Search our collection of 11.955 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.878 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 1 news item(s)

FERGUSON Niall
Colossus, Opkomst en Ondergang van het Amerikaanse Rijk
Pb, in-8, 383 pp., tabellen en grafieken, noten, bibliografie, register. Tussen 1803 en 1898 KOCHT de USA bij verdrag territorium van Frankrijk, Spanje, Mexico, Texas, Rusland (Alaska in 1867) en GBR (p.46).
€ 25.0

BUY

FERGUSON Niall
Wereldrijk. Groot-Brittannië en de moderne wereld (vert. van Empire. How Britain made the Modern World - 2003)
Pb, in-8, 462 pp. , fotokaternen, bibliografie, register. Niall Ferguson (Glasgow, 1964) doceert financiële geschiedenis in New York en doet onderzoek in Oxford. Kritiek Lucas Tessens: In zijn analyses werkt F. met het discutabele instrument BBP/capita om internationale vergelijkingen tussen bvb. GBR en Zambia te maken. Dat leidt onvermijdelijk tot scheeftrekkingen in de beeldvorming omdat men geen zicht krijgt op vermogensaccumulatie die het gevolg was van kolonisatie.
€ 15.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

FERGUSON Niall, The War of the World. History's Age of Hatred , London, Penguin, 2007.

FERGUSON Niall
The Decline and Fall of History
Edited: 201610281561
On October 28, Niall Ferguson accepted the 2016 Philip Merrill Award for Outstanding Contributions to Liberal Arts Education at the Folger Shakespeare Library in Washington, DC.
Ferguson names 20 important subjects that are underrated in history classes in Stanford, Yale and Harvard.
1. All periods in British History
2. The Reformation
3. The scientific revolution
4. The Enlightment
5. The American Revolution
6. The French Revolution
7. The US Constitution
8. The Industrial Revolution
9. The American Civil War
10. German Unification
11. World War I
12. The Russian Revolution
13. The Great Depression
14. The Rise Of Fascism
15. The Third Reich
16. World War II
17. Decolonization
18. The Cold War
19. The history of Israel
20. European Integration

Comment LT: What I miss in Fergusons' list is The Rise and Decline of the Ottoman Empire.