Search our collection of 12.003 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 10 books

We found 2 news item(s)

HASQUIN Hervé
Historiographie et politique. Essai sur l'histoire de Belgique et la Wallonie.
Pb, In-8, 139 pp., Bibliographie. Illustrations. Plaidoyer pour le fédéralisme.
€ 10.0

BUY

HASQUIN Hervé
Dictionnaire d'Histoire de Belgique. Vingt siècles d'institutions, les hommes, les faits.
Hardcover, relié, 8vo, 524 pp., illustré
€ 20.0

BUY

HASQUIN Hervé (Editor)
België onder het Frans bewind 1792-1815
Auteurs: HEIRWEGH Jean-Jacques, LENDERS Piet, HELIN Etienne, DHONDT Luc, TIHON André, HANSOTTE Georges, BRUWIER M., THIELEMANS M.-R., BRUNEEL Cl., SORGELOOS Cl., DUCHESNE J.-P., DESMED R., OLCINA J., BERNARD B., DERUETTE S., RAXHON Ph., VANDENBULCKE A., ANTOINE François, ERCOLINI Pierre.
Hardcover linnen met witte opdruk, geïllustreerde stofwikkel, In-4 , 503 pp, illustraties en platen in kleur en ZW op bijna iedere pagina, bibliografieën. Het werk volgt de klassieke indeling:
I. Het ontstaan (1792-1794),
II. Het Directoire (1794-1799),
III. Consulaat en Keizerrijk (1799-1814/1815),
IV. Slotbeschouwingen.
Noot Lucas Tessens: Deze zeer verzorgde uitgave (het bijeengebrachte illustratiemateriaal heeft hoge relevantie) werd op korte tijd een standaardwerk. De periode is op vele terreinen cruciaal te noemen: politiek, institutioneel, religieus, sociaal, economisch en industrieel. De ingenomen stellingen na de staatsgreep van Napoleon (1799) bepalen het verloop van de 19de eeuw waarin de bourgeoisie haar positie consolideert. Het verloop van de Belgische geschiedenis valt niet te begrijpen en te duiden wanneer men de Franse (en de Hollandse) periode buiten beschouwing laat. Met name de verkoop van de nationale goederen heeft een enorme verschuiving in de eigendomsverhoudingen teweeg gebracht en een kleine groep 'nieuwe rijken' gecreëerd. Ook Piketty heeft hierop gewezen en de huidige VERMOGENSongelijkheid vindt haar oorsprong voor een stuk in die historische verschuiving van onroerende goederen.

Het is de grote verdienste van Hervé Hasquin dat hij de historiografie in het Franstalige landsgedeelte terug op de kaart heeft gezet.
€ 50.0

BUY

LEJEUNE Rita, STIENNON Jacques, VANELDEREN Francis, HASQUIN Hervé, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Série I. Lettres, Arts, Culture. Série II. Histoire, économies, sociétés. (6 vols. Complet!)
Hardcover 6 volumes, 4to, red linnen with ill. dj. Série 1: TOME I: des origines à la fin du XVe siècle; TOME II: du XVIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale; TOME III: de 1918 à nos jours; TOME IV: Compléments. Série 2: TOME I: des origines à 1830; TOME II: de 1830 à nos jours. 509+601+446+496+476+535 pp. Avec bibliographie, notes, des milliers d'illustrations in texte et hors texte (parfois en couleurs). Ouvrage de référence!
€ 150.0

BUY

HASQUIN Hervé
21 augustus 2005: Le Soir: Hervé Hasquin verdedigt zijn heteroseksualiteit
Edited: 200508210987
"Il n’y a pas de développement de l’humanité sans conjonction de l’homme et de la femme. Je revendique haut et fort mon hétérosexualité. Ce qui, dans l’ambiance du moment, me paraît parfois nécessaire. Il faut pouvoir s’affirmer. Sans complexe. Et je le fais parce que je n’aime pas les atmosphères de décadence comme celle de l’Empire romain."

Vertaald: "Er is geen ontwikkeling in de mensheid zonder het verbond tussen man en vrouw. Ik claim met klem mijn heteroseksualiteit. Wat mij, gegeven het klimaat van deze tijd, soms nodig lijkt. Men moet ergens voor durven staan. Zonder complexen. En ik doe het omdat ik niet houd van een klimaat van decadentie zoals in het Romeinse Rijk."

bron: wiki (201801070312)
HASQUIN Hervé
12 januari 1990: Hervé Hasquin in Le Soir over vreemdelingen en non-integratie
Edited: 199001121987
Hervé Hasquin verklaarde letterlijk in een vrije tribune in de krant Le Soir van 12 januari 1990:

"On ne peut nier, tout particulièrement en Région bruxelloise, que la densité d’étrangers extra-européens, très éloignés de nos traditions culturelles et philosophico-religieuses, posent d’autant plus de problèmes que beaucoup d’entre eux ne sont pas soucieux de s’intégrer dans nos populations (…). Le "seuil de tolérance" (…) a été atteint à maints endroits"

Vertaald: "Men kan niet ontkennen dat, in het bijzonder in de Brusselse regio, de sterke aanwezigheid van buiten-Europese vreemdelingen, die erg ver van onze culturele en filosofisch-religieuze tradities staan, bijzonder veel problemen creëert doordat velen van hen zich er niet voor willen inspannen om zich in onze bevolking te integreren (...). De tolerantiedrempel (...) is op verschillende plaatsen overschreden".

(bron: wiki)