Search our collection of 12.058 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

GUERIN Daniel
Het anarchisme (vertaling van L'anarchisme - 1965)
Uit het Frans vertaald door Leo Klatser. Pb, 156 pp. Bevat in aanhangsel een interessant interview dd. 5/5/1966 met Guérin. Guérin schreef ook een nawoord bij deze nederlandse vertaling. Daniel Guérin (Paris, 1904-14/4/1988). Citaat: "De betrekkingen tussen de massa en de bewuste minderheid vormen een probleem waarvan de oplossing nog niet geheel gevonden is, zelfs niet door de anarchisten, en het laatste woord lijkt hierover nog niet gezegd." (p. 37) Noot Lucas Tessens: Guérin kon niet voorzien dat de perfide rol van gecommercialiseerde massamedia deze betrekkingen nog extra zou bemoeilijken. Medio de jaren zestig werden onderwijs en massamedia nog gepercipieerd als mogelijk educatieve en emancipatorische instrumenten die de bewustwording bij de massa konden brengen. Onder druk van de uitgelokte crisis van de jaren 70 en 80 werden de bakens echter verlegd, verdween het emancipatorische concept en daarmee de optimistische visie dat de maatschappij maakbaar is. Het failliet van het sovjet-staatscommunisme in 1990 wekte de illusie dat alleen het kapitalistisch systeem zaligmakend is. Quod non.
€ 10.0

BUY