridische vraag of een asielaanvraag dan nog mogelijk is.
Moet de (ex-)minister-president straks onderduiken in zijn eigen (reeds ontbonden) republiek?

Het zijn vragen als deze die ons tot nadenken stemmen over het wezen van de democratie, de spelregels en de (scheids-)rechters.
Europa weet ons wel te zeggen hoe het flesje olijfolie op de restauranttafel er moet uitzien; hoe we moeten omgaan met een politiek vluchteling die een Europees onderdaan is ... dat weet niemand.


Avaaz lanceert campagne tegen ivoorhandel Hong Kong
Edited: 201710310049
Aan de Wetgevende Raad van Hong Kong:
Wij roepen u op om de verkoop, handel en export van onbewerkt ivoor per direct te verbieden. De overlevingskans van wilde olifanten hangt af van het per direct sluiten van Hong Kongs ivoormarkt!

Hong Kongs ivoorhandel heeft een treurig dieptepunt bereikt: voor één scheepslading werden 1000(!) olifanten gedood. En dat allemaal voor snuisterijen op een boekenplank.

Hong Kong is een soort olifantenkerkhof -- waar de handel in hun lichaamsdelen booming business is. En zolang dat legaal is zullen nog veel van deze adembenemende dieren sneuvelen -- ze zouden zelfs over 10 jaar van de aardbodem verdwenen kunnen zijn!

De overheid van Hong Kong wil deze bloederige handel nu verbieden, maar lobbyisten gooien alles in de strijd om dit tegen te houden. Als wij ons allemaal uitspreken kunnen we de lobbyisten overstemmen, en de overheid de steun geven die ze nodig heeft. Dit zou duizenden olifanten kunnen redden.
Vlaamse Regering
27 oktober 2017: Strategische transformatiesteun Mediahuis nv in Antwerpen
Edited: 201710271365
De Vlaamse Regering kent 919.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Mediahuis nv in Antwerpen. Door de opkomst van internet en gratis verspreiding van nieuws staat de krantenwereld voor een enorme uitdaging. Mediahuis tracht met de transformatie deze uitdaging vanuit de kern aan te pakken door van de (papieren) krant een nieuwsmerk te maken dat voor elke lezer op het meest relevante moment van de dag op de dan meest relevante drager het meest relevante nieuws brengt in de best mogelijke ervaring. Dit vergt een volledige transformatie van heel het bedrijf en het einddoel is om tegen 2020 volledig digital first te zijn. Mediahuis wil zich met de transformatie differentiëren ten opzichte van haar traditionele concurrenten maar vooral ten opzichte van nieuwe concurrenten: sociale media bedrijven en buitenlandse nieuwsgroepen.

Commentaar LT: een merkwaardige bevoordeling van één mediaspeler met geld van de gemeenschap. Dan rijst de vraag wat de anderen krijgen of reeds gekregen hebben.

wettelijk kader voor het bekomen van strategische transformatiesteun
LT
France 2 brengt nieuwe reportage van Benoît Collombat over de affaire Boulin. De minister van arbeid werd vermoord in de nacht van 29 op 30 oktober 1979.
Edited: 201710262207
De Bende van Nijvel is een enigma in de Belgische criminele (en politieke?) geschiedenis. De diefstal van De Rechtvaardige Rechters en de moord op Lahaut zijn twee andere voorbeelden van zaken die de media blijven beroeren.

De affaire Boulin is zeker en vast een afrekening binnen het rechtse kamp van de Franse politiek. Het onderzoek werd in 2015 heropend maar intussen zijn een aantal kroongetuigen overleden. De familie Boulin blijft aandringen op een snelle afhandeling. Het gerecht talmt.

zie ook

chronologie affaire Boulin
Voix du Nord
Parijs: Strafzaak Eternit stevent af op 'non-lieu'. Asbestslachtoffers woest.
Edited: 201710261202
LT
21 oktober 2017: ene Thomas Leysen in 'Alleen Elvis blijft bestaan'
Edited: 201710212300
Het werd het vertoon van een ingestudeerd marketingverhaal.
Ik heb mijn eigen weg gezocht.
Bij de banken is veel veranderd na de crisis van 2008; Joris Luyendijk heeft ongelijk. Wij zijn gebonden door 11.000 pagina's regelgeving.
KBC is de beste bank met een geheel nieuwe bedrijfscultuur. (Mag de VRT nu een factuur sturen voor deze reclamespot?)
Umicore is niet meer Union Minière; versta: Umicore heeft geen geschiedenis. zie boek over Umicore en kritiek
Er mag geen plafond komen voor de vergoedingen van CEO's.
Het kapitaal wordt al zwaar genoeg belast (versta: Piketty heeft ongelijk).
De Bilderberg-groep is geen complot.

Thomas Vanderveken muntte niet uit door kritische vragen. Als een schooljongen viste hij naar een uitnodiging voor de volgende Bilderberg-bijeenkomst. Wedden dat het hem lukt?
IMF
Superrijken hoger belasten heeft geen economische gevolgen, zegt het Internationaal Monetair Fonds
Edited: 201710180133
Daarmee volgt het IMF de stellingen van Thomas Piketty en Jean-Luc Mélenchon.

Kapitaal in de 21ste eeuw
LT
Primo Magazine & TVgids - weekblad van Uitgeverij Cascade NV, onderdeel van Audax Holding B.V.
Edited: 201710171666
Weekblad 26ste jaargang nr 1742
prijs: 1,35 EUR
Uitgeverij Cascade NV

Cascade NV
Duboisstraat 50
2060 - Antwerpen
COLOFON:


LT
Primo Magazine & TVgids - weekblad van Uitgeverij Cascade NV, onderdeel van Audax Holding B.V.
Edited: 201710171666
Weekblad 26ste jaargang nr 1742
prijs: 1,35 EUR
Uitgeverij Cascade NV

Cascade NV
Duboisstraat 50
2060 - Antwerpen
COLOFON:


RT
De abdij van Himmerod (Duitsland), in 1134 gesticht door Bernardus, sluit de deuren. Er wonen nog 6 monikken.
Edited: 201710160111
Spanje/Catalonië: Puigdemont roept onafhankelijke republiek uit en zet die onmiddellijk 'on hold'
Edited: 201710101961
Madrid en premier Rajoy blijven op onverzettelijk standpunt staan. Madrid wil nu graag weten of Catalonië nu al dan niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Zoja, dan kan de centrale overheid als tuchtmaatregel de autonomie van de regio opheffen (het fameuze artikel 155 van de Spaanse grondwet).
Commentaar LT (20171012): Het is een schaakspel geworden. Ook in Spanje kent men de basisregels van dit spel en men zou moeten weten hoe het eindigt: als de koning schaakmat staat valt het stuk omver. De spelers kunnen dan een nieuw spel beginnen. Maar zo werkt het niet in de politiek. Als de monarchie meegesleurd wordt in een confrontatie is zij verliezer zonder meer. De republiek staat al in de steigers.
De Spaanse grondwet is inherent tegenstrijdig omdat ze enerzijds de vrije meningsuiting garandeert maar anderzijds geen volksraadpleging toestaat. Spreken mag maar je mag het niet georganiseerd doen.
Dat gezegd zijnde moet men ook de vraag durven stellen naar de drijfveren voor het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië. Als het erom gaat zich als rijke regio te desolidariseren van het arme Spanje, dan mag men daar bedenkingen over hebben.
Ondertussen is de chaos zo groot geworden dat men eens moet nagaan of het cocaïnegebruik van bepaalde politieke spelers niet verantwoordelijk is voor hun tomeloze arrogantie. Langs beide kanten, wel te verstaan.
Frankrijk: Thomas Piketty over maatregel Macron: 'Afschaffing ISF is zoveelste cadeau aan de gefortuneerden'
Edited: 201710090955
Nieuws
Spanje/Barcelona: duizenden op straat pro Madrid en Spanje
Edited: 201710082030

De Catalaanse regering gaat een moeilijke week tegemoet.
Studiedienst van de PVDA
PVDA publiceert studie over belastingontwijking - ABinbev opnieuw Nr 1
Edited: 201710061355
Nieuws
Spanje: koning Felipe vermaant Catalonië maar zwijgt over geweld van de Guardia Civil en roept niet op tot dialoog of compromis
Edited: 201710050938
Koningen verdedigen altijd de eenheid van de natiestaat omdat zij geen reden van bestaan meer hebben in opgesplitste entiteiten. Een personele unie is een beetje uit de tijd.
Na de centrale regering van Madrid trapt nu ook de monarchie in de val.

Wie denkt dat grenzen onaantastbaar zijn vergist zich. Enkele voorbeelden uit het recente verleden:
De hereniging van Oost- en West-Duitsland gomde een grens weg;
Het uiteengaan van Tsjechië en Slowakije voegde een grens toe;
Het uiteenvallen van Joegoslavië leidde tot zeven nieuwe naties;
Door de Brexit zal er een nieuw type grens ontstaan met de Ierse Republiek;
De Brexit wakkert de afscheiding van Schotland aan;
Het referendum op de Krim zorgde voor een nieuwe grens met Oekraïne.
Er is dus geen reden om rustig achterover te leunen en te geloven dat alles wel bij het oude zal blijven.

zie ook het boek van Thierry Baudet, De aanval op de natiestaat (2014)

The Story of Spain
Nieuws
USA, Las Vegas: 1 man schiet vanuit hotelkamer 58 mensen dood
Edited: 201710022312
ISIS/DAESH heeft aanval opgeëist.
Wapenwet USA opnieuw ter discussie. De man had 10 vuurwapens bij zich.
Spanje/Calalonië: referendum aan de gang. Rusland kijkt alert toe.
Edited: 201710011225
In Moskou wordt dit referendum scherp in de gaten gehouden. Immers, als de EU nog maar een kleine toegeving zou doen, dan zou dat een impliciete erkenning inhouden van het referendum op de Krim (16 maart 2014).

We kijken even naar het economisch belang van Catalonië binnen Spanje:
grondgebied: 6,3%
BBP: 20%
toerisme: 23,5%.
Madrid heeft veel te verliezen bij deze - zeg maar: 'revolte'.
Reedit 201710011733/201710012359: Guardia Civil - de nationale politie met een bedenkelijke reputatie - treedt hardhandig op en schiet met rubberkogels; meer dan 400 gewonden. (RT = The Russian Telegraph) Tegen het einde van de dag liep het aantal gewonden op tot meer dan 800. Op video-beelden (en die zijn er in overvloed) is te zien dat een Guardia van een trap springt bovenop de borst van een neerliggende burger ... combat boots vooruit !
Waarnemers brengen de repressie in verband met de methodes van het Franco-regime.
De Spaanse minister van Buz verklaarde doodleuk dat er geen disproportioneel geweld was gebruikt. De beelden tonen het tegenovergestelde.
Voor Mariano Rajoy, de premier van Spanje, is er helemaal geen referendum geweest in Catalonië.
Laat het ons hierop houden: de Catalanen hebben hun stem laten horen, de Spaanse staat heeft zijn ware gelaat getoond.


zie ook The Tragic Week, revolte in Barcelona in juli 1909
Nieuws
Alstom en Siemens fuseren rail-activiteiten (MOU) - Grote brok voor grote appetijt?
Edited: 201709301214


Volgens de 1M van Frankrijk, Edouard Philippe, moet de fusie leiden tot een grotere Europese rail-groep die moet kunnen opboksen tegen de concurrentie van China.
Commentaar: Ik zie niet in hoe een schaalvergroting een voordeel zou kunnen zijn, gegeven de significant lagere productiekosten in China. Het conglomeraat Siemens/Alstom wordt eerder een aantrekkelijker prooi voor de grote appetijt van de Chinese investeerders (of Big Players die zich voor Chinezen laten doorgaan). En dus is het best mogelijk dat Siemans/Alstom binnen enkele jaren opgeslokt wordt door het netwerk van de Big Players.

Hieronder het perspericht van Alstom, vrijgegeven op 26/9/2017.

Siemens and Alstom join forces to create a European Champion in Mobility
26/09/2017
Signed Memorandum of Understanding grants exclusivity to combine mobility businesses in a merger of equals
Listing in France and group headquarters in Paris area; led by Alstom CEO with 50 percent shares of the new entity owned by Siemens
Business headquarter for Mobility Solutions in Germany and for Rolling Stock in France
Comprehensive offering and global presence will offer best value to customers all over the world
Combined company’s revenue €15.3 billion, adjusted EBIT of €1.2 billion
Annual synergies of €470 million expected latest four years after closing
Today, Siemens and Alstom have signed a Memorandum of Understanding to combine Siemens’ mobility business including its rail traction drives business with Alstom. The transaction brings together two innovative players of the railway market with unique customer value and operational potential. The two businesses are largely complementary in terms of activities and geographies. Siemens will receive newly issued shares in the combined company representing 50 percent of Alstom’s share capital on a fully diluted basis.

“This Franco-German merger of equals sends a strong signal in many ways. We put the European idea to work and together with our friends at Alstom, we are creating a new European champion in the rail industry for the long term. This will give our customers around the world a more innovative and more competitive portfolio”, said Joe Kaeser, President and CEO of Siemens AG. “The global market-place has changed significantly over the last few years. A dominant player in Asia has changed global market dynamics and digitalization will impact the future of mobility. Together, we can offer more choices and will be driving this transformation for our customers, employees and shareholders in a responsible and sustainable way”, Kaeser added.

“Today is a key moment in Alstom’s history, confirming its position as the platform for the rail sector consolidation. Mobility is at the heart of today’s world challenges. Future modes of transportation are bound to be clean and competitive. Thanks to its global reach across all continents, its scale, its technological know-how and its unique positioning on digital transportation, the combination of Alstom and Siemens Mobility will bring to its customers and ultimately to all citizens smarter and more efficient systems to meet mobility challenges of cities and countries. By combining Siemens Mobility’s experienced teams, complementary geographies and innovative expertise with ours, the new entity will create value for customers, employees and shareholders,” said Henri Poupart-Lafarge, Chairman and Chief Executive Officer of Alstom SA. “I am particularly proud to lead the creation of such a group which will undoubtedly shape the future of mobility.”

The new entity will benefit from an order backlog of €61.2 billion, revenue of €15.3 billion, an adjusted EBIT of €1.2 billion and an adjusted EBIT-margin of 8.0 percent, based on information extracted from the last annual financial statements of Alstom and Siemens. In a combined setup, Siemens and Alstom expect to generate annual synergies of €470 million latest in year four post-closing and targets net-cash at closing between €0.5 billion to €1.0 billion. Global headquarters as well as the management team for rolling stock will be located in Paris area and the combined entity will remain listed in France. Headquarters for the Mobility Solutions business will be located in Berlin, Germany. In total, the new entity will have 62,300 employees in over 60 countries.

As part of the combination, Alstom existing shareholders at the close of the day preceding the closing date, will receive two special dividends: a control premium of €4.00 per share (in total = €0.9 billion) to be paid shortly after closing of the transaction and an extraordinary dividend of up to €4.00 per share (in total = €0.9 billion) to be paid out of the proceeds of Alstom’s put options for the General Electric joint ventures of approximately €2.5 billion subject to the cash position of Alstom. Siemens will receive warrants allowing it to acquire Alstom shares representing two percentage points of its share capital that can be exercised earliest four years after closing.

The businesses of the two companies are largely complementary. The combined entity will offer a significantly increased range of diversified product and solution offerings to meet multi-facetted, customer-specific needs, from cost-efficient mass-market platforms to high-end technologies. The global footprint enables the merged company to access growth markets in Middle East and Africa, India, and Middle and South America where Alstom is present, and China, United States and Russia where Siemens is present. Customers will significantly benefit from a well-balanced larger geographic footprint, a comprehensive portfolio offering and significant investment into digital services. The combination of know-how and innovation power of both companies will drive crucial innovations, cost efficiency and faster response, which will allow the combined entity to better address customer needs.

The Board of Directors of the combined group will consist of 11 members and will be comprised of 6 directors designated by Siemens, one of which being the Chairman, 4 independent directors and the CEO. In order to ensure management continuity, Henri Poupart-Lafarge, will continue to lead the company as CEO and will be a board member. Jochen Eickholt, CEO of Siemens Mobility, shall assume an important responsibility in the merged entity. The corporate name of the combined group will be Siemens Alstom.

The envisaged transaction is unanimously supported by Alstom’s board (further to a review process of the preparation of the transaction by the Audit Committee acting as an ad hoc committee) and Siemens’s supervisory board. Bouygues fully supports the transaction and will vote in favor of the transaction at the Alstom’s board of directors and at the extraordinary general meeting deciding on the transaction to be held before July 31, 2018, in line with Alstom board of director decision. The French State also supports the transaction based on undertakings by Siemens, including a standstill at 50.5 percent of Alstom’s share capital for four years after closing and certain governance and organizational and employment protections. The French State confirms that the loan of Alstom shares from Bouygues SA will be terminated in accordance with its terms no later than October 17, 2017 and that it will not exercise the options granted by Bouygues. Bouygues has committed to keep its shares until the earlier of the extraordinary general meeting deciding on the transaction and July 31, 2018.

In France, Alstom and Siemens will initiate Works Councils’ information and consultation procedure according to French law prior to the signing of the transaction documents. If Alstom were not to pursue the transaction, it would have to pay a €140 million break-fee. The transaction will take the form of a contribution in kind of the Siemens Mobility business including its rail traction drives business to Alstom for newly issued shares of Alstom and will be subject to Alstom’s shareholders’ approval, including for purposes of cancelling the double voting rights, anticipated to be held in the second quarter of 2018. The transaction is also subject to clearance from relevant regulatory authorities, including foreign investment clearance in France and anti-trust authorities as well as the confirmation by the French capital market authority (AMF) that no mandatory takeover offer has to be launched by Siemens following completion of the contribution. Closing is expected at the end of calendar year 2018.

de geschiedenis van Siemens

histoire d'Alstom France
Nieuws
Antwerpse OCMW gaat sociale fraude aanpakken. Twee maten, twee gewichten.
Edited: 201709262315
Het OCMW gaat privé-onderzoeksbureaus inzetten om na te gaan of steuntrekkers onroerende goederen bezitten in het buitenland en aldus onterecht een leefloon opstrijken. Probleem daarbij is dat vele landen niet over een kadaster beschikken.
Op zich kan niemand bezwaar hebben tegen het hard aanpakken van sociale fraude.
Het is immers een lek in de uitgavenbegroting.

De kritiek die zich opdringt is deze: een begroting heeft ook een inkomstenzijde en daar is een reuzegroot lek, namelijk de massale ontduiking van belastingen door de superrijken en de multinationals. Ondanks de stapel rapporten daarover blijkt er in die hoek weinig te bewegen.

Nieuws
vrouwen mogen voortaan met auto rijden in Saoedi-Arabië
Edited: 201709262306
TESSENS Lucas
Wikipedia heeft uw steun nodig
Edited: 201709251224
Volg het voorbeeld van MERS en doneer een bedrag aan Wikipedia.
Zij verdienen dat!
La France Insoumise
Paris: marche du 23 septembre contre le coup d'État social
Edited: 201709231400


Le samedi 23 septembre 2017, 150 000 personnes se sont rassemblées place de la République pour s'opposer au coup d'État social d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a expliqué que la bataille contre les ordonnances de Macron ne faisait que commencer et a appelé la jeunesse à se mobiliser. Il a lancé un appel aux organisations syndicales pour qu'elles prennent la tête d'une ample mobilisation à laquelle les insoumis apporteront leur appui.

In het Nieuws van de VRT geen woord hierover !
Nieuws
besnijdenis jongens is aantasting fysische integriteit, vindt Comité voor Bio-Ethiek
Edited: 201709201240
De kosten van de besnijdenis mogen niet terugbetaald worden door de gemeenschap.
In feite gaat het hier om een strijd tussen de rechten van het individu en de dogma's van de religies. En eens temeer is het seksuele in het geding.

De Standaard tekende volgende uitspraak van Michael Freilich (hoofdredacteur Joods Actueel) op: 'Besnijdenis raakt aan de kern van ons geloof.'
Als dat waar is dan vormt een ritueel dus een essentieel bestanddeel van het joodse geloof. Ik moest het nog even herfraseren om de ware draagwijdte van die uitspraak tot me te laten doordringen.
Ofwel is de uitspraak uit zijn context gerukt, ofwel is de uitspraak onwaar, ofwel is uitspraak waar maar dan is ze absurd.
Voor de evolutietheorie is de naam van het schip waarmee Darwin reisde niet essentieel.
nieuws
schrapping woonuitbreidingsgebieden staat ter discussie
Edited: 201709201234
LT
gepland referendum over onafhankelijkheid Catalonië niet ongevaarlijk
Edited: 201709180115
De Spaanse grondwet voorziet niet in een referendum van deze aard.
Madrid dreigt met zware sancties tegen ambtenaren die hun medewerking verlenen en de Guardia Civil is op zoek naar de producenten van de stemurnen en alle materiële middelen die het referendum kunnen waarmaken.
De Catalaanse regering dreigt ermee een feitelijke toestand te creëren, ook indien die onwettig is. Lees: burgerlijke ongehoorzaamheid, inclusief manifestaties.
Voor de Europese Unie dreigt een impasse, maar Juncker zwijgt. Voor Frankrijk stelt zich het probleem van een grens erbij, en de stilte van Macron is veelbetekenend. In eigen land heeft hij de handen vol met zijn 'coup d'état social' die heel Frankrijk in tweeën splijt. En een Catalaanse afscheiding wordt nauwgelet in het oog gehouden in Corsica.
Geopolitiek is de toestand verre van onbelangrijk want staat men in Catalonië toe wat men inzake de Krim veroordeelde? En het confederalisme in België, speerpunt van de NVA? Het wordt alvast geen thema van de verkiezingen in 2019.
Het zijn vele kaarten die op tafel liggen en ze worden niet enkel geschud, ze worden hertekend.
Afspraak op 1 oktober.
Laurette Onkelinx stopt ... in 2019
Edited: 201709141443
Een snotterende Onkelinx (PS) riep de gehele persmeute samen voor een non-event.
Binnen twee jaar stopt ze (snik) met politiek. Snik, snik.
Wat ze er niet bij vertelde: ze zit dan op het punt voor een maximale parlementaire pensioenuitkering.
TOURAINE Alain
Le nouveau siècle politique
Edited: 201709121545
parution en septembre 2017 chez Seuil.
Les partis, les syndicats, sont en train de disparaître. La seule force organisée c'est le capital financier.
LT
leegstand winkelpanden: bij herbezetting kwijtschelding onroerende voorheffing
Edited: 201709120905
Eerst laat men megawinkelcentra toe aan de rand van de stad.
Daardoor verdwijnen er winkels in de binnenstad.
Dan subsidiëert de collectiviteit (wij allen) het zogenaamde herstel.
Hoe men dat noemt? Compensatiebeleid, meneer.
Ondersteuning van de private winsten, collectivisering van de verliezen.
Nieuws
Eerste hulp bij ongevallen: Vlamingen weten niet wat te doen
Edited: 201709071402
In Vlaanderen moet u niet al te veel rekenen op omstaanders als u onwel wordt of een hartinfarct krijgt. Vlamingen weten gewoon niet hoe ze u zouden kunnen helpen.
Ik vraag me dan af of onze openbare omroep VRT geen EHBO-lessen kan uitzenden in prime time.
Kooklessen hebben we al genoeg gekregen.
nieuws
Duitsland geeft negatief reisadvies voor Turkije
Edited: 201709070056
De reactie liet niet lang op zich wachten: op 9 september bracht het Turkse ministerie van BuZ een negatief reisadvies uit voor Duitsland.
vandaag gehoord
"alles is uitgecommercialiseerd", "we leven in een zeepbel van onechtheid", "de betekenis van dingen en gebeurtenissen is zoek"
Edited: 201708250216
Nieuws
Turks-Duitse schrijver Dogan Akhanli in Spanje aangehouden op verzoek van Turkije. Nu voorwaardelijk vrijgelaten.
Edited: 201708201529
Nieuws
aanslag IS/DAESH op Ramblas in Barcelona eist 14 doden en tientallen gewonden
Edited: 201708171650
LT
rector KU Leuven wil bijlessen voor eerstejaars
Edited: 201708171116
Luc Sels denkt in de eerste plaats aan wiskunde.
Het zou goed zijn ook aardrijkskunde en geschiedenis bij te spijkeren want daar wringt meer dan één schoentje.
Een beetje kunst en literatuur kan ook geen kwaad.
Universitas ...
LT
De romaanse toren van het Sint-Annakerkje van Oud-Heverlee, Vlaams-Brabant
Edited: 201708151145

Van dit kerkje uit de 11de eeuw is enkel de toren bewaard.
In 1758 sloopte men het hoofdgebouw.
Buitenrestauratie in 1992.
Binnenrestauratie in 2001.
De Sint-Annakerk is bij de KB's van 25/3/1938 en 26/2/1980 wettelijk beschermd als monument.
Nieuws
Manifestatie tegen massatoerisme in Barcelona: Our Home is not Your Home
Edited: 201708141049
eieren: als de productie massaal is, is de vergiftiging mondiaal en moet de leugen dat ook zijn
Edited: 201708120050Eerst eten we hun vergif en daarna gaan we hun verlies bijpassen.
De logica is steeds dezelfde: privatisering van de winsten, collectivisering van de verliezen.

Erg is het wanneer het Voedselagentschap (FAVV) zegt te hebben gezwegen omdat er een gerechtelijk onderzoek van het parket loopt. Wie heeft die larie in de nek gedraaid van de ongelukkige woordvoerster?

En ik hoor de advocaat van de betichte (binnen een jaar of acht) al pleiten: "Mijn cliënt is aan dit proces moeten beginnen in een sfeer van verdachtmaking door de media. Ik eis de vrijspraak." Vrijspraak. Baf!
Dan wordt er beroep aangetekend door het OM. Dan stilte. En dan verjaart de zaak.
Tegen die tijd bent u langzaam doodgegaan aan asbestose en fijn stof uit versjoemelde diesels.
LT
etalage Singer in Gent: 'Noaje? G'hoat euwe kleine beter gebreeên, ge kost hem tons nog uittrekken'
Edited: 201708041446
Belfius licht klanten in over begrotingsakkoord 2018
Edited: 201707291156
Beste klant

In het begrotingsakkoord 2018 van gisteren werden een aantal beslissingen genomen rond sparen en beleggen. We informeren u graag nu al over de grote lijnen en houden u op de hoogte van verdere details.
De aangekondigde maatregelen:
Effectenrekeningen: invoering van een jaarlijkse abonnementstaks van 0,15% op effectenrekeningen met een waarde van 500.000 euro en meer per belastingplichtige. Pensioensparen en levensverzekeringen zijn niet onderworpen.
Spaarrekeningen: een verlaging van het vrijgestelde bedrag van interesten van gereglementeerde spaarrekeningen tot 940 euro (momenteel 1.880 euro).
Aandelen: vrijstelling van roerende voorheffing op de 1e schijf van 627 euro aan dividenden uit aandelen (fiscaal voordeel van 188 euro).
Pensioensparen: keuzemogelijkheid voor een nieuw regime waarbij jaarlijks tot 1.200 euro kan worden gespaard aan een fiscaal voordeel van 25%. Dit geeft een totaal fiscaal voordeel van maximaal 300 euro of 18 euro meer dan in de bestaande regeling die eveneens blijft bestaan (nl. 30% op maximum 940 euro of 282 euro fiscaal voordeel).
Deze maatregelen gaan pas in vanaf 2018.
We volgen dit voor u op de voet en houden u verder op de hoogte.
Hebt u vragen? Uw financieel adviseur staat voor u klaar.

