Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.766 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

Jozef T. Devreese en Guido Vanden Berghe
‘Wonder en is gheen wonder.’ De geniale wereld van Simon Stevin. 1548-1620
Paperback 342 pp. Prachtig geïllustreerd in kleur. Bibliografie. Diepgravend werk over deze homo universalis, raadgever van o.m. Maurits, Prins van Oranje. De auteurs zijn beide hoogleraar. Noot LT: Is het overdreven Simon Stevin de Leonardo van het Noorden te noemen? Hij was begaafd in wiskunde, meetkunde, krijgskunde en vestingbouw, waterbouw, en vele andere disciplines.
€ 15.0

BUY