Search our collection of 12.058 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

GILLIAMS Maurice
Oefentocht in het luchtledige / Winter te Antwerpen
Vlaamse Pockets nr 68, 11x18cm, 158 pp. Dit zijn verhalen van MG: I. Oefentocht in het luchtledige (1924-1927): Het verloren paradijs, De val der engelen, Het bezoek, Flora Diabolica, Monsieur Albéric, Georgina, Margaretha-Elisabeth, In memoriam, De man in de mist II. Winter te Antwerpen (1946-1952). Noot LT: (1) In de eerste zin van dit boek schuilt wat Gilliams beroert: "Van mijne moeder heb ik het onverdedigbaar gevoel voor stemmingen; zij heeft, buiten haar weten, een ontrafelaar en een zelfkweller van mij gemaakt." (2) van Vriesland schreef ooit dat Gilliams "over het vermogen beschikt om moeiteloos zichzelf te zijn."
€ 10.0

BUY

GILLIAMS Maurice
Oefentocht in het luchtledige / Winter te Antwerpen
Hardcover 138 pp., 12x20cm., uncut. Dit zijn verhalen van MG. Enkele hebben gediend als voorstudie voor de roman Elias: I. Oefentocht in het luchtledige (1924-1927): Het verloren paradijs, De val der engelen, Het bezoek, Flora Diabolica, Monsieur Albéric, Georgina, Margaretha-Elisabeth, In memoriam, De man in de mist. Noot LT: (1) In de eerste zin van dit boek schuilt wat Gilliams beroert: "Van mijne moeder heb ik het onverdedigbaar gevoel voor stemmingen; zij heeft, buiten haar weten, een ontrafelaar en een zelfkweller van mij gemaakt." (2) van Vriesland schreef ooit dat Gilliams "over het vermogen beschikt om moeiteloos zichzelf te zijn."
€ 10.0

BUY