Vriendelijke groeten

Dirk Vanderschrick
Lid van het directiecomité van Belfius
Rik Wouters
Silhouetten van vrouwen, 1920
Edited: 201707280133


KMSKA, in bruikleen voor tentoonstelling Museum Dhondt-Dhaenens, 2/7 - 1/10/2017
Amnesty Int
Amnesty International nagelt dictatuur in Turkije en het stilzwijgen van de EU aan de schandpaal
Edited: 201707251205
Dit is een samenvatting van de stellingname van Amnesty:

An attempted coup prompted a massive government crackdown on civil servants and civil society. Those accused of links to the Fethullah Gülen movement were the main target. Over 40,000 people were remanded in pre-trial detention during six months of emergency rule. There was evidence of torture of detainees in the wake of the coup attempt. Nearly 90,000 civil servants were dismissed; hundreds of media outlets and NGOs were closed down and journalists, activists and MPs were detained. Violations of human rights by security forces continued with impunity, especially in the predominantly Kurdish southeast of the country, where urban populations were held under 24-hour curfew. Up to half a million people were displaced in the country. The EU and Turkey agreed a “migration deal” to prevent irregular migration to the EU; this led to the return of hundreds of refugees and asylum-seekers and less criticism by EU bodies of Turkey’s human rights record.vergelijk met het Bruinboek van 1933
Poolse president stelt veto tegen nieuwe justitiewet
Edited: 201707241600
Nieuws
'Wij zullen hun kop afrukken', zegt Erdogan in speech met hoog testosterongehalte.
Edited: 201707171043
De Turkse president bepleit nogmaals het herinvoeren van de doodstraf.
Wraakzucht leidt zijn gedachte.
nieuws
F-16 vervangen. Nog drie kandidaten: F-35, Rafale, Eurofighter Typhoon
Edited: 201707111116
NN
Raamscherm (jali) met geometrisch motief - Zandsteen - rond 1605-1627
Edited: 201707101132


Een 'jali' is een opengewerkt stenen scherm dat in de islamitische architectuur en vaak in India werd gebruikt. Het beschermt tegen nieuwsgierige blikken en laat de lucht door het open traliewerk circuleren.

Louvre, Lens.
symboolfunctie E.P. in Straatsburg hindert efficiëntie-oefening
Edited: 201707060132
De Fransen - en zeker Macron - lossen Straatsburg niet als vestigingsplaats voor Europees Parlement.
Nieuws
Lijkdienst voor Helmut Kohl in Europees Parlement
Edited: 201707011361
Ik vraag me dan af: welk precedent wordt hier gecreëerd? Voor welke staatshoofden en regeringsleiders zal dit nog worden toegepast?
La Voix du Nord
Le parquet de Paris estime qu’il est impossible de dater le début de l’intoxication des victimes, donc d’établir les responsabilités. Une décision qui pourrait ouvrir la voie à des non-lieux dans la vingtaine de dossiers qu’instruit le pôle de santé publique de Paris, dont celui, emblématique, d’Eternit Thiant.
Edited: 201706281139
Jos De Groote
De Steendraagster
Edited: 201706241537
brons en steen
20x20x75
Open Deur Academie Berchem
Natacha Polony
Interview Natacha Polony : Le journalisme et polony.tv. Hommage après son éviction d'europe 1 et PP.
Edited: 201706191661


Een verfrissende kijk op de rol van de media, de taboe-onderwerpen, de economische toestand, de immigratie, het probleem van 'les travailleurs détachés', autocensuur, presidentsverkiezingen, Trump, Poetin, China, ...
Douglas Murray
The Strange Death of Europe
Edited: 201705311661
Net verschenen.
Een heel pessimistische visie op de overlevingsstrijd van ons oude continent.
Vergelijkbaar met de visie van Eric Zemmour (Le suicide français)
MÉLENCHON : «M. MACRON EST LE PRÉSIDENT DES RICHES»
Edited: 201705301250
Le mardi 30 mai 2017, Jean-Luc Mélenchon tenait une conférence de presse sur les élections législatives. Il a regretté que, dans cette campagne, les débats de fond ne puissent être traités. Il a en particulier évoqué l'augmentation de la CSG prévue par Emmanuel Macron, qui va ponctionner 20 milliards d'euros dans les poches des Français. Jean-Luc Mélenchon a également décrit le « système poutinien » qui s'articule autour du nouveau président de la République, avec la présence de nombreux oligarques issus des lobbies installés dans les cabinets ministériels.
NATO: Regeringsleiders als kleuters op de vingers getikt door Trump
Edited: 201705251049
Overigens heeft Trump wel een punt: wie lid is van een club, moet het lidgeld betalen.
Algemener: ook wie heel rijk is, moet belastingen betalen. Maar zo ver zijn we nog niet.
Persbericht Vivaqua / LT
Akkoord tussen VIVAQUA en zijn Vlaamse vennoten
Edited: 201705241663
24 mei 2017
De Raad van Bestuur van VIVAQUA heeft zopas de intentieverklaring over de uittreding van Vlaamse gemeenten uit de intercommunale unaniem goedgekeurd.

Sinds de zesde staatshervorming zijn al de activiteiten in verband met de watercyclus volledig gewestelijke materie geworden. Op basis van een samenwerkingsakkoord die de drie gewesten in 2014 hebben afgesloten, kunnen de gemeenten bovendien uit een intercommunale treden als die intercommunale niet onder het toezicht staat van het gewest waartoe die gemeenten behoren. In dit kader hebben meerdere Vlaams-Brabantse gemeenten-vennoten van VIVAQUA te kennen gegeven dat ze de intercommunale willen verlaten.

De besprekingen die de voorbije weken werden gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Vlaamse vennoten in kwestie en VIVAQUA hebben geleid tot een intentieverklaring waarin de uittredingsbepalingen worden vastgelegd. Deze intentieverklaring werd op woensdag 24 mei bekrachtigd door de Raad van Bestuur van VIVAQUA en zal, in de komende weken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten.
Met dit akkoord en in het belang van de betrokken klanten hebben beide partijen erop toegezien dat bij de overdracht van de activiteiten op 1 januari 2018 de continuïteit van die activiteiten zo goed mogelijk wordt gevrijwaard. Zo zullen het personeel dat vandaag wordt ingezet voor de activiteiten in de Vlaamse gemeenten, de infrastructuur en het materieel worden overgedragen aan de entiteit die door elk gemeente wordt aangewezen om de waterdistributie op haar grondgebied te verzorgen. Een aantal van die gemeenten heeft zich nu al uitgesproken voor het onderzoek van de oprichting van een nieuwe intercommunale in Vlaams-Brabant.

In het akkoord is ook opgenomen dat VIVAQUA gedurende 18 jaar water blijft leveren aan de Vlaamse gemeenten.

Tot slot verbinden de Vlaamse gemeenten er zich met dit akkoord toe om zich niet meer te verzetten tegen de fusie tussen VIVAQUA en HYDROBRU, die een grote stap is in de vereenvoudiging van de Brusselse watersector.

Noot LT: Wat het persbericht niet vertelt: De Vlaamse gemeenten willen weg uit de intercommunale omdat door de fusie met Hydrobru ook de schuldenberg (er is sprake van 600 miljoen euro) van deze Brusselse intercommunale bij Vivaqua terecht komt.

De vennoten van Vivaqua zijn: Anderlecht, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Brussel, Dilbeek, Drogenbos, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Grimbergen, Halle, Jette, Koekelberg, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Merchtem, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oudergem, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Genesius-Rode, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-Woluwe, Steenokkerzeel, Tervuren, Ukkel, Vorst, Waterloo, Watermaal-Bosvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en de Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon (IECBW).
nieuws
Trump in Saoedi-Arabië en BAF !: een wapencontract van 100 miljard euro getekend
Edited: 201705210356
Op dat eigenste moment pleit de herverkozen president van Iran, Hassan Rouhani, voor een vreedzame coëxistentie met het Westen.
De USA doet maar. En wie zegt dat de Saoedi's morgen geen wapens doorverkopen aan Erdogan en ik weet niet wie ?
Europa zal straks de rommel wel opruimen. We staan erbij en we kijken er naar.
MALET Jean-Baptiste
L'Empire de l'or rouge. Enquête mondiale sur la tomate d'industrie.
Edited: 201705210222


Parution chez Fayard: 17/05/2017
288 pages

Que mange-t-on quand on ouvre une boîte de concentré, verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Des tomates d’industrie. Transformées en usine, conditionnées en barils de concentré, elles circulent d’un continent à l’autre. Toute l’humanité en consomme, pourtant personne n’en a vu.
Où, comment et par qui ces tomates sont-elles cultivées et récoltées ?
Durant deux ans, des confins de la Chine à l’Italie, de la Californie au Ghana, Jean-Baptiste Malet a mené une enquête inédite et originale. Il a rencontré traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens, fabricants de machine, et même un « général » chinois.
Des ghettos où la main-d’œuvre des récoltes est engagée parmi les migrants aux conserveries qui coupent du concentré incomestible avec des additifs suspects, il a remonté une filière opaque et très lucrative, qui attise les convoitises : les mafias s’intéressent aussi à la sauce tomate.
L’Empire de l’or rouge nous raconte le capitalisme mondialisé. Il est le roman d’une marchandise universelle.
Yannis Ritsos (1909 - 1990)
La Paix
Edited: 201705090311
Le rêve de l’enfant, c’est la paix.
Le rêve de la mère, c’est la paix.
Les paroles de l’amour sous les arbres
c’est la paix.

Quand les cicatrices des blessures se ferment sur le visage
du monde
et que nos morts peuvent se tourner sur le flanc et trouver
un sommeil sans grief
en sachant que leur sang n’a pas été répandu en vain,
c’est la paix.

La paix est l’odeur du repas, le soir,
lorsqu’on n’entend plus avec crainte la voiture faire halte
dans la rue,
lorsque le coup à la porte désigne l’ami
et qu’en l’ouvrant la fenêtre désigne à chaque heure le ciel
en fêtant nos yeux aux cloches lointaines des couleurs,
c’est la paix.

La paix est un verre de lait chaud et un livre posés devant
l’enfant qui s’éveille.

Lorsque les prisons sont réaménagées en bibliothèques,
lorsqu’un chant s’élève de seuil en seuil, la nuit,
à l’heure où la lune printanière sort du nuage
comme l’ouvrier rasé de frais sort de chez le coiffeur du quartier,
le samedi soir
c’est la paix.

Lorsque le jour qui est passé
n’est pas un jour qui est perdu
mais une racine qui hisse les feuilles de la joie dans le soir,
et qu’il s’agit d’un jour de gagné et d’un sommeil légitime,
c’est la paix.

Lorsque la mort tient peu de place dans le cœur
et que le poète et le prolétaire peuvent pareillement humer
le grand œillet du soir,
c’est la paix.

Sur les rails de mes vers,
le train qui s’en va vers l’avenir
chargé de blé et de roses,
c’est la paix.

Mes Frères,
au sein de la paix, le monde entier
avec tous ses rêves respire à pleins poumons.
Joignez vos mains, mes frères.
C’est cela, la paix.

Lettre de Jean-Luc Mélenchon
Edited: 201705061061
Sans être forcément d’accord sur tous les sujets, je crois que nous réagissons de la même façon : on ne peut vivre heureux au milieu d’une marée montante de misère ou de gêne. On ne peut vivre content quand des ouvriers qui défendent leur emploi sont condamnés à de la prison ferme. Surtout quand de puissants personnages restent impunis. On n’accepte plus l’aveuglement dans le productivisme alors que le réchauffement climatique a commencé. On n’aime pas baisser les yeux quand on voit notre pays à la remorque des États-Unis d'Amérique entrer dans la logique de guerre tous azimuts. Ou quand nos dirigeants se font mener par le bout du nez par madame Merkel. Ou quand la France doit demander la permission d’adopter son budget à d’ineptes bureaucrates à Bruxelles. Nous ne supportons plus qu’on se paye de mots avec la République et ne voir partout que des monarques, petits et grands, usent du pouvoir comme d'un privilège personnel. Monarchie présidentielle, richesses produites par le travail de tous accaparées par une poignée d’oligarques, inégalités révoltantes, communautarisme haineux, l’argent maître de toutes décisions, non, ca ne peut plus durer. Nous nous rebellons. Notre vote peut profondément changer le cours des choses. Sinon quoi ?
L’action collective est notre force. Nous allons affronter d’acides campagnes de dénigrements et de falsifications, des flots d’argent, des pluies de sondages improbables, un concert médiatique permanent pour faire de cette élection une nouvelle fois une comédie personnalisée sans perspectives. Tout sera fait pour nous écarter du seul but qui nous motive : permettre à chacun de mener une vie vraiment humaine, libérée de l’angoisse du lendemain, sur une planète respectée, et dans un monde pacifique. Une utopie ? Non, c’est le seul projet raisonnable compte tenu de la situation actuelle et du futur qui nous est annoncé. On peut y parvenir. Cela dépend de nous. Nous ne nous laisserons pas voler l’élection la plus importante de notre pays. Nous ne voulons pas permettre qu’elle se résume à une nouvelle comédie de querelles superficielles entre gens qui, de toute façon, appliquent les mêmes politiques et adoptent les mêmes mœurs monarchiques dès qu’ils sont au pouvoir.
Les malheurs dans lesquels s’enfonce le pays ne tombent pas du ciel. Ce sont les résultats concrets de politiques froidement décidées. Elles sont menées au service de la finance dans toute l’Europe, sous la main de fer de la Commission européenne, en application des traités européens imposés aux Français par supercherie ! Nicolas Sarkozy hier, avec ses gouvernements du centre, de la droite et des transfuges du PS, est coupable. François Hollande, ensuite, avec ses gouvernements PS/EELV où siégeaient notamment MM. Macron, Valls et autres, qui ont mutilé la vie de millions de personnes, sont coupables. Ils ont abaissé le pays et piétiné nos principes républicains les plus essentiels. Le coup de balai a commencé. Les deux anciens présidents ont été sortis. Ne laissons pas leurs anciens ministres et premier ministre continuer leurs politiques ! Tous comptent sur l’épouvantail Le Pen pour vous faire abandonner vos convictions à la porte du bureau de vote au premier comme au deuxième tour. Ils sont très forts quand tout le monde a peur. Peur de tout, et même d’eux quand le dégoût qu’ils inspirent pousse à l’abstention.
Agir dès maintenant c’est refuser de se laisser intimider.
L’année 2017 est propice à l’action. Nous votons le 23 avril et le 7 mai, nos voisins allemands en septembre. Tout peut changer. Surtout que les présidents de l’Europe ont décidé de rédiger un nouveau traité européen…Et que cette année verra aussi présenter la ratification des accords de libre-échange avec le Canada (CETA) et les Etats-Unis (TAFTA).
Mettons-nous donc au travail. Il s’agit d’enraciner solidement notre rebellion. Pour cela il faut accumuler des fonds et des participants à l’action. N’attendez pas les consignes pour agir. Faites ce que vous trouverez de plus utile et convaincant pour élargir le nombre de ceux qui peuvent nous rejoindre et nous aider. Chacun peut rejoindre un groupe d’appui dans son quartier, son entreprise, son université ou en constituer un s’il n’en existe pas encore. Bref là où on vit sa propre vie, là où l’on rencontre les autres. Rejoindre un groupe d’appui n’est pas obligatoire. Mais c’est indispensable pour que vous soyez informés des actions et initiatives à côté de chez vous.
Mais vous pouvez aussi trouver sur ce site des idées à mettre en œuvre, des projets auxquels participer. N’oubliez pas de proposer vos talents ou vos savoirs faire professionnels, tout cela est très précieux. Plus il y aura de signataires plus nous serons forts en ressources, imagination, dévouement. Plus nous aurons de dons, mêmes petits, plus libres nous serons. Car s’ils ont les millions, nous sommes nous des millions !
Il nous faut à la fois convaincre et entraîner. L’idée essentielle c’est de s’adresser au plus grand nombre de ceux qui nous entourent. Notre but est de leur rendre le goût du futur.
Fidèlement,


Louis Tobback in De Standaard van 29 april 2017
Edited: 201705010137
"Zo'n Dijsselbloem, die collaborateur van het kapitalisme, ik word daar mottig van."
Commentaar: Tobback was zelf ook niet vies van samenwerking met die andere collabo van het kapitalisme: Jean-Luc Dehaene.
In de politiek trapt men enkel na als de tegenstander op de grond ligt (cfr. het verkiezingsresultaat van de socialisten in Nederland).

resultaten Nederlandse verkiezingen 2017
LT
Macron en Le Pen in tweede ronde voor presidentsverkiezingen
Edited: 201704232001source: Ministère de l'Intérieur


Onze vroege pronostiek van 5 februari is uitgekomen. Zie ons bericht

De parlementsverkiezingen van 11 en 18 juni 2017 zullen duidelijk maken in hoeverre het politieke landschap van Frankrijk is hertekend.
In ieder geval is het klaar dat Frankrijk nu ook een centrumpartij (of liever een centrumBEWEGING) kent, 'En Marche'. Niet toevallig zitten de initialen van Emmanuel Macron erin. De aanduiding van een premier én de samenstelling van de nieuwe regering zijn evenementen van cruciaal belang om tot een gefundeerde evaluatie te komen.
Het uiteenspatten van de Parti Socialiste is een kwestie van weken. Aan de rechterzijde is de rol van Fillon uitgespeeld en moeten Les Républicains op zoek naar nieuwe, jongere kopstukken zonder boter op het hoofd. Bij die keuze lijkt het gespin van Sarkozy door een meerderheid te worden afgewezen.
Met een opvallend resultaat (19,58%) trekt Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) een wissel op de toekomst en het is niet uitgesloten dat hij in 2022 de tweede ronde haalt. Hij zal dan 71 zijn. Zijn analyse van de socio-economische toestand van Frankrijk wordt door vriend en vijand gedeeld, zijn gedurfde oplossingen vinden minder gehoor. Hij is een gevreesd 'debater' en een uitzonderlijk spreker. In zijn manier van doen ontdek je trekjes van Coluche maar hij maakt foutloos de overgang van spot naar ernst; dan wordt hij Gabin. Vaak in verontwaardiging en uitstekend gedocumenteerd.
Als de nieuwe president er niet in slaagt binnen het jaar resultaten te boeken die opnieuw hoop brengen bij de Fransen, dan is de tijd rijp om de oplossingen van Mélenchon uit te proberen.

Programme Mélenchon 2017
Monique Pinçon-Charlot, Michel Pinçon
Les prédateurs au pouvoir
Edited: 201704121661
ISBN : 2845975856
Paru chez TEXTUEL, le 12/04/2017

Résumé :
Le célèbre couple de sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot livre ici une dénonciation impitoyable de la complicité des gouvernements avec le destructeur Dieu Argent. Fidèles à leur méthode rigoureuse, ils démontrent, preuves à l'appui, comment l'argent s'est transformé en une arme de destruction massive aux mains d'une aristocratie de l'argent qui fraye intensément avec celle du pouvoir. A l'heure du "Fillongate", de la violence délirante de Trump, de l'arrogance de Marine Le Pen face à la justice, ou de la mondialisation du droit de polluer à coups de "crédits carbone", l'indignation sociologique des Pinçon-Charlot est indispensable.

La colère sociologique des auteurs est plus vive que jamais : plus de droite ni de gauche. Tous réunis autour du veau d'or. Cynisme et déni de la règle sont devenus le mode de fonctionnement "normal" des dominants. C'est en toute impunité que s'organise la corruption au profit d'une petite caste affamée d'argent sous l’œil bienveillant des gouvernements. Il y a bien sûr Donald, François, Marine et les autres, sur lesquels les deux auteurs alignent des chiffres et faits irréfutables. Ils jettent aussi leur lumière crue sur des pratiques d'une extrême violence : celle de la financiarisation des services à la personne ou à la mondialisation du droit à polluer avec le juteux trafic des "crédits carbone". C'est une guerre que le couple mythique dénonce ici, avec l'argent comme arme de destruction massive .
Une guerre de classe qui menace l'avenir de l'humanité .
Mélenchon à Marseille
Edited: 201704091100
Le dimanche 9 avril 2017, Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Marseille devant 70 000 personnes. Il a rendu hommage par une minute de silence aux 30 000 personnes mortes dans la Méditerranée. Dans un discours centré sur les enjeux géopolitiques de notre temps, il a réaffirmé sa volonté de sortir la France de l'OTAN, alliance guerrière des États-Unis d'Amérique. Brandissant un rameau d'olivier, il a affirmé : « Je serai le président de la paix ».
PEETERS Koen
De mensengenezer
Edited: 201704070961
De Bezige Bij
256 pp.
19,99 EUR
Over zijn nieuwe boek: "Ik geloof dat de mens een sympathiek defect wezen is, getekend door Eros en Thanatos en dat er - helaas voor ons - amper progressie is. Elke generatie begint opnieuw met het uitvinden van de mensheid en elke cultuur, ook de westerse, heeft zijn gebreken. Toch zijn er mensen die dat inherente gebrek op een juiste manier kunnen bolsteren, waardoor ze meer zichzelf zijn en anderen naar hen luisteren. Geen grote wereldverbeteraars dus, maar kleine mensengenezers." (Sdl, 6, 7/4/2017)
LT
16de eeuw
Edited: 201704052339
Nieuws
Zeebrugge: paspoortcontrole aan Carrefour-supermarkt ter discussie
Edited: 201703231202
De uitbater voerde een identiteitscontrole in na een golf van diefstallen in zijn winkel. Toegang weigeren kan - aldus de Privacycommissie - als er een gegronde reden voor bestaat.zie ook onze bemerkingen bij 'Verboden Toegang'
Erdogan
21 maart 2017: “Als Europa zo doorgaat, kunnen Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat”
Edited: 201703211561
ERDOGAN
17 maart 2017: 'Neem niet drie, maar vijf kinderen'
Edited: 201703171265
Die boodschap had Erdogan vrijdag tijdens een campagnebijeenkomst in het westen van Turkije aan landgenoten die in Europa verblijven. Volgens de Turkse president kunnen Turken zo hun invloed vergroten.
'Daar waar u werkt en woont, daar is nu uw vaderland. Richt meer bedrijven op. Stuur uw kinderen naar betere scholen. Laat uw familie in betere wijken wonen. Stap in de beste auto's. Ga in de mooiste huizen wonen', zei Erdogan nog.
wiki
PAN renaît
Edited: 201703111267
PAN était un hebdomadaire satirique belge en langue française paraissant le mercredi à Bruxelles. Le 11 mars 2017, son propriétaire a annoncé sa reparution à partir du 15 avril 2017. Il paraîtra désormais le vendredi.

Créé en 1945 sur le modèle du Canard enchaîné dont il avait gardé les couleurs, le rouge et le noir, mais en quatre pages seulement, Pan paraissait le mercredi et abordait avant tout les questions politiques belges sous l'angle de la satire. Au contraire du Canard, toutefois, les journalistes de Pan ne signaient leurs articles que d'un pseudonyme - comportant le mot "pan" (Pandémonium, Pantalon, Pandecte, Pan Bagnat, etc.) Parmi les fondateurs, le chansonnier Léo Campion, libre-penseur, anarchiste et franc-maçon. Mais celui-ci dut assez vite se séparer du journal, sa carrière de chansonnier l'emmenant à Paris.

Cependant, en partant, Léo Campion léguait à Pan un esprit irrévérencieux qui ne quitta jamais le journal. Malgré cela, ou sans doute à cause de cela, les hommes politiques se plongeaient tous les mercredis dans les quatre pages de Pan où foisonnaient les caricatures, les plaisanteries et les jeux de mots (certains inspirés par le dialecte bruxellois, ce qui les rendait compréhensibles d'une catégorie restreinte d'initiés). Dans ses dernières années, Pan dut affronter une dissidence qui se mit à publier Père Ubu. Sans doute, pour garder sa prééminence, Pan se mit alors à organiser chaque année la cérémonie de remise des "Pandores", des prix qui allaient aux diverses têtes de turc que le journal s'était choisies. C'est de bonne grâce que les victimes se pressaient à cette parodie des Oscars et autres Césars, car être cité dans Pan était un brevet de célébrité. Ce phénomène est le même que celui qui faisait se précipiter la classe politique et le public sur le Pourquoi Pas?, autre hebdomadaire satirique, représentatif d'une presse belge qui n'avait pas encore subi l'influence du style "international".

En 2004, Pan fut racheté par Dominique Janne. Il se sépara rapidement du rédacteur en chef André Gilain, et le journal redéfinit sa ligne éditoriale avec l'arrivée de Nicolas Crousse, un ex-journaliste du quotidien progressiste Le Matin disparu en 1998. Par la suite, Crousse laissera sa place de rédacteur en chef à Thomas-Pierre Gerard.

Le 14 mai 2010, l'hebdomadaire belge Trends-Tendances annonçait le rachat de Pan par son concurrent Père Ubu et la fusion des deux titres en un seul, à savoir Père Ubu, sous le slogan "Père UBU, l'hebdo qui fait PAN dans le mille tous les jeudis". Le titre se modifia ensuite en "Père Ubu - Pan"

Le 11 mars 2017, le propriétaire des marques Père Ubu et Pan a annoncé qu'il mettait fin à l'hebdo Ubu-Pan qu'il n'était « jamais parvenu à débarrasser […] de cette image d’extrême droite anti-PS et anti-immigrés » et qu'il relançait le magazine PAN, désormais aussi en numérique, à partir du 15 avril, sous la direction de l'écrivain, blogueur, chroniqueur et scénariste Marcel Sel.

voir notre collection Pan et le livre sur l'histoire de Pan


Pan selon le CRISP
Nieuws
België/Gent: een huis kraken is geen inbraak.
Edited: 201703111209
Gevolg: u kunt maar beter niet meer op reis gaan.

Burgemeester Termont beweert dat hij niks kan doen.
Dan kan je maar beter opstappen, zou ik zo denken.
Als zijn huis gekraakt wordt, gaat hij dan op een camping wonen?

De stelling van de burgemeester is er een van plat legalisme: als er geen wet over bestaat dan kan ik niks doen. Hij vergeet dat het zijn wettelijk voorgeschreven taak is de orde te verzekeren en de veiligheid van de burgers te garanderen. Voor elk optreden zich willen laten indekken door een uitspraak van de rechterlijke macht (in dit geval de vrederechter) getuigt niet van politieke moed.

In de berichtgeving over deze zaak wordt zonder enige bewijsvoering geponeerd dat de krakers het slot van de woning niet hebben geforceerd. Welk type onderzoek werd er gedaan om die bewering hard te maken?


