Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.994 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 2 news item(s)

eerste Europese moskee van en voor vrouwen geopend in Kopenhagen, Denemarken
Edited: 201604041119
De oprichtster is de 41-jarige 'imama' Sherin Khankan. Zij wil een antwoord bieden op de patriarchale structuur van de islam.

The Guardian had dit bericht al op 12 februari 2016 gebracht.
IARC
International Agency for Research on Cancer past lijst van kankerverwekkende stoffen aan
Edited: 201510282320
Wanneer we die lijst van naderbij analyseren dan blijkt het overgrote deel van de stoffen (agents) aangemaakt te zijn na Wereldoorlog II.
Uiteraard figureren de bekende kankerverwekkers zoals tabak, alcohol, asbest, e.a. op de lijst. Toch is het opmerkelijk dat vele stoffen niet radicaal verboden werden. Hun productie verhuisde dan wel vaak naar ontwikkelingslanden met een onbestaande wetgeving op de publieke gezondheid, de import van deze stoffen werd haast niet aan banden gelegd. Een blootstelling aan deze stoffen is dan ook onvermijdelijk geworden. Je kan het inademen op straat, binnenshuis, in fabrieken, etc. Maar ook bij de kapper wanneer je je haar laat kleuren. Uit een onderzoek (2014) bleek dat kappers een risicogroep zijn, en vrouwenkappers meer dan mannenkappers.
Conclusie: kaal is veiliger.


consulteer de lijst