Search our collection of 11.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.491 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 915 books

We found 500 news item(s)

ABSILLIS Kevin
Vechten tegen de bierkaai. Over het uitgevershuis van Angèle Manteau (1932-1970)
Vuistdikke pb, in-8, 688 pp., interessant fotokatern (32 pp., niet gepagineerd), enkele grafieken over het boekenvak, bibliografische noten, bibliografie, personenregister en register van uitgeverijen en drukkerijen.
Angèle Georgette Ghislaine barones Manteau (Dinant, 24 januari 1911 - Aalst, 20 april 2008) was een Belgische uitgeefster. Zij kende haar grote opgang tijdens WO II, toen de toelevering van papier problematisch was. Door haar goede contacten met de Duitse overheid kon zij hoge productiecijfers halen.

Op p. 132-133 leest men iets over de vertaling van de bestseller 'Kaputt' .
Op p. 183 e.v. worden de ingrepen op de 'De Huid' van Malaparte besproken.

Lees op p. 506 hoe Jos Vandeloo dacht over AM.

zie ook het boek van Greta Seghers (uitverkocht)

in memoriam door L.P. Boon Centrum
€ 20.0

BUY

ACHTERHUIS Hans Prof. Dr
Het rijk van de schaarste van Thomas Hobbes tot Michel Foucault
Paperback, in-8, 365 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Opbouw:
I. Thomas Hobbes,
II. John Locke,
III. Jean-Jacques Rousseau,
IV. Karl Marx,
V. Michel Foucault
VI. Schaarste en gezondheidszorg. Grenzeloze groei.
VII. Honger: het verborgen geweld.
A. citeert op p. 342 Franz Fanon (Les damnés de la terre - 1961) en zijn waarschuwing opdat Afrika niet het westerse maatschappijmodel zou naäpen.
A. komt uit op een visie waar 'genoeg' het sleutelwoord is en stelt dat tegen overproductie en overconsumptie.
Hij brengt de plechtige belofte van de Wereld Voedsel Conferentie van 1974 in herinnering: 'dat binnen tien jaar geen kind met honger naar bed zal gaan, en geen gezin meer zal hoeven te vrezen dat het de volgende dag geen eten krijgt, en dat van geen enkel menselijk wezen de toekomst en de capaciteiten verminkt zullen worden door ondervoeding.' (p. 345)
Noot LT: Jean Ziegler weet het gebalder te formuleren: 'Elk kind dat vandaag van honger sterft, wordt vermoord.'
€ 7.0

BUY

AGULHON Maurice (préface) Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle
Le XIXe siècle et la Révolution française
Broché, in-8, 430 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
En couverture: Le génie de la patrie, par François Rude. Musée d'Orsay (photo Pierre Gaudin)
€ 12.0

BUY

AMIS Martin
Geld. Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar (vertaling van Money - 1984)
Pb, grote in-8, 384 pp. Uit het Engels vertaald door Guido Golüke. Thematiek: hoe veel geld tot uitspattingen en uiteindelijk tot de ondergang leidt. Martin Amis (geboren in 1949) is een Engels schrijver en de zoon van Kingsley Amis, eveneens schrijver., o.a. van Lucky Jim.
€ 12.0

BUY

ANCKAER Leopold E.P. - Missionaris van Scheut, Doctor in de Missiologie
De evangelizatiemetode van de Missionarissen van Scheut in Kongo (1888-1907)
Softcover broché 307 pp. Avec un résumé en français. Bibliografie, index. Noot LT: de evangelisatiemethode was vooral op kinderen gericht, volwassenen waren 'reeds misvormd door de demon van het heidendom'; de missionarissen werkten vanuit één centrale missiepost met daarrond hulpposten. Deze studie behandelt ook de spanningen (rond 1900) tussen de missionarissen en de burgerlijke/militaire overheid (p. 191 e.v.). Verder worden de motieven van de zwarten om zich te laten evangeliseren, besproken (p. 229 e.v.). Het werk verschaft een bijzonder nuttig inzicht in de strategische planning van het missioneringswerk, zowel in de ruimte als in de tijd. We mogen dan ook spreken van 'missie-management' met testing, evaluatie, bijsturing, etcetera. De auteur legt ook de nadruk op het onderscheid tussen de autarchische 'kapelhoeven' en 'schoolkapellen'. 22/2/1907: 1ste vergadering van alle missie-oversten van Congo > fundament voor de verdere schoolorganisatie en concurrentie voor het betere protestantse onderwijs. Quasi volledig gebaseerd op onuitgegeven documenten.
€ 40.0

BUY

ARISTOTELES
Ethica Nicomachea
Pb, in-8, 428 pp. Vertaald ingeleid en van aantekeningen voorzien door Charles Hupperts en Bartel Poortman.
€ 20.0

BUY

ARTIS-Historia, HENRY Bernard
50 jaar Artis-Historia 1948-1998
Gesigneerd door een co-auteur. Hardcover, grote 4to, 184 pp., rijkelijk geïllustreerd. Bevat de afbeeldingen van alle covers van boeken die A-H uitgaf in de vermelde periode. Er zijn 4 grote afdelingen: Kunst & Cultuur, Landen & Natuur, Vrije Tijd & Actualiteit, Kinder- & Jeugdboeken.
€ 20.0

BUY

AVRIL François
Manuscript Painting at the Court of France. The Fourteenth Century [1310-1380].
Org. sewed paperback, pictorial covers, 4to; 120pp. 13 text-illustrations, 40 plates, bibliography
€ 10.0

BUY

AYRIS Paul
Cranmer Primate of all England (inscribed by the Archbishop of Canterbury)
Wrappers, 48 pp. Catalogue of a Quincentenary Exhibition at the British Library 28/10/1989-21/1/1990. Illustrations in BW. 89 items in the catalogue. Thomas Cranmer (2 July 1489 – 21 March 1556) was a leader of the English Reformation and Archbishop of Canterbury during the reigns of Henry VIII and Edward VI. He helped build a favourable case for Henry's divorce from Catherine of Aragon which resulted in the separation of the English Church from union with the Holy See. Along with Thomas Cromwell, he supported the principle of royal supremacy in which the king was considered sovereign over the Church within his realm.
€ 10.0

BUY

AZOUVI François
Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire
Poche, Folio Histoire, 695 pp., bibliographie, index.
Edition revue et augmentée.
€ 10.0

BUY

BADINTER Elisabeth & Robert
Condorcet, un intellectuel en politique
Broché, 659 pp. Notes bibliographiques, bibliographie, index. Un homme comblé, passionné de justice. "Toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans ..." (Journal d'instruction sociale, Prospectus, 1793).
€ 10.0

BUY

BAKIS Henry & GUGLIELMO Raymond
La Pétrochimie dans le monde
Pb, 126 pp. Bibliography.
see also Le Pétrole
€ 10.0

BUY

BARREAU Joëlle, BOIS Jean-Pierre, DELAPLANCHE Jérôme, DI MATTEO Colette, e.a.
L'oeuvre révélé de Joseph Parrocel : Peintures murales aux Invalides
Hardcover, jq illustrée, 4to, 340 pp., illustrations, plans, cartes, photos.
La cour rectangulaire de l'Hôtel des Invalides qui, pour le visiteur, précède le Dôme est bordée sur les grands côtés de bâtiments abritant des réfectoires en enfilade longs chacun de 47 mètres ; les quatre réfectoires permettaient d'assurer 3 000 repas en deux services aux pensionnaires du Roi. Les murs de ces réfectoires étaient décorés sur des thèmes militaires. Le réfectoire nord-ouest, destiné de nos jours à recevoir la prestigieuse collection d'armes et d'armures de la Couronne, fut consacré à la représentation murale des dernières campagnes de la guerre de Hollande (1676-1678) qui opposa les armées de Louis XIV à la majorité de l'Europe coalisée. Joseph Parrocel (1646-1704) dit Joseph des Batailles s'était rendu célèbre en Italie où son talent suscita de telles jalousies qu'on tenta de l'assassiner. De retour à Paris en 1675, reçu académicien, il se voit confier par Louvois les peintures murales.
€ 25.0

BUY

BASTIAENSEN Jean, CAIMO Krista, CIJFFERS-ROVERS Brenda, HOPSTAKEN Joss, VAN LANI Stefan
Monumenten van zielzorg: Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850.
Pb, small 4to, 240 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, met achteraan een kaart van fietsroutes.
Noot LT: In zijn bijdrage over de abdij Park (Heverlee) spreekt Van Lani uitdrukkelijk over invloedssferen van abdijen wat het grondbezit betreft: "Naar het zuidoosten toe botste Park met de invloedssfeer van Heilissem, terwijl de kanunniken zich in het Brusselse hoedden voor een confrontatie met de zusterabdijen van Dielegem en Ninove. Noordwaarts richting Kempen waren Tongerlo, Averbode en later ook Postel de grote spelers." (107)
En: "De zogenaamde bepalingen van de Dode Hand (Main Morte) verboden kerkelijke instellingen om nog langer onroerend goed te verwerven. Deden ze dit toch zonder toestemming, dan werden ze uitzonderlijk hoog belast." (109)
€ 35.0

BUY

BEELEN Staf, DE POORTER Laurent, HAEYAERT Philippe, VANDENBROEKE Chris
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Pb 119 pp. Illustraties, foto's en kaartjes in ZW. Glossarium, bibliografie, muziek en tekst van de Vlaamse Leeuw, musea.
€ 10.0

BUY

BEEVOR Antony, COOPER Artemis
Parijs na de bevrijding 1944-1949 (vert. van Paris after the Liberation 1944-1949 - 1994)
Pb met flappen, in-8, 440 pp., foto's, bibliografie, noten, index. Uit het Engels vertaald door Nicoline Timmer en Rob van Erkelens. De Britse historicus Beevor (1946) schreef boeken over de Burgeroorlog in Spanje (1982), Kreta (1991), Stalingrad (1998), de val van Berlijn (2002), D-Day (2009).
€ 25.0

BUY

BENAÏSSA Aïcha, PONCHELET Sophie
Née en France. Histoire d'une jeune beur
Poche, 139 pp.


Sur le mot 'beur' (wiki):
« Beur » (féminin « beurette ») est un néologisme politique qui désigne les descendants des émigrés d'Afrique du Nord installés ou nés en France.
Ce terme est apparu avec la création de la radio associative Radio Beur en 19821. Il a ensuite été popularisé en 1983 par le quotidien Libération2, l'association SOS Racisme et le Parti socialiste lors de la Marche pour l'égalité et contre le racisme (qu'ils surnommeront Marche des Beurs). Il est entré dans le Robert en septembre 1985.
Le terme a été créé en inversant l’ordre des syllabes du mot arabe : a-ra-beu donne beu-ra-a, puis beur par contraction. C’est donc un mot du verlan, qui a la particularité d’avoir donné lui-même en verlan le nom Rebeu, porteur de même sens. Selon l’étymologie du mot, ce dernier désigne exclusivement les personnes d’origine arabe.
Utilisé pour marquer une différence « policée » pour établir une distinction entre Français, le terme se veut familier mais peut revêtir une connotation péjorative ou raciste, la proximité phonétique avec la matière grasse beurre étant considérée peu flatteuse4.
Le concept de beurette et de beur de service peut avoir un caractère dépréciatif pour les Français d'origine maghrébine5.
Ce terme est aujourd'hui rejeté par les jeunes issus de l'immigration maghrébine.
€ 7.5

BUY

BENOIST-MECHIN
Le loup et le léopard. IBN-SEOUD ou la naissance d'un royaume
Pb, 438 pp. Bibliographie.

Jacques Michel Gabriel Paul Benoist-Méchin, né le 1er juillet 1901 à Paris 17e, et mort le 24 février 1983 est un intellectuel, journaliste, historien, musicologue et homme politique, collaborateur français ; il fut condamné à mort en 1947 pour ses activités pendant l'occupation de la France par les forces armées du IIIe Reich, avant d'être gracié. En tant qu'historien, il est spécialiste de l'armée allemande et du monde arabe.

Allah à Ibn-Séoud: 'POUR MOI TOUT N'EST QU'UN MOYEN, MÊME L'OBSTACLE.' (419)
Ibn-Séoud (°18760115 +19531109, crise d'angine de poitrine)
€ 15.0

BUY

BENOIST-MECHIN
Le roi saud ou l'Orient à l'heure de relèves
Pb, 568 pp., notes bibliographiques, cartes.
Les débuts du règne - Le relèvement de la Turquie - Le Pacte de Bagdad - l'Arabie s'interroge - La fondation d'Israël - La Révolution Egyptienne - Le drame de Suez - l'Heure de Saud.

Bio: Jacques Michel Gabriel Paul Benoist-Méchin, né le 1er juillet 1901 à Paris 17e, et mort le 24 février 1983 est un intellectuel, journaliste, historien, musicologue et homme politique, collaborateur français ; il fut condamné à mort en 1947 pour ses activités pendant l'occupation de la France par les forces armées du IIIe Reich, avant d'être gracié. En tant qu'historien, il est spécialiste de l'armée allemande et du monde arabe.

Saud devient roi le 19531109. (43)
Onassis (°Izmir/Smyrne, 1906) fond la Saudi Arabia Maritime Tanker Cie le 19540101. L'accord entre la SAMTC et l'Arabie S. est signé le 19540120. Il exclut des livraisons a Israël. (47) En effet, la capacité maximale de la Tap-Line est atteinte. l'ARAMCO est la principale victime de cet accord. Onassis disposera d'un monopole de fait. Sans le canal de Suez le marché pour les VLCC (very large crude carriers) ne pouvait qu'agrandir.


€ 20.0

BUY

Bergeron Louis, Chaussinand-Nogaret Guy, DEVOLDER Conny
Grands Notables du premier Empire. N° 28. Escaut (Belgique)
ISBN : 978-2-271-05913-0. Broché, 15x24, 144 pp. La reconstitution des carrières des notables de la France post-révolutionnaire données sous forme de notices individuelles comprenant les principaux éléments de leur vie familiale, professionnelle et politique. Sous l’Empire, les grands notables de l’Escaut (105 notices dans cet ouvrage) exercent des fonctions dépassant largement le cadre local. Ce sont des grands capitaines d’industrie, des hommes politiques. Quelques-uns étaient même d’origine française. Citons : Constant-Louis-Bernard Hopsomere (banquier et administrateur de sociétés), Charles Van Hulthem (échevin et avocat), la famille Vilain, Van Gobbelschroy, de Spoelberch, Lieven Bauwens, Lippens, Albert Beyens, Van Ertborn, Della Faille, Kervyn, Ottevaere, Oudaert, de Naeyer, Piers, De Vos, Van Wambeke. Note Lucas Tessens: Signalons que la notice sur Bauwens ne nous satisfait point. Son rôle important dans la vente des biens nationaux n'est pas mentionné.
€ 25.0

BUY

BIDERMANAS Izis
Paris des Rêves: 75 photographies d'Izis Bidermanas
Carton cover, illustrated dj, 4to, 160 pp., photos en NB, textes d'écrivains et artistes. Jean Cocteau disait de Paris: des villes et des villages s'y cachent ... cherchez les. Izis, de son vrai nom Israëlis Bidermanas, né à Marijampole (Lituanie, alors partie de l'Empire russe) le 17 janvier 1911, mort à Paris le 16 mai 1980, est un photographe français d'origine lituanienne, de confession juive. Il fut, aux côtés de Robert Doisneau, Willy Ronis, d'Édouard Boubat, d'Émile Savitry et d'Yvette Troispoux, l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française.
€ 40.0

BUY

BODANIS David
E = mc². De biografie van de formule die de wereld veranderde. [Einstein]
Pb, in-8, 348 pp., illustraties, bibliografie, index.
€ 10.0

BUY

BODDAERT François, LAMPO Jan, LOMBAERDE Piet, MEEWIS Wim, VAN REETH Inge
750 jaar Sint-Bernardusabdij
Gebrocheerd, 4to, 127 pp., rijkelijk geïllustreerd, detailplans, met bibliografische referenties en verwijzingen naar archiefstukken. Lombaerde bespreekt de verkoop van de abdij als nationaal goed (via stroman Tops aan Couvreur, die op zijn beurt doorverkocht) op 19/3/1797 en schetst de context (165 openbare verkopen in de Twee Neten tussen 1797 en 1800). De eerste kopers ontmantelden de abdij grotendeels. Van 1809 tot 1814 diende het als marinehospitaal, nadat de overheid het complex had teruggekocht. Later werd het een graanopslagplaats en een gevangenis.
€ 20.0

BUY

BOFF Leonardo, BOFF Clodovis
Wat is theologie van de bevrijding?
Pb, in-8, 120 pp.
€ 10.0

BUY

BOISSEL Jean
L'Iran moderne
Pocket, Que sais-je?
€ 10.0

BUY

BOLLMANN Stefan, HEMMERECHTS Kristien (inleiding)
Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Lezende vrouwen in de schilderkunst en de fotografie.
Hardcover, stofwikkel, geïllustreerde schutbladen, 4to, 142 pp., rijkelijk geïllustreerd. De lezende vrouw wordt vanuit alle oogpunten en aan de hand van tal van kleurenreprodukties belicht.
€ 20.0

BUY

BONJEAN [Louis Bernard] (Sénateur)
Du Cadastre dans ses rapports avec la Propriété Foncière. Discours
Broché, in-8, vi + 47 pp., couverture imprimée. Sénat, Séance du Vendredi 6 Avril 1866. Plaidoyer pour un LIVRE FONCIER. Donne la statistique de la propriété en France pour l'année 1851. Louis Bernard Bonjean, jurisconsulte français, né à Valence (Drôme) le 4 décembre 1804 et fusillé à Paris le 24 mai 1871.
€ 50.0

BUY

BONVOISIN Baron
Banque du Congo Belge 1909-1959
Hardcover, 4to, 210 pp. Blue imitation leather boards, blindstamped design on top board, gilt title etc. on spine. 210pp., b/w photos and colour plates, tables, maps.
€ 30.0

BUY

BOON Jeanneke/BOON Louis Paul
Memoires
Paperback 144 pp. Derde druk. Noot LT: Het hoofdstuk 'Deemstering over het bos' werpt een nieuw licht op een meesterwerk van L.P. Boon "Memoires van de Heer Daegeman". Onmisbaar voor een beter begrip van Boontjes oeuvre.
€ 10.0

BUY

BOON Louis
Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
7de druk. Paperback, in-8, 661 pp., illustraties,
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
De Kapellekensbaan (1953) - Zomer te Ter-Muren
Dikke paperback, in-8, 1077 pp. Noot Lucas Tessens: (1) Centraal in dit boek staat de levensgeschiedenis van Ondine, die met zo veel verwachtingen het leven inging, zich vergooide en weer oprichtte om tenslotte haar toevlucht te zoeken in een huwelijk met Oscarke, de beeldhouwer. Maar bladzij na bladzij onderbreekt de schrijver deze levensgang met commentaren, anekdoten, fabels en kritieken: de getuigenissen van een sociale bewogenheid die zijn weerga in de Nederlandse sociaal-geëngageerde literatuur niet vindt. Origineel en gedurfd van stijl heeft het boek veel opzien gebaard. Het is het werk van een gedrevene. Felle opstandigheid en bitter sarcasme wisselen elkaar in hoog tempo af... en dat alles dankzij en ondanks een wereld van altijd dom blijvende mensen, het schone geloof in de toekomst en de ketterse twijfel daaraan. (2) Bij de 4de druk, in 1964, werd de oorspronkelijke uitgave door Boon geheel herzien. (3) Het staat ondertussen wel vast dat er iets speciaals zit in het leidingwater van Aalst.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
Het Geuzenboek
7de druk, hardcover linnen met goudopdruk op de rug, gebonden, met geïllustreerde stofomslag (Breughel, De moord op de onnozele kinderen), in-8, 708 pp.
Het Geuzenboek is het epos van de bos- en watergeuzen die in de zestiende eeuw in de Nederlanden - in Holland, maar vooral in Vlaanderen - hebben gestreden tegen de tirannie van Spanjaarden, van de godsdienst met haar inquisitie, paternostertroepen en andere meelopers. Allerlei details lagen bedolven in gespecialiseerde deelstudies, scripties en thesissen. Boon heeft het meest spectaculaire materiaal eruit gelicht en nu in een origineel bezield verband gebracht. (Dit is derde deel van de trilogie met 'Pieter Daens' en zijn vervolg 'De Zwarte Hand'.). L.P. Boon overleed op 10 mei 1979. In plaats van een vurig pleidooi te houden tegen de excessen van godsdienstig fanatisme, laat hij de bloedige feiten spreken.
€ 25.0

BUY

BOON Louis Paul
Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
Hardcover, grijs linnen, zwartopdruk, stofwikkel geïllustreerd door Jan Vanriet, 112 pp. Enkele foto's uit de feminateek van Boontje. Voorafgegaan door het proefschrift van student Steivekleut. Noot LT: Het boek is aanvankelijk verboden geweest in België. Aan dit boek is overigens een anecdote verbonden. Na de publicatie van Boon's documentaire roman 'Daens' (1971) zocht de Christelijke Volks Partij (CVP) toenadering tot de auteur. Als publiek antwoord zou Boon 'Mieke Maaike' in een zucht hebben geschreven om duidelijk te maken dat hij bleef wie hij was: een tedere anarchist.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
Hardcover, grijs linnen, zwartopdruk, stofwikkel geïllustreerd door Jan Vanriet, 112 pp. Enkele foto's uit de feminateek van Boontje. Voorafgegaan door het proefschrift van student Steivekleut. Noot LT: Het boek is aanvankelijk verboden geweest in België. Aan dit boek is overigens een anecdote verbonden. Na de publicatie van Boon's documentaire roman 'Daens' (1971) zocht de Christelijke Volks Partij (CVP) toenadering tot de auteur. Als publiek antwoord zou Boon 'Mieke Maaike' in een zucht hebben geschreven om duidelijk te maken dat hij bleef wie hij was: een tedere anarchist.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
Mieke Maaike's Obscene Jeugd.
Hardcover, grijs linnen, zwartopdruk, stofwikkel geïllustreerd door Jan Vanriet, 112 pp. Enkele foto's uit de feminateek van Boontje. Voorafgegaan door het proefschrift van student Steivekleut. Noot LT: Het boek is aanvankelijk verboden geweest in België. Aan dit boek is overigens een anecdote verbonden. Na de publicatie van Boon's documentaire roman 'Daens' (1971) zocht de Christelijke Volks Partij (CVP) toenadering tot de auteur. Als publiek antwoord zou Boon 'Mieke Maaike' in een zucht hebben geschreven om duidelijk te maken dat hij bleef wie hij was: een tedere anarchist.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
Memoires van de Heer Daegeman
Tweede druk. Paperback ill. cover 142 pp. Deze roman droeg Boon op aan Willem Elsschot. Een bruisend, rauw boek van wereldniveau. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979)
€ 12.0

BUY

BOON Louis Paul
PIETER DAENS of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
Paperback 661 pp. 12de druk. Geillustreerd met 32 reprodukties naar tekeningen, foto's en documenten. Lijst der geraadpleegde werken.

€ 12.0

BUY

BOON Louis Paul
PIETER DAENS of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht
Hardcover met stofwikkel 622 pp. + buitentekstplaten Geillustreerd met 32 reprodukties naar tekeningen, foto's en documenten. Lijst der geraadpleegde werken.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
Zomerdagdroom. Erotisch poëtisch proza.
Tweede druk. Pb, 107 pp.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul
De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
4de druk. Pb, in-8, 224 pp., cover door Helmut Salden en W.L. Bouthoorn. Grote ABC 100. Noot Lucas Tessens: Boek werd verboden. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979). De 1ste druk verscheen in 1958, de 2de druk in 1965, de 3de in 1968, deze 4de in 1972.

€ 12.5

BUY

BOON Louis Paul
De paradijsvogel, relaas van een amorele tijd.
4de druk. Pb, in-8, 224 pp., cover door Helmut Salden en W.L. Bouthoorn. Grote ABC 100. Noot Lucas Tessens: Boek werd verboden. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979). De 1ste druk verscheen in 1958, de 2de druk in 1965, de 3de in 1968, deze 4de in 1972.
€ 12.5

BUY

BOON Louis Paul
Memoires van de Heer Daegeman
Eerste druk. Grote ABC 254. Paperback ill. cover 142 pp. Deze roman droeg Boon op aan Willem Elsschot. Een bruisend, rauw boek van wereldniveau. Lodewijk Paul Aalbrecht Boon, Vlaams romanschrijver (Aalst 15.3.1912 - Erembodegem 10.5.1979)
€ 12.0

BUY

BOON Louis Paul
Vertellingen van Jo
Pb, in-8, 77 pp., met tekeningen van Maurice Roggeman en ingeleid door Jos Muyres. De vertellingen verschenen origineel in De Rode Vaan tussen 6/12/1945 en 20/7/1946.
€ 10.0

BUY

BOON Louis Paul, e.a.
100 jaar Vooruit - Feestbijlage van De Morgen, Vooruit en De Antwerpse Morgen n.a.v. de honderdste verjaardag van Vooruit. 6 oktober 1984
Stapled 48 pp. Illustraties, foto's in ZW, facsimile van documenten en brieven. Publiciteit.
€ 10.0

BUY

BORK, GERRIT JAN EN GONNY TEN HOUTEN-BIEZEVELD [Boon Louis Paul]
Amsterdamse smaldelen 4: Over Boon.
Gebrocheerd, 208 pp. In dit handige boekje wordt een chron. overzicht - lopend tot en met 1972 - van publicaties over LPB gegeven. Daarnaast is getracht uit het materiaal een beeld te schetsen van de literaire kritiek op Boon. Met register. Onmisbaar werkje voor de Boon-liefhebber.
€ 10.0

BUY

BORMS Kris
De kinderen van Abraham. De Palestijnen en Israël
2de druk 1981. Pb, in-8, 301 pp., met chronologie voor de periode 1800-1981.
€ 10.0

BUY

BOUAT Chritiane, BOUAT Léonce, DELASELLE Claude, DELOR Jean-Paul, GENREAU François, ROLLEY Francine.
Les Paysans de l'Yonne pendant la Révolution.
In-8 broché, couverture illustrée en couleurs, 359 pp., nombreuses illustrations & cartes dans le texte, 9 planches en couleurs. La contribution de BOUAT et ROLLEY (p. 274-302) concerne la vente des biens nationaux dans le district de Sens et le district d'Avallon. "Le conservatisme des campagnes, lié souvent à la pauvreté, s'opposait (...) à la vision idéaliste des Révolutionnaires", constate Line SKORKA, directrice des Archives Départementales de l'Yonne.
€ 20.0

BUY

BREDIN Jean-Denis
L'Affaire (nouvelle édition refondue)
Pb, in-8, 856 pp., illustrations et documents, notes, bibliographie, index.
Il s'agit bien entendu de l'affaire Dreyfus.
Ce qui se passe quand l'opinion publique est sous influence de forces incontrolables.
€ 11.2

BUY

BRINCKMAN Bart, ALBERS Isabel, SAMYN Steven, VERSCHELDEN Wouter
De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit
Pb, in-8, 335 pp. foto's in ZW, met chronologie en bibliografie. Op de cover Verhofstadt, 'we zullen zien' en Leterme.
€ 10.0

BUY

BRINCKMAN Bart, ALBERS Isabel, SAMYN Steven, VERSCHELDEN Wouter
De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit
Pb, in-8, 335 pp. foto's in ZW, met chronologie en bibliografie
€ 10.0

BUY

BRION RENE & MOREAU JEAN-LOUIS
Tractebel 1895-1995. Metamorfosen van een industriële groep
Hardcover, linnen band, stofwikkel, in origineel foedraal, 4to, 344 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en ZW, foto's. Toegevoegd: kleine brochure ter aankondiging van het boek + brief van Philippe Bodson, Voorzitter van de Algemene Directie + schema met de genealogie van Tractebel. Opgelet: zwaargewicht.
Noot LT: Doorheen heel de geschiedenis is er de strijd geweest voor de macht over de energiesector. Moest die bij de staat of bij privé-eigenaars liggen? En rekende men niet vaak te hoge tarieven aan aan de particulieren om de tarieven aan de industrie (waarin men belangen had) laag te kunnen houden? Het zijn discussies die in de jaren 30 hevig gevoerd werden (bvb. Plan De Man) en die de socialisten gaandeweg hebben losgelaten naargelang zij zitjes kregen in de betrokken ondernemingen en de gemengde intercommunales.
Dit werk werpt ook een beperkt licht op de sector van de radiodistributie en de teledistributie (°19601110, Coditel/°1970, Coditel Vlaanderen)(pp. 257 e.v.) Opmerkelijk is dat in 1964 de NIM (°1960) een participatie van 32% in Coditel nam. In 1994 kwam de NIM in handen van de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (A&vH).
Tractebel was ook actief in Belgisch Congo (p. 273 e.v.). Dat gebeurde via Traction, Electrobel, Sofina en Electrorail die studies ondernamen van centrales en lijnen. Er wordt verwezen naar de hydrocentrales van Bia, Le Marinel, Delcommune. De collusie van staats- en privé-kapitaal greep daar wel plaats, iets wat de groepen in België niet wensten. De electrificatie van de spoorweg in Congo was uitsluitend op Katanga gericht. Speciale aandacht ook voor het Inga-project. (p. 276 e.v.)
Tenslotte kan men ook de evolutie van de kernenergie lezen in deze puike bedrijfsmonografie (groepsmonografie).
Hieronder de structuur eind jaren 90:
€ 30.0

BUY

BRION René, MOREAU Jean-Louis
Fabrimetal, 50 jaar in het hart van de industrie: Kroniek van een federatie
Hardcover, gebonden in blauw linnen met zilveropdruk, stofwikkel, 4to, 223 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Met bibliografische noten en bibliografie.
€ 20.0

BUY

BRION René, MOREAU Jean-Louis
De la mine à Mars. La genèse de Umicore [Union Minière, UMHK] [Van mijnbouw tot Mars. De ontstaansgeschiedenis van Umicore]
Broché, petit 4to square, 20x24cm, 472 pp., illustrations et photo's en NB et couleurs, notes bibliographiques, bibliographie, registres. Richement illustré, cet ouvrage commence par l'évocation fouillée de l'industrie du zinc née à Liège au début du 19ième s. avec la famille Dony et la mine de la Vieille Montagne à Moresnet (p. 11 à 57). Vient ensuite le déroulement de l'Union Minière en Afrique, depuis sa naissance en 1906 jusqu'à sa nationalisation en 1966, en passant par les péripéties de la découverte de l'uranium et la production de radium à usage médical par la Société Métallurgique de Hoboken-Overpelt, jusqu'à la bombe atomique d'Hiroshima (p. 171 à 252). Le rôle d'Edgar Sengier est bien décrit et cela pour la toute première fois. Le livre existe aussi en néerlandais. Critique Lucas Tessens: 1) on cherchera en vain une mention sur la mort de Lumumba ou sur l'accident (sabotage?) d'avion de Hammarskjöld alors que U Thant figure bel et bien dans le livre; 2) le livre de Ludo De Witte n'est pas mentionné dans la bibliographie; 3) le rapport Gardiner (1943) sur African Metals n'a probablement pas été consulté.
€ 76.0

BUY

BRION René, MOREAU Jean-Louis, LEYSEN Thomas (woord vooraf)
Umicore. Twee honderd jaar ondernemingszin en innovatie in metalen en materialen. [Union Minière]
Hardcover, geïllustreerd karton, 4to, 76 pp., rijkelijk geïllustreerd met foto's. Een echt kijkboek dat een afgeleide is van het boek 'Van mijnbouw tot Mars. De ontstaansgeschiedenis van Umicore.' (2006) De ondertitel 'Twee honderd (sic)' bevat een taalfout van formaat. Foei, Lannoo ! De schrijfwijze van de naam van de Katangese premier 'Tsjombe' is discutabel (p. 55). In dit boek verdedigt Umicore nog steeds de secessie van Katanga. (p. 54) De schrijfwijze van Kinsjasa (bvb. p. 55) is officieel niet aanvaard.
€ 50.0

BUY

BRISVILLE Jean-Claude
Camus
Dans la série "La Bibliothèque idéale ". Softcover, broché, In-12, 297 pp., photos en NB. Bibliographie éloborée et phonographie en fin de volume. Jean-Claude Brisville (né le 29 mai 1922 à Bois-Colombes) est un auteur et scénariste français. Il a notamment écrit Le souper, une pièce de théâtre mettant en scène Joseph Fouché et Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord lors d'une soirée de 1815, décidant de concert d'imposer un régime monarchique à la France envahie. Ce texte a été adapté au cinéma par Édouard Molinaro en 1992, réunissant Claude Brasseur dans le rôle de Fouché et Claude Rich dans celui de Talleyrand. Il a également écrit le scénario du film Beaumarchais, l'insolent. Il a obtenu le Grand Prix du théâtre de l’Académie française en 1989 pour l’ensemble de son œuvre. (source Wikipedia 20071128). Camus (1913-1960).
€ 15.0

BUY

BROCKMANS Hans (editor), BARREZEELE Kris, BRUYLAND Erik, CAMBIEN Karel, CROLS Frans, DEPUYDT Piet, VAN DOREN Jan, GRAMMENS Mark, SENELLE Robert
Vlaanderen een Franse kolonie?
Pb 182 pp. Index/register. Bewijst zwart op wit dat de sleutelsectoren van de Vlaamse economie in buitenlandse (en heel vaak Franse) handen zijn: immobiliën, wapens, luchtvaart, media, telecommunicatie, kabel, waterzuivering, distributie, ... Een onthutsend dossier over economische verankering en verdoken machtscentra. Pro memorie: een jaar later werd Telenet gelanceerd. Noot LT: meer politieke autonomie voor Vlaanderen betekent bijgevolg nog geen economische dekolonisering; overigens garandeert een financiële verankering nog geen rechtvaardiger verdeling van de economische koek. Een studie over een taboe-onderwerp.
€ 12.0

BUY

BUTLER Rémy, NOISETTE Patrice
De la cité ouvrière au grand ensemble. La politique capitaliste du logement social 1815-1975.
Petite collection Maspero, n° 189, in-8, broché, 193 pp., illustrations en NB, notes bibliographiques. D'inspiration marxiste. Conclusion: Au contrôle social doit s'opposer l'appropriation de l'espace. Mais une telle lutte ne pourra réellement atteindre ses objectifs que si elle se trouve reliée à une action convergente des travailleurs employés à la production de l'espace. Quelques références: HBM (habitation à bon marché), villes nouvelles, maisons populaires, cités-jardins, logement, propriété foncière, HLM (habitation à loyer modéré), banlieu, Garden Cities, urbanisme, expropriation, ZUP (zone à urbaniser en priorité), bidonville, Haussmann, cité radieuse, la façade bourgeoise des boulevards parisiennes, spéculation.
€ 15.0

BUY

CAHIER D'URBANISME
Cahier d'Urbanisme: numéros 12, 13, 20, 37-38, 39, 44-45, 46-48, 49, 51, 52, 54-55, 56.
années 1950; 12 volumes.