PARIS HAUSSMANN: MODÈLE DE VILLE: EXPOSITION DU 31 JANVIER AU 7 MAI 2017Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal
Edited: 201703110028
Commissaires scientifiques invités :
LAN - Benoit Jallon et Umberto Napolitano; FBC - Franck Boutté

Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, a profondément transformé Paris, dessus, dessous, au centre et à sa périphérie. Son nom incarne par extension un siècle de travaux qui déterminent aujourd’hui encore l’organisation urbaine de la ville et l’identité de la capitale. Mais qui penserait aux tracés du Second Empire comme réseau exemplaire de la mobilité ? À l’îlot du XIXe siècle comme outil performant pour la ville durable ? À l’immeuble haussmannien comme archétype de la flexibilité ? La manifestation Paris Haussmann analyse et révèle le potentiel du modèle urbain parisien dans son actualité au regard des enjeux et des défis de la ville de demain.

en savoir plus


quelques livres sur Haussmann
Echo
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel
Edited: 201703091116
l'Echo start reeks over het vermogen van de adel

Er verschijnt bij Racine ook een boek over de business van de adel:
Noblesse is business. Une vaste enquête menée au coeur du patrimoine et des réseaux de la noblesse belge par Serge Quoidbach, Michel Lauwers et Nicolas Keszei


zie ook het referentiewerk van professor Paul Janssens
FILLON François
Fillon blijft gaan - LR schaart zich unaniem (?) achter hem
Edited: 201703070013
Een en ander mag niet verwonderen: het campagnegeld - zo'n 6 miljoen euro - is immers opgesoupeerd.
DIX Otto
Otto Dix. Der böse Blick. Tentoonstelling tot 14 mei in K20 in Düsseldorf.
Edited: 201703062021
Flandern, 1934


Ook het Zeppelinmuseum in Friedrichshafen stelt Otto Dix tentoon tot 23/4.

meer van en over Otto Dix
CLAUDEL Philippe
Inhumaines
Edited: 201703010524
Vient de paraïtre aux Editions Stock
Collection : La Bleue
Parution : 01/03/2017
176 pages
Format : 137 x 215 mm
EAN : 9782234073388
Prix: 16.50 €
Résumé (Archambault.ca):
« Le rire contre les armes. Et l'ironie pour se moquer de nous. L'homme est sans doute le seul animal à commettre deux fois les mêmes erreurs. Il est aussi l'unique à fabriquer le pire et à le dépasser sans cesse. À observer le monde comme il va, on hésite alors entre les larmes et le rire. J'ai choisi dans Inhumaines de m'affubler d'un nez rouge, d'exagérer le vrai pour en saisir l'atroce. Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en la croquant de façon grotesque, ce qui permet de s'en moquer, en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n'ai guère d'illusion sur ce point : restons modeste. En 2000, j'avais déjà écrit un roman, J'abandonne, sur la vulgarité de notre monde et sa bêtise. Cela ne me faisait pas rire à l'époque, et le texte était serré comme un coup de poing. Avec le temps, j'ai préféré l'humour et la satire, comme dans Le Paquet ou dans L'Enquête, pour dire comment nous allions droit dans le mur, un mur plus solide que nos pauvres caboches. Je suis convaincu qu'il est des situations où la littérature doit se transformer en papier de verre pour décaper les cervelles : cela fait un peu mal au début mais cela chatouille aussi. Et après tout, à mon très petit niveau, je ne fais avec ce roman de moeurs que m'inscrire dans un sillon tracé depuis longtemps par des aînés prestigieux, Pétrone, Rabelais, Molière, Voltaire, Villiers de L'Isle-Adam, Jarry, l'Apollinaire des romans érotiques et absurdes, Georges Fourest, les Surréalistes, Ionesco, Roland Topor, Pierre Desproges et bien d'autres qui se sont servis de l'outrance et de la farce pour transcrire nos errements, et amuser leur public en le déshabillant. Bien des peintres et graveurs aussi m'ont inspiré depuis longtemps, qui ont su se pencher sur les monstres : Jérôme Bosch, Brueghel, Jacques Callot, Monsu Desiderio, Füssli, George Grosz, Alfred Kubin, Otto Dix, le Topor dessinateur, Reiser, Jean Rustin, Cardon, sans oublier la joyeuse bande du mythique Hara-Kiri. Et dans le cinéma, comment ne pas citer Dino Risi et ses propres Monstres, mais aussi plus près de nous le devenu culte désormais C'est arrivé près de chez vous de Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde, Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire. J'ai simplement forcé un peu le trait. À peine. Et je n'ai d'autre ambition que faire rire, même jaune, à nos propres dépens, à commencer par les miens. Inhumaines est à la vérité ce que le palais des glaces est au réel : exhibant un reflet convexe, parfois concave, rétréci ou agrandi, même s'il déforme, il ne ment jamais. »
INS Congo
République Démocratique du Congo publiceert statistisch jaarboek 2015 - RDC publie son rapport statistique sur 2015
Edited: 201703004573
L’Institut National de la Statistique est heureux de mettre à la disposition du public l’Annuaire statistique édition 2015 de la République démocratique du Congo (RDC). La présente édition est la deuxième réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS) après la relance de son élaboration et de sa production en 2015. Comme pour l’ édition 2014, il regroupe en un seul volume, les statistiques démographiques, politiques, économiques et sociales de la RDC pour la période 2010- 2015.

Ce précieux document constitue un vade-mecum à l’usage des politiques, des chercheurs et des toutes autres catégories d’utilisateurs.
L’Annuaire statistique 2015 renferme plus de 550 tableaux à indicateurs et s’articule autour de trois parties. La première donne un aperçu général de la RDC, la deuxième est consacrée aux statistiques démographiques et sociales et la troisième partie présente les statistiques économiques.


DAOUD Kamel
Mes Indépendances
Edited: 201702171327

Février, 2017 / 14,5 x 24,0 / 480 pages / ISBN 978-2-330-07282-7 / prix indicatif : 23,90 €
Journaliste depuis une vingtaine d’années, Kamel Daoud a tenu pendant quinze ans dans Le Quotidien d’Oran la chronique la plus lue d’Algérie, tout en collaborant à divers médias en ligne et en écrivant occasionnellement pour la presse étrangère. Concernant la période 2010-2016, il a ainsi signé près de deux mille textes – d’abord destinés au public algérien puis, sa notoriété grandissant, de plus en plus lus dans le monde entier –, dont cent quatre-vingt-deux ont été retenus pour ce recueil. Ce rythme effréné donne son souffle et son esthétique à l’ensemble.
Qu’il brocarde l’islam politique ou la déliquescence du régime algérien, qu’il embrasse l’espoir suscité par les révolutions arabes ou qu’il défende la cause des femmes, c’est d’une plume originale, imagée, percutante et engagée. Car Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains tout en s’interrogeant jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
paru chez Actes Sud

voir notre note du 25/2/2016
Macron
De passage en Algérie, Emmanuel Macron a affirmé, le 15 février, que la colonisation était un « crime », un « crime contre l’humanité ».
Edited: 201702151933
« Je ne regrette pas mes propos de novembre dernier car ils ont été sortis de leur contexte. J’ai toujours condamné la colonisation comme un acte de barbarie. La barbarie fait partie d’un passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes », a-t-il précisé.

« En même temps, ajoute-il, il ne faut pas balayer ce passé ». « La France a installé les droits de l’homme en Algérie, mais elle a oublié de les lire. C’est une jolie formule qui vaut pour l’Algérie pour expliquer cette période. Il y a eu des crimes terribles, de la torture, de la barbarie ».voir aussi
Le Canard Enchainé
opzegvergoeding van 45.000 Euro voor Penelope Fillon, kwaakt Le Canard
Edited: 201702080912
France: Fillon prend l'ascenseur pour ... l'échafaud
Edited: 201702062317


et ça continue ...

dichteres Maud Vanhauwaert: Het is de moeite
Edited: 201702032015
Altena-kapel, Kontich, 3 februari 2017
Wervelende poëzie, een ode aan de woordkunst en aan ... Pessoa. Ik was licht betoverd en geloofde enkele momenten opnieuw in de kracht van cultuur. Bedankt, Maud !
CATHERINE Lucas
Kongo - Een voorgeschiedenis
Edited: 201701312229

Verschenen bij EPO:
Dit is het verhaal van toen Congo nog gewoon Kongo met hoofdletter K heette. Een relaas uit een periode toen men nog geloofde dat kolonisatie vooruitgang betekende en blanken nog een heel andere kijk op zwarten hadden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brusselaars. Voor Albert Thys, de man die 33 koloniale compagnies stichtte, Joseph Conrad naar the Heart of Darkness haalde en de eerste spoorweg in Kongo aanlegde. Voor burgemeester Karel Buls, die Thys zijn spoorweg mee inhuldigde. Voor journalist Camille Verhé van Het Laatste Nieuws, die in diens kielzog meereisde. Maar er is ook een zekere Marguerite waarop zowel Conrad als Buls verliefd zijn. Plus, niet vergeten: Pieter van den Broecke, die al in 1608 (!) naar Kongo reisde en schreef over zijn ontmoetingen met mens (over de zus van de koning van Kongo: ‘ontbood mij om bij haar te slapen’) en dier (over gorilla’s: ‘kunnen niet spreken, lopen naakt’). Tot slot is er nog een geradicaliseerde bourgeois, Maurice Calmeyn, een van de eerste radicale critici van de Kongo-Vrijstaat. En Stanley, vraagt u? Hij krijgt maar een bijrol. Voor een sensatiejournalist en koloniale held volstaat dat.
meer over Maurice Calmeyn
FRance 3
Jean-Luc Mélenchon: documentaire
Edited: 201701302040
Lundi 30 janvier, était diffusé sur France 3 le documentaire «Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui avançait à contre courant», réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette. Ils ont pu suivre Jean-Luc Mélenchon pendant plusieurs mois de campagne (dès juin 2016) pour faire ce portrait du candidat de la France insoumise. Ils montrent comment dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon mène sa stratégie politique pour fédérer le peuple autour de «L'Avenir en commun», programme de la France insoumise.
RUTTE Mark
Open brief aan de Nederlanders: Doe normaal of ga weg
Edited: 201701220807
Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte


(zie ook: verboden toegang )
SILVERMAN Peter, WHITNEY Catherine
La Princesse perdue de Léonard de Vinci
Edited: 201701212349
Peter Silverman dévoile pour la première fois les indices qui l'ont mis sur la piste de La Belle Princesse. Il raconte les minutieuses investigations des meilleurs experts et scientifiques internationaux, de New York à Varsovie, confirmant à présent qu'il s'agit bien de la 13ème oeuvre connue de Léonard, sans doute celui de Bianca Sforza, peint il y a plus de 500 ans par le maître. Si cette découverte fait polémique, c'est surtout parce qu'elle avait échappé à certains experts et sommités des musées mondiaux qui, de fait, ne veulent plus à aucun prix en entendre parler.

Ce livre plonge au coeur des arcanes du monde de l'art et de la science, mêlant techniques d'authentification de pointe, histoire de l'art, intuitions fulgurantes et intrigues assassines.

Prix chez Arte Editions: 22 EUR

voir aussi notre livre 201602150902
Publifin: la Wallonie hors contrôle
Edited: 2017012002481923 : création de l'Association liégeoise d'électricité
1970 : création de Télédis qui permet l’accès à la télédistribution dans la région de Liège
2006 : création de la marque VOO en collaboration avec Brutélé. VOO propose des services d'accès à Internet, de téléphonie et de télévision analogique et digitale en Wallonie et à Bruxelles. Création de Tecteo Energy qui produit de l'énergie renouvelable.
2009 : rachat du réseau de télécommunication wallon WIN.
2010 : intégration de l'Association liégeoise du gaz (ALG)
2013 : rachat des Éditions de l'Avenir.
2014 : Tecteo devient Publifin et crée deux nouvelles sociétés : Finanpart et Nethys.
KAREL CAMBIEN17 JANUARI 2017
ISABEL ALBERS VAN HOT NAAR HER
Edited: 201701171861
De carrière van de West-Vlaamse Isabel Albers in de media maakt gekke sprongen. Maar sowieso blijft het hard gaan. De voormalige hoofdredacteur van De Tijd gaat aan de slag als redactiedirecteur bij Mediafin, uitgever van De Tijd. Terug naar haar oude liefde dus. Ze moet de publicaties vooral digitaal en multimediaal begeleiden. Ze neemt haar nieuwe functie op per 1 februari. Mediafin is de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L’Echo en de beleggersbladen De Belegger/L’Investisseur. De positie van redactiedirecteur was vrij sinds Frederik Delaplace op 1 januari Dirk Velghe opvolgde als CEO van Mediafin. Isabel Albers is de voormalige hoofdredactrice van De Tijd maar ging het voorbije jaar aan de slag bij De Persgroep (uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws). Isabel Albers is karig met haar commentaar: “Frederik Delaplace vroeg me om hem op te volgen als redactiedirecteur van De Tijd en L’Echo toen hij zelf CEO werd. Ik heb mijn hart gevolgd. Ik zal ook een aantal projecten voor de groep blijven begeleiden.

Haar passage als hoofdredacteur bij Het Laatste Nieuws zal finaal van korte duur zijn geweest. Na amper drie weken werd ze binnen De Persgroep ook overkoepelend zakelijk-journalistiek directeur van Het Laatste Nieuws, De Morgen, Humo en Topics, ofte journalistiek directeur bij De Persgroep, dat voor 50 procent aandeelhouder is van Mediafin. Albers zegt nog dat er bij de Persgroep “een mooi afgerond plan op tafel ligt waarop verder kan worden gebouwd”.

Bron: Made-in-West-Vlaanderen (20170117)

zie ook
VTM
Termont uitgejouwd
Edited: 201701151061
15/01/17 19u46 - Burgemeester Daniel Termont (sp.a) van Gent is vanmorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de Gentenaars uitgejouwd. Binnen drie maanden start een nieuw mobiliteitsplan in de stad en dat vinden de Gentenaars duidelijk een slechte zaak. Gent gaat al twee jaar gebukt onder heel wat wegenwerken, en er zijn minder en duurdere parkeerplaatsen in de binnenstad.
ONFRAY Michel
Décadence
Edited: 201701111111

Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le forum romain et convient que ces traces de civilisations mortes prouvent... que les civilisations meurent - donc qu'elles sont mortelles ! Notre civilisation judéo-chrétienne vieille de deux mille ans n'échappe pas à cette loi.

Du concept de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et progressivement nourri d'images par des siècles d'art chrétien, à Ben Laden qui déclare la guerre à mort à notre Occident épuisé, c'est la fresque épique de notre civilisation que je propose ici.

On y trouve: des moines fous du désert, des empereurs chrétiens
sanguinaires, des musulmans construisant leur « paradis à l'ombre des
épées», de grands inquisiteurs, des sorcières chevauchant des balais,
des procès d'animaux, des Indiens à plumes avec Montaigne dans les rues
de Bordeaux, la résurrection de Lucrèce, un curé athée qui annonce la
mort de Dieu, une révolution jacobine qui tue deux rois, des dictatures de
gauche puis de droite, des camps de la mort bruns et rouges, un artiste
qui vend ses excréments, un écrivain condamné à mort pour avoir écrit
un roman, deux jeunes garçons qui se réclament de l'islam et égorgent
un prêtre en plein office - sans parler de mille autres choses ...

Ce livre n'est ni optimiste ni pessimiste, mais tragique car, à cette heure,
il ne s'agit plus de rire ou de pleurer, mais de comprendre.
(src = Amazon)
website Historische Kranten
Edited: 201701012394
website Historische Kranten
L'Annonce d'Ypres (1854 en 1859)
Burgersbelang (1910)
La Commune d'Ypres (1849)
Le Courrier d'Ypres (1858, 1866, 1884 en 1911)
De Dorpsbode van Rousbrugge (1856-1857 en 1860-1862)
De Gazet van Poperinghe (1921-1940)
Gazette van Yperen (1857-1862)
De Grensgalm (1895, 1901, 1902, 1904)
De Halle (1925, 1932-1940)
De Handboog (1889)
De Herbergier (1901)
L’Indicateur (1861)
Journal d’Ypres (1874 - 1913)
Den Klappenden Ekster (1850)
De Kunstbode (1880 - 1883)
Liberté (1947)
Le Messager d'Ypres (1890)
Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872 - 1912)
L’Opinion (1863 - 1873)
De Poperinghenaar (1904-1914,1919-1944)
Het Poperinghenaartje (1915-1918)
De Poperingsche Keikop (1917-1919)
Le Progrès (1841-1914)
Le Propagateur (1818-1871)
La Publicité - L'ami du Commerce et de la Librairie - L'Echo d'Ypres (1840 – 1841 - 1842)
De Raadselbode (1901 en 1904-1909)
De Strijd – La Lutte (1894 - 1899)
De Toekomst (1862 - 1894)
Tuinklokke (1930-1940)
Het Veld (1914)
Le Sud (1934-1939)
La Vérité (1857-1859)
De Volksvriend (1850-1867)
Het weekblad van Ijperen (1886 - 1906)
De Weergalm (1904 - 1914)
Het Wekelijks Nieuws (1946-1990)
De Yperling (1853)
Het Ypersche (1925 - 1929)
De Ypersche bode (1927-1928)
Het Ypersch nieuws (1929-1971)
Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32)
The Ypres Times (1921-1936)
Organogram van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (waaronder Vlaamse Regulator voor de Media)
Edited: 201612311689
GVA
Falcontinnenklooster: restanten blootgelegd
Edited: 201612052343
Antwerpen - Antwerpse stadsarcheologen hebben op de site van het voormalige Zeemanshuis restanten aangetroffen van het Falcontinnenklooster, een klooster uit de middeleeuwen. Dat gebeurde tijdens de voorbereidingen voor het nieuwe stadsproject Falcon dat op die locatie moet verrijzen. De archeologische vondsten zouden onderzoekers meer moeten kunnen vertellen over het dagelijkse leven van de vrouwen die er ooit leefden.

Het ontstond in de 14de eeuw als gasthuis en groeide vervolgens uit tot een omvangrijk ommuurd slotklooster met een kerk, pastorij, kloostercellen, keukens, slaapzaal, tuinen en boomgaarden. Nadat het in verval was geraakt en ernstig beschadigd door een brand, werd het begin 19de eeuw tijdens de Franse overheersing omgebouwd tot een militaire kazerne. Die Falconkazerne werd in 1941 op zijn beurt gesloopt, waarna in 1955 het Internationaal Zeemanshuis er tot de sloop begin 2013 een plek vond. Nu staat er een nieuwbouwproject gepland met woningen, gemeenschapsvoorzieningen en een openbare binnentuin. 
Enkele jaren geleden werden er al muurresten en fundamenten van het oude klooster teruggevonden. Zo werden er onder meer een overwelfde kelder, keramiek, speldjes en een devotiebeeldje uit de 15de eeuw ontdekt.
De opgegraven kloosterfundamenten zijn volgens de stad Antwerpen restanten van de kloosterkerk en enkele bijgebouwen zoals keukens. Daarnaast werden enkele grafstenen van rond de kerk begraven zusters teruggevonden. Alles zal nu in kaart worden gebracht en kleinere opgegraven vondsten zullen naar het stedelijk erfgoeddepot worden overgebracht. Een deel van de fundamenten zal vervolgens weer onder de grond verdwijnen, terwijl de rest afgebroken wordt voor het nieuwbouwproject.
De opgravingen passen in de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk tussen het stadscentrum en het Eilandje. De site is niet toegankelijk voor publiek. 
Turkish Minute / BOZKURT Abdullah
Erdogan’s fifth column in Europe
Edited: 201612040965
Abdullah Bozkurt

The plain, simple and bitter truth is that Turkey’s Islamist rulers have supported and maintained parallel networks in Europe; thrown political, diplomatic and financial support to front NGOs whose role is to promote hatred; and run a campaign of intimidation and curtailed free speech in European nations that are home to large Turkish and Muslim expatriate communities.

Delivering a very passionate speech last month at the European Parliament, Guy Verhofstadt, president of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, called this a fifth column that is being operated by the cronies of autocratic president Recep Tayyip Erdoğan to undermine Europe from within. He called on lawmakers to fight for European values and send a strong message to Erdoğan by freezing the accession talks with Turkey, which will most likely threaten this autocrat’s economic lifeline.

Turkey’s top Islamist has been secretly organizing clandestine networks in Europe to extend his influence and to create a network of supporters among Turkish and Muslim communities (especially from Egypt, Syria, Somalia and the Balkans) that could be called to serve the political goals of Erdogan. Just last week, we saw how this network was mobilized by Erdoğan in Germany, Belgium, Austria and Luxembourg where crowds gathered to show their support for this autocrat’s goals. The drive ran in parallel with similar rallies held by youth and women’s branches of the ruling Justice and Development Party (AKP) in front of the embassies of these countries in Ankara. With this showdown, Erdoğan hopes that the EU will give in on critical issues where the EU has shown resistance.

As opposed to a constructive engagement that would help Turkish and Muslim immigrant communities to better integrate with host nations, Erdoğan’s plan is rather based on playing a “spoiler card” in the heart of Europe by creating a groundswell of public support that will be difficult to restrain when push comes to shove. For that, he funds shell companies to run the fuel line for these networks and even pours in cash from a secret stash of state discretionary funds using the diplomatic pouch. It is not surprising to see that some European politicians including several EU lawmakers were hooked by this. Some have already been exposed by name and shamed publicly, while others are waiting their turn as confidential investigations close in. These Erdoğan apologists, who are now paying their dues by taking a position against his critics and opponents, will be sidelined and marginalized.

The heavyweights in Erdoğan’s fifth column in Europe comprise three major organizations that were set up on political and religious grounds to cater to different constituencies. There are hundreds of other NGOs clustered around these big boys that move in unison when given orders. In addition to raising funds and local recruitment, they are well financed by the Turkish government and supported diplomatically and politically. To volunteers they offer perks such as facilitation of their business and family dealings in the motherland, or positions in the Turkish government or government-linked institutions for their relatives. For Erdoğan critics, they run an intimidation campaign by profiling them and alerting authorities back in Turkey so that friends and families face repression and even jail time.

The easiest way to discern the pattern among these NGOs and Erdoğan’s political machinations is by looking at how they quickly pile on when Erdoğan wants. The first organization is the Union of European Turkish Democrats (UETD), founded in Germany in 2004 but later expanded to other European countries — France, Belgium, Austria, Netherlands and the UK. It has been totally transformed into an Islamist grassroot base for Erdoğan. The organization, working closely with Turkish embassies, is an important vehicle in delivering results for Erdoğan from get-out-to-vote campaigns to lobbying activities in European capitals. Turkish government officials are encouraged to spare time to meet and attend events organized by the UETD when they go to Europe. President Erdoğan’s travel itinerary often includes a meeting with UETD officials on the sidelines of his official visits.

While the UETD focuses exclusively on Turkish expat communities, the Union of NGOs of the Islamic World (UNIW), another NGO set up by Turkish Islamist rulers in 2005, actively works among Muslim communities in Europe and other continents. Among its members are controversial charity groups such as International Humanitarian Relief (IHH), accused of arms smuggling to rebels in Syria, and the Ensar Foundation, which was involved in a spree of rapes of dozens of children in the conservative Turkish district of Karaman. Erdoğan orchestrated the coverup of criminal investigations into both and protected them from prosecution. The UNIW has been running various schemes in Europe, linking up with Muslim groups in order to secure their loyalty to the undeclared Caliph Erdoğan.

The leaked emails of Erdoğan’s son-in-law Berat Albayrak, authenticated inadvertently by a court complaint, revealed that both the UETD and UNIW have worked together in Europe to promote goals set up by the Erdoğan family. In an email dated Jan. 21, 2013 and sent to Albayrak, a man named İsmail Emanet, then head of the youth branches of the UNIW, sent a detailed report to Erdoğan’s son-in-law on activities in Europe. In the 19-page report, Emanet, who is now advisor to Energy Minister Albayrak, said the UETD must be overhauled to better realign with the Islamist government’s goals and suggested that the Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (DİTİB), the wealthy organization that is run by imams and was sent by the Turkish government to Europe, work closely with the UETD.

The DİTİB, which used be an apolitical religious network that was relied upon by secular governments in the past, has for some time now been transformed into an instrument of hate-mongering and anti-Western political machinations by President Erdoğan. With its control of so many mosques in Europe and the huge financial resources at its disposal, the DİTİB presents serious challenges to the integration policies of all European countries that host sizable Turkish communities. In November 2015, the UETD awarded DİTİB-affiliated imams in Germany certificates of appreciations for their role in the Nov. 1 elections, which restored the parliamentary majority to Erdoğan’s AKP.

As European politicians are hobbled by internal divisions, Erdoğan sees a moment of opportunity to advance his fifth column in the heart of Europe. Using the front NGOs and transformed grassroot networks, his intelligence operatives have stepped up their intel collection efforts, run clandestine schemes, plan false flags and even plot assassinations and murders of dissidents and critics. Using the migrant deal to blackmail the EU, Erdoğan is twisting arms and threatens Europe with a flood of refugees. It is not hard to imagine what he is planning secretly.

With this trajectory of boosting radicals and hooligans among the Turkish and Muslim communities of Europe, Turkey’s Islamists have set relations with the EU back further. What is more troubling is that Erdoğan’s xenophobic and anti-Western policies give more ammunition to far-right Islamophobic European politicians at the expense of moderate conservatives, liberals and social democrats. In other words, Erdoğan is undermining European values not just by advancing the fifth column of Islamist zealotry in the midst of Europe but also by giving a huge impetus to the extreme right. In the meantime law-abiding and peaceful Turks and Muslims in Europe find themselves under greater suspicion from the larger majority because of closer scrutiny as European authorities are scrambling to defuse the risk of Erdoğan’s fifth column from developing effectively.

As a result, Turkey’s autocratic president has not only migrants to mobilize in order to destabilize Europe but also an Islamist fifth column in the heart of Europe to march forward when the time comes. The militant religious networks are already mushrooming in Europe on fertile ground provided by this fifth column’s clandestine activities.
Jos Franken (1946-2016) overleden. R.I.P.
Edited: 201612030430


Mijn vriend Jos Franken was de pionier van de moderne belastinginning in Vlaanderen.
Zo schoeide hij de inning van het Kijk- en Luistergeld en van de Onroerende Voorheffing op een totaal nieuwe leest.
Zijn gedrevenheid werkte aanstekelijk voor diegenen die tot zijn team behoorden. Als geen ander wist hij het beste uit zijn medewerkers te halen. Een uitzonderlijk manager en een groot mens, die nooit zijn Kempense roots wegstopte.

En toch telkens zullen we je tegenkomen
Zeg nooit het is voorbij
Slechts je lichaam werd ons afgenomen,
niet wat je was en ook niet wat je zei
François Hollande pas candidat pour un deuxième mandat
Edited: 201612020001
van de Venne Adriaen
de mosselman
Edited: 201611281311


Tekening, 9.7 x 15.3 cm, London, British Museum.
Uit 19970236: 239.
Adriaen van de Venne (Delft, 1589 - Den Haag 1622)
ERDOGAN Asli
Même le silence n'est plus à toi
Edited: 201611220961
Actes Sud : Communiqué – Aslı Erdoğan
Publié le 22 novembre 2016
Dans la nuit du 16 au 17 août 2016, l’écrivaine et journaliste Aslı Erdoğan a été arrêtée à son domicile et incarcérée. À ce jour, elle est toujours emprisonnée à Istanbul et risque la prison à vie.

« Je continuerai à rapporter tout ce qu’il se passe dans les « Marches pour la Liberté », et cela devant comme derrière les barreaux — y a-t-il encore une différence entre les deux ? »


Le 4 janvier 2017 paraîtra Même le silence n’est plus à toi, recueil de chroniques traduites du turc par Julien Lapeyre de Cabanes.
Ce recueil rassemble vingt-sept textes d’Aslı Erdoğan parus au cours des dix dernières années dans le journal Özgür Gündem, quotidien soutenant les revendications kurdes et dont la 8ème cour criminelle d’Istanbul a ordonné le 16 août, la fermeture et l’arrestation des collaborateurs.

Ces chroniques politiques, réflexions sur l’écriture et l’exil, essais sur les actions gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre dans la vie quotidienne en Turquie, éclaireront le profil d’essayiste engagée d’Aslı Erdoğan et permettront de comprendre pourquoi l’auteur, victime de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 2016, est actuellement en prison.

Son écriture toujours soignée et traversée de fulgurances poétiques trouve ici un autre terrain d’expression que le roman, non moins convaincant.

Relations presse : Emanuèle Gaulier

– e.gaulier@actes-sud.fr – 01 55 42 63 24

« L’écriture est soit un verdict, soit un cri… L’écriture, comme cri, naissant avec le cri… Une écriture à même de susciter un grand cri qui recouvrirait toute l’immensité de l’univers… Qui aurait assez de souffle pour hurler à l’infini, pour ressusciter tous les morts… »

Aslı Erdoğan (dont le patronyme, courant en Turquie, n’a pas de lien avec le président du pays) est née en 1967 et vit à Istanbul. Physicienne de formation, elle a travaillé au Centre européen de recherches nucléaires de Genève. Elle a vécu et travaillé deux ans à Rio de Janeiro.

Romancière et nouvelliste, lauréate de nombreux prix et traduite dans plusieurs langues, Aslı Erdoğan incarne le rayonnement de la nouvelle littérature turque, celle de la génération d’après Orhan Pamuk.

À ce jour, cette intellectuelle engagée est toujours en détention dans la prison stambouliote pour femmes, Barkirköy, et le parquet a réclamé sa détention à vie pour des chefs d’accusation accablants : « propagande en faveur d’une organisation terroriste », « appartenance à une organisation terroriste », « incitation au désordre ».

La date de son procès n’est pas encore connue.

