Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

GORIS, J.M. Dr, VAN DYCK L.C. EN VAN DER HAEGEN H. Prof. Em.
Kaartboek van de Abdij Tongerlo 1655-1794
Hardcover linnen met geïll. stofwikkel, groot formaat 24x33,5cm, 239 pp. Inleidende teksten, ca. 140 pp. gekleurde kaarten/plans, een plaatsnamen- en zakenregister, uitvoerige bijlagen. Verder 50 mooie foto's van hoeven, kerken en pastoriën. Ook de geschiedenis van deze belangrijke abdij, die o.m. een rol speelde in de Brabantse Omwenteling (1789-1790), wordt belicht. Tongerlo was eens de belangrijkste abdij van de Nederlanden en bezat op het einde van de 18de eeuw nog meer dan 3.500 ha gronden met bijhorende opstallen.
€ 65.0

BUY