12: La reconstruction de Tournai;


13: Déconstruction et reconstruction de la ville de Nivelles;


20: Relation entre logement et maladies sociales;


37-38: Vers une économie humaine;


39: Vers la rénovation urbaine;


44-45: Le problème des Hautes-Fagnes;


46-48: Démographie de l'agglomération bruxelloise;


49: Plans d'Aménagement et permis de lotir;


51: La spéculation immobilière en Belgique;


52: Frontière de l'urbanisme - l'Urbanisme et la propriété privée;


54-55: Schéma théorique d'un réticule de polarisation (Hiérarchie des fonctions tertiaires et détermination des zones d'influence);


56: Les problèmes des terrains à batir - Les solutions belges.
€ 50.0

BUY

CALLAERT Louis, De paradé Karel, SEGERS Jules, SPRANGERS Henri
Dag betovergrootouders. Van Aerts tot Winckelmans [genealogie]
Geïllustreerde hardcover, 4to, 192 pp, foto's, kaarten en genealogische schema's in ZW, bibliografie.
€ 20.0

BUY

CAMPAGNAC Elisabeth & NOUZILLE Vincent
Citizen Bouygues - L'Histoire secrète d'un grand patron.
Paperback 514 pp. 15,5x24cm Avec une chronologie 1922-1988 de l'ascension du 'tycoon' de presse et des médias.
€ 10.0

BUY

CARRERE d'ENCAUSSE Hélène (de l'Académie française)
Catherine II. Un âge d'or pour la Russie
Broché, in-8, 656 pp., illustrations, cartes, notes bibliographiques, bibliographie, index.
En 1762, un coup d'état transforme une petite princesse allemande en impératrice de Russie: Catherine II (1729-1796; règne 1762-1796). Elle est la première femme sur le trône qui décide de gouverner par elle-même, y consacrant une énergie et des dons exceptionnels, comme Marie-Thérèse d'Autriche.

Note Lucas Tessens: La sécularisation des biens ecclésiastiques (biens de l'église) est règlé par le manifeste du 26 février 1764. De 572, les monastères tombèrent à 161; quant aux petites communautés religieuses, elles étaient réduites de 219 à 67. (voir les pages 94-99)
€ 15.0

BUY

CAVENDISH Richard
Spectrum atlas van de Mythologie
Hardcover. 302 pp. Illustrations. Register
€ 10.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand
Gesprekken met Professor Y
Pb, geïllustreerde cover (Haije Gemser), 126 pp. Vertaald en van 50 aantekeningen voorzien door Ernst Van Altena. Céline interviewt zichzelf over stijlvernieuwing en het gebruik daarbij van de spreektaal, de enige waarin emotie te vatten is. Tegelijk moet heel de hypocriete en valse bourgeoismaatschappij (én de Académie, én de prix Goncourt, én Gallimard) er in zijn scheldkanonnades aan geloven. Moet een schijver niet eten soms? Louis-Ferdinand Céline (Courbevoie, 27 mei 1894 - Meudon, 1 juli 1961) was het pseudoniem van de Franse schrijver Louis Ferdinand Destouches.
€ 11.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand
Rigodon (vertaling van Rigodon - postuum 1969)
3de druk in Nederlandse vertaling. Pb, in-8, 267 pp. Postume roman van LFC (1894-1961). Uit het Frans vertaald en van een nawoord en noten voorzien door Frans Van Woerden. Rigodon vormt samen met 'd'Un château l'autre' en 'Nord' de 'Duitse trilogie': een authentiek en verpletterend beeld van het ineenstortende Duitsland. Rigodon is de lange, bange voet- en treinreis die de van collaboratie beschuldigde Céline en zijn metgezellen (Lili, Le Vigan en de kat Bébert) van Noord- naar Zuid-Duitsland en weer terug voert. Het is maart 1945! Doel is tijdig het veilige Denemarken te bereiken. Overvolle treinen met vluchtelingen, bombardementen op tunnels en bruggen, brandende steden (Hannover, Hamburg), nazi's, gekken en invaliden, geweld en verraad. Rigodon is een provencaalse dans waarbij men passen maakt zonder ooit van zijn plaats af te komen - ein Tanz zum Tote, eeuwig thema bij Céline. In zijn geval is het een danse macabre want in Denemarken wacht hem gevangenis en ballingschap. Noot LT: De roman start met een gesprek tussen Céline en de terdood veroordeelde Belgische romancier-criticus Robert Poulet (1893-1989; schreef in 1934 'La révolution est à droite') over godsdienst en de zogenaamde superioriteit van de Europese beschaving en het blanke ras, gedoemd om te verdwijnen in de komende roes van interraciaal sexueel geweld. En verder is er chaos, die Céline dan ook maar op één manier weet te beschrijven: chaotisch van begin tot 't eind. Want de door alle -ismen opgelepelde brij laat zich enkel uitkotsen in een kleverige substantie (net zoals de fosfor waarmee de RAF alle bewegende mieren daaronder beschijt).
Céline beëindigt het manuscript op 30 juni 1961 en overlijdt de dag nadien. Als geen ander schakelt hij midden in zijn verhaal plots over naar de actualiteit: "Geëerde lezer, vergeef mij, de Kongolese zaken trekken weer wat bij, de winsten in de zak gestoken, de verliezen bejammerd, de verneukte hazen ziek op bed ... (...)" (96) C. verwijst naar het débâcle van het kolonialisme in Belgisch Congo en de perfide rol van de journalisten: "berijden alle oude paradepaarden, zwepen ze op om de grootste nonsens te komen uitkramen, leven in de brouwerij te brengen, die slapende bars wakker te schudden, (...)"
In zijn nawoord komt Van Woerden uit bij het racisme van Céline: "Het is of zijn racisme zijn uiterste consequentie heeft bereikt: de veroordeling van het menselijk ras."(243) Als het van C. afhing dan werd de reproductie van deze mislukking definitief stopgezet. Het is een idee waarmee u een tijd bezig bent, of u dat nu wilt of niet.
€ 15.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand [Louis-Ferndinand DESTOUCHES]
Je vriend met alle stekels uit. Briefwisseling met zijn uitgever. (selectieve vertaling van Lettres à la NRF 1931-1961)
Vertaald uit het Frans door Frans van Woerden. PB, in-8, 413 pp. Met verklarende noten, nawoord, beknopte biografie en concordantietabel op de oorspronkelijke uitgave Lettres à la NRF.
€ 25.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand, VERSTEEG J.A., VAN ZOEST Aart, CHAPSAL Madeleine
Bzzlletin, nr 70, november 1979: Themanummer Louis-Ferdinand Céline
Pb, 4to, 112 pp., rijkelijk geïllustreerd met foto's in ZW, facsimile van het handschrift. Bevat ook de vertaling van het ongezouten interview dat LFC gaf aan Madeleine Chapsal in L'Express van 14 juni 1957.
€ 20.0

BUY

CELIS Marcel, e.a.
Beschermd Brussel
Pb, 4to, 128 pp. Enkele honderden foto's in ZW en kleur van beschermde monumenten in Brussel en omstreken, met toelichting en datum van klassering. Enkele gravures. Plan van Brussel uit 1550. Binnen- en buitenzichten van huizen, paleizen, kastelen, kerken, bossen (Zoniënwoud). Register. Tekst van de Wet van 7 augustus 1931 op het behoud van Monumenten en Landschappen. Omzendbrief van 19/7/1951. KB van 22/2/1974.
€ 10.0

BUY

CELIS Richard, PAS Guy, MEEUS Fr., BAETEN Louis, MEES Jos,, VAN HOECK Kozef
Een eeuw Kempisch Studentenleven te Leuven. Liber Amicorum. Honderd jaar Mastentop.
Hardcover bound 262 pp. Illustraties, foto's. ? Noot Lucas Tessens: Op p. 50 zien we de foto in 1914 genomen bij het tienjarig bestaan van de Kempische Gilde met o.m. Désiré Tessens (ook Desideer Tessens of kortweg Dis genoemd) op de eerste rij zittend vierde van rechts; anderen zijn Juul Grietens (germanist), Jos Maes (apotheker), Jos De Peuter (dr med.), A. Geerts (Westerlo), Alfons Van Hoeck (2de rij, 5de van rechts; vader van Bert, Jef en Mia Van Hoeck, grootvader van Wout Van Beek); foto Emiel Morren, Leuven, Verzameling Archief van het Vlaams studentenleven). De biografie van Pieter Jan Adelfons Henderickx (7/9/1867 - 24/6/1949), de stichter van de Mastentop, dr juris, is een droevig verhaal van veroordelingen wegens activisme tijdens WO I en collaboratie tijdens WO II. Het maakt duidelijk dat opkomen voor de rechten van de Vlamingen geen sinecure was, zelfs gevaarlijk en in ieder geval dodelijk voor een carrière. Vandaag wordt dat verleden van de moedigen onder de Vlamingen doodgezwegen.
€ 30.0

BUY

CERF Christopher, NAVASKY Victor
Deskundigen aan het woord. Een opzienbarende selectie vergissingen, fatale voorspellingen, dwaze uitspraken en kapitale blunders van deskundigen over de hele wereld.
Pb, in-8, 192 pp., enkele foto's, bibliografische eindnoten.
€ 10.0

BUY

CHARLIER Roland, DE DECKER Cynrik, LEOTARD Jean, ROBA Jean-Louis
Le guerre aérienne dans la région de Charleroi 1940-1945
Broché, in-8, 416 pp., photos en NB, cartes, annexes.
€ 15.0

BUY

CHENE Marcel & DRISCH Nicolas
La cellulose
Broché 128 pp. Série Que sais-je? n° 1282 First edition, 1st
€ 10.0

BUY

CLARK Christopher
The Sleepwalkers: How Europe went to war in 1914
Pb, in-8, xxix + 697 pp., bibliography, index.
"(...) the protagonists of 1914 were sleepwalkers, watchful but unseeing, haunted by dreams, yet blind to the reality of the horror they were about to bring into the world." (562)
€ 12.0

BUY

CLAUDON Francis
De romantische reis (vertaling van Le voyage romantique; vertaald en bewerkt door Frank De Zwager)
1ste druk. In kleur geïll. hardcover, 213 pp. In de romantische periode is de reis bedoeld om afstand te nemen, weg uit het problematische van het leven. Historicus Claudon is specialist op het vlak van de 19de eeuwse romantiek en kent het werk van Stendhal zeer goed. Aan de hand van reisverslagen (alleen al de vermelding van de titels maakt het boek lezenswaardig) leidt hij ons rond in de besproken steden. FC wijst op het belang van de reisgidsen die in het begin van de 19de eeuw op de markt komen (Murray, Baedeker, Joanne, ...), de popularisering van de cartografie, de publicatie van de dienstregelingen van de diligences, de verbeterde wegen, de tunnels door de Alpen, en later de spoorwegen, de reisbureaus, de Engelse reisclubs. Inhoud: Het sein tot vertrek. Het reisdoel van de romanticus. De ideale stad. De aantrekkingskracht van de stad. Bezochte steden: Parijs, Londen, Milaan, Rome, Napels, Venetië, München, Berlijn, Wenen, Leningrad. Lijst van gebruikte begrippen, personenregister met geboorte- en overlijdensjaar, topografisch register. Illustraties in ZW. Interessant!
€ 10.0

BUY

CLAUDON Francis, NOISETTE DE CRAUZAT Claude, PILLEMENT Georges, ROSCHITZ Karlheinz, TIBER Gilles
Encyclopédie du Romantisme
Hardcover, toile, relié, jaquette illustrée, in-8, 23x17cm, 304 pp. Illustrations en NB et couleurs. Le Romantisme et la Révolution française, Peinture (David, Girodet-Trioson, Gros, Ingres, Delacroix, Daumier, Chassériau, Turner, Runge, Caspar David Friedrich, Overbeck, Abildgaard, Corot, Brüllow, Blake, Carstens, Bingham, Constable, Courbet, Dahl, Doré, Füssli, Gainsborough, Madame Récamier peint par François Gérard, Goya, Prud'hon, et autres), Sculpture, Architecture, Littérature, Musique. Table des illustrations. Index des noms cités. Références bibliographiques. Très bonne conception du sujet.
€ 12.0

BUY

COLSON M. (kruisheer)
De Kruisheren van Venlo tijdens de Franse Revolutie
Hardcover, rood linnen, goudopdruk op de cover, 112 pp. + buitentekstplaten (plannetjes, kaarten, facsimile van archivalische documenten). Bibliografische noten. Gebaseerd op archiefonderzoek (rijksarchieven Maastricht en Hasselt). Zeldzaam!
€ 35.0

BUY

COLUMBUS Christoffel, FUSON Robert H. (inleiding en verklaring)
Het Scheepsdagboek van Christoffel Columbus. Zijn eigen verslag van de reis die uiteindelijk leidde tot de ontdekking van Amerika.
Pb, grote in-8, oblong, 272 pp., rijkelijk geïllustreerd met tekeningen, reproducties, kaartjes, bibliografie. De Santa Maria liep op 25/12/1492 's nachts vast op een zandbank (176), niet op een rif (Columbus vermeldt geen Restinga de piedras). Het schip zonk niet maar bleef op de zandbank liggen en de bemanning slaagde erin - met hulp van de inboorlingen - het volledig te ontladen. De vracht werd in de huizen van de inboorlingen gestockeerd. In De Standaard van 14/5/2014 vertelt journalist Geert Sels het verhaal enigszins anders. Het scheepsdagboek van Columbus beschrijft de totale ontmanteling (tot de laatste nagel, schrijft C.) van de Santa Maria en van een volwaardig wrak zal dus wellicht geen sprake meer zijn.
€ 10.0

BUY

COOLEN Bob (voorwoord), VAN NUFFEL Herman, JORIS Luc
De Kapellekerk te Brussel 1134-1984. Een kerk en haar geschiedenis
Tentoonstellingscatalogus, Brussel, ASLK-Galerij, 16/3 - 3/6/1984. Pb, in-8°carré, 192 pp. ills in kleur en ZW. Bibliografie (verzorgd door Herman Stynen). 150 items in het catalogusgedeelte. Toegevoegd: Openingstoespraak op 15/3/1984 door Bob Coolen (3 pp.), persbericht (1 pp.).
€ 10.0

BUY

CORNELISSEN Walter, OST Jean Pierre, SCHOKKAERT Bruno
Camp Top Hat in beeld. Het Amerikaanse repatriëringskamp op de Antwerpse Linkeroever 1945-46. België in oorlog 18.
Pb, grote in-8, 95 pp., 230 foto's in kleur en ZW.
Opvallend is dat - voor zover wij konden nagaan - nergens in het boek verwezen wordt naar de zeldzame gestencilde uitgave 'The History of Camp Tophat' door Lieutenant John B. Rand. Nochtans wordt er veelvuldig geput uit deze uitgave.
Vanuit Top Hat werden tussen juli 1945 en april 1946 271.785 Amerikaanse soldaten gerepatrieerd. Er werkten 2.650 Duitse krijgsgevangenen die hielpen bij de opbouw (o.a. opruimen van mijnen) en het vuile werk deden.
De groepen in het kamp: US-officieren; blanke US-soldaten; zwarte US-soldaten; gewone Duitse POW's; Duitse POW's met SS-verleden; Belgisch dienstpersoneel (mannen en vrouwen). Tussen blank en zwart heerste segregatie en er werd vaak gevochten. De Amerikaanse soldaten hadden in de omliggende dorpen een kwalijke reputatie en sommigen gedroegen zich 'als varkens', aldus een getuige in de Canvas-reportage 'Publiek Geheim' (2011). Het kwam ook tot verkrachtingen en met de lokale bevolking werd gevochten. Bij hun vertrek mochten de soldaten hun wapens niet meenemen; die werden - aldus Publiek Geheim - ter plekke begraven.
Historica Aline Sax komt aan het woord in de reportage.
€ 25.0

BUY

CORNILLY Jeroen, DE CAIGNY Sofie, VANDERMARLIERE Katrien, DENDOOVEN Dominiek, GOOSSENS Caroline, BERTELS Inge, VANDEWALLE Chris, BAERT Koen
Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek
Hardcover, 4to, 215 pp., rijkelijk geïllustreerd, plans, foto's, eindnoten, beknopte bibliografie, index op personen, index op plaatsnamen. Een greep uit de inhoud: Boezinge, Westouter, Zonnebeke, Langemark, Passendale, Merken, Diksmuide, kasteel van Loker, Ieper, Mesen, Reninge, slagveld, Ijzer, kaart verwoeste gewesten (58), Société Nationale des Industries de Construction en Belgique SA = kasbon en geen aandeel zoals vermeld in het boek (61), gemeentemagazijn in kerk in Lo, tweetalige krant Het Ypersche (68), Adolphe Puissant = architect (85), Georges Hendrickx = architect (87), Dikkebus, Sint-Joris, Nieuwpoort, Richard Acke = architect tuinwijk te Ieper (92), Ieperleekanaal in 1933 (foto p. 95), steenbakkerij Dumoulin in Langemark, Hollandsch-Limburgse Commissie (104), Elverdinge, Jozef Viérin (129) & Valentin Vaerwijck, Jules Coomans (128), Speybrouck, Huib Hoste (131), Camille Van Elslande = architect tuinwijk (136, 158), Henri Carbon (138), Richard Acke = architect (150), Henri Derée = architect tuinwijk niet uitgevoerd (155), zicht op verwoest landschap rond Kemmelberg, boek Viérin: Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust (160), boek Landelijke gebouwen in België (163), rol van Boerenbond bij wederopbouw (167), Aannemersbond van de Kust Oostende werkreglement (183), Mahaim vermeld in de bibliografie,
€ 32.0

BUY

COURTOIS Stéphane, WERTH Nicolas, e.a.
Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression
Broché, in-8, 846 pp., photos, cartes, bibliographie, index. Sur l'Ukraine (p. 19): "destruction par la famine provoquée et non secourue de six millions d'Ukrainiens en 1932-1933; déportation de centaines de milliers de Polonais, d'ukrainiens, de Baltes, de Moldaves et de Bessarabiens en 1939-1941, puis en 1944-1945; déportation-abandon des Tatars de Crimée en 1943 (...)"
€ 15.0

BUY

CRISP
ETUDES CONGOLAISES
N° 2 La Situation économique au Congo en 1961 - Nos Chroniques - Les livres (Dinant) - Textes et documents - Revue de presse. 100 pp.
€ 10.0

BUY

CRISP
ETUDES CONGOLAISES
N° 3 L'Assistance technique belge et la république du Congo - Nos Chroniques - Les livres (Fanon, Davidson, Hodgkin) - Textes et documents - Revue de presse. 72 pp.
€ 10.0

BUY

CRISP
ETUDES CONGOLAISES
N° 4 Le régime des libertés publiques en droit congolais - Nos Chroniques - Les livres (I.R.R.I., Braekman, Dumont) - Textes et documents - Revue de presse. 96 pp.
€ 10.0

BUY

CRUCIANI François
Marcel Proust
Hardcover, jq, 136 pp., photos, illustrations en noir et en couleurs, bibliographie. Matières: La vie - Marcel Proust secret - L'Oeuvre - Les peintres qu'il aimait - Anthologie - Les personnages - L'Univers Proustien - Proust et ses amis - L'Affaire Dreyfus - Marcel Proust face aux juges. Collections Les Géants.
€ 20.0

BUY

CRUISE O'BRIEN Conor [Camus]
Albert Camus
Pb, 8°, 95 pp. Met bibliografie.
€ 10.0

BUY

D'HAENENS Albert, DUPONT Pierre-Paul, LEMAIRE Guy, NANDRIN Jean-Pierre, ZELIS Guy, EYCKERMANS Annie, SAUVAGE Pierre, VAN DEN STEEN Christian, DEGEYE Jacques, FANIEL Alain (Groupe Clio 70) (Edit)
Abbayes de Belgique
in-8 , 484 pp, ills. et photos NB, toile rouge d'éditeur avec jacquette. Toutes les abbayes de la Belgique, historique, bibliographie, plans, index des ill.
€ 25.0

BUY

D'hainaut, Brigitte & Somerhausen, Christine
Dora 1943-1945. 2500 Belgische politieke gevangenen werden als Hitler-slaven ingezet bij de aanmaak van de eerste raketten uit de geschiedenis, in een dodelijke, ondergrondse annex van het Buchenwald-concentratiekamp.
Pb, in-8, 231 pp., foto's in ZW, kaartjes en plattegronden, registers op naam van de gevangenen. Een schokkend document, gebaseerd op archiefonderzoek en getuigenissen, over de nazi-praktijken en de aanmaak van de V1's en V2's.
€ 20.0

BUY

d'YDEWALLE Stanislas [van OUTRYVE d'YDEWALLE Stanislas]
De Kartuize Sint-Anna ter-Woestijne te Sint-Andries en te Brugge, 1350-1792 [genummerd luxe-exemplaar]
Softcover, in-8, 362 pp., illustraties inZW, groot uitslaand grondplan van het klooster, bibliografie, index. Genummerd ex. Dit is exemplaar 207 van de 250 op luxe-papier.
Noot LT: op p. 292-293 vindt men in voetnoot 2 de exacte data van de opheffing van de Brugse kloostergemeenschappen in november 1796.
De familie van Outryve kon zich verrijken door het opkopen van kerkelijke goederen, o.a. die van de Sint-Andriesabdij.
Ridder Stanislas Emmanuel Joseph Marie van Outryve d'Ydewalle was de zoon van volksvertegenwoordiger Charles-Julien van Outryve d'Ydewalle (1840-1876) en van Marie-Virginie Aronio de Romblay (1843-1926). Zijn grootvader was Eugène van Outryve d'Ydewalle (1797-1854), getrouwd met de erfdochter Clémence van Severen (1801-1873). Hijzelf trouwde met zijn nicht Cécile van der Renne de Daelenbroeck (1878-1949) en ze kregen zeven kinderen.

Hij studeerde af als doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven, maar schreef zich niet in aan de balie. Op een boogscheut van het neogotische kasteel Ter Heyde, gebouwd door zijn vader en waar hij zijn jeugd had doorgebracht, bouwde hij op de gronden die aan hem en zijn echtgenote uit het familiepatrimonium van Outryve d'Ydewalle werden toegewezen, het kasteel Tudor (1904-1906) in Engels-Normandische stijl. In dit kasteel legde hij een aanzienlijke verzameling aan van Torhouts aardewerk.
€ 50.0

BUY

DA RIOS Giovanni (Edit), PORRO Angelo (historical research), LIVINI Gianpietro (pictorial research), ZAMBERLETTI Giuseppe (Preface)
Roads in Italy from unification to the present (1861-1987) (translation of La strada in Italia dall'unità ad oggi, 1861-1987)
Hardcover, illustrated halflinnen, folio (32x24cm) Illustrations, photos BW and colour througout, maps, tables on road construction in Italy, bibliography. There are six Chapters: I. The first years of the unification of Italy II. From the fall of the historical right to WW I (1876-1918) III. From the years following WW I to the fascist period (1919-1945) IV. From the years following WW II to the motorway moratorium (1946-1975) VI. From the halt in motorway construction to the ten-year plan (1976-1987) VI. The major communications road system ten-year plan (1987-1996) and new major works. Text in English. Note Lucas Tessens: Particularly interesting are the photographs of HOW the roads were built and what materials were used: sampietrini (=cobblestones), wood-block paving, triangular cast-iron blocks. The conclusion of the study is that in 1986 Italy was way behind the other European states as to road density.
€ 250.0

BUY

DAELS Kris
Kris Daels, undercoveragent bij de Federale Politie
Pb met flappen, 287 pp.
€ 10.0

BUY

DAVISTER Pierre & TOUSSAINT Philippe
Croisettes et casques blues
Les envoyés spéciaux du 'Pourquoi Pas?' au Congo. L'Affaire Katangaise. Broché, in-8, 268 pp., photos en NB.
€ 25.0

BUY

DE BELABRE Yves, DEBAR Pierre-Louis, e.a.
L'Industrie automobile française. Analyse et statistiques. Edition 2000
Broché, 4to, 72 pp. Cartes et tous les statistiques pour la période 1980-1999 (production, vente, etc). Dans un schéma on estime que près de 2.514.000 emplois sont induits par l'automobile en 1999; matière première, textile, pneumatiques, services, construction, carburants, assurances, routes, auto-écoles, ... Un autre schéma montre les accords internationaux des constructeurs français: moteurs, piles combustibles (avec BMW), boîtes, fonderies communes (avec Fiat), transmissions automatiques (avec Volkswagen), etc.
€ 20.0

BUY

DE BISSCHOP Sarah, VAN STEENDAM Tim, Verhofstadt Guy
Een jaar in het spoor van Guy Verhofstadt
Paperback, in-8, 182 pp. Een besteld portret over deze neo-liberaal.

Voor een echt relaas over dit personage kunt u terecht bij het boek van Leo Goovaerts
€ 10.0

BUY

DE BLOIS M., RIJPKEMA P.P.
Grondslagen van het recht 1+2: 1. Hoofdlijnen, 2. Achtergronden
Pb, in-8, 366 + 334 pp., schema's, bibliografie, register/index.
€ 15.0

BUY

DE BOECK Sven, DE MOL Joris
De Route - Sporen tussen Eeklo en Maldegem - Chemin de Fer entre Eeklo et Maldegem
Hardcover, ill. (stoomlocomotief nr 29.013), in-8, oblong, 144 pp., ill. & foto's, bilingue N/F. Uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Stoomcentrum Maldegem - Stoomtrein Meetjesland. Het was de industrieel Isidore Neelemans die in 1861 een spoorlijn aansloot op het spoorwegnet Gent-Eeklo. Vanwege het succes van deze spoorlijn wou hij algauw het spoor verlengen naar Brugge.
Deze 'Chemin de Fer d'Eecloo à Bruges' opende in 1862 en had meer succes dan de lijn Brugge-Aalter-Gent van de Belgische Staat. Op het einde van de 19de eeuw nam de Staat de spoorlijn over.
€ 25.0

BUY

DE BRUYN Joeri, VAN ACKER Maarten, PLISSART Marie-Françoise (fotografie)
Groene singel - Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte: Plannen, verhalen, dromen 1906-2009.
Gebrocheerd met flappen, kleine 4to, 208 pp., (lucht-)foto's in ZW en kleur, plannetjes, kaarten, bibliografie. Interessant werk over de transformatie van de Antwerpse rand.
Bespreekt in het tweede gedeelte 12 cases (die we hier, anders dan in het boek in chronologische volgorde hebben gezet):
1881: Zurenborg en Velodroom (1920),
1910: aankoop Nachtegalenpark,
1915: Volkstuinen & Werk van den Akker tijdens WO I (overlevingstuinen),
1933: opening van het Sportpaleis op 1 oktober,
1938: aanleg van het Lobroekdok (en bespreking slachthuissite).
1962: Wezenberg: bouw Koninklijk Conservatorium en studio Antwerpen (Léon Stynen),
1969: opening van de Kennedy-tunnel onder de Schelde,
1970: Hof ter Loo/Foorplein: speelbal van hogere machten,
1972: Singel Noord: bouw van een waterzuiveringsstation,
1973: Silvertop: bouw van woontorens,
1980: Antwerp Gate: kantoorgebouwen ofte glazen kantoordozen,
1999: Berchem Station: heraanleg van het Stationsplein,
2000: Nieuw Zuid: bouw van het justitiepaleis,
Een verbluffend werk qua opbouw en volgehouden logica in de lay-out. De fotografie van Plissart schept een poëtisch rustpunt in het boek.
€ 25.0

BUY

DE KETELBUTTER Chris
Wanneer alles uitzichtloos lijkt. Het luisterend oor van Tele-Onthaal
Pb, 223 pp. Met statistieken per soort gestelde vragen.
€ 12.0

BUY

DE KUNERY Istvan A.I.
Broedermoord in Tsjecho-Slowakije. De vrijheidsstrijd der Tsjecho-Slowaken
Pb, in-8, 99 pp., foto's in ZW van Milan Koka, bevat chronologie 1968-1969
€ 10.0

BUY

DE ROOVER Peter (hoofdredacteur), RUYS Manu (columnist)
PUNT: weekblad voor feiten, duiding en debat, 1ste jaargang, nr 1, 6 februari 2002
Magazineformaat, 66 pp. , prijs per nr 2,50 EUR. Guy Verhofstadt op de cover. Bevat artikel over de Ijzeren Rijn (sc). Algemeen directeur = Dirk Melkebeek
€ 10.0

BUY

DE SCHAMPHELEIRE Hugo, DHONDT Luc, DESSERANO Dominique, LAMBRECHT Kris, DESCHOUWER Luc
Historische schets van 200 jaar vrijzinnigheid in Vlaanderen.
Tentoonstellingcatalogus met ruime commentaren bij elk item. 4to, polycopie, Geen paginering (ca. 300 pp.), illustraties in ZW en enkele in kleur. Inhoud: A. De periode voor 1790. B. 1790-1850 C. 1850-1914 D. 1918-1940 E. De periode na 1945: Deconfessionalisering van de partijen, onderwijs en vrijzinnigheid. F. Vrijzinnige organisaties en standpunten. Noot LT: 1980 was het jaar van de Vrijzinnigheid; de rondreizende tentoonstelling waarbij dit boek hoort, was zeker een lovenswaardig initiatief om de vz uit haar steriel isolement te halen en aan te tonen dat antiklerikalisme geen ongelovigheid inhoudt maar wel een anders-geloven. Het fanatieke karakter van de katholieke, slaafs ultramontaans geöriënteerde, kerk mag als oorzaak aangeduid worden voor de radicalisering van de standpunten van de vrijzinnigen in België. Het ene fundamentalisme lokt het andere uit. In dit werk wijst Desserano op het grote grondbezit van de kerk op het einde van de 18de eeuw: in sommige departementen tot 60%, in geheel Vlaanderen gemiddeld 10 à 20%.
€ 10.0

BUY

DE TESTA François
Le Pakistan
Pocket, Que sais-je?
€ 10.0

BUY

DE TOCQUEVILLE Alexis
Over de democratie in Amerika. 1ste en 2de boek (1835-1840)
Pb, in-8, 116 + 107 pp. De heldere teksten van ADT blijven een bron voor reflectie over democratie, onderdrukking, de VS, indianen, het rassenvraagstuk, de verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke staten, het belang van de godsdienst, en zo veel meer.
€ 16.0

BUY

DE VILALLONGA José Luis
Koning tussen Franco en Spanje
Paperback, in-8, 184 pp., illustraties. Lang uitgesponnen interview met Koning Juan Carlos I. Dictator Franco koos voor de restauratie van de monarchie en dat leidt tot een haast schizofrene situatie, gaande van onderdanigheid tot eigen ideeën over de machtsuitoefening. De rol van raadgevers is cruciaal geweest in de opleiding en vorming.

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (Rome, 5 januari 1938) was van 22 november 1975 tot en met 19 juni 2014 koning van Spanje als Juan Carlos I. Hij is de zoon van Juan de Borbón, graaf van Barcelona, en Maria de las Mercedes van Bourbon-Sicilië, achterkleindochter van Ferdinand II der Beide Siciliën. De Spaanse koning Alfons XIII is zijn grootvader. Op 2 juni 2014 kondigde de koning aan te zullen aftreden. Op 19 juni werd hij opgevolgd door zijn oudste zoon en derde kind Felipe. Na zijn aftreden behielden hij en zijn vrouw de titels van koning en koningin.
€ 10.0

BUY

DE WEERDT Denise
En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960)
Gesigneerd door Denise De Weerdt. Gebrocheerd, grote in-8, 224 pp. Illustraties, foto's in ZW, facsimile van documenten, bibliografie, index. Noot LT: Een merkwaardige vaststelling is dat August Bebel in dit werk niet voor komt, niettegenstaande zijn werk "De vrouw en het socialisme", uit het Duits in het Nederlands vertaald en uitgegeven te Gent vóór 1908.
€ 20.0

BUY

DE WEERDT Denise (Editor)
Vies de femmes 1830-1980
Catalogue d'exposition BBL 16/10/1980-30/11/1980. Pb, in-8 square, 192 pp., illustré, avec statistiques. En couverture: ill. de Rassenfosse. Europalia 80. Note LT: Ce catalogue est détaillé et varié; illustrations de e.a. Rops, Wouters, Dillens, de Braekeleer, van de Woestijne, Van Rysselberghe, Delvaux, Folon; bibliographies d'auteurs féminins: Van Ackere-Doolaeghe Maria (1803-1884), Bayar Maris (1937-?), Belpaire Marie-Elisa (1853-1948), Boeye Eugénie (1903-?), Buyl Bertien (1927?), Claes-Vetter Stephanie (1885-1974), Coolen Hilde (1955), Cottenjé Mireille (1933-), Courtmans-Berchmans Johanna (1811-1890), De Cree-Roex Marleen (1941), Dellart Anne (1936-), Demedts Gabrielle (1906-2002), Dierick Aleidis (1932-), Gijselen Blanka (1909-1959), Gisekin Jo (1942-), Van Goeree Irina (1924-), Gronon Rose (1901-1979), D'Haen Christine (1923-), Haesaert Clara (1924-), Van Hee Miriam (1952-), Van Hekken Renée (1954-), Lasoen Patricia (1948-), de Longie Bea (1951-), Loveling Rosalie (1834-1875), Loveling Virginie (1936-1923), De Man Yvonne (1894-1981), Nahon Alice (1896-1933), Van Paemel Monika (1945-), Van de Putte Jeanne (1907-1930), Ram Hilda (1858-1901), Reniers Annie (1941-), Reninca (1923-), De Rop Janine (1927-2014), Rosseels Maria (1916-), Scarphout Ria (1930-), Seghers Greta (1942-), Stassaert Lucienne (1936), Timmermans Lia (1920-2002), Tulkens Julia (1902-), Ver Boven Daisy (1925-), Walschap Carla (1932-), Yperman Chris (1935-2015), Zvonik Loekie (1935-).

bestaat ook in het Nederlands met als titel 'Een verhaal over vrouwen 1830-1980'

Denise De Weerdt (Gent, 19300503 – Gent 20150814) fut historienne, socialiste et feministe.
€ 10.0

BUY

DE WEERDT Denise Edit.
De dochters van Marianne - 75 jaar SVV [Socialistische Vooruitziende Vrouwen]
Paperback 352 pp. Bibliografie, noten.
€ 10.0

BUY

DELAET Jean-Louis (edit.)(archiviste de la Ville de Charleroi), FORTI Alain, VAGMAN Vincent, POTY Francis, BADOT Philippe, NEKRASSOFF Serge
Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799.
Broché, 4to, illustré, 133 pp. Illustrations, gravures (Abbaye d'Aulne > gravure de Remacle, ruine de l'abbaye par Jean de Vaere (1754-1830)> Musée royal de Mariemont; gravure de la bataille de Fleurus (26/6/1794) avec utilisation d'un ballon), cartes, plans de la ville en NB et couleurs. Bibliographie. Crédits photographiques.
Propriété (voir p. 101)
€ 20.0

BUY

DELAISSÉ, L. M. J. (inleiding)
De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede 1445-1475. Tentoonstelling georganiseerd t.g.v. de 400ste verjaardag der stichting van de Koninklijke Bibliotheek van Filips II op 12 april 1559.
Klein in-4, 212 + (4) pp., 64 zw/w platen, 6 gekleurde platen ingenaaid, stijve papieromslag, vooraan geïllustreerd. Met introductie door Herman Liebaers. Noot LT: De catalogus bevat de beschrijving van 274 handschriften. Afzonderlijk: plannetje van de tentoonstelling.
€ 10.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La propriété foncière en Belgique de 1569 à 1850
Scans (300 dpi, 2,89 Mb) de ce petit livre, 27 pp. (avec un tableau). Note Lucas Tessens: Une synthèse des études que Delatte entreprit au cours des années. Il est à noter que D. ne se réfère nullement à l'étude d'Emile Vandervelde (1900) qui porte d'ailleurs le même titre.
€ 20.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux dans l'arrondissement de Namur
dans: Annales de la Société Archéologique de Namur, Tome XI, Deuxième Livraison, 1933, pp. 189-339. Bibliographie très détaillée, index, statistiques des ventes (désignation du bien, provenance, numéraire, obligations, bons divers, Total, estimations, nom de l'acquéreur, domicile, profession, sources). Note LT: ce fut la première étude historique approfondie (sur base d'archives) sur le sujet. Delatte se réfère à Pirenne, Histoire de Belgique, tome VI. Delatte affirme: "En décrétant la nationalisation des biens du clergé et leur mise en vente au profit de la nation, la Constituante ouvrait la voie au plus gigantesque transfert de propriétés qui se soit produit en Occident depuis le début des temps modernes." (p. 189)
€ 100.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux dans l'arrondissement de Namur.
dans: Annales de la Société Archéologique de Namur, Tome XI, Deuxième Livraison, 1933, pp. 189-339. Bibliographie très détaillée, index, statistiques des ventes (désignation du bien, provenance, numéraire, obligations, bons divers, Total, estimations, nom de l'acquéreur, domicile, profession, sources). Note LT: ce fut la première étude historique approfondie (sur base d'archives) sur le sujet. Delatte se réfère à Pirenne, Histoire de Belgique, tome VI. Delatte affirme: "En décrétant la nationalisation des biens du clergé et leur mise en vente au profit de la nation, la Constituante ouvrait la voie au plus gigantesque transfert de propriétés qui se soit produit en Occident depuis le début des temps modernes." (p. 189)
€ 100.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
Les classes rurales dans la principauté de Liège au XVIIIe siècle
Softcover 337 pp. dans la série "Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège" vol.CV, br.orig. 25cm. Bibliographie, index, avec une carte NB dépliante de la principauté. Statistiques par commune: répartition de la propriété (en hectares) clergé, noblesse, bourgeoisie, paysannerie, commune pour les régions suivantes: Campine, Hesbaye flamande, Hesbaye wallonne, ardenne condrusienne, condroz, Famenne, Pays de Liège, Entre-Sambre-et-Meuse Condrusienne, Entre-Sambre-et-Meuse Ardennaise. Ouvrage important!

