Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.995 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LAMALLE Ulysse ir
De Geschiedenis der Belgische Spoorwegen (vertaling van Histoire des Chemins de Fer Belges - 1943)
Softcover, kleine in-8, 158 pp. + viii platen. Met kaartjes, technische tekeningen, tabellen. Lamalle was burgerlijk mijningenieur, Professor in de Spoorwegexploitatie aan de Univ Leuven, Ere-Directeur-Generaal van de NMBS. De vertaler van dit werk, Richard Devooght, was eveneens burgerlijk mijningenieur, Eerste ingenieur aan de NMBS, Docent aan de Hogere Technische School voor Ergologie te Brussel. Lamalle sloot de copij af in oktober 1942. Alle latere werken over de spoorwegen zijn schatplichtig aan dit kleine maar voortreffelijke werk van Lamalle.
De originele planning:
€ 20.0

BUY