Search our collection of 12.066 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

GEYL P. Prof. Dr
Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de Lage Landen.
Aula-pocket, 162 pp. Bibliografische noten. Een toch wel zeer ééndimensionaal beeld van de afscheiding België en Nederland in 1830, door de verdediger van de groot-Nederlandse gedachte. Gaat compleet voorbij aan de economische belangen die toen op het spel stonden.
€ 10.0

BUY