€ 60.0

BUY

DELATTE Ivan (Docteur en Philosophie et Lettres, Licencié en Economie financière, Archiviste aux Archives de l'Etat à Liège.)
La vente des biens nationaux dans le département de Jemappes.
Broché in-8 , 136 pp. Académie royale de Belgique. Classe des lettres. Mémoires. Collection in-8° - Tome XXXIX. Fascicule 2. Note LT: Delatte nous offre une analyse détaillée des ventes, leur impact social et des données chiffrés. Incontournable étude! Mémoire couronné le 4 mai 1938.
€ 75.0

BUY

DELEVOY Robert L., DE CROËS Catherine, OLLINGER-ZINQUE Gisèle [KHNOPFF Fernand]
Fernand Khnopff. Catalogue de l'oeuvre.


1st edition. Hardcover, linnen, jq, emboîtage/slipcase, 478 pp. Illustrations en NB et couleurs. Rêve, mort & volupté; Ouverture; Hypnos; Thanatos; Seraphita. Catalogue (> 600 ouvrages). Biographie. Bibliographie. Index. Texte en français. Bio: Fernand Khnopff est né le 12/9/1858 à Grembergen (Dendermonde). Enfance à Bruges. Formation à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cofondateur du cercle artistique 'Les XX' (1883). Spiritualiste et symboliste. K. influence Klimt, Magritte l'admirait. Meurt à Bruxelles le 12/11/1921.
€ 150.0

BUY

DELMOTTE Louis (doctor in de handels- en financiële wetenschappen)
De Belgische koloniale holdings
Gebrocheerd, 180 pp. Tabellen, Noten, bibliografie. Verschenen in de Reeks van de School voor Economische Wetenschappen van de Universiteit Leuven. Hoofdstukken: I. Betekenis en kenmerken der holdings in het algemeen; II. De koloniale holdings in het kader van de financiële concentratie in België; III. Ontstaan van de koloniale holdings (zeer lezenswaardig!, LT); IV. De koloniale groep van de Société Générale; V. De andere belangrijke koloniale groepen; VI. Financiële problemen der koloniale holdings. Bijlagen: Portefeuille van de koloniale holdings en van de Sofina. Index der koloniale holdings en vennootschappen. Noot LT: De auteur wijst erop dat de Belgische holdings tot dan toe het voorwerp uitmaakten van weinig studies. Toch was België toen reeds het land waar de holdingstructuur het sterkst ontwikkeld was. "Bovendien werd dit onderwerp tot voor enkele jaren overschaduwd door het probleem der gemengde banken", zo stelt de auteur op blz. 5. Het antagonisme tussen de Britten en de Belgen gaat over Katanga (zie p. 58) en leidt tot de oprichting (1891) van de C.K. en later het C.S.K. Bevat in hoofdstuk VI de bespreking van de balansposten van de CCCI, Auxilacs, Crégeco en Cominière. In de bijlagen vinden we de portefeuilles van de Société Générale de Belgique (met CCCI, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, UMHK, Internationale Forestière et Minière du Congo, Minière du Bécéka), Brufina (met de subholding Crégéco), Confinindus, Almanij. De koloniale holding en hun portefeuilles worden afzonderlijk opgesomd: CSK, CCCI (met subholding CK), Crégéco (zie Brufina), Belgika, CK, La Belgo-Katanga. De portefeuille van Sofina (toestand 19351231 en een aanvulling uit het jaarverslag van 19400425) vinden we in bijlage II.
€ 30.0

BUY

DELMOTTE Louis (doctor in de handels- en financiële wetenschappen)
De Belgische koloniale holdings
Gebrocheerd, 180 pp. Tabellen, Noten, bibliografie. Verschenen in de Reeks van de School voor Economische Wetenschappen van de Universiteit Leuven. Hoofdstukken: I. Betekenis en kenmerken der holdings in het algemeen; II. De koloniale holdings in het kader van de financiële concentratie in België; III. Ontstaan van de koloniale holdings (zeer lezenswaardig!, LT); IV. De koloniale groep van de Société Générale; V. De andere belangrijke koloniale groepen; VI. Financiële problemen der koloniale holdings. Bijlagen: Portefeuille van de koloniale holdings en van de Sofina. Index der koloniale holdings en vennootschappen. Noot LT: De auteur wijst erop dat de Belgische holdings tot dan toe het voorwerp uitmaakten van weinig studies. Toch was België toen reeds het land waar de holdingstructuur het sterkst ontwikkeld was. "Bovendien werd dit onderwerp tot voor enkele jaren overschaduwd door het probleem der gemengde banken", zo stelt de auteur op blz. 5. Het antagonisme tussen de Britten en de Belgen gaat over Katanga (zie p. 58) en leidt tot de oprichting (1891) van de C.K. en later het C.S.K. Bevat in hoofdstuk VI de bespreking van de balansposten van de CCCI, Auxilacs, Crégeco en Cominière. In de bijlagen vinden we de portefeuilles van de Société Générale de Belgique (met CCCI, Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo au Katanga, UMHK, Internationale Forestière et Minière du Congo, Minière du Bécéka), Brufina (met de subholding Crégéco), Confinindus, Almanij. De koloniale holding en hun portefeuilles worden afzonderlijk opgesomd: CSK, CCCI (met subholding CK), Crégéco (zie Brufina), Belgika, CK, La Belgo-Katanga. De portefeuille van Sofina (toestand 19351231 en een aanvulling uit het jaarverslag van 19400425) vinden we in bijlage II.
€ 25.0

BUY

DENIS Valentin Dr
Katholieke universiteit te Leuven 1425-1958
Hardcover linnen 248 pp. Illustraties, ZW fotos. Bibliografie.
€ 10.0

BUY

Département des Finances. Cadastre. Documents statistiques
Etendue territoriale. Revenu imposable des propriétés foncières. Nombre des parcelles et des propriétaires. (Belgique)
Extrait du Tome X des Documents Statistiques. 71 scans, 300 dpi, 11,6 Mb. Tableau reprenant les donnés suivants: Noms des communes, Etendue territoriale (contenance imposable, contenance non-imposable, total), revenu imposable (du sol, des bâtiments), nombre (des parcelles, des propriétaires), observations. Récapitulation générale par province.

Exemple: Commune de Herenthout (prov. Anvers, Arr. Turnhout):
Contenance imposable: 2294 ha
Contenance non-imposable: 55 ha
Total: 2349 ha
Revenu imposable du sol: 69.063 frs
Revenu imposable des batiments: 12.245 frs
Nombre des parcelles: 3634
Nombre des propriétaires: 574


€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like On the banks of the Nile. Egypt 3050-30 BC.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 192 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like At the dawn of democracy. Classical Athens 525-322 BC.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like When Rome ruled the world. The Roman Empire 100 BC - AD 200.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like Amid splendor and intrigue. Byzantine Empire AD 330 - 1453.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like Among druids and high kings. Celtic Ireland AD 400 - 1200.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In the lands of the prophet. Islamic World AD 570-1405.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 142 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In the age of chivalry. Medieval Europe AD 800-1500.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like When longships sailed. Vikings AD 800-1100.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In the land of the dragon. Imperial China AD 960-1368.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like Among Samurai and Shoguns. Japan AD 1000-1700.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like At the rebirth of Genius. Renaissance Italy AD 1400-1550.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In Europe's golden age. Northern Europe AD 1500-1675.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In the jewel of the crown. British India AD 1600-1905.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like During the age of reason. France AD 1660-1800.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In the time of war and peace. Imperial Russia AD 1696-1917.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 144 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In Europe's romantic era. Europe AD 1789-1848.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DERSIN Denise (editor)
What life was like In Europe's romantic era. Europe AD 1789-1848.
Hardcover, linnen, small 4to, illustrated dustjacket, 168 pp., profusely illustrated in color and BW with photographs and reproductions, bibliography, index.
€ 10.0

BUY

DESEYN Guido, BISSCHOP Marie-Louise, DESMEDT Jo, JOOS Luc
Volkshuisvesting in Gent. Boek bij de tentoonstelling naar aanleiding van 80 jaar Gentse maatschappij voor de Huisvesting (14/9 - 30/11/1984).
Pb, 111 pp. Foto's en plannetjes in ZW. Met uitgebreid bibliografisch apparaat. Met statistisch materiaal o.a. over huurprijzen. Geeft aandacht aan de huisvesting vanaf de 13de eeuw, de familistère, de tuinwijk, de beluiken, de opstand van 1886, de eerste wetten van 1889 en de hoogbouw vanaf het einde van de jaren 1950.
€ 15.0

BUY

DESPY-MEYER Andrée, DEVRIESE Didier (edit.), BILLEN Claire, CROMBOIS J.F., ELKHADEM Hossam, FREDERIC F., GUBIN, HEIRWEGH, HEYMANS, MAYER, MONTENS, PEETERS, PIETTE, SIRJACOBS, STEFFENS, STENGERS, VANPAEMEL, WALLENBORN
Ernest Solvay et son Temps
In-8 broché, couverture illustrée par François Schuiten, 350 pp., nombreuses illustrations N/B in texte, notes bibliographiques, bibliographie. Ouvrage scientifique, fondé sur l'étude de nombreuses archives. Un portrait vivant et contrasté.
€ 45.0

BUY

DETORAKIS Theocharis E. (Professor at the University of Crete)
History of Crete [Kreta]
Translated from the Greek by John C. Davis. Pb, in-8, 469 pp. + illustrations. Index and bibliography. This book fills a large gap in the bibliography on the history of Greece and Crete. Some elements: 1204-1669: Crete under Venetian rule; 1645-1669: war; 1669 (p. 251): land registration and taxation; 1669-1898; Crete under Ottoman rule; 1715: Venice looses last bases on Crete (Suda and Spinalonga); january 1923: Treaty of Lausanne between Turkey and Greece: exchange of populations between Asia Minor and Crete: 30.000 Turks leave Crete (p. 432). Book is strongly anti-Turk.
€ 40.0

BUY

DIJKSTERHUIS E.J. & FORBES R.J.
Overwinning door gehoorzaamheid. Geschiedenis van natuurwetenschap en techniek
Pb, 223 pp., illustraties, index, bibliografie.
Een greep uit de onderwerpen; stoomsleepboot, vrachtwagen met brede velgen, Newcomen-stoommachine, autoclaaf, luchtpomp, centrifugale krachten, walswerk voor ijzer en staal (1710), schroeven-snijbank, spinmachine, stoomhamer, Lavoisier, Faraday, Dalton, balansmachine (1788), hogedruk stoommachine (1811), lezing over gasverlichting (1804), gasfabriek (1812), hoogovens in Zweden in de XVIIIde eeuw, Kelly's convertor voor staalfabricage (1861), Saylor's eerste Portland-cement fabriek in Coplay (1870), electrische centrale in USA (1883), maaimachine van John Ridley (1843), etcetera.
€ 10.0

BUY

DOORSLAER Rudi Van, GOTOVITCH José, RAES Koen, SEBERECHTS Frank, SWYNGEDOUW Marc, VOS Louis et DE WEVER Bruno
Herfsttij van de 20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990
Paperback, in-8, 160 pp.
€ 10.0

BUY

DUBOIS Jacques
Les ordres monastiques
Que sais-je? n°2241. Poche, 128 pp., bibliographie. Critique: l'auteur confond les Pays-Bas avec la Belgique autrichienne sous Joseph II et Léopold II (p. 109)
€ 12.0

BUY

DUMONT Georges H., HACHE Louis
België in beeld van prehistorie tot heden
Hardcover, 4to, de Belgische geschiedenis tot ca. 1970 in een stripverhaal. Van Dumont mag men geen kritische beschouwingen verwachten maar het is wel leuk gedaan.
€ 10.0

BUY

DUPRÉ Louis
De filosofische grondslagen van het marxisme.
Paperback, in-8, 278 pp., bibliografische noten
€ 10.0

BUY

DUPUIS H.M. prof dr, NAAKTGEBOREN C. dr, NOORDAM D.J. dr, SPANJER J. dr, VAN DER WAALS F.W. drs
Een kind onder het hart: verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en moraal vroeger en nu
2de druk. Pb, grote in-8, 212 pp., illustraties, noten, bibliogafie, register/index.
Dit werk maakt duidelijk dat de kennis over de bevruchting en het baren van kinderen heel recent is verworven.
€ 10.0

BUY

DURAND-Dastès François
Géographie de l'Inde
Pocket, Que sais-je?
€ 5.0

BUY

DUVERGIER J.B., PLAISANT Isid.
Pasinomie de Collection Complète Des Lois, Décrets, Arrêtés et Reglements Généraux qui peuvent être invoqués en Belgique de 1788 à 1832 inclusivement, par ordre chronologique. Tomes 1 - 16 (sans T. 4) + 2 Vols Tables
Hardcover, in-8, au total 17 volumes (sur 18).
€ 650.0

BUY

EKSTEINS Modris
Lenteriten. De eerste wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd (vertaling van Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age - 1989)
Pb, in-8, 425 pp., bibliogafische noten, bronnen, index. Vertaald uit het Engels door Tilly Schel. Ekstein (Letland, 1943) is een Canadees historicus, die als geen ander beschrijft hoe WO I het einde en het begin van alles was. Op 29-5-1913 gaf de meest schokkende gebeurtenis op artistiek gebied aanleiding tot een nieuwe houding ten aanzien van de toekomst. Op die datum vond in Parijs de première plaats van Stravinsky's ballet Le Sacre du Printemps, uitgevoerd door de Ballets Russes van Diaghilev. In dit ballet, dat door Stravinsky oorspronkelijk 'La Victime' werd gedoopt en dat geïnspireerd was op de explosieve Russische lente, kreeg het Parijse publiek een meisje te zien dat de wedergeboorte van het jaar symboliseerde door zich dood te dansen. Binnen de kortste keren was deze mythe algemeen als scenario voor een nieuw tijdperk aanvaard. Intellectuelen en kunstenaars riepen op tot vernieuwing, tot een zuivering van de wereld. Vijftien maanden later brulden in een roes van hartstochtelijk verlangen naar 'nieuwheid' enorme menigten in de Europese hoofdsteden om oorlog en meldden miljoenen jonge mensen zich vrijwillig om de dood in te gaan. Na vier jaar loopgravenoorlog was het beloofde doel bereikt: 'Alles is veranderd, totaal veranderd,' zou de dichter Yeats schrijven, 'een verschrikkelijke schoonheid is geboren.' WO I, zo schrijft ME, was het psychologische keerpunt voor avantgarde en modernisme. De drang tot schepping en de drang tot verwoesting hadden met elkaar van plaats gewisseld. ME poneert uitdrukkelijk dat er een collectieve verdringing van de Grote Oorlog plaatsgreep na de afloop: men wilde niet herinnerd worden aan een oorlog die achteraf gezien totaal zinloos bleek. Want, wat hadden de overwinnaars gewonnen? En wie waren de overwinnaars? ME stelt het kernachtig: 'Herdenken: ja, denken: nee.' Nog dit: In GBR werd in januari 1916 de dienstplicht ingevoerd (207) en even verder '(...) in GBR werd de arbeidersklasse onder de dienstplicht vaker thuis gehouden vanwege de behoefte van de industrie (...)'. (208) Noot Lucas Tessens: Voor deze bewering wordt geen bron opgegeven. Overigens is het notenapparaat een rommeltje; jammer in zo'n knap geschreven boek.
€ 25.0

BUY

EKSTEINS Modris
Lenteriten. De eerste wereldoorlog en het ontstaan van de nieuwe tijd (vertaling van Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age - 1989)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 446 pp., bibliogafische noten, bronnen, index. Vertaald uit het Engels door Tilly Schel. Ekstein (Letland, 1943) is een Canadees historicus, die als geen ander beschrijft hoe WO I het einde en het begin van alles was. Op 29-5-1913 gaf de meest schokkende gebeurtenis op artistiek gebied aanleiding tot een nieuwe houding ten aanzien van de toekomst. Op die datum vond in Parijs de première plaats van Stravinsky's ballet Le Sacre du Printemps, uitgevoerd door de Ballets Russes van Diaghilev. In dit ballet, dat door Stravinsky oorspronkelijk 'La Victime' werd gedoopt en dat geïnspireerd was op de explosieve Russische lente, kreeg het Parijse publiek een meisje te zien dat de wedergeboorte van het jaar symboliseerde door zich dood te dansen. Binnen de kortste keren was deze mythe algemeen als scenario voor een nieuw tijdperk aanvaard. Intellectuelen en kunstenaars riepen op tot vernieuwing, tot een zuivering van de wereld. Vijftien maanden later brulden in een roes van hartstochtelijk verlangen naar 'nieuwheid' enorme menigten in de Europese hoofdsteden om oorlog en meldden miljoenen jonge mensen zich vrijwillig om de dood in te gaan. Na vier jaar loopgravenoorlog was het beloofde doel bereikt: 'Alles is veranderd, totaal veranderd,' zou de dichter Yeats schrijven, 'een verschrikkelijke schoonheid is geboren.' WO I, zo schrijft ME, was het psychologische keerpunt voor avantgarde en modernisme. De drang tot schepping en de drang tot verwoesting hadden met elkaar van plaats gewisseld. ME poneert uitdrukkelijk dat er een collectieve verdringing van de Grote Oorlog plaatsgreep na de afloop: men wilde niet herinnerd worden aan een oorlog die achteraf gezien totaal zinloos bleek. Want, wat hadden de overwinnaars gewonnen? En wie waren de overwinnaars? ME stelt het kernachtig: 'Herdenken: ja, denken: nee.' Nog dit: In GBR werd in januari 1916 de dienstplicht ingevoerd (207) en even verder '(...) in GBR werd de arbeidersklasse onder de dienstplicht vaker thuis gehouden vanwege de behoefte van de industrie (...)'. (208) Noot Lucas Tessens: Voor deze bewering wordt geen bron opgegeven. Overigens is het notenapparaat een rommeltje; jammer in zo'n knap geschreven boek.
€ 30.0

BUY

ELLIS C. Hamilton
The Lore Of Steam
Authoritative history of steam trains. 256 pp., illustrations in BW & colour, index. The invention of the first steam locomotive by Richard Trevithick in 1804 set the stage for a revolution that dramatically altered the face of the earth and of daily life. This book tells the whole story.
€ 10.0

BUY

ELLIS John
Cassino: The Hollow Victory. The Battle for Rome. January-June 1944
Pb, in-8, 587 pp., maps, illustrations, photos, notes, bibliography. Based on new source material.
€ 15.0

BUY

ELSHOUT J. (Voorwoord van de President-Commissaris)
Beschrijving van Westeuropese vaarwegen met 9 kaarten en 119 tekeningen. Uitgegeven door de Nederlandsche Particuliere Rijnvaart-Centrale (N.P.R.C.) ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan.
Hardcover, origineel blauw linnen, goudopdruk op cover en rug, gebonden, 2 leeslinten, XIX+1031 pp. (inclusief de aanvullingen). Index. Geeft alle nuttige gegevens over kanalen en havens: Geografische ligging, tonnage en klasse-indeling, grootste toegelaten afmetingen van de schepen, afmetingen van kanaal/vaarweg (LxBxD), kunstwerken (bruggen, sluizen), beheer, aansluitende kanalen/vaarwegen, vermelding van de plaatsen/gemeenten die men ter linker- en ter rechterzijde passeert op de vaarweg, speciale opmerkingen
€ 25.0

BUY

ESTRADA François
Raymond La Science
Real painting on canvas, 14x18 cm, signed and dated. Estrada was a painter living in Trôo, France. Art brut.
Art brut is a French term that translates as 'raw art', invented by the French artist Jean Dubuffet to describe art such as graffiti or naïve art which is made outside the academic tradition of fine art.
€ 345.0

BUY

FARASYN Daniel (1920-1998), Provisor van het Koninklijk Atheneum Gent - Sint-Pieters
Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878
Polycopie, 4to, geniet, 53 pp., kaartjes, foto's. Belangrijke archiefstudie voor het begrijpen van het kusttoerisme. Farasyn was een autoriteit inzake Oostende en haar ontwikkeling.
zie ook zijn werk over de historische polders van Oostende (PDF)
€ 20.0

BUY

FEJTÖ François
Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie
Broché, in-8, 437 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
€ 12.0

BUY

FIGGIS Mike, MOSS Kate
Agent Provocateur. Kate Moss. The 4 dreams of Miss X.
1st printing. Hardcover, ill. dj., 4to, approx. 200 pp., photos of Kate Moss in a dark night vision, in an empty house, a situation in which she approaches the animal-look. (with the DVD) A splendid work of photographer & director Figgis (1948). Kate Moss (born 16 January 1974) is an English model. Born in Croydon, Greater London, Moss was discovered in 1988 at the age of 14 by Sarah Doukas, the founder of Storm Model Management, at JFK Airport in New York City.
€ 20.0

BUY

FINCOEUR Michel, SILVESTRE Marguerite, WANSON Isabelle
Brussel en de overwelving van de Zenne
Pb, large in-8, 102 pp., overvloedig geïllustreerd met plans en oude foto's, bibliografie. Uitstekend overzicht van de verschillende projecten.
€ 12.0

BUY

FISCHER-BARNICOL Hans
Handen voor God. Een Reportage over de Bouworde.
Hardcover met rode opdruk (logo van de Bouworde), geïllustreerde stofwikkel, 224 pp. Dit is één van de duizend genummerde en gesigneerde luxe-exemplaren (nummer 0077): handtekeningen van de auteur, van Werenfried van Straaten (de Spekpater) en nog drie andere handtekeningen. Verscheen oorspronkelijk in het Duits. Zeldzaam!
€ 12.0

BUY

FISELIER J.P.S.
Slachtoffers van delicten. een onderzoek naar verborgen criminaliteit
Paperback, in-8, 305 pp., tabellen, bibliography, index. Doctoraal.
€ 10.0

BUY

FISHER Louis
Gandhi. His life and message for the world
Pocket, 189 pp., index, with 8 pages of photos. Mohandas Karamchand Gandhi (2 October 1869 – 30 January 1948). Gandhi did not receive the Nobel Peace Prize, although he was nominated five times between 1937 and 1948, though he made the short list only twice, in 1937 and 1947. Decades later, the Nobel Committee publicly declared its regret for the omission, and admitted to deeply divided nationalistic opinion denying the award. Gandhi was nominated in 1948 but was assassinated before nominations closed.

Quotes: • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." • "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."
€ 10.0

BUY

Fistié Pierre
La Thaïlande
Pocket, Que sais-je?
€ 5.0

BUY

FITSCHY P., KLUTZ E., PARENT E., TIBAUX A., associés sous la raison sociale 'Bureau d'Architecture et d'Urbanisme L'Equerre'
Le Plan d'Aménagement de la Région Liègeoise. Première partie: L'Enquête.
Hardcover, grand folio, 390 pp., cartes (voir l'exemple), photos, statistiques, diagrammes. Ouvrage de grand luxe. Emboitage. Le Groupe l'Équerre est une agence d'architecture et d'urbanisme moderniste fondée en 1935 à Liège qui a influencé l’histoire de l’aménagement du territoire en Belgique et a occupé une place significative sur la scène urbanistique internationale. Fondé en 1935 et tirant son nom d'une revue d'architecture liégeoise, le Groupe L’Équerre est composé des architectes Émile Parent (1910-1985), Albert Tibaux (1908-1985), Edgard Klutz (1909-1987), Paul Fitschy (1908-1993) et Ivon Falize (1908-1979). Des architectes comme Jean Moutschen - architecte en chef de la Ville de Liège - ou Victor Rogister apporteront également leur collaboration. (source: wiki)
€ 50.0

BUY

FITZGIBBON Theodora, Illustrations by George Morrison
The food of the Western World. An encyclopedia of food from Europe and North America.
Thick hardcover, linnen, dj, bound, large 4to, 529 pp, illustrated
€ 10.0

BUY

FLETCHER, BANISTER Sir
A history of architecture on the comparative method
10th edition revised and enlarged with over 4000 BW-illustrations. Hardcover with gilt lettering, 15,5x24,5cm, 1033 pp.
€ 30.0

BUY

FLORES D'ARCAIS Paolo
La politique, l'existence et la liberté. Hannah Arendt
Pb, in-8, 198 pp. Avec bibliographie.
Sur les dangers de la théorie du 'moindre mal': "Seules la cohérence et l'intransigeance dans la lutte contre toutes les injustices, contre tous les maux politiques et sociaux, peuvent nous sauver du danger du totalitarisme, qui menace toujours nos fragiles démocraties." (30)
La critique est donc un devoir permanent. Prenons pour exemples la situation en Turquie ou aux Etats Unis, mais aussi dans l'Union Européenne et sur le plan mondial.
€ 15.0

BUY

FRANCIS Jean
Affaire vous concernant! Ou Les Scandales de la R.T.T.
Softcover, pb, 8vo, 93 pp.
€ 11.0

BUY

FRANCK Louis
Le Congo Belge. (2 tomes = complèt!)
Ouvrage de grand luxe. Hardcover, demi cuir, 4to, 377 + 483 pp. Illustrations en couleurs, photos (réalisées par la Reine Elisabeth et le Prince Léopold) en sépia. Complèt de la grande carte dépliante en fin du tome 2.
€ 200.0

BUY

FRANçOIS Luc, LENDERS Piet, VANCOPPENOLLE Chantal
Entre mission publique et intérêts privés. Histoire des chambres de commerce en Belgique (XVII e-XX e siècle). Dossier accompagnant l'exposition du même nom.
Pb, 4to, 128 pp. 75 illustrations en NB et couleurs. Notes bibliographiques, Note LT: les CDC ont eu une influence sur l'infrastructure du pays au XIXe siècle (voir page 52: canalisation de la Sambre)
€ 10.0

BUY

FREDERIC Louis
Trésors de l'art des indes.
Pocket, 190 pp, illustré
€ 10.0

BUY

GANSHOF VAN DER MEERSCH W.J. Prof. Dr (sous la présidence de -), DURIEUX A. Prof. (inspecteur générale au Ministère des Colonies)
Le droit électoral au Congo belge - La liberté de la presse au Congo belge
Softcover, broché, 104 pp. Université Libre de Bruxelles. XVe journée interuniversitaire d'études juridiques 8 mars 1958. Avec la liste des participants. Notes LT: Le discours de Ganshof (avocat général à la Cour de Cassation) est d'une importance certaine vu le fait que le gouvernement le désigne en 1960 comme ministré spécial pour les affaires du Congo. Il est donc 'incontournable' en la matière. L'exposé de Durieux (pp. 67-76) est très prudent quant à la question de la liberté de la presse. A noter que la Charte coloniale de 1908 ne garantie PAS la liberté de réunion, ni celle d'association, ni celle de la presse. En fait c'est le GG qui délivre des autorisations. L'ordonnance législative du 5 mars 1922 dit dans son art. 1: "L'introduction et la circulation au Congo belge des journaux ou écrits périodiques publiés en dehors de la Colonie, en quelque langue que ce soit, pourront être interdites par ordonnance du GG." (p. 69) Nous retrouvons ces mêmes dispositions de tutelle dans les colonies françaises et portugaises (province d'outre-mer de l'Angola). L'art. 2 stipule: "La publication au Congo belge de tout journal (...) ne peut avoir lieu sans autorisation préalable du GG, cette autorisation étant d'ailleurs susceptible d'être suspendue pour une période déterminée ou même révoqué." En fait, il s'agit là d'un élément clef de la colonisation (belge).
€ 30.0

BUY

GAUTRAND Jean-Claude, DOISNEAU Robert (photography)
Robert Doisneau 1912-1994
Wrappers, 192 pp. Photos de Robert Doisneau en NB. Textes en français, anglais et allemand.
€ 10.0

BUY

GEDYE G.E.R. (texte français de Maximilien Vox)
Suicide de l'Autriche. La tragédie de l'Europe Centrale (trad. de Fallen Bastions)
Broché, in-8, 348 pp., avec photos. Achevé d'imprimer le 1/1/1940.

Contient en annexe la lettre du 5 janvier 1939 du Consul général Carvell au vicomte Halifax sur la situation des prisonniers juifs dans le camp de DACHAU et ceci depuis le 9 novembre 1938.

€ 20.0

BUY

GERARD- LIBOIS J., GOTOVITCH José
l'An 40. La Belgique occupée
6ième tirage. Pb, 517 pp., photos, bibliographie, index.

bio de Gotovitch sur Wiki

bio de Jules Gérard-Libois sur Wiki
€ 15.0

BUY

GERARD-LIBOIS Jules
Sécession au Katanga
Broché In-8 363 pp. Index, cartes, maps. Note LT: achevé d'imprimer en décembre 1963. "Est-ce l'UMHK qui fit la sécession ou M. Tshombe qui sauva l'UMHK?" > symbiose étroite, paiement de taxes au Katanga et pas à Léo, plan Rothschild pour la confédération congolaise (p. 321-324) GERARD-LIBOIS Jules: 3/12/1923-26/12/2005
€ 30.0

BUY

GERARD-LIBOIS Jules, VERHAEGEN Benoît
Le Congo. Du domaine de Léopold II à l'indépendance. Courier Hebdomadaire 1077 - 26 avril 1985
Softcover, 4to, 35 pp.
€ 20.0

BUY

GERBET Pierre, BOSSUAT Gérard et GROSBOIS Thierry, dir.,
Dictionnaire historique de l'Europe unie
Préface d'Élie Barnavi.
Broché, in-8, 1213 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
€ 20.0

BUY

GIBERT André, JOLY Alice & Henry, PIZE Louis, MAGNIEN Gabriel, JULLIAN René
Visages du Lyonnais. Collection Provinciales.
Softcover, broché, 8vo, 186 pp, illustré, carte
€ 10.0

BUY

GIJSEN Joris
Vlaamse begijnhoven ontdekken en beleven. Een sfeervolle zoektocht naar een heel eigen verleden.
Hardcover, stofwikkel, 142 pp., foto's in ZW, register. Begijnhoven in volgende gemeenten: Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Diest, Diksmuide, Gent, Hoogstraten, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Sint-Amandsberg, Sint-Truiden, Tongeren, Turnhout.
€ 10.0

BUY

GILISSEN John
Le régime représentatif en Belgique depuis 1790
Wrappers, broché, 197 pp.
€ 10.0

BUY

GILISSEN, John
Le Régime représentatif avant 1790 en Belgique
Coll. Notre passé. Softcover, 142 pp. Gravure des Etats généraux de Bruxelles en frontispiece.
€ 15.0

BUY

GILSON Arthur minister & CASTELEIN W.R.
Verklarende nota betreffende de nieuwe bepalingen bij de wet van 3 april 1964 ingevoerd in de twee wetten van 27 juli 1961 houdende maatregelen ten gunste van het personeel in Afrika
Softcover 110 pp. Stapled. Scan cover available.
€ 12.0

BUY

GISCARD d'ESTAING Antoine
Léopold III. Un roi dans la tourmente.
Hardcover, jq ill., in-8, 327 pp., photos, notes bibliographique, index des personnes.
S'il fut un monarque controversé, tantôt adulé, tantôt vilipendé... ce fut bien le Roi Léopold III. Des centaines de livres ont été publiés qui tentèrent de cerner la personnalité et l'action du souverain. La particularité de l'ouvrage que nous proposons est qu'il fut écrit par un Français, Antoine Giscard d'Estaing, juriste de formation qui cultiva toute sa vie une passion pour l'histoire, particulièrement celle des jours sombres des années 30 aux années 40. L'auteur, de par sa nationalité, a pu s'élever au-dessus des querelles partisanes qui ont secoué et qui secouent encore le royaume des Belges. Même si l'auteur ne parvient pas toujours à démêler l'inextricable écheveau de imbroglio politique belge, ce regard extérieur ne manque pas de pertinence. A propos de Léopold III et de la Belgique dans la tourmente, nous sommes loin des affirmations à l'emporte-pièce, supputations sans fondements et autres élucubrations dont sont coutumiers nos amis et voisins d'outre-Quiévrain.

Aux heures critiques de mon règne - qui en compte tant -, je n'ai jamais obéi qu'à ma conscience de souverain, écrivait Léopold III en 1946. Ce sont ces heures critiques que ce livre tente de faire revivre et d'expliquer; la mort tragique d' Albert 1er et celle de la reine Astrid, la politique d'indépendance de 1936, l'invasion nazie de 1940, la rupture du roi avec ses ministres, la disgrâce de Henri Baels en mai 1940 (139,144,147,242,263), la capitulation et l'accusation de trahison lancée de Paris et de Londres, la rencontre avec Hitler à Berchtesgaden, les quatre années de captivité à Laeken, le remariage du roi prisonnier, la déportation de la famille royale en 1944, la douloureuse question royale qui déchira le pays pendant sept ans. Les séquelles de cette longue tourmente sont encore visibles aujourd'hui dans le fragile équilibre de la Belgique fédérale. L'originalité du récit tient souvent à la comparaison des événements évoqués avec ce qui s'est passé dans d'autres pays, surtout en France. Une analyse nouvelle de cette période de l'histoire de Belgique qui fait un rapprochement original avec le conflit entre Pétain et de Gaulle (CFLN/GPRF).
€ 10.0

BUY

GISCARD D'ESTAING Valéry
Le Pouvoir et la Vie. Tôme 2: L'Affrontement
Cartonnage editeur bleu. Memoires de l'ancien président de la Republique Valery Giscard d'Estaing. 16 planches hors texte. 486 p.. FRANCE LOISIRS. 1992, POLITIQUE
€ 10.0

BUY

GLENNY Misha
De ondergang van Joegoslavië. Het menselijk leed achter de feiten. (vert. van The Fall of Yugoslavia: The Third Balkan War - 1992)
Paperback, in-8, pp., kaartjes, index/register.
€ 10.0

BUY

GOBYN Ronny (Editor), Reynebeau Marc, GERARD Emmanuel, VANDENBROEKE Chris, VERAGHTERT Karel, VANTHEMSCHE Guy, SIMON Frank, VAN LOO Anne en ZAMPA Frederica (stedebouw en architectuur), LAMBRECHTS Marc, VAN DEN WIJNGAERT Mark
De jaren '30 in België. De massa in verleiding.
Geïllustreerde hardcover, 4to, 318 pp. Overvloedig geïllustreerd met foto's en repro's van (politieke) affiches, chronologie (pp. 229-308), bibliografische noten, bibliografie, index, statistische tabellen. Interessant overzichtswerk dat de nadruk legt op de staatsinterventie (werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekering, kinderbijslag, infrastructuurwerken, Plan De Man), massificatie, fascisme. Ook ruime aandacht voor pers, radio, transport, bioscoop, kunstvormen, sportmanifestaties. In het hoofdstuk architectuur o.m. foto's van huizen van Gaston Brunfaut (ook sanatorium te Tombeek van Maxime Brunfaut) en Marcel Leborgne, Robert Braem, Charles Colassin, Gaston Eysselinck, flatgebouw aan de Louizalaan te Brussel van Stanislas Jasinski, woning Canneel van Louis Herman Koninck (buiten- en binnenaanzicht), boekentoren Gent van Henry van de Velde. Aandacht voor het 3de CIAM-congres (Brussel, 27-29/11/1930): hier werd gekozen voor hoogbouw i.p.v. voor tuinsteden (p. 235).
€ 50.0

BUY

GODÉE-MOLSBERGEN, DR. E. / VISSCHER, JOH.
Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld / South-African history told in pictures.
Halflinnen hardcover 32x22cm. vi, 140 p., where-of 128 p. with hundreds of illustrations in BW and 12 p. with appendix and index. Exterior spotted, corners bumbed. interior fine. alls texts in dutch and english.
€ 30.0

BUY

GOETSCHALCKX Chris
Schatten uit de bibliotheken van de Hogeschool Antwerpen
Pb, in-8, 128 pp. illustraties. Catalogus bij de tentoonstelling in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 16/10 9/11/1996.
€ 12.0

BUY

GOOTS J. (archivaris)
Geschiedenis van Dessel.
Gesigneerd en gedateerd (12/6/1971) door de auteur. Uitgeversband in bruin imitatieleder, grote in-8°, 304 pp, illustraties door Luk Goots, kaartjes en plattegronden, bibliografische noten, index.