L’arrestation d’Aslı Erdoğan a provoqué une vague d’indignation en Turquie et dans le monde, relayée par de nombreux artistes, intellectuels et écrivains.

Une pétition a été lancée après son arrestation sur le site change.org et a récolté, depuis, plus de 39 000 signatures.

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, dans le cadre d’un entretien accordé à Livres Hebdo le 10 novembre, a qualifié « d’intolérable » son maintien en détention.

« CETTE LETTRE EST UN APPEL D’URGENCE ! »
Depuis la prison de Bakırköy où elle est détenue, Aslı Erdoğan a fait passer le 1er novembre 2016 un appel d’urgence que voici :

Chers amis, collègues, journalistes, et membres de la presse,

Je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakırköy, au lendemain de l’opération policière à l’encontre du journal Cumhuriyet, un des journaux les plus anciens et voix des sociaux démocrates. Actuellement plus de 10 auteurs de ce journal sont en garde-à-vue. Quatre personnes dont Can Dündar (ex) rédacteur en chef, sont recherchées par la police. Même moi, je suis sous le choc.

Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucune de ses lois, ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C’est un record mondial. En deux mois, 170 journaux, magazines, radios et télés ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la « vérité » et la « réalité », et toute opinion un tant soit peu différente de celle du pouvoir est réprimée avec violence : la violence policière, des jours et des nuits de garde-à-vue (jusqu’à 30 jours)…

Moi, j’ai été arrêtée seulement parce que j’étais une des conseillères d’Özgür Gündem, « journal kurde ». Malgré le fait que les conseillères, n’ont aucune responsabilité sur le journal, selon l’article n°11 de la Loi de la presse qui le notifie clairement, je n’ai pas été emmenée encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire.

Dans ce procès kafkaïen, Necmiye Alpay, scientifique linguiste de 70 ans, est également arrêtée avec moi, et jugée pour terrorisme.

Cette lettre est un appel d’urgence !

La situation est très grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincue que l’existence d’un régime totalitaire en Turquie, secouerait inévitablement, d’une façon ou d’une autre, aussi l’Europe entière. L’Europe est actuellement focalisée sur la « crise de réfugiés » et semble ne pas se rendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, – auteurs, journalistes, Kurdes, Alévis, et bien sûr les femmes- payons le prix lourd de la « crise de démocratie ». L’Europe doit prendre ses responsabilités, en revenant vers les valeurs qu’elle avait définies, après des siècles de sang versé, et qui font que « l’Europe est l’Europe » : La démocratie, les droits humains, la liberté d’opinion et d’expression…

Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, jusqu’à maintenant.

Cordialement,

Aslı Erdoğan

1.11.2016, Bakırköy Cezaevi, C-9

Traduit du turc par Kedistan

Soirée de soutien

Le 12 décembre 2016 à 20h, La Maison de la Poésie accueillera une soirée de soutien et de solidarité à Aslı Erdoğan en présence notamment de Mine Aydoslu, la mère d’Asli Erdoğan, Françoise Nyssen, présidente d’Actes Sud, Timour Muhidine, son éditeur, Pierre Astier, son agent littéraire. Cette soirée sera animée par le journaliste Christian Tortel et la comédienne Sophie Bourel lira des textes du recueil à paraître Même le silence n’est plus à toi.

À lire en avant-première, deux extraits du recueil :

Le Silence même n’est plus à toi

(parution janvier 2017)

Nous sommes coupables

Que faut-il écrire ? Que peut bien faire l’écriture (la tienne), que peut-elle bien mettre en « mots », et au nom de quel monde peut-elle transformer celui-ci ? Jusqu’où peut-elle se baser sur la réalité ? Trois heures du matin, la pluie tombe par intermittences, bientôt à verse. Comme si c’était le bruit des secondes qu’on entendait battre sur le pavé. Je suis à ma place habituelle, dans ma nuit où j’entre comme on se faufile dans une tente. Problèmes « éternels », s’obscurcissant à mesure que l’ombre s’étend, pris dans l’étroit défilé qui coupe toute issue… « L’écriture est soit un verdict, soit un cri. »

Mot tant de fois prononcé, il lui arrive parfois de s’accrocher à l’homme telle une anaphore, de l’éparpiller entre ciel et terre. Puis il le jette subitement dehors, et l’abandonne sur les rives du silence. L’écriture, comme cri, naissant avec le cri… Une écriture à même de susciter un grand cri qui recouvrirait toute l’immensité de l’univers… Qui aurait assez de souffle pour hurler à l’infini, pour ressusciter tous les morts… Quel mot peut reprendre et apaiser le cri de ces enfants arméniens jetés à la fosse ? Quels mots pour être le ferment d’un monde nouveau, d’un autre monde où tout retrouverait son sens véritable, sur les cendres de celui-ci ?

Les limites de l’écriture, limites qui ne peuvent être franchies sans incendie, sans désintégration, sans retour à la cendre, aux os et au silence… Si loin qu’elle puisse s’aventurer dans le Pays des Morts, l’écriture n’en ramènera jamais un seul. Si longtemps puisse-t-elle hanter les corridors, jamais elle n’ouvrira les verrous des cellules de torture. Si elle se risque à pénétrer dans les camps de concentration où les condamnés furent pendus aux portes décorées et rehaussées de maximes, elle pressent qu’elle n’en ressortira plus. Et si elle en revient pour pouvoir le raconter, ce sera au prix de l’abandon d’elle-même, en arrière, là-bas, derrière les barbelés infranchissables… Face à la mort, elle porte tous les masques qu’elle peut trouver. Lorsqu’elle essaie de résonner depuis le gouffre qui sépare les bourreaux des victimes, ce n’est que sa propre voix qu’elle entend, des mots qui s’étouffent avant même d’atteindre l’autre bord, avant les rives de la réalité et de l’avenir… La plupart de temps, elle choisit de rester à une distance relativement sûre, se contentant peut-être, pour la surmonter, de la responsabilité du « témoignage »…

Aussi excessivement facile, tardif et vain que cela soit, il faut le dire explicitement : nous sommes coupables. Nous avons commis, dans ce pays, un crime atroce ; ceux qui en ont été les victimes ont trouvé ces mots pour le nommer, « Grande Catastrophe », nous avons éradiqué un peuple. Après avoir appelé les hommes à combattre dans nos armées, nous avons massacré à la pelle leurs femmes et leurs enfants, en les faisant marcher le ventre vide sur des routes interminables. Mais le crime des hommes est dans leurs actes autant que dans leur façon de les assumer. En niant nos agissements, nous avons commis un crime plus grand encore, en refusant de regarder cette femme qui nous appelait à l’aide, cette pauvre femme prise dans l’un des cortèges qu’on envoyait à la mort, cette femme qui depuis 99 ans nous fait désespérément signe… Voilà le pire crime, car c’est voler à un être humain jusqu’à ses traumatismes. Accuser la victime de mensonge, c’est rejeter le crime sur ceux qui en sont les martyrs… Voilà sans doute pourquoi nos terres sont couvertes de fosses, que nous creusons et refermons sans cesse. Jonchées d’os, de cendres, de silence… Nous ne sommes pas capables ni de regarder dans les yeux cette femme battue à mort puis jetée sur le bord de l’autoroute, ni les restes du squelette du partisan… Nous vieillissons pour oublier, oublions en assassinant, et oublions sans cesse que ces cadavres, nous les portons en nous.

Faire face est tout autre chose qu’accepter. C’est être capable d’affronter le regard des victimes, savoir leur laisser la parole. Il est peut-être trop tard, bien trop tard pour les morts, mais laissons ceux qui en ont réchappé nous la raconter, cette Grande Catastrophe. Nous, qui sommes désormais un autre « nous ».

Un dernier mot avant le 1er mai : la place Taksim est à nous, ceux qui y sont morts à tout le monde… Chaque fois que nous marcherons vers cette place méconnaissable, malgré les matraques, les canons à eau, les lacrymos, chaque fois que nous en prendrons le chemin, elle sera « à nous ».
FERGUSON Niall
The Decline and Fall of History
Edited: 201610281561
On October 28, Niall Ferguson accepted the 2016 Philip Merrill Award for Outstanding Contributions to Liberal Arts Education at the Folger Shakespeare Library in Washington, DC.
Ferguson names 20 important subjects that are underrated in history classes in Stanford, Yale and Harvard.
1. All periods in British History
2. The Reformation
3. The scientific revolution
4. The Enlightment
5. The American Revolution
6. The French Revolution
7. The US Constitution
8. The Industrial Revolution
9. The American Civil War
10. German Unification
11. World War I
12. The Russian Revolution
13. The Great Depression
14. The Rise Of Fascism
15. The Third Reich
16. World War II
17. Decolonization
18. The Cold War
19. The history of Israel
20. European Integration

Comment LT: What I miss in Fergusons' list is The Rise and Decline of the Ottoman Empire.


Les propriétaires des médias en France
Edited: 201610161461


Bolloré Vincent
Drahi Patrick
trio Pierre Bergé, Xavier Niel, Matthieu Pigasse
Serge Dassault
Bernard Arnault
Martin Bouygues
François Pinault
Arnaud Lagardère
Vereniging Eigen Huis - Nederland
Privégegevens woningbezitter nog steeds op straat
Edited: 201610151134
Geplaatst op 13 okt 2016 , bijgewerkt 13 okt 2016, 16:00
Het is nog altijd heel makkelijk om privégegevens van woningbezitters uit het Kadaster te halen. Dat bewees PowNed, dat zo op de stoep kon staan bij onder andere de privéadressen van AIVD-chef Rob Bertholee en korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom.
Vorig jaar oktober waarschuwde Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, in het Eigen Huis Magazine dat het via het Kadaster te makkelijk is voor kwaadwillenden om aan privégegevens van huiseigenaren te komen. Bij het Kadaster zijn niet alleen gegevens op te vragen zoals het huisadres, maar ook de leveringsakte van het huis, waarin soms zelfs paspoortnummer en huwelijksdatum staan. 
Niets veranderd

Vereniging Eigen Huis eist dat er snel actie ondernomen wordt. ‘Na een jaar is er nog niets veranderd’, zegt beleidsadviseur Steven Wayenberg. ‘Niet iedereen moet zomaar andermans gegevens kunnen opvragen. Alleen degenen met een gerechtvaardigd belang moeten dat kunnen.’

D66 deed de oproep om een ‘privacyslot’ op het Kadaster en het register van de Kamer van Koophandel. Kamerlid Farshad Bashir (SP) stelde Kamervragen.
Council of Europe
Committee of experts on media pluralism and transparency of media ownership (MSI-MED) 12 October 2017 MSI-MED(2017)06 - MSI-MED 4th meeting 20-21 September 2017 (Strasbourg, Agora, RoomG06)
Edited: 201610121766
VIER / LT
Jan Jambon in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)
Edited: 201610120006
Jan Jambon, minister van BiZ, nam deel aan een nachtelijke patrouille van de politie van SJM. Die werd gevolgd door de TV-ploeg van VIER in het puike programma Niveau 4.
De hoofdinspecteurs kloegen de straffeloosheid t.a.v. jeugddelinquentie aan en legden de vinger op de wonde: justitie (parket en strafuitvoering) en te weinig gevangeniscellen. Tot 18 jaar plegen jongeren vooral diefstallen en vandalisme; na hun 18de stappen zij in het drugsnetwerk. In dat opzicht zijn er parallellen met de situatie in Napels .
Veel antwoorden had Jambon niet.
Zorgwekkend.
PowNed
D66 wil een privacyslot op de gegevens van het Kadaster en de Kamer van Koophandel. - Nederland
Edited: 201610110046
A. Tankus
11 oktober 2016 - 10:21
D66 wil een privacyslot op de gegevens van het Kadaster en de Kamer van Koophandel. "Wij vinden het zorgwekkend dat je zo makkelijk privé-gegevens uit het Kadaster kan halen", zegt Kees Verhoeven. "Je moet kunnen zeggen: dit wil ik niet", zegt het Kamerlid vandaag tegen PowNed.
In de aflevering van de De Week van PowNed van vorige week werd aangetoond dat het vrij simpel is om via het Kadaster aan privé-gevevens te komen. Onze verslaggever stond op die manier op de stoep bij de baas van AIVD en de politie.
"Dat een hypotheek openbaar is, vind ik prima. Maar dat iemand die het niet met je eens is zomaar voor je deur kan staan vind ik niet kunnen. Jullie uitzending heeft bewezen dat dit veel te makkelijk is", aldus Verhoeven.
Motie
Hij gaat daarom bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie een motie indienen die voorstelt een privacyslot op het Kadaster en Kamer van Koophandel te plaatsen. "Je moet gewoon kunnen zeggen net als vroeger bij het papieren telefoonboek, dit wil ik niet." Hij verwacht dat de motie brede steun zal krijgen in de Tweede Kamer. "Hier zou de hele Tweede Kamer achter moeten staan." 
SP-kamerlid Farshad Bashir heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan de Minister van Wonen en Rijksdienst en aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de openbare gegevens in het kadaster. Verhoeven vindt dit echter een "te zacht middel".
Noot LT: beginnen de eigenaars zich in te graven?
Council of Europe
MSI-MED (2016)09rev2 - Recommendation CM/Rec(2017x)xx of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and transparency of media ownership - Second revised draft
Edited: 201609201696
MSI-MED (2016)09rev2
Recommendation CM/Rec(2017x)xx of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and transparency of media ownership
Second revised draft
Preamble

1. Media freedom and pluralism are crucial components of the right to freedom of expression, as guaranteed by Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, hereinafter “the Convention”). They are central to the functioning of a democratic society as they help to ensure the availability and accessibility of diverse information and views, on the basis of which individuals can form and express their opinions and exchange information and ideas.
2. The media play essential roles in democratic society, by widely disseminating information, ideas, analysis and opinions; acting as public watchdogs, and providing forums for public debate. In the present multi-media ecosystem, these roles continue to be fulfilled by traditional media, but are also increasingly performed by other media and non-media actors, from multinational corporations to non-governmental organisations and individuals.
3. Pluralist democratic societies are made up of a wide range of identities, ideas and interests. It is imperative that this diversity can be communicated through a range of independent and autonomous channels and outlets, thus creating an informed society, contributing to mutual understanding and fostering social cohesion.
4. Different types of media, along with different genres or forms of editorial content or programming contribute to diversity of content. Although content focusing on news and current affairs is of most direct relevance for fostering an informed society, other genres are also very important. Examples include cultural and educational content and entertainment, as well as content aimed at specific sections of society, such as local content.
5. In the present multi-media environment, online media and other internet platforms enable access to a growing range of information from diverse sources. This transformation in how media content is made available and used creates new opportunities for more and more people to interact and communicate with each other and to participate in public debate.
6. This technological evolution also raises concerns for media pluralism. While variety in media sources and types can be instrumental in enhancing diversity of media content and exposure to such diversity, it does not of itself guarantee it. Individuals still have to select what media to use and what content to watch, listen to or read among vast quantities of diverse content distributed across various media. This may result in them selecting or being exposed to information confirming their existing views and opinions, which can, in turn, generate fragmentation and result in a polarised society. While limited news resources and self-imposed restrictions on the choice of content are not new phenomena, the media and internet intermediaries may amplify their inherent risks, through their ability to control the flow, availability, findability and accessibility of information and other content online. This is particularly troubling if the individual users are not aware of these processes or do not understand them.
7. As new actors enter the evolving online market, the ensuing competitive pressures and a shift in advertising revenues towards the internet have contributed to an increase in media consolidation and convergence. Single or a few media owners or groups acquire positions of considerable power where they can separately or jointly set the agenda of public debate and significantly influence or shape public opinion, reproducing the same content across all platforms on which they are present. Convergence trends also lead to cost-cutting, job losses in journalism and media sectors, and the risk of financial dependencies for journalists and the media. These developments may cause a reduction in diversity of news and content generally and ultimately impoverish public debate.
8. Fresh appraisals of existing approaches to media pluralism are called for in order to address the challenges for pluralism resulting from how users and businesses have adapted their behaviour to technological developments. New policy responses and strategic solutions are needed to sustain independent, quality journalism and diverse content across all media types and formats.
9. There is a need for an enhanced role for independent public service media to counteract on-going processes of concentration and convergence in the media. By virtue of their remit, public service media are particularly suited to address the informational needs and interests of all sections of society, as is true of community media in respect of their constituent users. It is of utmost importance for public service media to have within their mandates the responsibility to foster political pluralism and awareness of diverse opinions, notably by providing different groups in society – including cultural, linguistic, ethnic, religious or other minorities – with an opportunity to receive and impart information, to express themselves and to exchange ideas.
10. In light of the increased range of media and content, it is very important for individuals to possess the cognitive, technical and social skills and capacities that enable them to critically analyse media content, and to understand the ethical implications of media and technology. Media literacy contributes to media pluralism and diversity by empowering individuals to effectively access, evaluate and create diverse types of content; by reducing the digital divide; facilitating informed decision-making, especially in respect of political and public affairs and commercial content, and by enabling the identification and countering of false or misleading information and harmful and illegal online content.
11. The adoption and effective implementation of media-ownership regulation plays an important role in respect of media pluralism. Such regulation should ensure transparency in media ownership; it should address issues such as cross-media ownership, direct and indirect media ownership and effective control and influence over the media. It should also ensure that there is effective and manifest separation between the exercise of political authority or influence and control of the media or decision making as regards media content.
12. Transparency of media ownership, organisation and financing help to increase media accountability. Transparency and media literacy are therefore indispensable tools for individuals to make informed decisions about which media they use and how they use them, to search for, access and impart information and ideas of all kinds. This makes them practical instruments of effective pluralism.
13. Against this background, the present Recommendation reaffirms the importance of existing Council of Europe standards dealing with different aspects of media pluralism and transparency of media ownership and the need to fully implement them in democratic societies. The Recommendation builds further on those standards, adjusting, supplementing and reinforcing them, as necessary, to ensure their continued relevance in the current multi-media ecosystem.
Under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe (ETS No. 1), the Committee of Ministers recommends that governments of member States:
i. fully implement the guidelines set out in the appendix to this recommendation;
ii. remain vigilant to, and address, threats to media pluralism and transparency of media ownership by regularly monitoring the state of media pluralism in their national media markets, assessing risks to media freedom and pluralism and adopting appropriate regulatory responses, including by paying systematic attention to such focuses in the on-going reviews of their national laws and practices;
iii. fully implement, if they have not already done so, previous Committee of Ministers’ Recommendations and Declarations dealing with different aspects of media pluralism and transparency of media ownership, in particular those specified in the guidelines appended to the present Recommendation;
iv. promote the goals of this recommendation at the national and international levels and engage and co-operate with all interested parties to achieve those goals.

Appendix to Recommendation

Guidelines

In the context of this Recommendation, unless otherwise specified, the media are generally understood as including print, broadcast and online media.
I. A favourable environment for freedom of expression and media freedom

1. The principles of freedom of expression and media freedom, as grounded in the Convention, must continue to be developed in a way that takes full account of the features of the present multi-media ecosystem, in which a range of new media actors have come to the fore.
2. States have a positive obligation to foster a favourable environment for freedom of expression, in which everyone can exercise their right to freedom of expression and participate in public debate effectively, irrespective of whether or not their views are received favourably by the State or others. States should guarantee free and pluralistic media for their valuable contribution to robust public debate in which societal diversity can be articulated and explored.
3. National legislative and policy frameworks should safeguard the editorial independence and operational autonomy of all media so that they can carry out their key tasks in democratic society. The frameworks should be designed and implemented in such ways as to prevent the State, or any powerful political, economic, religious or other groups from acquiring dominance and exerting pressure on the media.
4. Relevant legislation should ensure that the media have the freedom at all times to provide accurate and reliable reporting on matters of public interest, in particular concerning vital democratic processes and activities, such as elections, referenda and public consultations on matters of general interest. Adequate safeguards should also be put in place to prevent interference with editorial independence of the media in relation to coverage of conflicts, crises and other sensitive situations where quality journalism and reporting are key tools in countering propaganda and disinformation.
5. In a favourable environment for freedom of expression, media regulatory authorities and other authorities or entities entrusted with responsibility for regulating or monitoring other (media) service providers or media pluralism must be able to carry out their remit in an effective, transparent and accountable manner. A prerequisite for them to be able to do so is that they themselves enjoy independence that is guaranteed in law and borne out in practice.
6. The independence of the authorities and entities referred to in the previous paragraph should be guaranteed by ensuring that they: have open and transparent appointment and dismissal procedures; have adequate human and financial resources and autonomous budget allocation; work to transparent procedures and decision-making; have the power to take autonomous decisions and enforce them, and that their decisions are subject to appeal.

7. States should ensure transparency of media ownership, organisation and financing, as well as promote media literacy, in order to provide individuals with the information and critical awareness that they need in order to access diverse information and participate fully in the present multi-media ecosystem.
II. Media pluralism and diversity of media content

General requirements of pluralism
1. As ultimate guarantors of pluralism, States have a positive obligation to put in place an appropriate legislative and policy framework to that end. This implies adopting appropriate measures to ensure sufficient variety in the overall range of media types, bearing in mind differences in terms of their purposes, functions and geographical reach. The complementary nature of different media types strengthens external pluralism and can contribute to creating and maintaining diversity of media content.
2. States are called upon to ensure that there is periodic independent monitoring and evaluation of the state of media pluralism in their jurisdictions based on a set of objective and transparent criteria for identifying risks to the variety in ownership of media sources and outlets, the diversity of media types, the diversity of viewpoints represented by political, ideological, cultural and social groups, and the diversity of interests and viewpoints relevant to local and regional communities. States are further urged to develop and enforce appropriate regulatory and policy responses effectively addressing any risks found.

Specific requirements of pluralism
Diversity of content
3. States should adopt regulatory and policy measures to promote the availability and accessibility of the broadest possible diversity of media content as well as the representation of the whole diversity of society in the media, including by supporting initiatives by media to those ends.

States should encourage the development of open, independent, transparent and participatory initiatives by social media, media stakeholders, civil society and academia, that seek to improve effective exposure of users to the broadest possible diversity of media content online.

Wherever the visibility, findability and accessibility of media content online is influenced by automated processes, whether they are purely automated processes or used in combination with human decisions, States should encourage social media, media stakeholders, civil society and academia to engage in open, independent, transparent and participatory initiatives that:

- increase the transparency of the processes of online distribution of media content, including automated processes;

- assess the impact of such processes on users’ effective exposure to a broad diversity of media content, and

- seek to improve these distribution processes in order to improve users’ exposure to the broadest possible diversity of media content.

4. States should make particular efforts, taking advantage of technological developments, to ensure that the broadest possible diversity of media content, including in different languages, is accessible to all groups in society, particularly those which may have specific needs or face disadvantage or obstacles when accessing media content, such as minority groups, children, the elderly and persons with cognitive or physical disabilities.
5. Diversity of media content can only be properly gauged when there are high levels of transparency about editorial and commercial content: media and other actors should adhere to the highest standards of transparency regarding the provenance of their content and always signal clearly when content is provided by political sources or involves advertising or other forms of commercial communications, such as sponsoring and product placement. This also applies to user-generated content and to hybrid forms of content, including branded content, native advertising and advertorials and infotainment.
Institutional arrangement of media pluralism
6. States should recognise the crucial role of public service media in fostering public debate, political pluralism and awareness of diverse opinions. States should accordingly guarantee adequate conditions for public service media to continue to play this role in the multi-media landscape, including by providing them with appropriate support for innovation and the development of digital strategies and new services.
7. States should adopt appropriate specific measures to protect the editorial independence and operational autonomy of public service media by keeping the influence of the State at arm’s length. The supervisory and management boards of public service media must be able to operate in a fully independent manner and the rules governing their composition and appointment procedures must contain adequate checks and balances to ensure that independence.
8. States should also ensure stable, sustainable, transparent and adequate funding for public service media in order to guarantee their independence from governmental, political and commercial pressures and enable them to provide a broad range of pluralistic information and diverse content. This can also help to counterbalance any risks caused by a situation of media concentration.
9. States should encourage and support the establishment and functioning of community, minority, regional and local media, including by providing financial mechanisms to foster their development. Such independent media give a voice to communities and individuals on topics relevant to their needs and interests, and are thus instrumental in creating public exposure for issues that may not be represented in the mainstream media and in facilitating inclusive and participatory processes of dialogue within and across communities and at regional and local levels.
10. States should facilitate access to cross-border media, which serve communities outside the country where they are established, supplement national media and can help certain groups in society, including immigrants, refugees and diaspora communities, to maintain ties with their countries of origin, native cultures and languages.

Support measures for the media and media pluralism
11. For the purpose of enhancing media pluralism, States should develop strategies and mechanisms to support professional news media and quality journalism, including news production capable of addressing diverse needs and interests of groups that may not be sufficiently represented in the media. They should explore a wide range of measures, including various forms of non-financial and financial support such as advertising and subsidies, which would be available to different media types and platforms, including those of online media. States are also encouraged to support projects relating to journalism education, media research and innovative approaches to strengthen media pluralism and freedom of expression.
12. Support measures should have clearly defined purposes; be based on pre-determined clear, precise, equitable, objective and transparent criteria, and be implemented in full respect of the editorial and operational autonomy of the media. Such measures could include positive measures to enhance the quantity and quality of media coverage of issues that are of interest and relevance to groups which are underrepresented in the media.
13. Support measures should be administered in a non-discriminatory and transparent manner by a body enjoying functional and operational autonomy such as an independent media regulatory authority. An effective monitoring system should also be introduced to supervise such measures, to ensure that they serve the purpose for which they are intended.
III. Regulation of media ownership: ownership, control and concentration

1. In order to guarantee effective pluralism in their jurisdictions, States should adopt and implement a comprehensive regulatory framework for media ownership and control that is adapted to the current state of the media industry. Such a framework should take full account of media convergence and the impact of online media.
Ownership and control
2. Regulation of competition in the media market including merger control should prevent individual actors from acquiring significant market power in the overall national media sector or in a specific media market/sector at the national level or sub-national levels, to the extent that such concentration of ownership limits meaningful choice in the available media content.
3. Media ownership regulation should apply to all media and could include restrictions on horizontal, vertical and cross-media ownership, including by determining thresholds of ownership in line with Recommendation CM/Rec 2007(2) of the Committee of Ministers to member states on media pluralism and diversity of media content. Those thresholds may be based on a number of criteria such as capital shares, voting rights, circulation, revenues, audience share or audience reach.
4. States should set criteria for determining ownership and control of media companies by explicitly addressing direct and beneficial ownership and control. Relevant criteria can include proprietary, financial or voting strength within a media company or companies and the determination of the different levels of strength that lead to exercising control or direct or indirect influence over the strategic decision-making of the company or companies including their editorial policy.
5. As the key democratic tasks of the media include holding authorities to account, legislation should stipulate that the exercise of political authority or influence is incompatible with involvement in the ownership, management or editorial decision-making of the media. The incompatibility of these functions should be recognised as a matter of principle and should not be made conditional on the existence of particular conditions. The criteria of incompatibility and a range of appropriate measures for addressing conflicts of interest should be set out clearly in law.
6. Any restrictions on the extent of foreign ownership of media should apply in a non-discriminatory manner to all such companies and should take full account of the States’ positive obligation to guarantee pluralism and of the relevant guidelines set out in this Recommendation.
Concentration
7. States are also encouraged to develop and apply suitable methodologies for the assessment of media concentration. In addition to measuring the availability of media sources, this assessment should reflect the real influence of individual media by adopting an audience-based approach and using appropriate sets of criteria to measure the use and impact of individual media on opinion-forming.
8. Media ownership regulation should include procedures to prevent media mergers or acquisitions that could adversely affect pluralism of media ownership or diversity of media content. Such procedures could involve a requirement for media owners to notify the relevant independent regulatory authority of any proposed media merger or acquisition whenever the ownership and control thresholds, as set out in legislation, are met.
9. The relevant independent regulatory authority should be vested with powers to assess the expected impact of any proposed concentration on media pluralism and to make recommendations or decisions, as appropriate, about whether the proposed merger or acquisition should be cleared, subject or not to any restrictions or conditions, including divestiture. Decisions of the independent authority should be subject to judicial review.
IV. Transparency of media ownership, organisation and financing

1. States should guarantee a regime of transparency regarding media ownership that ensures the availability of the data necessary for informed regulation and decision-making and enables the public to access those data in order to help them to analyse and evaluate the information, ideas and opinions disseminated by the media.
2. To this end, States should adopt and implement legislation that sets out enforceable disclosure/transparency obligations for media in a clear and precise way. Such obligations should, as a minimum, include the following information:
- Legal name and contact details of a media outlet;
- Name(s) and contact details of the direct owner(s) with shareholdings enabling them to exercise influence on the operation and strategic decision-making of the media outlet. States are recommended to apply a threshold of 5% shareholding for the purpose of the disclosure obligations.
- Identity and contact details of natural persons with beneficial shareholdings. Beneficial shareholding applies to natural persons who ultimately own or control shares in a media outlet or on whose behalf those shares are held, enabling them to indirectly exercise control or significant influence on the operation and strategic decision-making of the media outlet.
- Information on the nature and extent of the share-holdings or voting rights of the above legal and/or natural persons in other media, media-related or advertising companies which could lead to decision-making influence over those companies, or positions held in political parties;
- Name(s) of the persons with actual editorial responsibility or the actual authors of editorial content;
- Changes in ownership and control arrangements of a media outlet.
3. The scope of the above minima for disclosure/transparency obligations for the media includes legal and natural persons based in other jurisdictions and their relevant interests in other jurisdictions.
4. High levels of transparency should also be ensured with regard to the sources of financing of media outlets in order to provide a comprehensive picture of the different sources of potential interference with the editorial and operational independence of the media and allow for effective monitoring and controlling of such risks.
5. To this end, States should adopt and implement legislation that sets out enforceable disclosure of the following information:
- Information on the sources of the media outlet’s income, including from State and other funding mechanisms and (State) advertising.
- The existence of structural relationships or contractual cooperation with other media or advertising companies, political parties or the State, including in respect of State advertising;
6. Legislation should set out clear criteria as to which media are subject to these reporting obligations. The obligations may be limited with regard to factors such as the commercial nature of the media outlet, a wide audience reach, exercise of editorial control, frequency and regularity of publication or broadcast, etc., or a combination thereof. Legislation should also determine the timeframe within which reporting obligations must be met.
7. Such legislation should also require the maintenance of a public, online database of media ownership and control arrangements in the State, with disaggregated data about different types of media (markets/sectors) and regional and/or local levels, as relevant. Those databases should be kept up to date on a rolling basis and they should be available to the public free of charge. They should be accessible and searchable; their contents should be made available in open formats and there should not be restrictions on their re-use.

