Search our collection of 11.966 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.861 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

FIJNAUT Cyrille
De zaak François. Beschouwingen naar aanleiding van het vonnis.
Pb, 192 pp. Met ruime bibliografie. Noot Lucas Tessens: Het gaat hier over infiltratietechnieken van de politie in het crimineel drugsmilieu en de principes & strategie waaraan zich te houden. Het gaat over de rijkswacht en de omerta binnen dat Belgische korps. François Raes - een NBD-BOB-er - bracht via indiscreties de zaak aan het rollen. Dit leidde tot het grootste politieschandaal van de eeuw.

De contacten tussen de Rijkswacht en de Amerikaanse DEA kwamen vanaf 1974 in een stroomversnelling en de DEA-aanpak werd vanaf dan toegepast, met goedkeuring van de generale staf, eigenlijk opgedrongen door de Amerikanen. (32)
F. legt de nadruk op de 'war on crime' die in de jaren 60 in de USA werd opgestart en die ook West-Europa viseerde. Met name werd in 1971 het Cabinet Committee on International Narcotics Control (CCINC) o.l.v. Henri Kissinger opgericht en dat Committee had een Europese poot. (33) Noot LT: F. stelt vast dat de nationale souvereniteit voor de USA van weinig tel is en dat bepaalde diensten zich vrijheden veroorloven die zelfs niet gekend zijn door de regeringen van de Europese bondgenoten. Vergelijk dit optreden van de DEA met de recentere afluisterpraktijken van de NSA en men merkt dat er een rode lijn door de geschiedenis loopt. Daarbij spelen ambassades een sleutelrol en verzekeren zij de ongestoorde werking van allerlei inlichtingendiensten.

In een historische paragraaf omtrent infiltratie vermeldt F. de zaak-Pourbaix (1887) waarbij anarchistische groeperingen werden geïnfiltreerd en er zelfs dynamiet werd verstrekt door de Belgische Sûreté. (125-127)
€ 25.0

BUY