€ 45.0

BUY

GORIS J.M. Dr
België en de Boerenrepublieken. Belgisch-Zuidafrikaanse betrekkingen (ca. 1835-1895)
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, grote in-8, 620 pp., illustraties, kaartjes, bibliografische noten, bibliografie.
In Bijlage IV: Lijst van Belgische naamloze vennootschappen en ondernemingen in Zuid-Afrika en van vreemde maatschappijen en ondernemingen in Zuid-Afrika met Belgische participatie (1890-1905).
Merkwaardige studie.
€ 25.0

BUY

GORIS Jan M., VAN DER HAEGEN Herman, LEENDERS Karel A.H.W., VERA Hein, DE KOK Harry, e.a.
De gemene gronden in de Kempen. Hoe de Kempische gemeenschappen hun aard verkregen, gebruikten en verloren. Van de wolvenput naar de ellendige berk; het landschap van de Kempische wildernis 1200-2000. Rechten op woeste gronden in de meierij van Den Bosch. De aard van zes dorpen: Beerse, Vosselaar, Lille, Wechelderzande, Gierle en Vlimmeren. Een casusonderzoek van een Kempense gemene heide. Post factum - Jaarboek voor geschiedenis en volkskunde - Jaarboek 1, 2009
Pb, in-8, 306 pp, illustraties, bibliografische noten. De gemene gronden in de Kempen was het thema van de studiedag van 7 juni 2008. Dit jaarboek bevat de referaten.
€ 10.0

BUY

GORIS, J.M. Dr, VAN DYCK L.C. EN VAN DER HAEGEN H. Prof. Em.
Kaartboek van de Abdij Tongerlo 1655-1794
Hardcover linnen met geïll. stofwikkel, groot formaat 24x33,5cm, 239 pp. Inleidende teksten, ca. 140 pp. gekleurde kaarten/plans, een plaatsnamen- en zakenregister, uitvoerige bijlagen. Verder 50 mooie foto's van hoeven, kerken en pastoriën. Ook de geschiedenis van deze belangrijke abdij, die o.m. een rol speelde in de Brabantse Omwenteling (1789-1790), wordt belicht. Tongerlo was eens de belangrijkste abdij van de Nederlanden en bezat op het einde van de 18de eeuw nog meer dan 3.500 ha gronden met bijhorende opstallen.
€ 65.0

BUY

GORKI Maxim, TOLSTOI Alexej, PILNJAK Boris, BABEL Isaak
Moderne Russische Verhalen
pocket, 215 pp. Verzameld, vertaald en ingeleid door Jeanne Liedmeier.
€ 5.0

BUY

GREGORY Alexis
De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)
Hardcover, gebonden, rood linnen met goudopdruk op de rug, geïllustreerde stofwikkel, small folio, 32x25cm, 220 pp., overvloedig geïllustreerd (foto's, tekeningenen affiches in kleur en ZW), met bibliografie. Inhoud: In het teken van Engeland, Gastronomie en kuuroorden (Evian, Baden-Baden, Aix-les-Bains, Friedrichsbad, Bad Ischl, Karlsbad), De triomf van de trein (Pullman, Nagelmackers = Wagons-Lits, ), De Grand Tour, De Oriënt-Express, Rusland en de Steppen, In de schaduw van de piramiden (met eiland Philae door David Roberts), Over de Atlantische Oceaan, Recessie en verval, De Holland-Amerika lijn. Verscheidene reproducties van James Tissot. Kaart van het spoorwegnetwerk van de grote express-treinen. Beschrijving van reisbureau Cook.
€ 30.0

BUY

GREGORY Alexis
De gouden tijd van het reizen, 1880-1939 (vertaling van L'age d'or du voyage 1880-1939)
Hardcover, gebonden, rood linnen met goudopdruk op de rug, geïllustreerde stofwikkel, small folio, 32x25cm, 220 pp., overvloedig geïllustreerd (foto's, tekeningenen affiches in kleur en ZW), met bibliografie. Inhoud: In het teken van Engeland, Gastronomie en kuuroorden (Evian, Baden-Baden, Aix-les-Bains, Friedrichsbad, Bad Ischl, Karlsbad), De triomf van de trein (Pullman, Nagelmackers = Wagons-Lits, ), De Grand Tour, De Oriënt-Express, Rusland en de Steppen, In de schaduw van de piramiden (met eiland Philae door David Roberts), Over de Atlantische Oceaan, Recessie en verval, De Holland-Amerika lijn. Verscheidene reproducties van James Tissot. Kaart van het spoorwegnetwerk van de grote express-treinen. Beschrijving van reisbureau Cook. Informatief en nostalgisch. Aanbevolen!
€ 49.0

BUY

GRISONI Dominique & MAGGIORI Robert
Lire Gramsci
Préface de F. Chatelet et M. A. Macciocchi. Collection « Citoyens »; Broché, in-8, 280 pp., avec Glossaire. Le tableau pp. 28-44 reprend les événements clefs dans la vie de Gramsci, les év. en Italie, les év. internationaux. Voir la page 30: En 1902: Eté: Pour aider sa famille, Antonio trouve un emploi au cadastre de Ghilarza. Voir à la page 256 la notion de La société civile et à la page 177 la notion de l'ETAT. Pour G. 'l'homme est un processus et précisément le processus de ses actes'. (194)
G. voit deux liens: Homme-Hommes et Homme-Nature. (194-195)
Je dirais: à relire.


Antonio Gramsci, né Antonio Francesco Sebastiano Gramsci (Ales, Sardaigne, le 22 janvier 1891 - Rome, le 27 avril 1937) est un philosophe, écrivain et théoricien politique italien d'origine albanaise. Membre fondateur du Parti communiste italien, dont il fut un temps à la tête, il est emprisonné par le régime mussolinien3 de 1927 à sa mort. En tant qu'intellectuel marxiste, il a notamment développé une théorie de l'hégémonie culturelle. Ses travaux, menés principalement pendant ses onze années d'emprisonnement, portent aussi sur l'histoire d'Italie, le nationalisme, les partis politiques, la littérature (notamment l'œuvre de Machiavel), l'époque de la Renaissance et de la Réforme, ou encore le matérialisme historique. (src:wiki)
€ 15.0

BUY

HAASIS Hellmut G.
Hitler die blaas ik op. De aanslag door Georg Elser, Bürgerbräukeller, München, 8 november 1939. [vertaling van: Den Hitler jag' ich in die Luft. Der Attentäter Georg Elser. Eine Biographie.]
Pb, in-8, 288 pp. Enkele foto's. Uit het Duits vertaald door Albert Beijering.
€ 10.0

BUY

HALLEUX Robert, VANDERSMISSEN Jan, DESPY-MEYER Andrée, VANPAEMEL Geert
Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000. 2 delen (volledig!)
Hardcover met stofwikkel, in slipcase, 25,5x30cm, 344 + 312 pp. Met illustraties, kaarten, foto's in ZW en kleur. Bibliografie en personenregister. Elke tak van de wetenschap komt aan bod. Bevat een zeer interessante bijdrage van Hossam Elkhadem over de cartografie (triangulatie van Cassini de Thury, Ferraris, kadasterplannen van Paul Gérard, Vandermaelen en Henri Heuschling, de publicaties van Philippe-Christian Popp, Dépôt de la Guerre (in 1878 omgedoopt tot Institut de Cartographie Militaire, in 1947 omgedoopt in Institut de Géographie Militaire, in 1976 omgedoopt tot Nationaal Geografisch Instituut of NGI). Het Dépôt de la Guerre publiceerde een kaart van de Belgische kust op schaal 1:5.000 (Elkhadem vermeldt geen jaartal, I, 223, kol. 1).
€ 90.0

BUY

HAUSPIE Pol, [ELLIS Peter, redactie]
Priester, Muzikant, Piloot. van L&H-wonderboy tot gewoonweg 'Pol'
Paperback, in-8, pp., illustraties, bibliografische noten.
zie ook het verhaal van Jo Lernout
€ 12.5

BUY

HERREMAN Frank (Editor), Annemieke Van Damme, Manuel Jordan, Elisabeth Cameron, and others
IN THE PRESENCE OF SPIRITS. AFRICAN ART FROM THE NATIONAL MUSEUM OF ETHNOLOGY, LISBON.
Wrappers, 190 pp., illustrations, maps, index, bibliography. Exhibition catalogue Museum for African Art, New York. For the Congo: mainly Luba. Many art pieces from Angola. With an contribution of Annemieke Van Damme on The initiation Arts of the Zombo, Nkanu, Yaka, and Suku Peoples (pp.61-75). Contribution of Manuel Jordan on The Matapa and Kongo Kasai or Kongo-Dinga peoples. (p. 77-85) and The Arts of Chokwe. Elisabeth Cameron with a very interesting contr. on Embodied Futures: The Dolls of Southwestern Angola.
€ 10.0

BUY

HIRTZ Christian-Bernard Préface de Jacques Godechot
Atlas Historia de la Révolution [française]
Hardcover. 22,5x30cm 119 pp., 17 cartes en couleurs, gravures, plan de Paris en couleurs. Préface de Jacques Godechot - Divisions territoriales de la France en 1789 - Comment lire et comprendre les cartes - Explication des caractères et signes - 4 annexes, régistres/index sur 1300 personnes, bibliographie.
€ 15.0

BUY

Historia Magazine
Clémenceau. Le traité de Versailles.
Magazine, pp. 897-924. Photos et cartes en couleurs et NB.
€ 10.0

BUY

Historia Magazine
Guerre dans le désert. Mussolini: la fin d'une aventure.
Magazine, pp. 1793-1820. Photos et cartes en couleurs et NB.
€ 10.0

BUY

ISHIGURO Kazuo
De rest van de dag (vertaling van The Remains of the Day - 1989)
Pocket, 260 pp. Uit het Engels vertaald door Bartho Kriek. Drie thema's: 1) Liefde, eenzaamheid en communicatie, de gemiste kansen en verloren dromen; 2) Kan politiek begrepen worden door het gewone volk? Indien niet, waarom mogen ze dan stemmen?; 3) nazisme & WO II. Booker Prize 1989. Film geregiseerd door James Ivory in 1993. Ishiguro (°Nagasaki, 8/11/1954).
Op de cover: de scene waarin miss Kenton tot haar verbazing ontdekt dat butler Stevens een romantisch boek leest. Heel even valt het masker af maar de onzekerheid over de eigen persoon en de ingebakken geplogenheden nemen de overhand. Hoe zelden ontmoeten onze zielen elkaar?, hoe vaak spelen we niet toneel?, hoe verborgen zijn onze verlangens en onze dromen? ... Een boek en een film op eenzame hoogte.
€ 7.5

BUY

JACOBS L(ouise?)
Een eeuwenoud drama. Bijdrage tot de studie van het heksendom
Hardcover, gebonden in bruin similileder, goudopdruk op de rug, oorspronkelijke cover bewaard, 195 + 4 + 1 (errata) pp. Met beknopte bibliografie. Hoe het geloof in heksen in stand werd gehouden door de Kerk die een parallel strafrecht ontwikkelde. Hevig antiklerikaal geschrift met talloze voorbeelden van misbruiken, foltering, afwijzen van wetenschappelijke vooruitgang, etcetera.
€ 20.0

BUY

JANSSENS Guy, STEYAERT Kris, PIERRET Bernard
Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel?
Pb, grote in-8, 402 pp., registers, bibliografie.
€ 15.0

BUY

JONGEN François & STEPHANY Pierre
Audiovisuel. Les révolutions de '89
Pb, 175 pp.
€ 10.0

BUY

JORIS Lieve
Het uur van de rebellen
3de druk. Pb, in-8, 256 pp.
Achtergrond: de oorlog in Oost-Congo.
€ 7.5

BUY

JORIS Lieve
De Golf
Pb pocket 157 pp. Derde druk. Van de achterflap: "Een parlementariër voorziet dat de Amerikanen hun olie komen beschermen." Profetisch!
€ 10.0

BUY

JORIS Lieve
De poorten van Damascus
1ste druk. Paperback, in-8, 274 pp. Van de achterflap: Toen de Golfoorlog uitbrak en haar omgeving zich bijna unaniem achter de overwinnaar schaarde, werd Lieve Joris onweerstaanbaar teruggetrokken naar het gebied waar zij voor het eerste reisde. 'Syrië, Ga dan tenminste naar Irak!' protesteerde een vriend. Maar zij ging niet naar Syrië, zij ging naar Hala. Twaalf jaar eerder hadden zij elkaar ontmoet. Zij hadden dezelfde dromen, maar al gauw raakte Hala in Damscus verstrikt in een web van politieke problemen. 'Ze had willen reizen, net als ik. Hoe vaak hadden we elkaar niet kunnen tegenkomen. Maar ik kwam haar niet meer tegen, en telkens als ik op weg ging, realiseerde ik me dat zij thuis bleef.' Maandenlang deelt Lieve Joris Hala's leven in een volkswijk van Damascus. Via Hala en haar vrienden schets ze de dilemma's van moderne Arabische intellectuelen die balanceren tussen hun bitterheid tegenover het Westen en het failliet van hun eigen dromen.
De problemen waarin Hala verzeild is geraakt, hebben haar steeds meer teruggeworpen op haar familie. De benauwenis van het leven dat zij leidt, grijpt Lieve Joris soms naar de keel, maar wanneer zij afreist naar Aleppo, blijft het huis in Damascus haar aantrekken als een magneet.
'De poorten van Damascus' voert de lezer binnen in een Arabische familie waar een bazige moeder de scepter zwaait over haar opstandige dochters. Lieve Joris ontdekt hoe moeilijk het is voor Hala om te ontsnappen: alle poorten die ooit op een kier stonden, lijken een voor een dichtgevallen.
Commentaar LT: Documentaire roman, bijna journalistiek en toch niet. Wij hebben sterk de indruk dat in latere drukken de tekst van de achterflap minder onthullend is geworden. Een ingreep van Joris zelf of van de uitgever? Dit is immers een politiek geladen verslag en de betekenis ervan is enkel gestegen sinds de burgeroorlog die Syrië verscheurt. Lieve Joris (°1953) is de getuige geweest van een radicalisering in de Syrische maatschappij. Op p. 6 gaat het over een verkrachting van een meisje dat daarna dreigt vermoord te worden door haar eigen ouders, omdat zij haar maagdelijkheid had verloren. De paragraaf op p. 14 over de kindertekeningen is onthullend. Een pagina verder gaat zij met haar vader in de clinch en roept uit: 'De Saoediërs' (Saoedi Arabië, LT) Ik spuugde de woorden uit. 'Die hebben het een en het ander te verdedigen, ja! De grootste casinobezoekers en hoerenlopers ter wereld zijn het, en thuis hun vrouwen opsluiten. Mooie vrienden hebben de Amerikanen uitgezocht!' En dan naar p. 55 in een bioscoop: 'Hala wil dat we naar boven gaan, want beneden zit een stel jongens, die knap vervelend kunnen worden als ze een rij met maar liefst vijf vrouwen zien.' Op p. 126 over de Golfstaten: 'Ik heb het zo vaak zien gebeuren met Arabische gastarbeiders in de Golflanden: hun vrouwen thuishouden wordt op den duur een statussymbool, omdat de Golf-Arabieren het ook doen.' En dan is er nog het liedje dat Hala's dochtertje op school heeft geleerd:
"We zweren dat we het imperialisme zullen bestrijden
en het zionisme, en de achterlijkheid,
en dat we hun criminele handlangers, de moslimbroeders,
zullen vernietigen."

Dat geeft toch goed weer wat er in het Midden-Oosten aan de gang is.
Lieve Joris is - zoals het een grote dame past - altijd een lengte voor als het over bewustwording van het wereldgebeuren en de achterliggende maatschappelijke veranderingen gaat. Reizen om te leren. We moeten dan ook luisteren naar diegenen die reizen. Zij brengen getuigenissen uit eerste hand mee terug naar huis.


website Lieve Joris
€ 15.0

BUY

JORIS Lieve
Op de vleugels van de draak. Reizen tussen Afrika en China
Paperback, in-8, 318 pp., kaart.
Toegevoegd: bespreking uit De Standaard van 29/9/2013
€ 12.5

BUY

JORIS Lieve
Mali blues
4de druk. Pb, in-8, 315 pp. Reisverslag: Senegal > Mauretanië > Mali. Non-fiction.
€ 10.0

BUY

JORIS Lieve
Terug naar Kongo
Pocket 347 pp. Documentaire roman. Lieve Joris (Neerpelt, 14 juni 1953) is een uit België afkomstig schrijver van reisverhalen met diepgang.
€ 10.0

BUY

JUIN Alphonse Maréchal (membre de l'Académie française)
La Campagne d'Italie
Hardcover, jq ill., 233 pp., photos et cartes. La carte à la page 130 montre l'avance des troupes moracaines et algériennes (C.E.F., Corps de Montagne, 2ième D.I.M. et 3ième D.I.A.) dans les monts Lepini (Monti Lepini) vers Rome. Dans l'Annexe VIII on retrouve les noms des colonels de ces deux divisions. Note LT: dans le film 'Indigènes' (Days of Glory) (2006) de Rachid Bouchareb sont montrés des scènes héroiques de combat de la campagne d'Italie; cependant le cinéaste oublie de montrer des scènes d'une extrème violence sexuelle contre des civils en Italie [voir La Ciociara (1960) de Vittorio de Sica d'après le roman de Moravia]; bien sur Juin n'en parle pas non plus, à moins que la phrase suivante ne soit ironique: "dans ce renouveau de vie se traduisant par une soudaine remontée de sève chez les hommes comme chez les plantes et cela, sous l'aile caressante de la gloire acquise qui maintenant effleurait tout un chacun." (p. 131)
€ 50.0

BUY

KADARE Ismail
Kroniek van de stenen stad
Pb met flappen, in-8, 224 pp. Een Albanese stad valt ten prooi aan Italiaanse, Griekse en Duitse troepen. De Engelsen bombarderen. Dan komen de partizanen die het kadaster (grondboeken) afbranden en dus de particuliere eigendom vernietigen (cfr.hfdst XII). Kadare weet als geen ander te beschrijven hoe verschillend kinderen en volwassenen een bezetting en bedreigingen zien, ondergaan, eraan meewerken en verwerken. In crisismomenten sluiten de bewoners van de getroffen stad hun ramen en deuren; alsof een deur het geweld zou kunnen buiten houden, aan de drempel zou stoppen. En dan komt het ogenblik om de stad te ontvluchten. Bij nacht en ontij worden alle stedelingen hulpeloze vluchtelingen en zelfs de natuur is dan niet vriendelijk. Een schitterend maar beangstigend verhaal dat steeds weer werkelijkheid wordt. En niemand lijkt te weten waarom zulke vreselijke dingen gebeuren. Of misschien toch: een gewapende groep stelt al vlug de wet en willekeur wordt een terreur. Vind je de vader niet, doodt dan de zoon ... de dood van de dochter is dan 'collateral dammage' waar meestal geen officier naar omkijkt. Kadare (Albanië, Gjirokastër, 28/1/1936) vroeg en verkreeg in 1990 politiek asiel in Frankrijk.
€ 10.0

BUY

KAHL Rudolf, MEIJER Ischa (interview met Kahl)
Herinneringen. Mijn jeugd op de puinhopen van het Derde Rijk
2de volledig herziene druk. Pb, 4to, 191 pp. Autobiografisch stripverhaal, oorspronkelijk in 1983 verschenen en toen bekroond met de Dick Bos-prijs. Kahl (1943) stelt: "Ik behoorde tot de generatie die getekend was door de schuld van de vorige, al zag ik dat pas veel later." (6) Deze strip vormt dan in feite een loutering, een bewustwording van een oorlogskind dat op een heel eigen manier een man werd. Wanneer verbeelding niet aan de orde is, blijft enkel het in beeld brengen van de realiteit als piste. Het lijkt wel een psychopathologisch pad zonder formele diagnose. Zo'n diagnose impliceert immers de erkenning dat ook de overwinnaar lijden veroorzaakt bij slachtoffers die - als kind - per definitie geen schuld kunnen dragen en indien ze die toch moéten dragen, dat niet kunnen. Kahl vermeldt uitdrukkelijk de bombardementen op Hamburg in 1943, zijn geboortejaar. Daarbij vielen tienduizenden burgerslachtoffers. Achteraan in het boek een interview van Ischa Meijer met de auteur.
€ 20.0

BUY

KAZANTAKIS Niko
Christus wordt weer gekruisigd.
Hardcover, linnnen, gebonden, 8vo, 311 pp.
€ 10.0

BUY

KAZANTZAKIS Nikos
Christus wordt weer gekruisigd
Gebonden, Franse binding, in-8, 327 pp.
Níkos Kazantzákis (ook getranslittereerd als Kazandzákis) (Iraklion 18 februari 1883 – Freiburg im Breisgau, 26 oktober 1957) was een der belangrijkste Griekse schrijvers van de 20e eeuw. Op zijn grafzerk in Heraklion (Kreta) staat volgende tekst: “Ik hoop niets. Ik vrees niets. Ik ben vrij.”
€ 12.0

BUY

KAZANTZAKIS Nikos
Vader Janaros
Gebonden, Franse binding, in-8, 254 pp. Over de Griekse burgeroorlog (begon reeds tijdens WO2 maar kwam tot een hoogtepunt tussen 1946 en 1949) tussen Griekse communistische guerrilleros enerzijds en de door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gesteunde Griekse regering anderzijds. De oorlog kostte zo'n 160.000 mensen het leven. Kazantzakis herschaalt het conflict tot de strijd tussen vader en zoon.

Níkos Kazantzákis (ook getranslittereerd als Kazandzákis) (Iraklion 18 februari 1883 – Freiburg im Breisgau, 26 oktober 1957) was een der belangrijkste Griekse schrijvers van de 20e eeuw. Op zijn grafzerk in Heraklion (Kreta) staat volgende tekst: “Ik hoop niets. Ik vrees niets. Ik ben vrij.”
€ 12.5

BUY

KEELER Christine
De onthullingen van Christine Keeler. Het sex-schandaal van de jaren '60. (vertaling van Scandal!)

Pb, in-8, 183 pp. Op de cover de beroemde foto van Keeler op een houten stoel, genomen door Lewis Morley (1925-2013). Foto's in ZW. In 1963 ontstond in Groot-Brittannië een groot schandaal. Het ging om seks, politiek en spionage maar het was ook een hoogtepunt voor de tabloids/sensatiepers. De conservatieve Britse minister van defensie John Profumo (1915-2006) bleek seksuele relaties te hebben gehad met callgirl Christine Keeler (1942-2017), die tegelijkertijd het bed deelde met de Russische diplomaat Eugene Ivanov (1926-1994). Het schandaal zou grote gevolgen hebben in de Britse politiek en men beweert dat Labour daardoor aan de macht kwam (da's een goedkope hypothese).
25 jaar later publiceert Keeler haar memoires over deze periode. De affaire werd in 1989 verfilmd door Michael Caton-Jones onder de titel Scandal (USA-productie) met John Hurt (Stephen Ward), Joanne Whalley (Keeler) en Bridget Fonda (Mandy Rice-Davies) in de hoofdrollen. In 2001 publiceerde Keeler nog een biografie onder de titel 'The Truth at last, My Story'.

€ 10.0

BUY

KEMSLEY Viscount LL.D. (Intro), FLEMING Ian
The Kemsley Manual of Journalism. A comprehensive guide to the Practice and Principles of Modern Journalism: with more than 200 illustrations.
Hardcover, in-8, xlvi + 424 pp., BW photographs. First edition. Reader. Contribution of Ian Fleming on foreign affairs.
€ 20.0

BUY

KEROUAC Jack [ps. van Jean-Louis Lebris de Kerouac]
On the road. [Op weg; Onderweg] (vertaling van On the Road. The Original Scroll - 1951/1957/2007)
20ste druk. Hardcover, stofwikkel, in-8, 334 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Guido Golüke. Beeld van de Beat Generation: altijd onderweg, nooit ergens aankomen, nooit ergens willen aankomen. Tussen wanhoop en vervoering in experimenteren de personages met seks, drugs, alcohol, muziek. Ze vluchten voor het gezapige bestaan (niets willend), voor keurigheid en rust (de hangmat), voor stilstand (alle dromen opgeborgen), en zij zoeken het wilde leven, de losbandigheid, de toppen van hun emoties. Deze ongecensureerde versie werd pas in 2007 vrijgegeven en gaat terug op het originele manuscript van 1951, the Scroll Version.
Twaalf jaar na het verschijnen van 'On the road' (1957, Viking) zou de cultfilm 'Easy Rider' (Fonda/Hopper) mogelijk worden. Het hek was even van de dam. Nog eens vijf jaar later waren de dromen begraven, enkel het verlangen naar de roes en het grote vergeten bleef hangen.
€ 20.0

BUY

KEROUAC Jack [ps. van Jean-Louis Lebris de Kerouac]
Op weg (vertaling van On the Road - 1955)
Pb, in-8, 291 pp. Uit het Amerikaans vertaald door John Vandenbergh. Beeld van de Beat Generation: altijd onderweg, nooit ergens aankomen, nooit ergens willen aankomen. Tussen wanhoop en vervoering in experimenteren de personages met seks, drugs, alcohol, muziek. Ze vluchten voor het gezapige bestaan (niets willend), voor keurigheid en rust (de hangmat), voor stilstand (alle dromen opgeborgen), en zij zoeken het wilde leven, de losbandigheid, de toppen van hun emoties. Twaalf jaar na het verschijnen zou de cultfilm 'Easy Rider' (Fonda/Hopper) mogelijk worden. Het hek was even van de dam. Nog eens vijf jaar later waren de dromen begraven, enkel het verlangen naar de roes en het grote vergeten bleef hangen. Kerouac (1922-1969).
€ 10.0

BUY

KEYMOLEN Denise, COENEN Marie-Thérèse, SMET Miet
Stap voor stap: Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België
Pb, in-8, 128 pp., ill., bibliografie. Veel afbeeldingen van brochures en boeken van vroegere feministen.
€ 5.0

BUY

KISSEL Otto Rudolf
Die Justitia. Reflexionen über ein Symbol und seine Darstellung in der bildenden Kunst.
Hardcover, Gr 8°. Kart.142 S., 108 Abbildungen**, Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Register, Bildnachweis. Justitia; Motive u. Modelle in der Kunst; Rechtswissenschaft. Offene oder verbundene Augen? Um 1250: Justitia mit Schwert und Waage. Geistliche und politische Bedeutung der Justitia. Gestalt, Figur und Kleidung, Handelnde J., Hilflose J., Kritisierte J., Symbol der Gerechtigkeit, Die Waage, Des Schwert, Weiter Attribute. Bis etwa um das Jahr 1500 ist eine Justitia-Darstellung mit geschlossenen oder verbundenen Augen nicht bekannt, auch nicht mittelbar durch Überlieferung; bis dahin war die J. stets mit offenen Augen dargestellt. Möglicherweise liegt es daran dass J. vorher eine Göttin war, unparteilich über den Menschen und nicht zwisschen den Menschen stehend. (s. 85) Kissel war Präsident des Bundesarbeitsgerichts. Er legt hier das Ergebnis einer jahrelangen Beschäftigung mit diesem Thema vor.
€ 35.0

BUY

KLEIST Peter
Niemand gaat vrij uit ... Een boek van ergernis en hoop. Met 6 kaarten en 51 afbeeldingen. (vert. van Auch Du warst dabei. Ein Buch d. Ärgernisses u.d. Hoffnung - 1952/1953)
Hardcover, linnen, goudopdruk op cover en rug, gebonden, grote in-8, 477 pp., index, zw foto's. Uit het Duits vertaald door J. Van Loon, wellicht naar de 2de uitgave van 1953. Vooral in de slothoofdstukken gaat PK fel tekeer tegen de geschiedschrijving door de overwinnaar, waarbij deze laatste de eigen misdaden (bvb. Dresden, Hamburg, Freudenstadt, de atoombommen op Japan) verhult of als onvermijdelijk voorstelt. PK (1904-1971) wordt verweten 'met zwart in zwart te schilderen' en 'het gewicht van de schuld af te wentelen op de oorzaken', zoals Hans Buchheim het in zijn kritiek stelde (Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2. Jg, 2.Hft, April 1954, pp. 177-192). Feit blijft dat oorlog het laagste in de mens naar boven brengt, bij de overwonnene en bij de overwinnaar.
€ 35.0

BUY

KLEIST Peter
Niemand gaat vrij uit ... Een boek van ergernis en hoop. Met 6 kaarten en 51 afbeeldingen. (vert. van Auch Du warst dabei. Ein Buch d. Ärgernisses u.d. Hoffnung - 1952/1953) [old booknumber 32704]
Hardcover, linnen, goudopdruk op cover en rug, gebonden, grote in-8, 477 pp., index, zw foto's. Uit het Duits vertaald door J. Van Loon, wellicht naar de 2de uitgave van 1953. Vooral in de slothoofdstukken gaat PK fel tekeer tegen de geschiedschrijving door de overwinnaar, waarbij deze laatste de eigen misdaden (bvb. Dresden, Hamburg, Freudenstadt, de atoombommen op Japan) verhult of als onvermijdelijk voorstelt. PK (1904-1971) wordt verweten 'met zwart in zwart te schilderen' en 'het gewicht van de schuld af te wentelen op de oorzaken', zoals Hans Buchheim het in zijn kritiek stelde (Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2. Jg, 2.Hft, April 1954, pp. 177-192). Feit blijft dat oorlog het laagste in de mens naar boven brengt, bij de overwonnene en bij de overwinnaar.
€ 30.0

BUY

KUMMER Em., [CELINE Louis Ferdinand]
Céline, een briljante boef
Pb, grote in-8, 313 pp. Met chronologie en bibliografie. Conclusie: groot als schrijver, fout als mens, kortom een briljante boef, een fascist. Kummer (vertaler van Reis naar het einde van de nacht) rekent af met nogal wat Céline-'kenners'. Hij sluit niet uit dat Céline psychisch gestoord was. Naar ons gevoel is dat een gevaarlijk pad bij de interpretatie van fascisme en antisemitisme omdat het een systeem ontkent. Ook mag de vraag gesteld worden vanaf wanneer C. dan psychisch gestoord is geweest. Het wordt tijd dat wij aanvaarden dat in de jaren 30 alle factoren aanwezig waren om een massificatie teweeg te brengen, hersens genoeg gespoeld, vergiftigd door makkelijk verkoopbare stellingen. In Frankrijk ging het hevige antisemitisme terug tot de jaren 80 van de 19de eeuw.
€ 17.0

BUY

KUTSCHERA Chris [MAUBEC Paul]
Le mouvement national Kurde
Broché, in-8, 393 pp., cartes, bibliogaphie, index.
Paul Maubec connu sous le nom de Chris Kutschera est un journaliste et écrivain français, né le 13 mai 1938 à Bois-Guillaume1 et mort le 31 juillet 2017 à Guéret.

Cartes: Grand Kurdistan (1920), Kurdistan Iranien, Kurdistan Turc, Kurdistan Irakien
€ 15.0

BUY

LALMAND Edgar (algemeen sekretaris van de KPB)
Voor den OPBOUW van een nieuw België. De strijd der kommunistische partij van België tegen de reaktie voor den vrede, de demokratie en den socialen vooruitgang. Verslag uitgebracht door Edgar Lalmand, Algemeen Sekretaris der K.P.B. tijdens het VIIIste Kongres der KPB.
Geniet, in-8, 70 pp. Met portret van Lalmand. Op p. 40 wordt gesteld dat de trusts de sleutelsectoren van de Belgische economie domineren (met percentages). Daarom wordt voor nationalisaties gepleit. Deze claim blijft een constante in de politieke visie van de KPB. Ook bepaalde kopstukken van de SP hingen die visie aan, bvb. de Antwerpse burgemeester Craeybeckx.
€ 10.0

BUY

LAMBIN Francis
De Belgische Nijverheid. Eerste boek.
uit het Frans vertaald door H. Plas. Ingekleefde prenten (volledig!). Hardcover. Met talrijke schema's van productieprocessen. Kaartjes. Steengroeven en steenkool. Met bibliografie.

€ 10.0

BUY

LAMBIN Francis
De Belgische Nijverheid. Eerste en tweede boek.
uit het Frans vertaald door H. Plas. Ingekleefde prenten, 315 chromo's en 27 landkaarten in Deel I en 373 cjromo's en landkaarten in Deel II). Hardcover, 224 + 239 pp. Met talrijke schema's van productieprocessen. Kaartjes. Steengroeven en steenkool. Metalen, ertsen, siderurgie (groevewinning, schroot, ertsbereiding, ertsbehandeling, gietijzer, staal, gelegeerd staal, het walsen, het gieten, stalen buizen, draadtrekken, gereedschappen en gereedschapsmachines, mechanische constructie, drijfmachines, scheepsbouw, metaalconstructie, ijzervoorraden. Met bibliografie.
Geeft een goed beeld van het belang en de kracht van het Belgische industriële weefsel aan het begin van de sixties. Vijftien jaar later startte de verbrokkeling en de afbouw (mijnen, staal, tekstiel, scheepsbouw, ...).
€ 15.0

BUY

LAPORTE Christian
Albert II. De biografie
Pb met flappen, in-8, 316 pp., ill., bibliografie, index.

