Search our collection of 11.993 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.832 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 17 books

We found 0 news item(s)

The covers of the following books are not yet photographed

GIJSEN Marnix, Peripatetisch onderricht. Kroniek der po√ęzie. Eerste bundel., Hasselt, Heideland, 1962.

GIJSEN Marnix, De lange nacht, Amsterdam, Meulenhoff , 1964.

GIJSEN Marnix, Lucinda en de Lotoseter., s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1959.

GIJSEN Marnix, Scripta Manent., Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1965.

GIJSEN Marnix, Het huis. Verzen waarin opgenomen De loflitanie van Sint Franciscus van Assissi en Vier gedichten van Joachim, s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947.

GIJSEN Marnix, Amerika en ik. Omnibus, Leuven , Davidsfonds, 1984.

GIJSEN Marnix, De man van overmorgen., s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1949.

GIJSEN Marnix, De Diaspora. Novellen. , s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1962.

GIJSEN Marnix, Brevarium der vlaamse lyriek., Antwerpen, Boekengilde Die Poorte, 1953.

GIJSEN Marnix, Zes van Marnix Gijsen. Joachim van Babylon. Goed en Kwaad. Er gebeurt nooit iets. Wat de dag meebrengt. Mijn vriend de moordenaar. Het huis, Zwolle, Erven J.J. Tijl, 1965.

GIJSEN Marnix, De vleespotten van Egypte. Een sotternij, Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1964.

GIJSEN Marnix, Mijn vriend, de moordenaar. Novellen., s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1957.

GIJSEN Marnix, Een stad van heren. Prentenboek van Antwerpen., Paris, Manteau, 1971.

GIJSEN Marnix, KOSSMANN E.H., VERHULST A., Hendrik Conscience (1812-1883). Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti. (herschreven, van noten voorzien en iconografisch verlucht, met geschiedkundige kommentaren over de tijdsgebeurtenissen in Noord en Zijd), Antwerpen, Mercatorfonds, 1976.

JASPERS Karl, SARRAUTE Nathalie, TOYNBEE Arnold, ESCHENBURG Theodor, GIJSEN Marnix (inleiding), Worden wij wel JUIST voorgelicht? Massamedia en hun publiek, , UPR, 1965.

TEIRLINCK Herman, VAN DUINKERKEN Anton, WALSCHAP Gerard, ROELANTS Maurice, GIJSEN Marnix, Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door ..., Antwerpen, Maurits Naessens, 1959.

TEIRLINCK Herman, VAN DUINKERKEN Anton, WALSCHAP Gerard, ROELANTS Maurice, GIJSEN Marnix, Romancomponenten van nu en altijd. Thema's uit het werk van Marnix Gijsen door ..., Antwerpen, Maurits Naessens, 1959.