8. Reporting requirements relating to media ownership should include the provision of:
- A description of media ownership and control arrangements for media under its jurisdiction (including media whose services are directed at other countries);
- A description of changes to the media ownership and control arrangements within the State during the reporting period;
- An analysis of the impact of those changes on media pluralism in the State.
9. Legislation should provide for the publication of reports on media ownership to be accompanied by appropriate explanations of the data and the methodologies used to collect and organise them, in order to help members of the public to interpret the data and understand their significance.
10. States should issue clear, up-to-date guidance on the interrelationship and implications of the different regulatory regimes and on how to implement them correctly and coherently. That guidance could take the form of user-friendly guidelines, handbooks, manuals, etc.
11. States should also facilitate inter-agency cooperation, including the relevant exchange of information about media ownership held by media regulatory authorities, competition authorities and company registers. Similarly, the exchange of information and best practices with other national authorities, both within their own jurisdiction and in other jurisdictions, should be facilitated.
V. Media literacy/education

1. States should introduce legislative provisions or strengthen existing ones that promote media literacy with a view to enabling individuals to access, understand, critically analyse, evaluate, use and create content through a range of legacy and digital (including social) media.
2. States should also develop a national media literacy policy and ensure its operationalisation and implementation through (multi-)annual action plans. A key strategy for that purpose could be to support the creation of a national media literacy network comprising a wide range of stakeholders, or the further development of such a network where it already exists.
3. In the multi-media ecosystem, media literacy is essential for people of all ages and all walks of life. Law and/or policy measures promoting media literacy should thus help to develop the teaching of media literacy in school curricula at all levels and as part of lifelong learning cycles, including by providing suitable training and adequate resources for teachers and educational institutions to develop teaching programmes. Any measures adopted should be developed in consultation with teachers and trainers with a view to ensuring a fair and appropriate integration of relevant activities in work-flows. Any measures adopted should not interfere with the academic autonomy of educational institutions in curricular matters.
4. States should encourage all media, without interfering with their editorial independence, to promote media literacy through policies, strategies and activities. They should also promote media literacy through support schemes for media, taking into account the particular roles of public service media and community media.
5. States should ensure that independent national regulatory authorities have the scope and resources to promote media literacy in ways that are relevant to their mandates and encourage them to do so.
6. States are encouraged to include in their national media literacy programmes focuses on media pluralism and transparency of media ownership in order to help citizens to make an informed and critical evaluation of the information and ideas propagated via the media. To this end, States are called upon to include in their strategies for ensuring transparency in the media sector educational content which enables individuals to use information relating to media ownership, organisation and financing, in order to better understand the different influences on the production, collection, curation and dissemination of media content.
Pinterest
de vrouw door de eeuwen heen: van prehistorie tot vandaag
Edited: 201609010061
Delion Pierre, Coupechoux Patrick
Mon combat pour une psychiatrie humaine
Edited: 201608310817
Dans les quarante années qui ont suivi la Libération, notre pays a connu une révolution en psychiatrie. Pour la première fois, on a considéré les malades mentaux comme des êtres humains à part entière, et l’on a inventé une nouvelle psychiatrie que l’on a qualifiée de « désaliéniste » car elle entendait en finir avec l’asile et l’enfermement. La vie professionnelle de Pierre Delion, Professeur de psychiatrie, ancien chef du service de pédo-psychiatrie du CHRU de Lille, se confond avec cette révolution dont il a été l’un des principaux acteurs. Il la raconte ici, au cours d’un entretien, et son récit nous guide à travers cette période créatrice, pleine de contradictions et d’extraordinaires progrès. Il nous fait découvrir, de l’intérieur, que la psychothérapie institutionnelle, ancrée dans la révolution du secteur, constitue la psychiatrie, une discipline scientifique située au carrefour de la biologie, des neurosciences et des sciences humaines. Et nous apprend, de manière parfois saisissante, ce qu’est une pratique désaliénéniste dans la vie quotidienne pour expliquer que le soin, c’est la relation avec le patient, et que celle-ci ne se construit que si l’on est ouvert sur le monde. Cette psychiatrie existe, pour les adultes comme pour les enfants – en particulier les enfants autistes – : elle a été le combat de sa vie, comme le raconte son livre, et il est urgent de la défendre, parce qu’elle est en danger.
Paru le 31 août 2016. Essai (broché)
ISENBERG Nancy
White Trash: The 400-Year Untold History of Class in America
Edited: 201606210914


In her groundbreaking history of the class system in America, extending from colonial times to the present, Nancy Isenberg takes on our comforting myths about equality, uncovering the crucial legacy of the ever-present, always embarrassing––if occasionally entertaining––"poor white trash."

The wretched and landless poor have existed from the time of the earliest British colonial settlement. They were alternately known as “waste people,” “offals,” “rubbish,” “lazy lubbers,” and “crackers.” By the 1850s, the downtrodden included so-called “clay eaters” and “sandhillers,” known for prematurely aged children distinguished by their yellowish skin, ragged clothing, and listless minds.

Surveying political rhetoric and policy, popular literature and scientific theories over four hundred years, Isenberg upends assumptions about America’s supposedly class-free society––where liberty and hard work were meant to ensure real social mobility. Poor whites were central to the rise of the Republican Party in the early nineteenth century, and the Civil War itself was fought over class issues nearly as much as it was fought over slavery.

Reconstruction pitted "poor white trash" against newly freed slaves, which factored in the rise of eugenics–-a widely popular movement embraced by Theodore Roosevelt that targeted poor whites for sterilization. These poor were at the heart of New Deal reforms and LBJ’s Great Society; they haunt us in reality TV shows like Here Comes Honey Boo Boo and Duck Dynasty. Marginalized as a class, "white trash" have always been at or near the center of major political debates over the character of the American identity.

We acknowledge racial injustice as an ugly stain on our nation’s history. With Isenberg’s landmark book, we will have to face the truth about the enduring, malevolent nature of class as well.
(source:goodreads)
Persbericht Vivaqua
VIVAQUA -2015 in enkele cijfers
Edited: 201606061461
06 juni 2016

Omzet: 292,4 miljoen euro
VIVAQUA heeft onlangs zijn balans voor 2015 voorgesteld. Het jaar is afgesloten met een omzet van 292,4 miljoen euro voor al zijn activiteiten samen: productie en distributie van drinkwater en sanering van afvalwater.

Productie: 135,6 miljoen m³
VIVAQUA is een zuivere intercommunale die actief is in de drie gewesten van het land en drinkwater levert aan ongeveer 2,25 miljoen mensen. In 2015 heeft VIVAQUA 135,6 miljoen m³ water geproduceerd, waarvan 59 % grondwater en 41 % oppervlaktewater. Van de totale productie is zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 46 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.

Stabiel verbruik
Het leidingwaterverbruik van de Belgische gezinnen is het laagste in Europa. In het Brusselse Gewest bedraagt het zo ongeveer 96 liter per dag en per persoon. We zijn ver verwijderd van de 122 liter per dag en per persoon van 2002 ... Doordat de Brusselse bevolking elk jaar met ongeveer 1,5 % toeneemt, blijft het totale verbruik wel stabiel, net als de volumes die VIVAQUA levert.

Prijs van het water
Dankzij zijn inspanningen om de kosten te beheersen, heeft VIVAQUA in 2015 de waterverkoopprijs aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten op het niveau van 2013 kunnen houden (geen indexering).
Voor 2016 zal deze prijs voor water in 't groot worden beïnvloed door de beslissing van het Waalse Gewest om de belasting op de winning van water dat tot drinkbaar water kan worden verwerkt, jaarlijks te indexeren. Deze automatische indexering wordt van kracht op 1 januari van elk jaar en gebeurt op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor 2016 stijgt de Waalse belasting van 0,0756 euro/m³ naar 0,0769 euro/m³. Deze verhoging van 0,0013 euro/m³ wordt dus doorberekend in de prijs van het water dat VIVAQUA verkoopt aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten. Voor 2016 werd de prijs van het water vastgelegd op 0,8207 euro/m³. Bij deze prijs komt, voor de gemeenten en instellingen die door het verdeelnet worden bevoorraad, nog de prijs voor deze dienstverlening (0,0584 euro/m³).
journal Romandie
Eternit
Edited: 201606011702
Procès Eternit: la Cour constitutionnelle italienne se penche sur "Eternit bis"
Rome (awp/ats) - La Cour constitutionnelle italienne s'est penchée mardi sur les procédures judiciaires contre l'industriel Stephan Schmidheiny concernant les morts de l'amiante. Elle doit décider si un deuxième procès contre l'homme d'affaires suisse est conforme à la Constitution.


Les procédures concernent des décès liés à l'amiante dans les régions transalpines qui abritaient des usines de la société Eternit S.p.a Gênes. Le groupe suisse Eternit - dirigé depuis 1976 par M. Schmidheiny - était le plus gros actionnaire, puis l'actionnaire principal de cette société, de 1973 jusqu'à sa faillite en 1986.


Mis en cause par le parquet de Turin, le milliardaire suisse a déjà eu maille à partir avec la justice italienne. En juin 2013, il avait été condamné en appel à 18 ans de prison pour avoir provoqué volontairement une catastrophe environnementale. La Cour de cassation l'a acquitté en novembre 2014, jugeant les faits prescrits.


Le parquet de Turin et certains des plaignants exigent aujourd'hui un nouveau procès. Dans l'affaire "Eternit bis", Stephan Schmidheiny est accusé d'homicide volontaire et aggravé pour 258 décès suspects liés à l'amiante.


En juillet dernier, la juge turinoise en charge de l'affaire a saisi la Cour constitutionnelle. Elle veut savoir si cette procédure porte sur les mêmes faits que ceux du premier procès qui s'est clos fin 2014. Ce scénario violerait l'interdiction de la double incrimination ("ne bis in idem"), un principe classique de la procédure pénale selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour les mêmes faits.


Au coeur du débat: la question de savoir si l'interdiction de la double incrimination se réfère à des faits déjà établis, ou si on considère qu'il y a de nouveaux chefs d'accusation. Sur ce point, l'application du droit en Italie diffère du reste de l'Europe.


Durant les audiences préliminaires à Turin, la défense a souligné que dans le premier procès Eternit, tous les éléments pertinents ont déjà été étudiés, a déclaré à l'ats la porte-parole de M. Schmidheiny, Lisa Meyerhans. L'accusation estime pour sa part qu'un deuxième procès ne violerait ni la Constitution italienne, ni la Convention européenne des droits de l'homme.


NI CONDAMNÉ NI ACQUITTÉ


Au contraire, en cas d'arrêt de la procédure, l'Italie violerait le principe d'obligation de la loi pénale et risquerait de se faire condamner à Strasbourg pour refus de protéger les victimes, a déclaré mardi l'avocate des victimes, Laura D'Amico, citée par l'agence de presse Ansa.


Selon elle, Stephan Schmidheiny ne peut prétendre être jugé deux fois pour les mêmes faits. Il n'a en effet ni été condamné ni acquitté, mais a bénéficié en cassation de la prescription, a-t-elle fait valoir.


Les avocats de l'homme d'affaires ont de leur côté demandé à la Cour constitutionnelle de renvoyer la question devant la justice européenne pour souligner l'"incompatibilité" entre les normes italiennes et celles de l'UE ou de reconnaître l'inconstitutionnalité d'un second procès.


Si la Cour constitutionnelle décide que l'interdiction de la double incrimination porte sur des faits établis, elle fermerait définitivement la voie à un deuxième procès.


Les juges romains peuvent toutefois également renvoyer le dossier à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ou refuser de s'en saisir. Dans ce cas, ce serait au tribunal de Turin de décider si Stephan Schmidheiny devra affronter un nouveau procès. On ignore quand la Cour rendra sa décision.


ats/al


(AWP / 31.05.2016 13h50)
EmperorTigerstar
The History of the Ottomans: 1299-1923 (animated map)
Edited: 201605261562
Gepubliceerd op 26 mei 2016
See the rise and fall of the Ottomans as they build up their empire in the Middle East, Southeastern Europe, and North Africa.

Trends
Matig uw snelheid in Nederland
Edited: 201605241313
U kunt er maar beter rekening mee houden: vanaf 1 juni kunnen de Nederlandse autoriteiten de databank van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) online raadplegen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland een verkeersovertreding hebben begaan. De Belgische overtreder ontvangt een aanmaning om de boete te betalen in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig. Dit akkoord met Nederland bouwt verder op de Europese richtlijn die de gegevensuitwisseling van verkeersovertreders tussen de Europese lidstaten voor de acht belangrijkste verkeersovertredingen regelt.
MANARA Milo
Et Milo créa Bardot, 25 portretten van Brigitte Bardot worden op 10 en 11 juni tentoongesteld bij Espace du Forum aan de Grote Zavel te Brussel
Edited: 201605211213


Op zondag 12 juni volgt een veiling. Een deel van de opbrengst gaat naar de Fondation BB.
Milo Manara (19450912), pseudoniem voor Maurilio Manara is een Italiaans kunstenaar, auteur en striptekenaar.
France3
Amiante: Eternit seul responsable du décès d'un salarié de Saint-Grégoire (35)
Edited: 201605141132
Eternit, le premier producteur français d'amiante-ciment jusqu'à l'interdiction de la fibre, est le seul responsable de la maladie d'un de ses salariés, a considéré la justice, une première qui pourrait faire jurisprudence.
Dans une décision rendue mercredi, la cour d'appel administrative de Versailles a annulé une décision de première instance qui avait condamné l'État à partager, pour moitié, les dommages et intérêts à la famille d'un ouvrier victime de l'amiante. Les magistrats ont considéré que la carence de règlementation des autorités administratives n'engage pas la responsabilité de l'État.

L'ouvrier, préposé à l'usinage des pièces et aux broyeurs de déchets secs sur le site de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) de 1974 à 2005, avait développé un cancer de la plèvre dont il avait succombé en juin 2005.

L'entreprise condamnée puis indemnisée par l'Etat
Condamnée, la société Eternit (devenue ECCF) s'était ensuite retournée contre l'État, en estimant que l'absence de règlementation avant 1977 d'une part, une législation insuffisante après 1977 d'autre part, le rendait co-auteur du dommage. Le tribunal administratif de Versailles avait donné raison à la société dans une décision rendue en 2014, en condamnant l'Etat à verser à Eternit plus de 160 000 euros, correspondant à la moitié de la somme versée par la société.

Mais selon les magistrats en appel, Eternit "connaissait ou aurait dû connaître les dangers liés à l'utilisation de l'amiante", même avant la règlementation de 1977, eut égard à "la littérature scientifique" ou "les colloques" portant sur le sujet dès les années 50.

Une décision inédite qui pourrait faire jurisprudence
Dès lors, la faute d'Eternit "a le caractère d'une faute d'une particulière gravité délibérément commise, qui fait obstacle à ce que cette société puisse se prévaloir de la faute de l'administration", a souligné la cour d'appel administrative. Par ailleurs, concernant la période postérieure à 1977, "la société n'établit pas que les maladies professionnelles (de son salarié) développées du fait d'une exposition à l'amiante trouveraient directement leur cause dans une quelconque carence fautive de l'Etat", ont relevé les magistrats.

"Nous sommes satisfaits, parce que la décision de première instance, qui avait condamné l'État, avait inspiré d'autres tribunaux. Cette décision d'appel est inédite et pourrait désormais faire jurisprudence", a commenté auprès de l'AFP le président de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (Andeva), François
Desriaux, partie à la procédure.

Selon les autorités sanitaires, l'amiante pourrait provoquer jusqu'à 100 000 décès d'ici à 2025. Selon l'Andeva, 3 000 personnes meurent chaque année et les autorités sanitaires imputent à l'amiante 10 à 20% des cancers du poumon.

Noot LT: Deze uitspraak haalt de argumentatie voor de vrijspraak (2009) van Karel Vinck onderuit. Algemener: een bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert moet de wetenschappelijke vakliteratuur op de voet volgen en maatregelen nemen, ook als er nog geen wetgeving terzake is uitgewerkt.
nieuws
7 mei 2016: Erdogan op ramkoers met EU en kiest voor zijn middenrijk
Edited: 201605070024
Erdogan weigert de anti-terroristenwet in Turkije aan te passen en zegt: "wij gaan onze weg, jullie die van u."

Een bevestiging van onze eerdere analyse.
De Redactie
Pakistan: 15-jarig meisje in brand gestoken in Pakistan
Edited: 201605051254
In het conservatieve dorp Makool in Pakistan is op bevel van een traditionele dorpsraad een meisje van 15 jaar omgebracht. Volgens de lokale politie werd ze ontvoerd, verdoofd en in brand gestoken omdat ze een vriendin zou hebben geholpen om te vluchten met een jongen op wie ze verliefd was.
Het verkoolde lichaam van Ambreen werd teruggevonden in een uitgebrande wagen in de buurt van de stad Abottabad. Een foto van het verkoolde lichaam was viraal gegaan op sociale media.

Eerst werd gezegd dat het slachtoffer mentale problemen had en wellicht zelfmoord had gepleegd, maar onderzoek bracht iets anders aan het licht. Het meisje was van bij haar thuis ontvoerd en bedwelmd. Ze werd vastgebonden op de achterzetel waarna het voertuig in brand werd gestoken. Een plaatselijke man had de pers erover getipt, om zo rechtvaardigheid voor de familie van het slachtoffer te krijgen.

Een groep van zestien mannen had tijdens een vergadering, de zogenoemde Jirga, besloten dat het meisje moest sterven, vertelt een lokale politieman. Veertien van de deelnemers zijn al opgepakt, twee anderen zijn nog op de vlucht. De meesten konden worden opgepakt via de analyse van telefoondata.

Ruim 1.000 slachtoffers per jaar

Hoewel moorden op meisjes en vrouwen wegens "moreel verwerpelijk gedrag" dagelijkse kost zijn in Pakistan, is dit gruwelijke geval groot nieuws op plaatselijke media.

Vorig jaar werden meer dan 1.000 slachtoffers geregistreerd, maar volgens vrouwenrechtenactivisten blijven nog veel gevallen onder de radar. Wetgeving voor betere bescherming van vrouwen zit ondertussen vast in het parlement omdat religieuze leiders hun veto stellen.
Isabel Albers (44) van De Tijd naar Het Laatste Nieuws. De Laatste Tijd Circuleert er Raar Nieuws.
Edited: 201604300023
Christian, geef haar honderd dagen ...
PEREMANS Dree sr
Wannes. Hier is hem terug
Edited: 201604291056
Biografie over de Antwerpse zanger en liedjesmaker Wannes Van de Velde (1937-2008), verschenen bij EPO, 552 pp, 39.90 EUR.
'Hier is hem terug
Hier is de zanger mee z’n stem en z’n
verhaal
ne muzikalen Don Quichot der Lage Landen
op zijnen doortocht
langs de wegen van de taal.'


Zo zong Wannes Van de Velde (1937-2008) het zelf op zijn laatste cd in 2006. Twee jaar later overleed hij. Maar met deze biografie is hij opniéuw een beetje terug. Vertrekkend vanuit urenlange gesprekken op de trein tussen Antwerpen en Berlijn, en gretig puttend uit de zanger zijn persoonlijk archief, reconstrueert voormalig VRT-producer Dree Peremans het leven en werk van Wannes Van de Velde. Want Wannes was zoveel meer dan dé figuur van de Vlaamse folkrevival: flamencogitarist, schilder, tekenaar, liedjesschrijver, componist, decorontwerper- en bouwer, lesgever, columnist, schrijver voor het plezier van de pen op het papier, inspirator voor vele muzikanten … maar bovenal een grote meneer die boos op de wereld kon zijn maar niet op de mensen die hem bevolken.
Libé
LuxLeaks: proces tegen Antoine Deltour e.a. start vandaag
Edited: 201604261248
Procès Luxleaks. Le procès des «Luxleaks» s'ouvre aujourd'hui à Luxembourg. Trois Français, dont un journaliste, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Luxembourg, accusés d'avoir fait fuiter des milliers de pages éclairant les pratiques fiscales de grandes multinationales établies au Grand-Duché. Nous l'écrivions hier : ce procès remet en lumière la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour, l'un des principaux accusés.
zie ons bericht van 2014
20160425: Jan Jambon in EP: moslims niet tot vijanden maken
Edited: 201604251661
'Er zijn 600.000 moslims in België, en de meerderheid van hen deelt onze waarden. Het ergste wat we kunnen doen is van die mensen allemaal onze vijand maken. Als u onveiligheid wilt, dan moet u vooral die weg inslaan.'
Maar ... in De Standaard van 20160426 lezen we: "Veel Belgische Turken dragen Erdogan op handen. Telkens hij in België komt, wordt Erdogan verwelkomd door een grote en enthousiaste menigte. En 60 procent stemt op hem (bedoeld wordt de AKP, LT)."
De krant bulkt van de negatieve berichten over de praktijken van Erdogan en zijn aanhangers: georganiseerde laster en intimidatie, een leger van 6.000 internetspionnen (zogenaamde 'trolls', meestal behorend tot de AKP), vervolging van intelligentsia via een nieuwe terreurwet, het opzetten van een kliklijn door de Turkse ambassade in Rotterdam, de arrestatie van de columniste Ebra Umar en aansluitend de inbraak in haar huis, het aanleggen van een zwarte lijst van Turkse Belgen die Turkije niet meer binnen mogen, de invloed van Diyanet* op het islamonderwijs in België, het doorgeven aan Interpol van zogenaamd verloren paspoorten zodat de betrokkene niet meer kan reizen, de autocensuur van Belgische politici met Turkse roots, de beledigingen aan het adres van Armeniërs, de burgeroorlog met de Koerden, de gewelddadige overname van Turkse kranten door de regering, ...
Het wordt problematisch wanneer kritiek op Erdogan steevast geïnterpreteerd wordt als kritiek op de islam. En het is net die foute logica die Erdogan wil inprenten: 'wie niet met mij is, is tegen de islam.'

Lucas Tessens
de grap om Belg te zijn
Edited: 201604241048
België (en vooral Brussel) heeft steeds een aantrekkingskracht uitgeoefend op Nederlandse kunstenaars en Oranjes die eens onze bossen bezaten. Belgen weten wel waarom maar kunnen het doorgaans niet uitleggen. Nederlanders kunnen het wel uitleggen maar komen vaak niet verder dan het aanhoren van de door henzelf uitgestote klanken met bezuiniging op de medeklinkers. De verklaring zit dus in iets diepers dan het louter cognitieve. Tussen Amsterdam en Parijs ligt voor Nederlanders een voor hen begripvol kruispunt van culturen, een tussenland, een vertaaldoos, een medicijn voor de ziekte van de eigendunk, een ruimte voor twijfel over het eigen grote gelijk, en om de 500 meter een café met paljassen en niet veraf een frietkot. In België wordt niet meer gezocht naar het ultieme Antwoord, de opperste Waarheid, de ontbrekende komma. Nu de Grote Schrift ook hier geen dictaat meer is, groeit de verwarring waaraan wij gewend zijn. Want dit land heeft leren leven met zijn Tradities: dwingelanden uit andere landen, schijnheiligen, bedriegers, lafaards, plunderaars, folteraars, verzetslui van het laatste uur, politiekers van alle slag, grote en minder grote denkers, gelijkhalers vooral, zwemkampioenen en zoetwatermatrozen, uitstellers, aanstellers, bedenkers van problemen en oplossers van niets. Voor het toejuichen van koningen zijn we georganiseerd: wij hebben speciale kinderbataljons met vlaggetjes en achter overbodige dranghekkens gecoiffeerde bomma's met boeketten. Koningen die te lang in de Zwitserse Alpen blijven golfen hebben pech want hier wachten de linten op hun scharen. Overstroomden en journalisten willen vorsten in gummilaarzen zien. Als het hard regent kunnen we het ook met een regent wel stellen, tot een bevend kind met een sabel de monarchie komt redden. Dit land leverde zoeaven aan de Paus, helden voor Den Ijzer, communisten voor de Spaanse burgeroorlog, Oostfronters van zeventien, ISIS-strijders, poolreizigers, Congo-ambtenaren, pedofiele assistent-gewestbeheerders, een paar Nobelprijswinnaars, pedalentrappers, gerstenatbrouwers, leprozenverzorgers en enkele schrijvers. Slechts weinigen overleven zichzelf want dit volk dat er geen is heeft een kort geheugen en veel dorst. En zo te leven als Vlaming, Brusselaar, Duitse Oostkantonner of Waal is niet allen gegeven. Gelukkig is in dit land de bloedvermenging na tomeloze kermissen groot geweest. Het begon al lachend en lallend, de al dan niet gewillige deerne op een ladder vastgebonden als in een passiespel, als een vlezige Maria rondgedragen in een nachtelijke processie. Zo is het bloed der anderen ook telkens ons bloed en daarom vergieten we het in de onderlinge strijd met mate, een beetje schuchter en altijd per ongeluk. Wie België betreedt, weze gewaarschuwd.
Panama Papers: geen verrassing: ook Fortis wees de weg naar Panama
Edited: 201604241024
De weg liep over het Luxemburgse Intertrust.
Ook KBC (via KBL) en bank Degroof worden genoemd in de Panama Papers.

