Search our collection of 11.955 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.878 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 4 news item(s)

Myria
Myria brengt immigratie in cijfers: Roemenen koplopers
Edited: 201603171019
Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke openbare instelling. Het analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en strijdt tegen mensenhandel en mensensmokkel. Myria komt op voor een overheidsbeleid dat steunt op feitenkennis en respect voor de mensenrechten.
website Myria

Hier de laatste nieuwsbrief van maart 2016:


zie ook ons bericht over Frontex
Frontex
Frontex 2014: circa 87 % van de vluchtelingen waren mannen - Canada wil enkel vrouwen en families opnemen
Edited: 201511241714
De statistieken die Frontex voor 2014 publiceert zijn merkwaardig te noemen:
71 % van de vluchtelingen waren mannen, 11 % waren vrouwen, van 18 % is het geslacht onbekend. Dit laatste wijst op een zeer approximatieve telling.
Volgens onze omrekening waren dus 87 % van de vluchtelingen mannen.
De publieke opinie vraagt zich terecht af wat er met de vrouwen uit de herkomststaten is gebeurd. De klassieke media hechten weinig of geen belang aan deze vraag.
Vandaag heeft Canada verklaard dat het wel 25.000 Syrische vluchtelingen wil opnemen maar dat mogen enkel vrouwen en families zijn. Alleenstaande mannen worden geweigerd. Een en ander heeft te maken met de vrees dat er zich tussen de vluchtelingen IS-terroristen bevinden. Dit bericht zal pas volgende dinsdag officieel worden gemaakt.website Frontex


Pro memorie: Frontex staat voor European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

het internationale relatienetwerk van Frontex
Vluchtelingeninstroom: EVP/EPP volgt Orban
Edited: 201510221809
Op hun congres in Madrid pleiten de Europese christendemocraten voor een versterking van Frontex.
Frontex
Frontex-network - International organisations - List
Edited: 201502290901