Search our collection of 11.938 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.985 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

LAKEMAN Pieter
Het gaat uitstekend. Zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven. [Slavenburg]
Pb, 185 pp. Behandelt o.m. de onverkwikkelijke zaak van de verborgen verliezen bij de Slavenburg bank en de daarop volgende verkoop aan het genationaliseerde Franse Crédit Lyonnais. Zodoende kwamen de verliezen bij de Franse belastingbetaler terecht. Dus weer: Privatisering van de winsten, collectivisering van de verliezen.
Over witwaspraktijken en andere schandalen. Hoe topaccountants soms medeplichtigen worden aan de 'cover up'.
€ 10.0

BUY

LAKEMAN Pieter, VAN DE VEN Pauline
Failliet op krediet. De rol van banken in Nederland
Pb, 182 pp.
€ 10.0

BUY

LAKEMAN Pieter, VAN DE VEN Pauline
Failliet op krediet. De rol van banken in Nederland
Pb, 182 pp.
€ 10.0

BUY