Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.987 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 1 news item(s)

The covers of the following books are not yet photographed

LANOYE Tom, Kartonnen dozen, Amsterdam, Prometheus, 1991.

LANOYE Tom
27 augustus 1992: Oprichting van de Naamloze Vennootschap ‘L.A.N.O.Y.E’ op, gespecialiseerd in ‘literair variété en afgewerkte producten’.
Edited: 199208270101
'alle vormen van teksten en schriftuur, zowel voor boeken, kranten, tijdschriften en andere drukwerken, voor toneelopvoeringen, cabaret- en zangvoorstellingen, dit alles onder eender welke vorm en in de meest ruime zin van het woord' (citaat uit de statuten van de in 1992 opgerichte naamloze vennootschap L.A.N.O.Y.E.).