De monarchie in België:

• Leopold I (17901216-18651210; 18310721-18651210),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie),

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731),

• Albert II (1934-; 19930809-20130721 - abdicatie),

• Filips (19600415-; 20130721-)
€ 20.0

BUY

LAVISSE Ernest, VIDAL DE LA BLACHE Paul, NORA Pierre (préface)
Histoire de France: Tome I: Tableau de la géographie de la France
Reprint ! Pb, in-8, xxi + 395 pp., illustrations, cartes. La première édition date de 1903.
€ 25.0

BUY

LEFLON Jean, Prof. à l'Institut Catholique de Paris
La crise révolutionnaire (1789-1846).
dans la série: Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours, nr 20. Grand in-8 , broché de 524 pp. Sur la vente des biens nationaux: "Bien que les études locales demeurent très insuffisantes, car, dans beaucoup de départements, par considération pour leurs héritiers, on n'ose imprimer le nom des acquéreurs (...)" (p. 49-50)
€ 35.0

BUY

LEJEUNE Rita, STIENNON Jacques, VANELDEREN Francis, HASQUIN Hervé, KURGAN-VAN HENTENRYK Ginette
La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Série I. Lettres, Arts, Culture. Série II. Histoire, économies, sociétés. (6 vols. Complet!)
Hardcover 6 volumes, 4to, red linnen with ill. dj. Série 1: TOME I: des origines à la fin du XVe siècle; TOME II: du XVIe siècle au lendemain de la Première Guerre mondiale; TOME III: de 1918 à nos jours; TOME IV: Compléments. Série 2: TOME I: des origines à 1830; TOME II: de 1830 à nos jours. 509+601+446+496+476+535 pp. Avec bibliographie, notes, des milliers d'illustrations in texte et hors texte (parfois en couleurs). Ouvrage de référence!
€ 150.0

BUY

LEKAI LOUIS J.
Les moines blancs: Histoire de l'ordre cistercien
Softcover, small in-8, 369 pp., cartes, statistiques, bibliographie, index. Pour la sécularisation et la vente des biens nationaux voir les pages 145-151 (France, Belgique, Allemagne, Prusse, Espagne, Pologne, ...). Rappelons que l'abbaye de Citeaux fut vendu le 17910504. Lorsque la Révolution éclata il existaient en France encore 228 monastères de Cisterciens: 34 abbayes régulières et 194 en commende; il y avait un personnel de 1.914 moines.
€ 15.0

BUY

LEROUX-DHUYS Jean-François (tekst), GAUD Henri (foto's)
Cisterciënzer Abdijen. Geschiedenis en architectuur.
Hardcover, gebonden, 4to, 400 pp., index, geïllustreerd in kleur. Geeft een internationaal overzicht.
€ 20.0

BUY

LEWIS Matthew, [ARTAUD Antonin]
De Monnik. De klassieke roman over de gruwelen van de Inquisitie. Naar de bewerking van Antonin Artaud.
Pb, in-8, 311 pp. Uit het Frans vertaald door Pieter Beek.
€ 10.0

BUY

LEWIS Norman
Napels '44 (vert. van Naples '44)
Pb (cover van Robert Capa: Napolitan Mothers), in-8, 215 pp., kaartje van Italië. Lewis (1908-2003) was een Brits auteur. Tijdens WO II nam hij deel aan de Italiaanse veldtocht. Hierover rapporteert hij in dagboekstijl. Over 28/5/1944: 'De Franse koloniale troepen gaan weer tekeer. Telkens wanneer ze een stadje of dorp innemen, volgt er een verkrachting van de complete bevolking. Onlangs zijn alle vrouwen in de dorpen Patricia (bedoeld wordt Patrica, LT), Pofi, Isoletta, Supino en Morolo aangerand. In Lenola, dat op 21 mei door de geallieerden is veroverd, zijn vijftig vrouwen verkracht, maar - (...) - zijn kinderen en zelfs oude mannen aangerand.' (155) Lewis heeft het uitdrukkelijk over Marokkaanse soldaten. Hij noemt nog de dorpen Castro di Volsci, Ceccano (waar de Britten gedwongen waren een kamp in te richten om de Italiaanse vrouwen te beschermen), Afragola, Santa Maria a Vico. Noot LT: het is een thema dat Moravia aankaartte in La Ciociara. In de Franse militaire historiografie worden deze feiten doodgezwegen. Malaparte beschreef in 'De huid' (1949) reeds de mistoestanden in Napels (o.a. kinderhandel).
Over de 'bevrijding' van Napels en de Italiaanse democratie is Lewis cynisch: "En wat voor prijs kunnen ze daarvoor uiteindelijk winnen? De wedergeboorte van de democratie. Het glorieuze vooruitzicht eens hun heersers te kunnen kiezen uit een lijst van machtige mannen wier corruptie algemeen bekend en aanvaard is, met vermoeide berusting. De tijd van Benito Mussolini moet hierbij vergeleken op een verloren paradijs lijken." (23 september 1944, p. 203)
€ 15.0

BUY

LEWIS Norman
Napels '44 (vert. van Naples '44)
Pb, in-8, 224 pp., kaartje van Italië. Lewis (1908-2003) was een Brits auteur. Tijdens WO II nam hij deel aan de Italiaanse veldtocht. Hierover rapporteert hij in dagboekstijl. Over 28/5/1944: 'De Franse koloniale troepen gaan weer tekeer. Telkens wanneer ze een stadje of dorp innemen, volgt er een verkrachting van de complete bevolking. Onlangs zijn alle vrouwen in de dorpen Patricia (bedoeld wordt Patrica, LT), Pofi, Isoletta, Supino en Morolo aangerand. In Lenola, dat op 21 mei door de geallieerden is veroverd, zijn vijftig vrouwen verkracht, maar - (...) - zijn kinderen en zelfs oude mannen aangerand.' (155) Lewis heeft het uitdrukkelijk over Marokkaanse soldaten. Hij noemt nog de dorpen Castro di Volsci, Ceccano (waar de Britten gedwongen waren een kamp in te richten om de Italiaanse vrouwen te beschermen), Afragola, Santa Maria a Vico. Noot LT: het is een thema dat Moravia aankaartte in La Ciociara. In de Franse militaire historiografie worden deze feiten doodgezwegen. Malaparte beschreef in 'De huid' (1949) reeds de mistoestanden in Napels (o.a. kinderhandel).
Over de 'bevrijding' van Napels en de Italiaanse democratie is Lewis cynisch: "En wat voor prijs kunnen ze daarvoor uiteindelijk winnen? De wedergeboorte van de democratie. Het glorieuze vooruitzicht eens hun heersers te kunnen kiezen uit een lijst van machtige mannen wier corruptie algemeen bekend en aanvaard is, met vermoeide berusting. De tijd van Benito Mussolini moet hierbij vergeleken op een verloren paradijs lijken." (23 september 1944, p. 203)
€ 15.0

BUY

LEWIS Norman
Napels '44 (vert. van Naples '44)
Pb, in-8, 224 pp., kaartje van Italië. Lewis (1908-2003) was een Brits auteur. Tijdens WO II nam hij deel aan de Italiaanse veldtocht. Hierover rapporteert hij in dagboekstijl. Over 28/5/1944: 'De Franse koloniale troepen gaan weer tekeer. Telkens wanneer ze een stadje of dorp innemen, volgt er een verkrachting van de complete bevolking. Onlangs zijn alle vrouwen in de dorpen Patricia (bedoeld wordt Patrica, LT), Pofi, Isoletta, Supino en Morolo aangerand. In Lenola, dat op 21 mei door de geallieerden is veroverd, zijn vijftig vrouwen verkracht, maar - (...) - zijn kinderen en zelfs oude mannen aangerand.' (155) Lewis heeft het uitdrukkelijk over Marokkaanse soldaten. Hij noemt nog de dorpen Castro di Volsci, Ceccano (waar de Britten gedwongen waren een kamp in te richten om de Italiaanse vrouwen te beschermen), Afragola, Santa Maria a Vico. Noot LT: het is een thema dat Moravia aankaartte in La Ciociara. In de Franse militaire historiografie worden deze feiten doodgezwegen. Malaparte beschreef in 'De huid' (1949) reeds de mistoestanden in Napels (o.a. kinderhandel).
Over de 'bevrijding' van Napels en de Italiaanse democratie is Lewis cynisch: "En wat voor prijs kunnen ze daarvoor uiteindelijk winnen? De wedergeboorte van de democratie. Het glorieuze vooruitzicht eens hun heersers te kunnen kiezen uit een lijst van machtige mannen wier corruptie algemeen bekend en aanvaard is, met vermoeide berusting. De tijd van Benito Mussolini moet hierbij vergeleken op een verloren paradijs lijken." (23 september 1944, p. 203)
€ 20.0

BUY

LEYSEN Christian
Antwerpen, onvoltooide stad
Wrappers, 207 pp. Illustraties in ZW en kleur.
€ 50.0

BUY

LOGISTER Wiel
Dante: dichter - mysticus - pelgrim. De spiritualiteit van de Divina Commedia.
Paperback, in-8, 251 pp., ingekleefd portret van Dante door Boticelli, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
Dante Alighieri (°Florence, 1265 +Ravenna, 13/9/1321).

In 1291 nemen de Mamelukken Akko (Acco) in, het laatste bolwerk van de kruisvaarders in Palestina. Daarmee komt een eind aan de massale toevloed van pelgrims in het Heilig Land. De pelgrimage verplaatst zich naar de graven van Petrus en Paulus in Roma. (...)
Paus Bonifatius VIII speelt handig in op de situatie en roept het jaar 1300 uit tot een heilig jaar. De paus bepaalt dat deelname aan de plechtigheden een volle aflaat oplevert en dat de gelovigen dus rechtstreeks naar de hemel gaan. Het pelgrimtoerisme in Rome 'boomt' dan ook. Als Dante rond 1308 aan de Commedia begint, dateert hij zijn visionaire reis door de Hel, over de Louteringsberg en in de Hemel exact in dat jubileumjaar 1300.
De hoofdstukken over de klassieke zondeleer zijn bijzonder interessant. Wie in de Hel terechtkomt heeft dat aan zichzelf te danken en er valt niet af te dingen op de straf.

Divina Commedia
€ 20.0

BUY

LOISEAU J.
Manuel de Camping
1st ed., softcover, broché, in-8, 211 pp., dessins, photos, schémas, bibliographie. Livre typique pour la période du Front Populaire et les premières vacances annuelles en France.
€ 20.0

BUY

LOONTIENS Carlo, stadsarchivaris Oostende
Duin- en strandverdediging langs de Vlaamsche Kust. Helmbeplanting en bebossching der Duinen van de Vlaamsche Kust. Van Kadzand tot Wissant.
Zeedijken en Strandhoofden. Bosschen en Parken. Wegbeplanting in de kuststreek. Geschiedkundige aanteekeningen. Softcover, grote in-8, 128 pp., met linogravuren van Robert Buys. Merkwaardige en unieke beschrijving van de zeeweringwerken en andere menselijke ingrepen op het landschap. Belicht ook de rol van Leopold II in dezer. Werk opgedragen aan Hendrik Baels, Provinciegouverneur, vader van de latere prinses (bijna koningin) Lilian. Loontiens (1892-1969).
Zeldzaam !

Bio: Carlo of Carlos Loontiens (Oostende, 16 september 1892 - aldaar, 19 oktober 1969) was een Belgisch museumdirecteur.

Hij was stadsbibliothecaris en stadsarchivaris in Oostende sedert 1919 de opvolger van Eugène Everaerts die na de Eerste Wereldoorlog uit zijn ambt was ontzet. Vanaf 1924 werd hij ook conservator van de Stedelijke Musea Oostende: Schone Kunsten en Heemkunde. Hij was pas de tweede museumconservator. De eerste, Henri Permeke, was in 1912 overleden en al die tijd was er geen opvolger geweest.

Het Museum voor Schone Kunsten Oostende was toen nog ondergebracht in het stadhuis en had geen groeimogelijkheden noch tentoonstellingsfaciliteiten. Er waren diverse plannen voor een nieuw museumgebouw, maar geen enkel werd geconcretiseerd tijdens het interbellum. Er werd ook weinig kunst aangekocht in de periode van zijn directeurschap en al helemaal niets meer van bijvoorbeeld James Ensor. Bovendien ging zijn interesse meer naar de lokale geschiedenis. Hij was de drijvende kracht achter de inrichting van het Fort Napoleon als Heemkundig Museum (opende Pinksteren 1932).

Hij nam geen voorzorgen voor het in veiligheid brengen van de kunstcollectie bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een bombardement in mei 1940 verdween zo goed als de gehele museumcollectie Schone Kunsten in de vlammen. In september 1944 werd hij uit zijn ambt ontzet en een jaar later opgevolgd door Frank Edebau. (bron: wiki)
€ 50.0

BUY

LOYER François, HANKAR Paul (1859-1901)
Paul Hankar. La Naissance de l'Art Nouveau.
Hardcover, linnen, gold lettering, ill. dustwrapper, large 4to, 542 pp, illustrations en couleurs et NB, liste chronologique des oeuvres (1880-1901), index des noms propres, index des lieux, bibliographie chronologique (articles et livres sur Hankar entre 1885 et 1985). Ouvrage de référence sur Hankar (°Frameries, 11/12/1859 +Bruxelles, 17/1/1901) et l'Art Nouveau. La découverte d'un fonds considérable (plus de 3000 pièces, couvrant la totalité de sa production) est à l'origine de cet ouvrage monumental - qui, partant de la biographie, s'essaie à restituer le climat d'une époque et la densité du débat artistique dont elle a été le témoin. Les débuts de l'Art Nouveau sont situés en 1893, année de la jonction entre le rationalisme et le japonisme. Hankar fut l'élève de Beyaert (°Courtrai 29/7/1823 +Bruxelles 22/1/1894).
€ 195.0

BUY

LUYENDIJK Joris
Het kan niet waar zijn. Joris Luyendijk onder bankiers.
8ste druk. Pb, in-8, 208 pp., register. Is de financiële wereld en zijn bewoners een tijdbom ? Hoe ver gaat de hebzucht?
Op pagina honderddrieëntwintig legt Luyendijk de vinger op de wonde: de Big Four - KPMG, E&Y, Deloitte en PwC - leveren dure adviezen aan de grote banken en controleren de boeken van diezelfde banken. Maar vervolgens diept hij die oligopolie-piste niet uit. Dat merk je in het register.
€ 10.0

BUY

LYOTARD Jean-François
Heidegger en 'de joden'
Paperback, in-8, 136 pp., bibliografische noten, bibliografie.
Centraal thema: Welke lering moet de westerse filosofie trekken uit het feit 'Auschwitz'?
€ 10.0

BUY

MADELIN Louis
De Fransche Revolutie. 2 delen (volledig!) [De Franse Revolutie]
Geïllustreerde korton cover, stofwikkels, 2 delen, doorlopend gepagineerd, 747 pp. Vertaald uit het Frans door A. Broekhuizen. Met personenregister. Dit werk werd bekroond door de Académie. Louis Madelin, historicus, prof aan de univ. van Parijs, député conservatieve URD (1924-1928), geboren te Neufchâteau (Vosges) op 8 mei 1871 en overleden te Parijs op 18 augustus 1956.
"De Revolutie, waarin men te lang slechts een verschuiving van macht heeft gezien, is bovenal een buitengewone verplaatsing van kapitaal geweest, een verschuiving van eigendom ten voordele van 'opkopers' en van kapitalen ten gunste van 'speculanten'." (513)
Bij zijn beschouwingen over de verkoop van de nationale goederen verwijst Madelin naar de studies van Marion, Lecarpentier en Vialay. (517)
€ 15.0

BUY

MADELIN Louis
La nation sous l'empereur. Histoire du Consulat et de l'Empire.
Softcover ill., broché, In-8, 500 pp. Text in french. 52 pages of notes and references at the end. Louis Emile Marie Madelin est un historien et député français né à Neufchâteau (Vosges) le 8 mai 1871, mort à Paris le 18 août 1956 et inhumé au Cimetière de Grenelle.
€ 20.0

BUY

MAGRIS Claudio
Blindelings (vertaling van Alla Cieca - 2005)
Pb, in-8, 346 pp. Uit het Italiaans vertaald door Anton Haakman en Linda Pennings.
Blindelings is een roman en hij dompelt u onder in de geschiedenis van de 20ste eeuw.
"De meest infame klacht is dat ik niet geloof. Je moet geloven. In God, in de Partij, in de Vlag. Er is geen plaats voor wie niet gelooft en die kun je net zo goed uit de weg ruimen." (233)
€ 10.0

BUY

MAGRIS Claudio
Donau, Een ontdekkingsreis door de beschaving van Midden-Europa en de crisis van onze tijd (vertaling van Danubio - 1986)
2de druk in het Nederlands. Pb, in-8, 408 pp. Uit het Italiaans vertaald door Anton Haakman. Claudio Magris (°Trieste, Italië, 10/4/1939) is een cultuurfilosoof en won met dit meesterwerk de Bagutta Prize 1987. Het is een odyssee langs deze rivier van Mitteleuropa, van het Zwarte Woud naar de Zwarte Zee. Erudiet !
Over Serajevo: 'De wond van die 28ste juni 1914 is nog open, voor heel Europa. Misschien zal een derde, definitieve catastrofe hem moeten helen, want twee wereldoorlogen hebben niet het evenwicht kunnen herstellen dat in Serajevo is verstoord.' (181) Onheilspellende profetie?

an interview with Magris
€ 15.0

BUY

MAISONGRANDE Henri
Verlaine
Hardcover, in-8 carré, 136 pp., ill.
€ 10.0

BUY

Marie-Christine van België
De Breuk. Het waargebeurde verhaal.
Luxe-editie, hardcover, linnen, stofwikkel, leeslint, in-8, 165 pp. Marie-Christine (°1951) is het tweede kind van koning Leopold III en Lilian Baels.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
€ 10.0

BUY

Marie-Christine van België
De Breuk. Het waargebeurde verhaal.
Pb met flappen, in-8, 168 pp., foto's.
Marie-Christine (°1951) is het tweede kind van koning Leopold III en Lilian Baels.

• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
€ 10.0

BUY

Marie-Christine van België
De Breuk. Het waargebeurde verhaal.
Luxe-editie, hardcover, linnen, stofwikkel, leeslint, in-8, 165 pp. Marie-Christine (°1951) is het tweede kind van koning Leopold III en Lilian Baels
€ 10.0

BUY

MARREY Bernard, [BONNIER Louis]
Louis Bonnier 1856-1946
Hardcover, linnen, jaquette, 4to, sous étui, 335 pp., illustrations e.a. portrait par Théo Van Rysselberghe - 1903), plans et photos en couleurs et NB, notes bibliographiques, bibliographie, index. Louis Bonnier (°Templeuve, France, 14/6/1856 et +1946). Architecte du Salon de l'Art Nouveau en 1895, architecte de l'Expo Universelle de 1900 à Paris. En 1897 il est appellé par Elisée Reclus pour dresser le Globe Terrestre (prévu au Trocadéro, non réalisé). Réalise l'aggressif et sinistre pavillon de Schneider, symbolisant la puissance de la métallurgie et de l'artillerie modernes. Après la Première Guerre mondiale, Bonnier construit la piscine de la Butte-aux-Cailles (1920-1923), un groupe de HMB à Ménilmontant (1920-1925), et dirige les Services d’architecture et des travaux de l’Exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Également architecte-conseil de la Compagnie des chemins de fer du PLM à partir de 1920, il supervise ou réalise la construction de nouvelles gares et des aménagements hôteliers. Il réalisa aussi la villa d'André Gide.
€ 55.0

BUY

MASSABO RICCI Isabella, CARASSI Marco, CUSANNO Chiara, RADICATI di BROZOLO Benedetta
Securitas et tranquillitas Europae
1st. Hardcover, dj, folio, 318 pp., ills, maps (topographers: the art of delimiting borders), texts in Italian, French and English. Deals with the history of Europe. Published at the occasion of the Presidenza Italiana del Consiglio dell'Unione Europea in 1996.
€ 30.0

BUY

MAURIAC François
Thérèse Desqueyroux + Het einde van de nacht
Pb, in-8, 252 pp.
€ 10.0

BUY

MAUROIS André
Histoire des Etats-Unis Vols I + II
Nouvelle édition mise à jour. Broché, in-8, 347 + 333 pp., illustrations en NB, bibliographie.
Annexes:
Liste des présidents;
Formation des 50 états avec mention de la capitale, établissement, date de l'entrée dans l'Union;
Origines de noms d'Etats, territoires ou villes;
€ 20.0

BUY

MAUROIS André [= Emile Herzog]
Les trois Dumas
Broché, 499 pp., bibliographie, index
€ 10.0

BUY

MAUROIS André, JESSE Nico (foto's)
Vrouwen van Parijs


Zwarte Beertjes 51/52. 48 pp. + 125 zw-foto's.


€ 10.0

BUY

MAZIERS Michel (intro), EVERAERT Leo, NOTEBAERT Alexandre, LEMOINE-ISABEAU Claire
Het Zoniënwoud. Kunst en geschiedenis van oorsprong tot 18de eeuw.
Europalia 87 Österreich. Square in-8, XII + 273 pp., overvloedig geïll. in ZW en kleur, ingenaaid. Tentoonstellingscatalogus 1/10/1987-1/12/1987. Chronologische tabel. Uitgebreide bibliografie per thema. EVERAERT Leo (over de wegen door het Zoniënwoud), NOTEBAERT Alexandre (over de kloosters), LEMOINE-ISABEAU Claire (over de Ferrariskaarten), SCHONAERTS Roger (over de gezworen landmeters), e.a. Tussen 1831 en 1836 werden grote stukken van het woud verkocht omdat de Algemeene Maatschappij/Société générale vreesde te worden genaast. (p. 6) Toen de Belgische staat het bos in 1842 terugvorderde, bleef er maar een kleine helft over. (p. 6) Noteer dat MAZIERS in 1981 een onuitgegeven doctoraat wijdde aan dit thema: La Fôret de Soignes et la Société Générale (1822-1843). Bevat ook een interessant hoofdstuk over meerstenen en afpaling (p. 115) Deze catalogus is een mooi voorbeeld van geslaagd multidisciplinair onderzoek, zodat alle facetten van het thema aan bod komen.
€ 25.0

BUY

MELLOR Alec (Avocat à la Cour de Paris)
Histoire de l'anticléricalisme français
Broché, in-8, 496 pp., tableau chronologique, bibliographie, index. Sur le Catéchisme impérial de 1806 (voir p. 247) on lit: 'Comme le souligna Portalis, le nouveau Catéchisme différait de ceux de l'Ancien Régime en ce qu'il développait la partie consacrée à la soumission au Pouvoir civil de manière énorme, en faisait presque l'essentiel de l'enseignement religieux. 'Un pareil développement n'a encore existé, indiquait Portalis, dans aucun catéchisme antérieur.' Napoléon avait d'ailleurs pris part personnellement à sa rédaction (assisté du T? Ill? F? Cambacérès, Grand-Maître de la Franc-Maçonnerie, qui insistait sur les prières pour l'Empereur!' Mellor s'arrête lonquemant sur la personne de Waldeck-Rousseau, promoteur de la la du 1/7/1901 sur les associations (voir pp. 342-345, articles 13-21 in extenso). Emile Combes est le succésseur de Waldeck.
€ 25.0

BUY

MERCKX Kris
Dokter van het volk
Pb, grote in-8, 422 pp., foto's, grafieken, lijst van dokters van het volk. Een boek met een visie! Kris Merckx koos voor hulpvaardigheid, niet voor het graaien. Wie doet het hem na?
€ 10.0

BUY

MERCKX Kris
Dokter van het volk
Pb, grote in-8, 422 pp., foto's, grafieken, lijst van dokters van het volk. Een boek met een visie!
€ 12.0

BUY

MESNIL Christian
La question royale. Histoire d'un règne controversé
In-4 128 pp. Cartonnage souple illustré d'un photographie originale du roi Léopold III Ouvrage consacré à Léopold III, le roi impossible - Pléthores de photographies, commentaires, documents de l'époque, textes éloquants.
€ 10.0

BUY

MEUWISSEN Eric
Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes
Pb, 8vo, 387 pp. Illustrations et photos en NB. Avec des schémas génealogiques. Avec bibliographie et index. Ils sont seize! Seize Belges pleins de panache qui ont pour point commun de payer le plus d'impôts sur leurs signes extérieurs de richesse. Ces seigneurs de la Belle Epoque (1885-1914) affichent les trains de vie les plus opulents du pays. Leurs adresses et leurs châteaux traduisent la prééminence des positions acquises. Les noms: marquis d'Assche, Gaëtan de la Boëssière-Thiennes, Henri du Chastel de la Howarderie, Raymond Cornet d'Elzius, le Comte de Flandre, prince Charles-Joseph de Ligne, d'Oultremont, Gaston de Pret Roose, Adhémar de Rouillé (Ath), Victor Allard, Léon Lambert, Jules Matthieu, Louis Meeus, Montefiore Levi, Henri-Joseph Rey (Rey-Calmeyn)
€ 40.0

BUY

MEUWISSEN Eric
Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes
Pb, 8vo, 387 pp. Illustrations et photos en NB. Avec des schémas génealogiques. Avec bibliographie et index. Ils sont seize! Seize Belges pleins de panache qui ont pour point commun de payer le plus d'impôts sur leurs signes extérieurs de richesse. Ces seigneurs de la Belle Epoque (1885-1914) affichent les trains de vie les plus opulents du pays. Leurs adresses et leurs châteaux traduisent la prééminence des positions acquises. Les noms: marquis d'Assche, Gaëtan de la Boëssière-Thiennes, Henri du Chastel de la Howarderie, Raymond Cornet d'Elzius, le Comte de Flandre, prince Charles-Joseph de Ligne, d'Oultremont, Gaston de Pret Roose, Adhémar de Rouillé (Ath), Victor Allard, Léon Lambert, Jules Matthieu, Louis Meeus, Montefiore Levi, Henri-Joseph Rey (Rey-Calmeyn)
€ 30.0

BUY

MEUWISSEN Eric
Les Mosselman. Une famille belge au coeur du pouvoir dans le Paris du XIXe siècle
Pb, in-8, 401 pp., ill., notes bibl., index.
« Les Mosselman », c’est l’histoire vraie d’une grande famille bourgeoise belge au XIXe siècle. Aristocratique dans son genre de vie, affairiste, sybarite, pleine de panache et de flair industriel… la famille Mosselman brillait dans le Paris de l’époque.
Sous les apparences d’un raffinement extrême, de la galanterie poivrée et bien sentie, le comportement pour le moins canaille de ses membres nous fait toucher du doigt l’omnipotence de la haute bourgeoisie et de « Sa Majesté l’Argent ». Les pans de la vie de cette tribu, obnubilée par le culte de l’argent facile, dissimulent bien des secrets d’alcôves, des razzias et des pirateries de caste. Le mot d’ordre d’Offenbach de « s’en fourrer jusque-là » trouve ici son incarnation.
Cette apothéose absurde de l’avoir et du paraître usera ses membres et mettra fin aux actions de cette dynastie belge sans scrupule. Une dynastie qui contribuera cependant à la Révolution industrielle et à l’accession de la France à l’économie moderne.
Relations de la famille avec la haute noblesse, coup d’État de 1851 et vie de famille sous le Second Empire, c’est un pan de l’Histoire de la France, écrit par des Belges, qui se dresse sous vos yeux.

Eric Meuwissen
Historien, écrivain, ancien journaliste au journal « Le Soir »,

Eric Meuwissen (59 ans) , historien de formation (ULB 1981) est l’auteur de plusieurs livres ainsi que de nombreux articles parus dans Wavriensia et autres revues d’histoire locale.
En 1990, il a obtenu le « Prix du Journalisme du Crédit Communal » pour une série d’articles consacrés aux « seigneurs de la terre en Brabant wallon.
€ 30.0

BUY

MEUWISSEN Eric
Richesse oblige. La Belle Epoque des Grandes Fortunes
Pb, 8vo, 387 pp. Illustrations et photos en NB. Avec des schémas génealogiques. Avec bibliographie et index. Ils sont seize! Seize Belges pleins de panache qui ont pour point commun de payer le plus d'impôts sur leurs signes extérieurs de richesse. Ces seigneurs de la Belle Epoque (1885-1914) affichent les trains de vie les plus opulents du pays. Leurs adresses et leurs châteaux traduisent la prééminence des positions acquises. Les noms: marquis d'Assche, Gaëtan de la Boëssière-Thiennes, Henri du Chastel de la Howarderie, Raymond Cornet d'Elzius, le Comte de Flandre, prince Charles-Joseph de Ligne, d'Oultremont, Gaston de Pret Roose, Adhémar de Rouillé (Ath), Victor Allard, Léon Lambert, Jules Matthieu, Louis Meeus, Montefiore Levi, Henri-Joseph Rey (Rey-Calmeyn)
€ 25.0

BUY

MICHEL Thierry, BRAECKMAN Colette, E Nziem Isidore Ndaywel, MOREAU Jean-Louis, BRION René
Katanga business
Hardcover, jq ill., 4to, 192 pp., photos en couleurs et NB, chronologie. A noter: Le 17 septembre 2007: Contrats entre la RDC et la Chine portant notamment sur l'exploitation de ressources minières pendant 30 ans. Sur les sujets suivants: mines, cuivre, uranium, Shinkolobwe, Kabila, UMHK, Gécamines, CSK, Tanganyika Concessions Ltd. (avec carte de la consession). La loi Bakajika du 7/6/1966 stipula que l'Etat était le propriétaire de toutes les concessions foncières et minières accordées avant le 30/6/1960, Gecomin, Gecamin (p. 115), Société Générale des Minerais (SGM), Katangaleux, MPLA, Angola, etc.
€ 50.0

BUY

MICHIELSEN, LEO J. & VAN SOOM, LOUIS
Zo was Merksem
Hardcover, blauw kunstleder met goudopdruk, met geïll. Stofwikkel (Stroboeren van F.J. Van Damme), groot 4to, 504 pp. Illustraties en foto's (waaronder zeer vele klasfoto's), toneelgroepen, sportploegen, ) in ZW: half Merksem moet zich in dit boek herkennen! Legt ook de nadruk op gebouwen die afgebroken werden.
€ 15.0

BUY

MINGAY G.E. (Lecturer in Economic History at the London School of Economics)
English Landed Society in the Eighteenth Century
4th impression. Studies in Social History. Hardcover, dj, in-8, x + 292 pp., bibliographical notes, index. Based on research into estate records. Mingay writes in his Preface: 'The lack op up-to-date and comprehensive studies of landownership in the modern period is a remarkable and serious weakness in our historiography.' '400 great landlords in England and Wales occupied in total some 6 million acres, or about 20% of the cultivated area' (p. 20) The Times called it 'a model study'.
€ 25.0

BUY

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas
Belastingdienst voor Vlaanderen - Onroerende Voorheffing - Jaarverslag 2001
In 4to, geniet, illustraties en kaarten in ZW en kleur, 76 pp. verscheen op slechts 250 ex. Geeft een compleet inzicht in de inning van deze belasting. Bevat ook de evolutie van de Gini-coëfficiënt voor en na belastingen voor de periode 1982-1997. Van 0.340 in 1982 naar 0.373 in 1997 voor belastingen en van 0.263 naar 0.304 na belastingen.


€ 10.0

BUY

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - CIPAL - MERS - Tessens Lucas
Belastingdienst voor Vlaanderen - Onroerende Voorheffing - Jaarverslag 2002
In 4to, geniet, illustraties en kaarten in ZW en kleur, 84 pp. verscheen op slechts 250 ex. Geeft een compleet inzicht in de inning van deze belasting.
€ 15.0

BUY

Ministerie van Openbare Werken
50 Canal Albertkanaal (50 ans Canal Albert/50 jaar Albertkanaal) Jubileumboek.
Hardcover met geïll. stofwikkel (satellietfoto Eurosense), 157 pp. Kaarten, foto's en illustraties in kleur en ZW. Texte en NL et français. Inhoud: Fossa Eugenia, Canal du Nord, Zuid-Willemsvaart, Kempense Kanalen, Kanalen Luik-Maastricht en Haccourt-Visé, Ontwerpen tot 1926 voor een verbinding Luik-Antwerpen voor grote scheepvaart. Politieke redenen, economische redenen, militaire doelstellingen, . Bouw en moeilijkheden. Proces Nederland c/ België in 1936-1937, vonnis 28/6/1937. Karakteristieken. Bruggen: o.a. brug van Vroenhoven. Sluizen. Wereldoorlog. Modernisering. Trafiek.
€ 40.0

BUY

Ministerie van Openbare Werken - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 DEC. 1968 (Feestbundel)
Pb, 4to, 110 pp. + uitslaande kaart van het zeekanaal, plannen van de sluizen en tunnels, foto's, lijst van de aannemers betrokken bij de modernisering van het Zeekanaal naar Gent (Jan De Nul, Gentsche Bouwwerken, Entreprises Ackermans en van Haaren, Decloedt, Van Laere, ...)
€ 25.0

BUY

Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department
Wegen in België van de Oudheid tot 1980 - Routes de Belgique de l'Antiquité à 1980 - Belgian Roads from Antiquity to 1980 -
Uitgegeven n.a.v. XVIII Congrès Mondial de la Route, Bruxelles 13-19/9/1987.
A.I.P.C.R./P.I.A.R.C.
Pb, A4, 127 pp., kaarten, (lucht-)foto's, statistieken, grafieken.
Een belangrijk historisch overzicht van de uitbouw van het wegennet in België en de aansluiting op het Europese verkeersnet. Het werk kwam nooit in de handel maar werd uitgedeeld aan de deelnemers van het Congres.
Drietalig N/F/E. Trilingue N/F/E. Trilingual N/F/E.
€ 49.0

BUY

MITTERRAND François
Le coup d'état permanent. Les débats de notre temps (Première édition de Mai 1964)
In-8, broché, couverture rouge 284 pp. Dans ce livre, F. Mitterrand dénonce la pratique du pouvoir personnel par le général de Gaulle. Il ne se contente pas de critiquer la lettre de la Constitution : il reprocherait plutôt au général de Gaulle d'avoir trahi la promesse de 1958, selon laquelle le président est un arbitre. Le chef de l'État est devenu tout-puissant. Il montre la faiblesse du gouvernement et du Parlement, marginalisés par le président de la République. François Mitterrand insiste aussi sur les abus en matière de justice et de police. Il dénonce par exemple l'utilisation de provocateurs, la multiplication des bavures et brutalités policières, les officines en tous genres (comme le SAC et les réseaux Foccart), les tribunaux d'exception (Haut Tribunal militaire, remplacé par une Cour militaire de justice puis par la Cour de sûreté de l'État, cette dernière ayant été supprimée dès l'été 1981 par la gauche), le mépris du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, le recours abusif au délit d'offense au chef de l'État, etc. A relire d'urgence!
€ 200.0

BUY

MOLS Roger. Préface de Mademoiselle Van den Heuvel
Bruxelles et les Bruxellois.
Broché, 177 pp., illustrations en NB + cartes en NB. Uncut. Bibliography. Etude démographique. Avec analyse de la croissance de la population en 1800, 1830, 1870, 1910, 1947, 1959. Croissance surtout au est et ouest de la ville.
€ 10.0

BUY

MORRIS Desmond
Intiem gedrag (vertaling van Intimate Behaviour) [old book number 19710061B]
Pocket, ill. cover 288 pp. 4de druk.
€ 10.0

BUY

MORRIS Desmond
De Naakte Aap - Een zoölogische studie van het menselijk dier
10de druk. Pocket 252 pp. Noot LT: ook dit boek stond bij veel jongeren op de plank.
€ 10.0

BUY

MOUNTMORRES Viscount
The Congo Independent State. A report on a voyage of enquiry
Hardcover, red percaline with gold lettering on cover (clear) and on spine (faded), In-8, 166 pp., frontispice et 20 planches hors texte.