De taksvehikels werden gestationeerd op de Britse Maagdeneilanden, de Seychellen en het eilandje Niue.Er wordt verwacht dat de gehele banksector in het vizier komt en dat schermvennootschappen schering en inslag waren (zijn) bij het verbergen van zwarte vermogens.
Blijft natuurlijk de vraag welke maatregelen de zwakke Europese staten kunnen en zullen nemen. Nu al wordt in de communiqués gezegd dat het allemaal perfect legaal was volgens de toenmalig geldende rechtsregels.
Dat brengt ons bij de stelling dat er een actieve medewerking was van de naties/administraties aan het opzetten van constructies die de modale belastingbetaler bedrogen. Wat de ene niet betaalt moet de andere natuurlijk ophoesten. En dan is de moraliteit in het geding.
news
cel van Breivik telt 3 kamers, nu krijgt hij 36.000 euro wegens vernederende behandeling
Edited: 201604210911
Over BRUZZ
Edited: 201604201661
Over BRUZZ


BRUZZ is sinds 20 april 2016 het mediamerk van de vzw Vlaams-Brusselse Media. BRUZZ manifesteert zich online, op radio en tv en in print als de referentie voor Brussel.

Als opvolger van Agenda Magazine, Brussel Deze Week, brusselnieuws.be, FM Brussel en tvbrussel, wil BRUZZ snel inspelen op vernieuwend mediagebruik. Niet alleen via eigen kanalen maar ook op externe platformen.

De centrale redactie en de mediakernen van BRUZZ bevinden zich in het historische Flageygebouw in Elsene. Van daaruit maken we BRUZZ samen met iedereen die actief is in Brussel.

BRUZZ is gevestigd in het iconische Flageygebouw. Vanuit het centrum van Brussel willen we mediagebruikers binnen en buiten de stad nog beter bedienen met een eigentijds media-aanbod. Onze organisatie telt zo’n 70 personeelsleden, stuk voor stuk specialisten op hun domein.

Contacteer ons

BRUZZ, Eugène Flageyplein 18, 1050 Elsene
RT
Duitsland vraagt België kernreactoren Tihange 2 en Doel 3 stil te leggen
Edited: 201604201403
Germany asks Belgium to take 2 nuclear reactors offline over safety concerns
Germany has asked Belgium to take two nuclear reactors temporarily offline while questions about their safety are cleared up, Reuters reported. In an unusual diplomatic move, Environment Minister Barbara Hendricks said she asked Belgium to shut down its Tihange 2 and Doel 3 reactors. The Reactor Safety Commission that advises the ministry earlier could not confirm the reactors would be safe in the event of a hazardous incident. Belgium’s Energy Ministry has not commented on the matter. Germany pledged to abandon nuclear power generation completely by 2022 in favor of other power sources.
opnieuw aardbeving (6.2) in Ecuador
Edited: 201604201149
SEMİH İDİZ (Hurriyet Daily News)
Böhmermann case likely to backfire on Erdoğan
Edited: 201604190020
(...) No one in Europe is willing to provide Erdoğan with any advantage that would give him added justification to pursue his authoritarian ways in Turkey. In fact, many believe that this case will backfire and turn from being a case against Böhmermann into becoming a case against Erdoğan, who will have provided a platform in Europe for his critics to rail against him. (...)
LT
In een interview met De Standaard zei minister Jambon dat "een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen".
Edited: 201604182216
Heisa alom. Dyab Abou Jahjah dient een klacht in. En inderdaad, de woordkeuze is ongelukkig te noemen.
Maar ... wij hebben een getuigenis van een onverdachte getuige die op 8 januari 2015, vlak na de aanslagen op Charlie Hebdo, zo'n straatfeest meemaakte.
"VILVOORDE 08/01/2015 - Een uurtje na de moord op de redactie van Charlie Hebdo reed ik door Sint-Joost-ten-Node. Het licht sprong op groen maar we konden niet verder. Een karavaan toeterende tweedehands automobielen met opgewonden medeburgers van de derde generatie van elders, zoals dat fatsoenlijk heet, blokkeerde het verkeer. (...)" Was getekend: Marc van Impe, Senior Writer voor MediQuality en voorzitter van het Vlaams Instituut voor Journalistiek. lees het volledige artikel van Marc Van Impe
Christian Van Thillo: "Lezers die geen advertenties doorlaten, krijgen geen gratis nieuws meer"
Edited: 201604170237
Het gaat over adblockers.
Lucas Tessens
Angela Merkel laat toe dat Jan Böhmermann vervolgd wordt voor belediging Erdogan - Juridisch correct - Politiek onhoudbaar - Erdogan loopt als een 'bleu' in de val
Edited: 201604160033
De toespraak van Angela Merkel is van historisch belang voor Europa. Het zou verkeerd zijn Merkel lichtvaardig te veroordelen. Immers, haar stellingname is een waardige en strenge terechtwijzing (lees: oorvijg) aan het persoonlijke adres van Erdogan. De draagwijdte van Merkels toespraak zal in de volgende dagen duidelijk worden. Journalisten moeten daarbij hun analyse verstandig onderbouwen. Naar onze mening zou het NIET volgen van de bepalingen van het Strafwetboek afbreuk hebben gedaan aan de boodschap die men wil geven: Duitsland is een rechtstaat waar niet de toevallige politieke meerderheid bepaalt wat recht en wat krom is. Net die overweging maakt het verschil tussen een dictatuur en een rechtstaat. De aankondiging van een wijziging van paragraaf 103 van het SWB wijst zeer bewust in die richting.
Let u vooral op de ademhaling van Merkel en de nadrukkelijkheid van haar intonatie: zij beseft ten volle het gewicht van haar belangrijke toespraak.
Ik heb het eerder geschreven: Erdogan is volgens mij niet op zoek naar een toenadering tot Europa; hij streeft naar de vestiging van een allesomvattend dictatoriaal Middenrijk waarin hij zijn eigen positie kan consolideren, ten koste van mensenrechten en vrijheid. Het is een typische strategie van dictators 'in the make'. Formeel is Turkije nog een parlementaire democratie, in de realiteit is er geen gesprek meer mogelijk tussen de politieke fracties, er is nog slechts 'vijand-denken'. Eerder vroeg dan laat zal het tot een 'clash' komen tussen de geëvolueerde stedelingen en de rurale achterban van de president.Hier de volledige tekst zoals vrijgegeven door de Bundesregiering:
Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Vorgehen der Bundesregierung nach der türkischen Verbalnote an das Auswärtige Amt am 15. April 2016 in Berlin
in Berlin
Meine Damen und Herren,
mit Schreiben vom 7. April 2016, eingegangen im Auswärtigen Amt am 8. April 2016, hat die Republik Türkei ein Strafverlangen hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann wegen dessen Sendungsabschnitts über Präsident Erdoğan gestellt.
Gesetzliche Voraussetzung für die Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ist eine Ermächtigung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat dieses Ersuchen entsprechend der Staatspraxis geprüft. An dieser Prüfung waren das Auswärtige Amt, das Bundesjustizministerium, das Bundesinnenministerium und das Bundeskanzleramt beteiligt. Es gab unterschiedliche Auffassungen zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD. Im Ergebnis wird die Bundesregierung im vorliegenden Fall die Ermächtigung erteilen.
Ich möchte dazu gerne näher Stellung nehmen: Die Türkei ist ein Land, mit dem Deutschland eng und freundschaftlich verbunden ist - über die vielen Menschen mit türkischen Wurzeln hier im Land, über enge wirtschaftliche Verflechtungen und über unsere gemeinsame Verantwortung als Alliierte in der Nordatlantischen Allianz. Die Türkei führt Verhandlungen für einen Beitritt zur Europäischen Union. In dieser engen Partnerschaft sind die gegenseitige, auch völkerrechtlich geschuldete Achtung ebenso wie der offene Austausch zu den Entwicklungen des Rechtsstaats, der Unabhängigkeit der Gerichte und des Meinungspluralismus von besonderer Bedeutung. Umso mehr erfüllen uns die Lage der Medien in der Türkei und das Schicksal einzelner Journalisten wie auch Einschränkungen des Demonstrationsrechts mit großer Sorge.
Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf allen Ebenen die Postulate von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Pluralismus gegenüber der Türkei anmahnen. Wir treten dafür ein, dass bei unseren Partnern und Verbündeten die Freiheit der Meinung und die Unabhängigkeit der Justiz in gleichem Umfang wie in Europa und anderen Ländern der demokratischen Welt gewährleistet sein müssen. Wir setzen uns gegenüber anderen Staaten dafür ein, Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit zu achten. Wir fordern ihre Achtung und ihren Schutz auch von der Türkei ein.
Wir fordern das, weil wir von der Stärke des Rechtsstaats überzeugt sind. Im Rechtsstaat sind Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit und die Pressefreiheit elementar. Sie sind elementar für Pluralismus und Demokratie. Im Rechtsstaat ist die Justiz unabhängig. In ihm ist garantiert, dass die Verfahrensrechte des Betroffenen gewahrt werden. In ihm gilt die Unschuldsvermutung.
Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften und Gerichten, das Persönlichkeitsrecht und andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen. In ihm bedeutet die Erteilung einer Ermächtigung zur Strafverfolgung des speziellen Delikts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten weder eine Vorverurteilung des Betroffenen noch eine vorgreifende Entscheidung über Grenzen der Kunst-, Presse- und Meinungsfreiheit, sondern lediglich, dass die rechtliche Prüfung der unabhängigen Justiz überantwortet wird und nicht die Regierung, sondern Staatsanwaltschaften und Gerichte das letzte Wort haben werden.
Genau in diesem und in keinem anderen Verständnis, genau in diesem und in keinem anderen Gesamtrahmen wird die Bundesregierung im vorliegenden konkreten Fall hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann die von mir eingangs vorgetragene Ermächtigung erteilen.
Darüber hinaus möchte ich Ihnen mitteilen, dass unabhängig von diesem konkreten Verfahren die Bundesregierung der Auffassung ist, dass § 103 StGB als Strafnorm zum Schutz der persönlichen Ehre für die Zukunft entbehrlich ist. Wir werden deshalb einen Gesetzentwurf zu seiner Aufhebung vorlegen. Der Gesetzentwurf soll noch in dieser Wahlperiode verabschiedet werden und 2018 in Kraft treten. Vielen Dank.
Freitag, 15. April 2016Wij hebben voor u de teksten opgezocht waarop de stellingname van Merkel gebaseerd is.

Grundgesetz Deutschland
Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.


Hieronder de tekst van het Strafwetboek die de Bundesregierung zal wijzigen:

Strafgesetzbuch
Besonderer Teil (§§ 80 - 358)
3. Abschnitt - Straftaten gegen ausländische Staaten (§§ 102 - 104a)
§ 103
Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten

(1) Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung auf ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet beglaubigten Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Ist die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen, so ist § 200 anzuwenden. Den Antrag auf Bekanntgabe der Verurteilung kann auch der Staatsanwalt stellen.

Pro memorie: Het gaat om volgend gedicht:
Der Text Schmähgedicht von Jan Böhmermann:

“Sackdoof, feige und verklemmt,
ist Erdogan der Präsident.

Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner,
selbst ein Schweinepfurz riecht schöner.

Er ist der Mann der Mädchen schlägt,
und dabei Gummimasken trägt.

Am liebsten mag er Ziegen ficken,
und Minderheiten unterdrücken,

Kurden treten, Christen hauen,
und dabei Kinderpornos schauen.

Und selbst Abends heißt statt schlafen,
Fellatio mit hundert Schafen.

Ja, Erdogan ist voll und ganz,
ein Präsident mit kleinem Schwanz.

Jeden Türken hört man flöten,
die dumme Sau hat Schrumpelklöten,

Von Ankara bis Istanbul,
weiß jeder, dieser Mann ist schwul,

Pervers, verlaust und zoophil
Recep Fritzl Priklopil.

Sein Kopf so leer, wie seine Eier,
der Star auf jeder Gangbang-Feier.

Bis der Schwanz beim pinkeln brennt,
das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident.”


Statista / ASDA'A Burson-Marsteller
Alarmerende resultaten van recent onderzoek: 13 procent van de arabische jongeren arabieren in het Midden-Oosten en Noord-Afrika steunen ISIS/DAESH
Edited: 201604131925
Why Young Arabs Are Joining The Islamic State

A recent poll spanning 16 nations across the Middle East and North Africa has found that most young Arabs are against the so-called Islamic State and believe it will ultimately fail to establish a caliphate. The 2016 Arab Youth Survey revealed that 77 percent of Arabs aged 18 to 24 are concerned about the terror group’s rise with 50 percent considering it the biggest obstacle facing the Middle East. Only 13 percent of young Arabs feel they could support the group, even if it was less violent.
Commentaar LT: De interpretatie van Statista is discutabel. Statista spreekt van "only 13 percent". Wij vinden dit een alarmerend percentage! In absolute cijfers: 26 miljoen jongeren steunen ISIS/DAESH !

The poll also examined the primary reasons people are joining the terror group with a major lack of jobs in the region proving a driving factor. Across the countries polled, employment and few opportunities for young people proved a bigger draw than religious extremism or the presence of Western troops in the region.

Infographic: Why Young Arabs Are Joining The Islamic State | StatistaASDA'A Burson-Marsteller behoort tot de WPP-groep van Sir Martin Sorrell
Le Journal de Saône--et-Loire
Amiante : des militants mis en examen Un groupe de militants contre qui la société Eternit avait déposé plainte en 2011 est convoqué jeudi au tribunal pour une mise en examen.
Edited: 201604131101
[Mise à jour à 14h46] Une erreur étant survenue dans la convocation envoyée aux personnes concernées, la venue de ces dernières au tribunal est annulée. Une nouvelle convocation leur sera envoyée pour une date ultérieure.

Ci-dessous, le communiqué du Comité amiante prévenir et réparer (Caper) Bourgogne :

"Alors qu'une juge d'instructions de Versailles avait décidé de notifier en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénal, un avis de clôture de l'information dans la procédure ouverte à la suite d'une plainte de la société Eternit déposée en 2011, évoquant des faits survenus au siège de la société, une lettre de l'avocat d'Eternit a su convaincre l'autorité judiciaire de procéder autrement et de convoquer six anciens militants de la CGT et le président du CAPER, Jean-François Borde, en vue de leur mise en examen le 14 avril prochain.

Au moment des faits, notamment, dans un contexte social plus large de blocage des négociations salariales de s'opposer à l'ouverture d'une décharge à Vitry-en-Charollais, destinée à devenir le dépotoir national de l'un des principaux producteurs de déchets d'amiante.

L'ouverture de cette décharge bénéficiant de la longue tradition de complaisance de l'administration à l'égard d'Eternit créait une situation collective de mise en danger locale affectant notamment des familles de travailleurs d'Eternit décimées par les choix industriels délibérément faits par la direction.

La justice administrative d'ailleurs ne s'y trompera pas en annulant l'autorisation abusivement accordée...

Mais la mobilisation des travailleurs et de l'association des victimes de l'amiante en 2011 n'aura pu empêcher les conséquences de décennies de cynisme industriel qui a vu le groupe Eternit envoyer délibérément à la mort des centaines de travailleurs et de membres de leur famille en France et des milliers en Europe.

Ce n'est certes pas un hasard si le PDG de la branche suisse du groupe a été condamné à 18 ans d'emprisonnement pour catastrophe industrielle par la cour d'appel de Turin, la cour de cassation italienne n'ayant cassé cet arrêt qu'en raison d'un désaccord sur la seule question de la prescription.

En France, des plaintes circonstanciées ont été déposées par les associations des victimes et les syndicats en 1996, mais jamais le parquet ne sera à l'origine des poursuites.

Elles suivront un cours chaotique entre désintérêt de certains juges et encombrement des cabinets d'instruction pour aboutir à des mises en examen généralisées de dirigeants industriels en particulier pour Eternit, puis après 20 ans d'information à une surprenante décision d'expertise de physiopathologie de l'amiante.

Mais aucun renvoi devant le tribunal compétent, les différents ministres de la Justice et le procureur général de Paris n'ont cessé d'assurer les associations de l'attention soutenue qu'ils portaient à ce dossier et de la fin prochaine de la phase d'instruction.

Entre temps, Eternit a été condamnée des centaines de fois pour faute inexcusable de l'employeur par les juridictions de sécurité sociale...

Bref, la justice pénale française pour son incurie ajoute un scandale judiciaire au scandale industriel et sanitaire en délaissant comme elle le fait les victimes et leurs famille et la prochaine mise en examen de Jean-François Borde apparaît dans ce contexte comme un nouveau triomphe judiciaire du lobby de l'amiante."
nieuws
Schauvliege geen bosnimf: nu 122 ha beboste grond in Bocholt in het vizier
Edited: 201604112254
Het gebied zou in aanmerking komen voor zandwinning door o.m. de NV Kaulindus. Het gaat om tientallen miljoenen kubieke meters zand.

zie de nota aan de Vlaamse regering VR 20140404 DOC.0468/1

"Ha, da Joke !"
"Dag Gino, hoe is de Entre-deux-Mers?"
"Fameus goe, ook een glaske? En een oesterke?"
"Allez, vooruit, om het af te leren."
Gino komt een minuutje later terug met een glas en een bordje met drie oesters. Hij likt zijn duim af.
"Seg, Joke, we moeten eens klappen. Wij gaan doen waarda gelle ook goe in zij."
"Ah, ja, wat is dat dan?"
"We gaan putten graven! Hahaha"

news
Panama Papers: BBI betreurt dat het geen volledige inzage krijgt in Belgische luik
Edited: 201604111341
De baas van de Bijzondere Belastinginspectie, Frank Philipsen, betreurt dat de informatie uit de zogenoemde Panama Papers te traag bij zijn diensten terechtkomt.
De Tijd schrijft vandaag (20160411) dat de Gentse gewestelijke BBI-directeur, Karel Anthonissen, reeds in 2009 het mechanisme dat in het Dexia-dossier opdook, heeft aangekaart bij de BBI-top, maar dat die naliet de hele Panama-route bloot te leggen. Anthonissen is de ambtenaar die de zaak tegen Karel De Gucht opende én door de top van Financiën en de BBI gewantrouwd wordt.
KB-Lux
Als we verder terug gaan in de tijd dan merken we dat er reeds in 2000-2001 aanwijzingen waren dat Dexia via Cregem klanten aan buitenlandse constructies hielp. Er liep toen een gerechtelijk onderzoek in Charleroi. De mechanismen vertoonden veel gelijkenissen met die van KB-Lux.
In de KB-Lux-affaire oordeelde het Hof van Beroep (hierin gesteund door het Hof van Cassatie) - na 14 jaar procederen! - dat de bewijzen in de zaak op onwettige manier waren verkregen. De speurders hadden zogenaamd fouten begaan bij het verzamelen van bewijzen. Maar in 2015 werden ze door de correctionele rechtbank vrijgesproken. In een cirkelredenering kan je dan ook zeggen dat de uitspraak van het Hof van Beroep op los zand was gebouwd.

Wellicht spookt bij de protagonisten van de Panama Papers ook die achterdocht tegen justitie door het hoofd en worden de namen in het Dexia-dossier (en de talrijke andere dossiers) om taktische redenen achter gehouden.
Op de kabinetten staat de telefoon niet stil.

FAZ
Europarlement-Voorzitter Martin Schultz waarschuwt voor implosie EU
Edited: 201604110914
MO / Le Soir / Redactie / De Tijd / HLN
Panama Papers: Dexia spil in creatie bedrijven in belastingparadijzen - Jean-Luc Dehaene op de hoogte van de constructies - Pierre Mariani weerom in troebel water
Edited: 201604100057


Het Luxemburgse advieskantoor Experta, dat van 2002 tot 2011 via Banque Internationale à Luxembourg (BIL), deel uitmaakte van de Dexia-groep, heeft meer dan 1600 offshores helpen oprichten via Mossack Fonseca. In de raad van bestuur van BIL zetelden onder meer ex-premier Jean-Luc Dehaene (+20140515), Jacques Rogge en voormalig Dexia-topman Pierre Mariani.
Dehaene was voorzitter van de raad van bestuur van Dexia van 20081007 tot 20120630.
Wat Pierre Mariani betreft: uit een reportage van France 2 van 20120510 blijkt dat dit sujet zijn klanten-gemeenten op grote schaal heeft bedrogen en geruïneerd. "DEXIA a vendu des prêts toxiques aux collectivités Françaises en leur faisant croire à des taux fixes. Les villes sont ruinées et l'argent nécessaire à la collectivité sert uniquement à payer les intérêts." Mariani komt uit de kringen van Nicolas Sarkozy.

Wat in de reportage niet aan bod komt is de reële mogelijkheid voor Dexia om via massale aankopen van Zwitserse franken de aan de gemeenten aangerekende intresten kunstmatig te beïnvloeden; het variabele gedeelte van de intresten was immers gekoppeld aan de breuk van Zwitserse frank over Euro. Toch werden de leningen aan de gemeenten verkocht als 'taux fixe'.
RT
Clashes erupted between striking Piraeus Port Authority workers and police in Athens near the Zappeion building, Friday, as the sale of Greece's biggest port to the China COSCO Shipping Corporation was confirmed. It is the second major privatisation since the end of 2015 and comes as part of Greece's €86 billion bailout deal that was agreed in August.
Edited: 201604090153
news
Mohamed Abrini (31) is opgepakt in Anderlecht. Hij is meer dan waarschijnlijk de "man met het hoedje", de derde terrorist vanop Zaventem die nog gezocht werd. Dat heeft VRT Nieuws vernomen uit verschillende bronnen. Hij werd al sinds de aanslagen in Parijs gezocht. Ook een tweede verdachte, Osama Krayem, is gearresteerd. Het gaat om de man die in het metrostation Pétillon in Brussel een vluchtig contact heeft gehad met de kamikaze die zich opblies in het metrostation Maalbeek.
Edited: 201604081616
VANDER TAELEN Luckas
De grote verwarring. Hoe moeten we reageren op het islamitisch fundamentalisme?
Edited: 201604080856

Publicatiedatum: 8 april 2016
Tekst van de backcover:
Jaren van vrede hebben ons verwend en weerloos gemaakt. We zijn vergeten dat niet alle conflicten op te lossen zijn door een goed gesprek en we weten niet meer hoe we op geweld moeten reageren. De ideologische verwarring is totaal. De opvang van asielzoekers is een morele plicht. Dat staat buiten kijf. Maar de maatschappij zal onvermijdelijk veranderen als grote groepen mensen met radicaal verschillende culturele en religieuze opvattingen opgenomen worden. Wie hoopt dat de problemen zullen verdwijnen met een krachtig voluntarisme à la Angela Merkels ‘Wir schaffen das’, negeert de werkelijkheid. En zorgt er vooral voor dat de blinde xenofobie toeneemt en de steun van de bevolking voor elke vorm van solidariteit afkalft.
13 november 2015 was een mokerslag voor het linkse politiek correcte denken dat de tekens van het groeiende islamitische fundamentalisme niet wou zien uit angst beschuldigd te worden van islamofobie. De ruk naar rechts in de publieke opinie had echter vermeden kunnen worden als linkse partijen het vroeger hadden aangedurfd om het naïeve multiculturele harmoniemodel bij te stellen en de angst van de gewone mens au sérieux hadden genomen. Als ze de problemen in Brussel bijvoorbeeld niet weg hadden gerelativeerd.
Misschien bieden de Parijse aanslagen van november 2015 dan ook een historische kans aan links om zich te herbronnen. De grote verwarring wil daartoe een eerste aanzet geven. Want blijven zweren bij vertrouwde versleten mantra’s zal de nu al danig aangetaste geloofwaardigheid van links helemaal laten verdwijnen.
news
Pfizer and Allergan call off a planned $160 billion merger due to changes in U.S. tax inversion regulations.
Edited: 201604071709
tentoonstelling over de geschiedenis van de geneeskunde en de apotheek van de 15e tot de 19e eeuw - Lessines
Edited: 201604070135
Meer dan 300 objecten schetsen een levendig beeld van de ontwikkelingen en de geschiedenis van de geneeskunde, de chirurgie en de apotheek, van Ambroise Paré tot Louis Pasteur. Tot 30 november 2016.

Notre Dame à la Rose - Lessines

MUSÉE DE L'HÔPITAL
Place Alix de Rosoit
7860 Lessines
Tél : +32 (0)68 33 24 03
news
Belgische farmabedrijven Sterop en Andacon leverden efedrine aan Mexicaanse drugsbaron Ezio Figueroa-Vazquez. Die maakte er 'christal meth' mee.
Edited: 201604060929
In de Tweede Wereldoorlog werd het middel door zowel de geallieerden als de asmogendheden gebruikt. Door het gebruik van methamfetamine konden soldaten langer doorgaan met vechten en kregen ze minder snel honger.
Het is bewezen dat 'christal meth' in huidige conflictzones, zoals het Midden-Oosten, gebruikt wordt.
Captagon is zeer populair in het MO.

Meer over Sterop en Sophie Eykerman.
LT
Natalie Nougayrède over de wortels van het terrorisme - Een kleine rechtzetting over Congo
Edited: 201604041422
Nougayrède - voormalig hoofdredacteur van Le Monde - schrijft in een column in The Guardian (overgenomen door De Standaard dd. 20160404) het volgende:
'Men verwijst ook naar het koloniale verleden van Frankrijk. Gilles Kepel, een Franse expert in het domein, heeft het over een 'retrokoloniaal tijdperk', waarin jonge Franse moslims van Noord-Afrikaanse afkomst zich op historische grieven beroepen waar hun ouders of grootouders zich overheen hebben gezet. Maar dat verklaart het probleem in België niet, het land met het grootste aantal Syriëstrijders per hoofd van de bevolking. België heeft immers nooit islamitische landen gekoloniseerd.'
Dat laatste is een sterke (journalistieke) vereenvoudiging van de situatie in Belgisch Congo. Ook in Oost-Congo was er een islamitische minderheid aanwezig.
Zie hierover het flamboyante boek van Léon Anciaux, Le Problème Musulman en Afrique Belge (1949)
Daarnaast moet men niet vergeten dat Leopold II de 'Etat Indépendant du Congo' vestigde onder het mom van het brengen van beschaving en het bestrijden van de Arabische slavenhandel.
Tenslotte: België leverde tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd Algerijnen in het grootste geheim uit aan Frankrijk; het Belgische asielbeleid van toen was op zijn minst schimmig te noemen. Zie hierover Allah weent om Algiers. Algerije tussen militaire en islamitische dictatuur.
Om jongeren te radicaliseren hoef je geen historicus te zijn. Een samenraapsel van hele en halve waarheden, vermengd met regelrechte leugens en verzwegen gruwelijkheden kan in achtergestelde en ongeschoolde middens de vonk snel doen overslaan. Dat is een constante in de geschiedenis.
ICIJ
The Panama Papers - ICIJ onthult wereldwijde fraude en noemt namen - Terrorisme als rookgordijn?
Edited: 201604041221


Jammer dat het bovenstaande filmpje van ICIJ zo tendentieus is ten aanzien van het conflict in Syrië. De teneur staat haaks op het onderzoek dat ICIJ uitvoerde en waarvan de conclusie luidt: iedereen die aan het conflict verdient heeft boter op het hoofd. Hebzucht (snel en belastingvrij geld verdienen en verduisteren) en niet politiek dicteert de ingenomen stellingen.

Terwijl de hele wereld in de ban is van islamistisch en fundamentalistisch terrorisme, doen de 'superrich' achter de schermen zaken. Fungeert terrorisme als een rookgordijn? De internationale fraude gebeurt in alle gevallen ten koste van de gewone belastingbetaler, de gewone burgers, kinderen, zieken, vrouwen, ...

