Search our collection of 12.066 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.818 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 4 books

We found 0 news item(s)

KRUITHOF Jaap
Ingaan op de dingen. Over het gedrag van de moderne westerling
Pb, in-8, 159 pp.
Jakob (Jaap) Kruithof (Berchem, 13 december 1929 - Boechout, 25 februari 2009) was een Belgisch vrijzinnig filosoof, publicist en opiniemaker. Sinds de jaren '60 gold hij [naast Etienne Vermeersch (1934) en Leo Apostel (1925-1995)] als een van de linkse iconen van de Gentse Universiteit.


€ 10.0

BUY

KRUITHOF Jaap
Doorgaan met de dingen. Over het gedrag van de moderne westerling
Pb, in-8, 187 pp. Over familiewaarden, roddel, weelde, veiligheid, wegvallende grenzen, de Palestijnen en de Koerden, Rwanda.

Jakob (Jaap) Kruithof (Berchem, 13 december 1929 - Boechout, 25 februari 2009) was een Belgisch vrijzinnig filosoof, publicist en opiniemaker. Sinds de jaren '60 gold hij [naast Etienne Vermeersch (1934) en Leo Apostel (1925-1995)] als een van de linkse iconen van de Gentse Universiteit.

Citaat (p. 76 & 78): "In een studie, getiteld La distribution du patrimoine des particuliers en Belgique (Cahiers Economiques de Bruxelles, nr 79, Dulbea, 1978), tonen Peter Praet en Jean Walravens aan dat in 1969 één procent van de Belgische gezinnen 25% van het totale patrimonium bezat. Tien procent van de gezinnen bezat 55%. Vier tiende procent van de gezinnen bezat 29% van het financieel patrimonium (aandelen, obligaties, bankdeposito's, levensverzekeringen, spaarrekeningen, enz.). Dergelijke cijfers stemmen elke mens, die over zijn verstand beschikt, tot nadenken." (...) "Ofwel wordt de weelde in de 21ste eeuw teruggedrongen, ofwel komen we in een hel terecht."

zie de studie van Praet en Walravens hier

€ 20.0

BUY

KRUITHOF Jaap, GOEMAN Eric (inleiding)
Het neoliberalisme
3de druk. Paperback, in-8, 522 pp.
Uit de inleiding: "Gramsci omschreef de functie van de intelligentsia in een kapitalistische maatschappij: zij zijn 'de experts in het legitimeren'. Zij moeten de mensen ideologisch voeren zonder hen te mobiliseren."
Het zijn de transnationale corporaties die regeren.

Jakob (Jaap) Kruithof (Berchem, 13 december 1929 - Boechout, 25 februari 2009) was een Belgisch vrijzinnig filosoof, publicist en opiniemaker. Sinds de jaren '60 gold hij (naast Etienne Vermeersch en Leo Apostel) als een van de linkse iconen van de Gentse Universiteit. Kruithof was ook organist en doceerde muzieksociologie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen.

raadpleeg de biografie op wikipedia
€ 20.0

BUY