Note Lucas Tessens (20060216): This report was written immediately after the return of the Viscount from his voyage to the Congo Independent State of King Leopold II in the spring of 1905. He presented his report to the British Foreign Office. In the preface he writes: "The Independent State of the Congo, in so far as those regions are concerned which are under its immediate rule, has no more reason to be blamed than any other. So far, however, as the concession districts are concerned, no words can convey an adequate impression of the terrible and callous inhumanity which marks the methods of the territorial companies, nor of the abject misery and hopelessness of the native population. The question resolves itself into one of responsability for this state of affairs."
This means that NOT ONLY king Leopold was to blame BUT also the companies exploiting the Congo (i.e. The Mongala, the A.B.I.R. and the Lulongo Company, see page 161). Important document published in the same year as Morel's 'Red Rubber' !!!
€ 125.0

BUY

MULISCH Harry
Over de affaire Padilla - Nawoord bij 'Het woord bij de daad'
Paperback 46 pp. Eerste druk/1st. Fidel citerend: "Waarom zouden wij ons zorgen maken als wij weten, dat wij de mogelijkheid hebben om een heel volk scheppend te maken, schrijvers van ze te maken, kunstenaars, intellectuelen? Een heel volk! Dat is de revolutie, dat is socialisme en communisme, de weldaden van wetenschap en cultuur en kunst naar de massa's brengen, naar de hele samenleving, die van uitbuiting is bevrijd." (p. 36) Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010)
€ 10.0

BUY

mulisch harry
Twee vrouwen
14de druk. Pb met flappen, in-8, 156 pp. De eerste druk verscheen in 1975.
€ 10.0

BUY

MULISCH Harry
De aanslag
19de druk. Pb met flappen, in-8, 254 pp. Thema: Hoe in een totalitair regime het toeval al snel tot noodlot leidt. Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010) was een Nederlands schrijver.
€ 10.0

BUY

MULISCH Harry
Het theater de brief en de waarheid. Een tegenspraak
1st. Hardcover, 85 pp., boekenweekgeschenk 2000.
Noot LT: Citaat van p. 85 (uit de verantwoording): "Mijn verhaal is niet waar of onwaar, zoals een feitenverslag, - als literair verhaal is het zijn eigen feit."
In 1947 schreef Boris Vian in zijn voorwoord bij L'écume des jours: "l'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre."
Harry Kurt Victor Mulisch (Haarlem, 29 juli 1927 - Amsterdam, 30 oktober 2010)
€ 5.0

BUY

MULISCH Harry
Het stenen bruidsbed
28ste druk. Pb, 221 pp. Gesitueerd tegen de achtergrond van het bombardement op Dresden (februari 1945). Thematiek van de Amerikaanse piloot als oorlogsmisdadiger. De passage over de 'kodegevoelens' blijft ook vandaag nog interessant. (p. 98 e.v.)

zie in dit verband ook het boek van Peter Kleist
€ 7.5

BUY

NARVAEZ Louise, Duchesse de Valence, DEGRELLE Léon
Degrelle m'a dit. Nouvelle édition augmentée.
Pb, 379 pp. + 152 photos hors texte. Avec bibliographie et Index. Un des cent exemplaires imprimés spécialement à l'intention de Victor Portenart; celui-ci porte le numéro 46.
€ 25.0

BUY

NDAYWEL è NZIEM Isidore (rédaction)
Les années Lovanium I + II
Pb, 330 + 250 pp.
€ 20.0

BUY

NERINCX Edmond (Conseiller International en Investissements)
Douze mois de surveillance de patrimoine. 1 + 2
Agraffé, 8vo, 80 + 96 pp.
€ 20.0

BUY

NISSEN Peter, TRIO Paul, GIELIS Marcel, DECAVELE Johan, ACKERMANS Gian, VANHEMELRYCK Fernand, LAMBERIGTS Mathijs, DE MAESSCHALCK Edward, GEVERS Lieve
Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom.
Grote paperback met flappen, 4to, 203 pp., illustraties in ZW en kleur, bibliografie. De Maesschalck bespreekt de gevolgen van de revolutie en de periode 1780-1830.
€ 20.0

BUY

NSABIMANA Tharcisse (introduction)
Histoire sociale de l'Afrique de l'Est (XIXe-XXe siècle). Actes du Colloque de Bujumbura (17-24 octobre 1989)
Broché, grand in-8, 519 pp.
€ 15.0

BUY

OZANAM Denise
Claude Baudard de Sainte-James. Trésorier Général de la Marine et Brasseur d'Affaires (1738-1787)
Broché, in-8, 216 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index des noms.
€ 12.5

BUY

PAGEL-THEISEN Verena, G.G., F.G.A.
Diamond grading ABC. Handbook for Diamond Grading. Quality, Evaluation of Colour, Clarity, Cut and Weight with 450 illustrations and 5 tables. Diamond Imitations.
hardcover, 275 pp. Ill. and bibliography. Specialized work.
€ 10.0

BUY

PAPADOPOULOS Georges [= PAPADOPOULOS Giorgios] (Régent - Premier Ministre) (Avant Propos), MAKAREZOS Nicholas
5 années de progrès économique. 21 avril 1967-1972 [Grèce, Greece]
Edition de luxe. Rare! Paperback, 4to, 136 pp., photos en couleurs, statistiques, graphiques. Geórgios Papadópoulos, né le 5 mai 1919 et mort le 27 juin 1999, était un militaire grec. Il fit partie du coup d'État (soutenu par la CIA) de 1967, et devint Premier ministre de 1967 à 1974. Note Lucas Tessens: Dans cet ouvrage GP parle de 'Révolution' pour 'habiller' le coup d'état. Probablement les chiffres du Service National de Statistique de Grèce furent trucqués dès l'arrivée au pouvoir des colonels. Nikolaos Makarezos (1919-2009) fut le Ministre de l'Economie et de la Coordination. Alors il faut se demander si la Commission de la Communauté Européenne a repris ces chiffres lors de l'admission de la Grèce. A la page 55 on trouve l'évolution du PNB mais il est intéressant de constater que pour l'année 1969 il s'agit d'un montant provisoire et que pour 1970 et 1971 on donne des estimations.
€ 95.0

BUY

PAREIN Louis, PAREIN Dimitri
Biscuits Parein
Pb, in-8, 147 pp., rijkelijk geïllustreerd. Prima bedrijfsgeschiedenis met aandacht voor de merkprodukten (Petit-Beurre, TUC, Cha-Cha, Bastogne, etc.), tijdlijn, archiefonderzoek.
€ 20.0

BUY

PARMENTIER Isabelle (dir., avec coll. C. Ledent), TALLIER Pierre-Alain
La recherche en histoire de l’environnement : Belgique - Luxembourg - Congo - Rwanda - Burundi
Actes PREBel, Namur, décembre 2008, Namur, 2010, 362 p.

voir en particulier TALLIER Pierre-Alain, Histoire de la forêt belge contemporaine (fin 18e - début 21e siècle). Entre approche méthodologique et synthèse (pp. 227-244), avec une bibliographie des ses écrits. Important.
€ 20.0

BUY

PAULUS Jean-Pierre, Magistrat honoraire, Chef de Cabinet ad. honor. de S.M. le Roi, Président de l'Institut Supérieur des Etudes Sociales du Congo Belge et du Ruanda Urundi.
Droit public du Congo Belge
Hardcover, 519 pp., large in-8. Bibliographie et annexes.
Nationalité : Belgique
Né(e) : 1920
Mort(e) à : Waterloo , le 5/5/2000
Biographie :
Jean-Pierre Paulus a fait des études de droit et fut avocat.
Durant la seconde guerre, fut membre de l'armée secrète, après la guerre membre de divers cabinets ministériels, chef de cabinet du premier ministre et fut de 1950 à 1956 chef de cabinet adjoint du Roi des Belges et présida par la suite l'Institut Supérieur des Études sociales du Congo.
Il a collaboré à la revue "Terre d'Europe" où il a publié de nombreux articles sur la situation congolaise avant l'indépendance de ce pays.
Il est auteur d'autres ouvrages traitant tant juridiques que d'histoire de la peinture belge.

====================

SECTION III
Les droits politiques.
427. « Comme nous l'avons dit à la rubrique « Généralités », les habitants du Congo ne jouissent d'aucun droit politique. Les habitants du Congo ne participent en rien au gouvernement puisqu'ils ne peuvent ni élire les gouvernants, ni éventuellement être élus gouvernants.
Il est tout à fait normal que le législateur de 1908 n'ait pas envisagé d'accorder l'usage de ces droits aux habitants du Congo : en effet, à cette époque encore, beaucoup plus que maintenant, leur degré de civilisation les rendait totalement impropres non seulement à les exercer, mais même à en comprendre la portée ou l'importance.
Actuellement, des problèmes sociaux existent au Congo, mais ils ne revêtent aucun caractère d'ordre politique. La préoccupation des autorités belges doit être de veiller à ne pas se voir devancées par les événements qui ne manqueraient pas alors de transformer des revendications sociales en programme politique. Ces territoires ne sont pas encore mûrs pour ces questions. Parfois des organismes d'appartenance idéologique à l'un ou l'autre parti européen ont voulu grouper des adeptes. Ces actions sont prématurées au Congo. Le noir n'a aucune notion qui lui permette de comprendre nos raisonnements politiques. L'élection ne se conçoit dans son esprit qu'en vue de la discussion de problèmes matériels immédiats et d'un mandat concret. Les expériences faites en ce sens le démontrent clairement. Il faut cependant les multiplier et veiller à leur donner un caractère de plus en plus élevé, mais uniquement en vue de former les noirs à l'esprit démocratique et de les placer progressivement en face de certaines responsabilités. C'est dans ce sens qu'a été réalisée, en 1957, la première réforme tendant à l'éducation politique des Congolais : l'élection des autorités communales et urbaines (voir supra).
€ 50.0

BUY

PERIER G.D. (Director at the Ministry of Colonies, Chief of Section at Colonial Office)
Stanley goes back to America
Softcover, 40 pp. Photos and drawings in BW and bicolor. Note Lucas Tessens: This brochure was specially written for the International Expo in New York (30/4 -31/10/1939 and 11/5 - 27/10/40). It contains the brief history of the Congo. With an interesting paragraph on the "Congo Attrocities" under the reign of king Leopold II. Rare !
€ 12.0

BUY

PERIN François
Germes et bois morts dans la société politique contemporaine
Paperback 238 pp. Dévoile le pouvoir réelle, qui ne réside PAS au parlement. Accuse les syndicats d'être devenu leur propre but (p. 173-174). FP (°Liège, 1921) fut l'assistant de Walter Ganshof van der Meersch de 1954 à 1958, puis prof à l'univ de Liège. Au parlement depuis 1965. En mars 1980 Périn démissiona de son mandat de sénateur, excédé par le système politique belge (« ne pouvoir rester représentant d'un État auquel il ne croit plus et d'une nation qui n'existe plus »). Remarque Lucas Tessens: Ce fut en 1957 que Ganshof publia son livre important "Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions politiques".
€ 20.0

BUY

PERIN François
La démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge de 1918 à 1958.
Broché, in-8, 280 pp. FP (°Liège, 1921) fut l'assistant de Walter Ganshof van der Meersch de 1954 à 1958, puis prof à l'univ de Liège. Au parlement depuis 1965. En mars 1980 Périn démissiona de son mandat de sénateur, excédé par le système politique belge (« ne pouvoir rester représentant d'un État auquel il ne croit plus et d'une nation qui n'existe plus »).
€ 15.0

BUY

PFEIFFER Christel, TRAEY Sylvia
Christel : Oorlogsbrieven van een kunstenares
1ste druk. Pb, geïllustreerde omslag met flappen, in-8, 64 pp., illustraties, foto's.
Gesigneerd en gedateerd door Sylvia Traey.
Christel en Sabine Traey waren tweelingzussen.
Sabine, de mama van Sylvia, woonde in de Troyentenhoflaan 32 te Berchem.
€ 30.0

BUY

PLAISIER C.F., e.a.
Bedrijfsvoering in musea
Paperback, in-8, pp., enkele illustraties.
Interessante blik achter de schermen van het museum.
Hoofdstukken:
• Museummanagement: wat is dat?
• Personeel en organisatie
• Financiën en administratie
• Automatisering
• Criminaliteitspreventie
• Juridisch kader
• Winkel- en horecavoorziening (met modelovereenkomsten)
• Marketing
• Sponsoring
Adressen
Personalia

Alhoewel het boek dateert van 1992 blijft het de moeite waard, al was het maar omdat werken van deze aard niet dik gezaaid zijn.
€ 25.0

BUY

PLAS Vital, Sociale Afdeeling der nationale Eeuwfeestcommissie
Allen, eensgezind ten strijde tegen de Maatschappelijke Ziekten
Carton cover, geniet, 20 pp. Cover geïllustreerd door Fernand Rousseaux (Gevecht tegen de zevenkoppige draak). Behandelt sterfte bij pasgeborenen, syphilis, alcoholisme, kanker en tuberculose (TBC). In 1870 stierven nog 44.809 mensen (of 37,8% van het totaal aantal sterfgevallen) aan epidemische besmettelijke ziekten, in 1927 was dat gedaald tot resp. 13.336 en 12,5%.
€ 10.0

BUY

Plimmer, Charlotte and Denis
Slavery The Anglo-American Involvement.
Hardcover, linnen, dj, 112 pp. Illustrations in BW. British slave owners got a compensation of 20 million £ for their 'lost property' (see p. 90)
€ 15.0

BUY

POIDEVIN Raymond (intro), TRENARD Louis, STENGERS Jean, Kurgan Ginette, THOBIE Jacques
Les Relations franco-belges de 1830 à 1934, Actes du Colloque de Metz, 15-16 novembre 1974
Broché, in-8, VI + 370 pp.
€ 15.0

BUY

POL BOËL (Baronne Marthe) & DUCHÈNE Christiane
Le Féminisme en Belgique, 1892-1914
Broché, in-8, 162 pp., bibliographie
€ 12.0

BUY

PRIMS Floris
Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
Hardcover, gebonden, 98 pp., goudopdruk, illustraties en kaartjes (grondplannen) in ZW. De auteur was een oud-leerling van dit befaamde college.

zie ook
€ 15.0

BUY

PRIMS Floris
'Prêtres Insoumis''? De kerk van Antwerpen onder het Directoire (April 1797 - November 1799).
Ingebonden luxe-exemplaar met goudbelettering op de rug, originele cover bewaard, in-8, 333 pp. Prims raadpleegde verscheidene archiefbronnen te Antwerpen en te Mechelen; verder liet hij opzoekingen doen in de Archives nationales te Parijs. Hij deed ook een beroep op de werken van Poffé, Thys, Lanzac de Laborie, Van der Straelen, V. Pierre, Verhaegen. Op p. 8 legt hij een link met de Brabantse Omwenteling: "De vervolging der Kerk in 1797-1798 is een reactie, een soort wraakneming op de 'Belgische Staten' met hun geestelijken stand op de eerste rang." Als spilfiguur noemt hij Dargonne.
€ 15.0

BUY

PRIMS Floris
Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw
Hardcover met geïllustreerde stofwikkel, 348 pp. Cover met wapenschild van Berchem. 18x24cm Voorwoord van C. Vanhorenbeeck, Burgemeester. Buitentekstplaten in ZW, facsimile van documenten, kaarten waarvan 2 uitklapbaar. Naam- en zaakregister. TOEGEVOEGD: postkaart verzonden door Prims, met handtekening, gedateerd 31/5/1950.
€ 30.0

BUY

PRIMS Floris
Geschiedenis van Antwerpen IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1815) 3de boek: De geestelijke orde
hardcover, gebonden in rood similileder met goudopdruk, in-8, 202 pp. Dit deel bevat veel informatie over de afschaffing van kloosters.
€ 20.0

BUY

PRIMS Floris Kan. Dr
De kolonellen van de
Softcover, 286 pp., 1 illustratie (doodshoofd)
€ 25.0

BUY

PRIMS Floris Kan. Dr
De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585
Softcover, 480 pp., met 17 illustraties
€ 10.0

BUY

PRIMS Floris, VAN ROSSEM Cecilia Zuster, DERKENNIS Sara
Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen, 1621-1801.
Hardcover, halfleder, gebonden, 4to, 77 pp. Illustraties. Genummerd ex. 130/200 op velijnpapier. Bijna volledig gebaseerd op de kronijken van priorin Sara Derkennis en van Zr Cecilia van Rossem (suppriorin). Het klooster wordt in 1621 naar Antwerpen overgebracht, na een vlucht uit Temse. (9) Het klooster werd door het edict van 17/3/1783 door Jozef II afgeschaft. We vernemen uit de kroniek dat het zilverwerk van de afgeschafte kloosters naar Brussel werd gezonden. (47) Op 22/7/1783 verlaat de laatste zuster het klooster. (49) Op 20/8/1783 werd de inboedel van het klooster verkocht. (48) Het kloostergebouw werd op 2/1/1787 verkocht. (50) Deze kroniek bevat ook de gebeurtenissen te Antwerpen tijdens de Brabantse Omwenteling. Op 29/3/1790 dragen de Oostenrijkers de Citadel over aan de Patriotten. (63) In november 1793 worden de kloosterlingen verzocht een verklaring te ondertekenen waarbij zij ermee akkoord gaan dat zij geen schadevergoeding zullen vragen voor de schade geleden door de afschaffing in 1783. (67) Op pagina 69 vinden we in een rekwest van september 1795 een goede uiteenzetting aangaande de pensioenregeling van 1783.
€ 25.0

BUY

QUERIDO Israël
Essay en Critiek. I: Groote figuren
Gebrocheerd, 264 pp.
€ 10.0

BUY

RABELAIS
Oeuvres complètes
Hardcover, jq, in slipcase, in-8, xxiii + 1033 pp. Bibliothèque de la Pléiade, n° 15.
Texte établi d'après les dernières éditions revues par Rabelais, introduction, notes, commentaires, éclaicissements, variantes, traduction des oeuvres et des citations grecques et latines, bibliographie complète par Jacques BOULENGER. Edition revue et complétée par Lucien SCHELER.
€ 15.0

BUY

RAYNAL David, MOUTEL Christiane
Il était une fois la POSTE
Broché, petit quarto, emboîtage, 118 pp., illustrations, photos. Un livre nostalgique avec une mise en page (de Corine Chapalain) et iconographie exceptionnelles ! Un vrai bijou. Toute l'histoire de la poste. Un vrai livre-objets ! Souvenez-vous que la Poste est la seule entreprise qui passe tous les jours à toutes les adresses d'un pays. Invraisemblable, n'est-ce pas !
€ 30.0

BUY

Revue Congolaise Illustrée
Revue Congolaise Illustrée, N° 8, aout 1961. En couverture: Alhaij Abubakar Tafawa Balawa
4to, 34 pp., photos en NB. En couverture: Alhaij Abubakar Tafawa Balawa. Article du Lt-Colonel Hre Gaëtan Duwez: Un an d'Indépendance. Carte du Nigeria. Article: "Dans 15 ans l'Europe et l'Afrique seront fédérales et démocrates ou ne seront plus." Informations financières sur les compagnies congolaises (bilans). Annonces.
€ 10.0

BUY

Revue Congolaise Illustrée
Revue Congolaise Illustrée, N° 7, Juillet 1952.
4to, 46 pp., couverture photo couleurs, photos en NB. Dans ce numéro: OTRACO. Nos écrivains au Congo. Het beheer der wouden in Belgisch-Congo. Het Tienjarenplan en de grote werken. Bibliographie. Annonces. Nécrologie. Informations financières (bilans).
€ 10.0

BUY

REY Françoise
La femme de papier
Couverture ill. 222 pp. Note LT: Un classique de la littérature érotique. Un exemple d'un livre qui se vend par sa couverture.
€ 10.0

BUY

ROBERT Véronique, DESTOUCHES Lucette, [CELINE Louis Ferdinand]
Céline intiem (vert. van Céline Secret - 2001) [old book number 20010109A]
Pb, 152 pp. De meest nauwgezette en directe getuigenis die er over Louis Ferdinand Céline (Destouches) bestaat.
€ 10.0

BUY

ROBERTS-JONES Philippe (eindredactie), ARON Paul, DIERCKENS Françoise, DRAGUET Michel, JAUMAIN Serge, STOCKHEM Michel
Brussel. Fin de siècle.
hardcover, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 280 pp. Illustraties in kleur en ZW. Noten, bibliografie, herkomst van de afbeeldingen. Teksten in het Nederlands. Toen Brussel kruispunt en smeltkroes was. Uitermate verzorgd werk met veel aandacht voor architectuur. Puike fotografie.
€ 50.0

BUY

ROBERTS-JONES-POPELIER Françoise
Kroniek van een museum. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Pb, kleine 4to, square, 151 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en ZW, plannen, bibliografie.
De basis van het museum werd gelegd tijdens het Frans Bewind in 1795. Periodiserend opgebouwd: 1794-1830, 1830-1887, 1887-1960, na 1961.
Noot LT (20160212): Bespreekt gedetailleerd de bouwgeschiedenis. Zeer geslaagd werk. Het museum lijdt onder verwaarlozing en vochtinsijpeling. De overheid blijft eens te meer in gebreke ! Indien u dit werk bestelt dat storten wij 1 euro op de rekening van de Regie der Gebouwen.
€ 20.0

BUY

ROOSENDAAL Jan, VUIJSJE Bert, RIPPEN Chris
Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
€ 12.5

BUY

RORISON Sean
Congo. Democratic Republic - Republic [reisgids]
Pb, in-8, 328 pp., maps, ill. Text in English. Touristic guide for Congo Kinshasa and Congo Brazzaville
€ 25.0

BUY

ROSART Françoise, ZELIS Guy (réd.)
La Monde Catholique et la Question Sociale (1891-1950)
Pb, in-8, 182 pp., notes bibliographiques
€ 10.0

BUY

ROSSETTI Carlo Prof., REY Francis, Commission Européenne du Danube (C.E.D.)
La Commission européenne du Danube et son œuvre de 1856 à 1931
Broché, grand 4to, 526 pp., photos en NB, illustrations, schémas et cartes en couleurs, statistiques, bibliographie, annexes. Rare!
Explications:
La Commission européenne du Danube (CED) est une ancienne organisation intergouvernementale de coopération pour la navigation sur le Danube.
Après la guerre de Crimée*, l'article 16 du traité de Paris du 30 mars 1856 a établi pour la première fois le régime juridique du Danube. En regard à l'administration du Danube, le fleuve a été partagé en deux secteurs : le Danube Supérieur (fluvial) et le Bas Danube (Danube inférieur). Par les stipulations du traité de Paix, s'est constituée la Commission européenne du Danube (pour le Bas Danube), formée de délégués des sept États signataires du document: Grande-Bretagne, France, Royaume de Prusse, Empire d'Autriche, Empire russe, Royaume de Sardaigne et Empire ottoman. Encore une fois les Principautés Principauté de Moldavie et Principauté de Valachie avaient été exclues, bien que les compétences de la Commission s'exercent principalement sur leurs territoires.
Le siège de la Commission européenne du Danube fut établi à Galați, au statut de port franc. Le traité de Berlin de 1878 a prolongé la compétence de la CED de Isatcha à Galați. La Commission du Danube a été fondée le 18 août 1948 à Belgrade. (src: wiki, 20180323)

*Guerre de Crimée (4 octobre 1853 – 30 mars 1856), Lieu: Crimée, Caucase, Balkans, mer Noire, mer Baltique, mer Blanche et Extrême-Orient russe.
Issue: Victoire alliée; Traité de Paris de 1856.
Belligérants:
Empire ottoman, Empire français, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande,
Royaume de Sardaigne (c.à.d. les Alliés);
contre
l'Empire russe.

voir aussi le livre magistrale de Magris, Donau
€ 125.0

BUY

ROUSSEL Jean (Missionnaire de Scheut, Docteur en philosophie, Curé de la Cathédrale Sainte-Anne à Léopoldville)
Déontologie coloniale. Consignes de vie et d'action pour l'élite
2ième édition avec préface par Pierre Ryckmans. Softcover, in 8vo, broché, 415 pp., régistre/index. Avec bibliographie en deux parties: 1. Doctrine 2. Colonisation. Contenu: La colonisation; Ce que doivent être la civilisation et le progrès; L'Evangélisation et l'action civilisatrice de l'église catholique; psychologie du noir; Influence du milieu colonial sur la vie morale et sociale des européens coloniaux; Obligations et préparation coloniales; La religion; La charité; La justice; Conditions morales et psychologiques de l'action sociale; La tempérance, l'emploi des loisirs; La chasteté; La patience; Le patriotisme. Citation: "Agents (de l'Etat), missionnaires et commerçants se doivent un mutuel appui." (p. 103)
€ 40.0

BUY

SAGAN Françoise
Bonjour tristesse. Een verre glimlach. Houdt u van Brahms..
Hardcover, in-8, 342 pp. Uit het Frans vertaald door Hubert Lampo. Sagan (Françoise Quoirez), °21 juni 1935 te Cajarc (Lot) +24 september 2004 in Honfleur aan een longembolie. Behoort tot de Nouvelle Vague. Bonjour Tristesse is haar eerste roman, uitgegeven in 1954, op de leeftijd van 18 jaar; haar pseudoniem koos ze uit de werken van Proust.
€ 10.0

BUY

SAGAN Françoise
Un certain sourire
Poche, 177 pp. Deuxième roman de Sagan.
Françoise Sagan, de son vrai nom Françoise Quoirez, née le 21 juin 1935 à Cajarc (Lot) et morte le 24 septembre 2004 à Honfleur (Calvados), est une écrivaine française, devenue célèbre très jeune, dès son premier roman, Bonjour tristesse (1954).
€ 6.0

BUY

SANCTORUM Johan, THEVISSEN Frank (redactie)
Media & journalistiek in Vlaanderen kritisch doorgelicht
Pb met flappen, grote in-8, 384 pp.
€ 9.5

BUY

SCHATBORN Peter, SZENASSY Istvan L., PITLO Adriaan Prof
Iconographie du Notariat. Documentation de la Fondation pour le progrès de la science notariale
Hardcover, jq ill., petit 4to, 132 pp., illustrations en NB, bibliographie, index.
€ 25.0

BUY

SCHOONJANS François
Wezembeek. Le Château d'Ophem
Broché, in-8, 87 pp., illustrations en NB, bibliographie. Ce château fut l'ancien cloître des Bogaerds, acheté le 7/11/1797 (vente des biens nationaux) par l'ancien religieux Pierre Vandegoor. Plus tard c'est le notaire Massaux qui sait accaparer ces biens d'une façon suspecte. Etude sur base d'archives.
€ 25.0

BUY

SCHROEDER Christa, JOACHIMSTHALER Anton (voorwoord), MOORHOUSE Roger
Hij was mijn Führer. De memoires van Adolf Hitlers secretaresse (vert. van Er war mein Chef - 1985)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 255 pp., illustraties in ZW, notenapparaat per hoofdstuk, index/register. Noot LT: de vertaling van de titel vinden we ongelukkig; het boek benadrukt immers de zakelijke omgeving en minder de idolatrie, al is die niet afwezig.
CS wijst de historicus Trevor Roper terecht: zij ontvluchtte de Berlijnse bunker niet maar kreeg het bevel naar München te vertrekken (192) CS beschrijft uitvoerig de afhankelijkheid van Hitler van Dr Morell, die hem 'drogeerde'. Bevat de transcriptie van het verhoor van CS dd; 22/5/1945 door de CIC (214 e.v.).
€ 11.5

BUY

SELS Joris, Vlaamse Regulator voor de Media
Mediaconcentratie in Vlaanderen. Rapport 2013
Pb, 4to, 224 pp., grafieken en tabellen
€ 10.0

BUY

SILLEVIS, J., KRAAN, H. (editors)
De School van Barbizon. Franse meesters van de 19de eeuw.
Gebrocheerd, origine omslag, 216 pp. Illustraties in kleur en ZW. Belangrijke tentoonstellingcatalogus (met rijke bibliografie) die het belang van HET LANDSCHAP in het 19de eeuwse denken en in de schilderkunst belicht. De bijdrage van John Sillevis "Plein-air en het historische landschap" verdient een speciale vermelding omdat hij de invloed van Pierre Henri de Valenciennes (1750-1819) op de theorievorming rond het landschapsschilderen belicht. Van PHDV zijn de categorieën paysage historique, paysage pastoral en paysage-portrait. Hij raadde zijn leerlingen ook aan buiten te schilderen, veel te reizen en besprak de invloed van het licht en de seizoenen. PHDV staat op een breekpunt in de geschiedenis en zoekt naar een geleidelijke overgang van de oude opvattingen naar de vernieuwing in de landschapskunst. "Behalve de bossen van de Ardennen, Compiègne en Villers-Coterets raadde Valenciennes - met een onbedoeld profetische blik - zijn leerlingen aan de wouden van Fontainebleau niet over te slaan." (cfr. p. 17)
€ 20.0

BUY

SIMONET M. kolonel, Burgerlijk Ir, Directeur-generaal van het Militair Geografisch Instituut
De nieuwe topografische basiskaart van België
Carton cover, stapled, 33 pp. + 7 kaartjes van Diest van verscheidene cartografen en op verschillende schaal (1585-1957): Mercator in 1585 op ca. 1/175.000ste , Fricx in 1708 op ca. 1/135.000ste, Ferraris in 1780 op 1/25.000ste, Vandermaelen in 1850 op 1/20.000ste, Dépôt de la Guerre in 1878 op 1/20.000ste, Militair Cartografisch Instituut in 1932 op 1/20.000ste, Militair Geografisch Instituut in 1957 op 1/25.000ste. Tableau d'assemblage: uitslaand kaartje. Signes conventionnels. Los toegevoegd op groot formaat: Bladwijzer van de topografische kaarten van België op 1/1.000.000ste (toestand op 31/12/1972 en vooruitzichten voor 1973) met lijst van de gemeenten. Geeft ook geschiedenis van de cartografie in België.
€ 10.0

BUY

SIRINELLI Jean-François (sous la direction de -)
Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle
Hardcover, jq, grand in-8, 1067 pp., notes bibliographiques, bibliographie, index.
€ 20.0

BUY

SISMONDE DE SISMONDI J.-C.-L.
Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, de l'an 250 à l'an 1000 (2 tomes en 2 vols = complet!)
Hardcover, cartonné, relié, dos lisse, 254+252 pp. 2 gravures en frontispiece. Interéssant, surtout quand il s'agit de l'évolution de l'islamisme, les guerres de l'islam et leur attitude envers les non croyants (émigrer, payer ou se covertir).
€ 40.0

BUY

SOHIER A. (sous la direction de -), VERSTRAETE Maurice (magistrat colonial), ORBAN P., GOFFIN Léon, LOUVEAUX M., STENMANS A., RAé Marcellin, SMOLDERS Th., DUFOUR J.
Droit civil du Congo belge (3 volumes)
Hardcover, demi-cuir, 2406 pp., 16x24cm, VOL. I: Les personnes et la famille, VOL. II: Contrats et obligations, VOL III: La personnalité juridique, Des biens et de la propriété, De la transmission de la propriété immobilière, Des engagements qui se forment sans convention, Les droits intellectuels, Régime hypothécaire. Rare!
€ 300.0

BUY

STANDISH Peter
Dictionary of twentieth Century Culture. Hispanic Culture of South America
Hardcover, 4to, xxxv + 340 pp., photos in BW, time line, index
€ 10.0

BUY

STANDISH Peter
Dictionary of twentieth Century Culture. Hispanic Culture of Mexico, Central America and the Caribbean
Hardcover, 4to, xix + 327 pp., photos in BW, time line, index
€ 10.0

BUY

STEINBECK John, LISCA Peter (editor)
The Grapes of Wrath. Text and Criticism
Hardcover, dj, in-8, 881 pp., maps, chronology, the social facts behind the story, critical reviews.
€ 10.0

BUY

STEVERLYNCK Sam, VERMEULEN Pieter, ANTHONIS Eric
The Making of the MAS 1995-2010(Nederlandstalige uitgave) [Museum aan de Stroom]
Hardcover, 4to, 175 pp., rijkelijk geïllustreerd. In het voorwoord van Anthonis (initiatiefnemer) vernemen we iets over de grote invloed van Stéphane Beel op de restyling van de Antwerpse musea. Ook vermeldt hij het plan om op de Hanzestedenplaats een reusachtig winkelcentrum te bouwen. Gelukkig ging dat niet door. Noteer dat het architectonisch ontwerp uit Rotterdam komt: Neutelings Riedijk Architecten. In de stenen in het interieur zijn drieduizend (3.000 !) medaillons ingewerkt: in de vloer, de muren, in het plafond. Het ontwerp is van Tom Hautekiet, de knullige tekst is van Tom Lanoye; de uitleg die Lanoye op pagina 134 geeft is zo mogelijk nog banaler. Hoeveel de heren vingen met hun medaillons wordt in het boek niet vermeld. Het zgn. panoramadak is niet toegankelijk voor gehandicapten (of is het mindervaliden?) want de lift reikt niet tot daar. In 2011 ondervroegen wij hierover de verantwoordelijken. Schepen Voorhamme antwoordde op 13/5/2011 het volgende: "Dat het dakterras niet voor iedereen toegankelijk is, zou een zeer spijtige zaak zijn. Ik hoop alvast dat men hier rekening mee gehouden heeft of dat men hier snel remediërende maatregelen kan treffen. Uw vraag heb ik dan ook doorgegeven aan de schepen voor cultuur Philip Heylen met de vraag u spoedig een antwoord te verschaffen." Cathy Pelgrims (Coördinatie Publiekswerking) antwoordde op 17/5/2011: "Het panoramisch dak is niet bereikbaar met de lift, omdat het gebouw aanvankelijk nooit werd ontworpen met een panoramaterras. Daarom werd een toegang tot een dakterras nooit bedacht of voorzien. Er is met andere woorden steeds een lift voorzien tot +9, wat toen het maximale bereikbare punt was in het gebouw voor iedereen. Speciaal ook met het oog op het toegankelijk maken van alle verdiepingen voor mensen met een beperkte mobiliteit. Er werd pas geoordeeld het panoramaterras toegankelijk te maken toen het gebouw al als ruwbouw gerealiseerd was en het bouwtechnisch niet meer mogelijk was een lift naar +10 te voorzien (wegens plaatsing technische ruimten op dak). Het zijterras is en blijft echter ten allen tijde ter beschikking van rolstoelgebruikers!" Wat schepen Heylen op pagina 25 poneert is in deze context dan ook wrang en cynisch: "(...) we zorgen ervoor dat het dak gratis toegankelijk is voor iedereen en we werken een prijszetting uit waarbij drempels worden weggewerkt zodat iedereen het MAS kan bezoeken." Een mooi gebouw met communicatie-epilepsie.
€ 20.0

BUY

Stichting het Zeeuwse Landschap, BUISE Marc A.
Het Ontstaan van Zeeland: 26 Aardkundig waardevolle gebieden in de Provincie + Saeftinghe, uit schor en slik
Twee brochures.
De eerste brochure (uitgave februari 2013) biedt een historisch overzicht verlucht met kaarten en tijdlijnen.
De tweede brochure (64 pp.) is klassieker van opbouw en behandelt specifiek het Verdronken Land van Saeftinghe, een beetje een verloren natuurhoekje van Nederland, vlak bij de Antwerpse haven en de kerncentrale van Doel.
€ 10.0

BUY

STOCKMANS J.-B. (archivaris der gemeente Borgerhout), HENDRICKX Jaak (kerkmeester)
Antwerpen's Sint-Willibrordskerk sedert hare stichting tot heden
Hardcover, gebonden, in-8, ix + 248 pp., uitslaand plan (situatie parochie in 1662), enkele foto's, personenregister. Toegevoegd: enkele oude krantenknipsels (Ben Linnig), handgeschreven nota's (2 vellen) over deze kerk, ...
€ 65.0

BUY

STORME M.-B. Dr P., Missionaris van Scheut
Evangelisatiepogingen in de binnenlanden van Afrika gedurende de XIXe eeuw
Gebrocheerd, grote in-8, 712 pp., enkele kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index.
€ 35.0

BUY

STORME Marcel R.P. (missionnaire de Scheut)
La mutinerie militaire au Kasai en 1895. Introduction.
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen. Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen, N.R., XXXVIII-4/ARSOM. Broché, 162 pp. + 4 pp. ill. (Luluabourg) Bibliographie importante (117 ouvrages). Index. Cette révolte éclata le 4/7/1895. En majeure partie ce sont les Batetelas. Dans cette introduction l'auteur critique les différents sources. Voir aussi les p. 28 (caoutchouc)
€ 25.0

