Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.987 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LABRIE Arnold
Zuiverheid en decadentie - Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa 1870-1914
Dikke paperback, in-8, 535 pp., noten, bibliografie, index. AL (°1953) is prof cultuur- en maatschappijgeschiedenis aan de Univ Maastricht. Aan de hand van de roman van Bram Stoker, Dracula (1897), en tal van andere romans uit GBR, Dtsl en Frankrijk laat AL zien dat het verlangen naar zuiverheid een van de meest wezenlijke kenmerken van de Europese cultuur is (geweest?). Op het einde van de 19de is de burgerlijke cultuur gevangen in een crisis. Er is een groot verlangen naar zuivere orde maar die zucht raakt verstrengeld met nationalistische en racistische voorstellingen.
€ 20.0

BUY