Search our collection of 11.955 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.878 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

Internationale Echo
Internationale Echo. Ideeën en gebeurtenissen uit alle landen. Maandblad, 1ste jaargang, nr 1, augustus 1946.
Softcover, geniet/stapled, 12x18cm, 128 pp., geïllustreerd. "Dit tijdschrift ontstond uit een serie maandelijkse overzichten, die in de jaren 1943 en 1944 te Londen in verschillende talen werden gepubliceerd door de Voorlichtingsdienst van het Geallieerde Hoofdkwartier, met de bedoeling de lezers op de hoogte te houden van de meningen en de ontwikkeling der politieke, wetenschappelijke, sociale en artistieke gedachte in den vreemde." Toegevoegd: antwoordkaart voor abonnering, te richten aan Agence et Messageries de la Presse/Persagentschap, Vervoer en Distributie, AMP/PVD, Peterseliestraat 14-22, Bruxelles-Brussel.
€ 10.0

BUY