BUY

STRAUVEN Francis
Modernisme. Van het Zwart Huis tot de Boekentoren.
Hardcover, kleine 4to, 119 pp., rijkelijk geïllustreerd. In de reeks De Standaard Architectuurbibliotheek, nr 4
€ 10.0

BUY

STRIEDER Peter, GOLDBERG Gisela, HARNEST Joseph, MENDE Matthias, DÜRER Albrecht
Dürer
hardcover, groen linnen, goudopdruk, geïllustreerde schutbladen, geïllustreerde stofwikkel (Portret van een jonge Venetiaanse vrouw), gebonden, 4to, 398 pp., reproducties in kleur en ZW. Bibliografie en index. Goldberg: Een technisch onderzoek van Albrecht Dürers Vier Apostelen; Harnest: Dürer en de perspectief; Mende: Geschriften van en over Dürer. ? Noot Lucas Tessens: Op p. 95 stelt Strieder dat de 116 prenten voor 'Narrenschiff' - Narrenschip (1494) van Sebastian Brants niet alle van de hand van Dürer zijn. Op p. 96 vinden we reproducties van De nar gaat de kreeftegang, De nar op de boerderij en De kraaiennar.
€ 60.0

BUY

STRUBBE Kristl
Catwalkers. Vlaamse missen en modellen. Een handleiding.
Softcover, pb, 8vo, 135 pp., bibliografie, geïllustreerd
€ 10.0

BUY

STUYCK Raoul (opgetekend door Louis Van Craen)
Hugo, Jacky, Raoul, Ward en de anderen
Pb 208 pp. Gesigneerd met opdracht (5 woorden). Over corruptie, valse facturen, zwart geld in de nationale en Antwerpse politieke middens en zakenmilieus. Raoul Stuyck was eens de (meest gebruikte en misbruikte) keizer van de PR in Antwerpen. Onthullend, grappig en cynisch! Nu reeds zeldzaam, wellicht omdat iedere VIP-Antwerpenaar het boek angstvallig in de eigen bibliotheek bewaart. Stuyck schiet met scherp. Een index zou nuttig geweest zijn. Enkele vernoemde namen: Romain Van Tongerloo (uitermate zwakke figuur, 85), VTM, Georges Impens (egotripper, one-man-show), Raoul Stuyck, facturatie, Karel Huysmans (iemand die boven zijn mogelijkheden werkt, 118), Vic De Mondt, Constant Van Marcke, Flandria, Hugo Ceusters, Wilfried Patroons, Decaux, Pierre Cauchie, Edouard Close, Paul Wolles, Jan Merckx (die Van Tongerloo aanbracht als DG van GVA en dat in 1986 in restaurant l'Oasis te Brussel bedisselde met directeurs van concurrerende krantenbedrijven !!!: 'ik denk dat de Romain dat goed gaat doen'), Carlo Gepts, Wim Merckx, André Leysen, Terry Verbiest, Dirk Verhofstadt, Van Thillo, De Nolf, Albert Frère, Leo Neels, Luc de Leersnyder, Vic Haenen, Mike Verdrengh, Guido Depraetere, Gaby Feyaerts, Guido Van Liefferinge, Leo Delcroix, Rudi van der Paal, Albert de Smaele, Julien Westen, Cyriel Stevens, Lou de Clerck, Guy van Hengel, DOCTOR Jos Huypens, Robert Picavet, Wiel Elbersen, Armand Van Linden (een gefrustreerde arrivist, 119), Dominique Vaes (119), Dirk Portier (chef handelsdrukkerij). Stuyck overleed op 26/7/2013; hij werd 68.
€ 200.0

BUY

TERNISIEN Ann
Abbayes Normandes - Un autre regard - Route historique
Agrafé, in-8, 50 pp., cartes, ill.
En couverture: Abbaye-aux-Dames, Caen
€ 7.5

BUY

THEUNISSEN Paul
1950: ontknoping van de koningskwestie
Pb 180 pp.
€ 10.0

BUY

TISSEN René, LEKANNE Deprez Frank, BURGERS Rosalie, HALMANS Frank
Geef ze de ruimte ! - Over het anders organiseren van kennis, mensen en technologie.
Hardcover, grote in-8, 134 pp. Schema's, bibliografie. Dit boek gaat over het verschil tussen het managen van kennis en het organiseren van kennis. Top down reorganiseren wordt impliciet afgewezen. Het praktijkvoorbeeld gaat over het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een kennisintensieve organisatie. Of het nu gaat over goederen of diensten, de organisatievormen die daarrond geweven worden, zijn gebaseerd op kennis. In een goede organisatie wordt kennis niet gemanaged maar worden er kanalen ontworpen om een 'free flow' te verzekeren. Ook hameren de auteurs op de noodzaak aan doorgroeien en tijdige positiewissels om burn out te vermijden. Innoverende kennis (vs routinekennis) vindt zo zijn weg. Op pagina 65 wordt Albert Einstein geciteerd: "Problemen die in een bepaald kader ontstaan, kunnen niet binnen dat kader opgelost worden." Tenslotte is men niet blind voor de angst/stress door verandering en onderkent men de behoefte aan zekerheid vanwege de medewerkers. Het positieve aan dit inspirerende boek is het non-goeroe-gehalte; mocht dat wel aanwezig zijn dan zou het boek in tegenspraak zijn met het doel ervan.
€ 15.0

BUY

TROEBST Cord-Christian
Om de verovering van de zee. Amerika en Rusland in hun wedloop om de oceaan (vert. van Der Griff nach dem Meer)
Softcover, gebrocheerd, grote in-8, 256 pp., foto's, tekeningen.
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL Louis Prof Dr
Kerngedachten van Karl Marx.
Softcover, pb, 8vo, 280 pp, bibliografie. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL Louis s.j.
Materie, macht en minne. Verzamelde opstellen.
Pb, 254 pp. In 1971 reeds sprak VB zich uit tegen de ATOMISERING van de wetenschapsbeoefening (en dus van mensen) en had hij vragen bij de gevolgen van de democratisering: professoren als afleveraars van diploma's en studenten als diplomajagers. Het diploma krijgt een anders dan academisch karakter. Studenten worden later employés van een bestel waaraan zij niets schijnen te kunnen veranderen. (p. 81-82) Tegenover de steeds diepergaande specialisatie van de studieopleiding (die hij niet afwijst) stelt hij een correctie voor: de universalisering van iedere wetenschap en iedere beroepsopleiding in een wijsgerige en politieke richting. Daaruit moet dan een bewustzijnsontwikkeling groeien. Wetenschappelijkheid en maatschappelijkheid moeten integreren. (p. 85) Op p. 92 wijst VB er met aandrang op dat Marx ook de kapitalisten zelf bestempelde als de gevangenen van het systeem dat hen boven het hoofd groeit. Marx kan verweten worden dat hij in de kritische analyse bleef steken en weinig aandacht besteedde aan alternatieve eigendomsstructuren en de manier om die te organiseren; dat hij geen staatssocialisme nastreefde staat vast. Dan blijft de vaststelling dat enkelen steeds velen willen domineren en uitbuiten. Vandaag vormen de behoeftigen niet de meerderheid in de westerse maatschappijen, vroeger wel. (p. 96) Vandaag stelt zich het probleem van de illusie van de vrijheid, het opgedrongen consumptiepatroon. In het neokapitalisme is het middel (produktie) doel geworden en dus moet de consumptie gemanipuleerd worden.
€ 10.0

BUY

VAN BOCKSTAELE Geert, VANDEN HERREWEGEN Anne-Marie, DE COCK Louis, e.a.
Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)
Hardcover, stofwikkel, 4to, 417 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes en grondplannen, bibliografie, eindnoten, registers. De stichting gaat terug op de vestiging van een klooster van de Broeders van het Gemene Leven. Op 20 november 1797 werden de abdij en de schoolgebouwen als nationaal goed aan burger J. Piers verkocht. Die brak de abdij af.
Interessant en diepgravend werk!
€ 45.0

BUY

VAN DE BILT Eduard, TOEBES Joop (red.), QUISPEL Chris, HOVENS Pieter, VAN BUSSEL Gerard
Een samenleving op de rails. De Verenigde Staten tussen 1776 en 1917.
Pb, in-8, 240 pp., illustraties, bibliografie, index/register, tabellen over immigratie, enkele kaartjes (indianenreservaten in 1890 op slechtste gronden; urbanisatie; industriële productie; spoorwegen; Louisiana Purchase van 1803; spreiding van de slavernij; ...). De bijdrage van Chris Quispel over de slavernij (p. 122-157) trok onze aandacht.
€ 12.5

BUY

VAN DE VOORDE Aloïs
De memoires van vier premiers: Leo Tindemans, Wilfried Martens, Mark Eyskens en Jean-Luc Dehaene en hoe zij zich tot elkaar verhielden
Hardcover, in-8, 168 pp., met verwijzingen, index. De passages over JLD, WM en Frank Swaelen zijn interessant (p. 88-89).
Over de door JLD gewilde ingewikkeldheid van de financieringswet: zie p. 91.
De complexiteit van dat dossier bezorgde JLD enorm veel macht binnen de opeenvolgende kabinetten. Dat het kijk- en luistergeld een locomotiefrol vervulde had grote gevolgen voor de financiering van de gewesten en dus voor de dotatie aan de BRT.
€ 11.5

BUY

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark
Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
Paperback 287 pp. Illustrations, facsimile of documents. Noot LT: een voortreffelijke analyse die een rode draad weet te trekken doorheen deze woelige periode van de pré-Belgische historie, picturaal goed verzorgd met vele illustraties uit privé-bezit, stilaan een standaardwerk geworden. Het werk is opgedeeld in 5 delen: 1. De Franse Revolutie en onze gewesten, een chronologisch verhaal. Een poging tot duiding. (van de Voorde) 2. De politieke aspecten van de Franse overheersing bij ons. (Delsaerdt) 3. De kerk in revolutietijd. (Preneel) 4. Het economisch leven 1789-1814. 5. Het socio-culturele leven in de Franse tijd (D'hoker).
€ 10.0

BUY

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark
Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
Paperback 287 pp. Illustrations, facsimile of documents. Noot LT: een voortreffelijke analyse die een rode draad weet te trekken doorheen deze woelige periode van de pré-Belgische historie, picturaal goed verzorgd met vele illustraties uit privé-bezit, stilaan een standaardwerk geworden. Het werk is opgedeeld in 5 delen: 1. De Franse Revolutie en onze gewesten, een chronologisch verhaal. Een poging tot duiding. (van de Voorde) 2. De politieke aspecten van de Franse overheersing bij ons. (Delsaerdt) 3. De kerk in revolutietijd. (Preneel) 4. Het economisch leven 1789-1814. 5. Het socio-culturele leven in de Franse tijd (D'hoker).
€ 10.0

BUY

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark
Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
Paperback 287 pp. Illustrations, facsimile of documents. Noot LT: een voortreffelijke analyse die een rode draad weet te trekken doorheen deze woelige periode van de pré-Belgische historie, picturaal goed verzorgd met vele illustraties uit privé-bezit, stilaan een standaardwerk geworden. Het werk is opgedeeld in 5 delen: 1. De Franse Revolutie en onze gewesten, een chronologisch verhaal. Een poging tot duiding. (van de Voorde) 2. De politieke aspecten van de Franse overheersing bij ons. (Delsaerdt) 3. De kerk in revolutietijd. (Preneel) 4. Het economisch leven 1789-1814. 5. Het socio-culturele leven in de Franse tijd (D'hoker).
€ 20.0

BUY

VAN DER COELEN Peter, LAMMERTSE Friso
De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel
Pb met flappen, 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten, bibliografie, lijst van de tentoongestelde werken, personenregister.
Het dagelijks leven uit de 16de eeuw staat centraal in deze expo te Rotterdam met bordelen, feestvierende boeren, kwakzalvers en ongelijke liefde. Met ironie en zelfspot wordt de maatschappij weerspiegeld in de kunst. Soms is er sprake van een moraal, maar de humor en ironie overheerst. Niets ontsnapte aan de aandacht van deze generatie kunstenaars. Nooit eerder is een tentoonstelling met topwerken uit de periode vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1570 rondom dit thema gemaakt. De tentoonstelling 'Van Bosch tot Bruegel' bevat een selectie van politiek incorrecte schilder- en prentkunst van het hoogste niveau. Zo'n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten worden uit belangwekkende particuliere en museale collecties naar Rotterdam gehaald voor deze tentoonstelling over zestiende-eeuwse genreschilderkunst, een nieuw thema in die periode. Schilderkunst werd voor het eerst losgekoppeld van religie of portretten: het dagelijks leven is de nieuwe inspiratiebron en satirische onderwerpen worden niet geschuwd. Geen keurig werkende burgers, maar oplichters, dronkenlappen en zotten in allerlei gedaanten.
€ 25.0

BUY

VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, VAN ACKER Maarten, FRANCOIS Luc, VAN HEESVELDE Paul, e.a.
De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust.
Hardcover, 4to, 208 pp., illustraties, kaarten, oude foto's, foto's van Michiel Hendryckx, bibliografische noten.
€ 25.0

BUY

VAN DER KELEN Leon K. (Hoofdcommissaris voor gerechtelijke opdrachten bij het parket te Gent)
De strafrechtelijke tussenkomst der parketten bij onregelmatigheden in erfenissen en testamenten
Pb, in-8, 259 pp.
€ 25.0

BUY

VAN EMSTEDE, Emile J. TH. A.M. (rechtshistoricus)
Glossarium Iuris Brabantici of zestalig verklarend woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 - 1781 (1807). Deel I, II, III, IV.
Hardcover, bruin kunstleder met goudopdruk, 4 banden (= volledig), in-8, 2.991 pp.
€ 150.0

BUY

VAN HULLE Joris (red.)
SCHRIJF VAKER, SCHRIJF MEER - Brieven van geliefden
Hardcover, geïll. stofwikkel (William Mulready, The Sonnet), grote in-8, 128 pp., ill. in kleur, bibliografie. Bevat o.m. de brief van 1929 van Alice Nahon (1896-1933) aan de Limburgse dichter Jef Leynen (zie ook ons boeknummer 60123) (1880-1936).(98-101)
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Frans
De bruidegom van mijn ziel (1967) - roman
5de druk. Pb, 111 pp.
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering' (2 delen, 1978-1983); omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden.
€ 15.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden. Toegevoegd: erratumblaadje voor p. 15 regel 17; bespreking door Frans Verleyen in De Standaard dd. 3 november 1970 en twee lezersbrieven die de stellingen van Verleyen aanvallen & antwoord van de redacteur: het conflict tussen technologie en natuur is meetbaar, een omschrijfbaar conflict is een oplosbaar conflict, het heeft in dat geval geen 'Sprengleriaanse afmetingen. Noot Lucas Tessens: Dit soort geloof heeft vanaf de jaren zeventig een golf van milieu-metingen op gang gebracht en men ging leven in de illusie dat meting zonder actie ook al goed genoeg was. De milieu-problematiek werd opgezogen in de technocratie en de contestatie kwam terecht in een statistisch welles-nietes-spelletje.
€ 100.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden. Toegevoegd: erratumblaadje voor p. 15 regel 17; bespreking door Frans Verleyen in De Standaard dd. 3 november 1970 en twee lezersbrieven die de stellingen van Verleyen aanvallen & antwoord van de redacteur: het conflict tussen technologie en natuur is meetbaar, een omschrijfbaar conflict is een oplosbaar conflict, het heeft in dat geval geen 'Sprengleriaanse afmetingen. Noot Lucas Tessens: Dit soort geloof heeft vanaf de jaren zeventig een golf van milieu-metingen op gang gebracht en men ging leven in de illusie dat meting zonder actie ook al goed genoeg was. De milieu-problematiek werd opgezogen in de technocratie en de contestatie kwam terecht in een statistisch welles-nietes-spelletje.
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Afscheid van de havenarbeider 1944-1966
Hardcover. 222 pp. Bibliografie, index. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus.
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914
Tweede herziene druk. Pb, in-8, 236 pp. +12 pp zw/w foto's. Noot LT: het imprimatur is van Vic. Gen. Leo Suenens. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus.

€ 14.2

BUY

VAN ORDEN Louis
Er kwam een man uit Kongo (Er kwam een man uit Congo)
Pb 218 pp. Roman.
€ 10.0

BUY

VAN PARYS Joris
Masereel. Een biografie. [samen met] Masereel. 100 houtsneden bijeengebracht door Joris van Parys.
3de druk (oktober 2005), pb, 448 pp. + 112 pp., illustraties, foto's en reproducties van kunstwerken in ZW. Frans Masereel (Blankenberge, 31 juli 1889 - Avignon, 3 januari 1972) was een Vlaamse graficus en houtsnijder.
€ 20.0

BUY

VAN PARYS Joris [BUYSSE Cyriel]
Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
1ste druk. Hardcover, gebonden, blauw linnen met goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel (portret Buysse, 1929), twee leeslinten, 956 pp., foto's in ZW, illustratieverantwoording, bronnen & bibliografie, indrukwekkend notenapparaat, personenregister. Uit het Voorwoord: "Als vrijzinnig en onafhankelijk liberaal met socialistische sympathieën zette Buysse (...) de landadel en de geldaristocratie te kijk in hun parasietenbestaan. Zijn werk botste met zowat alle taboes in vooroorlogs Vlaanderen. Het werd decennia lang genegeerd, gedenigreerd en gedemoniseerd." Een naslagwerk van formaat! Aanbevolen!
€ 49.0

BUY

VAN PARYS Joris, [BUYSSE Cyriel]
Het leven, niets dan het leven. Cyriel Buysse & zijn tijd
1ste druk. Hardcover, gebonden, blauw linnen met goudopdruk, geïllustreerde stofwikkel (portret Buysse, 1929), twee leeslinten, 956 pp., foto's in ZW, illustratieverantwoording, bronnen & bibliografie, indrukwekkend notenapparaat, personenregister. Uit het Voorwoord: "Als vrijzinnig en onafhankelijk liberaal met socialistische sympathieën zette Buysse (...) de landadel en de geldaristocratie te kijk in hun parasietenbestaan. Zijn werk botste met zowat alle taboes in vooroorlogs Vlaanderen. Het werd decennia lang genegeerd, gedenigreerd en gedemoniseerd." Een naslagwerk van formaat! Aanbevolen!
€ 49.0

BUY

VAN PUT August, DE NOOSE Chris, TANGHE Paul, VERMAUT Jan, DE VILLENFAGNE DE VOGELSANCK Claude (red.)
De Belgische Spaarbanken. Geschiedenis, Recht, Economische Funktie en Instellingen.
Hardcover, stofwikkel, grote in-8, 858 pp. + xviij. Met bijdragen van: Roger Burggraeve - Els Witte - Karel Veraghtert - Jos de Belder - Leen van Molle - Guy Vanthemsche - Albert Raport - Jean Le Brun - Dirk Heremans - Marc de Broeck - Josef Pacolet - Herman Verwilst - Benny Degraeuwe - Hubert Ooghe - Gérard Warnotte - Eric Vanhaelen - Charles van Wymeersch - Pierre Rummens - Jacques Claes.
Binnen de financiële sector vormden de spaarbanken - naast de OKI's en de banken - de derde pijler.
Voor de evolutie van het aantal spaarbanken tussen 1962 en 1986 raadplege men de pp. 495-498.
Pacolet (489 e.v.) gebruikt een Lorenz-curve om de concentratie (balanstotalen) in beeld te brengen van de 32, resp. 28 instellingen in 1976 en 1984. De 3 grootste SB hadden in 1984 65% van het gecumuleerde balanstotaal !
Daarnaast gebruikt hij de concentratiemaatstaf C4 en de Herfindahl-index voor zijn metingen op de balansposten. In Tabel 3B berekent hij de C4 voor de banken, spaarbanken en OKI's samen: voor de deposito's bedraagt de C4 0,62.
Pacolet wijst indirect op de noodzaak om in de banksector tot fusies te komen.

De toegevoegde monografieën geven een uitstekend beeld van de spaarbanken-sector in 1986. De grote veranderingen in het banken-landschap moesten toen nog komen.

Op p. 387 vindt men het traditionele levenscyclusmodel (instap arbeidsmarkt, pensionering tot overlijden) inzake inkomen, consumptie, sparen, vermogen, ontsparen na pensionering. Noot LT: Noteer dat vanaf 2015 sparen op een spaarboekje iets voor 'imbecielen' is geworden en dat vanwege de verwaarloosbare rente die onder het inflatieniveau duikt. De 'baby boom generation' wordt - na een bijna volledige carrière in een crisisklimaat en een verplichte redding van de banken - geconfronteerd met een niet-renderend netto-vermogen wanneer dat belegd wordt in traditionele low-risk beleggingsproducten. Bovendien komt de verzorgende functie van de staat onder zware druk te staan wegens de kapitaalvlucht van de meest vermogenden naar belastingparadijzen. (cfr. LuxLeaks, Panama Papers, etc.)
€ 30.0

BUY

VANDENBROEKE Chris
Vlaamse koopkracht gisteren vandaag en morgen
Pb 302 pp. Met uitgebreide bibliografie. Noot LT: CVDB vestigde naam als historicus en specialist van lange tijdreeksen inzake voeding en koopkracht. Door een koppeling van lonen aan de prijzen van basisproducten (bvb. graan) weet hij de complexe interpretatie van de historische waardering (bvb. muntdiversiteit tijdens het Ancien Régime) te omzeilen Zijn reeksen laten toe uitspraken te doen over de verdienste van de gewone man in verschillende periodes, over de betaalde huishuur, belastingen, enz. Een van zijn stellingen is dat Vlaanderen tijdens de eerste helft van de 19de eeuw helemaal geen industriële revolutie kende, iets wat door menig historicus over het hoofd wordt gezien. Deze historicus durft het aan huidige tendensen te toetsen aan wat er in het verleden gebeurde; zijn werk is dan ook kritisch. Zo stelt hij: "De geschiedenis is er om de constanten uit het verleden vast te leggen en om eventuele fouten in de toekomst te ondervangen." (p. 145) Vanuit die stelling bekritiseert hij de afwezige Waalse reconversie. Belangrijk historisch werk!
€ 20.0

BUY

VANDER VAEREN Julien, BAELS H. Minister van Landbouw (Voorwoord)
De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen landbouw 1830-1930
Softcover, in-8, 154 pp.
Noot Lucas Tessens: De opdracht luidt: 'Aan Zijne Majesteit AALBRECHT I, Koning der Belgen, Hooge Beschermer van den Nationalen Landbouw'. Dat illustreert meteen de Vlaamsgezindheid van de auteur en je ziet het uiterst zelden als lofbetuiging aan Albert I. Het voorwoord van minister Hendrik Baels toont de verbondenheid tussen beide mannen; dat blijkt ook uit de lof die de auteur aan Baels betuigt i.v.m. de pachtwet van 1929. In oktober 1936 eiste en bekwam Hubert Pierlot de verwijdering van Vander Vaeren uit zijn ambt van secretaris-generaal van het ministerie van landbouw; Leopold III had zich nochtans tegen die verwijdering verzet. In mei 1940 zette diezelfde Pierlot Baels af als gouverneur van West-Vlaanderen, zogenaamd omdat die laatste zijn post had verlaten tijdens de 18-daagse veldtocht. Een dik jaar later trouwt Leopold III met Lilian Baels. Het zijn elementen die o.i. hebben meegespeeld in de aanloop naar de Koningskwestie die ruim 10 jaar (1940-1950) zou aanslepen.
VANDER VAEREN (1877-1961) was Ingenieur Agronoom - Doctor in Natuurwetenschappen - Algemeen Bestuurder bij het Ministerie van Landbouw - Professor aan het Landbouwinstituut der Hoogeschool te Leuven - Lid der Landbouw-Akademie van Frankrijk.
Julien Vandervaeren (zijn naam wordt op verschillende wijzen gespeld, iets wat opzoekingen op het internet niet vergemakkelijkt) behaalde in 1898 zijn diploma aan het Institut agronomique de Louvain met een handgeschreven thesis. Zijn rapport de 'fin d’études' gaat over de toepassing van windkracht op boerderijen. Zijn diploma legde hem geen windeieren. Later vinden we zijn naam terug als professor aan het instituut en als kabinetschef (dit valt te checken, LT) bij het ministerie van Landbouw.
Noot LT: De chronologie doorheen het werk geeft een uitstekend overzicht van de maatregelen die op landbouwgebied genomen werden. De bibliografie geeft een goede kijk op de boeken die tot dan toe belangrijk waren voor de studie van de landbouwgeschiedenis.
De TABELLEN met de dalende prijzen van tarwe in de periode 1860-1913 verklaren de armoede op het Vlaamse platteland. De dalende prijzen vanaf 1881 waren het gevolg van massale import van graan uit Canada, de USA, Argentinië, Rusland en de Donaulanden. Daarbij moeten wij de vraag stellen welke import- en douane-politiek er door de regeringen werd gevoerd.
De maatregelen werden op binnenlands vlak gehouden: scheikundige meststoffen, veeteelt aansporen, een korps van staatslandbouwkundigen die voordrachten hielden, ...
De crisis in de landbouw bracht de plattelandsvlucht (naar de steden en naar bvb. Canada) op gang.

Pro Memorie: een kwintaal = 100 kilogram
€ 40.0

BUY

VANDERMOTTEN Christian
Le marché des terrains à bâtir dans la région bruxelloise. 1912-1968.
Broché, In-8, 257 pp., plans dépliants, tables, bibliographie.
€ 50.0

BUY

VANNIEUWENHUYSE Johan (adjunct-adviseur/archivaris) (eindredactie)
In goede banen? De Provincie West-Vlaanderen en het beheer van de buurtwegen, 1800 - heden. Tentoonstelling in het Cultuurhuis Scharbiellie - De Panne, 30 oktober - 4 december 2005 en Provinciaal Hof - Brugge, 21 oktober - 3 december 2006
1ste druk. Pb, in-8, 156 pp., illustraties, kaarten. De catalogus bevat 110 items. Behandelt ook de restauratie van de 241 kaartenboeken waarin de West-Vlaamse buurt- en voetwegen ingevolge de wet van 1841 geregistreerd zijn en die bewaard bleven in het Provinciaal Archief. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd een deel van deze wegen verhard. Een kwalitatief hoogstaand werk met verrassende gezichtspunten en foto's (bvb. van kasseileggers). Ook puik drukwerk.
raadpleeg de inventaris van de Limburgse buurtwegen hier
€ 25.0

BUY

VANSINA J., GERARD-LIBOIS Jules
Congo 1966. Les Dossiers du CRISP
16 x 24, 544 pp., broché + jaquette. GERARD-LIBOIS Jules: 3/12/1923-26/12/2005
€ 30.0

BUY

VAUGHAN William, CACHIN Françoise, et autres
L'Art du XIXe siècle 1780-1905 (2 tomes = complet!)
Relié toilé, 4to, jq illustrée, emboîtage illustrée (slipcase), 624 + 629 pp. Nombreuses reproductions en couleurs et en NB. Collection créée par Lucien Mazenod.
Tome 1: 1780-1850, traduit de l'anglais par Christiane Thiollier.
Tome 2: 1850-1905, sous la direction de Françoise Cachin, Geneviève Lacambre, Rodolphe Rapetti, Antoinette Le Normand-Romain, Anne Pingeot, Philippe, Néagu, Françoise Heilbrun, Marc Bastou, Philippe Thiébaut, Caroline Matthieu, Georges Vigne.
Attention: poids important!
€ 295.0

BUY

VERMEERCH Arthur s.j. [Docteur en droit et en Sciences politiques et administratives]
La Question Congolaise + (le supplément) Les Destinées du Congo Belge
2 volumes. Softcover, in-8, 375 pp. + 92 pp. Sur la collaboration de Louwers à ces ouvrages Gudrun Van Pottelbergh écriva en 2006: "Wel zijn er bewijzen voorhanden dat Louwers achter de schermen meewerkte aan ophefmakende publicaties. Zo werkte hij mee aan het belangrijke boek La question congolaise van pater Vermeersch. Dit werk uit 1906 was een mijlpaal in de kritiek op het regime van Leopold II. Via brieven consulteerde de auteur Louwers over de lijfstraffen, het overspel en de missies. Hoewel hij inlichtingen verstrekte, vreesde Louwers dat zijn betrokkenheid bekend zou raken. In persoonlijke brieven bekritiseerde hij dan weer wel de pers omdat ze zo weinig ruchtbaarheid gaf aan het werk na publicatie." (voir BTNG, 2006, 3-4) Ouvrage incontournable sur la discussion de la reprise du Congo par la Belgique. Arthur Vermeersch (°Ertvelde, 26/8/1858 +12/7/1936)
€ 50.0

BUY

VERNIERS Louis
Het Brevier Der Belgen
Softcover Ingenaaid. 8vo. Vertaald door Jan de Herdt. 270 pp.; met zes historische kaartjes.
€ 10.0

BUY

VLAAMS ECONOMISCH VERBOND
De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
Gebrocheerd, 164 pp. Foto's en kaartjes in ZW. Socio-economische studie van het VEV (°1928) met veel cijfermateriaal en vermelding van de belangrijke industriesectoren, met benaming en historiek. Interessant. Op p. 63 een tabel met de oppervlakte van de gronden binnen het arrondissement Turnhout (met uitzondering van het kanton Hoogstraten) 'welke als landbouwgronden zouden kunnen benut worden, mits natuurlijk de nodige bewerkingen' [ontginning, ontwatering/drooglegging]; de indeling van deze oppervlakten gebeurt naar eigenaar: A. gronden behorende aan kleine grondbezitters (1410 ha), B. gronden behorende aan grote grondbezitters [grootgrondbezitters] (6.075 ha) C: gronden behorende aan openbare besturen (1.500 ha). Let wel: deze cijfers reflecteren geenszins het grondbezit in het arrondissement, enkel de eigendom van voor ontginning in aanmerking komende gronden. Op p. 62 lezen we: 'Stippen we aan, dat het vooral de eigendommen van de groot-grondbezitters [grootgrondbezitters, LT] zijn welke nog voor ontginning vatbaar zijn met betrekkelijk geringe onkosten: meer dan 6.000 ha. Hieronder zijn bijzonder te vermelden de eigendommen Emsens te Arendonk, de Broqueville te Mol, de Merode te Tongerlo en het staatsdomein te Ravels, terwijl de gronden van het koninklijk domein onder Retie en Geel verkaveld zijn en de Maatschappij voor Kleine Landeigendom - een der grote aankopers - een groot deel ervan aan de landbouw zal ter beschikking stellen. Het ware te wensen, dat de grootgrondbezitters hun sociale verplichtingen zouden begrijpen en de goede gronden, welke nu nog bebost zijn, aan de landbouwers zouden ter beschikking stellen om hen de gelegenheid tot het verwerven van een broodwinning te bezorgen en de landopbrengst te verhogen. Duizend jonge boerenzonen zouden er een kostwinning vinden, terwijl ze nu het leger der werkzoekenden moeten gaan vergroten.'
€ 15.0

BUY

VLAAMS ECONOMISCH VERBOND
De Turnhoutse Kempen. Haar economische en sociale betekenis.
Gebrocheerd, 164 pp. Foto's en kaartjes in ZW. Socio-economische studie van het VEV (°1928) met veel cijfermateriaal en vermelding van de belangrijke industriesectoren, met benaming en historiek. Interessant. Op p. 63 een tabel met de oppervlakte van de gronden binnen het arrondissement Turnhout (met uitzondering van het kanton Hoogstraten) 'welke als landbouwgronden zouden kunnen benut worden, mits natuurlijk de nodige bewerkingen' [ontginning, ontwatering/drooglegging]; de indeling van deze oppervlakten gebeurt naar eigenaar: A. gronden behorende aan kleine grondbezitters (1410 ha), B. gronden behorende aan grote grondbezitters [grootgrondbezitters] (6.075 ha) C: gronden behorende aan openbare besturen (1.500 ha). Let wel: deze cijfers reflecteren geenszins het grondbezit in het arrondissement, enkel de eigendom van voor ontginning in aanmerking komende gronden. Op p. 62 lezen we: 'Stippen we aan, dat het vooral de eigendommen van de groot-grondbezitters [grootgrondbezitters, LT] zijn welke nog voor ontginning vatbaar zijn met betrekkelijk geringe onkosten: meer dan 6.000 ha. Hieronder zijn bijzonder te vermelden de eigendommen Emsens te Arendonk, de Broqueville te Mol, de Merode te Tongerlo en het staatsdomein te Ravels, terwijl de gronden van het koninklijk domein onder Retie en Geel verkaveld zijn en de Maatschappij voor Kleine Landeigendom - een der grote aankopers - een groot deel ervan aan de landbouw zal ter beschikking stellen. Het ware te wensen, dat de grootgrondbezitters hun sociale verplichtingen zouden begrijpen en de goede gronden, welke nu nog bebost zijn, aan de landbouwers zouden ter beschikking stellen om hen de gelegenheid tot het verwerven van een broodwinning te bezorgen en de landopbrengst te verhogen. Duizend jonge boerenzonen zouden er een kostwinning vinden, terwijl ze nu het leger der werkzoekenden moeten gaan vergroten.'
€ 15.0

BUY

VOET Christel
De Gazet van Antwerpen
scriptie Sint-Eligius, 58 pp. Toegevoegd: reglement jury scripties + brief dd. 3/5/1984
€ 10.0

BUY

VOLTAIRE (Arouet François-Marie)
Dictionnaire Philosophique
Poche, 380 pp., index. Avec chronologie et préface par René Pomeau, prof à la Sorbonne. En couverture: Tour de Babel, par Lucas van Valckenborg (Musée du Louvre).

€ 10.0

BUY

WAGENER Françoise
Madame Récamier 1777-1849
Hardcover, jq ill, in-8, 545 pp. Illustrations en NB. Mme Récamier fut la star de son temps. Texte en français.

