Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

GRAULS Jan Dr.
Terug naar de oorsprong
Heideland Paperbacks nr. 5. 1e druk 192 pp. Verzameld en ingeleid door Dr. Rob. Roemans en Dra. Hilda van Assche. Noot LT: Grauls (Hasselt 19/4/1887-Astene 5/2/1960) promoveerde in 1910 aan de Univ. van Leuven op een dissertatie over de klankleer van het Hasselts dialekt en was een expert in de dialektologie, de onomastiek, de studie der spreekwoorden van Pieter Breugel.
€ 10.0

BUY