Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

HULSENBECK C., LOUMAN J., OSKAMP A.
het rode boekje voor scholieren
Derde druk (56ste tot 75ste duizendtal) gebrocheerd, minipocket, 128 pp. De eerste druk van dit boekje werd in september 1970 uitgebracht op 35.000 ex. door een groep kritische Nederlandse leraren in navolging van "Den lille rode bog for skoleever" (1969 Kopenhagen), die het schoolleven van binnenuit wilden veranderen door leerlingen autonomie in denken en handelen bij te brengen. Drie maanden na de eerste druk was men reeds bij de 7de druk! In het nog zeer katholieke België (c.q. Vlaanderen) werd de volledige (niet-verkochte) oplage in 1970 in beslag genomen door de gerechtelijke instanties omdat het als "zedenschendend en subversief" werd beschouwd. De toenmalige reactionaire en ultra-conservatieve socialistische minister van justitie, Alfons Vranckx (1907-1979; MvJ 1968-1973), werd in de senaat geïnterpelleerd over deze zaak; volgens hem was deze inbeslagname echter in overeenstemming met de wet en grondwet. Het boekje had net daardoor nog meer aantrek en invloed en werd vanuit Nederland het land ingesmokkeld. Noteer dat de uitgeoefende censuur de zoveelste gemiste kans was voor de socialistische partij om electoraal te scoren bij jonge progressieve Vlamingen. Deze partij bezit een aanzienlijk talent om zich te laten leiden door blinde arrivisten.
€ 20.0

BUY