Françoise Wagener (°1943) a dirigé pendent 12 ans (1969-1981) la rubrique des lettres étrangères au journal Le Monde.
€ 12.5

BUY

WELVAERT F., VAN EENOO R., DIERICKX-VISSCHERS F., OSTYN G., COORNAERT M., e.a.
2000 jaar Zwinstreek [Knokke]
Hardcover, stofwikkel, 4to, geïllustreerde schutbladen (plan Jean Baes, kaart Sluis), 132 pp., ill., bibliografie, résumé en français, Summary. De bijdrage van Ostyn, Evolutie van het duinareaal trok onze aandacht; hij geeft 4 kaarten, resp. 1775, 1845, 1911 en 1971. In de bijdrage van Frank Welvaert , Toerisme: verschijnsel in tijd en ruimte, vindt men gegevens over de eigendommen en de immobiliënvennootschappen die gesticht werden; hier had een kadastraal kaartje het verhaal mogen illustreren, quod non.
€ 20.0

BUY

WEST Morris
Harlequin (1974)
2nd printing. Hardcover, dj, in-8, 285 pp.
From the backcover:
Bankruptcy, extortion, kidnap and murder. While thousands of other people have to live with these every day, we like to think we ourselves are immune. We are not. Money is a paper symbol that changes value overnight; every time we bank money or pay taxes a computer invades our privacy; bombs explode in the street and security is an illusion. These are the brutal facts of life: how can we confront them and stay human?
(...) It is a story based on known facts about the world of finance, security and terrorism today (in the 70s).
€ 10.0

BUY

WEST Morris
De Salamander (vertaling van The Salamander - 1973)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 336 pp.Themathiek: woelig Italië, met een wankele democratie, een corrupte regering en een volk dat verlangt naar rust en een evenwichtige economie; de onderwereld, sjieke bankiers, hoge politieke figuren. Het klinkt als van vandaag maar het boek werd meer dan 40 jaar geleden geschreven. Overigens vangt Morris aan met een citaat van Brecht uit 'Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui': 'Wanneer we konden leren te kijken in plaats van verbijsterd te staren, Dan konden we de verschrikking zien in het hart van de klucht. Als we maar handelen wilden in plaats van te praten en te praten, zouden we niet steeds weer onzacht op ons achterste belanden. Dit was het, waardoor we bijna overmeesterd werden. Maar verheug u niet te vroeg over dit 'bijna', mannen. Want ofschoon de wereld opstond en de ellendeling tot zwijgen bracht, is de teef, waaruit hij werd geboren, al weer loops.' Het weze duidelijk dat het niet om Silvio ging, maar wel bijna.
€ 10.0

BUY

west morris
De Salamander (vertaling van The Salamander - 1973)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 314 pp., Reinaert Romanreeks nr 263. Themathiek: woelig Italië, met een wankele democratie, een corrupte regering en een volk dat verlangt naar rust en een evenwichtige economie; de onderwereld, sjieke bankiers, hoge politieke figuren. Het klinkt als van vandaag maar het boek werd meer dan 40 jaar geleden geschreven. Overigens vangt Morris aan met een citaat van Brecht uit 'Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui': 'Wanneer we konden leren te kijken in plaats van verbijsterd te staren, Dan konden we de verschrikking zien in het hart van de klucht. Als we maar handelen wilden in plaats van te praten en te praten, zouden we niet steeds weer onzacht op ons achterste belanden. Dit was het, waardoor we bijna overmeesterd werden. Maar verheug u niet te vroeg over dit 'bijna', mannen. Want ofschoon de wereld opstond en de ellendeling tot zwijgen bracht, is de teef, waaruit hij werd geboren, al weer loops.' Het weze duidelijk dat het niet om Silvio ging, maar wel bijna.
€ 10.0

BUY

WEST Morris
Kinderen van de zon (vertaling van Children of the Sun: The Slum Dwellers of Naples - 1957)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 241 pp., foto's in ZW. Uit het Engels vertaald door J. Verstraeten. Met een proloog van de auteur en een epiloog van de uitgever. Non fiction over de napolitaanse straatkinderen, hun inferno en over het engagement van priester Mario Borrelli. Morris West (1916-1999) bracht de problematiek als eerste naar buiten, bikkelhard. (Over een ziek kind: 'Je medelijden heeft geen zin. Het kind zal er niet van doodgaan en als het er wel van doodgaat, zul jij aan zijn lot toch geen sikkepit kunnen veranderen.' - p. 69-70). Een beklijvende en helaas nog steeds actuele getuigenis over de harde realiteit in de 'bassi': gangs van scugnizzi, diefstal, smokkel, prostitutie, slavinnenhandel, pederasten, incest, moord, corruptie, gesjoemel met ontwikkelingsprojecten, ontvolking van het platteland, braakliggende gronden, woekerintresten, hoge voedselprijzen (p. 72), TBC, vuilnis.
andere boeken over toestanden in Napels
€ 20.0

BUY

WEST Morris L.
In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
1ste druk in het Nederlands. Hardcover, stofwikkel, in-8, 336 pp. Uit het Engels vertaald door Dick Ouwendijk. Deze novelle van de Australische auteur West werd in 1968 verfilmd door Michael Anderson (voor MGM) met Anthony Quinn in de hoofdrol.


Het boek bereikte nr 1 in de bestseller-lijst van de NYT op 30/6/1963 en werd het best verkopende boek van 1963 in de USA, volgens Publishers Weekly. Paus Johannes XXIII overleed uitgerekend op de dag van de eerste publicatie bij uitgeverij William Morrow and Co, 3/6/1963. Deze novelle heeft meer diepgang dan op het eerste gezicht kan vermoed worden: de mogelijkheid voor een Paus om een heilzame invloed te hebben op het wereldgebeuren, in de geest van Jezus, los van de particuliere belangen van de curie. De verkiezing van Franciscus I in 2013 opent perspectieven of is het enkel gecristaliseerde hoop ?
€ 10.0

BUY

WEST Morris L.
De zomer van de rode wolf (vertaling van The Summer of the Red Wolf - 1971)
Hardcover, stofwikkel, in-8, 341 pp. Speelt zich af op de Hebriden, de onherbergzame eilandengroep tussen Schotland en Ierland. Over de vrijheidsstrijd tegen het Engelse voogdijschap
€ 10.0

BUY

WEST Morris L.
In de schoenen van de visser (The shoes of the fisherman - 1963)
Hardcover, bordeauxrood imitatieleder, in-12, 296 pp. Uit het Engels vertaald door Dick Ouwendijk. Deze novelle van de Australische auteur West werd in 1968 verfilmd door Michael Anderson (voor MGM) met Anthony Quinn in de hoofdrol. Het boek bereikte nr 1 in de bestseller-lijst van de NYT op 30/6/1963 en werd het best verkopende boek van 1963 in de USA, volgens Publishers Weekly. Paus Johannes XXIII overleed uitgerekend op de dag van de eerste publicatie bij uitgeverij William Morrow and Co, 3/6/1963. Deze novelle heeft meer diepgang dan op het eerste gezicht kan vermoed worden: de mogelijkheid voor een Paus om een heilzame invloed te hebben op het wereldgebeuren, in de geest van Jezus, los van de particuliere belangen van de curie. De verkiezing van Franciscus I in 2013 opent perspectieven of is het enkel gecristaliseerde hoop ?

€ 50.0

BUY

WETZEL Christoph
40 eeuwen schilderkunst. Een overzicht
Hardcover, gebonden, met stofwikkel, in-8, 606 pp. Illustraties in ZW en kleur. Namenregister.
€ 12.0

BUY

WIGNY Pierre, Minister van Koloniën
Tienjarenplan voor de economische en sociale ontwikkeling van Belgisch Congo*
*Op deze website wordt systematisch verwezen naar Congo en niet naar Kongo; dit om de zoekresultaten positief te beïnvloeden; in een aantal gevallen wordt tussen haakjes 'Belgisch Congo' als zoekhulp vermeld.

Geniet, 4to, 47 pp., 4 kaarten in kleur.
De kaarten:
I. Belgisch Congo, Gewestelijke Organisatie per 1-1-1949 (staatsgrenzen, provinciegrenzen, districtsgrenzen, gewestgrenzen)
II. Programma voor de wegen (bevaarbare waterlopen, bestaande spoorwegen, ontworpen spoorwegen, hoofdwegen, Feeder-Lines)
III. Economische zones
IV. Kaart der voornaamste ertsen (goud, tin, koper, diamant, steenkool, bauxiet, olie, uranium en radium, mangaan, ijzer); met aanduidingen voor de cementfabrieken).

Tabel met cijfers over Congo:
oppervlakte: 2.343.930 km² (80 x België, 4 x Frankrijk)
bevolking op 31-12-1947: 10.761.353 inwoners
€ 25.0

BUY

WILL Chris
Sterk water. De Hollandse waterlinie
Wrappers, flappen, 4to, 180 pp., illustraties, kaarten, plans, foto's (ook luchtfotografie) in kleur, bibliografie, registers.
€ 20.0

BUY

WIRSING Giselher
Cent familles dominent l'Empire
Softcover, Photos hors texte. Broché. 102 pp. Tableau dépliant. Dans la série L'Angleterre sans Masque. Carte de l'Empire Brittanique (intérêts des membres du House of Commons). Bibliographie. Ouvrage de propagande mais intéressant. Giselher Wirsing (* 15. April 1907 in Schweinfurt; † 23. September 1975 in Stuttgart), journaliste allemand pro-nazi.
€ 17.0

BUY

WRIGHT R., KOESTLER A., SILONE I., FISCHER L., SPENDER S., GIDE André
The God that failed. Six famous men tell how they changed their mind about Communism.
Pocket, 277 pp.
€ 10.0

BUY

WYNANTS Paul, KREMER Christian (préface)
Les Pouvoirs Publics et les Fabriques d'Eglise en Belgique. Aperçu historique.
dans: Cahier n° 16 du Chirel BW. Citation de la page 45: Mgr de Montpellier, l'évêque de Liège, à Mgr Sterckx, primat de Belgique, en 1861: "(...) Je pense que le vrai moyen d'agir efficacement sur l'esprit du roi, c'est de lui faire peur. En faissant entendre au roi qu'il va se désaffectionner le clergé et les catholiques, on l'influencera au point de faire abandonner le projet de détruire le décret de 1809 ou de réduire à l'insignifiantes modifications la réforme projetée." Note LT: la religion et la PEUR main dans la main, c'est pas nouveau !

Docteur en Philosophie et Lettres de l’UCL, Paul Wynants enseigne l’histoire contemporaine à l’Université de Namur depuis 1979. Membre fondateur et administrateur du CHIREL BW, administrateur du Centre de recherche et

d’information socio-politiques (CRISP), il est membre des Conseils scientifiques des Archives Générales du Royaume, des Archives de l’Évêché de Liège, du CarCob (Centre d’archives communistes en Belgique) et du Centre d’archives du Cdh.
Table des matières:
1. Les fabriques d’Ancien Régime : origines et suppression
2. La création de nouvelles fabriques d’église
3. Le décret impérial du 30 décembre 1809
4. Au temps du Royaume des Pays-Bas
5. Les débuts de la Belgique indépendante (1830-1847)
6. Première offensive libérale (1847-1870)
7. La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes
8. « L’État laïque éphémère » (1878-1884)
9. Une longue période de stabilité (1884-2001)
10. La régionalisation du 1er janvier 2002 et ses suites
Conclusion
Ouvrage important!
€ 12.0

BUY

YOUNG-BRUEHL Elisabeth, [FREUD Anna]
Anna Freud - Biografie
Dikke pb, grote in-8, 464 pp., met foto's, bibliografische noten, bibliografie, index.
Anna Freud (1895-1982).
Young kreeg exclusief toegang tot het persoonlijke archief van Anna Freud.
In deze biografie komt ook de controverse met Melanie Klein uitgebreid aan bod.
Eerder schreef Young de opgemerkte biografie van Hannah Arendt.

P.S. Het ideeëngoed van de Freuds is inmiddels ondergesneeuwd geraakt en vervangen door een verregaande medicalisering van de psychiatrie. Dat is winstgevender dan luisteren naar een patiënt.
Het lijkt ons een redelijke hypothese te stellen dat het doorzetten van de psychogenie (de individuele benadering, waaronder de Freudiaanse) een opstap zou kunnen zijn naar de sociogenie (maatschappelijke factoren). Dat er dan ook maatschappijkritische vragen moeten gesteld worden (stress, burnout, drugs, crimineel gedrag, ...) lijkt ons evident. Maar net dat willen de politieke (on-)verantwoordelijken vermijden. Psychiatrie wordt - zoals andere wetenschappelijke disciplines - omgeven door machtsfactoren en geld.
Niet de wereld, maar u bent gek !
€ 12.5

BUY

ZAHNOUN Abdelkader, (tekstredactie door Hilde Craeybeckx+ en Sabine Denissen)
De taal van Berbers heeft geen woord voor grenzen
Pb, in-8, 130 pp., foto's. Debuut van AZ (°1957, Algerije), muzikant. Het boek overspant een eeuw: van de Rifoorlog (1921-1926) tot heden. Een interessante kijk op de Algerijnse en Marokkaanse geschiedenis. In feite is het een familiekroniek die de roots van Zahnoun schetst.
Achtergronden:
De Berbers (ook Imazighen genoemd) zijn de oorspronkelijke inwoners van Noord-Afrika ten westen van Egypte, met name hedendaags Algerije, Libië, Marokko, Mauritanie en Tunesië.
Recente geschiedenis: De Berbers hebben zich in Algerije tijdens de onafhankelijkheidsstrijd sterker verzet tegen de Fransen dan de Arabieren. Na de onafhankelijkheid profiteerden ze daar niet van. In het Libië van Moammar al-Qadhafi was er officieel geen sprake van Berbers, aangezien er een pan-Arabische politiek gevoerd werd. In Marokko kwamen de Riffijnen onder Mohammed Abdelkrim El Khattabi in de jaren twintig enkele malen in opstand tegen de Spaanse bezetting en werd er zelfs de République du Rif (1921-1927) gesticht. Later in 1958 was er een opstand tegen het nieuwe postkoloniale Marokkaanse regime. In 1972 was er een nieuwe opstand.
zie ook De geschiedenis van Marokko
+++
Rif-oorlog en République du Rif (1921-1927)

€ 10.0

BUY

ZISCHKA Anton
Licht voor 3/4 miljard analfabeten - Problemen en mogelijkheden van de ontwikkelingshulp (vertaling van Welt ohne Analphabeten)
Paperback, in-8, 310 pp. Leer of sterf, dat is het motto van dit boek.
Bevat een uitgebreid hoofdstuk over de resultaten van de Belgen in hun kolonie, Congo.

click hier voor de boeken van Anton Zischka
€ 10.0

BUY

ZISCHKA Anton
Triomf van den Arbeid - Geschiedenis van den vijfduizendjarigen strijd tegen onwetendheid en slavernij [vertaling van Sieg der Arbeit]
Softcover met geïll. stofwikkel (ontwerp van Frans Becquet) 300 pp. Uncut. 56 illustraties/foto's op buitentekstplaten. Uitgebreide bibliografie en index. Noot LT: de oorspronkelijke uitgever van dit werk was Strengholt/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel trad in Vlaanderen op als uitgever. Zischka (°1904 te Wenen), journalist, nam voor en tijdens de oorlog een pro-nazi-standpunt in.
€ 10.0

BUY

ZISCHKA Anton
De wereld is nog steeds rijk - een optimistische inventarisatie
Hardcover with ill. dj 240 pp. Foto's in kleur, schema's, kaarten. Noot LT: een antwoord op het pessimistische Rapport van de Club van Rome.
€ 10.0

BUY

ZISCHKA Anton
Wetenschap breekt monopolies [vertaling van Wissenschaft bricht Monopole]
Softcover ill. 338 pp. Uncut. ZW-foto's. Met bibliografie. Geslaagde cover-illustratie van Frans Becquet. Vertaling van D. Rosseels.
€ 10.0

BUY

ZOLA Emile, ZOLA François-Emile, MASSIN
Zola Photographer
Hardcover, dj, 4to, 183 pp., with 208 B&W photos documenting Zola's family, trip to Italy, Paris, portraits (including self-portraits), world exhibition of 1900.
€ 12.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

ABRAHAMS Israël, Joods leven in de Middeleeuwen, Den Haag, Bzztôh, 1991.

ADAM Antoine, REVEL Jean-François, en anderen [PROUST], Proust - Genie en wereld, Hasselt, Heideland, 1975.

Adaptation française de Paul BRAUCA, Les désirs impudiques de Lady Béatrice., Paris, Encre, 1980.

Administratie van het Kadaster, Evolutie van de kadastrale inkomens 1970-1996. Evolution des Revenus Cadastraux 1970-1996., Brussel, Ministerie van Financiën. Administratie van het Kadaster., 1996.

ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, e.a., Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig), Brussel, Elsevier-Sequoia, 1975.

AINSWORTH-DAVIS J.C. , Essentials of Urology, London, Blackwell Scientific Publ. , 1950.

ALCOTT Louisa May, Fatale liefdesjacht (vert. van A Long Fatal Love Chase - 1866), Amsterdam, Arbeiderspers, 1995.

ALEXIS F. M.G., La Belgique pittoresque. Géographie descriptive. Physique, politique, économique et historique., Liège, Dessain, 1903.

ALGISI L. , Jean XXIII., Bruxelles, Ambassade du livre. , 1962.

ALLAIRE Jean-Claude & Françoise, Le Réunion (préface de Michel Debré), Saint-Denis de la Réunion, Gerard, .

AMBRIERE Francis, Les guides Blues. Touring club Italien. Italie en un volume, Paris, Libraire Hachette et Cie, 1954.

ANDRIES Pool, RUYS Christoph, e.a., Belgische fotografen 1840-2005, Gent, Ludion, 2005.

ANSPACH Isabelle & CHABERT Noëlle & ROBERT-JONES Philippe, Ossip Zadkine, Brussel, De vrienden van het David en Alice museum, 2004.

ARIGONI Carla, SCHLATTER Christian, MAN RAY, MAN RAY, 360 degrés de libertés, Paris, , 1989.

ARNAUD Françoise, préface de FLUCHERE Henri, chronologie de RICATTE Robert et Luce, bibliographie de BOTTIN Jean, Jean Giono. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 19 mars au 7 mai 1977., Bruxelles, Archives et Musée de la Litérature, 1977.

Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole de Liège, Anvers. Aperçu sur ses Installations Maritimes et son Industrie. Excursion des 3, 4 et 5 Août 1879., Anvers, Buschmann, 1879.

AUBERT-LECOULTRE Béatrice [François BOCION], François Bocion. Au Seuil De l'Impressionnisme, Milan/Vevey, 5 Continents / Musée Jenisch, 2006.

AUBRY Octave (de l'Académie française), Napoléon, Paris, Flammarion, 1961.

AUBRY Octave (de l'Académie française), Le roi de Rome, Paris, Fayard, 1961.

AUBRY Octave (de l'Académie française), La Révolution française, Paris, Flammarion, 1952.

BADINTER Elisabeth, De een is de ander. De relatie tussen mannen en vrouwen., , Pandora, 1988.

BADINTER Elisabeth & Robert, Markies de Condorcet 1743-1794 - Een intellectueel in de politiek (vert. van Condorcet, un intellectuel en politique; chez Fayard), Amsterdam, van Oorschot, 1993.

BADINTER Elisabeth, COLLIN Françoise, e.a., Les femmes au temps de la Révolution française. Vrouwen in de Franse Revolutie., Brussel, BBL, 1989.

BAECK Louis, Macht en tegenmacht - Een socio-politieke visie op de wereld, Leuven, Davidsfonds, 1985.

BAECK Louis, De wereld is ons dorp. Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief. Met een voorwoord van prof. Dr. J. Tinbergen., Tielt, Lannoo, 1971.

BALIS Arnout e.a., De Vlaamse Schilderkunst in het Kunsthistorisches Museum te Wenen, Antwerpen, Mercatorfonds, 1987.

BALIS Jan, Van diverse pluimage. Tien eeuwen vogelboeken. Tentoonstellingscatalogus Antwerpen Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde / April - Mei 1968., Antwerpen, Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde, 1968.

BARILLE Elisabeth, Lijfelijkheid, Amsterdam, Rainbow, 1990.

BARRAQUE, BAUER, BOURGEOIS, GAVOTY, GOLEA, ..., Mozart. Genie en wereld., Hasselt, Heideland-Orbis, 1971.

BARRE-DESPOND Arlette, TISE Suzanne, Jourdain : Frantz 1847-1935; Francis 1876-1958; Frantz-Philippe 1906-1990 , New York, Rizzoli, 1991.

BARSIS, They're all yours, Uncle Sam !, New York, Stephen Daye, 1943.

BAUDSON Françoise, Brou. L'église et le monastère., Paris, Alpina, s.d..

BAUER, VAN CAENEGEM, DEFOORT, FRANCOIS, JANSSENS, DE MAESSCHALCK, VANHEMELRYCK, WILS, Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving., Leuven, Davidsfonds, 1998.

BAYLE Dr. François, Psychologie et Ethique du National-Socialisme. Etude anthropologique des dirigeants S.S., Paris, Presses Universitaires, 1953.

BAZIN Jean-François, Histoire du Département de la Côte-d'Or, Paris, Gisserot, 2004.

Béatrice de ANDIA, TEXIER Simon, Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris, LES PARCS ET JARDINS DANS L'URBANISME PARISIEN XIXe - XXe siècles, Paris, Editions Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris collection "Paris et son patrimoine", 2001.

BEAUMARCHAIS, LE BARBIER DE SEVILLE - LE MARIAGE DE FIGARO - LA MERE COUPABLE, Bruxelles/Paris, Soir/Garnier, 2009.

BECUWE Frank, DE LENTDECKER Louis, Van Ijzerfront tot zelfbestuur., Veurne, vzw Bedevaart naar de graven aan de Ijzer, 1993.

Belgische Boerenbond , 100 jaar Boerenbond in beeld 1890-1990, Leuven, BB., 1990.

Belgische Petroleum Federatie, Aardolie verwezenlijkingen vooruitzichten, België, Belgische petroleum federatie, 1970.

Belgische Staat, Burgerlijk Wetboek 2001, , Marabout, 2001.

Belgische vereniging van vrouwelijke juristen, Ongelijkheden tussen man en vrouw in het Belgisch recht, Antwerpen-Amsterdam, Standaard uitgeverij, 1975.

BELL Simon, CURTIS Richard, FIELDING Helen, Who's Had Who in Association with Berk's Rogerage : An Historical Rogister Containing Official Lay Lines of History from the Beginning of Time to the Present Day , London, Faber & Faber, 1987.

BERGHUIS Jac., Het monster van het Yselmeer, Alkmaar, Gebr. Kluitman, s.d..

BERGIER Jean-François, Une histoire du sel. Avec une annexe technique par Albert Hahling, conservateur du Musée suisse du Sel, Aigle., Fribourg (Suisse), Presses Universitaires de France/Office du Livre, 1982.

BERTRAND Louis, Augustinus., Utrecht, Het Spectrum, 1953.

BESSIS Sophie, BELHASSEN Souhayr, Bourguiba. A la conquête d'un destin 1901-1957, Paris, Jeune Afrique, 1988.

BLANC Louis, Pages d'histoire de la révolution de Février 1848 , Bruxelles, Méline, Cans & Cie, 1850.

BLIGNY Jean-François, Le canal de Bourgogne, Saint-Cyr-sur-Loire, Alain Sutton, 2009.

BLOCKHUYS J., GERVAIS A., De kunstnijverheid of de kunst beschouwd in hare betrekking met de nijverheid. Volksboek ter ontwikkeling van den kunstsmaak der ambachtslieden., Antwerpen, Cl. Thibaut, 1902.

BLÜHM Andreas & LIPPINCOTT Louise, Licht! Het industriële tijdperk 1750-1900. Kunst & wetenschap, technologie & samenleving., Amsterdam / Pittsburgh / Zwolle, Van Gogh Museum / Carnegie Museum of Art / Waanders, 2000.

BORCHERT Till-Holger, AINSWORTH Maryan W., CAMPBELL Lorne, NUTTALL Paula, KLEIN Peter (dendrochronologische tabel), [MEMLING], De portretten van Memling, Gent, Ludion, 2005.

BOUDRY Linda (projectleider), CABUS Peter, CORIJN Eric, DE RYNCK Filip, KESTELOOT Chris, LOECKX André, De eeuw van de stad - Over stadsrepublieken en rastersteden. Witboek en Voorstudies. (2 volumes), Brussel, Vlaamse Gemeenschap. Project Stedenbeleid, 2003.

BOUJU Paul & DUBOIS Henri, Que sais-je? La troisième république (1870-1940), Paris, Presses Universitaire de France, 1952.

BOURGAUX Louis, Congo. Terre de beauté et de prodiges. A la découverte de notre Colonie par la lecture, Bruxelles, De Boeck, 1955.

BOURGEOIS Geert, De puinhoop van paars-groen, Antwerpen, Houtekiet, 2002.

BOURGEOIS Ignace, e.a., Zele in de kijker: nieuwe vindplaatsen op de archeologische kaart van Oost-Vlaanderen, Dendermonde, VOBOV, 2003.

Bourlière François e.a. , TEL QU'IL DEMEURE. VICTOR VAN STRAELEN., Bruxelles, Renson International, 1964.

BRACHOT Isy I, Studio - Noël 1917, Bruxelles, I. Brachot, 1917.

BRADFORD Ernle, PAGAN Francis, Agon Gids voor DE GRIEKSE EILANDEN, Amsterdam, Agon, 1990.

BREVARIUM ROMANUM (Pars Hiemalis), Brevarium Romanum Ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum, Pii V. Pontificis Max. jussu editum, et Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. In quo omnia suis locis ad longum posita sunt, pro majori recitantium commoditate. PARS HIEMALIS, Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Balthasaris Moreti, 1690.

BRINTON, C., CHRISTOPHER, J. & WOLFF, R., Erfenis der Eeuwen. Geschiedenis en Beschaving van het Westen. I: Van Prehistorie tot Hervorming. II: Van Hervorming tot Bismarck. III: Van Bismarck tot Heden., Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1957-1958.

BRINTON, Crane, CHRISTOPHER John B., WOLFF Robert Lee, Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaiving van het westen in drie delen, deel 3. Bismarck tot Heden., Amsterdam, Elesvier, 1976.

BRION René, MOREAU Jean-Louis , Tractebel 1895-1995: Metamorphoses of an Industrial Group, Antwerp, Fonds Mercator, 1995.

BRISTOW Philip, Through the French Canals, Southampton, Navigator Publishing, 1970.

BRISTOWE W.S., A book of spiders., London, The King Penguin Books, 1947.

BRISVILLE Jean-Claude, Camus, Paris, Gallimard, 1959.

BROOKE Christopher, Monasteries of the World. The rise and development of the monastic tradition., Hertfordshire, Omega Books, 1982.

BRUNET Emile , SERVAIS Jean, RESTEAU Charles (dir.), REPERTOIRE PRATIQUE du droit Belge. Législation, doctrine et jurisprudence. , Bruxelles, Bruylant, 1949-1972.

BRUWIER Marinette, CONTENT André-Claude, DE BELDER Jos, LIS Catharina, Arbeidershuisvesting in de 19de eeuw. L'Habitat ouvrier au 19e siècle. in: BTNG-RBHC, VIII, 1977, 3-4 (themanummer - numéro spécial), Gent, BTNG-RBHC, 1977.

BUCHHOLZ H.G. & KARAGEORGHIS V., Prehistoric Greece and Cyprus - An archaeological handbook, London, Phaidon, 1973.

BUERMAN Luc, VAN DAELE Henri, DE CLIPPELE François, MAYER-FALK Isola, CARSON Patricia, Oost-Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1992.

BUIS Jaap, Holland Houtland. Een geschiedenis van het Nederlandse bos., Amsterdam, Prometheus, 1993.

BUIS Jaap, Historia forestis: Nederlandse bosgeschiedenis (twee delen = volledig!), Utrecht, HES Uitgevers, 1985.

BURCHARD Johann (his Master of Ceremonies), At the Court of the Borgia. Being an account of the reign of Pope Alexander VI., London, The Folio Society, 1963.

BURSSENS Gaston, PAY Luc (verzameling en bibliografische begeleiding), Verzameld proza, Antwerpen, Elsevier/Manteau, 1981.

BURTON Richard, CURTEIS Ian (intro), The Source of the Nile: The Lake Regions of Central Africa. A Picture of Exploration , London, The Folio Society, 1996.

BUYSSE Cyriel, BARNARDISTON M.L.A., Wat wij in Spanje en Marokko zagen, Bussum, C.A.J. Van Dishoeck, 1929.

C. SALLUSTIUS CRISPUS, De Samenzwering van Catilina., Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1943.

CAMUS Albert, BEERS Paul, VAN GENNEP F.O. dr, ACHTERHUIS H. dr, VAN GESTEL Peter, De herinnering aan het licht. Een Voorrangdocumentaire over Albert Camus., Hilversum, NCRV, 1971.

CAPENBERGHS Joris, e.a., In Between. Reizen van Buiten naar Binnen, Gaasbeek, Kasteel van Gaasbeek, 2013.

CARPENTIER Jean, LEBRUN François, Geschiedenis van Europa (vanaf de prehistorie tot heden), Utrecht, Aula, 1993.

CARREL Alexis, L'homme, cet inconnu., Paris, Plon, 1935.

CARREL Dr. Alexis, L'Homme, cet inconnu., Paris, Librairie Plon, 1935.

CARTIER François, Kongo-Katanga - roman, Kontich, libra, s.d..

CELINE Louis-Ferdinand, Féerie pour une autre fois, un chapitre inédit en fac-simile, Paris, Gallimard, 1999.

CELIS Henry, Chopin, , , .

CENDRARS Blaise (ps. Frédéric Louis Sauser, Moravagine (vertaling van Moravagine - 1926), Den Bosch, Voltaire, 2004.

CHAMOISEAU Patrick, Texaco. Vertaald door Ernst van Altena, Baarn, Amro, 1994.

CHANT Christopher, Aviation. An illustrated history., London, Orbis, 1978.

CHARLES L., EVERAERT G., LALEMAN M.C., LIEVOIS D., Erf, huis en mens. Huizenonderzoek in Gent, Gent, Stadsarchief Gent, in samenwerking met de Uitgeverij Stichting Mens en Kultuur, in Gent. , 2001.

CHRISTEAAN Aaron, VAN HULLE JP, CLARK M.C., Michael. The basic teachings., Orinda, Affinity Press, 1988.

CHRISTIE Agatha, Het wespennest., Leiden, Sijthoff, 1974.

CHRISTIE Agatha, Een kat tussen de duiven., Leiden, A.W. Sijthoff, 1970.

CHRISTIE Agatha, La nuit qui ne finit pas, , , .

CHRISTIE Agatha, Waarom Evans niet?, Amsterdam, A.W. Sijthoff, 1974.

CHRISTOFFEL Ulrich, Lothar Otto., Berlin, Rembrandt Verlag, s.d..

CLAISSE Stéphanie, La Mémoire de la Guerre 1914-1918 à travers les Monuments aux Morts des communes d'Etalle, Habay, Léglise et Tintigny, Bruxelles, AGR, 2002.

CLERCKX Kris, Reizen in het spoor van Leopold II. Van Koekelberg naar Hong Kong, Tielt, Lannoo, 2009.

CLOOSTERMANS Mark, HUMBEECK Kris, e.a., De tak waarop wij zitten. Berichten uit de boekenbranche., Antwerpen, Antwerpen Boekenstad, 2006.

COBBAN Alfred, LEWIS Gwynne (introduction), The Social Interpretation of the French Revolution. Revised edition., UK, Cambridge University Press, 1999.

COEKELBERGHS Denis, LOZE Pierre, 1770-1830. Om en rond het neo-classicisme in België, Brussel, Gemeentekrediet, 1985.

COLLISON Robert, Encyclopaedias: their history throughout the ages., London, Hafner, 1964.

COLSON M. (kruisheer), De eigendommen der Kruisheren van Maaseik onder en na de Franse Revolutie (1797 - 1855 ). Verrmeerderd met een naamregister. , Hasselt, Oude Land van Loon, 1956.

Compagnie Belgo-Congolaise d'Alimentation et de Commerce - COMALI, Compagnie Belgo-Congolaise d'Alimentation et de Commerce - COMALI, Anvers, , .

Compagnie Belgo-Congolaise d'Alimentation et de Commerce - COMALI, Compagnie Belgo-Congolaise d'Alimentation et de Commerce - COMALI, Anvers, , .

Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, , , .

Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, Comptoirs Réunis de l'Ouest Africain, , , .

CORNISH W.R. Prof, Copyright in free and competitive markets, Paris, Association littéraire et artistique internationale, 1986.

COUPERUS Louis, Psyché, Amsterdam, Veen, s.d..

COUPERUS Louis, Majesteit (delen 1 en 2), Amsterdam, Veen, s.d..

CRESTI Carlo, RENDINA Claudio, LISTRI Massimo (fotografie), Villa's en palazzi in Rome, Keulen, Könemann. , 1999.

CRISP, ETUDES CONGOLAISES, Bruxelles, CRISP, 1963.

CRISP, ETUDES CONGOLAISES, Bruxelles, CRISP, 1962.

CROISET Maurice, La Civilisation Hellénique. Aperçu Historique. Tome I., Paris, Payot & Cie, 1922.

CROISET Maurice, La Civilisation Hellénique. Aperçu Historique. Tome II., Paris, Payot & Cie, 1922.

CUMMINS Miss, Tip-Top-Serie. De lantaarnopsteker, Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's SU.M , s.d..

D'ANGREMOND Kees, HUISMAN Pieter, e.a., Watertovenaars. Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat. , Rotterdam, Bèta Imaginations Publishers, 1998.

D'ARGENCOURT Louise, DIEDEREN Roger, European Paintings of the 19th Century (2-vol. set): Volume One: Aligny-Hunt, Volume Two: Ingres-Wonder, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, 1999.

DAEMS-VAN USSEL Dr. Paule, DERVEAUX-VAN USSEL Drs. Ghislaine, Kleine cultuuratlas van België., Amsterdam, Elsevier, 1964.

DAISNE Johan, Zien en zijn. De 50 beste of slechtste films der laatste jaren., Hasselt, Heideland, 1960.

DAISNE Johan, Twee schelpen en wat geruis., Brussel, Manteau, 1967.

DAISNE Johan, Wat is magisch-realisme. Een kort essay over letterkunde en magie., Amsterdam/Brussel, Paris/Manteau, 1973.

DAISNE Johan (ps. van Herman Thiery), Dictionnaire filmographique de la littérature mondiale. Filmographic dictionary of world literature. Filmographisches Lexikon der Weltliteratur. Filmografisch lexicon der wereldliteratuur (deel I: A-K), Gent, Story-Scientia, 1971.

DAMOISEAUX Maurice (Advokaat, Gouverneur van Henegouwen), DE SCHUYTER J., JANSSENS F.J. , Practische gids van het beheer der kerkfabrieken (derde druk), Brussel, Larcier, 1938.

DANCKAERT Lisette, Plans et vues de dix-neuf villes Belges; Catalogue de l'exposition: Bruxelles - Bibliothèque Albert 1er du 10 janvier au 18 février 1968, Bruxelles, BR , 1968.

DARBOIS Dominique (photos), MAZIERE Francis (texte), FLORNOY Betrand (préface), Indiens d' Amazonie., Paris, Mondes et visages, s.d..

DARBOIS Dominique (tekst en foto's), Niki in Afrika., Amsterdam, H. Ten Brink, 1960.

DAVIS Roy Eugene, How you can use the technique of creative imagination, Lakemont, CSA Press, 1982.

DAVIS Roy Eugene, Conscious Immortality. Enlightment as a real experience., Lakemont, CSA Press, 1978.

DAVISTER Pierre, Ma Congolie en Noeud papillon, Paris, La Nef de Paris, 1954.

DAWSON Christopher , Europa, wezen en roeping, Brugge, Desclée De Brouwer. , 1953.

DE BALZAC H. / LE SAGE / ROUSSEAU J.J. / BEAUMARCHAIS, La grenadière. Le chef-d'oeuvre inconnu. Jésus-Christ en Flandre. / Les premières aventures de Gil Blas de Santillane / Les rêveries du promeneur solitaire / Le mariage de Figaro ou la folle journée, Paris, Nilsson, s.d..

DE BARSY Eugène, DEL MARMOL Charley baron, DE SPOT Jan, OLEFFE André, e.a. [BANKCOMMISSIE], Bankcommissie 1935-1960. Jubileumboek., Brussel, Bankcommissie, 1960.

DE BOECK L.-B. (Missionaris van Scheut) [voorwoord Grootaers], Taalkunde en de talenkwestie in Belgisch-Kongo [Congo], Brussel, Falk - Van Campenhout., 1949.

DE BOOM Ghislaine, Les voyages de Charles Quint, Bruxelles, Office de Publicité, .

DE BROGLIE Louis, Licht en stof. Een gang door de hedendaagsche natuurkunde., Antwerpen, Pantheon Books, 1946.

DE BROUCKERE Louis, Oeuvres Choisis. Le Journaliste, s.l., Fondatioon Louis De Brouckere, 1962.

DE DIESBACH Ghislain, Histoire de l'émigration 1789-1814 (édition revue, corrigée, augmentée), Paris, Perrin, 1984.

DE GROOTE Christine, Gids voor tuinen in België (2de herziene editie), Tielt, Lannoo, 1997.