Search our collection of 11.938 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.985 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LAMBERT Jan Dr
Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in België (1796-1821)
Softcover stapled 23 pp., uit de "Voorlichtingsreeks" nieuwe reeks nr.11. Noot LT: goed synthese-artikel waarin veelvuldig verwezen wordt naar de werken van specialist terzake I. Delatte (Jemappes, arr. Namur, Ourthe); hij verwijst ook naar de licentiaatsverhandeling van Molleman die de situatie in Brugge onderzocht. De auteur wijst erop dat de verkoop van nationale goederen bleef voortduren tijdens het Hollands bewind; in een ander artikel onderzocht hij de verkopen in de periode 1820-1821.
€ 12.0

BUY