Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 1 news item(s)

GOOSSENS Cas
Open brief aan rijke mensen
Pb, small in-8, 139 pp., bibliografie. Een uitnodiging tot bezinning over armoede en rijkdom. De auteur ziet, vooral onder invloed van de Nederlandse Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen, in de ontwikkelingssamenwerking ook voor het Westen een verstandige politiek van welbegrepen eigenbelang.
€ 10.0

BUY

GOOSSENS Cas
Radio en televisie in Vlaanderen. Een geschiedenis
Pb 216 pp, 24cm, Met selectieve bibliografie. Noot LT: Cas Goossens (Itegem, 1937) was 15 jaar journalist, 12 jaar directeur van het Algemeen Secretariaat (onder Paul Vandenbussche) en 10 jaar administrateur-generaal van de BRTN. In dit getuigenis doet hij zijn dagboeken open en vertelt nooit eerder vertelde verhalen over het reilen en zeilen van de openbare omroep en de komst van de commerciële televisie VTM (1989). CG stelt ook vragen bij de mediaconcentratie en de invloed van de Amerikaanse 'fast food culture'. Een eerlijk pleidooi van een insider voor het behoud van de openbare omroep. Het is goed dit boek te herlezen en er de lessen uit te trekken.
€ 15.0

BUY

WITTE Els, GOOSSENS Cas (Woord vooraf)
De breedte van het scherm. Pleidooi voor de openbare televisie.
Pb, in-8, 71 pp., bibliografische noten.
Onze bespreking in 1994 spitste zich toe op sponsoring:
Ook Prof. Witte stelt zich vragen bij de tv-sponsoring : "(...) Maar ook de vrees dat de program¬ma's aan de wensen van de sponsors worden aangepast, is niet denkbeeldig. (...) Gaat men bij voorbaat de programmering toch niet zo inrichten dat de sponsors er niet omheen kunnen ? Vindt er soms overleg met de sponsors plaats ? Deze 'derden' betalen immers mee en het is niet altijd duidelijk of ze geen commerciële tegenprestaties vragen. De geloofwaardigheid van de openbare omroep kan op die wijze door de commercie worden aangetast, terwijl de grenzen tussen het publieke en het commerciële bestel erdoor vervagen. (...)"

Indien de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN - die zegt haar essay "niet als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN, maar wel als VUB-hoogleraar hedendaagse politieke geschiedenis en docente van het vak 'Media en politiek' (o.c., blz. 10) te schrijven - deze problematiek nog steeds in de vragende vorm wil stellen dan is het wellicht toch aangewezen dat terzake enig empirisch onderzoek wordt verricht.

Uit ervaring hebben wij geleerd dat er 'uiter-aard' rekening wordt gehouden met de wensen van de sponsors (soms zelfs van het thema tot en met het gekozen camerastandpunt), natuurlijk vragen zij commerciële tegenprestaties (dit is toch het wezen zelf van het handeldrijven), ook in ruil voor gelden die de kassa's van de BRTN of die van de VAR nooit hebben doen rinkelen.

De vraag óf de geloofwaardigheid van de openbare omroep kan aangetast worden door de genoemde praktijken lijkt ons zelfs niet relevant meer, wél in hoeverre de reeds toegebrachte schade nog te herstellen valt.

Overigens hadden wij liever gezien dat Prof. Witte haar pleidooi juist wél als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de BRTN had geschreven. Dan was wellicht de vervaging van de grenzen tussen de academische en de politieke wereld niet nogmaals op zo'n flagrante wijze geëtaleerd geworden.
€ 10.0

BUY

GEPTS Carlo, GOOSSENS Cas, VAN ROMPAEY Jan, BORMS Kris
Argus van december 1988 - Vraaggesprek over VTM, 5 weken voor eerste uitzending - Kost uur uitzending, nieuws, programma's
Edited: 198812202065


MERS claimt geen rechten.
Overname van YouTube.
Wetenschappelijk oogmerk.