Na LuxLeaks en SwissLeaks zijn er nu de Panama Papers. De offshoreconstructies komen voor in alle sectoren. (wordt vervolgd ...)
Jérôme Fenoglio (Directeur du Monde)
Panama Papers: le tournis, le vertige et la nausée
Edited: 201604041135
(...)
il y a les noms, à donner la nausée. Ceux du roi d’Arabie saoudite, du président argentin, du premier ministre islandais, parmi douze chefs d’Etat et de gouvernement (dont six actuellement en activité), auxquels il convient d’ajouter ceux de 61 personnalités proches de dirigeants mondiaux, comme Sergueï Roldouguine, ami intime de Vladimir Poutine, ou encore Rami Makhlouf, cousin et grand argentier de Bachar Al-Assad. En tout, 128 responsables politiques et hauts responsables publics du monde entier (hauts magistrats, président de banque centrale, ministres, députés… toutes fonctions qui devraient astreindre à l’exemplarité), dûment identifiés par les journalistes du consortium, figurent au catalogue hétéroclite des clients de Mossack Fonseca, à côté des barons de la drogue, des milliardaires et des stars du ballon rond.
(...)
eerste Europese moskee van en voor vrouwen geopend in Kopenhagen, Denemarken
Edited: 201604041119
De oprichtster is de 41-jarige 'imama' Sherin Khankan. Zij wil een antwoord bieden op de patriarchale structuur van de islam.

The Guardian had dit bericht al op 12 februari 2016 gebracht.
7 sur 7
Molenbeek: chauffeur rijdt in op menigte, doorbreekt politiebarrière, rijdt vrouw aan, pleegt vluchtmisdrijf ... zijn passagier filmt alles met zijn iPhone
Edited: 201604021938
En marge des incidents à Molenbeek ce samedi après-midi, une voiture - une Audi A1 immatriculée 1-NCU-918 - a foncé dans la foule et forcé un barrage de police, avant de renverser une femme, rue Brunfaut. La victime souffre de graves blessures à la tête et de plusieurs fractures. Le chauffard a été arrêté.
Les occupants du véhicule, une Audi blanche, avaient des fumigènes à l'intérieur du véhicule. Selon la RTBF, le chauffard, un habitant du quartier, a été interpellé.
news
conflict tussen Armenië en Azerbaijan over Nagorno-Karabakh laait weer op
Edited: 201604020918


Nagorno-Karabakh is een enclave binnen de grenzen van Azerbaijan maar wordt gecontrolleerd door ethnische Armeniërs. Over het betwiste gebied heerst sinds 1994 een wapenstilstand die met regelmaat wordt geschonden.

Nagorno-Karabakh: 11.430 km²; 145.000 inwoners; leunt cultureel/religieus aan bij Armenië
Armenië: 29.743 km²; 3.056.000 inwoners; 100% katholiek
Azerbaijan: 86.600 km²; 9.780.000 inwoners; 93,4% islam

Is ook in dit schaakspel de hand van Erdogan aanwezig? Hij was er wel als de kippen bij om te verklaren dat hij Azerbaijan tot het einde toe zal steunen.
Geopolitiek ligt Armenië vervelend in de weg om een corridor te maken tussen de Middellandse en de Kaspische Zee. En dan zijn er nog de rebellerende Koerden in Oost-Turkije en in Noord-Irak.
Greenpeace
april 2016: einde steenkoolcentrale Langerlo
Edited: 201604011841
België neemt definitief afscheid van steenkool
Blogartikel door Mathieu Soete - 1 april, 2016 om 18:41
Eindelijk is het dan zover: België is sinds deze week officieel steenkoolvrij. De laatste tonnen van het CO2-rijke goedje werden woensdag verstookt in de centrale van Langerlo. Hiermee valt definitief het doek over een brandstof die niet meer van deze tijd is.
Na Cyprus, Luxemburg, Malta en de drie Baltische staten wordt België het zevende – en meteen grootste – EU-land dat het voortaan zonder steenkool doet. Ook in Schotland ging de laatste centrale deze week definitief dicht. En deze trend zet zich voort, vooral na het klimaatakkoord van Parijs eind vorig jaar, dat enkel nog een toekomst ziet voor hernieuwbare energie. Het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk plannen een steenkooluitstap tegen 2025 en Portugal zelfs tegen 2020.
Nooit meer steenkool

Steenkool heeft een lange geschiedenis in België. Al in de tijd van de Romeinen werd er in Wallonië steenkool gedolven, maar met de komst van de stoommachine begin 19de eeuw nam de mijnbouw een hoge vlucht. Er volgde een lange daling tot de sluiting van de laatste Belgische mijn in 1992 en ook de ene na de andere steenkoolcentrale sloot de deuren – tot Langerlo de laatste was.
Learning to Code Yields Diminishing Returns - The future of jobs - A review of Rushkoff's book
Edited: 201604011318

Looking for job security in the knowledge economy? Just learn to code. At least, that’s what we’ve been telling young professionals and mid-career workers alike who want to hack it in the modern workforce—in fact, it’s advice I’ve given myself. And judging by the proliferation of coding schools and bootcamps we’ve seen over the past few years, not a few have eagerly heeded that instruction, thinking they’re shoring up their livelihoods in the process.

Unfortunately, many have already learned the hard way that even the best coding chops have their limits. More and more, "learn to code" is looking like bad advice.

CODING CAN’T SAVE YOU
Anyone competent in languages such as Python, Java, or even web coding like HTML and CSS, is currently in high demand by businesses that are still just gearing up for the digital marketplace. However, as coding becomes more commonplace, particularly in developing nations like India, we find a lot of that work is being assigned piecemeal by computerized services such as Upwork to low-paid workers in digital sweatshops.

This trend is bound to increase. The better opportunity may be to use your coding skills to develop an app or platform yourself, but this means competing against thousands of others doing the same thing—and in an online marketplace ruled by just about the same power dynamics as the digital music business.

Besides, learning code is hard, particularly for adults who don’t remember their algebra and haven’t been raised thinking algorithmically. Learning code well enough to be a competent programmer is even harder.

Although I certainly believe that any member of our highly digital society should be familiar with how these platforms work, universal code literacy won’t solve our employment crisis any more than the universal ability to read and write would result in a full-employment economy of book publishing.

It’s actually worse. A single computer program written by perhaps a dozen developers can wipe out hundreds of jobs. As the author and entrepreneur Andrew Keen has pointed out, digital companies employ 10 times fewer people per dollar earned than traditional companies. Every time a company decides to relegate its computing to the cloud, it's free to release a few more IT employees.

Most of the technologies we're currently developing replace or obsolesce far more employment opportunities than they create. Those that don’t—technologies that require ongoing human maintenance or participation in order to work—are not supported by venture capital for precisely this reason. They are considered unscalable because they demand more paid human employees as the business grows.

TRAINING OUR ROBO-REPLACEMENTS
Finally, there are jobs for those willing to assist with our transition to a more computerized society. As employment counselors like to point out, self-checkout stations may have cost you your job as a supermarket cashier, but there’s a new opening for that person who assists customers having trouble scanning their items at the kiosk, swiping their debit cards, or finding the SKU code for Swiss chard. It’s a slightly more skilled job and may even pay better than working as a regular cashier.

But it’s a temporary position: Soon enough, consumers will be as proficient at self-checkout as they are at getting cash from the bank machine, and the self-checkout tutor will be unnecessary. By then, digital tagging technology may have advanced to the point where shoppers just leave stores with the items they want and get billed automatically.

For the moment, we’ll need more of those specialists than we’ll be able to find—mechanics to fit our current cars with robot drivers, engineers to replace medical staff with sensors, and to write software for postal drones. There will be an increase in specialized jobs before there's a precipitous drop. Already in China, the implementation of 3-D printing and other automated solutions is threatening hundreds of thousands of high-tech manufacturing jobs, many of which have existed for less than a decade.

American factories would be winning back this business but for a shortage of workers with the training necessary to run an automated factory. Still, this wealth of opportunity will likely be only temporary. Once the robots are in place, their continued upkeep and a large part of their improvement will be automated as well. Humans may have to learn to live with it.

HIGH-TECH UNEMPLOYMENT

This conundrum was first articulated back in the 1940s by the cybernetics pioneer Norbert Wiener, whose work influenced members of the Eisenhower Administration to start worrying about what would come after industrialism. By 1966, the United States convened the first and only sessions of the National Commission on Technology, Automation, and Economic Progress, which published six (mostly ignored) volumes sizing up what would later be termed the "post-industrial economy."

Today, it’s MIT’s Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee who appear to be leading the conversation about technology’s impact on the future of employment—what they call the "great decoupling." Their extensive research shows, beyond reasonable doubt, that technological progress eliminates jobs and leaves average workers worse off than they were before.

Yet it’s hard to see this great decoupling as a mere unintended consequence of digital technology. It is not a paradox but the realization of the industrial drive to remove humans from the value equation. That’s the big news: The growth of an economy does not mean more jobs or prosperity for the people living in it.

"I would like to be wrong," a flummoxed McAfee confided in the same article, "but when all these science-fiction technologies are deployed, what will we need all the people for?"

When technology increases productivity, a company has a new excuse to eliminate jobs and use the savings to reward its shareholders with dividends and stock buybacks. What would've been lost to wages is instead turned back into capital. So the middle class hollows out, and the only ones left making money are those depending on the passive returns from their investments.

It turns out that digital technology merely accelerates this process to the point where we can all see it occurring. It's just that we haven't all taken notice yet—we’ve been busy coding.

"It’s the great paradox of our era," Brynjolfsson explained to MIT Technology Reviewin 2013. "Productivity is at record levels, innovation has never been faster, and yet at the same time, we have a falling median income and we have fewer jobs. People are falling behind because technology is advancing so fast and our skills and organizations aren’t keeping up."

[This post is based on Douglas Rushkoff’s new book, Throwing Rocks at the Google Bus: How Growth Became the Enemy of Prosperity and originally appeared in Fast Company.]
Kertesz Imre
Imre Kertész (Boedapest, 9 november 1929 – aldaar, 31 maart 2016) overleden. R.I.P.
Edited: 201603311412
Hij was een Joods-Hongaars schrijver; hij overleefde de Holocaust en won de Nobelprijs voor de Literatuur (2002). Centraal in zijn oeuvre: De ontmenslijking en de mens die ervoor moet kiezen slachtoffer of dader te worden. De ondergang van Europa.
In het Nederlands vertaald werk:
- Kaddisj voor een niet geboren kind. Henry Kammer, 1994. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Onbepaald door het lot. Henry Kammer, 1995. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Het fiasco. Henry Kammer, 1999. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Ik, de ander. Henry Kammer, 2001. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Dagboek van een galeislaaf. Henry Kammer, 2003. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Sporenzoeker. Henry Kammer, 2004. Uitgever Van Gennep, Amsterdam.
- Liquidatie. Mari Alföldy, 2004. Uitgever De Bezige Bij, Amsterdam.
news / VTM / DS / Tijd / LT
Etienne Vermeersch schrijft Nieuwkomersverklaring uit - Federale regering keurt die goed
Edited: 201603311051
Nieuwkomers moeten voortaan een verklaring ondertekenen. Wie weigert, is niet welkom. En wie geen "redelijke inspanning" levert om zich te integreren, kan zijn verblijfsrecht verliezen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het gaat om een unicum in Europa.

De federale regering keurde woensdag de tekst van de "nieuwkomersverklaring" goed. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is zeer blij met de verklaring. Zijn partij pleit al jaren voor de koppeling van een verblijfsrecht aan de wil tot integratie.

Voor EU-burgers, asielzoekers en studenten geldt de integratieverplichting niet. Voor de rest, zowat drie vierde van de nieuwkomers, geldt die wel. Een weigering resulteert in een "onontvankelijk dossier" en wie geen "redelijke inspanning" levert om zich te integreren, kan bij de eerstvolgende verlenging zijn verblijfsrecht verliezen.

Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring deed Francken een beroep op professor Etienne Vermeersch. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de controle op zich. Francken hoopt dat de regeling dit najaar van kracht wordt.

Commentaar LT:
De ondertekening van zo'n tekst door inwijkelingen hadden wij reeds eerder voorgesteld en wel op 24 september 2015. De nieuwe regeling mag als een doorbraak in het debat worden beschouwd en geeft de Dienst Vreeemdelingenzaken een houvast. Op een aantal punten gaat de tekst in tegen de geplogenheden binnen de islamitische gemeenschap. Het ontwerp van Koninklijk Besluit moet nog naar de Raad van State voor een (niet bindend) advies.

Lees ook de verklaring die Saoedi-Arabië u laat ondertekenen wanneer u dat land bezoekt.beluister hier de toelichting en het commentaar dd. 20160331 van Theo Francken op Radio 1 (De Ochtend)
The Local (daily)
'We can't be like Sweden': Norway's integration minister
Edited: 201603310752
Norway's integration minister has called for tighter immigration policies – to avoid the country becoming like Sweden.
Sylvi Listhaug used Sweden as the cautionary tale when speaking about recent terror attacks in Europe, as well as a package of asylum reforms due before the Norwegian parliament shortly.

“Many of those who have carried out terror attacks in Europe are born and raised in France and Belgium. It shows how important it is to succeed with integration and that is again connected to how many come to Norway. Therefore a tight immigration policy is important,” she said.

In the aftermath of the terror attacks in Brussels, there has been a debate in Norway on so-called parallel societies and neighbourhoods where the police don't dare to patrol. Listhaug acknowledged that the problem exists.

“We have foreign fighters who have left Norway and [we have] radical environments. We should not stick our heads in the sand and say that everything is good here. But fortunately we are a long way from the conditions we see in some other countries, for example Sweden,” she told NTB.

It was revealed earlier this month that a man with suspected links to radical group Isis, who was shot dead in a Brussels raid just days before the terror attack, had previously lived in Sweden.

Sweden has attempted to crack down on foreign fighters, with the security service saying that up to 300 Swedes are believed to have travelled to Syria or Iraq to fight in the past three years. Around 40 are thought to have died in battle and around 125 are understood to remain in the Middle East.

New anti-terror legislation is set to come into effect on Friday, with Sweden criminalizing trips abroad, or the financing of such travels, to participate in acts of terrorism.

From April 15th the country is also tightening restrictions on passports, with people only being able to apply for three passports in a five-year period, to prevent the use of forged identity documents.

But Sweden has struggled to cope with the record 163,000 asylum claims it received last year, and is seeing increasing divides between different ethnic communities in troubled suburbs in the big cities.

Listhaug said that a major reason that Norway doesn't have the same ghetto problems as its Nordic neighbour is that asylum seekers in Norway cannot decide for themselves where they should live. (territorium)

She said that the terror attack in Brussels has created fears and worries that an attack could also hit Scandinavia. But she also stressed that Islamists were not responsible for the terror that struck the nation in 2011, when far-right sympathizer Anders Behring Breivik shot dead several dozens of teenagers on Utoya island.
in spanje
MADRID - Om het Spaanse kadaster weer in overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie in het land, zet de Spaanse belastingdienst al sinds 2013 helikopters en zelfs drones in die de grond afspeuren naar onregelmatigheden aan woningen.
Edited: 201603300824
Inspecteurs zoeken naar alles dat zonder dit op te geven bij de belastingdienst of gemeente bij, op of aan een huis is gebouwd. Door garages, zwembaden en uitbouwen aan de woning toe te voegen of balkons of dakterrassen dicht te bouwen, stijgt deze in waarde. Een woning die meer waard is, levert ook de balstingdienst meer geld op.

Als er illegale zaken waargenomen worden, worden boetes uitgedeeld en belastingen verhoogd. Ook voor de gemeente stijgt het bedrag aan onroerendgoedbelasting (IBI) dat in zo'n geval gevraagd kan worden.

De helicopters en drones van 'Hacienda' vlogen al boven een paar duizend gemeenten. Ik eerste instantie werden grote urbanisaties gecontroleerd, met name die langs de Spaanse kusten. Maar ook bebouwing in het binnenland ontkomt niet aan het arendsoog van de inspecteurs.

Spekken schatkist

Wordt er een zaak waargenomen die niet lijkt te kloppen en op basis daarvan een zaak geopend, dan krijgt de eigenaar een brief met een boete van 60 euro wegens het niet aangeven van een constructie. De krant Negocios.com voorspelde twee jaar geleden dat tot 2016 ruim 3 miljoen huishoudens dit bedrag moeten gaan betalen. Dat is dus al gauw een slordige 180 miljoen euro voor de Spaanse schatkist.

IBI betalen met terugwerkende kracht

Daarmee is het echter nog niet gedaan. De toegenomen IBI als gevolg van de waardestijging van het onroerend goed zal met terugwerkende kracht van 4 jaar kunnen worden geïnd plus een bedrag aan rente over die jaren.

15 dagen voor bezwaar

Wie een brief van Hacienda ontvangt over een waargenomen onregelmatigheid ten opzichte van het bestaande kadaster, krijgt 15 dagen om bezwaar aan te tekenen en met bewijzen te komen waarom er wel aan alle regels zou zijn voldaan. Blijft het stil, dan beschouwen de autoriteiten dit als een volledige instemming met het oordeel van de Spaanse belastingdienst.

Tienduizenden onregelmatigheden

Hier en daar verschenen krantenartikelen met aantallen onregelmatigheden die werden aangetroffen door de inspecteurs (in het Spaans 'peritos' genoemd). Zo werden op Menorca bij 2.500 woningen en andere type gebouwen illegaliteiten geconstateerd. In Valladolid gaat het om onregelmatigheden aan 10.515 gebouwen in 91 dorpen. In A Coruña werden aan ruim 26.000 objecten zaken toegevoegd of gewijzigd zonder dit aan te geven. In Lugo stegen de inkomsten uit de IBI zelfs met 11 miljoen euro ten opzichte van voor de check van de belastingdienst. In 90 Galisische gemeenten werden 106.000 objecten genoteerd die niet in het kadaster geregistreerd stonden en waarover dus geen IBI werd betaald. In de regio Valencia beïnvloedt de revisie van de kadastrale waarde al 900.000 onroerend goedobjecten.

Onorthodox en weinig realistisch

Onlangs haalde het Spaanse hooggerechtshof de praktijken om meer waarde toe te kennen aan onroerend goed met het doel om meer belasting te kunnen innen van de belastingdienst onderuit. Er werd gesproken over de onorthodoxe en weinig realistische manier waarop criteria worden toegepast. Vaak wordt de taxatie van woningen alleen op marktprijzen en kadastrale waarde gebaseerd, zonder dat er in de meeste gevallen een fysiek bezoek van een inspecteur aan te pas kwam. Ook komt het vaak voor dat de omvang van plots vanuit de lucht als veel groter wordt geregistreerd waardoor mensen soms tot de helft meer IBI moeten betalen. Zaken zoals achterstallig onderhoud of slechte kwaliteit van een gebouw blijven achterwege terwijl die wel van invloed zijn op de waarde van een object.

Het hooggerechtshof bereid nu een uitspraak voor op basis waarvan de extra waarde geannuleerd kan worden zolang niet tot in details bewezen wordt waarop deze waardering precies is gebaseerd.

bron: inspanje/nl (20160330)
Press Release Tata Steel HQ
Tata Steel board reviews its European portfolio - TS UK under fire
Edited: 201603291014
March 29, 2016
Mumbai: The Tata Steel board today reviewed the recent performance of the European business of the company, more specifically, of Tata Steel UK. It noted with deep concern the deteriorating financial performance of the UK subsidiary in the last twelve months. While the global steel demand, especially in developed markets like Europe has remained muted following the financial crisis of 2008, trading conditions in the UK and Europe have rapidly deteriorated more recently, due to structural factors including global oversupply of steel, significant increase in third country exports into Europe, high manufacturing costs, continued weakness in domestic market demand in steel and a volatile currency. These factors are likely to continue into the future and have significantly impacted the long term competitive position of the UK operations in spite of several initiatives undertaken by the management and the workers of the business in recent years. Even under these adverse market conditions, the Tata Steel has extended substantial financial support to the UK business and suffered asset impairment of more than £2 billion in the last five years.The Tata Steel board also reviewed the proposed restructuring and transformation plan for Strip Products UK, prepared by the European subsidiary in consultation with an independent and internationally reputed consultancy firm. Based on the review conducted, the Tata Steel board came to a unanimous conclusion that the plan is unaffordable, requires material funding support in the next two years in addition to significant capital commitments over the long term, the assumptions behind it are inherently very risky, and its likelihood of delivery is highly uncertain. Therefore, the board concluded that it would not be able to support the investment necessary to proceed with the proposed Strip Products UK transformation plan.

The company has also been in deep engagement with the UK government in recent months seeking its support to achieve the best possible outcome for the UK business, within the restrictions of State Aid Rules and other statutory limits. These discussions are ongoing and will continue. Discussions will also continue with Greybull in relation to a sale of the UK Long Products business. The UK government is also involved in the latter discussions.

Following the strategic view taken by the Tata Steel board regarding the UK business, it has advised the board of its European holding company ie Tata Steel Europe, to explore all options for portfolio restructuring including the potential divestment of Tata Steel UK, in whole or in parts. Given the severity of the funding requirement in the foreseeable future, the Tata Steel Europe board will be advised to evaluate and implement the most feasible option in a time bound manner.
26 maart 2016: Criminologe Marion Van San geïnterviewd door De Standaard - een rehabilitatie?
Edited: 201603260952
Zo'n 15 jaar geleden werd een onderzoek van haar door politieke spelletjes (vooral binnen de VLD en gericht tegen Marc Verwilghen) verminkt.
Ze had toen niet mogen zeggen dat er een statistisch verband was tussen criminaliteit, de samenstelling van de gevangenispopulatie en allochtone afkomst. Dat was stigmatisering van een bevolkingsgroep, werd toen gezegd. Ook de media werkten graag mee aan de verwijdering van Van San.
Het onderzoek van Van San kostte de staat toen 198.000 euro.
'Stigmatisering mag geen excuus zijn om een probleem niet aan te pakken', zo stelt zij.
LT
Turken reeds lid van de EU - het geval Cyprus
Edited: 201603250106
Cyprus ligt in het noordoostelijk deel van de Middellandse Zee, ten zuiden van Turkije. Het is het grootste eiland (9.251 km²) in die regio, maar tegelijk het op twee na kleinste land van de EU, na Malta en Luxemburg. Cyprus is op 1 mei 2004 lid geworden van de EU als een eiland dat de facto verdeeld is, maar het hele eiland is EU-grondgebied. De Turkse Cyprioten zijn EU-burgers omdat ze onderdaan zijn van een EU-land, de Republiek Cyprus, ook al wonen ze in een deel van Cyprus dat niet door de regering wordt gecontroleerd. Geen enkel land - behalve Turkije - erkent het Turkse gedeelte van Cyprus als staat.


Hoofdstad: Nicosia
Oppervlakte: 9 251 km²
Bevolking: 858 000 (2014)
Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 0,2 % (2014)
Bbp: 17,506 miljard EUR (2014)
Officiële EU-talen: Grieks
Staatsbestel: presidentiële republiek
EU-lidstaat sinds: 1 mei 2004
Aantal zetels in het Europees Parlement: 6

Cyprus is lid van de Eurozone.
Cyprus is geen lid van de Schengen-zone.

Akram Belkaïd dans Le Quotidien d'Oran (Algérie)
Une guerre hybride appelée à durer
Edited: 201603240314
Les attentats de Bruxelles viennent de rappeler plusieurs vérités qu'il ne sert à rien d'éluder. Ces événements dramatiques nous disent que le terrorisme qui endeuille régulièrement le monde, et pas simplement l'Europe, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Malgré les promesses et les déclarations martiales des politiciens, malgré les lois liberticides, malgré le « toujours plus » en matière de législation d'exception, ces tueries qui tétanisent les opinions publiques vont continuer.

Elles vont se répéter tant que la situation restera ce qu'elle est au Proche-Orient et notamment en Syrie et en Irak. Dans son ranch du Texas où il peint à ses heures perdues, l'ancien président américain George W. Bush doit être satisfait de son œuvre magistrale. L'invasion de l'Irak en 2003 continue de tuer. Ses conséquences directes et indirectes tuent en Irak mais aussi en Syrie et ailleurs en Europe. A Londres il y a plus de dix ans, à Paris en novembre et à Bruxelles il y a quelques jours. Dans un monde idéal, cet homme devrait être poursuivi par la justice internationale. Mais passons.

Le terrorisme va perdurer parce que, contrairement à ce que racontent des hommes politiques aux affaires - responsables dont il est désormais aisé de constater l'incompétence -, ce n'est pas par « haine de la liberté et de la démocratie » que les terroristes de Daech tuent. Ce n'est pas par « haine de ce qu'est la société occidentale » qu'ils font exploser des bombes. Ces gens-là rendent coup pour coup. Ils sont inscrits dans un projet de création d'une entité politique et religieuse qui a trouvé les forces occidentales sur son chemin. Autrement dit, le terrorisme durera et continuera de frapper l'Europe tant que la Syrie et l'Irak seront confrontés aux ambitions territoriales et religieuses de l'Organisation de l'Etat islamique (OEI).

Ce qui se déroule actuellement en Europe sur ce front invisible et mouvant où des cellules plus ou moins dormantes tentent de prendre de vitesse les services de sécurité n'est pas une guerre classique. Mais ce n'est pas non plus « que » du terrorisme. C'est une guerre hybride. La projection d'un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres de Bruxelles ou de Paris et où des armées européennes sont impliquées. Il y a une dimension politique dans cette bataille qu'il serait dangereux d'éluder. Là-bas, des civils meurent aussi, tous les jours, sous les bombes qu'elles soient russes, syriennes ou occidentales. Pour ceux qui veulent embraser l'Europe, ces victimes sont le symétrique des morts de Bruxelles ou de Paris. C'est une pensée qui peut paraître irrationnelle ou illogique mais c'est ainsi, et il faut en tenir compte. Pour sortir de cette nasse mortifère, les Européens doivent absolument peser pour que la paix revienne en Syrie et en Irak. Cela signifie faire pression sur des puissances régionales au jeu plus que trouble parmi lesquelles l'Arabie saoudite et la Turquie. Cela signifie, on peut toujours rêver, l'urgence de décréter un embargo général sur les armes pour cette région.

Ce terrorisme, ce bruit continu des sirènes, cette peur diffuse qui s'installe avant que la vie ne reprenne ses droits jusqu'au prochain attentat, ce terrorisme donc ne va pas disparaître parce qu'il peut se développer sur le double terreau de la misère sociale et du désarroi identitaire. La lecture attentive des profils et des itinéraires des individus responsables de cette actualité sanglante depuis plusieurs années est édifiante. Elle met en exergue non pas l'échec de l'intégration des populations d'origine maghrébine ou subsaharienne mais, en réalité, l'abandon, délibéré ou non, et l'absence de volonté de les intégrer. Que peut-on attendre de bon quand des populations entières sont oubliées, ghettoïsées durant plusieurs décennies et livrées au premier prêcheur venu ?

Les attentats continueront tant qu'il subsistera aussi une certaine indulgence à l'égard des criminels qui en sont les auteurs. Il suffit de relever les réactions des uns et des autres pour découvrir, effaré, que les théories du complot n'ont jamais été aussi populaires. Par classes entières, des adolescents sont convaincus que les attentats de Paris ou de Bruxelles ne sont pas l'œuvre de Daech. Leurs aînés sont encore plus virulents dans la dénonciation de ce qui ne serait qu'une immense manipulation américano-sioniste. Tant que la réalité sera niée par les populations de confession ou de cultures musulmanes, les brèches dans la raison commune persisteront et il se trouvera toujours des gens pour attenter sans aucun remord à la vie d'autrui.

L'Europe de l'Ouest va au-devant de jours difficiles. La cohésion de ce continent, le « vivre-ensemble » de ses multiples composantes humaines, son modèle social, tout cela est menacé. La réponse sécuritaire est nécessaire. On notera d'ailleurs qu'elle est minée par un manque de moyens qui résulte de décennies de politiques économiques bâties autour du culte de la réduction des dépenses publiques et de la nécessaire rémunération des actionnaires (sinon comment expliquer que des aéroports et des gares rechignent à installer des portiques et des scanners et cela contrairement à ce qui existe en Asie ou en Afrique ?).

Mais la force seule ne suffira pas. On attend encore la révolution que constituerait une remise en cause rigoureuse des politiques d'intervention des Européens au Proche-Orient. Cela, en attendant aussi un règlement de la question palestinienne qui demeure la mère de toutes les frustrations dans le monde arabe et au sein des communautés européennes d'origine maghrébine ou proche-orientale.
GOVAERTS Bert
Ernest Claes De biografie van een heer uit Zichem
Edited: 201603221130
Verschenen bij Houtekiet, 39,99 EUR

Op 15 februari 1969 keken 3.800.000 Vlamingen naar hetzelfde tv-programma: de 4de aflevering van het feuilleton Wij, Heren van Zichem. De grondstof voor die serie waren romans en novellen van Ernest Claes (1885-1968). De schrijver, zelf geboren in Zichem, overleed kort voor de opnames begonnen. Op zijn oude dag poseerde Ernest Claes graag als de eeuwig minzame, monkelende verteller, die in zijn leven alleen maar goede mensen was tegengekomen. Maar hij behoorde tot de generatie die twee wereldoorlogen onderging. Behalve schrijver van geliefde volksboeken als De Witte (126 keer herdrukt!), was Claes ook soldaat, krijgsgevangene, politiek militant, belijdend katholiek, ambtenaar, journalist, dagboekschrijver en repressieslachtoffer. Hij zocht zich als Vlaams-nationalist een weg in de woelige twintigste eeuw, langs de afgrond van het fascisme.
Ernest Claes, de biografie van een Heer uit Zichem is een afgewogen portret, waarvoor de auteur kon gebruikmaken van het rijke, nooit eerder onderzochte privé-archief én van het gerechtelijke collaboratiedossier van de man die lange tijd Vlaanderens populairste schrijver was.
news
zware terrroristische aanvallen op Zaventem en metrostel tussen Maalbeek en Kunst-Wet: 11 doden en 35 gewonden in Zaventem, 10 doden en onbekend aantal gewonden in Maalbeek, tientallen gewonden - cijfers lopen nog op
Edited: 201603220825
Het openbaar vervoer (metro, treinstations, trams, bussen) ligt stil in de hoofdstad.
Zaventem-Luchthaven is gesloten voor alle luchtverkeer en vliegtuigen worden afgeleid naar Liège, Charleroi, Deurne en Frankfurt.
Er is een zogenaamde 'lock down' afgekondigd, wat wil zeggen dat iedereen gevraagd wordt binnen te blijven. De 'lock down' werd om 16 uur opgeheven.
Het dreigingsniveau is in de voormiddag op 4 gesteld, dat is het maximum.
De zittingen van de rechtbanken zijn opgeschort.
De nationale veiligheidsraad is in crisisberaad.
Makkelijke toegang tot vertrekhall Zaventem ter discussie.
Vandaag, morgen en overmorgen dagen van nationale rouw.
Aanslagen opgeëist door IS/DAESH.
Politie verspreidt foto van mogelijke daders.


Last update: 201603221745
CPI
CONGO/Centrafrique: Jean Pierre Bemba schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmidaden - verkrachtingen centraal in deze zaak - Bemba als zakenpartner van Heineken
Edited: 201603212321
Aujourd’hui, le 21 mars 2016, la Chambre de première instance III de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré à l’unanimité Jean Pierre Bemba Gombo coupable au delà de tout doute raisonnable de deux chefs de crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et de trois chefs de crimes de guerre (meurtre, viol et pillage). Ces crimes ont été commis lors de l’opération menée en République centrafricaine (RCA) du 26 octobre 2002 ou vers cette date jusqu’au 15 mars 2003 par un contingent du Mouvement de Libération du Congo (MLC). Jean Pierre Bemba faisait effectivement fonction de chef militaire exerçant une autorité et un contrôle effectifs sur les forces qui ont commis ces crimes.

La Chambre de première instance III est composée de Mme la juge Sylvia Steiner (Brésil), juge présidente, Mme la juge Joyce Aluoch (Kenya) et Mme la juge Kuniko Ozaki (Japon). En application du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve de la Cour, les parties, c’est-à-dire le Procureur et la Défense, ont 30 jours pour faire appel de la déclaration de culpabilité, auquel cas la question sera portée devant la Chambre d’appel, composée de cinq juges.


Er bestaat via het Congolese Bralima ook een Heineken-connectie:


Voir aussi le mémoire sur Bralima et Bracongo par Christophe Papy BUKASA KADIMA (2011)

zie ook het boek Heineken in Afrika
tijdlijn in Red Star Line Museum vermeldt onafhankelijkheid Congo en moord op Patrice Lumumba niet
Edited: 201603210040


Foto LT, 20160320

Wij lieten een nota voor de directie achter.
DS 20160319
recordaantal leefloners in België: 115.137
Edited: 201603210013
Leefloon:
833,71 euro voor een alleenstaande
1.111,62 euro voor iemand met kinderen
news
Anyone who says Turkey is European country wants EU’s death, says Sarkozy
Edited: 201603202340
"It's not just that. What's the idea behind Europe? Europe is a union of European countries. The question is very simple, even in a geographical sense, is Turkey a European country? Turkey has only one shore of the Bosphorus in Europe. Can Turkey be regarded a European country culturally, historically, and economically speaking? If we say that, we want the European Union's death,” he said.

“From that standpoint, if we talk about Turkey's accession, let me tell you that in many ways Russia is a much more European country than Turkey.”
DONAS Marthe
Kanaal in Virginal - Le Canal à Virginal, 1924
Edited: 201603200025

Olieverf op paneel
MSK Gent, 20160319

Ecluse d'Asquempont

Le vieux canal d'Asquempont

Statoil - Reuters - RT
Gasinstallatie in Algerije aangevallen met explosieven. Niet toevallig een joint venture als target?
Edited: 201603181150
This morning, at approximately 06:00 local time, the In Salah Gas asset in Krechba was hit by explosive munitions fired from a distance.
Statoil has been in touch with its three employees at Krechba. They are not injured and they are safe.

Statoil is working on getting an overview of the situation, but has so far no information about anybody being injured during the attack.

Statoil has mobilised its emergency response organisation in Stavanger. The joint venture organisation in Hassi Messaoud has mobilised its emergency response organisation.


meer info over de joint venture


zie ook de info over de aanval op de Tigantourine gasfabriek in 2013

Na de hoofddoek, de boerka, het onverdoofd slachten, Zwarte Piet, de boerkini, ... nu de Sioux
Edited: 201603171529
Kwestie van u te informeren, natuurlijk ...
Als u ergens een aanstootgevende afbeelding vindt, dan moet u ons dat vooral NIET melden. Ook foto's van Donald Trump nemen we niet op in onze collectie. Filmpjes over Nederlandse voetbalsupporters die in Madrid daklozen vernederen of fonteinen kapot slaan in Rome zijn niet welkom in onze mailbox.
Wij zijn op zoek naar schoonheid en nieuw fatsoen.

En de sofa van Veranneman die we een tijdje geleden op onze website toonden ... neen, die stellen we niet te koop. Die staat heel goed in het Permeke-museum in Jabbeke. U moet dus niet meer bellen.
Myria
Myria brengt immigratie in cijfers: Roemenen koplopers
Edited: 201603171019
Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect voor de mensenrechten.
website Myria

Hier de laatste nieuwsbrief van maart 2016:


zie ook ons bericht over Frontex
energiereuzen eisen 19 miljard euro van Duitse staat wegens kernuitstap
Edited: 201603160008
E.ON, RWE en Vattenfall hebben een rechtszaak aangespannen voor het constitutioneel hof. Zij eisen een schadevergoeding voor de door kanselier Merkel in maart 2011 aangekondigde kernuitstap.
Robert Reich noemt Donald Trump een fascist
Edited: 201603151013
In de verkiezingsrace zijn er de facto nog drie kandidaten in de running: Donald Trump, Hillary Clinton en 'socialist' Bernie Sanders.
Obama heeft de puinhoop die Bush achterliet niet kunnen opkuisen. Met dank aan het door de republikeinen gedomineerde Congres.
De USA was al een sociaal kerkhof, weliswaar verpakt in glitter. Nu is het dramatisch. Trumps retoriek - de Mexicanen en de Chinezen zijn de schuld - mikt op het intellectuele onvermogen van de ontevreden massa. Hij slaagt er in de groeiende ongelijkheid weg te moffelen onder zijn geraaskaal.

De uitgeklede staat mag nog enkel de miserie managen. Maar zonder voldoende middelen lukt ook dat niet meer. Overigens is dat geen typisch Amerikaans fenomeen. In Europa doet zich na de neoliberale uitverkoop hetzelfde voor. En Turkije? Daar steunt Erdogan eveneens op de onwetende rurale massa's. Wie hardop nadenkt wordt het zwijgen opgelegd.

Robert Reich was minister van arbeid onder Bill Clinton en is een belangrijk opinion leader.


zie ook het boek van Reich
news
fusie Ahold - Delhaize goedgekeurd | ceo Frans Muller vangt bonus van 1,5 miljoen euro
Edited: 201603150944
KU Leuven scant middeleeuwse collegedictaten
Edited: 201603150924
link naar de mooie site van Lectio

In die tijd volgden jongeren nog een voorbereidende cursus 'deugdelijk redeneren' ...
Islamization and Demographic Denialism in France
Edited: 201603141661
by Michel Gurfinkiel
PJ Media
March 14, 2016

Excerpt of an article originally published under the title "Latest Survey Finds 25% of French Teenagers Are Muslims."

One of the most striking cases of reality denial in contemporary France is demography: issues like birthrate, life expectancy, immigration, and emigration. On the face of it, you can hardly ignore such things, since they constantly reshape your environment and your way of life. Even without resorting to statistics, you are bound to perceive, out of day-to-day experience, what the current balance is between younger and older people, how many kids are to be found at an average home, and the ethnicity or religion of your neighbors, or the people you relate to at work or in business.

The French elites, both on the right and left, managed for five decades at least to dismiss the drastic demographic changes that had been taking place in their country, including the rise of Islam, since they clashed with too many political concepts – or fantasies – they had been brainwashed into accepting: the superiority of the "French social model;" the unique assimilative capacity of French society; equality for equality's sake; the primacy of individual values over family values; secularism; francophonie, or the assumption that all French-speaking nations in the world were a mere extension of France, and that all nations that defined themselves as "Francophone" did speak French or were subdued by French culture; and finally la politique arabe et islamique de la France, a supposed political and strategic affinity with the Arab and Muslim world.

Until 2004, compilation of ethnic, racial, and religious statistics was prohibited under French law.

One way for the elites to deny demographics was to reject ethnic-related investigation on legal or ethical grounds. Until 2004, ethnic, racial, and religious statistics were not allowed under French law – ostensibly to prevent a return of Vichy State-style racial persecutions. Even as the law was somehow relaxed, first in 2004 and again in 2007, many statisticians or demographers insisted on retaining a de facto ban on such investigations.

The issue turned into a nasty civil war among demographers, and especially within INED (the French National Institute for Demographic Studies) between a "classic" wing led by older demographers like Henri Léridon and Gérard Calot and then by the younger Michèle Tribalat, and a liberal or radical wing led by Hervé Le Bras.Michèle Tribalat
In a recent interview with the French weekly Le Point, Tribalat dryly observed that the "well-connected" Le Bras described her as "the National Front Darling," an assertion that "destroyed her professional reputation." The son of a prestigious Catholic historian, Le Bras is indeed a very powerful man in his own right, who managed throughout his own career to accumulate tenures, honors, and positions of influence both in France and abroad.

The irony about his accusation against Tribalat is that, while intent to discuss the issue of immigration, she is an extremely cautious and conservative expert when it comes to actual figures. She has always tended to play down, in particular, the size of the French Muslim community.

In 1997, I observed in an essay for Middle East Quarterly that figures about French Islam were simply chaotic: there was too much discrepancy between sources:

The Ministry of Interior and Ined routinely speak of a Muslim population in France of 3 million. Sheikh Abbas, head of the Great Mosque in Paris, in 1987 spoke of twice as many – 6 million. Journalists usually adopt an estimate somewhere in the middle: for example, Philippe Bernard of Le Monde uses the figure of 3 to 4 million. The Catholic Church, a reliable source of information on religious trends in France, also estimates 4 million. Arabies, a French-Arab journal published in Paris, provides the following breakdown: 3.1 million Muslims of North African origin, 400,000 from the Middle East, 300,000 from Africa, 50,000 Asians, 50,000 converts of ethnic French origin, and 300,000 illegal immigrants from unknown countries. This brings the total to 4.2 million. One can state with reasonable certainty that the Muslim population of France numbers over 3 million (about 5 percent of the total French population) and quite probably over 4 million (6.6 percent).
Nineteen years later, accuracy has hardly improved in this respect. All sources agree that France as a whole underwent a moderate demographic growth: from 57 to 67 million, a 15% increase. (Throughout the same period of time, the U.S. enjoyed a 22% population increase, and China, under a government-enforced one-child policy, a 27% increase.) All sources agree also that there was a much sharper increase in French Muslim demographics – and that, accordingly, the moderate national growth may in fact just reflect the Muslim growth.

For all that, however, there are still no coherent figures about the Muslim community. According to CSA, a pollster that specializes in religious surveys, 6% of the citizens and residents of France identified with Islam in 2012: about 4 million people out of 65 million. IFOP, a leading national pollster, settled for 7% in 2011: 4.5 million. Pew concluded in 2010 a figure of 7.5%: 4.8 million. The CIA World Factbook mentioned 7% to 9% in 2015: from 4.6 to almost 6 million out of 66 million. INED claimed as early as 2009 an 8% figure: 5.1 million. Later, INED and French government sources gave 9% in 2014: 5.8 million.

Over two decades, the French Muslim population is thus supposed to have increased by 25% according to the lowest estimations, by 50% according to median estimations, or even by 100% if one compares the INED and government figures of 1997 to those of 2014, from 3 million to almost 6 million.

This is respectively almost two times, three times, or six times the French average population growth.

An impressive leap forward, whatever the estimation. But even more impressive is, just as was the case in 1997, the discrepancy between the estimates. Clearly, one set of estimates, at least, must be entirely erroneous. And it stands to reason that the lowest estimates are the least reliable.

First, we have a long-term pattern according to which, even within the lowest estimates, the Muslim population increase is accelerating. One explanation is that the previous low estimates were inaccurate.

Second, low estimates tend to focus on the global French population on one hand and on the global French Muslim population on the other hand, and to bypass a generational factor. The younger the population cohorts, the higher the proportion of Muslims. This is reflected in colloquial French by the widespread metonymical substitution of the word "jeune" (youth) for "jeune issu de l'immigration" (immigrant youth), or "jeune issu de la diversité" (non-European or non-Caucasian youth).

According to the first ethnic-related surveys released in early 2010, fully a fifth of French citizens or residents under twenty-four were Muslims.

Proportions were even higher in some places: 50% of the youth were estimated to be Muslim in the département (county) of Seine-Saint-Denis in the northern suburbs of Paris, or in the Lille conurbation in Northern France. A more recent survey validates these numbers.

Once proven wrong, deniers do not make amends. They move straight from fantasy to surrender.

An investigation of the French youths' religious beliefs was conducted last spring by Ipsos. It surveyed nine thousand high school pupils in their teens on behalf of the French National Center for Scientific Research (CNRS) and Sciences Po Grenoble.

The data was released on February 4, 2016, by L'Obs, France's leading liberal newsmagazine. Here are its findings:

38.8% of French youths do not identify with a religion.
33.2% describe themselves as Christian.
25.5% call themselves Muslim.
1.6% identify as Jewish.
Only 40% of the young non-Muslim believers (and 22% of the Catholics) describe religion as "something important or very important."
But 83% of young Muslims agree with that statement.
Such figures should deal the death blow to demographic deniers. Except that once proven wrong, deniers do not make amends. Rather, they contend that since there is after all a demographic, ethnic, and religious revolution, it should be welcomed as a good and positive thing. Straight from fantasy to surrender.

Michel Gurfinkiel, a Shillman-Ginsburg Fellow at the Middle East Forum, is the founder and president of the Jean-Jacques Rousseau Institute, a conservative think tank in France.
Tessens Lucas
onderzoek UGent gebaseerd op bbp/capita goed voor de prullenmand
Edited: 201603141136
Nieuw onderzoek van Pieter Van Rymenant, Freddy Heylen, Brecht Boone, Tim Buyse. Langdurige stagnatie in België? Hoe reëel is de mogelijkheid, en wat zijn de drijvende krachten?
Een samenvatting van dit onderzoek zal op 15 maart 2016 op de website van sherppa gepubliceerd worden, zo meldt De Standaard van vandaag.

Maar ... Noreena Hertz bestreed in 'De stille overname' (2002) het gebruik van het bbp voor economische analyses: "Traditionele meetinstrumenten van de economische groei, zoals bbp per hoofd of bbp-groei, verbloemen de werkelijkheid."
Waarom de onderzoekers van de UGent net dit meetinstrument nemen om hun analyse te onderbouwen, is mij een raadsel.
Het bbp/capita meet als nietszeggend gemiddelde immers geen realiteit en gaat het vraagstuk van de verdeling van de 'groei' uit de weg. Want wat doe je als negentig procent van de vruchten naar tien procent van de eters gaat? In het economie-debat is één vraag van belang: "wiens economie is het eigenlijk?"

Uit de inleidende paragraaf deze twee zinnen: "Toenemende ongelijkheid is in onze huidige simulaties geen significante oorzaak van stagnatie. Maar het blijft o.i. wel een risicofactor." Je kan dus m.a.w. de fiscaliteit ongemoeid laten en toch 'groei' hebben. Of dat ethisch aanvaardbaar is, blijft onbesproken. Ook het psychologische aspect van verregaande ongelijkheid, waardoor demotivatie en burn-out de productiviteit omlaag duwen, wordt niet onder ogen genomen.


news
Turkije legt sociale media (Twitter, Facebook) lam na aanslag met 37 doden in Ankara
Edited: 201603132228

Appeasementpolitiek wordt in het algemeen gebruikt om te verwijzen naar het diplomatieke beleid gericht op het vermijden van oorlog door concessies te doen aan een andere macht. Historicus Paul Kennedy omschrijft het als "het beleid tot het oplossen van internationale ruzies door het accepteren en te voldoen aan grieven van een andere partij door middel van rationele onderhandelingen en compromissen, waardoor een gewapend conflict vermeden kan worden dat mogelijk duur, bloederig en gevaarlijk zou kunnen zijn."
Welke definitie Paul Kennedy aan de huidige onderhandelingen tussen Turkije en de EU zou geven, is niet bekend maar het woord 'rationeel' zou wellicht niet vallen.
DS 20160312
Geert Mak in interview
Edited: 201603120922

'Dat de EU bereid is de onderhandelingen over Turkse toetreding te versnellen, precies nu Turkije steeds minder voldoet aan de voorwaarden, is zorgelijk. De Unie verwatert haar waarden. (...) Geopolitiek is Turkije vanouds een overgangsgebied, een brugland. Het is een kleine grote mogendheid, maar geen ideale Europese lidstaat. Dat heeft niets met de islam te maken, niets met de Turken. Het probleem situeert zich eerder bij Europa. Als Turkije lid zou worden van de EU, grenst Europa opeens aan Irak, Koerdistan, Iran. Europa is daar niet klaar voor.'
Commentaar LT: Begrijp ik dat nu verkeerd of helemaal niet? Hebben de Turken dan Erdogan niet verkozen? De signalen die ik uit Turkije krijg luiden heel anders: Erdogan wil helemaal niet bij de EU; hij wil af van de Koerden in het oosten van zijn land; hij willen een dictatoriaal Middenrijk vestigen dat naar eigen behoefte kan profiteren van het Westen en van het Oosten ... al sjacherend, iets wat moet doorgaan voor diplomatie.
Libération
De hypocrisie: Frankrijk verleent 'légion d'honneur' aan kroonprins Saoedi-Arabië ... in alle discretie
Edited: 201603081148
"En Arabie Saoudite, tout se passe en coulisse, sauf quand un dirigeant se voit honoré à l’étranger, ce qui mobilise immédiatement la presse saoudienne. En France, tout se passe en principe sur la place publique, sauf lorsque le pouvoir s’emploie à voiler ce dont il est peu fier. C’est ce qui s’est passé avec la remise, dans la plus grande discrétion, vendredi par François Hollande, de la Légion d’honneur au prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Nayef, ce dont se sont immédiatement félicité les médias saoudiens."
... légion d'horreur ...

Benieuwd hoe Iran op dit nieuws reageert.

Hieronder de dynastie (gedeeltelijk):Saoedische monarchie en erfopvolging 1932 tot heden
Louis-Ferdinand Céline : interviewé par Jean Prat
La lourdeur qui rend infirme
Edited: 201603071359
Jaloux d'êtres lourds, c'est tout... Infirmes. Ils pèsent... ils sont infirmes, n'est-ce pas ?... La lourdeur les rends infirmes. Par conséquent, on peut se méfier d'eux, ils sont prêts à tout... oh oui prêt à tout, ils sont prêts à tuer.

Quand ils boivent, c'est des marteaux pillons n'est-ce pas, c'est effrayant n'est-ce pas?... Des marteaux pillons sans contrôles.

MSK Gent
Marthe Donas (1885-1967) in MSK Gent - een tentoonstelling die een signaal geeft
Edited: 201603060112

Vanaf de jaren 60 krijgt Donas' vroeg werk langzaam terug erkenning. Thans wordt ze in binnen- en buitenland opnieuw ontdekt als een van de pioniers van het Belgisch modernisme. De tentoonstelling in het MSK wordt de eerste belangrijke sinds haar overlijden in 1967 die uitsluitend gewijd is aan haar werk.
De nadruk ligt op Donas' meest creatieve jaren tussen eind 1916 toen ze zich in Parijs vestigde en 1927, het jaar waarin ze voor een lange tijd met schilderen stopte.
Wij bezochten deze tentoonstelling op 19 maart 2016. Een mooi overzicht! De toegangsprijs van 12 EUR/persoon die het MSK Gent aanrekent vinden we te hoog.naar de site van MSK Gent
Zaman Newspaper
5 maart 2016: AKP: ban Darwin en Freud uit het onderwijs
Edited: 201603050334


Noot LT 20160313: hieronder stond een link naar www.todayszaman.com; deze werkt niet meer vanaf vandaag; de Turkse regering heeft de server dus geconfisceerd; nu is die website in het Turks en bevat blijkbaar propaganda voor Erdogan.

news
5 maart 2016: Erdogan legt oppositiekrant Zaman het zwijgen op
Edited: 201603050143


direct link naar Engelstalige Zaman website

Zaman heeft ook een Nederlandstalige website: Zaman Vandaag

Hieronder de Grondwet van Turkije. Vooral de artikels 19, 26 en 28 zijn van belang voor de vrijheid van de pers. De restricties van die vrijheid en de uitzonderingsmaatregelen waarop de uitvoerende macht een beroep kan doen zijn zeer uitgebreid en laten dus ruimte voor een fikse interpretatie (lees: beknotting). Op die manier kan bvb. berichtgeving over het Koerdische probleem leiden tot represailles omdat de interne veiligheid van de staat in gevaar wordt gebracht. Kritiek op militaire interventies in het buitenland kan dan weer uitgelegd worden als een aantasting van de externe veiligheid. Kritiek op de president (i.c. Erdogan) kan beteugeld worden door een beroep te doen op één of meerdere uitzonderingsclausules.

Griekenland in de frontlijn: migranten en vluchtelingen
Edited: 201603050120
The president of the European Council Donald Tusk has visited Greece on Thursday to discuss the high influx of immigrants via Turkey to the Greek islands and then onwards to mainland Greece. The situation there is worsening fast as the route further North across the Balkans towards northern European countries is blocked.

Macedonia has introduced a tight border regime, letting only very few refugees cross the border on a daily basis, and alternative routes haven’t been established yet. More than 120,000 migrants are thought to have arrived in Greece in the first two months of 2016 alone.

The below chart gives an impression of the extent of the refugee crisis as it unfolds in Greece. Comparing the numbers of migrants who arrived in Greece in the first two months of this year to last year’s numbers gives an idea of the magnitude of the problem.

"Do not come to Europe," Council President Tusk said, appealing to the refugees, after a meeting with Greek Prime Minister Alexis Tsipras in Athens. "Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing," he added.

Infographic: Greece on the Frontline | Statista
LT
Abou Jahjah in De Standaard van vandaag: alle heteromannen zijn homofoob, iedereen is ziek ...
Edited: 201603041332
"Ben ik nu als heteroman door solidariteit vrij van homofobie geworden? Ik denk het niet, ik denk dat heel weinig heteromannen dat zijn. Net zoals seksisme en racisme is homofobie een chronische aandoening waaraan wij, individueel en collectief, allemaal aan leiden (sic, LT). Maar net zoals racisme en seksisme is het iets dat we onder controle moeten en kunnen houden."

Jahjah poneert dat niet de islam als leer maar alle heteromannen in mindere of meerdere mate homofoob zijn. En ... bovendien lijden wij allen aan chronische aandoeningen zoals seksisme en racisme. Iedereen ziek.
Da's natuurlijk een manier om de discussie over de leerstellingen uit de weg te gaan. Handig.

zie ook Jahjah's uitspraken over Europees fascisme
RT news
Sergey Lavrov beroept zich op de geschiedenis en pleit voor Eurasian Economic Union
Edited: 201603031314
Western attempts to exclude Russia from shaping European and global affairs have led to countless historical tragedies over the centuries, according to Russia’s foreign minister, who added lasting stability can only be reached through cooperation.

In an article for the Russia in Global Affairs magazine, Foreign Minister Sergey Lavrov outlines the historical importance of Russian foreign policy over the course of the last 1,000 years, arguing that Russian policy has always been based on preserving the fragile balance of peace and stability in international relations. Any attempts to isolate Moscow as a major world power have led to historical defeats and countless deaths, he says.

“During at least the past two centuries any attempts to unite Europe without Russia and against it have inevitably led to grim tragedies, the consequences of which were always overcome with the decisive participation of our country,” Lavrov wrote.

Being the largest country on earth with a unique “cultural matrix,” Russia has always followed its own national interests, Lavrov argues. Yet at the same time it has served as a bridge between the East and the West, while Russians have always welcomed and respected numerous religions and cultures.

While welcoming Western ideas and applying them to modernize Russia, Moscow has never allowed itself to be consumed by Western culture. At the same time Moscow has always advocated working with the West to achieve common objectives.

Lavrov stressed the constructive role Moscow has played in European affairs, especially during the Napoleonic Wars, as well as in First and Second World Wars. The influence of the Soviet Union in shaping modern Western values should also not be underestimated, the minister argues, highlighting the USSR’s role in decolonization and shaping the European socio-economic system.

“The Soviet Union, for all its evils, never aimed to destroy entire nations,” Lavrov said. “Winston Churchill, who all his life was a principled opponent of the Soviet Union and played a major role in going from the World War II alliance to a new confrontation with the Soviet Union, said that graciousness, i.e. life in accordance with conscience, is the Russian way of doing things,” he added.

The post-Soviet world, Lavrov argues, offered the unique opportunity for European states to unite with Moscow and work towards a wider and more solid security mechanism in Europe – a mechanism that would enable long-lasting peace on the wider continent.

“Logically, we should have created a new foundation for European security by strengthening the military and political components of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE),” the minister wrote.

Instead of uniting, some European countries chose to ally themselves with NATO and Washington, and once again embarked on the centuries-old matrix of trying to isolate Russia and expand the military alliance’s borders further east, while pursuing a global agenda of regime change and ‘color’ revolutions.

“It is notable that George Kennan, the architect of the US policy of containment of the Soviet Union, said that the ratification of NATO expansion was ‘a tragic mistake,’” Lavrov said.

Rather than serving as architects of peace, NATO and its member states, Lavrov said, continued to engage in destructive policies that threaten international stability and have already led to the collapse of states, starting from the bombings of Yugoslavia, to the invasions of Iraq and Libya.

Arguing that the liberal system of globalization has failed, the minister stressed that the world is standing at crossroads, where a new system of international relations is taking shape. At such an important historical junction, Lavrov says it is wrong to accuse Russia of “revisionism” just because Moscow refuses to bow or close its eyes to NATO’s policies.

“A reliable solution to the problems of the modern world can only be achieved through serious and honest cooperation between the leading states and their associations in o